Page 1

nr

11/13

Urząd Miejski w Będzinie działa w godzinach:

listopad

poniedziałki 7.30 – 17.00 piątki 7.30 – 14.00 pozostałe dni roBocze 7.30 – 15.30 nr 11/2013 listopad (1243) miesięcznik egz. bezpłatny

Imprezy inaugurujące działanie stref odbywały się w dwa kolejne weekendy, 19 i 26 października, ale już przed tymi datami wielkie place zabaw zapełniały się najmłodszymi. Podczas otwarcia na Warpiu niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza siłownia pod gołym niebem i park linowy, które przez cały czas trwania imprezy przeżywały prawdziwe oblężenie. Natomiast na osiedlu Zamkowym najbardziej oblegana była linowa piramida. Strefy Aktywności Rodzinnej zostały zaprojektowane tak, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie – są zjeżdżalnie i huśtawki dla najmłodszych, tor przeszkód i piramida dla trochę starszych dzieci oraz sportowe urządzenia dla młodzieży i tych dojrzalszych mieszkańców miasta.

reklama

nakład: 27.000 egz.

ISSN 1233-5223

STREFY

zabawY OSiEdlE waRpiE ORaz OSiEdlE zamkOwE TO kOlEjnE dziElnicE miaSTa, kTóRE dOczEkałY Się właSnEj STREFY akTYwnOści ROdzinnEj


2

wYdaRzEnia

RadOSna SzkOła! dROdzY czYTElnicY

Początek listopada to zawsze czas zadumy. Wspominamy najbliższych, zapalając dla nich symboliczne światełko. W tym roku przyszło nam też w tych dniach pożegnać Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III Rzeczpospolitej. Rząd Mazowieckiego, utworzony w 1989 roku, kładł fundamenty pod budowę demokratycznego państwa. Za jego czasów reformowano gospodarkę, przywrócono niezależność polskiej polityce zagranicznej, doprowadzono do uznania polskiej granicy zachodniej przez jednoczące się Niemcy. Wtedy też rozpisano wybory samorządowe, a nasze państwo zmieniło nazwę na Rzeczpospolita Polska. Tadeusz Mazowiecki był również współautorem konstytucji RP i głównym autorem jej preambuły Od roku 2010 był doradcą Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zmarł 28 października 2013 roku. Wracając jednak do bieżącego wydania gazety. Dumni rodzice pierwszoklasistów, a i sami zainteresowani mogą odszukać się na zdjęciach w środku gazety. Czasem bywa też tak, że musimy poświęcić więcej niż zwykle miejsca na ogłoszenia. Tak stało się w tym numerze. Aby nie umknęło w natłoku informacji, wszystkie dzieci zapraszam do udziału w konkursie mikołajkowym, a wszystkich Państwa do lektury.

W połowie października oddano do użytku 3 nowe place zabaw, powstałe w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Będzin otrzymał finansowe wsparcie na realizacje placów zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, Miejskim Zespole Szkół nr 2 i Miejskim Zespole Szkół nr 3. Łączny koszt inwestycji wyniósł 519.863,18 zł, a dofinansowanie z budżetu naszego miasta 259.932,18 zł. Szkolne place zabaw są przygotowane do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych, na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, przeskoków, przeplotów czy zwisów. Wyposażone zostały w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Place zabaw są bezpieczne dzięki zastosowaniu pod urządzeniami nowoczesnej nawierzchni syntetycznej, właściwemu rozmieszczeniu sprzętu oraz przyjaznemu zagospodarowaniu pozostałego terenu zielenią. Z nowo powstałych placów zabaw dzieci będą mogły także korzystać, pod opieką rodziców lub opiekunów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w soboty i niedziele. Władze samorządowe Będzina liczą na to, że place te staną się miejscem spotkań rodzinnych, pozwolą na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny. Red

Zanim dzieci z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 wkroczyły na plac zabaw, świeżo pasowani pierwszoklasiści odśpiewali piosenkę

Otwarcie placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 2

Głosy dla hospicjów znów zabrzmiały Już po raz siódmy podczas koncertu charytatywnego zorganizowanego przez będzińską Fundację Pro Salute sala Teatru Dzieci Zagłębia wypełniła się ludźmi dobrej woli, którzy mogli wesprzeć domowe hospicjum onkologiczne oraz wysłuchać wyjątkowego recitalu Anny Guzik, która przekonała, że „trzeba marzyć”. Koncert „Głosy dla hospicjów” związany jest z przypadającym na początku października Światowym Dniem Opieki Paliatywnej i Hospicjów. W tym czasie w wielu miastach w Polsce i na świecie odbywają się kampanie wspierające chorych i potrzebujących. Nasze miasto co roku angażuje się w pomoc osobom dotkniętym ciężkimi chorobami. Również i w tym roku nie zabrakło chętnych, którzy hojnie wrzucali swoje datki. Wszystkim ludziom

wielkiego serca podziękował doktor Andrzej Jankowski z Pro Salute. – Hospicjum onkologiczne powstało w 1994 roku, w następnym będzie obchodziło swoje 20-lecie. Cały czas wspierają je wolontariusze, szczególnie młodzież, która skupiona jest wokół centrum wolontariatu powstałego w 2009 roku, prowadzonego przez Teodozję Kumor-Ormianin. Wsparcie hospicjum jest bardzo potrzebne ponieważ stale wzrasta zakres udzielanych świadczeń medycznych – podkreślił doktor Jankowski. Również Prezydent Będzina wyraził swoją wdzięczność i radość z udziału w tym wspaniałym wydarzeniu: – Bardzo się cieszę i jestem zaszczycony, że w tym szczególnym dniu mogę być tutaj właśnie z Państwem. (…) Chciałbym w wyjątkowy sposób podziękować hospicjum, jego pracownikom,

Kawalerowie Orderu Uśmiechu

aktUalności Będzińskie www.bedzin.pl redakcja@okultura.bedzin.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawek i skrótów nadesłanych tekstów oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

pomysłodawcom, wszystkim wolontariuszom za to, że działają bezinteresownie, z chęci niesienia pomocy. (…) Krótko mówiąc dziękuję wam za wasze serce – zakończył Łukasz Komoniewski. Gwiazdą wieczoru była znana aktorka serialowa, filmowa i teatralna – Anna Guzik. W jej wykonaniu można było usłyszeć utwory znanych artystów, śpiewaków, pieśniarzy m.in. Edith Piaf, Marii Koterbskiej, Maryli Rodowicz. Publiczność bawiła się doskonale, nie pozwalając aktorce zejść ze sceny wywołując ją głośnymi oklaskami. Dzięki sprzedaży cegiełek podczas koncertu udało się zebrać 3915 zł, z pieniędzy wrzucanych dopuszek1639zł, czyli wsumie5554zł.

11 października w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kawalerów Orderu uśmiechu odbyła się uroczystość „Nasze Przedszkole dawniej a dziś”. W przedszkolu zakończyła się właśnie termomodernizacja budynku, powstał także nowy plac zabaw. Przedszkolaki korzystają z niego od września. Prezydent Łukasz Komoniewski, dziękując za zaproszenie na uroczystość, podkreślił, że cieszy go radość dzieci uczęszczających do przedszkola i bawiących się na tym placu w godzinach otwarcia placówki. Ma jednak nadzieję, że po zamknięciu przedszkola dzieci przenosić się będą na teren nieodległej Strefy Aktywności Rodzinnej. Piątkowe popołudnie przedszkolaki spędziły na wesołych zabawach z rodzicami i zaproszonymi gośćmi. W jednej z przedszkolnych sal można było też oglądać wystawę podsumowującą udział przedszkola w projekcie Comenius. Red

Magdalena Rebeta

Złoty Liść Jesieni Harcerze Hufca Ziemi Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego 5 października pożegnali lato rajdem o „Złoty liść jesieni”. Udział w nim wzięło 9 drużyn, które uczestniczyły w grze terenowej. Mapa i piosenka pomagały harcerzom przemierzać szlak w grodzieckim parku Rozkówka. Druhny i druhowie musieli wykazać się znajomością alfabetu Morse’a, prawa harcerskiego, wyznaczyć azymut kompasem, nawiązać kontakt wojskowymi aparatami polowymi, strzelać z łuku. Nie zabrakło też, dzięki sojusznikom harcerstwa, innych zadań. Damian Wysocki, instruktor Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU sprawdzał musztrę, a członkowie Dąbrowskiego Strzelectwa Sportowo-Rekreacyjnego uczyli strzelania z wiatrówki. Wiedzę z opieki nad zwierzętami harcerze zdobywali w znajdującej się w parku lecznicy.

Marta Sowińska-Kłosowska redaktor naczelna

Adres redakcji: 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 43 tel. 32 724 99 47 Redaktor naczelna: Marta Sowińska-Kłosowska, redakcja@okultura.bedzin.pl Redaguje zespół. Wydawca: Ośrodek Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43 Skład: emildesign Korekta: Wioletta Bagnicka Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec Milowice Nakład: 27 000 egz. ISSN 1233-5223

Otwarcie placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 3

Po kilkugodzinnej trasie harcerze zasiedli do ogniska, Atrakcjami popołudnia było wręczenie każdemu uczestnikowi dyplomu ukończenia podstawowego szkolenia strzeleckiego, pokaz kick boxingu przygotowany przez mistrzów z AGATSU oraz złożenie przez dwoje druhów przyrzeczenia harcerskiego. Nie zabrakło też pląsów i harcerskich piosenek. Po 10 godzinach wspólnej zabawy, w której uczestniczyło ponad 100 harcerzy, instruktorów i przyjaciół ZHP, iskierka pożegnalna zakończyła rajd. Stowarzyszenie Harcerskie Ziemi Będzińskiej piąty raz organizowało harcerskie pożegnanie lata. W tym roku „Złoty liść jesieni” otrzymała drużyna „Strzelcy z Bulerbyn”. phm Anna Samsonowicz

Jubileusz Klubu Seniora Już 20-lecie działalności świętowali członkowie Klubu Seniora działającego przy Klubie „Rytm” na Syberce. Spotkanie, w którym 22 października uczestniczyło prawie 70 osób, rozpoczęło się od przybliżenia historii klubu przez Józefę Srokę, która jest członkinią klubu od samego początku jego działania. „Śpiewające Seniorki”, które istnieją już 5 lat i w tym dniu obchodziły swój mały jubileusz, zaprezentowały następnie trzynaście piosenek powstałych w trakcie istnienia klubu, spośród których wybrany został prze-

bój 20-lecia. Następnie czas należał do zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Będzinie, Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota, byłe kierowniczki klubu „Rytm” i ks. Zygmunt Skipirzepa, którzy złożyli wszystkim obecnym gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu. Wzniesiono też toast za wszystkich członków Klubu Seniora i przy poczęstunku rozpoczęła się zabawa taneczna. Jubileuszowe spotkanie należało do bardzo udanych i na długo zapadnie w pamięć seniorów. Red


AKtuAlNości bęDzińSKie

XLIII sesja Rady Miejskiej NA PAźDzieRNiKoWej SeSji jeDNogłośNie uchWAloNo M.iN. „PRogRAM WSPółPRAcy MiAStA bęDziNA z oRgANizAcjAMi PozARząDoWyMi oRAz iNNyMi PoDMiotAMi PRoWADzącyMi DziAłAlNość W SfeRze PożytKu PubliczNego NA 2014 RoK”

Zanim jednak uchwałę przyjęto, program omówiła Wioletta Bagnicka, pełnomocnik ds. NGO. Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Na terenie Będzina w ewidencji prowadzonej przez Starostę Będzińskiego na dzień 1 września 2013 roku zarejestrowane są 143 organizacje pozarządowe, w tym 104 stowarzyszenia rejestrowe, 22 stowarzyszenia zwykłe, 10 uczniowskich klubów sportowych i 7 klubów sportowych. Program określa cele, zasady i formy współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jego terenie lub na rzecz jego mieszkańców. Określa on także w perspektywie rocznej obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi. Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych, o ile mieszczą się one w katalogu zadań własnych gminy, w szczególności z obszaru: pomocy społecznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, edukacji i wychowania, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Obszerną prezentację dotyczącą stanu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 przedstawił naczelnik Roman Goczoł, w fotografiach prezentując wszelkie inwestycje oświatowe, a graficznie istotne dane dotyczące choćby liczby

uczniów, czy tego w jakim stopniu korzystają z posiłków szkolnych, ale też liczby wolumenów w szkolnych bibliotekach. Również podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 odbyło się jednogłośnie, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej. Przedstawiono też informacje ooświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej, o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowycho oraz o oświadczeniach majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta. Jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawach: 1/ przyjęcia zmiany „Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina”, 2/ przystąpienia Gminy Będzin do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 3/ zmiany uchwały Nr XXX/307/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Nr XXXV/361/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 marca 2013 roku, 4/ udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego „DOMBUD” S. Natomiast trzy kolejne uchwały, po długiej dyskusji przyjęto 15 głosami za, przy 7 głosach przeciw, a były to uchwały w sprawach: emisji obligacji komunalnych; zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok; zmiany uchwały Nr XXXI/310/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013 – 2020. RED

nowa sygnalizacja świetlna na syberce Na jednym z najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców przejść dla pieszych na Osiedlu Syberka zamontowano sygnalizację świetlną. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Od lat bowiem był problem ze spokojnym przejściem przez jezdnię w tym miejscu na ulicy Piłsudskiego. reklama

www.bedzin.pl

listopada 2013 nr 11

3

Błędy na górze, kłopoty na dole PAźDzieRNiKoWA SeSjA RADy MiejSKiej zNoWu PRzyNioSłA bliSKo tRzygoDziNNą DySKuSję. tyM RAzeM PAlącyM teMAteM StAło Się głoSoWANie NAD uchWAłą Dotyczącą WyeMitoWANiA obligAcji KoMuNAlNych. o KoMeNtARz PoPRoSiliśMy PRezyDeNtA łuKASzA KoMoNieWSKiego

