Page 1

nummer 74 Dec. 2016

Foto: Cees Kramer

Gezegende Kerstdagen... ...en een voorspoedig en succesvol 2017! Woensdag 21 december: Oudejaarsparty Dinsdag 10 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst


Wij geven je graag houvast!

Vivan accountants - adviseurs lijkt een accountantskantoor zoals er meerdere zijn, maar… met een aanpak die het verschil maakt. Zowel in het middenkleinbedrijf als de maritieme sector voelen we ons als geen ander thuis. Onze persoonlijke en ondernemende manier van werken leidt tot inspirerende relaties, waar je als ondernemer wat aan hebt. Want zeg nu zelf, een beetje houvast is nooit weg.

EMMELOORD | KAMPEN | URK | Het Spijk 10, Urk | Tel. 0527-684600 | www.vivan.nl

1304_Vivan_advertentie_Kringmagazine.indd 5

18-02-13 10:48

(HQ JRHGSODQ

ILQDQFLHUHQ ZLMELQQHQ ©©QGDJ

.RPPDDURSPHWGDWSODQ 2QGHUQHPHUV]LWWHQYROPHWHQHUJLHDPELWLHVHQLGHH«Q=HZLOOHQYRRUXLWKXQSODQ XLWYRHUHQ'H5DEREDQNKHOSWRQGHUQHPHUVYHUGHUPHWWLSVHQDGYLH]HQHQYRRU NODQWHQPHWHHQJRHGSODQILQDQFLHULQJELQQHQ©©QGDJ

2QWGHNKRHKHWZHUNWRSUDEREDQNQONRPPDDURS (HQDDQGHHOLQHONDDU

Je kan beter ondernémen


Van de voorzitter

Inhoud

Wat is zeker....?

Populariteit Urk in Wintersferen blijft groeien

pagina 4

Meindert Kramer stopt bij SUP

pagina 5

BKU positief over maritieme servicehaven

pagina 5

Trade Office: Kansen op internationale markt 

pagina 7

Subsidie voor versterking plattelandsregio

pagina 8

Profiteren zonne energie zonder investering

pagina 9

Dit is al weer het laatste Kring Magazine van deze jaargang. Het jaar 2016 loopt weer ten einde. Tijd om terug te blikken op het bijna voorbije jaar. We mogen vaststellen dat de economie weer aangetrokken is dit afgelopen jaar. Veel bedrijven mogen het jaar positief afsluiten en dat geeft reden tot dankbaarheid. Er zit schot in de voorbereidingen voor het aanleggen van de buitendijkse haven, ook heeft de minister positief gereageerd op de vergroting van de sluizen bij Kornwerderzand. Ik spreek vanaf deze plaats de wens uit dat onze gemeente vol gas geeft wat betreft de nieuwe haven, want dit moet natuurlijk een Urker haven worden. Met nadruk wil ik echter de positieve houding van de gemeente Noordoostpolder aan de orde stellen, een goede buur is beter dan een verre vriend! Als er bedrijven zijn die op wat voor manier dan ook kunnen bijdragen aan het totaalpakket aan maritieme dienstverlening kan ik maar een ding zeggen: hartelijk welkom. Urk groeit, dus ook de bouwwereld heeft het druk. Wij Urkers blijven natuurlijk op Urk wonen, ook al werken we ‘an de walle’. Binnen afzienbare tijd moet daarom de sprong over het kanaal worden gemaakt zodat daar ook weer huizen gebouwd kunnen worden. Maar ook het bedrijfsleven moet ruimte krijgen om door te kunnen groeien. De industriegrond gaat hard. We hebben er daarom bij de gemeente op aangedrongen om vaart te maken met de sprong over de Domineesweg. We kunnen, zoals hiervoor beschreven, terugzien op een mooi jaar. Wat de toekomst zal brengen weten we niet. Wereldwijd zien we op politiek terrein dat burgers zich afkeren van de gevestigde politieke orde. Wie had gedacht dat Donald

Trump verkozen zou worden als president van de VS, toch de grootste economie op aarde. De analytici, die vooraf in allerlei talkshows op de televisie ons uitlegden dat dit nooit zou gebeuren, leggen ons nu in diezelfde programma’s uit dat dit er toch wel aan zat te komen. Het populisme in de politiek wint terrein ook in Nederland.

Zakelijk nieuws van de leden

pagina 10

Column Wouter Weijers

pagina 13

Nieuws uit het gemeentehuis

pagina 15

In de Schijnwerper: Visser Houtbouw

pagina 18

Eén is die het hele wereldgebeuren in Zijn hand heeft, zowel de wereldpolitiek, het economische leven, het milieu, maar ook op kleiner niveau in onze bedrijven en in onze gezinnen. Ik wens u en de uwen een gezegend kerstfeest en een, in alle opzichten, voorspoedig nieuw jaar.

Wat is zeker in deze tijd? Een ding is zeker, ik geloof dat er

Uw voorzitter, Louwe Kramer

In nevelen gehuld... Op het moment van schrijven van dit rubriekje kijk ik een kleine wereld in, als ik vanuit mijn kantoorraam naar buiten kijk over de jachthaven. Onze Urker haven in nevelen gehuld... Als BKU hebben we nagedacht over de functie van onze haven, of beter gezegd: havens. Want we gaan er natuurlijk wel vanuit dat ‘de buitendijkse haven’ er gaat komen. En natuurlijk moet dat een Urker haven worden. Als mij gevraagd wordt hoe het er voor staat met de buitendijkse haven, dan is mijn antwoord standaard: “Het moet wel heel gek lopen als het nu nog misloopt’”, en “We moeten ons diep schamen als het nu niet meer gaat lukken”. Het komt er op neer dat ik vol goede moed ben. Natuurlijk, de toekomst van de buitendijkse haven is nog steeds in nevelen gehuld, maar de realisatie komt steeds dichterbij. Zo dichtbij is de eerste schep zand, of de eerste paal nog nooit geweest. In het belang van de versterking van onze lokale economie mogen we het ook niet meer fout laten gaan. Laat het voorjaar daarom maar komen, dat het zonnetje maar snel mag gaan schijnen! André de Vries Manager BKU

