Page 1

WERKPLAN

2019-2020 STICHTING BEDSIDE BUSKERS Deventer, februari 2019 | Bestuur

www.bedsidebuskers.nl


WERKPLAN 2019-2020 Op initiatief van Peter Kortleve en Robert Willemsen worden er sinds 2016 in het Deventer Ziekenhuis ziekenhuiskamerconcerten gegeven. Deze concerten worden op vrijwillige basis gegeven, de initiatiefnemers noch de artiesten ontvangen een vergoeding voor hun inzet. Deze activiteit wordt aangeboden onder de naam ‘Bedside Buskers’. Omdat patiënten deze concerten zo waarderen en ziekenhuizen het positieve effect ervan inzien, is sindsdien het aantal ziekenhuizen waarin deze concerten wordt aangeboden langzaam uitgebreid. Dit betekent meer werk voor de initiatief­ nemers die tegen de grens van hun inzet aanlopen. Tegelijkertijd groeit ook de ambitie om deze vrijwilligersorganisatie verder te ontwikkelen. Om die reden is er gezocht naar een mogelijkheid om financiële middelen te verkrijgen om het organiseren in nieuwe ziekenhuizen mogelijk te maken. Daarnaast geven patiënten of familieleden soms aan een donatie te willen doen. Om deze reden is de stichting Bedside Buskers opgericht op 17 december 2018. In februari 2019 worden er inmiddels in zes ziekenhuizen maandelijks ziekenhuiskamer­concerten gegeven.

Doel stichting

De stichting stelt zich ten doel om middels het aanbieden van live-muziek door ervaren artiesten, patiënten binnen ziekenhuizen een moment van ontspanning te bieden en hun welbevinden te verhogen, een goed gevoel teweegbrengen door middel van sociaal contact mét en live-muziek van ervaren artiesten. Hiermee wil ze een leuke dan wel bijzondere herinnering meegeven aan de ziekenhuis­ opname en een ziekenhuisopname iets dragelijker maken.

Werkterrein en werkwijze

• De stichting richt haar werkzaamheden op het aanbieden van muziek in ziekenhuizen. • We werken aan een zo groot mogelijke spreiding door Nederland met behulp van lokale teams rondom een ziekenhuis. • De stichting probeert haar doel te bereiken door per (deelnemend) ziekenhuis één keer per maand ervaren artiest(en) op te laten treden.

Toekomstplannen 2019-2020 Waar We willen het aantal ziekenhuizen gestaag uitbreiden. We kiezen voor uitbreiding op verzoek van ziekenhuizen zelf. Omdat er steeds nieuwe verzoeken worden gedaan gaan we niet actief werven in ziekenhuizen. Op het moment van het opstellen van dit werkplan liggen er aanvragen van vijf nieuwe ziekenhuizen. Als er geen nieuwe aanvragen meer binnenkomen gaan we actief contact leggen met ziekenhuizen.


WERKPLAN 2019-2020 De snelheid van uitbreiding wordt bepaald door de mogelijkheden van uren-inzet van de coördinatoren/initiatiefnemers. Wat • Een maandelijks concert in een deelnemend ziekenhuis door 1 à 2 (max. 3) artiesten met zang en akoestische instrumenten. • Sommige artiesten willen gebruik maken van een piano. Dat kan door middel van een elektrische piano met ingebouwde luidsprekers. Deze is goed te ver­ plaatsen van kamer naar kamer. Wie Het bestuur van de stichting werkt met Peter Kortleve en Robert Willemsen die namens de stichting de contacten leggen in de ziekenhuizen en daar uitleg geven over wat er nodig is om te starten met ziekenhuiskamerconcerten door de Bedside Buskers. Ook zoeken zij een lokale planner van muzikanten en werken die in.

Financiering van de activiteiten Vaste kosten Doordat het vrijwel helemaal om vrijwilligerswerk gaat zijn de kosten beperkt. De stichting kent geen medewerkers en heeft geen kantoor waardoor de vaste lasten zich beperken tot de kosten van een bankrekening en de kosten van de website. Aanloopkosten Er zijn door de initiatiefnemers aanloopkosten gemaakt tussen 2016 en heden. Dit betreft kosten zoals voor een website en voor drukwerk. Maar er zijn ook reiskosten gemaakt en al veel uren ingezet. De stichting wil, zodra er financiële middelen beschikbaar komen uit donaties facturen, deze aanloopkosten gaan vergoeden. Variabele kosten Voor het opstarten in een nieuw ziekenhuis moeten de uren-inzet en de reiskosten van Peter en Robert worden vergoed. Daarnaast zijn er drukwerkkosten voor bijvoorbeeld folders, flyers en zgn. Bedstage-passen en er moet een post onvoorzien worden opgenomen. Inkomsten Als een ziekenhuis concerten van de Bedside Buskers in hun ziekenhuis georganiseerd willen hebben, betalen zij een eenmalig aansluitbedrag van € 750. Hiermee kunnen de kosten van het opstarten gefinancierd worden. Wij verwachten ook inkomsten uit donaties waarbij we denken aan donaties van patiënten en/of hun familie, van medewerkers van het ziekenhuis, van de ziekenhuisorganisatie of van overige donateurs. De stichting is bezig de ANBI-status aan te vragen.


WERKPLAN 2019-2020 Wij willen de mogelijkheden van sponsoring of subsidie nagaan zodat we elektrische piano’s aan kunnen schaffen waarmee het muziekaanbod uitgebreid kan worden.

Actieplan 2019

• ANBI-status regelen • Modelovereenkomst voor aansluiting van ziekenhuizen updaten • Wij gaan in 2019 een plan maken om donateurs te werven • Wij maken een plan voor de financiering voor de aanschaf van (drie) elektrische piano’s • Wij gaan een bijeenkomst organiseren voor de coördinatoren en de planners van de aangesloten ziekenhuizen waarin ervaringen en kennis kan worden uitgewisseld • Eind 2019 hopen we op 10 aangesloten ziekenhuizen te zitten

Profile for bedsidebuskers

Bedside Buskers Werkplan 2019-2020  

Werkplan 2019-2020 van Stichting Bedside Buskers (februari 2019)

Bedside Buskers Werkplan 2019-2020  

Werkplan 2019-2020 van Stichting Bedside Buskers (februari 2019)

Advertisement