Zysk ze spieniężenia obligacji ma zasilić miejski budżet. O jakiej kwocie mówimy? Miasto Będzin wyemituje 27 tysięcy obligacji, każda o nominalnej wartości tysiąca złotych, co da miastu zysk w kwocie 27 milionów złotych. Obligacje wyemitowane będą w sześciu seriach. Środki pozyskane z tych emisji przeznaczone zostaną między innymi na spłatę długów zaciągniętych przez poprzednika oraz na dofinansowanie oświaty, pomocy społecznej i innych dziedzin życia naszego miasta w związku z nieotrzymaniem środków między innymi z budżetu państwa. Czy konieczne jest podjęcie takich działań? Sprawa obligacji komunalnych zawsze stwarza dyskusję i powoduje spore emocje. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że rząd daje nam zadania, ale nie daje na nie pieniędzy. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych, tyle więc musimy, jako miasto, dołożyć do budżetu na bardzo ważne elementy, jak oświata czy pomoc społeczna. Już poza tą kwotą jest równie wielka składka na transport publiczny. W roku 2014 będziemy musieli wpłacić do kasy KZK GOP kwotę prawie 19 milionów. Cóż, to akurat pokłosie polityki poprzednika i przegłosowania przez poprzednią Radę Miejską zmiany wzoru do obliczeń tej składki. Miały być oszczędności około 2,2 miliona złotych, tymczasem jest wzrost o 90 procent w ciągu ostatnich lat, to jest ok. 9 milionów dodatkowej składki na komunikację publiczną. Czy to znaczy, że przyczyną braku płynności finansowej jest Ministerstwo Finansów? Wprowadzenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zastępującego dwa dotychczasowe, spowodowało, że samorządy bę-

dą musiały wydłużyć spłaty zobowiązań. Będziemy musieli stosować nowy wzór w rozliczaniu zadłużenia i po prostu rocznie spłacać mniej, niż mogliśmy do tej pory. To jedno, ale druga rzecz to brakujące blisko 12 milionów. Prawie 3,5 miliona nie wpłynęło do kasy miasta, jeśli chodzi o podatki, wciąż nie ma płatności końcowej dotyczącej Funduszu Spójności w kwocie ponad 2,8 miliona. Brak jest płatności końcowej dotyczącej Gospodarczej Bramy Śląska w kwocie bliskiej miliona. Dodatkowo musimy dołożyć 200 tysięcy na dodatki mieszkaniowe. Zmieniono zasady wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Pieniądze na rok bieżący, czyli blisko 650 tysięcy złotych, dostaniemy w przyszłym roku. Oświata w naszym mieście to roczne koszty rzędu 57 milionów złotych, a subwencja z budżetu państwa to jedynie 25 milionów. 32 milionów brakuje więc do spięcia finansowego. Wynagrodzenia dla oświaty, do których zobowiązał się polski rząd, to 43 miliony, miasto dotuje 18 milionów. Ar tykuł 30 Kar ty Nauczyciela to ponad 800 tysięcy, których nie otrzymaliśmy, podobnie 71 tysięcy na stypendia, czy 200 tysięcy na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Nadal brak też dotacji dla MOPS w wysokości ponad 340 tysięcy. W planach na 2014 rok Wojewoda już zapowiedział zmniejszenie dotacji o 1,2 miliona złotych, a w chwili obecnej z 25 milionów otrzymujemy zaledwie 12 milionów. To ogromne kwoty. Tak, a teraz jeszcze samorządy w przypadku niespełnienia wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, mają stworzyć plan naprawczy. Czy to my nie dotrzymaliśmy zobowiązań, że mamy teraz tworzyć plan naprawczy? Gdyby te brakujące 12 milionów wpłynęło dzisiaj do kasy miasta i gdyby powrócono do wcześniejszych wzorów wyliczeń – dyskusja o słuszności emitowania obligacji byłaby bezprzedmiotowa. Przykro mi, że część Rady Miejskiej próbuje wykorzystać tę sytuację do zbicia kapitału politycznego. Chciałbym, aby do mieszkańców popłynęła jasna informacja, że to nie my, samorząd, popełniliśmy błędy finansowe. Konieczność emisji obligacji jest podyktowana tym, co dzieje się w naszym kraju.

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ŁUKASZ KOMONIEWSKI DZIEKAN DEKANATU BĘDZIŃSKIEGO KS. ANDRZEJ STĘPIEŃ KSIĄDZ PROBOSZCZ ZYGMUNT SKIPIRZEPA SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA UROCZYSTOŚCI, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ

11 LISTOPADA 2013 ROKU 9.00 Msza Święta (Kościół pw. Św. Trójcy) celebrowana przez ordynariusza diecezji sosnowieckiej księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka, podczas której zostanie poświęcony sztandar miasta Będzina 10.30 Uroczystości pod pomnikiem Poległym za wolną Polskę, Plac 3 Maja 11.30 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Zagłębiowskich Bohaterów Powstania Styczniowego Kościół pw. Nawiedzenia NMP – os. Syberka


4

miaSTO


AKtuAlNości bęDzińSKie

www.bedzin.pl

listopada 2013 nr 11

5


6

haRmOnOgRam OdbiORu Odpadów SEgREgOwanYch zAMKoWe-gzichóW: Astrów, Bławatków, Jabłoniowa, Jaśminowa, Leśna, Modrzewiowa, Mostowa, Nanniarkowa, Niecała, Partyzantów, Piastowska, Różana, Sadowa, Skośna, Stokrotek, Tulipanów WARPie: Podsiadłego, Promyka, Sielecka, Sienkiewicza, Wyzwolenia, Zagórska, Wesoła

MAłobąDz: Baczyńskiego, Brzozowa, Dębowa, Długa, Długa/Słowiańska, Grabowa, Jesionowa, Kalinowa, Lipowa, Ludowa, Nałkowskiej, Niemcewicza, Norwida, Olszynowa, Prusa, Reymonta, Szkolna, Wspólna, Wyspiańskiego

WARPie: 1-go Maja, Brata Alberta, Kamienna, Kopernika, Krakowska, Orla, Wapienna, Wilcza, Wolska, Przyjaźni, Robotnicza MAłobąDz: 27-go Stycznia, Małobądzka, Słowiańska, Żeromskiego

gRoDziec: Kwiatowa, Limanowskiego, Osiedlowa, Węgroda, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wróblewskiego, ZBOWID-u, Żytnia zAMKoWe-gzichóW: Akacjowa, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Bursztynowa, Czeladzka, Dworska, Findera, Fornalskiej, Orkana

SybeRKA: Broniewskiego, Gwardii Ludowej, Kowalczyka, Kruczkowskiego, Piłsudskiego, Szenwalda KSAWeRA-KoSzeleW: Cynkowa, Filtrowa, Kolejowa, Koszelew, Kręta, Nowa, Paryska, Prosta, Siemońska, Staszica, Stawowa, Środkowa, Wąska, Wiejska, Zaciszna, Zielona

gRoDziec: Asnyka, Barlickiego, Boleradz, Janka Krasickiego, Nadgórników, Orzeszkowej, Piaskowa, Przodowników Pracy, Racjonalizatorów, Różyckiego, Róży Luksemburg, Słowackiego, Torowa, Willowa

łAgiSzA: Dąbrowska, Jedności, Odkrywkowa, Pokoju

góRA zAMKoWA-bRzozoWicKA: Boya Żeleńskiego, Brzozowicka, Góra Zamkowa, Górna, Grobla, Kamienne Schodki, Kochanowskiego, Plebańska, Podzamcze, Polna, Reja, Sierakowskiego, Spokojna, Świerczewskiego, Teatralna, Tuwima ceNtRuM: 11-go Listopada, 3-go Maja, Aleja Kołłątaja, Bema, Ignacego Krasickiego, Jasna, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Małachowskiego, Modrzejowska, Nadbrzeżna, Podjazie, Podwale, Potockiego, Rybny Rynek, Sączewskiego, Zawale

gRoDziec: Kempy, Kijowska, Chopina, Doroty, Graniczna, Hutnicza, Hutnicza-Leśniczówka, Konopnickiej, Osówka, Podgórna, Południowa, Poprzeczna, Przechodnia, Strzyżowicka, Szybowcowa WARPie: Cicha, Łąkowa, Podmiejska, Pstrowskiego, Słoneczna, Spółdzielcza, Wincentego Pola MAłobąDz: Rolnicza gRoDziec: Kołłątaja, Mickiewicza, Nowotki, Okrzei, Wolności

SZANOWNI MIESZKAŃCY – WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH!! Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6 m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia do prezydenta miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

łAgiSzA: Bory, Drzewna, Energetyczna, Kolorowa, Korczaka, Krótka, Niepiekło, Niepodległości, Odrodzenia, Ogrodowa, Parkowa, Podleśna, Podłosie, Pustkowie, Radosna, Rzeczna, Rzemieślniczna, Stachowe, Świerkowa, Usługowa

W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do prezydenta miasta nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. Z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

LeGenda oDPADy bioDegRADoWAlNe (worek brązowy)

SzKło (worek zielony) uWAgA! W stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy do tej pory nie złożyli stosownej deklaracji organ podatkowy kieruje wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnym krokiem, do którego zobowiązany jest organ podatkowy to wszczęcie postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej w myśl art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Realizacja nowych przepisów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma za zadanie uporządkować i uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta. Zasadniczą kwestią jest, aby wszyscy mieszkańcy miasta zostali objęci systemem zbierania odpadów komunalnych. Ma to doprowadzić do ograniczenia deponowania odpadów na składowiskach oraz ograniczenia zjawiska pozbywania się odpadów w sposób nielegalny np. przez podrzucanie ich do lasu, czy palenie w piecach. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych zebranych selektywnie, a także redukcja masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

gAbARyty

PAPieR, MetAl, tWoRzyWA SztuczNe (worek niebieski)


AKtuAlNości bęDzińSKie

Nagrody za ogrody i miejsce zajął romuald stawiarz

nagrodę specjalną przyznano andrzejowi Makule

wyróżnienie wywalczyła m.in. Maria jędrusiak

RozStRzygNięto KoNKuRS NA NAjPięKNiejSzy ogRóD i NAjPięKNiejSzy bAlKoN W NASzyM Mieście. uRoczySte WRęczeNie NAgRóD oDbyło Się 18 PAźDzieRNiKA W SAli SeSyjNej uRzęDu MiejSKiego

I miejsce zajął Romuald Stawiarz, nagrodę specjalną przyznano Andrzejowi Makule. Wyróżnienia wywalczyli: Bogusława Smolarek, Mariola Kwiecińska, Danuta Milka, Wanda Telenga, Maria Jędrusiak, Renata i Fryderyk Zarychtowie, Małgorzata Gęsikowska, Marzena i Grzegorz Szaleńcowie, Beata Zając-Wach, Teresa Falkowska, Józef Wróblewski, Małgorzata Kędzior oraz mieszkańcy bloku, których reprezentuje Anna Samsonowicz.

Łącznie, w konkursie wzięło udział ponad 40 osób. Komisja oglądała, fotografowała i podziwiała ogrody, tarasy i balkony w różnych zakątkach naszego miasta. Mimo kapryśnej w tym roku aury ogrodnicy – amatorzy mieli co pokazać. Obok nowinek roślinnych coraz częściej jest to, tzw. mała architektura ogrodowa, która w znaczący sposób wpływa na efekt całości. Osoby, które zaprezentowały najciekawsze ogrody i balkony otrzymały nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy, literaturę fachową oraz płyty ze zdjęciami ogrodów. Serdecz nie gratu lujemy wszystkim pasjonatom biorącym udział w tegorocznych zmaganiach i zapraszamy do udziału za rok!

