Page 1

Kring Magazine

Braveheart Shipping Onderneming vh Jaar Pico Bello Middenstander van het Jaar In de schijnwerper: Joost Projecten

Nummer

51

Feb. 2013

5325 euro voor FRS


Mijn beurskloffie kan nog best!

IS DAT ECHT ZO? Hoe vaak gebeurt het niet dat je naar een beurs gaat, klanten ontmoet, of collega’s? Momenten waarbij het belangrijk is om goed voor de dag te komen. Als je het over een jaar inventariseert kom je op een flink aantal. Meestal pak je ’s ochtends je kostuum uit de kast. Maar opeens kom je er achter dat het er niet meer zo geweldig uitziet. Het past niet meer of dat het overhemd heeft eigenlijk zijn beste tijd gehad. Dan is er geen tijd meer om daar nog wat aan te doen. Kom daarom op tijd bij ons langs, of maak een afspraak voor een mooi nieuw kostuum. De eerste indruk die je maakt op een beurs of bij een klant is wel de indruk die BLIJFT.

Wij geven je graag houvast!

Vivan accountants - adviseurs lijkt een accountantskantoor zoals er meerdere zijn, maar… met een aanpak die het verschil maakt. Zowel in het middenkleinbedrijf als de maritieme sector voelen we ons als geen ander thuis. Onze persoonlijke en ondernemende manier van werken leidt tot inspirerende relaties, waar je als ondernemer wat aan hebt. Want zeg nu zelf, een beetje houvast is nooit weg.

EMMELOORD | KAMPEN | URK | Het Spijk 10, Urk | Tel. 0527-684600 | www.vivan.nl

1304_Vivan_advertentie_Kringmagazine.indd 5

Je kan beter ondernémen

18-02-13 10:48


ICT-Valley in oprichting...? Dat leden mede sturing kunnen geven aan de BKU is onlangs weer bewezen. Op initiatief van een van de leden zat deze maand een groep ICT-bedrijven met elkaar om tafel. Doel? Het zoeken van raakvlakken, niet concurreren, maar samen werken aan een sterkere Urker ICT-sector. Dat is niet makkelijk, vooral ook omdat er de nodige bedrijven zijn die in dezelfde sector bezig zijn, bijvoorbeeld webdesign. Toch hebben deze ondernemers kansen gevonden waarover verder nagedacht gaat worden. Het idee is om een kennisplatform op te tuigen. De BKU gaat dit de komende tijd samen met deze bedrijven verder proberen vorm te geven. Gedacht wordt aan het organiseren van netwerkbijeenkomsten waar iedereen die op Urk in de ICT werkzaam is voor uitgenodigd gaat worden. Dus niet alleen de leden van de BKU, maar ook diegenen die buiten Urk werken in de ICT-sector. Op die manier willen we de Urker ICT-ers op regelmatige basis met elkaar in contact brengen, om kennis te delen, wat uiteindelijk moet leiden tot de versterking van de ICT-sector op Urk.

................................

Inhoud

Braveheart Shipping Onderneming vh Jaar . . . pagina 4 Pico Bello Middenstander van het Jaar . . . . . . pagina 5 Nieuwjaarsrede: Kansen genoeg . . . . . . . . . . . pagina 7 Stroominkoop over naar Nuon . . . . . . . . . . . . .pagina 8 Kantoormanager 2.0 in voorbereiding . . . . . . pagina 11 Nieuws uit de KvK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 13 Nieuws uit het gemeentehuis . . . . . . . . . . . . pagina 14

Een soort ICT-Valley, zeg maar...

Kort zakelijk nieuws van de leden . . . . . . . . . pagina 17

André de Vries Algemeen Manager BKU

In de schijnwerpers: Joost Projecten . . . . . . pagina 18

Verwarring, of toch niet...­? Onderscheid maken - wanneer weet je je te onderscheiden? Alleen als je het één met het ander kunt vergelijken.Wanneer we van de vrieskou in een behaaglijke kamer komen, met als extra nog een lekker brandende open haard,dan zeggen we: het is berekoud buiten. Maar als we van de vrieskou een diepvriesbunker binnenstappen, dan ineens is het behaaglijk buiten. Zo zie je dat alles relatief is. Uw voorzitter heeft op de nieuwjaarsreceptie, waar hij velen van u mocht begroeten - en dat doet goed - geroepen: hier en nu is de norm! Dat gaf wel wat verwonderde blikken maar toch blijft hij erbij dat ‘nu’ de norm is. We kennen allemaal de betekenis van de uitdrukking ‘passie’. Dit woord is afgeleid van het Griekse woord ‘pacho’, hetwelk betekent ‘lijden/verdriet en teleurstelling’. Ik vind dit een geweldige woordspeling. Denk aan lijden. Als je ergens aan of van geleden heb, waardeer je een situatie zonder lijden

dubbel. Denk aan verdriet of teleurstelling, daarvan geldt het zelfde. De Spreukendichter zegt: door droefheid wordt het hart gebeterd. Als verdriet verandert in blijdschap heeft de blijdschap veel meer waarde en diepte. Passie. Als ik passie heb sta ik anders in het leven, anders in mijn gezin, anders in de samenleving, anders in mijn werk, ongeacht welk werk ik doe. Dus als ik goed wil functioneren moet er passie zijn, compleet over mijn hele zijn! Terug naar de economische situatie waarin wij ons nu bevinden. Als wij vanuit de passie daarnaar kijken zien we een opgaande spiraal, we worden sterker in motivatie, sterker in drang om te overleven. Omdat we hebben gevoeld dat een neerwaartse spiraal dodelijk is, en was, voor alles om ons heen. Dus deze tijd, waarin we weer aanspraak moeten maken op onze creativiteit, ons ondernemerschap, legt de basis voor een betere toekomst door ‘pacho’ .

COLOFON Kring Magazine is een uitgave van de Bedrijvenkring Urk (BKU) i.s.m. I-C-U. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Redactie en fotografie: I-C-U | Hét Begrip en GBU

Ik mag toch aannemen dat u een geweldige reden had om ondernemer te zijn en te worden, en dat u dat iedere dag nog steeds als een uitdaging ziet. Een uitdaging waarin u kansen zag en nog steeds ziet, om uw talenten - en die van anderen om u heen - uit te buiten en te profileren. Het was goed om ‘pacho’ te ervaren, het is goed om alles om je heen met passie te beleven. Ik wens u bovenmatig veel passie! Uw voorzitter, Evert Jansen

Coördinatie en redactiesecretariaat: André de Vries Opmaak: I-C-U | Hét Begrip Druk: GBU~Grafici Verspreiding: Concorde Oplage: 600 Bedrijvenkring Urk Postbus 8 8320 AA Urk Telefoon: 0527-688 164 Telefax: 0527-688 139 www.bedrijvenkringurk.nl info@bedrijvenkringurk.nl Deze uitgave wordt verspreid onder alle ondernemers in Urk en verschijnt zes keer per jaar.

Kring • magazine
Op voor de Flevopenning Toponderneming

Braveheart Shipping beste Onderneming Winnaar Jelle Hakvoort en voorzitter Evert Jansen

“Braveheart Shipping ís een toponderneming. Omdat ze haar werk uitstekend doet, waardoor de bal blijft rollen van opdrachtgever naar opdrachtgever. Omdat Braveheart risico’s durft te nemen op de juiste momenten, waardoor het bedrijf steeds klaar is om nieuwe zeeën te bevaren. Omdat Braveheart scherp is, na blijft denken over verbetering van haar vloot, waardoor ze kan werken onder omstandigheden waaronder andere bedrijven moeten afhaken. Omdat deze onderneming oog heeft voor de kwaliteiten die er liggen op Urk, en er bewust voor kiest om deze te stimuleren door samenwerking te zoeken.” Op 9 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de BKU, ontving het bedrijf dan ook de titel Onderneming van het Jaar. Internationaal vanuit Urk Braveheart huurt kantoorruimte aan de Griend. Iets verderop wordt inmiddels gewerkt aan een gloednieuw eigen pand. Daarnaast houdt Braveheart niet alleen kantoor aan de Griend op Urk, maar inmiddels ook in Houston, Texas. Eigenaar Jelle Hakvoort vertelt: ”In Houston hebben we een jointventure met een Amerikaanse salvage-maatschappij. Dat is nu T&T Braveheart Survey. De Amerikanen voeren de werkzaamheden uit. Onze spullenzijn daar, maar we gaan geen mensen heen en weer vliegen. Wij houden het overzicht en de planning voor het buitenland wordt vanuit Urk gedaan.’’ De joint-venture vloeit voort uit het werk dat Braveheart heeft gedaan voor BP. “Toen in 2010 een groot olieplatform in de Golf van Mexico omkieperde, werden wij, als een van twee bedrijven uit een selectie van honderdvijftig, door BP ingeschakeld om eventuele olieresten op te sporen. Uit die relatie is Braveheart USA