SzKoleNie DlA ogRoDNiKóW Prezydent Będzina oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Będzinie serdecznie zapraszają ogrodników – amatorów na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu ogrodu do zimy. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, w sali sesyjnej, 20 listopada o godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy!

www.bedzin.pl

listopad 2013 nr 11

7

hARMoNogRAM oDbioRu oDPADóW zMieSzANych liStoPAD 2013 lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

ulica 1 Maja 11 Listopada 27-Stycznia Akacjowa Al. Kołłątaja Armii Krajowej Armii Ludowej Asnyka Astrów Baczyńskiego Barlickiego Bema Bławatków Boleradz Bory Boya-Żeleńskiego Brata Alberta Broniewskiego Brzozowa Brzozowicka Bursztynowa Chopina Cicha Cynkowa Czeladzka Dąbrowska Dębowa Długa Doroty Drzewna Dworska Energetyczna Filtrowa Findera Fornalskiej Góra Zamkowa Górna Grabowa Graniczna Grobla Gwardii Ludowej Hutnicza Hutnicza-Leśniczówka I. Krasickiego Jabłoniowa Janka Krasickiego Jasna Jaśminowa Jedności Od Nr. 3 Jedności Od Nr. 82 Jesionowa Kalinowa Kamienna Kamienne Schodki Kazimierza W. Kempy Kijowska Kochanowskiego Kolejowa Kolorowa Kołłątaja Konopnickiej Kopernika Korczaka Koszelew Kościuszki Kowalczyka Krakowska Kręta Krótka Kruczkowskiego Kwiatowa Leśna Limanowskiego Lipowa Ludowa Łąkowa Małachowskiego Małobądzka Mickiewicza Modrzejowska Modrzewiowa Mostowa Nadbrzeżna Nadgórników Nałkowskiej Namiarkowa Niecała Niemcewicza Niepiekło Niepodległości Norwida Nowa Nowotki Osówka Odkrywkowa Odrodzenia Ogrodowa Nr 1,3,7

Dzielnica Warpie Będzin – Centrum Małobądz Zamkowe-Gzichów Będzin – Centrum Będzin – Centrum Będzin – Centrum Grodziec Będzin – Centrum Małobądz Grodziec Będzin – Centrum Będzin – Centrum Będzin – Centrum Będzin – Centrum Brzozowica Będzin – Centrum Syberka Małobądz Brzozowica Zamkowe-Gzichów Grodziec Warpie Ksawera-Koszelew Zamkowe-Gzichów Łagisza Małobądz Małobądz Grodziec Łagisza Zamkowe-Gzichów Łagisza Ksawera-Koszelew Zamkowe-Gzichów Zamkowe-Gzichów Brzozowica Brzozowica Małobądz Grodziec Brzozowica Syberka Grodziec Grodziec Będzin – Centrum Zamkowe-Gzichów Grodziec Będzin – Centrum Zamkowe-Gzichów Łagisza Łagisza Małobądz Małobądz Warpie Brzozowica Będzin – Centrum Grodziec Grodziec Brzozowica Ksawera-Koszelew Łagisza Grodziec Grodziec Warpie Łagisza Ksawera-Koszelew Będzin – Centrum Syberka Warpie Ksawera-Koszelew Łagisza Syberka Grodziec Zamkowe-Gzichów Grodziec Małobądz Małobądz Warpie Będzin – Centrum Małobądz Grodziec Będzin – Centrum Zamkowe-Gzichów Zamkowe-Gzichów Będzin – Centrum Grodziec Małobądz Zamkowe-Gzichów Zamkowe-Gzichów Małobądz Łagisza Łagisza Małobądz Ksawera-Koszelew Grodziec Grodziec Łagisza Łagisza Łagisza

Data wywozu 7 i 21 1,16,29 8 i 21 1,16,29. 12,26 6,20. 12,26 6,20. 8 i 21 1,16,29. 12,26 6,20. 12,26 6,20. 14,28 8,22. 12,26 13,27. 12,26 6,20. 8 i 21 1,16,29. 8 i 21 1,16,29. 12,26 13,27 14,28 8,22 7,21 1,16,29 12,26 6, 20 7,21 1,16,29 14,28 8,22 14,28 8,22 7,21 1,16,29 12,26 6, 20 12,26 6, 20 14,28 8,22 14,28 8,22 12,26 6, 20 7,21 1,16,29 14,28 8,22 12,26 6, 20 12,26 6, 20 12,26 6, 20 12,26 6, 20 12,26 13,27 14,28 8,22 12,26 6, 20 12,26 6, 20 12,26 6, 20 12,26 6, 20 14,28 8,22 7,21 1,16,29 12,26 13,27 14,28 8,22 12,26 6, 20 12,26 6, 20 7,21 1,16,29 12,26 13,27 14,28 8,22 7,21 1,16,29 12,26 13,27 12,26 6, 20 12,26 13,27 14,28 8,22 14,28 8,22 14,28 8,22 12,26 6, 20 7,21 1,16,29 14,28 8,22 14,28 8,22 12,26 6, 20 12,26 13,27 12,26 13,27 7,21 1,16,29 14,28 8,22 7,21 1,16,29 12,26 6, 20 14,28 8,22 7,21 1,16,29 14,28 8,22 7,21 1,16,29. 14,28 8,22 12,26 13,27 14,28 8,22 7,21 1,16,29 12,26 13,27 7,21 1,16,29 14,28 8,22 14,28 8,22 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 12,26 6, 20 12,26 6, 20 12,26 6, 20 12,26 13,27 7,21 1,16,29 14,28 8,22 12,26 6, 20 12,26 13,27 12,26 13,27 12,26 6, 20 7,21 1,16,29 14,28 8,22 12,26 6, 20 14,28 8,22 14,28 8,22 14,28 8,22 12,26 6, 20 12,26 13,27 12,26 13,27

lp. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

ulica Ogrodowa Pozostałe Nr Okrzei Olszynowa Orkana Orla Orzeszkowej Osiedlowa Parkowa Partyzantów Paryska Piaskowa Piastowska Piłsudskiego Plebańska Podgórna Podjazie Podleśna Podłosie Podmiejska Podsiadłego Podwale Podzamcze Pokoju Polna Południowa Poprzeczna Potockiego Promyka Prosta Prusa Przechodnia Przod. Pracy Przyjażni Pstrowskiego Pustkowie R. Luksemburg Racjonalizatorów Radosna Reja Reymonta Robotnicza Rolnicza Różana Różyckiego Rybny Rynek Rzeczna Rzemieślnicza Sadowa Sączewskiego Sielecka Siemońska Sienkiewicza Sierakowskiego Skośna Słoneczna Słowackiego Słowiańska Spokojna Spółdzielcza Stachowe Staszica Stawowa Stokrotek Strzyżowicka Szenwalda Szkolna Szybowcowa Środkowa Świerczewskiego Świerkowa Teatralna Torowa Tulipanów Tuwima Usługowa W. Pola Wapienna Wąska Wesoła Węgroda Wiejska Wilcza Willowa Wiśniowa Wojska Polskiego Wolności Wolska Wróblewskiego Wspólna Wyspiańskiego Wyzwolenia Zaciszna Zagórska Zawale Zbowid Zielona Żeromskiego Żytnia

Dzielnica Łagisza Grodziec Małobądz Zamkowe-Gzichów Warpie Grodziec Grodziec Łagisza Zamkowe-Gzichów Ksawera-Koszelew Grodziec Zamkowe-Gzichów Syberka Będzin – Centrum Grodziec Będzin – Centrum Łagisza Łagisza Warpie Warpie Będzin-Centrum Brzozowica Łagisza Brzozowica Grodziec Grodziec Będzin – Centrum Warpie Ksawera-Koszelew Małobądz Grodziec Grodziec Warpie Warpie Łagisza Grodziec Grodziec Łagisza Brzozowica Małobądz Warpie Małobądz Zamkowe-Gzichów Grodziec Będzin – Centrum Łagisza Łagisza Zamkowe-Gzichów Będzin – Centrum Warpie Ksawera-Koszelew Warpie Brzozowica Zamkowe-Gzichów Warpie Grodziec Małobądz Brzozowica Warpie Łagisza Ksawera-Koszelew Ksawera-Koszelew Zamkowe-Gzichów Grodziec Syberka Małobądz Grodziec Ksawera-Koszelew Brzozowica Łagisza Brzozowica Grodziec Zamkowe-Gzichów Brzozowica Łagisza Warpie Warpie Ksawera-Koszelew Warpie Grodziec Ksawera-Koszelew Warpie Grodziec Grodziec Grodziec Grodziec Będzin Grodziec Małobądz Małobądz Warpie Ksawera-Koszelew Warpie Będzin – Centrum Grodziec Ksawera-Koszelew Małobądz Grodziec

Data wywozu 6, 12,26 20 7,21 1,16,29 14,28 8,22 12,26 13,27 7,21 1,16,29 14,28 8,22 6, 12,26 20 12,26 13,27 6, 12,26 20 14,28 8,22 14,28 8,22 6,212,26 14,28 8,22 7,21 1,16,29 6, 12,26 20 6, 12,26 20 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 14,28 8,22 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 6, 12,26 20 12,26 13,27 7,21 1,16,29 14,28 8,22 14,28 8,22 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 14,28 8,22 6, 12,26 20 14,28 8,22 14,28 8,22 14,28 8,22 7,21 1,16,29 6,212,26 14,28 8,22 14,28 8,22 12,26 13,27 6, 12,26 20 6, 12,26 20 7,21 1,16,29 14,28 8,22 12,26 13,27 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 12,26 13,27 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 14,28 8,22 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 12,26 13,27 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 12,26 13,27 14,28 8,22 6, 12,26 20 12,26 13,27 14,28 8,22 14,28 8,22 14,28 8,22 14,28 8,22 14,28 8,22 12,26 13,27 12,26 13,27 6, 12,26 20 14,28 8,22 12,26 13,27 6, 12,26 20 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 14,28 8,22 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 14,28 8,22 7,21 1,16,29 14,28 8,22 14,28 8,22 14,28 8,22 6, 12,26 20 14,28 8,22 14,28 8,22 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 7,21 1,16,29 14,28 8,22 6, 12,26 20 14,28 8,22


8

paSOwania piERwSzOklaSiSTów

sP

1 Klasa 1a, wychowawca Agnieszka Zugaj. Uczniowie: Adamczyk Norbert, Bąk Maciej, Bąk Marcin, Borzucki Mateusz, Ciemięga Tatiana, Cwołek Jessica, Cynar Natalia, Golik Zuzanna, Hyla Mateusz, Janecka Nina, Jędrusik Oliwia, Kania Oskar, Kasprzyk Oskar, Kępiński Kacper, Kondracka Zuzanna, Motyka Bartosz, Mól Jakub, Nogacka Hanna, Olszewska Wiktoria, Pieniążek Zofia, Pietruszka Borys, Szubka Mateusz, Ścibich Emil, Wiktorowicz Antonina

sP

1 Klasa 1c, wychowawca Beata Kruszyńska. Uczniowie: Baranowska Wiktoria, Baron Oskar, Biesiada Filip, Bochenek Tomasz, Czarnecka Luiza, Gajos Aleksandra, Grzęda Marcel, Iwański Jakub Jan, Kieruzal Wiktoria, Klich Szymon Paweł, Knap Julia, Kowalski Jakub, Królczyk Jan Daniel, Labiś Lena Anna, Łój Weronika, Malinowska Amelia, Mucha Karol Jakub, Najduch Jakub, Niewiadomski Borys, Nowak Bartosz Łukasz, Nowak Magdalena, Sitko Igor, Skiba Krzysztof, Ślusarczyk Dawid, Wierzbiński Nikodem, Wójcik Marek Piotr

sP

1 Klasa 1b, wychowawca Małgorzata Alama. Uczniowie: Adamek Leon, Aleksandrowicz Aleksandra, Anyż Julia, Biernat Fabian, Cichońska Zuzanna, Chełczyńska Natalia, Doliński Michał, Gajda Jakub, Kłapacz Martyna, Kuś Julia, Michta Jakub, Moroń Oliwier, Nowak Adam, Nurczyński Jakub, Odrobina Wiktoria, Olesińska Adrianna, Pawełczyk Franciszek, Pośpiech Pola, Segieta Olivier, Stanek Julia, Stasińska Iga, Szkutnik Szymon, Wruszczak Zuzanna, Zaród Kacper

sP

10 Klasa 1a, wychowawca Jadwiga Konewecka. Uczniowie: Gawrońska Wanessa, Grzywacz Patrycja, Janiszewska Oliwia, Kotkowska Katarzyna, Kwiatkowska Oliwia, Nieznalska Katarzyna, Pajewska Wiktoria, Solipiwko Martyna, Tomaszewska Maja, Wójtowicz Anastazja, Bochenek Adam, Cach Jakub, Dostał Alan, Dziedzic Dominik, Grabowski Szymon, Jeżewski Filip, Pajewski Kacper, Poradowski Jakub, Rączy Oskar, Siedlarz Oliwier

sP

sP

10

10

Klasa 1b, wychowawca Katarzyna Cichańska. Uczniowie: Białach Michalina, Dymel Amelia, Fortas Wiktoria, Grohs Jagoda, Obiegałka Wiktoria, Orda Natalia, Pyrkosz Julia, Sosnowska Paulina, Wyrwa Roksana, Biliński Norbert, Bucki Karol, Kozłowski Mateusz, Marosek Marcin, Mazur Emil, Moś Brajan, Skręt Jakub, Spadło Karol, Toczkowski Adrian, Trzciński Mateusz, Wojciechowski Marcel

Klasa 1c, wychowawca Jolanta Busz. Uczniowie: Chmielarska Julia, Ciepał Paulina, Jurczak Milena, Kawka Katarzyna, Konieczny Weronika, Kulik Anastazja, Oszczygieł Kinga, Rachwał Iga, Sito Natalia, Szewczyk Roksana, Świąder Julia, Bielecki Jakub, Cichoń Kacper, Dubiel Łukasz, Jabłoński Mateusz, Kogut Hubert, Kowalczyk Adam, Rek Piotr, Ślęzak Konstanty, Tondos Oliwer, Zięba Dominik,

Mzs

Mzs

1

1

Klasa 1a, wychowawca Ewa Suszyńska. Uczniowie: Goly Angelika, Kleczko Maria, Kochanowska Paulina, Konarska Julia, Łabaj Michalina, Misiurek Adrianna, Muller Karolina, Okońska Nadia, Przybyłek Wiktoria, Stach Martyna, Walkiewicz Aleksandra, Wojtanowska Nina, Zasada Aleksandra, Banasik Mateusz, Bąk Bartosz, Chudzicki Paweł, Gębala Mikołaj, Janczyk Patryk, Jasiński Patrick, Leśniewski Kacper, Mucha Jakub, Tumidaj Stanisław

Klasa 1b, wychowawca Wiesława Opiatowska. Uczniowie: Dubiel Sandra, Kalisz Weronika, Kijewska Dominika, Majewska Kaja, Matuszak Anna, Obst Oliwia, Okrajek Zofia, Paśnik Julia, Pustułka Martyna, Remesz Pola, Szymczyk Dominika, Chmura Sebastian, Cynarski Igor, Gomułka Jakub, Kożmin Wiktor, Kuszper Kamil, Nowak Szymon, Osiewalski Michał, Popczyk Adrian, Popczyk Kamil, Sikora Kamil, Szot – Łata Arkadiusz, Wajda Krzysztof


AKtuAlNości bęDzińSKie

www.bedzin.pl

listopada 2013 nr 11

9

Mzs

Mzs

1

2

Klasa 1c, wychowawca Alicja Duda. Uczniowie: Adamczyk Aleksandra, Bień Wiktoria, Florczyk Natalia, Kuchna Oliwia, Musialik Karolina, Przybylak Jagoda, Raukuć Natalia, Świeca Emilia, Tymoszuk Dominika, Wachowicz Aleksandra, Wojarska Karolina, Bacia Szymon, Bargieł Łukasz, Bober Kacper, Borkowski Szymon, Borowy Kacper, Hankus Szymon, Hohne Piotr, Kubica Aleksander, Kurowski Wiktor, Łukasik Szymon, Mertka Dominika, Młynarczyk Błażej, Taczała Patryk, Zapart Kacper, Zygmunt Filip

Klasa 1a, wychowawca Ludmiła Majcherczyk. Uczniowie: Dędek Filip, Dobosińska Amelia, Duniec Filip, Gawron Emilia, Grabowski Artur, Juda Dawid, Korzec Tatiana, Kot Maciej, Krakowska Oliwia, Krakowska Patrycja, Kruk Paweł, Kudłaszyk Maksymilian, Marynowska Zuzanna, Olczyk Olivier, Pacek Nadia, Piesik Zuzanna, Smól Julia, Stano Maja, Szafrański Marcel, Zalewska Maria

Mzs

Mzs

2

2

Klasa 1b, wychowawca Małgorzata Łukasik. Uczniowie: Boruciński Adam, Bucki Szymon, Czarny Natalia, Domagała Emilia, Guziejewska Mielisa, Hornik Jordan, Karendał Hubert, Klimczyk Łukasz, Kozłowski Krzysztof, Krempeć Natalia, Krzan Anna, Kwapień Igor, Miedziński Aleksander, Przybyła Oliwia, Pyka Maciej, Różycki Karol, Skiba Jakub, Sowa Angelika, Szaleniec Jakub, Szczepaniak Piotr, Wójcik Aleksandra, Żak Kacper

Mzs

2 Klasa 1d, wychowawca Sławomira Kowal. Uczniowie: Cichor Jakub, Długołęcki Marcin, Dydliński Jakub, Dziekan Mateusz, Hajkiewicz Oskar, Hope Amelia, Kosałka Krzysztof, Kwolek Gabriel, Lecyk Igor, Nowalski Kacper, Olbryś Norbert, Orządała Malwina, Piecyk Gloria, Pietras Patrycja, Ruśniak Natalia, Rygalski Marcel, Sojka Mateusz, Stefanowicz Filip, Stefański Mateusz, Trzcionka Klaudia, Woźniczko Igor

Klasa 1c, wychowawca Beata Ziętek. Uczniowie: Bawołek Anna, Blacha Amelia, Jeziorski Mateusz, Kleczko Maja, Koćma Jakub, Kopeć Kinga, Kot Denis, Krupa Dawid, Kulik Marta, Ledwoń Kinga, Mladenović Bogdan, Olko Julia, Pakaszewska Zuzanna, Rosa Magdalena, Smorąg Julia, Sorek Dominika, Styczeń Antoni, Surma Sebastian, Śmierciak Marcin, Wieczorek Julia, Wójcik Nela

sP

8 Klasa 1a, wychowawca Mariola Bem Uczniowie: Bobrek Amelia, Bogusz Mikołaj, Chwist Nikola, Czekaj Konrad, Golan – Subda Nickol, Kołodziejczyk Kamil, Kuc Filip, Labus Patryk, Piecyk Jakub, Siwy Martyna, Sokołowski Alan, Stanik Patryk, Taraszka Wiktoria, Tazbir Artur, Trybulska Michalina, Wnuk Jakub, Wroński Kajetan, Zawadzki Daniel, Zmarzlik Julia, Żuberek Natalia

sP

sP

8

8

Klasa 1b, wychowawca Agnieszka Fortuna. Uczniowie: Ból Dominik, Dobrek Wiktoria, Drab Szymon, Fryc Filip, Gaweł Tomasz, Komarnicki Daniel, Lemański Alex, Marczak Robert, Mielczarek Piotr, Mieszczak Oskar, Mustafa Raim, Pacula Filip, Prucnal Zuzanna, Rak Allan, Samul Patrycja, Solarz Lena, Syta Wanesa, Szewczyk Tatiana, Zając Olivier, Zygmunt Andrzej

klasa 1c, wychowawca Aneta Olko. Uczniowie: Chrzanowska Maja, Czerwińska Agata, Czyż Filip, Kaliściak Ernest, Kempiński Piotr, Knapik Wiktoria, Kurdziel Jakub, Łyczek Paweł, Mazurkiewicz Igor, Niewiadomska Roksana, Nowak Piotr, Nowak Wiktoria, Olesiejuk Ewa, Opalińska Zuzanna, Pyka Karol, Rawa Dominika, Sierka Adam, Szymańska Oliwia, Tokar Weronika, Włodarska Lena, Włosek Karina, Wolska Wiktoria, Zub Piotr, Żukociński Marcel


10

paSOwania piERwSzOklaSiSTów

Mzs

3 Klasa 1a, wychowawca Anna Wrzesińska Uczniowie: Biela Kinga, Błys Wiktoria, Cieżak Kaja, Ciopalska Nina, Ciupa Emilia, Garczyńska- Skutnik Julia, Góralik Marcel, Jędras Kacper, Kempa Łukasz, Młyńczak Alicja, Nowak Paulina, Nowak Oliwia, Obersztyn Nina, Omasta Monika, Podkalicka Anita, Raczyńska Dominika, Skutnik Mateusz, Szulc Piotr

Mzs

3 Klasa 1b, wychowawca Natalia Łozowska. Uczniowie: Baldysz Lena, Bronikowska Angelika, Buła Weronika, Dobrzańska Zuzanna, Domosławska Dominika, Gałdzińska Sylwia, Iwański Kamil, Kaniak Marceli, Keller Martyna, Kidawa Dominik, Kosowska Wiktoria, Olkuski Mateusz, Pięta Jakub, Strózik Maria, Ślęzak Magdalena, Wieczorek Natalia

sP

sP

11

11

Klasa 1a, wychowawca Danuta Siwek, n. wspierający Beata Białas-Skóra Chabrzyk. Uczniowie: Kacper, Deńca Milena, Dźwigał Brajan, Gorzelak Wiktoria, Kołodziej Julia, Krzemińska Aniela, Krzyżanowski Adrian, Matuszczyk Grzegorz, Nowak Michał, Nowak Tomasz, Olszowy Magdalena, Skrzypczyńska Patrycja, Spich Mateusz, Stasiak Samuel, Terka Kacper, Ziółkowski Kacper

sP

4 Klasa 1a, wychowawca Dorota Skrzypczyk. Uczniowie: Ferenc Natalia, Grabda Magdalena, Jałowska Wiktoria, Jaszczyk Ksenia, Kozak Natalia, Kozioł Natalia, Kukiełka Michał, Kwinta Dawid, Pichit Zuzanna, Popczyk Borys, Popek Adam, Porębski Adam, Puacz Marcel, Pycia Patryk, Ryńca Dominik, Smuga Marcel, Trun Kacper, Tynior Jagoda, Wawer Emilia, Wawrowska Weronika, Zajdler Maciej

Klasa 1b, wychowawca Iwona Szpat. Uczniowie: Brodzik Natalia, Derela Bartosz, Figura Maciej, Frankowska Nikola, Gil Mateusz, Gruszka Łukasz, Grzelak Wiktoria, Grzybowski Mateusz, Janecki Marek, Kostusiak Kamil, Kozłowska Natalia, Marcinkowska Martyna, Niebrzydowski Dominik , Pietryja Szymon, Poddańczyk Dominik, Siemiątkowska Oliwia, Stachera Jakub, Stasiak Filip, Szczęsna Weronika, Trojanowski Konrad, Wiśniewski Szymon

sP

4 Klasa 1b, wychowawca Teresa Mormul. Uczniowie: Bernat Natalia, Będkowski Alan, Derlaga Antoni, Dudek Natalia, Dybich Emilia, Flis Dominika, Gamrat Xawier, Garncarz Joanna, Kotyniak Igor, Kusz Tymoteusz, Laskowska Eftichia, Lota Konrad, Mróz Rafał, Musiałowicz Jakub, Sienkiewicz Mateusz, Szczurek Kamil, Zieger Alex

sP

sP

4

6

Klasa 1c, wychowawca Anna Jeziorowsk. Uczniowie: Bednarczyk Natalia, Bednarz Adrian, Bisaga Kacper, Gaik Dominika, Głowacki Jakub, Komendarska Klaudia, Koryciński Mateusz, Kowalski Jakub, Kutek Bartosz, Latos Igor, Pietrzyńska Magdalena, Sobczyk Franciszek, Solipiwko Adam, Struk Róża, Suszko Julia, Wawrzusiak Tymoteusz, Wręga Franciszek, Wrona Justyna, Wrona Patryk

Klasa 1a, wychowawca Mirosława Dzienia. Uczniowie: Auguścik Natalia, Brzozowski Arkadiusz, Chlasta Oliwia, Cichy Dorian, Czerska Joanna, Derela Jakub, Długosz Anna, Fidziński Olaf, Frydrych Kacper, Fucia Wiktor, Gąsior Liwia, Gębka Filip, Konarski Kacper, Kulas Magdalena, Maciejewski Dawid, Majerska Julia, Marciniak Alicja, Margiel Kamila, Mróz Dariusz, Pabiś Kacper, Pierzgała Nicole, Sadłowska Wiktoria, Suss Jakub, Szczęsna Julia, Wąchała Konrad, Wisiński Jakub, Wiśniowski Jakub, Witczak Emilia, Wróblewski Kacper


AKtuAlNości bęDzińSKie

www.bedzin.pl

listopada 2013 nr 11

czERwOnY Tulipan dla najlEpSzYch

Święta Trójca

uROczYSTOść z Okazji dnia Edukacji naROdOwEj, pOłączOna zwRęczEniEm nagRód pREzYdEnTa miaSTa wYRóżniającYm Się nauczYciElOm będzińSkich placówEk OświaTOwYch, OdbYła Się 15 paździERnika wTEaTRzE dziEci zagłębia

Tradycyjnie już spotkanie rozpoczęto od życzeń. – Jest mi niezmiernie miło, że kolejny raz spotykam się z tak znakomitymi, najlepszymi z najlepszych nauczycielami, dbającymi na co dzień o edukację naszych uczniów. Życzę Państwu, aby praca, którą wykonujecie, sprawiała Wam wciąż maksymalnie dużo satysfakcji i zadowolenia. Abyście nie tracili niezbędnej determinacji w szkoleniu kolejnych pokoleń naszych młodych mieszkańców – mówił prezydent. Nagrody otrzymało 11 nauczycielek przedszkoli oraz 26 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Listy gratulacyjne wręczył nagrodzonym Łukasz Komoniewski. Podczas uroczystości wystąpił zespół Czerwony Tulipan z Olsztyna. Stefan Brzozowski, główny wokalista, witając publikę podkreślił, jak duże wrażenie zrobiło na nim i członkach zespołu wzgórze zamkowe, które jeszcze przed koncertem zdążyli odwiedzić. – Kto to zrobił? – rzucił z estrady. – Kazimierz Wielki – padła z sali odpowiedź, rozbawiając zebranych. Podczas popołudniowego koncertu Czerwony Tulipan zaprezentował poezję śpiewaną i piosenki kabaretowe.