Kring • magazine

ontstaan, en zo breiden de werkzaamheden zich steeds verder uit. Inmiddels zijn er ook plannen om in Singapore kantoor te gaan houden.’’ Dit voorbeeld tekent Braveheart Shipping; het bedrijf staat altijd klaar en is altijd goed voorbereid om in te kunnen haken op nieuwe ontwikkelingen. Werk Het werk dat Braveheart doet is van belang voor onze nationale economie, en niet zo’n klein beetje ook. Want Braveheart

zorgt er sinds 2005 structureel voor dat de vaargeul van onze grootste haven, Rotterdam, op 25 meter diepte blijft. Het werk voor het Rotterdamse havenbedrijf breidde zich steeds verder uit en uiteindelijk begon de bal echt goed te rollen met de werkzaamheden voor de tweede Maasvlakte. Braveheart kon zich onderscheiden doordat haar vloot en haar mensen vrijwel altijd inzetbaar zijn; Braveheart werkt door waar andere bedrijven moeten afhaken. Jelle Hakvoort: ”Vanaf de eerste zandkorrel tot de laatste zijn we bij de Tweede Maasvlakte betrokken geweest. Waar de projectleiders van de Tweede Maasvlakte rekenden op de inzet van 2 tot 3 surveyboten, deed Braveheart dit werk met één boot, die 12 baggerboten (ops) in bedrijf hield. Het gaat om de afstemming van personeel, apparatuur en schip en opdrachtgevers weten: Als we Braveheart inschakelen, dan zit dit goed. Aan dat project hebben we hele goede referenties overgehouden.” Naast de werkzaamheden in de havens, maakt Braveheart structureel een survey van de Noordzeestranden, om de verzanding in kaart te brengen. Het bedrijf doet aan crew tendering en fungeert dan als een soort watertaxi, met boten die zeven dagen per week, 24 uur per dag heen en weer varen tussen wal en werkgebied. Hiernaast doet Braveheart hydrografisch onderzoek, waarvan survey een onderdeel is. Braveheart is een onderneming die altijd klaar staat en voorbereid is om in te haken op nieuwe kansen en ontwikkelingen. In 2012 kapseisde de Costa Concordia voor de Toscaanse kust. Dit nieuws ging de wereld over. Braveheart heeft de zeebodem onder en nabij de Costa Concordia in kaart gebracht, om inzichtelijk


te maken of het cruiseschip zou gaan verplaatsen. Ook dit geeft aan dat Braveheart een speler van belang is in haar branche. Vloot Om al dit werk goed te kunnen doen zijn verschillende soorten boten nodig. Van snelle, zeewaardige schepen tot een soort mini-onderzeeër die op afstand bestuurbaar is. In de zomer van 2012 doopte Caroline Hakvoort, de vrouw van Jelle, de Guardian. “Elke klant heeft zo zijn eigen specificaties. De boten die we gebruiken, worden voor heel verschillende klussen ingezet en de omstandigheden zijn ook heel wisselend. Ik had inmiddels heel goed in mijn hoofd hoe een ideale boot eruit zou kunnen zien. Dus in 2011 ben ik zelf bij de ontwerpers aan tafel gaan zitten en samen met KD Workboats hebben we toen de Guardian gebouwd.” Zo werd afgelopen zomer het nieuwste schip van de vloot, de Guardian, te water gelaten. Een uniek en prachtig schip. Het bevat alles wat nodig is voor hydografische sonar en crew tendering. Naast KD workboats waren ook diverse andere Urker bedrijven betrokken bij de bouw van de Guardian. Een bewuste keus van Braveheart, omdat het bedrijf wilde gaan voor kwaliteit. “Dat is echt een bewuste keus van ons geweest. Op Urk zit de kennis, hier liggen de kwaliteiten om een prachtig schip te bouwen. Bij de bouw van het schip is vol gegaan voor kwaliteit – er is geen afweging op prijs gemaakt,” aldus Jelle. Dit blijkt nu een goede keus want inmiddels wordt er flink aan het schip getrokken. Nu vaart het voor Boskalis op de Waddenzee door een munitieveld, en helpt het bij het in kaart brengen van de bodem. Een naam die past Ondanks de crisis bouwt Braveheart nu dus toch een nieuw pand aan de Griend. “We hebben nieuwbouw nodig om door te groeien,”aldus Jelle. Ook andere Urker ondernemers profiteren weer mee. “We bouwen met Urker aannemers. We

Pico Bello Middenstander van het Jaar

Een zichtbaar geëmotioneerde Klaas de Boer voegde zich bij zijn dochters op het podium, nadat tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend werd gemaakt dat zij als Middenstanders van het Jaar waren gekozen. Naast Pico Bello waren ook Drogisterij/Parfumerie Cheri en Optiek Dirk Korf genomineerd. De aanwezigen op de receptie kregen eerst drie door Alpha Productions gemaakte presentatiefilmpjes te zien, waarna er door middel van stembiljetten gestemd kon worden. Van de 135 stemmen gingen er 54 naar Pico Bello, 43 naar de runner up en 38 naar de nummer 3. De meiden waren duidelijk in hun nopjes, gezien hun enthousiaste reacties na de bekendmaking. “Ik zou zeggen, kom allemaal morgen langs dan krijgen jullie tien procent korting op de hele collectie!” juichte een enthousiaste Marijtje Bakker-de Boer, terwijl ze de prijs, een oorkonde en een tinnen replica van de ijsvlet, door Evert Jansen overhandigd kreeg. In het vorige Kring Magazine is uitgebreid aandacht besteed aan de drie genomineerden. De BKU feliciteert Pico Bello van harte met deze prijs. gaan altijd voor kwaliteit.” Tot slot nog de naam – waar komt die vandaan – is het geinspireerd door de film? “Braveheart komt inderdaad van de film met Mel Gibson. Het sprak me aan. Een moedig hart, vrijheid. Voor onze vloot kiezen we ook steeds dit soort namen. Vanwege het religieuze karakter, de spirit die er uit spreekt,’’ vertelt Jelle Hakvoort. “Als Braveheart onderscheiden we ons ook op een manier die daar bij past: we werken hard, zetten ons in en durven en kunnen onder slechtere en zwaardere weersomstandigheden te werken dan onze concurrenten.” Op 22 maart dingt Braveheart Shipping mee naar de titel Toponderneming, tijdens het Flevopenningengala in Emmeloord.

5325 euro voor FRS Net als voorgaande jaren ondersteunt het Urker bedrijfsleven het First Responder Sytem. Sinds 1998 staat de FRS zeven dagen in de week, 24 uur per dag paraat om binnen vijf minuten ter plaatse te kunnen zijn in geval van nood. De FRS-auto wordt bemand door goed opgeleide vrijwilligers van het Rode Kruis Urk. Door allerlei bezuinigingen zijn de bijdragen vanuit provincie en zorgverzekeraars weggevallen. Om die reden is er vanuit bedrijfsleven en bevolking een inzameling gehouden, waarbij het bedrijfsleven de

BKU machtigde om een keer per jaar een bedrag te incasseren. Dit jaar leverde dit een bedrag op van 5325 euro, dat inmiddels is overgemaakt aan de FRS. Teunis Verheij van de FRS: “Hartelijk dank voor de moeite, die jullie weer hebben genomen om dit schitterende bedrag voor het voortbestaan van de FRS te incasseren. We voelen ons erg gesteund door de Bedrijvenkring Urk en op die manier natuurlijk door het gehele bedrijfsleven. Wil je onze hartelijke dank overbrengen naar het bedrijfsleven?’’ Waarvan akte.

Kring • magazine
Adres: Rotholm 26 8321 DL Urk Tel: 0527-686284 Fax: 0527-687937 Mobiel: 06-51023222 E-mail: info@concordekoerier.nl Internet: www.concordekoerier.nl

Postverspreiding facturen, geboortekaartjes, etc.

Folderverspreiding (Urk, Tollebeek)

Sneltransport (Vers/diepvries) koeriersdiensten

Zakelijke verzekeringen Pensioenadvies

Benelux, Duitsland

Uw lokale arbodienst

Postadres Postbus 160 8320 AD Urk

Bezoekadres Wijk 8-31 8321 TH Urk

Tel. VABU MKB: 0527-687959 Tel. Ontzorgdesk: 0527-690198 Fax: 0527-721202

www.vabu.nl www.ontzorgdesk.nl www.zorgloketurk.nl

BUmkb+Ontzorgdesk_Adv BKU_92x135.indd 1

Uw medewerkers zijn uw grootste kapitaal. Maar investeert u ook in uw mensen?

Investeren in uw mensen is effectief gezondheidsmanagement. Een belangrijk onderdeel binnen onze bedrijfsbrede aanpak ‘SamenWerken aan Gezond Ondernemen’. Want preventie zorgt voor minder verzuim en voor optimale inzetbaarheid van uw medewerkers. Bijvoorbeeld door een preventieve training over rugklachten. Zo bouwen we samen aan een gezonde organisatie waarin mensen kunnen én willen werken. En dat is weer gezond voor uw bedrijfsresultaat. Meer weten? Ga dan naar zilverenkruis.nl/present

ERPÊoplossingen VisserijÊsoftware VoorraadÊbeheer LabelÊsoftware WeegÊenÊsorteerÊapplicaties MobieleÊterminals WebÊtoepassingen GriendÊ10A | 8321ÊMNÊUrk T +31Ê(0)527-688606 | F +31Ê(0)527-712450 @ info@vekrasoft.nl | w w w . v e k r a s o f t . n l

23-09-11 14:31


Voorzitter Evert Jansen

BKU Nieuwjaarsrede: ‘Kansen genoeg’ Nieuwe gedeputeerde, nieuwe burgemeester en nieuwe Rabobank-directeur Bert Gijsberts, Pieter van Maaren, (Evert Jansen), Jetze Kempenaar.