NAgRoDy PRezyDeNtA MiAStA bęDziNA 2013 otRzyMAli: PRzeDSzKolA Joanna Ziętek – nauczyciel wychowania przedszkolnego PM nr 2 Sylwia Świerczek – nauczyciel wychowania przedszkolnego PM nr 4 Katarzyna Przybyła – dyrektor przedszkola PM nr 5 Agnieszka Mierzwińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego PM nr 5 Beata Sołtysik – nauczyciel wychowania przedszkolnego PM nr 6 Agnieszka Piekarczyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego PM nr 6 Jolanta Musiał – nauczyciel wychowania przedszkolnego PM nr 8 Bożena Rajewska – dyrektor przedszkola PM nr 9 Monika Janda – nauczyciel wychowania przedszkolnego PM nr 9 Izabela Niemczyk – dyrektor przedszkola PM nr 12 Marta Kaczor – nauczyciel wychowania przedszkolnego PM nr 15 SzKoły PoDStAWoWe i giMNAzjA Barbara Haj – nauczyciel przyrody SP nr 1 Teresa Kozub – nauczyciel języka polskiego, wicedyrektor SP nr 4 Iwona Szczygieł – wychowawczyni świetlicy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP nr 6 Agata Dworniczak – nauczyciel wychowania fizycznego SP nr 6 Barbara Pietras – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP nr 6 Krystyna Król – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii, wicedyrektor SP nr 8 Ewa Gacka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP nr 8 Anna Drzewiecka – dyrektor szkoły SP nr 10 Jadwiga Konewecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP nr 10 Joanna Brzostek – nauczyciel plastyki i religii SP nr 10 Marzena Suszyńska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP nr 10 Jadwiga Janusz-Sender – dyrektor szkoły SP nr 11 Iwona Kocel – nauczyciel historii i WOS-u G nr 1 Kamila Rybarz – nauczyciel języka polskiego G nr 3 Agnieszka Kosek-Jabłońska – nauczyciel języka polskiego G nr 3 Zbigniew Gądek – nauczyciel biologii MZS nr 1 Edyta Szymczyk – nauczyciel matematyki i informatyki MZS nr 1 Dorota Wojnowska – dyrektor szkoły MZS nr 2 Andrzej Piekoszewski – nauczyciel wychowania fizycznego MZS nr 2 Renata Tabiś – nauczyciel języka polskiego MZS nr 2 Beata Ziętek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej MZS nr 2 Mariola Góralska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej MZS nr 2 Anna Wrzesińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej MZS nr 3 Małgorzata Bogacz – nauczyciel informatyki, techniki MZS nr 3 Anna Królik – naczyciel plastyki, muzyki MZS nr 4 Przemysław Segieta – nauczyciel wychowania fizycznego MZS nr 4 MeDAl KoMiSji eDuKAcji NARoDoWej: Ewa Nowicka - SP nr 10 Ilona Meus - PM nr 8

11

W najbliższych dniach rozpoczną się prace remontowo-budowlane przy najstarszym będzińskim kościele – Świętej Trójcy na wzgórzu zamkowym. Z inicjatywy proboszcza ks. Andrzeja Stępnia, remont świątyni poprzedziła Msza św., którą 23 października odprawił Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki. Prace, mające uchronić kościół oraz kaplicę na cmentarzu przed katastrofą budowlaną, potrwają półtora roku. Ich skala jest ogromna – dość powiedzieć, że niektóre z widocznych na ścianach pęknięć ciągną się od fundamentów aż do gzymsów, a ich szerokość wynosi kilka milimetrów. Przyczyną takiego stanu technicznego są przede wszystkim szkody górnicze. Pieniądze na konstrukcyjne zabezpieczenie obiektu w kwocie 2 miliony 150 tys. złotych pochodzą z odszkodowania zasądzonego od spółki górniczej. Te prace to przede wszystkim uzdatnienie podłoża i naprawa fundamentów, klejenie i zszywanie ścian, montaż żelbetowej podstawy posadzki, która spoi obiekt, a także izolacja pionowa i odwodnienie terenu. Całość tych ratunkowych działań przewidziano na półtora roku, podczas których należy liczyć się z utrudnieniami w korzystaniu ze świątyni, włącznie z tym, że Msze św. podczas wakacji odprawiane będą w kaplicy na cmentarzu. Podczas prac zabezpieczeniowych zniszczeniu ulegnie obecna polichromia, pochodząca zlat70-tychXXwieku. Wtoku remontu planowane jest odtworzenie dekoracji ścian i charakteru wnętrza z XIX w. Te prace, podobnie jak naprawa dachu, wymiana ślusarki okiennej oraz instalacji elektrycznej, nagłośnieniowej, odgromowej, grzewczej i alarmowej muszą zostać sfinansowane przez parafię przy wsparciu miasta, powiatu oraz województwa lub innych organów państwowych odpowiedzialnych zanadzór nadzabytkami. – Proszę, aby w to wielkie i historyczne dzieło zaangażowali się wszyscy, dla których ta świątynia ma szczególną war tość i wiążą z nią piękne wspomnienia – apeluje ks. Andrzej Stępień, proboszcz parafii. JC

Jan Paweł II we wspomnieniach 16 października po raz kolejny obchodzono Dzień Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji w parafii pw. św. Katarzyny w Grodźcu został zorganizowany uroczysty koncert w wykonaniu zespołu Beskid z Bielska-Białej. W murach kościoła rozbrzmiała energetyczna góralska muzyka, ale przypomniano też najważniejsze fakty z życia Papieża. Natomiast 22 października w najstarszej będzińskiej parafii, kościele pw. Św. Trójcy odbyło się Liturgiczne Wspomnienie Błogosławionego Jana Pawła II.

Firma GEERS Akustyka S³uchu zaprasza na akcjê pod patronatem Prezydenta Miasta Bêdzina

Dni Bezp³atnych Badañ S³uchu

*

wraz z konsultacj¹ protetyków s³uchu

Zapraszamy od 18 do 22.11.2013 Bêdzin, ul. Pi³sudskiego 3

Godziny otwarcia:

terminy wizyt prosimy uzgadniaæ telefonicznie Bezp³atna infolinia GEERS: 800 13 33 77

pon.- pt. 8:00 - 16:00

(32) 290 40 31 www.geers.pl

*Bezp³atne badania s³uchu wykonywane s¹ na rynku prywatnym. Testy s³uchu nie stanowi¹ diagnozy medycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej

Prezydent Miasta będzina łukasz Komoniewski zaprasza mieszkańców miasta na bezpłatne badania w zakresie: • określenia profilu lipidowego w surowicy krwi (oznaczenie frakcji cholesterolu całkowitego i trójglicerydów), • określenia poziomu cukru we krwi. Powyższe badania wykonuje Laboratorium Medyczne w Będzinie przy ul. Partyzantów 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-10.00.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bezpieczna droga Od początku roku szkolnego Straż Miejska w Będzinie prowadzi działania prewencyjne z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – program przygotowywany i przeprowadzony przez nią w całości. Z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta prowadzone są zajęcia pt. „Bezpieczna droga do i ze szkoły”, które na celu mają ukształtowanie właściwych nawyków zachowania się jako pieszy uczestnik ruchu drogowego. Dzieci uczą się rozpoznawać kierunki, poznają zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, właściwego oceniania sytuacji i odpowiedniego zachowania. W trakcie lekcji prezentowane są wybrane znaki drogowe, których znajomość

ułatwi rozumienie przepisów ruchu drogowego. W bieżącym roku szkolnym zajęcia z maluchami wzbogacono o nowe narzędzie dydaktyczne jakim jest przenośne przejście dla pieszych o wymiarach 200 cm x 300 cm, które pozwoliło dzieciom na ćwiczenie i kształtowanie zachowań na jezdni. Zajęcia i ćwiczenia na przejściu dla pieszych wzbudziły wśród dzieci wiele emocji, każde dziecko z nieukrywaną satysfakcją demonstrowało znajomość zasad, które omawiane były w trakcie lekcji. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał kolorowy odblask, który następnie przypinany był do tornistra.


12

zdjęcia ARC TDZ

Wilki i Koźlęta 16 listoPada w teatrze dzieci zagłębia odbędzie się PreMiera faMilijnego sPektaklu „wilki i koźlęta”

Pstryk! I wszystko jasne..!

Ta ponadczasowa, popularna i lubiana przez dzieci bajka autorstwa Braci Grimm została przefiltrowana przez współczesną rzeczywistość i niejako „napisana od nowa”. Artystycznego przetworzenia treści dokonał dyrektor będzińskiego teatru, Dariusz Wiktorowicz, dostosowując opowieść do wymogów obecnych. Dzięki multiplikowaniu liczby bohaterów oraz poprzez przeniesienie historii we współczesne nam czasy, stara bajka nabiera nowych sensów. Wprowadzenie narratora Księżyca, który opowie dzieciom co nieco o tym, co się znajduje ponad naszymi głowami, czyli o niebie, jego „lokatorach”: gwiazdach i innych planetach sprawia, że będziński spektakl nabiera walorów edukacyjnych. Odnajdziemy je także w scenach, w których rezolutne matki (Mama Koza i Mama Wilczyca) będą pouczały swoje dzieci na temat tego, że warto być oszczędnym, bo oszczędzanie przynosi korzyści – w przeciwieństwie do bezmyślnego wydawania pieniędzy. Oczywiście spektakl będzie dla młodej widowni świetną zabawą. Co więcej – sama publiczność zostanie zaangażowana w rozwój

teatr Dzieci zagłębia im. j. Dormana w będzinie „WilKi i KoźlętA” Scenariusz: Dariusz Wiktorowicz, reżyseria: Tomasz Dajewski, inscenizacja: Dariusz Wiktorowicz, scenografia i kostiumy: Justyna Rochala, muzyka: Michał Makulski, ruch sceniczny: Arkadiusz Buszko asystent reżysera: Agata Madejska, występują: Karina Abrahamczyk-Zator, Agata Madejska, Agnieszka Raj-Kubat, Joanna Rząp, Patrycy Hauke, Adam Kwapisz, Karol Kojkoł, Jacek Mikołajczyk, Paweł Sowa, Stefan Szulc Premiera: 16 listopada 2013 r.

scenicznej akcji poprzez interakcje z bohaterami: niesfornymi Koźlętami w kostiumach inspirowanych „Japan style” i sprytnymi Wilczkami wystylizowanymi na „Emo”. Spektakl odbywać się będzie w konwencji lalkowej i żywoplanowej. Spektakl dofinansowany został z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Teatr, człowiek, edukacja”.

Partnerem spektaklu jest firma PRoViDeNt pomysłodawca programu społecznego „Wokół nas”

Repertuar Teatru dzieci Zagłębia Rezerwacja biletów indywidualnych w kasie teatru tel. (32) 269-89-15; Rezerwacja biletów grupowych w biurze organizacji Widowni tel. (32) 269-89-13 4.11. 10.00 Brzydkie kaczątko 5.11. 10.00 Zwierzęta Doktora Dolittle 7.11. 10.00 O dziewczynce Katarzynce Czerwonym Kapturkiem zwanej 9.11. 16.00 O dziewczynce Katarzynce Czerwonym Kapturkiem zwanej 12.11. 10.00 Brzydkie kaczątko 13.11. 10.00 Brzydkie kaczątko 16.11. 17.00 Wilki i Koźlęta - premiera 18.11. 10.00 Wilki i Koźlęta 19.11. 10.00 Wilki i Koźlęta 20.11. 10.00 Wilki i Koźlęta 21.11.10.00 Jaś i Małgosia 22.11. 10.00 W dolinie Muminków 23.11. 11.00 Bajka-Zjajka 23.11. 16.00 Śpiąca królewna 25.11. 10.00 Śpiąca królewna 26.11. 10.00 Brzydkie kaczątko 28.11. 10.00 O Szewczyku, strasznym Smoku, Czarownicy i Królewnie 30.11. 11.00 Pstryk! I wszystko jasne..! 30.11. 16.00 Wilki i Koźlęta

Kolejny sezon w Teatrze Dzieci Zagłębia ruszył pełną parą. Za nami pierwsza premiera. W ostatnią sobotę października, tym razem naj najmłodsi, bardzo wymagający widzowie będzińskiej Baby Sceny obejrzeli spektakl „Pstryk! I wszystko jasne..! Byczek Tauronek uczy jak bezpiecznie obchodzić się z prądem”. Partnerem spektaklu jest Tauron Polska Energia, a przedstawienie, będące częścią akcji

„Bezpieczniki Taurona”, stawia sobie za cel zapoznania najmłodszych dzieci z problematyką działania światła i prądu. Jest też znakomita forma nauki poprzez zabawę. Udział w spektaklach skierowanych do najmłodszych to znakomita zabawa nie tylko dla zgromadzonych dzieci i ich rodziców, ale również dla aktorów biorących udział w przedstawieniu. Tym bardziej, że wszystkie spektakle Baby Sceny widow-

nię przenoszą na scenę właśnie. Żywiołowe maluchy mają więc okazję na dosłownie bezpośredni kontakt z aktorem. Będzińska Baby Scena od roku prężnie się rozwija. Choć na swoim koncie ma zaledwie trzy spektakle, za jeden z nich, przedstawienie „BajkaZjajka” w reżyserii Macieja Dużyńskiego teatr już otrzymał ZŁOTĄ MASKĘ za rok 2012 w kategorii: spektakl młodych widzów.

Partnerem spektaklu jest tauron Polska energia

zoStAń AKtoReM trwa nabór na zajęcia teatralne dla uczniów szkół średnich. zajęcia prowadzi tomasz cioch, absolwent reżyserii teatru Dzieci i Młodzieży wrocławskiej PWSt, wieloletni instruktor grup teatralnych. Ma doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi jak i młodzieżą. jego zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem młodych miłośników teatru. jego uczniowie kilkakrotnie występowali nie tylko na będzińskiej scenie, a ich występy były bardzo ciepło przyjmowane i oklaskiwane gromkimi brawami. zapisy trwają w Dziale Animacji ośrodka Kultury w będzinie, ul. Małachowskiego 43, tel. 795 115 826 lub mailowo: tomaszcioch.tc@gmail.com


AKtuAlNości bęDzińSKie

www.bedzin.pl

listopada 2013 nr 11

13

HaRmOnOGRam wYdaRZeŃ KULTURaLnO-SPORTOwYCH na LISTOPad 2013 R. 4-29.11. 10.00 – 19.00 „Fotografie wybrane” – wystawa fotografii zorganizowana w ramach 5. Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej. Ekspozycja prezentuje zdjęcia autorów biorących udział w dotychczasowych edycjach OFFO. MiPBP, dolny hol biblioteki 4.11 18.11 25.11 10.30 –12.00 Angielski z Pasją – kurs nauki języka angielskiego dla seniorów. MiPBP, „Klub Pod Sową” 4.11 14.00 Jesienna zabawa literacka dla najmłodszych: rebusy, krzyżówki i zagadki, które inspirują do zabawy. MiPBP, Filia Nr 7 ul. Rycerska 2, Zamkowe 4-30.11 15.00-21.00 Działalność statutowa Klubu Seniora, w tym spotkania Koła Gospodyń Miejskich. MiPBP, Siedziba Klubu Seniora, ul. Stalickiego 5-8.11 12-15.11 19-22.11 8.30-10.00 Komputerowa Szkoła Seniora – warsztaty dla seniorów z zakresu nauki obsługi komputera i wyszukiwania informacji w Internecie. MiPBP, Czyt. Główna 5.11 10.00 W zaczarowanym świecie wierszy Tuwima – twórcza zabawa literacka dla przedszkolaków prowadzona w oparciu o twórczość Juliana Tuwima zorganizowana w ramach Roku Juliana Tuwima. Przedszkole Miejskie Nr 9 6.11 10.30 „W każdej bajce sami wiecie kryje się bohater przecież, każdy ma ulubionego i przedstawi

postać jego” – konkurs dla przedszkolaków na wykonanie pracy plastycznej lub recytowanie wiersza związanego z ulubiona postacią z bajki zorganizowany z okazji Dnia Postaci z Bajek. MiPBP, Filia Nr 9, ul. Podłosie 10, Podłosie 7.11. 12.00 Koncert umuzykalniający – comiesięczne audycje szkolne w wykonaniu artystów Filharmonii Śląskiej. Teatr Dzieci Zagłębia 8.11 8.30, 10.00 Dziady – gościnnie Teatr Cracovia. Teatr Dzieci Zagłębia 8.11 14.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży. Tym razem spotkanie poświęcone książce „Sherlock Holmes” Arthura Conan Doyle’a. MiPBP 8.11 15.00 Wynalazki czyli niesamowite pomysły, które zmieniły świat – zajęcia edukacyjne dla dzieci. MiPBP, Filia Nr 4, ul. Pokoju 44, Łagisza 8.11 17.00 „Barwy natury” – wernisaż wystawy malarstwa chorzowskiej Grupy Plastycznej Krajcok’12. MiPBP, Galeria klubu „Pod Sową” 8.11 18.00 Recital – spotkanie autorskie Jacka Fedorowicza Bilet: 15 zł Ośrodek Kultury, filia w Grodźcu 9.11 10.00-14.00 Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Niepodległości OSiR – Stadion MOS 11.11 Uroczystości z okazji obchodów święta 11 listopada. W programie:

9.00 Msza Święta (Kościół pw. Św. Trójcy) celebrowana przez ordynariusza diecezji sosnowieckiej księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka, podczas której zostanie poświęcony sztandar miasta Będzina 10.30 Uroczystości pod pomnikiem Poległym za wolną Polskę, Plac 3 Maja 11.30 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Zagłębiowskich Bohaterów Powstania Styczniowego, Kościół pw. Nawiedzenia NMP – os. Syberka 11.11 16.00 Koncert pieśni patriotycznych Ośrodek Kultury, filia w Grodźcu 13.11 15.30 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży poświęcone książce „Poza horyzonty” Jaśka Meli. MiPBP 14.11 17.00 Wernisaż wystawy „Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim”. Wystawa czasowa ze zbiorów Muzeum Zagłębia upamiętniająca 150.rocznicę wybuchu powstania styczniowego oraz wystawy „11 listopada 1918 roku w Będzinie i Zagłębiu Dąbrowskim”. Wystawa czasowa przygotowywana w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Pałac Mieroszewskich 15.11 15.30 W stumilowym lesie i nie tylko pluszowy miś święto dziś ma – zajęcia literackie inspirowane Światowym Dniem Pluszowego

Misia. MiPBP, Filia Nr 1 Ksawera, ul. Stalickiego 2 15.11 17.00 „Preczów dawniej i dziś. Historia miejscowości”– promocja książki Bolesława Ciepieli wydanej przez Stowarzyszenie Autorów Polskich oddział w Będzinie. Spotkanie poprowadzi Janina Barbara Sokołowska. MiPBP, klub „Pod Sową” 15.11 18.00 Z cyklu „Piątkowe wieczory filmowe”; projekcja filmu na dużym ekranie; wstęp wolny Ośrodek Kultury, filia w Grodźcu 16.11 16.30 Kabaret pod Wyrwigroszem z nowym programem Kurde Pologne. Bilet: 30 zł w przedsprzedaży, 35 zł w dniu koncertu Ośrodek Kultury, filia w Grodźcu 17.11 9.30 Amatorskie Mistrzostwa Będzina w Piłce Siatkowej. Hala Sportowa, Łagisza OSiR 18.11 10.30 W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” głośne czytanie poezji dziecięcej dla przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 11 19.11 11.00 „Teatralny Smok Będziński” – finał konkursu plastycznego dla dzieci. Otwarcie w ramach Galerii Młodego Artysty wystawy pokonkursowej. MiPBP, dolny hol 19.11 19.00 Blondynki wolą mężczyzn – gościnnie Studio Atut. Teatr Dzieci Zagłębia 20.10 17.00 Spotkanie autorskie z Markiem Harnym, laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru przyznanej

za powieść „Pismak” podczas trzeciej edycji Festiwalu Kryminału w 2006 roku. MiPBP, klub „Pod Sową” 21.11 8.50 Słowniki, encyklopedie i leksykony – źródła informacji bezpośredniej dostępne w bibliotece. MiPBP 21.11 16.00 Koncert IX Muz, II LO im. St. Wyspiańskiego z Będzina, Teatr Dzieci Zagłębia 22.11 14.00 Po co zwierzakom futerka – literacka zabawa dla dzieci inspirowana książką Barbary Gawryluk „Baltik. Pies, który płynął na krze”. MiPBP, Filia Nr 7 ul. Rycerska 2, Zamkowe, 22.11 15.00 Historia maskotki – przyjaciela wszystkich dzieci – zajęcia literackie dla najmłodszych zorganizowane z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. MiPBP, Filia Nr 2, ul. 35-lecia PRL 1, Warpie 22.11 17.00 Bowling. Kręgielnia Nemo 22.11 18.00 Będziński Klub Filmowy – projekcja filmu „Hańba” reż. Steve Jacobs; wstęp wolny, Kino „Nowość” 23.11 19.00 Koncert Ryczące dwudziestki RO 20’S oraz Drake. Bilet: 30 zł Ośrodek Kultury, filia w Grodźcu 25.11 10.00 Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia – zajęcia literackoedukacyjne dla przedszkolaków ukazujące misia jako bohatera literackiego, filmowego i prasy dziecięcej. MiPBP, Filia Nr 5 ul. Słowackiego 2, Grodziec

25.11 10.30 „Dziś – najważniejszy jest Mój Miś” – zajęcia literackie dla przedszkolaków zorganizowane z okazji Dnia Pluszowego Misia. MiPBP, Filia Nr 9 ul. Podłosie 10, Podłosie 27.11 8.00-15.00 Seminarium w ramach kampanii społecznej „Znam swoje prawa – nie akceptuję przemocy”; MOPS Będzin. Teatr Dzieci Zagłębia 28.11 9.00 Andrzejki – program artystyczny przygotowany przez wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie. Ośrodek Kultury 28.11 11.50 Słowniki, encyklopedie i leksykony – źródła informacji bezpośredniej dostępne w bibliotece – zajęcia realizowane w ramach edukacji czytelniczomedialnej młodzieży. MiPBP 29.11 10.00 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Teatr Dzieci Zagłębia 29.11 15.30 Świeca marszczy złoty nos, z każdej strony kapie wosk – zajęcia edukacyjne o wróżbach, obrzędach i tradycjach ludowych inspirowanych andrzejkami. MiPBP, Filia Nr 1 Ksawera, ul. Stalickiego 2 30.11 10.00-14.00 Ojciec i Syn. Andrzejkowy Turniej Piłki Nożnej dla klas V-VI i Gimnazjum w Miejskim Zespole Szkół nr 2. 30.11 18.00 Coroczna zabawa andrzejkowa dla dorosłych z zespołem Grodźczanie. Ośrodek Kultury, filia w Grodźcu

ogłoSzeNie WyNiKóW zbióRKi PubliczNej Zarząd Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej „Nadzieja” w Będzinie informuje, że na podstawie pozwolenia nr WSO. 5311.6.2012 z dnia 9.09.2013 r. Prezydenta Miasta Będzina została przeprowadzona przez nasze Stowarzyszenie zbiórka publiczna w dniu 22 i 29.09.2013 r. oraz 27.10.2013 r. na terenie Będzina. Suma zebranych datków do puszek wynosiła: 11.583,40 zł. Suma zebranych ofiar została w całości przeznaczona na cel akcji czyli doposażenie Oddziału Opieki Paliatywnej w Będzinie w sprzęt medyczny i meblowy do sal chorych i gabinetów zabiegowych. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: 0 zł Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki zostały pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w zbiórce publicznej. Za każdy dar serca, życzliwość składamy podziękowania! Niedawno zakończył się remont jednego z oddziałów czeladzkiego szpitala, przeznaczonego na oddział opieki paliatywnej, który z końcem października przeniesiony został z Będzina do Czeladzi. Po otwarciu oddziału planowane jest doposażenie go w drobny sprzęt medyczny dzięki hojności sponsorów, wśród których nie zabraknie Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej „Nadzieja”, od lat wspierającego będziński oddział.

KweSTa na GóRZe ZamKOweJ Od dziesięciu lat w dniu Wszystkich Świętych przy bramach będzińskich cmentarzy odbywa się kwesta. W tym roku kwestujący zebrali kwotę 24039,65 zł. Środki przeznaczone będą na renowację nekropolii.

Specjalnie dla czytelników „Aktualności będzińskich” Prezydent będzina – łukasz Komoniewski przygotował niespodziankę!

uWA KoN gA KuR S

Na 3 osoby, które w dniu 14 listopada (czwartek) jako pierwsze między godz. 12.00 a 12.15 zadzwonią pod numer tel. 32 267 91 29 i podadzą odpowiedź na pytanie: W jakich dzielnicach w październiku zostały otwarte nowo powstałe Strefy Aktywności Rodzinnej? czekają książki „Ziemia Będzińska. Walory etniczne Małopolski Zachodniej” autorstwa Marka Piotrowskiego! Nagrody będą do odbioru w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej (pokój 117, I piętro) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


14

SpORT Banimex niepokonany

MKS Banimex Będzin świetnie rozpoczął rozgrywki ligowe w sezonie 2013/2014. W pierwszych 6 meczach wygrał aż pięciokrotnie, pokonując takie drużyny jak Krispol Września (3:0), TKS Nascon Tychy (3:0), MKS Cuprum Mundo Lubin (3:0) i Pekopol Ostrołęka (3:1). Ostatni mecz rozegrany 6 listopada upłynął pod znakiem ogromnych emocji, gdyż MKS Banimex Będzin podejmował drużynę KS Camper Wyszków. Mecz zakończył się wygraną podopiecznych Damiana Dacewicza 3:2. Dla będzińskich zawodników wygrana z KS Camper Wyszków jest historycznym wydarzeniem, które zapewniło drużynie MKS Banimex Będzin I miejsce w tabeli I ligi piłki siatkowej i tym samym nasz zespół został liderem.

Zawodnicy Zagłębia Steelers Interpromex wygrali rozgrywki Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego „8”. W drodze do meczu finałowego pokonali rezerwy takich futbolowych firm jak AZS Silesia Rebels, wicemistrzów Polski Warsaw Eagles „B” i samych mistrzów Giants Wrocław „B”. W finale zmierzyli się z rewelacją rozgrywek – drużyną Przemyśl Bears.

Mecz finałowy był bardzo zacięty, ale wostatnich minutach spotkania to właśnie nasi futboliści przeciągnęli szalę zwycięstwa na swoją stronę i w ostatecznym rozrachunku zwyciężyli 30:22. Najlepszym zawodnikiem rozgrywek został zawodnik Zagłębia – Radosław Rintz, który podczas całego sezonu „wybiegał” 12 przyłożeń. – Ośmioosobowa liga Futbo-

lu Amerykańskiego to rozgrywki dla rezerw klubówTopligi jak inowo tworzących się drużyn. Nie ma tam interkontynentalnych zaciągów, grają wzasadzie tylko Polacy. Pokazaliśmy, że gdy na boisku nie ma zawodników z Ameryki, jesteśmy w stanie walczyć jak równy z równym i wygrywać. Nasz program szkoleniowy dla pierwszoroczniaków (gdyż w 90 % druży-

na w „8” składa się właśnie znich – przyp. red.) obronił się sam inapewno będzie stosowany wnastępnych latach. Szczególne podziękowania należą się trenerowi rezerw Maciejowi Szczerbie, który ma największy wkład w przygotowanie zawodników dogry wfutbol amerykański – podsumował Szymon Widera, prezes Zagłębia Steelers Interpromex. Osi Wojciech Borkowski

arc

Historyczne zwycięstwo

Sylwetka pierwszego trenera mKS Banimex Będzin DAMiAN DAceWicz Data i miejsce urodzenia: 28 września 1974, Katowice Wzrost: 209 cm Pozycja: środkowy Zasięg w ataku: 360 cm Zasięg w bloku: 335 cm

taBela i liga 1. MKS banimex będzin 2. MKS Cuprum Mundo Lubin 3. KPS Siedlce 4. Ślepsk Suwałki 5. Stal AZS PWSZ Nysa 6. KS Camper Wyszków 7. Pekpol Ostrołęka 8. Krispol Września 9. UMKS Kęczanin Kęty 10. ASPS AVIA ŚWIDNIK 11. AZS AGH 100RK AZS Kraków 12. TKS NASCON TYCHY

mecze 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6

punkty 14 14 14 10 10 10 8 8 7 4 4 2

MKS bANiMex bęDziN – uMKS KęczANiN Kęty 23 listopada 2013 r. godzina 18.00 hala sportowa łagisza.