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Voorzitter Evert Jansen richtte zich in zijn toespraak op alle mogelijkheden die er ook dit jaar weer op Urk liggen. “Kansen liggen er genoeg.” Over de buitendijkse haven “Een groep ondernemers zag die kans. En samen met de lobby vanuit de maritieme commissie van de BKU wordt er door Flevo Port Urk druk uitgeoefend om deze kans niet voorbij te laten schieten. Voorbeelden zijn niet ver. Kijk maar naar Kampen. Wat kunnen we leren van Kampen? Overheden die elkaar vonden, gemeenten, provincies.” De voorzitter verwacht dat er dit jaar concrete stappen gemaakt worden, als het gaat om de buitendijkse haven. “ We weten wat we willen. Handen uit de mouwen. Slijptollen, droogdokken, timmerwerk, casco’s, onderhoud. Een maritieme werkhaven. Als BKU kunnen we niets anders doen dan druk uitoefenen in de lobby.” Ook de overheden werden uitgenodigd om in actie te komen. “Zet duidelijke stappen en haak samen met de provincie aan als partner in Flevo Port Urk. Het zou geweldig zijn als we met de gemeenten Urk, NOP, Dronten en de provincie Flevoland tot een intentieovereenkomst zouden komen.” Over ICT De BKU onderzoekt wat de kan-

sen zijn voor het ontwikkelen van de ICT-branche op Urk. Genoeg bedrijven die hierin actief zijn. “Genoeg jonge Urkers die studies in die richting volgen. Hoe kunnen we tussen studenten en de Urker ICT bedrijven dwarsverbanden leggen, op zo’n manier dat die branche als geheel daardoor gaat groeien? Met elkaar nieuwe kansen zoeken en benutten. De BKU pakt die handschoen op.” Over detailhandel Ook in de detailhandel wordt gezocht naar nieuwe kansen. “Als BKU proberen we dat in goede banen te leiden, in een gezamenlijke commissie waarin alle belangen gewogen en afgestemd worden. Dat is soms lastig, kan ik u als voorzitter van die commissie melden. Maar wel een uitdaging. Kansen liggen er volop. De gemeente ziet, misschien noodgedwongen, kansen op Lemsterhoek. Die zien wij niet. Dat zijn bedreigingen. Kansen liggen er langs en om de Klifweg, of op het haventerrein. Laten we in 2013 ook dat roer omgooien. De BKU heeft na overleg in de commissie Detailhandel aangegeven voorlopig niet mee te

willen denken over een nieuwe detailhandelsnota. De discussie rond Lemsterhoek staat dit in de weg. We kunnen niet over een nieuw beleid nadenken als we op voorhand al weten dat kansen gedwarsboomd worden, omdat bedreigingen op de loer liggen. Een mooie uitdaging voor alle belanghebbenden in dit dossier voor 2013.” Over kleine ondernemers “En versterking van onze economie, zal ook die kleine ondernemer doen groeien in ambities. Het zal hem kansen bieden. Als BKU staan we daarom open voor suggesties, opmerkingen, tips, van juist die ondernemers. Laat ons weten hoe we als BKU nog meer voor u kunnen betekenen. We koesteren al onze leden. En waar mogelijk willen we dat ook in daden omzetten. Dus schroom niet. Spreek ons daarop aan. Want ook voor u liggen er kansen. Juist de kleine ondernemer is er bij gebaat om deel te nemen aan de BKU, om samen met andere ondernemers een vuist te maken.” Over de visserij “Kansen liggen er ook op het visserijvlak, zonder dat die subsidie kost. Kansen die alleen maar goede wil kosten. Ik denk aan de relatie tussen de sorteerders

en de afslag, tussen vissers en handelaren, tussen vissers onderling, tussen handel en verwerking onderling. Ik breek er iedere keer weer mijn hoofd over als mij weer een verhaal over wantrouwen, verdeeldheid en misgunnen ter ore komt. Wanneer stoppen we daar nou eens een keer mee? Wanneer gaan we nu eens echt de handen in elkaar slaan? Ik doe daarom een klemmend beroep, niet op de bestuurders van PO’s, afslagen, verenigingen van visgroothandelaren, of iets dergelijks, maar juist op de visserman, de verwerker en de handelaar. De mannen van de vloer en de zee. Ga nu eens écht met elkaar om tafel mét de wil om er met elkaar wat van te maken. Hoeveel leed moet er nog geleden worden? Hoeveel kotters moet er nog aan de ketting? Hoeveel verwerkers moeten er nog failliet gaan, voordat we met elkaar tot actie overgaan. Sluit een pact, vorm een blok, neem de macht in eigen handen. Niet ieder voor zich, maar als collectieve sector. Als BKU hebben we aan de wieg gestaan van het Urker Viscentrum, dat opging in het North Sea Fish Center. Het kan toch niet zo zijn dat nu het miljoen is opgemaakt, dat we achterover blijven leunen en ieder onze eigen weg gaan?. Bouw met elkaar aan een Urker platvisindustrie waar we trots op kunnen zijn, zoals we trots waren en zijn op de vissersvloot die we met elkaar hebben opgebouwd. Laten we het toch niet afbreken.” Tot slot “Kansen dus… Kansen te over. Je moet ze willen zien, je moet ze willen najagen. Als BKU-bestuur dragen we daar graag ons steentje aan bij. Maar uiteindelijk moet u als ondernemer het afmaken. U moet de daden bij de woorden voegen. Samen zijn we Urk. Samen vormen we het vliegwiel van de Urker economie. Iedere schakel is daarin belangrijk. Zeker in 2013.”

Kring • magazine
Energie via de BKU, vanaf 1 januari 2013

Stroominkoop overgegaan van Scholt naar Nuon De afgelopen jaren heeft de BKU voor haar grootverbruikerscollectief stroom ingekocht bij Scholt Energy Control. Twee jaar geleden besloot de commissie na een tender over te stappen naar Nuon. Hieronder geven wij een wat uitgebreidere uiteenzetting van het werk van de commissie, en de strategie die gevolgd wordt.

Strategie Voor 2013 heeft de commissie de helft op de vaste Endex markt ingekocht. Het restant gaat weer op de dagmarkt, waarvan

deelnemers aan het eind van de maand de gemiddelde prijs berekend krijgen. Dit is een strategie die goed is bevallen de afgelopen jaren. Daarom wordt die nu ook bij Nuon toegepast. Trackrecord In 2010 kocht de BKU met deze strategie op de vaste markt tegen e 83,84 (piek) / e 45,92 (dal). Dat werd met APX uiteindelijk e 70,89 / e 43,05. Het effect van die APX is duidelijk, een veel lagere prijs dan de reguliere marktprijs. In 2011 was het vaste deel e 79,51 / e 44,45 en

Professioneel zaken doen op een toplocatie!

De zakenwereld kent De Koningshof Party & Events

Uw personeelsfeest kunnen wij thematisch

als een goed bereikbare vergaderlocatie.

invullen. De Koningshof Party & Events heeft

Ons team denkt mee met het vormgeven van uw

zaalcapaciteiten van 10 tot 2000 personen.

productpresentaties, congressen en seminars.

Een toplocatie voor professioneel zaken doen!

Bezoek onze website voor meer informatie

met APX uiteindelijk e 71,68 / e 47,12. De BKU was dat jaar dus iets duurder uit dan het jaar er voor. Over 2012 waren de prijzen d 61,59 / d 44,24 (Endex was d 66,48 / d 49.03) Een doorkijkje naar 2013 Ook voor 2013 is weer 4 x 12,5% ingekocht voor gemiddeld d 64,70 / d 47,87. Voor 2014 hebben we 2 aankopen gedaan voor d 62,05 / d 44,23 en d 61,06 / d 44,16. De prijzen dalen dus nog steeds. Wat dan

www.restaurantdeboet.nl

De BKU is al weer een tijdje geleden een contract aangegaan met Nuon. We kochten daar al in voor de jaren 2013-2015. Dat is per 1 januari van dit jaar dus feitelijk ook geactiveerd in levering aan de deelnemers in het collectief. De BKU heeft nu dus helemaal afscheid genomen van Scholt Energy Control. Verder is er in de strategie niets veranderd.

Part of uiteindelijk de prijs dit jaar gaat worden weten we dus nog niet, vanwege die gemiddelde APX verrekening iedere maand. Het zal in ieder geval lager zijn. Dit jaar gaat de BKU dus nog 2 inkopen voor 2014 doen en beginnen we met 1 of 2 inkopen voor 2015. Gas Gas is wat simpeler. Dat is dit jaar d 35,12 voor G1, d 35,22 voor G2, d 34,28 voor G2C aansluiting.

Zakelijke lunch of diner?

Tevens mogelijkheden voor workshops, vergaderen en foodfotografie. Informeer naar de mogelijkheden. Wijk 1-61 • 8321 EM Urk • tel. 0527 - 688 736

Gat in de weg? Illegale afvaldumping? Wateroverlast? Kapotte lantaarnpaal?

NEEM CONTACT OP MET DE SERVICELIJNStaartweg 20, 8321 NB, Urk 0527 - 651 651 | info@dekoningshof.com | www.dekoningshof.com

Mail: serviceportaal@urk.nl

Locatie voor trouwfeesten, jubilea, verjaardagen, congressen, seminars,

Telefoon: 0527-689928

personeelsfeesten en alle denkbare evenementen. Kringvergaderingen, • magazine


Zijn uw werknemers goed verzekerd voor ziektekosten? Vraag bij Hoekstra Assurantie BV naar de voorwaarden!! Bel 0527-687578 of mail naar zorg@hoekstra-urk.nl

“Wij gaan iedere dag voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Ik verwacht van mijn accountant hetzelfde.� Ondernemen is investeren Flynth adviseurs & accountants Vlaak 4, 8321 RV Urk, T. (0527) 68 16 41, www.flynth.nl

Ondernemen inspireert. (OLKENKAMP !:5RKsWWWHOEKSTRA URKNLsINFO HOEKSTRA URKNL

Vlaak 6 Postbus 168 8320 AD Urk Telefoon 0527-681430 Fax 0527-681435 info@notarissteenhuis.nl www.netwerknotarissen.nl/steenhuis

Voor goede en heldere adviezen


GEKOELD DE WEG OP!


Genomineerd voor Flevopenning Starterspitch

Kantoormanager 2.0 bereidt zich voor op gala Tijdens het Flevopenningengala op 22 maart in Emmeloord, mag Kantoormanager 2.0 als een van de zes genomineerde kandidaten, een flitsende starterspitch houden ten overstaan van ondernemend Flevoland. Het is voor het eerst dit jaar dat er geen Flevopenning wordt uitgereikt aan de Starter van het Jaar. In plaats daarvan mogen de zes genomineerde starters dus een Starterspitch houden tijdens het gala, waarna het publiek de winnaar kiest. Kantoormanager 2.0 is een mooi voorbeeld van jong ondernemerschap dat op tijd de bakens verzet. Het idee achter Kantoormanager is duidelijk. Het bedrijf functioneert als kantoormanager, zodat bedrijven zich kunnen richten op hun core business. “Kantoormanager 2.0 is geboren uit Foppen Advies. Een goed officemanagement is daar altijd één van de succesfactoren geweest. Daaruit is het idee ontstaan om van de overhead een zelfstandig bedrjif te maken. Dit is Kantoormanager 2.0 geworden”, aldus Willem Foppen. Een goede pitch Op 22 maart neemt Ariejonne Oost de starterspitch voor haar rekening. Collega Margriet Romkes nadert het einde van haar tweede zwangerschap en aangezien haar uitgerekende datum op 2 dagen na het gala

valt, laat ze het podium aan Ariejonne. De dames hebben allebei aardig wat ervaring opgedaan als het gaat om het pitchen van hun bedrijf. Margriet Romkes: ,,Als er 450 man in de zaal zit, dan is dat wel spannend. We zijn nu druk bezig met de invulling van onze starterspitch. Een goede pitch is wat ons betreft erg concreet. Je moet niet te vaag zijn wanneer je het hebt over dienstverlening of over de mensen die je zoekt. Wij doen mee aan BNI. Iedere week geven we tijdens een ontbijtbijeenkomst een presentatie van een minuut; een korte pitch. De bedoeling is dan dat je van de toehoorders aanbevelingen krijgt, naar aanleiding van een concrete vraag of aanbod dat jij doet. Veertig procent van onze omzet is inmiddels ‘BNI-gerelateerd’.” Een voorbeeld van een concrete pitch? “Wij leveren telefonische achtervang. Voordat de zomer-

vakantie begint, pitchen we die heel concreet door te zeggen: wij leveren telefonische achtervang, ken je mensen die op vakantie gaan, dan zijn wij er om achtervang te leveren. Timing is wat dat betreft ook belangrijk.” De slogan van kantoormanager is ‘Wij de rompslomp, u de core-busines’. Margriet Romkes: “Wij willen laten zien wat onze core business is en

waarom we denken dat we in een gat gesprongen zijn. Er is echt behoefte aan bedrijven die de rompslomp oplossen voor klanten. Wij werken voortdurend aan onze visie en aan onze doelgroepbepaling. We hebben heel goed gemonitord wat we doen, waar we de klanten vandaan halen, of het mkb-ers of zzp-ers zijn. Aanvankelijk hebben we ingzet op zzp-ers, maar dat is nu verschoven naar mkb-ers. We werken voor klanten uit wel 15 branches, zo flexibel zijn we. Dit betekent wel dat we ons concept heel goed in de gaten moeten houden. Je kunt ook zo flexibel zijn, dat je bijna geen standaard meer kan voeren. Dat willen we voorkomen en daarom evalueren we constant. Zo houden we heel goed in de gaten dat onze slogan staande blijft.”

Sponsor ‘Orca op Urk’

ECMR innovatiefste?? Als innovatiefste ondernemers van het jaar heeft de BKU, samen met de gemeente Urk, ECMR genomineerd. Een vakjury zal namens de Flevopenningen bepalen of ECMR dit jaar al mee mag dingen naar de Flevopenning. ECMR is een nieuw inititiatief van Van der Reest Machines. Naast de core business van verkoop van diverse merken gebruikte reinigingmachines, hecht Van der Reest Machines grote waarde aan innovatie en duurzaamheid. Het bedrijf is ingesprongen op

de vraag naar een ‘green clean solution’ voor het groeiend aantal afgeschreven reinigingsmachines. Door deel te nemen aan het verantwoorde recycling proces van ECMR profileren en positioneren bedrijven zich als ‘green thinking’. ECMR werkt volgens de richtlijn ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO. Flevopenningen ECMR is nu voorgedragen. Het wachten is op het oordeel van de vakjury, die uit de voorgedragen kandidaten een uiteindelijke selectie zal maken.

De stichting ‘Orca op Urk’ wil de Orca terug op Urk brengen en wel midden op de Dormakade. Ze wil dit realiseren met een bijdrage van de gemeente en de financiële toezeggingen van diverse bedrijven. “De huidige financiële middelen zijn nog lang niet voldoende om de Orca als een plaatje op te leveren. Momenteel kunnen we de Orca neerzetten, maar verlichting, fontein en bassin kunnen we helaas niet realiseren. Graag willen we u dan ook de gelegenheid geven om een bedrag beschikbaar te stellen voor dit geweldige project.” Op de site www.orcaopurk.nl/ sponsoring staan alle verschillende sponsorpakketten, variërend van een advertentie in de presentatiegids, de DVDbox ‘Life’, tot naamsvermelding op een stellage tijdens de oplevering op Urkerdag en een handgemaakt model van de Orca.

Kring • magazine

11


4&1"SBBLUPPL VXCFESJKG8FFU XBBS%PFEF 3BCP4&1"$IFDL /BUVVSMJKL LVOU V PPL DPOUBDU PQOFNFO NFU EF CFESJKWFOBEWJTFVST WBO 3BCPCBOL /PPSEPPTUQPMEFS6SL

#FOUVLMBBSWPPS4&1" ,JKLPQXXXSBCPCBOLOMTFQB

UFMFGPPO  

3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂŒO

XXXSBCPCBOLOMTFQB

Uw geheel eigen financieel advies Creatief in de advisering, efficiĂŤnt in de uitvoering! Als ‘Uw geheel eigen adviseur’ willen wij graag een verlengstuk van uw organisatie zijn. Persoonlijk contact en een plezierige sfeer staan daarbij voorop. Zodat u een goed gevoel heeft bij onze samenwerking en weet dat onze adviezen direct, persoonlijk, op maat en dus geheel eigen zijn. Pure toegevoegde waarde. U kunt rekenen op een vaste adviseur die hoogstpersoonlijk uw zaken behartigt en ze ook kent.

Uw geheel eigen adviseur!

Voor meer specialistische kennis op het gebied van uw belastingen, medewerkers, pensioen, subsidies en bedrijfsoverdracht kan uw adviseur een beroep doen op diverse specialisten. Samen helpen wij u uw bedrijf ĂŠn uzelf financieel nog beter te maken. Deze persoonlijke en op u afgestemde manier van werken hebben wij ons geheel eigen gemaakt.