Sarmacja w dół, RKS w górę Październik był bardzo trudnym miesiącem dla będzińskiej Sarmacji. W czterech meczach zdobyła tylko 5 punktów, remisując z o wiele niżej notowanymi klubami jak Przyszłość Ciochowice i Slavią Ruda Śląska. Przegrała także z rywalem „zza miedzy” Górnikiem Piaski 1:2 i to na własnym boisku. Jedyne zwycięstwo zanotowała na początku miesiąca z Wyzwoleniem Chorzów (1:0). Z taką grą trudno będzie zająć miejsce w ścisłej czołówce i trener Radosław Gabiga musi coś zmienić, by w dalszym ciągu liczyć się w walce o czołowe lokaty. Zupełnie inne nastroje mają zawodnicy RKS-u Grodziec. Po objęciu

posady trenera przez Sebastiana Gzyla, RKS zaczął w końcu grać. W czterech meczach zdobył aż 7 punktów, co dla drużyny walczącej o utrzymanie w lidze, jest bardzo dobrym wynikiem. RKS przegrał tylko raz z trzecią drużyną ligi – Concordią Knurów. Zaliczył remis z Przyszłością Ciochowice i wygrał z Zagłębiakiem Dąbrowa Górnicza 2:0, by w następnym tygodniu rozgromić Zielonych Żarki aż 4:0. Po wynikach piłkarzy z Grodźca można stwierdzić, że Sebastian Gzyl to właściwy człowiek na właściwym miejscu i to przede wszystkim jego zasługa, że RKS gra coraz lepiej. Osi

THE LION CUP

taBela iV liga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Górnik Piaski (Czeladź) Grunwald Ruda Śląska Concordia Knurów MLKS Woźniki LKS Kamienica Polska Pilica Koniecpol Sarmacja będzin Gwarek Tarnowskie Góry Slavia Ruda Śląska Raków II Częstochowa Wyzwolenie Chorzów Przyszłość Ciochowice Zieloni Żarki RKS grodziec (będzin) Lot Konopiska Zagłębiak Dąbrowa Górnicza

Wojciech Borkowski

Związany z polską siatkówką od ponad 20 lat. Jego kariera siatkarska sięga roku 1989, kiedy to młody siatkarz zaczął grać na pozycji środkowego w zespole Baildonu Katowice. W 1992 roku młody środkowy zasilił szeregi Kazimierza Płomień Sosnowiec, który w owym czasie rozgrywał mecze w rozgrywkach I ligii Serii A. Zdobyte w Sosnowcu doświadczenie Damian Dacewicz wykorzystał doskonale i po transferze w 1995 do AZS Yawal Częstochowa rozpoczął długi, bo trwający aż 8 lat i bogaty w liczne sukcesy okres w swojej karierze, zdobywając z częstochowską drużyną 2 razy Mistrzostwo Polski (w 1997 i 1999) oraz trzykrotnie Wicemistrzostwo Polski (w 2001, 2002,2003). W 1998 zdobył z drużyną z Częstochowy również Puchar Polski, natomiast w 1996, 1999, 2001 i 2002 grał w finałach rozgrywek pucharowych. Sezon 2003-2004 to dla Damiana Dacewicza powrót do Sosnowca. Z zespołem Polskiej Energii Sosnowiec w 2004 roku zdobył Puchar Polski. W latach 2005-2006 Dacewicz bronił barw bełchatowskiej Skry. Zdobył z nią dwukrotnie Puchar Polski i odebrał dwa złote medale Mistrzostw Polski (w 2005 i 2006). Oprócz gry w polskiej lidze, Damian Dacewicz udzielał się również aktywnie w grze z reprezentacją kraju. W sumie w latach 1993-1999 odbył 130 występów. Wśród jego osiągnięć z reprezentacją należy wymienić występy w Mistrzostwach Europy w Atenach (1995), gdzie reprezentacja Polski zajęła szóste miejsce, udział w Olimpiadzie w Atlancie (1996) oraz Mistrzostwach Świata w Tokio (1998). Kontuzja kolana wyeliminowała go z gry na Olimpiadzie w Atenach w 2004 roku. Damian Dacewicz dwukrotnie uznawany był za najlepszego siatkarza roku w rankingu „Sportu” (1998 i 1999). Były środkowy reprezentacji Polski w sezonie 20052006 rozpoczął też przygodę z telewizją. Wtedy to po raz pierwszy śledził w studiu poczynania swoich kolegów w czasie rozgrywek Ligi Mistrzów. Komentował również dla jednej z polskich telewizji sportowej mecze siatkówki plażowej. W 2006 z powodów zdrowotnych Damian Dacewicz zdecydował się zakończyć karierę siatkarską i tym samym postawił na karierę trenera. Już w 2007 roku zaczął prowadzić Pamapol Siatkarza Wieluń. Praca trenerska okazała się strzałem w dziesiątkę – w 2009 roku drużyna wywalczyła awans do PlusLigi. W 2011 roku Damian Dacewicz wrócił pod Jasną Górę, gdzie do 2013 roku pełnił rolę drugiego szkoleniowca AZS-u Częstochowa. W tym roku Damian Dacewicz objął stanowisko pierwszego trenera drużyny MKS Banimex Będzin.

mecze 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

punkty 31 28 25 22 21 19 19 18 17 16 14 14 14 13 9 7

Hutnicy zbroją się na Topligę Steelers rozpoczęli przygotowania do sezonu 2014. Już drugi raz z rzędu wystąpią oni w najbardziej elitarnej lidze – Toplidze. W ostatnim sezonie zajęli 7 miejsce. Patrząc na przedsezonowe cele, końcowe miejsce było porażką. – Wyciągnęliśmy wnioski ze swoich błędów, wiemy już, że jeden trener to zbyt mało, dlatego sięgnęliśmy po następnych – powiedział Szymon Widera. W sezonie 2014 zawodnicy Zagłębia Steelers Interpromex będą trenować pod okiem aż trzech trenerów. Trenerem głównym w dalszym ciągu pozostaje Kanadyjczyk Jason Blasko, koordynatorem ataku został Amerykanin Lonnie Hursey, a asystentem trenerów Polak Krystian Ząbik. Osi

We wrześniu i październiku odbyły się powakacyjne kolejki amatorskiej ligi piłki nożnej THE LION CUP. Jak zawsze mecze odbywały się w czwartki na dwóch orlikach w Czeladzi. Poniżej prezentujemy aktualną tabelę i dwie podstawowe klasyfikacje. tAbelA 24.10.2013 1. Ułani Południa, 7m, 18 pkt, br.: 29-15, 2. Silesia Duda, 7m, 16 pkt, br.: 30-18, 3. KS Piaski, 8m, 15 pkt, br.: 44-32, 4. Szybkie Żółwie, 7m, 12 pkt, br.: 39-21, 5. Rege Boys, 7m, 11 pkt, br.: 32-26, 6. The Gunners (m), 7m, 10 pkt, br.: 29-28, 7. Bulbulators (b), 8m, 10 pkt, br.: 24-27, 8. Johnson Electric, 7m, 8 pkt, br. 25-31, 9. Debeściaki (b), 8m, 7 pkt, br. 25-40, 10. Kamikadze Będzin, 7m, 3 pkt, br. 22-41, 11. Wielkie Hajduki (b), 7m, 3 pkt, br. 24-44. Król Strzelców 24.10.13 1. Przemysław Trzcina, KS Piaski - 24 br., 2. Damian Smoła, Szybkie Żółwie - 15 br., 3. Krzysztof Strączek, Silesia Duda - 11 br., 4. Marcin Hylewski, Szybkie Żółwie - 9 br., 5. Rafał Skalski - Johnson Electric/ Tomasz Medaj - Kamikadze Będzin - po 8 br. Najwszestronniejszy gracz ligi - 24.10.2013 1. Przemysław Trzcina, KS Piaski - 96 pkt, 2. Damian Smoła, Szybkie Żółwie - 56 pkt, 3. Krzysztof Strączek, Silesia Duda - 43 pkt,


AKtuAlNości bęDzińSKie

www.bedzin.pl

listopada 2013 nr 11

Gracze biegli przez miasto! W SłoNeczNą Sobotę 19 PAźDzieRNiKA NA ulicAch bęDziNA SPotKAć MożNA było goRączKoWo czegoś SzuKAjących, biegAjących luDzi. zDziWieNi PRzechoDNie zAStANAWiAli Się, czy to DejA Vu?

Nie, to nie deja vu. To uczestnicy Gry Miejskiej ruszyli na poszukiwania klucza, który zaginął podczas otwarcia wzgórza zamkowego. Klucz został skradziony i ukryty przez tajemniczego Strażnika, który przyznał się do kradzieży, ale obiecał przesłać wskazówki, jak go odnaleźć. W szachy z rycerzem, czyli jeden ze spokojniejszych fragmentów gry Impreza rozpoczęła się w Kinie Nowość. Wszystkich uczestników przywitał prezydent Łukasz Komoniewski. Następnie głos zabrał Straż nik, który oka za ł się być rycerzem. Poinformował zgromadzonych, że klucz został schowany gdzieś na tra sie Gry Miej skiej i przekazał uczestnikom wskazówki, umożliwiające jego znalezienie. Instrukcje co do etapów gry zawar te zostały w filmie, który wszystkie drużyny uważnie oglądały. Jedni notowali, inni kręcili telefonami komórkowymi. Każdy chciał zapamiętać jak najwięcej Przedstawiciel zwycięskiej drużyny Marcu’s Team w drodze po nagrodę istotnych informacji i szczegółów. Po zakończeniu emisji filmu kaZadanie w Cybergrocie, ze przez sklep Real Czeladź. Wśród pitanowie drużyn otrzymali regulaminy. Był to pierwszy test dla względu na specyfikę firmy, zwią- członków zwycięskich drużyn rozuczestników imprezy. Ci, którzy zane było z komputerem, ale także losowana została nagroda główna, uważnie prześledzili treść, wyko- z historią Będzina. Uczestnicy mu- ufundowana również przez czenali tylko polecenie 9, które pole- sieli utworzyć konto e-mail z na- ladzki Real. Szczęśliwą posiadaczgało na odebraniu karty do gry oraz zwą drużyny, następnie odgadnąć, ką roweru została Agnieszka Lekspierwszej wskazówki z kasy kina. co przedstawiają historyczne zdję- -Nalepa. Wśród wszystkich uczestników Mniej uważni ściągali kurtki i za- cia Będzina oraz wyjaśnić genezę kładali je na lewą stronę, wyciągali powstania nazwy Osiedla Syberka. rozlosowano ekspres do kawy i słuZadanie w Cukierni Tkacz zwią- chawki zakupione przez Cybergrosznurówki z butów, kupowali i jedli szybko popcorn czy krzyczeli zane było z historią fir my, ale też tę, 2-osobowe zaproszenie na Sylprzed kinem – Gra Miejska w Bę- z wypiekami. Jedno z pytań doty- westra od Kanion Pizza oraz nagroczyło roku, w którym powstała cu- dę niespodziankę ufundowaną przez dzinie!!! Zabawa była przednia. Wreszcie wszystkie drużyny kier nia. Pytanie było nieco żar to- Prezydenta Miasta Będzina. Eksopuściły kino i ruszyły na poszuki- bliwe, ponieważ na ścianie widnie- pres otrzymał Radosław Bednarwania. Niektórzy zabrali się do pra- je niemałe logo z tą właśnie datą. czyk, słuchawki Marek Noga oraz cy z wielkim zapałem i całą trasę Uczestnicy musieli również po- Julia Kwiatkowska, nagrodę prezydać 3 składniki niezbędne do wy- denta wylosował Mariusz Kłobuch. pokonywali biegiem. Każdy uczestnik zabawy otrzymał Cały czas widać było napięcie pieku pączka. Pałac Mieroszewskich to nie tyl- zabawny, pamiątkowy certyfikat. i skupienie, każda drużyna chciała Już od momentu pojawienia się odnaleźć zaginiony klucz. Porusza- ko miejsce, gdzie uczestnicy mogli jąc się z jednego punktu do następ- otrzymać kolejną wskazówkę czy pierwszych informacji o grze, zainnego otrzymywali kolejne wska- uzyskać punkty za odnalezienie teresowanie nią było ogromne. zówki. Zadania wymagały nie tyl- kolczugi oraz pieca do wypalania Do uczestnictwa zgłosiło się poko wiedzy i sprytu, ale i poczucia metalu. To miejsce, gdzie Strażnik nad 100 osób. Wszystkie drużyny humoru. Wiele zabawy i radości ukrył klucz. Klucz leżał spokojnie od samego początku bardzo zaandostarczyły uczestnikom zadania i czekał na znalazcę pod strzechą gażowały się w grę i niezwykle poważnie podchodziły do wykonywaw schronie, polegające na transpor- chałupy. Finał gry odbył się w Kanion nia zadań. Uczestnicy wykazali się towaniu rannego „Julka” na noszach, rzucie granatem do kosza Pizza, gdzie na uczestników, poza również nie lada inwencją przy wyna śmieci czy zakładaniu kombine- nagrodami, czekała oczywiście myślaniu nazw drużyn. Na wyróżpizza. Był to również jeden z eta- nienie zasługują nazwy: Buszujące zonu L1. Uczestnicy byli nieco zdziwieni, pów gry. Uczestnicy mieli za zada- Rozrabiaki, Archiminiczerepeteże do wykonania zadania niezbęd- nie przeczytać legendy o Będzinie kiewiczanie, Wyścigowe Żółwie, ny był dowód osobisty. Jedno z za- i narysować jedną z postaci. Dzieła Łowcy Duchów, Wściekłe Krasnadań polegało bowiem na odebraniu uczestników podziwiać moż- le, Macho and Harem, Mistrzowie na poczcie listu poste restante, za- na na www.facebook.com/gramiej- Vabank czy Bez prądu. Uczestnicy Gry Miejskiej Bęadresowanego na kapitana drużyny. ska.bedzin2013 Pierwsze miejsce i cztery zapro- dzin 2013 wyrazili chęć uczestnicW trakcie gry drużyny odwiedziły również Synagogę Mizrachi, szenia o łącznej war tości 400 zł twa w podobnych projektach gdzie je den z uczestników miał do restauracji Szafranowy Dwór w przyszłości. Szczególne podziękowania dla: za zadanie odnaleźć swój znak zo- zasłużenie uzyskała drużyna Mardiaku. Na dworcu uczestnicy mu- cu's Team. To właśnie ona była naj- Jarosława Sus z Gór nośląskiego sieli skorzystać z komputera, po- bardziej spostrzegawcza i odnalazła Centrum Turystyki i Rekreacji SUS nieważ kolejna wskazów ka za- ukryty w Pałacu Mieroszewskich za pomoc przy organizacji imprezy, mieszczona została na stronie in- klucz. Drugie miejsce zajęła druży- Stowarzyszenia Pro For talicium ter netowej Ośrodka Spor tu i Re- na Bez prądu, która otrzymała ple- za udostępnienie oraz zorganizokreacji. Drużyny mogły także zdo- caki ufundowane przez Cybergro- wanie zadań w schronie przeciwbyć dodatkowe punkty, odpowia- tę, miejsce trzecie zajęła druży- atomowym oraz dla Lucyny i Mardając na pytania odnośnie historii na Chrobaki. Członkowie tej dru- ka Czajka z Kina Nowość, Mużyny otrzymali mp3, przekazane zeum Zagłębia i Cukierni Tkacz. dworca.