MTH Emmeloord Duit 14, 8305 BB Emmeloord T: (0527) 61 38 41 E: emmeloord@mth.nl www.mth.nl


NIEUWS EN TIPS UIT DE KAMER VAN KOOPHANDEL MEER INFO: WWW.KVK.NL

Wat gaat er allemaal veranderen bij de KVK? De Kamers van Koophandel gaan op de schop. Maar wat daarvan de directe consequenties zouden zijn was nog niet helemaal duidelijk. In dit artikel wordt daar meer duidelijkheid over gegeven. 1.De huidige bestuursinrichting zal vereenvoudigen. De huidige bestuursconstructie van 12 afzonderlijke Zelfstandige Bestuursorganen (KvK’s) met elk een eigen algemeen directeur en afzonderlijk 12 algemeen besturen, de vereniging KvK Nederland met een Raad van Commissarissen en de Stichting Syntens met een Raad van Toezicht, zal vereenvoudigd worden tot 1 Zelfstandig Bestuursorgaan met een Raad van Bestuur, RvT en de hiervoor geschetste centrale en 5 regionale adviesraden. 2.Minder personeel Het aantal fte’s zal afnemen, van ca. 2230 in 2012 naar 1495 in 2014. Gedwongen ontslagen kunnen niet worden uitgesloten. 3. Minder management De nieuwe organisatie biedt plaats aan minder leidinggevenden dan nu. Er zijn maximaal 3 managementlagen: Raad van Bestuur, managers en teamleiders. Op dit moment zijn er zo’n 220 leidinggevenden in de huidige organisaties. Dit gaat terug naar 77 leidinggevenden. 4. Andere gebiedsindeling De nieuwe KvK loopt vooruit op de gewenste provinciale herindeling in 5 landsdelen. Deze 5 regio’s krijgen een Regio Raad. De Regionale Raden, samengesteld uit vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven, werknemersorganisaties, hebben een zwaarwegende rol als het gaat om de keuze en prio-

riteitstelling van regiospecifieke activiteiten. Binnen elk van de vijf werkgebieden van de KvK is een Regionale Raad actief. Het huidige kamergebied van de KvK Gooi, Eem- en Flevoland komt bij de regio NoordWest. Dat zijn de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Regio Noord-West zal haar belangrijkste kantoor hebben in Amsterdam. Daarnaast wordt het totale aantal kantoren meer dan gehalveerd, van 45 kantoren nu naar 19 kantoren bij de start van de nieuwe organisatie in 2014. Er komen o.a. publiekskantoren in Zwolle, Almere en Amersfoort. Van die 19 kantoren zijn er vijf integrale vestigingskantoren. Dat wil zeggen dat in deze vijf vestigingskantoren zowel frontoffice activiteiten als backoffice activiteiten plaatsvinden. Deze kantoren met een frontoffice en backofficefunctie staan in Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Er komt één hoofdkantoor in de Randstad. Hier zijn de Raad van Bestuur en de stafdiensten gehuisvest. Ook dit kantoor krijgt een frontoffice functie. 5. Andere belangrijke gevolgen De nieuwe organisatie wijzigt haar takenpakket. Enerzijds zal naar aanleiding van de sterke focus die is aangebracht met een aantal taken gestopt worden, zoals bijvoorbeeld één op één advisering, adviseurschap voor gemeenten en ondersteuning van belangenbehartiging. Dan wel zullen taken op een

andere manier uitgevoerd worden, zoals het steeds verder digitaliseren van Handelsregister activiteiten. Anderzijds is er sprake van een extra taak: het ontwikkelen en beheren van één publiek loket voor de Ondernemers in Nederland, het Digitale Ondernemersplein. Bij de opstart van de nieuwe organisatie in 2014 zullen in elk geval op de vijf regionale vestigingen ook fysieke ondernemerspleinen gevestigd zijn. De fysieke ondernemerspleinen bieden andere en aanvullende dienstverlening dan het Digitale Ondernemersplein; ze hebben dus geen loketfunctie. De fysieke ondernemerspleinen zijn geen standaard concept, maar worden afhankelijk van de wensen van regionale partijen en mogelijkheden opgezet. De verdere uitbreiding van

dit concept zal plaatsvinden op basis van gewenste fysieke samenwerkingsdienstverlening in regio’s die gezamenlijk (inhoudelijk en financieel) door partijen wordt geformuleerd. Gevolgen voor Urk Voor gemeenten, dus ook Urk, betekent de nieuwe organisatie een mindere focus op alles wat er zich binnen een gemeente afspeelt. De ondersteuning voor specifieke Urker onderwerpen en organisaties komt te vervallen. KvK’s zullen niet langer gemeenten van beleidsadvies gaan voorzien of bedrijvenorganisaties ondersteunen in hun belangenlobby richting de overheden. Het dichtstbijzijnde frontoffice (was Lelystad) komt verder weg te liggen: Almere of Zwolle.

‘Starten met composiet’ Voor alle ondernemers die meer willen weten over de mogelijkheden en de toepasbaarheid van composieten start er bij VABO Composites een workshop “Starten met composiet”. Composiet producten bieden veel voordelen, aldus Syntens. Composiet is licht en toch erg sterk, corrosievrij, bezit uitstekende weerstand tegen vermoeiing, een grote vrijheid van vorm en de mogelijkheid om functionaliteiten te integreren in het materiaal. Het is goed mogelijk om met hybride oplossingen (metaal en composiet) constructies te maken. Met de eigenschappen van composiet (vezel verstrekte kunststoffen) zijn ook duurzaamheidsdoelstellingen, zoals brandstofbesparing en minder onderhoudskosten goed haalbaar. De workshop bestaat uit drie bijeenkomsten van 16.00 tot 18.00 uur op maandag 25 februari, 4 en 18 maart bij VABO Composites in Emmeloord. De workshop wordt ondersteund door het innovatieprogramma ‘Kansen voor Flevoland’ en daarom zijn er aan deelname geen kosten verbonden. Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij Willemien van Putten. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 53 80 33 50 of via e-mail willemien.vanputten@syntens.nl.

Kring • magazine

13


De Servicelijn bereikt u via: serviceportaal@urk.nl of (0527) 689928

Nieuws uit het gemeentehuis

Toeristische sector volop in beweging Toerisme Flevoland heeft op 21 januari jl. een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor de toeristische sector. Hierbij is aandacht geschonken aan de trends in de vrijetijdssector. Uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) blijkt dat door de recessie meer Nederlanders in het eigen land vakantie vieren. Men gaat even vaak op vakantie, maar kiest voor een korter verblijf. De consument zoekt stilte en ruimte en authenticiteit. Maar ook beleving en verdieping. Bedrijven kunnen hun kans grijpen door in te spelen op deze trends! Het Zoek & Boek gedrag van de consument is erg veranderd: de gewenste vakantiebestemming en vrijetijdsbesteding wordt bijna geheel vanuit internet van tevoren uitgekozen. Hieruit blijkt weer het belang voor ondernemers om goed gebruik te maken van het internet en social media: ‘Delen is de toekomst, de toekomst is delen’. Gebruik Social Media Niet alleen voor de toeristische sector, maar ook voor alle andere bedrijven wordt het gebruik van social media steeds belangrijker om de klant te bereiken. De heer Willem-Jan Renger, programmaleider applied game design, heeft op de netwerkbijeenkomst die de gemeente Urk begin februari organiseerde, uiteengezet waar je op moet letten als je aan de slag gaat met social media. Wat verwachten de mensen van social media? 1. de ander is een persoon

14

2. is veel online 3. heeft veel te vertellen 4. is relevant 5. is to the point 6. biedt iets bijzonders 7. besteedt aandacht en zorg aan de uitingen 8. maakt onderdeel uit van dagelijkse routine De heer Rengers waarschuwt dat bedrijven niet moeten beginnen aan gebruik van social media als je er niet genoeg tijd voor vrij kunt of wilt maken. Wees authentiek en transparant naar je klant! Samenwerking Schokland-Urk Het nieuwe toeristische seizoen gaat binnenkort weer van start. Daarom is gemeente Urk volop met gemeente Noordoostpolder en diverse partijen in gesprek om te kijken hoe we gezamenlijk Noordoostpolder en Urk nog beter kunnen promoten. Met name de relatie tussen Schokland en Urk wordt verder uitgewerkt door middel van het samenvoegen van de diverse bestaande arrangementen tot een gecombineerd dagarrangement. Arrangement Visveiling Urk Stichting Urk Promotie biedt in het nieuwe seizoen de toeristen een rondleiding door Visveiling Urk aan. In samenwerking met de Visveiling Urk wordt dan een inkijkje geboden in de werkzaamheden van de pekers en het veilen van de vis. Als u als ondernemer gasten ontvangt op uw bedrijf, kunt u wellicht ook eens denken aan het aanbieden van een rondleiding op de Visveiling Urk. Tourist Info Urk kan dit voor u regelen.

Kring • magazine

AGENDA EN EVENEMENTEN IN ONZE GEMEENTE Agenda: 14 maart Dag van de Toeristische Ambassadeur Op donderdag 14 maart 2013 vindt de Dag van de Toeristische Ambassadeurs plaats in De Koningshof op Urk. Het centrale thema is passie@work en de dag heeft dit jaar een heel nieuwe opzet. NORT Flevoland heeft Richard de Hoop uitgenodigd, een zeer inspirerende spreker. In zijn show staat passie centraal en dan vooral passie in uw werk! Tijdens een vlammend en humorvol betoog over passie, bevlogenheid, verlangen, zingeving en vastberadenheid, gebruikt hij muziekvoorbeelden om u te inspireren en te enthousiasmeren. Zet deze datum dus alvast in de agenda van u en uw medewerkers, want u wilt deze middag echt niet missen! Aanmelden kan via de website www.toerismeflevoland.nl.

Agenda:14 september Holland Triathlon Almere op Urk? In nauw overleg met Provincie Flevoland wordt op dit moment onderzocht of het wielergedeelte van de Holland Triatlon Almere een ´Rondje Flevoland` kan worden. Gemeente Urk is hierover enthousiast en ook de andere gemeenten haken hier graag op in. De voorbereidingen worden op dit moment hiervoor verricht en binnenkort zal duidelijk worden of dit haalbaar is. De Holland Triathlon doet nu mee in de serie van bekende grote triathlons. De Challenge AlmereAmsterdam wordt gehouden in het weekend van 13, 14 en 15 september. Het fietsgedeelte dat Urk aandoet, zal plaatsvinden op zaterdag 14 september. Er worden circa 1300 deelnemers verwacht, waaronder veel buitenlanders. Gemeente Urk hoopt zich goed te kunnen profileren door middel van het creëren van een zogenaamde ´Hotspot`. Bij die Hotspot worden activiteiten georganiseerd zodat de toeschouwers de plaats Urk zullen uitkiezen om de wielrenners langs te zien komen.

Overige evenementen Uiteraard staan er nog meer evenementen gepland voor 2013, deze kunt u vinden op de gemeentelijke website www.urk.nl, onder evenementenkalender. Mocht u nog evenementen en/of beurzen organiseren, dan verzoeken wij u, indien van toepassing, voor deze evenementen tijdig een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Tevens kunt u uw evenement laten plaatsen op de kalender via de Tourist Info Urk (info@touristinfourk.nl).


Esilia Rombley op Flevopenningengala in Emmeloord

Ondernemend Flevoland van harte welkom bij het Concern voor Werk Op symbolische wijze heeft Concern voor Werk, Onno Vermooten / directeur, de sleutel van de kwekerij overgedragen aan stichting Flevopenningen. Op 22 maart 2013 worden hier 450 gasten verwacht. Met veel trots zet Concern voor Werk haar deuren open om ondernemend Flevoland te ontvangen tijdens het Flevopenningengala 2012. Naast vele ondernemers zullen ook burgemeesters, wethouders en diverse vertegenwoordigers van alle Flevolandse gemeenten en de bestuursleden van de zes bedrijfskringen aanwezig zijn. Het thema van het negende Flevopenningengala is MVO. Dit

wordt door de samenwerking met Concern van Werk onderstreept. Het gala is een prachtige gelegenheid voor ondernemers om kennis te maken met Concern voor Werk. Deze organisatie begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Zij doen werkervaring op en krijgen daarnaast ondersteuning op maat zoals scholing en begeleiding. Kortom: werken, leren en re-integreren. Het Flevopenningengala wordt

gehouden in de kwekerij in Emmeloord, een modern kassencomplex en met fantastische ambiance in samenwerking met Willem de Boer Party & Events en de medewerking van diverse andere ondernemingen die het Flevopenningengala sponsoren. Programma Het belooft weer een heel mooi evenement te worden incl. diner en de prijsuitreiking van de Flevopenning toponderneming, meest innovatieve onderneming van het jaar en de beste startende onderneming. De beste startende ondernemer zal via een spannende starterspitch worden gekozen. Hierna is er een grootse afterparty waar o.a. Edsilia Rombley en haar danseressen

alle aanwezigen op de dansvloer proberen te krijgen. Kaarten Kaarten voor het galadiner en het aansluitende feest kunnen besteld worden via: http://www. flevopenningen.nl/gala/kaartenbestellen/. Dit jaar worden de Flevopenningen aan de topondernemer en de meest innovatieve ondernemer uitgereikt tijdens het galadiner. 1. Kaarten diner (incl. uitreiking Flevopenningen) + galafeest € 125,00 excl. BTW. 2. Kaarten galafeest € 75,00 excl. BTW. 3. Kaarten galafeest € 65,00 excl. BTW voor bedrijfskringleden.

Column Wouter Weyers: ‘Deutschland und Urk’ Een tijdje heeft Duitsland gegolden als de economisch chronisch zieke man van Europa. Ze moest immers een failliete DDR zo’n beetje compleet afschrijven en ondertussen de Oost-Duitsers onderhouden. Ik heb toen altijd gezegd: tijdelijke situatie. Duitsland heeft veel betere condities om deze crisis te overleven dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Groot-Brittannië. Duitsers benaderen hun werkzame leven namelijk zo ongeveer als Urkers dat doen. Zweren Britten en Amerikanen bij hun financiële en marketingtrucjes, onze Oosterburen zijn gespitst op productontwikkeling. In Duitsland leer je eerst en vooral een vak. Dat is al sinds de middeleeuwen zo. Het gildesysteem is eigenlijk nooit uit Duitsland verdwenen. Een directeur in Duitsland beheerst zelf óók dat vak. Een school wordt geleid door een docent, een fabriek door een ingenieur en een ziekenhuis door een arts. De baas of chef heeft dus ook verstand van wat zijn personeel doet en heeft daardoor gezag. Niets is vervelender voor een medewerker dan de maat genomen te worden door iemand die jouw vak helemaal niet begrijpt. Klinkt heel Urkers, nietwaar? Daarnaast is de BV veel belangrijker dan bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven. Duitsland heeft het beste Midden- en Kleinbedrijf ter wereld. Daarbinnen zijn er veel familiebedrijven. Het neurotische gejaag op kwartaalbonussen om anonieme aandeelhouders en niet-vakinhoudelijke directies te bedienen - het speelt er veel minder. In Duitsland delen leiding en personeel veelal dezelfde beroepstrots op hun product. Anders dan in ons land en de VS/Groot-Brittannië hebben de Duitsers geen luchtbel opgeblazen in het vastgoed. De leegstand in winkels en kantoren is er 3 x zo laag als in ons land. Huizenprijzen zijn de afgelopen 15

jaar gestabiliseerd in plaats van verdrievoudigd zoals in Nederland. Tenslotte heeft Duitsland nooit geaccepteerd dat de maakindustrie ‘iets van vroeger’ was. De VS, Groot-Brittannië en ook ons land hebben de productie van goederen laten versloffen. Precies dit aspect geeft Duitsland een enorm voordeel in het kunnen reduceren van schulden. Een machine kun je bijplaatsen of wat sneller laten lopen. Het verhoogt de productie per werknemer. Dat is in de dienstverlening een stuk lastiger. Door dit hanteerbaar houden van schulden is de Duitse staat de lieveling van de financiële markten. Men legt zelfs geld toe op het mogen kopen van een Duitse staatslening. Vergeleken met de Duitse aanpak biedt het geploeter van Japan, Frankrijk, Engeland en de USA een deerniswekkende aanblik. Zeg nou zelf: de baas die ook verstand heeft van vis, familiebedrijven die het liefst onderling elkaar ondersteunen, doorwerken tot de klus is geklaard en een voorkeur voor tastbare producten – hoe Urkers kan het zijn? In de provincie Brabant ligt een Belgische enclave: Baarle-Nassau. U begrijpt mijn hint. Urk als Duitse vrije Hanzestad, net zoiets als Bremerhaven. Veel koopjesvolk op Urk door de lagere BTW. Goedkope hypotheken kunnen afsluiten bij een Duitse bank. Und Scholle aus Urk. Jaja, tóch een verassende wending van het debat over de nieuwe Randstadprovincie! Wouter Weyers, Regiomanager Kamer van Koophandel Gooi, Eem en Flevoland


Ledenlijst Bedrijvenkring Urk per 15 februari 2013 A & F Accountancy ABC Arkenbouw ABN / Amro Bank Achterhuys het, Restaurant ACW Las- en Hekwerken Alpha Producties Aquamar Art Security Atlas Eurosailor Auto Mulder Urk Auto Quick Service Azur Seafood B + B Personeelsdiensten Baarssen Fish Processing Baarssen Visspecialiteiten Babydroom Balk Shipyard Bakker Milieu Advies * Bakker Visserij Artikelen Barsa Vis Bed & Breafast Urk Bedrijven Actief NOP Berechja College Berg & Zn., J. v.d. zvb Be Ware Holding Bikeshop Urk Binnenvaart Groep Nederland BL Instructies Boer de gebr., Installatiebedrijf Boer de, Kantoorcentrum Boet de, Restaurant Bolle Mart, Vastgoed Borger, Aannemingsbedrijf Brands, Fundraising & Consultancy Braveheart Shipping Brouwer Int. Transport Brouwer Piet, Elektrotechniek Brouwer Woninginrichting Business Club Urk (SVU) Cameranu.nl Car Service Urk CHK Bouw Coenen K.J. en Zn., Schildersbedrijf Coldstore Urk Computer Dokter Comsi Concern voor Werk