ośrodek sPortu i rekreacji zaPrasza 5.11. godz. 19:00 Iaido nauka sztuk walki, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 7.11. godz. 19:00 Iaido nauka sztuk walki, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 8.11. godz. 19:00 Mama wraca do formy, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 12.11. godz. 19:00 Iaido nauka sztuk walki, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 14.11. godz. 19:00 Iaido nauka sztuk walki, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 15.11. godz. 19:00 Mama wraca do formy, salka

ośrodek sPortu i rekreacji zaPrasza sPortowa dzielnica 4.11. godz. 10:00 Poranna porcja zdrowia, Strefa Aktywności Rodzinnej, Zamkowe 4.11. godz. 17:00 BPU – brzuch-pośladki-uda, MZS nr 2, Syberka 4.11. godz. 18:30 Aktywny senior, MZS nr 4, Łagisza 4.11. godz. 19:30 BPU – brzuch-pośladki-uda, MZS nr 4, Łagisza 5.11. godz. 10:00 Poranna porcja zdrowia, Strefa Aktywności Rodzinnej, park na Dolnej Syberce 5.11. godz. 16:00 Aktywny senior, MZS nr 2, Syberka 5.11. godz. 17:00 Zumba, MZS nr 2, Syberka 6.11. godz. 17:00 TMT, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 6.11. godz. 18:00 Zajęcia fitness, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 6.11. godz. 18:00 Zumba, sala gimnastyczna Łagisza 6.11. godz. 16:30 BPU – brzuch-pośladki-uda, MZS nr 3, Grodziec 6.11. godz. 17:30 Zumba MZS nr 3, Grodziec 7.11. godz. 19:00 Zumba MZS nr 1, Osiedle Zamkowe 7.11. godz. 20:30 TMT, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 8.11. godz. 16:00 Aktywny senior, MZS nr 1, Osiedle Zamkowe 8.11. godz. 16:50 Zumba gold, MZS nr 1, Osiedle Zamkowe 8.11. godz. 10:00 Poranna porcja zdrowia – aqua Zumba, basen OSiR, Ksawera 8.11. godz. 19:00 Aktywne zajęcia w wodzie, basen OSiR, Ksawera 9.11. godz. 11:00 Spacer Nordic Walking, teren Będzina 10.11. godz. 11:00 Aqua aerobic 50+, basen OSiR, Ksawera 12.11. godz. 10:00 Poranna porcja zdrowia, Strefa Aktywności Rodzinnej, Syberka 12.11. godz. 16:00 Aktywny senior, MZS nr 2, Syberka 12.11. godz. 17:00 Zumba MZS nr 2, Syberka 13.11. godz. 17:00 TMT, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 13.11. godz. 18:00 Zajęcia fitness, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 13.11. godz. 17:00 Zumba, sala gimnastyczna Łagisza 14.11. godz. 16:30 BPU – brzuch-pośladki-uda, MZS nr 3, Grodziec 14.11. godz. 17:30 Zumba MZS nr 3, Grodziec 14.11. godz. 19:00 Zumba, MZS nr 1, Osiedle Zamkowe 14.11. godz. 20:30 TMT, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 15.11. godz. 16:00 Aktywny senior, MZS nr 1, Osiedle Zamkowe 15.11. godz. 16:50 Zumba gold MZS nr 1, Osiedle Zamkowe 15.11. godz. 10:00 Poranna porcja zdrowia – aqua Zumba, basen OSiR, Ksawera 15.11. godz. 19:00 Aktywne zajęcia w wodzie, basen OSiR, Ksawera

15

rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 17.11. godz. 9:30 Amatorskie Mistrzostwa Będzina w Piłce Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego, hala sportowa Łagisza 19.11. godz. 19:00 Iaido nauka sztuk walki, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 21.11. godz. 19:00 Iaido nauka sztuk walki, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 22.11. godz. 19:00 Mama wraca do formy, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 22.11. godz. 17:00 III Amatorskie Mistrzostwa Będzina w Bowlingu o Puchar Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego, Kręgielnia Nemo Wodny Świat, Dąbrowa Górnicza 26.11. godz. 19:00 Iaido nauka sztuk walki, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 28.11. godz. 19:00 Iaido nauka sztuk walki, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 29.11. godz. 19:00 Mama wraca do formy, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera

16.11. godz. 11:00 Spacer Nordic Walking, teren Łagiszy 18.11. godz. 10:00 Poranna porcja zdrowia, Strefa Aktywności Rodzinnej, Zamkowe 18.11. godz. 17:00 BPU – brzuch-pośladki-uda, MZS nr 2, Syberka 18.11. godz. 18:30 Aktywny senior, MZS nr 4, Łagisza 18.11. godz. 19:30 BPU – brzuch-pośladki-uda, MZS nr 4, Łagisza 19.11. godz. 10:00 Poranna porcja zdrowia, Strefa Aktywności Rodzinnej, Syberka 19.11. godz. 16:00 Aktywny senior, MZS nr 2, Syberka 19.11. godz. 17:00 Zumba, MZS nr 2, Syberka 20.11. godz. 17:00 TMT, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 20.11. godz. 18:00 Zajęcia fitness, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 20.11. godz. 17:00 Zumba, sala gimnastyczna Łagisza 21.11. godz. 16:30 BPU – brzuch-pośladki-uda, MZS nr 3, Grodziec 21.11. godz. 17:30 Zumba MZS nr 3, Grodziec 21.11. godz. 19:00 Zumba, MZS nr 1, Osiedle Zamkowe 21.11. godz. 20:30 TMT, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 22.11. godz. 16:00 Aktywny senior, MZS nr 1, Osiedle Zamkowe 22.11. godz. 16:50 Zumba gold, MZS nr 1, Osiedle Zamkowe 22.11. godz. 10:00 Poranna porcja zdrowia – aqua Zumba, basen OSiR, Ksawera 22.11. godz. 19:00 Aktywne zajęcia w wodzie, basen OSiR, Ksawera 23.11. godz. 11:00 Spacer Nordic Walking, teren Ksawery 25.11. godz. 10:00 Poranna porcja zdrowia, Strefa Aktywności Rodzinnej, Zamkowe 25.11. godz. 17:00 BPU – brzuch-pośladki-uda, MZS nr 2, Syberka 25.11. godz. 18:30 Aktywny senior, MZS nr 4, Łagisza 25.11. godz. 19:30 BPU – brzuch-pośladki-uda, MZS nr 4, Łagisza 26.11. godz. 10:00 Poranna porcja zdrowia, Strefa Aktywności Rodzinnej, Syberka 26.11. godz. 16:00 Aktywny senior, MZS nr 2, Syberka 26.11. godz. 17:00 Zumba, MZS nr 2, Syberka 27.11. godz. 17:00 TMT, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 27.11. godz. 18:00 Zajęcia fitness, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 27.11. godz. 17:00 Zumba, sala gimnastyczna Łagisza 28.11. godz. 16:30 BPU – brzuch-pośladki-uda, MZS nr 3, Grodziec 28.11. godz. 17:30 Zumba, MZS nr 3, Grodziec 28.11. godz. 19:00 Zumba, MZS nr 1, Osiedle Zamkowe 28.11. godz. 20:30 TMT, salka rekreacyjna na basenie OSiR, Ksawera 29.11. godz. 16:00 Aktywny senior, MZS nr 1, Osiedle Zamkowe 29.11. godz. 16:50 Zumba gold, MZS nr 1, Osiedle Zamkowe 29.11. godz. 10:00 Poranna porcja zdrowia – aqua zumba, basen OSiR, Ksawera 29.11. godz. 19:00 Aktywne zajęcia w wodzie, basen OSiR, Ksawera


16

AKtuAlNości bęDzińSKie

www.bedzin.pl

listopad 2013 nr 11

miaSTO

Pięćdziesiąt lat razem Uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odbyło się w salach Pałacu Mieroszewskich 19 października. W imieniu Prezydenta Miasta Będzina dokonała go Wiceprezydent Miasta Daria Paterek. – Bardzo chciałabym jeszcze w tym roku zorganizować przynajmniej jedną uroczystość dla Jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Ale czy to się uda? Z niecierpliwością czekamy na wiadomość z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, że medale nadane Jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są do odbioru. Gdyby tak się stało – termin kolejnych uroczystości może być wyznaczony na dzień 14 lub 21 grudnia. Na razie czekamy – powiedziała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Urszula Godzic.

loKAl NA teReNie DWoRcA PKP Do WyNAjęciA! Dworzec PKP przy Placu Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej w Będzinie to budynek, w którego murach mieszczą się lokale usługowe o powierzchni od 17,54 do 132,76 m2 o standardzie deweloperskim. Ciekawa architektura oraz bardzo korzystna lokalizacja względem centrum miasta jak i istniejącej zabudowy mieszkalnej sprawiają, iż jest to idealne miejsce na prowadzenie własnego salonu fryzjerskiego, apteki czy gabinetu dentystycznego. Obecnie Gmina Będzin dysponuje jednym wolnym lokalem użytkowym: lokal nr 6 o pow. 132,76 m2 – położony na piętrze (lokal na poziomie peronów), wykończony i wyposażony w tzw stanie „deweloperskim”, posiadający instalację elektryczną (przyłącze), centralnego ogrzewania, wentylacyjną, wodno-kanalizacyjną, w.c. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do skorzystania z możliwości wynajęcia lokalu. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 w Będzinie lub telefonicznie 32 267 92 24 oraz pracownicy zarządcy nieruchomości tj. Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. – Administracji Zasobu Komunalnego przy ul. 1 Maja 2 lub telefonicznie 32 729 57 25.

Szlachetna Paczka

Helga i Roman Czwakielowie, Maria i Janusz Jarubasowie, Hanna i Tadeusz Łąccy, Jadwiga i Jan Morańscy, Zdzisława i Zygmunt Pilisowie, Maria i Stanisław Pudowie, Włodzimierz Rytka, Wiesława i Stanisław Szczukoccy, Daniela i Alojzy Toporscy (nazwiska w kolejności alfabetycznej)

Ten ogólnopolski projekt od 13 lat w kraju, a od lat 5 w naszym mieście, łączy tysiące wspaniałych osób. Od tego roku Będzin podzielono na dwa rejony: Będzin oraz Będzin i okolice. W październiku odbywały się szkolenia dla ponad dwudziestu wolontariuszy, którzy po zdobyciu odpowiedniej wiedzy wyruszają do rodzin, aby zdiagnozować ich sytuację, poznać potrzeby i zdecydować o włączeniu do projektu. Na podstawie tych informacji stwarzają profil rodziny, a następnie umieszczają w internetowej bazie danych. Otwarcie bazy odbędzie się 15 listopada. Od tego dnia każdy z nas będzie mógł wejść na www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rejon, zdecydować o wyborze rodziny, której chce ofiarować pomoc. Rodziny, oprócz konkretnej pomocy, otrzymują nadzieję na lepsze jutro oraz przede wszystkim impuls do zmiany. Finał projektu odbędzie się 7-8 grudnia. Darczyńcą może zostać każdy z nas. Przyłącz się i działaj! TK

reklama

reklama

BĘDZIN, ul. Małachowskiego 41 tel. 535 550 030, 501 715 556

Tutaj otrzymasz kredyt!

kredyty gotówkowe i konsolidacyjne kredyty dla firm pożyczki pozabankowe

PAńStWoWA SzKołA MuzyczNA i St. W bęDziNie ul. SPoRtoWA 5 zAPRASzA 29 października Koncert monograficzny z okazji 100. rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego 21 listopada Koncert Muzykujące Rodziny 11 grudnia Regionalne eliminacje do XX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 19 grudnia Koncert Świąteczny Wstęp wolny. www.psmbedzin.edu.pl

Aktualności Będzińskie - listopad 2013  
Aktualności Będzińskie - listopad 2013  

www.bedzin.pl

Advertisement