Concorde Koeriers Creijfs Uitzendbureau Dames van DT Dayseaday Diepvries Urk Driehoek de, Ond.ver. (Dronten) Ducdalf, Party- en Bowling DUC Diving Efice Eiland Urk Automatisering Ekofish Group Eurozalm Fiskano Fixet Urk Flevo Elektro Flevo Schilderwerken * Flevoland, Technocentrum Flevomeer Bibiotheek Flevopallet Flux, de Flynth Accountants & Adviseurs Foederer DFK Accountants & Consultants Foppen Milieu Advies Fytac * GBU~Grafici Geka Constructiebedrijf Giscare Groene de, Horeca Urk H2W Architecten Hakvoort Professionals Hakvoort Quality Service Hartman Installatie Hartman Marine Group Henkko HL Vastgoed HNL Debiteurenbeheer & Incasso Hoekman Oliehandel Hoekman Shipbuilding Hoekstra Assurantie Hofsteewinkeliers Hydro Carbon F&S ING Bank Irene, Zalencentrum Island Communications Urk Jachthut de, cafetaria / catering Jan de Bakker Jansen Transport

JD Automaterialen Jong, de Visgroothandel Jong, de & Laan Jonkers & Haverkort Jonkers Bouwmetaal Joost Projecten Kaap de, Visrestaurant Kantoormanager 2.0 Kaptein Bouwgroep Kaptijn Juweliers KC Bouwburo & Ingenieurs KD Workboats Keep Fit Kennemervis Groep Klaaijsen, JC Schildersbedrijf Klager Dakwerken Kleinbouw Klif 18 Koffeman, G., Vishandel Koffeman, J., Urker Vishandel Koningshof, Party & Events Korf KB Korf Vis Kramer B.J. Kramer Fish Kramer gebr. K & W Trans Ledverteren Leen’s Veegbedrijf Level 1 LOVI Holding Madis Urk Martho Flexwerk Medfish Meeus Zwolle Meeuwsen Ten Hoopen Memo Reclame MJ Service Mulder Transport Multiscan Napel ten, bouwbedrijf Napel ten, Brandbeveiliging Napel ten, Transport Neerlandia Urk Noordzee Urk Northseafood Holland NOVA Installatietechniek

Ontwikkelingsmij. Flevoland Oost, Bouwbedrijf OPH Op ‘t Hof gereedschappen Orca Advies Oromar Oud Urk, Ondernemersvereniging Overbeek Verhuur Paskoff B+A Plaicegroup PO Oost Post Consultancy Post Gebr., Bouwbedrijf Post Gebr., Zeevisgroothandel Post, Gerrit, makelaardij Post Kees, Tegelzetbedrijf Post Watersport Profinis Accountants & Adviseurs Prota Projektontwikkeling Pul Autobedrijf Pul Motorrevisie Putten van, A.W. Pyramidewegwinkeliers Quick Frozen Rabobank Ras J. & Zn., Zeevishandel Ras, Rijschool Reest van der Reest van der, Machines RI&S Preventie ROC Friese Poort Rodé Vis Rodi Vis RSH Computers Saro Verpakkingen Schinkel Kraanverhuur Schmidt Zeevis * Schol Assurantiën Schraal, W, hoveniersbedrijf Scootercentrum Urk Seafood Connection Seafresh SeaVsat Sinke Urk Skrepr Slooten van, Aquacultuur Slooten van, Autobedrijf

Slooten van, Zeevisgroothandel Slooten van Gebr., Schoonmaakbedrijf Snijder Reclame Snijder Schilderwerken SSU Starfish Steenhuis, Notariskantoor SV Urk Talma Urk, Zorgcentrum Top Fish Urkerbos, Vakantiepark Urkerhard, Winkelcentrum Urker Zalmhuis Urk Export Varia Vis Veen van, Tapijt VekraSOFT Verhoeff Catering VABU MKB Visafslag Urk Visco Visscher Seafood Visser, D., Frozen Seafood Visser Houtbouw Visserijcoöperatie Urk Viva la Fish Vivan Accountants - Adviseurs Vlak & Strak Voitel Vries de, Romkes Vries de, Recycling Wakker Schildersbedrijf Webmind Weerstand, Bouwbedrijf Weerstand, Creatief Natuursteen Weerstand Production Westwal, Tankstation Wit de, Aannemingsbedrijf Withaar, Advocatenkantoor * Nieuwe leden: 4 Opzeggingen 2012: 8 Leden totaal: 227

Van top tot teen gekleed bij Bakker Bedrijfsartikelen Voor al uw bedrijfsartikelen bent u bij ons aan het juiste adres

Voor de perfecte verzorging van uw:

Openingstijden: ma.

05.00-13.00 uur & 14.00-18.00 uur

t t t t t t

Bruiloft Receptie Warm en koud buffet Diner Broodmaaltijd Koffietafel

Wij bieden u naast onze sfeervolle zalen en persoonlijke zorg ook nog de laagste prijs!

di.-vrij. 07.00-13.00 uur & 14.00-18.00 uur za.

07.00-12.30 uur

#BLLFS 7JTTFSJKBSUJLFMFOCW *OTDIPU .#6SL

Inschot 5/10, 8321 MB Urk Tel: +31(0)527 682772, Fax: +31(0)527 683679 info@bedrijfsartikelen.nl, www.bedrijfsartikelen.nl

Kom eens even langs of bel ons voor een gratis offerte.


Kort zakelijk nieuws

BCU, Urk Bouwt, Level 1, Multiscan, Dames van DT De rubriek met zakelijke nieuwtjes begint inmiddels een begrip te worden. Steeds meer bedrijven reageren op onze oproep om nieuwtjes te melden. Natuurlijk houden we wel een slag om de arm om artikelen in te korten of niet te plaatsen. De ruimte is beperkt, maar we doen ons best om iedereen zijn verhaal te laten vertellen. Businessclub SV Urk (BCU) organiseert netwerkavond voor sponsors Donderdag 21 maart a.s. organiseert BCU haar jaarlijkse sponsoravond, ditmaal bij De Koningshof Party & Events. Thema is ditmaal ‘SVU International’ (naar VI TV), met aan tafel een aantal kopstukken uit de nationale voetbalwereld waaronder Hennie Spijkerman, de huidige assistent-trainer van Ajax, Rolf de Boer, trainer van Urk 1, en nog twee bekenden waarvan binnenkort de namen bekend gemaakt gaan worden. Muzikale ondersteuning komt van de Urker band Roadcrew en gespreksleider is Ronald Lamsma, marketing-medewerker van Rabobank Noordoostpolder-Urk. De avond wordt interactief door o.m het gebruik van stemkastjes en een live Twitter feed. BKU leden die sponsor zijn bij SV Urk kunnen binnenkort een hele bijzondere uitnodiging tegemoet zien. Urk Bouwt is aanspreekpunt voor consument met woonwensen “Met ‘Urk Bouwt’ versterken we elkaar en maken we het de klant gemakkelijker.” Wiebe Schraal is enthousiast over het nieuwe samenwerkingsverband ‘Urk Bouwt’. ”Vijftien kleinschalige ondernemers uit Urk en omge-

ving die een relatie hebben met de bouw werken samen in ‘Urk Bouwt’. Een particulier die een woonwens heeft, kan bij ‘Urk Bouwt’ terecht voor alle facetten van die wens, van hypotheek tot ontwerp, van bouw tot schilderwerk en van het netjes afwerken met woninginrichting tot het aanpassen van de tuin.” De vijftien deelnemers van ‘Urk Bouwt’ zijn kleinschalig en gericht op het ambacht. Kwaliteit en vertrouwen staan voorop. Door hun samenwerking kunnen ze ook grote opdrachten aan. Schraal: “Wanneer een opdrachtgever contact opneemt met het centrale telefoonnummer van ‘Urk Bouwt’ bespreken we de wensen. Daarna schakelen wij de benodigde bedrijven van ‘Urk Bouwt’ in. We stemmen de werkzaamheden op elkaar af, waardoor het project snel en kwalitatief goed gerealiseerd kan worden.” Op de website www.urkbouwt.nl presenteren de vijftien bedrijven zich. Ook is hier het centrale telefoonnummer te vinden. Wiebe is er duidelijk over: “‘Urk Bouwt’ is hét aanspreekpunt voor de consument met woonwensen.” Level One groeit tegen de trend in; ook op Urk een groei in uitzenduren Ondanks de landelijke krimp in de

De ondernemers achter Urk Bouwt

uitzendbranche, is Level One in 2012 gegroeid. “De verwachting is dat we dit jaar uitkomen op een omzetstijging van 15%. In 2011 was deze zelfs 20%. Uitzendwerk is ook in de Noordoostpolder en op Urk de best gereguleerde vorm van flex. Vooral de komende jaren zullen bedrijven hier meer gebruik van gaan maken. Niet alleen voor seizoenswerk, maar juist vaker structureel. De flexibele schil op het gebied van personeel groeit. Bedrijven willen op- en afschalen en het aantal werknemers 100% afstemmen op de hoeveelheid werk,” aldus Zendi Lok van Level One. “Ook op Urk zien wij een groei in uitzenduren. Onze klanten op Urk hebben een belangrijk aandeel in onze omzet en hebben ook bijgedragen aan onze groei de afgelopen jaren. Dit jaar willen wij ons aandeel op Urk vergroten. Wij hebben de afgelopen periode dan ook flink geïnvesteerd in het informeren van bedrijven op Urk over onze dienstverleningen.” Yvonne van Strien (accountmanager) en Zendi Lok zijn naast de directie, de nieuwe vertegenwoordigers van Level One binnen de BKU. Multiscan steunt Stichting Urker Taol Stichting Urker Taol functioneert als informatiecentrum voor alles wat met de Urker taal en cultuur te maken heeft. De activiteiten van de nieuwe stichting moeten leiden tot het bijeenbrengen van onmisbare informatie voor een breed publiek, van, over en in de Urker taal. Multiscan steunt de stichting door haar te helpen bij het digitaliseren van diverse historische docu-

menten. De eerste vraag die aan Multiscan gesteld werd was of het mogelijk was om de Urker Courant (vanaf 1912) en De oprechte Urker digitaal beschikbaar te maken. Aangezien de kranten ingebonden moesten blijven, en het papier te fragiel was om hier de normale apparatuur voor in te zetten, betekende dit een uitdaging voor Multiscan. Multiscan zet hier een professionele boekenwipscanner voor in. De scanner scant van bovenaf direct de twee opengeslagen pagina’s, waarbij de scankop boven het boek heen en weer beweegt. Op deze manier blijft het materiaal en het ingebonden boek intact. Stiching Urker Taol hier over: “Multiscan is belangrijk voor ons project. Wij kunnen niet anders zeggen dan dat zij voor een vriendenprijsje meewerkt. Multiscan heeft de ingescande boeken dankzij hun software omgezet in een leesbaar bestand. Daardoor kunnen wij de tekst gebruiken voor het woordenboek Urkers-Nederlands en Nederlands-Urkers en voor het Urker spreekwoordenboek.” Dames van DT 1 jaar Communicatiebureau Dames van DT viert deze maand haar 1-jarig bestaan. Vorig jaar februari was er alleen nog een idee en een KvK-nummer, vandaag de dag staat er een Urker bedrijf met tevreden opdrachtgevers en een goed gevulde klantenportefeuille. Dames van DT wordt tegenwoordig zelfs bemenst door vier dames: Lenie van den Berg, Femmy van Urk, Jacqueline Visscher en Emma Wakker. Samen wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening. Van (online) teksten schrijven tot publiciteitscampagnes opzetten, van communicatieplannen realiseren tot concepten bedenken. Dames van DT wil graag al haar klanten bedanken voor het vertrouwen in het afgelopen jaar: op naar het volgende jubileum!

Kring • magazine

17


In de schijnwerper: Joost Projecten

“Niet afwachten maar continu kansen zoeken” “We zijn midden in de crisis begonnen en moeten dus steeds op zoek naar kansen, maar die zijn er genoeg!”

Jeroen Oost en Willem van Tilburg

Jeroen Oost begon in augustus 2011 met Joost Projecten, zijn vrouw Anna Marie werkt ook in het bedrijf. Jeroen heeft z’n roots in de projectontwikkeling en is vooral gespecialiseerd in het herontwikkelen van bestaand vastgoed. Sinds 1 januari doet hij dat samen met Willem van Tilburg uit Ens. Van apotheek naar woningen “Wij vinden het een uitdaging om bestaande panden een nieuwe functie te geven. Een mooi voorbeeld is de oude apotheek aan de Holkenkamp op Urk. Deze stond al geruime tijd leeg en was een doorn in het oog van de omgeving. Wij hebben het pand aangekocht en realiseren er momenteel vier woningen in. Drie hiervan waren al binnen een half jaar verkocht, dus de markt ziet ook de mogelijkheden van het pand.” Fietstocht Joost Projecten werkt vooral regionaal. Sinds 1 januari van dit jaar is Jeroen een samenwerking aangegaan met Willem van Tilburg uit Ens. Samen werken ze voorlopig onder de naam Oost en Van Tilburg Ontwikkeling. Naast het ‘apotheek-project’ lopen er nog een aantal mooie plannen. In Vollenhove gaan ze zestien nieuwbouwwoningen realiseren, in de Zeewijk op Urk ontwikkelen ze in opdracht vier woningen en in het centrum van Emmeloord herontwikkelen ze één pand tot vier woningen. “Onlangs zijn we een nieuwe uitdaging aangegaan. Tijdens een fietstocht door Gaasterland ontdekte ik een groot te koop staand complex van veertien gebouwen waaronder een villa uit 1905. Wij zien hier kansen voor recreatie. De verkoper hebben we hier ook van kunnen overtuigen. In dit geval worden

18

wij geen eigenaar, maar helpen we de verkopende partij door een concept te ontwikkelen waarmee het pand een goede bestemming krijgt en het gemakkelijker te verkopen wordt. Dit noemen wij conceptontwikkeling. Ook dat is een van onze activiteiten.” Ontwikkeling en directievoering Behalve het ontwikkelen van nieuwbouw en het herontwikkelen van bestaand vastgoed zoals bij de apotheek houden de heren zich dus bezig met conceptontwikkeling. Hierbij bedenken ze een nieuwe functie voor een bestaand pand en toetsen of het ontwikkelen hiervan te realiseren is. “Bij alle projecten kijken we eerst naar de bouwkundige mogelijkheden en kwaliteiten van het pand en de omgeving. Dit combineren we met de behoefte in de markt op die locatie. Daarna brengen we de bouwkundige aanpassingen in kaart en tenslotte beoordelen we of de plannen haalbaar zijn.” In Vollenhove wordt het Voorpoortgebied herontwikkeld. Dit plan ligt aan de rand van het historische centrum van Vollenhove en bestaat straks uit twee supermarkten, winkels, appartementen, garages en een groot parkeerterrein. Jeroen legt uit: “De Voorpoort krijgt de uitstraling van de authentie-

Kring • magazine

ke bebouwing van Vollenhove en er komt zelfs een stadsmuur met poorten omheen te liggen. Willem was vanuit zijn oud-werkgever betrokken bij de ontwikkeling van de Voorpoort. De gemeente zocht iemand voor de directievoering van de eerste twee fases en via Willem werd ik dat. In dit geval fungeert Joost Projecten als opzichter. Hier zijn wij dus ook voor in te zetten.” Gevoelszaak Projectontwikkeling lijkt in de huidige markt geen vetpot. Waar onderscheiden Joost Projecten en Oost en Van Tilburg Ontwikkeling zich in? Daar is Jeroen helder in: “Wij bieden creatieve, pragmatische oplossingen voor bestaand vastgoed en doen dat met liefde voor wat er staat en voegen kwaliteit toe. Bij het ontwikkelen van nieuwbouw stellen wij de klant centraal en hechten we eveneens veel waarde aan kwaliteit. Een stalen binnendeurkozijn komt er bij ons niet in! Wij hebben gevoel voor onze projecten en dat ervaren onze opdrachtgevers ook.”

Samen sterk Op de vraag waarom hij een samenwerking is aangegaan met een concullega antwoordt Jeroen: “Wij doen inderdaad allebei hetzelfde, maar we hebben elk onze kwaliteiten. Ik zie al snel nieuwe mogelijkheden voor een bestaand pand, terwijl Willem een enorm netwerk heeft en dat goed weet in te zetten. Door samen te werken, versterken we elkaar en kunnen we meer bereiken. Veel ontwikkelaars nemen een afwachtende houding aan en kijken uit naar betere tijden. Wij zoeken continu kansen. We weten elkaar te inspireren en hebben in korte tijd al een paar mooie opdrachten binnen gehaald. De komende periode gaan we gebruiken om die verder te ontwikkelen.” De voordelen van de samenwerking in het klein met Willem van Tilburg ziet Jeroen ook op grotere schaal binnen de BKU. “Samen kun je meer doen. Een goede ondernemersvereniging kan de belangen van de leden behartigen bij de lokale en regionale overheid. Samen sta je sterker.”


U wilt kosten besparen én duurzamer ondernemen.

Daarom hebben wij Nicolette. Nicolette is expert op het gebied van energie besparen en duurzaamheid. Samen met een team van besparingsexperts geeft zij u inzicht in het energieverbruik van uw organisatie. Vervolgens worden alle besparingsmaatregelen voor u in kaart gebracht, waarbij niet alleen gekeken wordt naar kosten, maar ook naar CO 2-uitstoot. En onze experts ondersteunen u graag bij het uitvoeren van de door u gekozen maatregelen. Wilt u ook besparen en duurzaam ondernemen? Mail naar nicolette@nuon.com of kijk op nuon.nl/energiebesparing

0495.03.003 energie adv Nicolette 190x135.indd 1

24-04-12 16:37

.ZDOLWHLW LVRQ]H VWDQGDDUG

ZZZSLHWEURXZHUQO 85.‡'(1+(/'(5‡(1.+8,=(1‡=:$576/8,6‡+$5/,1*(1‡3$/0$'(0$//25&$


Het Spijk 32, 8321 WT Urk Postbus 110 , 8320 AC Urk

T 0527 - 681 726 F 0527 - 685 239

VVV OQNƥMHR MKNEADK 0527 - 681 726

ELQIR#SURƲQLVQO WZZZSURƲQLVQO

Maak vrijblijvend een afspraak met ProƲQLV

Wilt u weten of u belasting kan besparen?

Worstelt u met uw boekhouding?

Zoekt u een accountant die uw taal spreekt?

Kring feb13 web  

BKU Kring Magazine Februari 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you