Colofon Kring Magazine is een uitgave van de Bedrijvenkring Urk (BKU) in samenwerking met I-C-U. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Redactie en fotografie: I-C-U | Hét Begrip en GBU Coördinatie en redactiesecretariaat: André de Vries Opmaak: I-C-U | Hét Begrip Druk: GBU grafisch compleet Verspreiding: PostNL Oplage: 600 Bedrijvenkring Urk Postbus 8, 8320 AA Urk Telefoon: 0527-688 164 Telefax: 0527-688 139 www.bedrijvenkringurk.nl info@bedrijvenkringurk.nl Deze uitgave wordt verspreid onder alle ondernemers in Urk en verschijnt zes keer per jaar.
7e editie weer groot succes

Populariteit Urk in Wintersferen blijft groeien Foto: Cees Kramer

De organisatie van Urk in Wintersferen kijkt terug op een zeer geslaagde editie van het evenement en is dik tevreden over de manier waarop inwoners en bedrijven belangeloos meewerken. Het bezoekersaantal blijft groeien, waardoor misschien wel nagedacht moet worden over een ruimere opzet voor 2017. Het was de vierde editie die onder de vlag van Stichting Urk Promotie (SUP) werd georganiseerd, en de zevende in totaal. Er kwamen alleen op vrijdag al 5000 bezoekers op het evenement af, terwijl er op zaterdag nog eens dik 3000 bovenop kwamen. Tel daarbij op de kinderen van 4 jaar of jonger en de

de mensen die in klederdracht gratis naar binnen mochten, dan gaat het al snel richting de 10.000 bezoekers. En daarmee wordt de stijgende lijn doorgetrokken. Tevreden Meindert Kramer, manager van SUP, blikt met een tevreden

Adres: Wijk 1-61 Postcode: 8321 EM Urk tel. 0527 - 688 736 info@restaurantdeboet.nl

www . r e s t a u r a ntd e b o e t . n l 

gevoel terug. “Het begint nu echt ergens op te lijken. We zijn een paar jaar lang aan het bouwen geweest en we zien nu dat het zo gaat leven bij de mensen, dat ze ook zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor de activiteiten die er in de straten gedaan worden. Daardoor viel er ook meer te zien op de route. Voorheen moesten wij het zelf bedenken en uitvoeren”, aldus Kramer. Het bezoekersaantal neemt ieder jaar nog toe, met zo’n 1500 personen. Daar wordt ook rekening mee gehouden. Als het moet dan kan er flexibel worden ingespeeld op extra drukte. Dat was deze editie ook het geval. “We hadden eerst bedacht dat de in- en uitgang door het steegje naast de Oude Bakkerij zou lopen, maar toen het daar op vrijdagavond vastliep heb-

ben we dat direct gescheiden. Ieder jaar nemen we stappen om bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren. Volgend jaar halen we de in- en uitgang gelijk uit elkaar”, ligt Kramer toe. 2017 Of het in 2017 ook weer op deze locatie wordt georganiseerd is nog niet te zeggen. Het hoeft niet, maar zou wel kunnen, dat er bijvoorbeeld rond de vuurtoren of in Tuindorp een editie georganiseerd wordt. Kramer daarover: “Maar deze buurt doet het wel heel goed. Er waren bijna geen huizen die niet meewerkten of meededen. We stimuleren de mensen wel om het zelf neer te zetten, maar we houden er wel strak de regie in wat ze wel of niet kunnen doen op de route. We keuren ook wel dingen af.” Wat betreft de bezoekers van buiten Urk schat Meindert Kramer in dat dit ongeveer gelijk


verdeeld is. Dat houdt in dat er nog een enorme potentie op Urk ligt. Er zijn nog steeds veel Urkers die het evenement nooit bezocht hebben. En van de bezoekers die dit jaar voor het eerst kwamen hoor je dat ze niet wisten dat er vroeger een sigarenfabriekje op Urk stond. Of dat ze bijvoorbeeld niet wisten dat er ten tijde van de Eerste Wereldoorlog onderaan de vuurtoren een interneringskamp heeft gestaan. Je leert dus ook nog wat over de geschiedenis van je eigen dorp als je het evenement bezoekt”, geeft Kramer aan. De meest in het oog springende activiteiten waren dit jaar naast de sigarenfabriek, de ijsvlet, het hospitaal voor tyfuspatiënten en de eerste Urker visafslag die in 1905 werd opgericht. Visserij Wat betreft de vis valt er ook nog wel een slag te maken. “Het was leuk om de afslag er

bij te hebben, maar we zouden nog wat meer met vis moeten doen. De visserij willen we in de toekomst meer laten zien. Dan ben je wel afhankelijk van mensen of organisaties die dat dan willen uitbeelden, zoals boeten, vistafel en verkoop van vis. Dat hoort echt bij Urk natuurlijk, dus dat moet er nog beter uit komen in de toekomst. We kijken daarvoor naar het bedrijfsleven. We vragen niet om sponsoring in geld, maar merken wel dat als we bij een bedrijf voor materieel aankloppen, dat er dan niet moeilijk gedaan wordt. Daar zijn we heel blij mee”, denkt Kramer alvast vooruit. Kostendekkend In totaal werkten er 150 mensen mee, waarvan 5 bestuursleden, 10 man organisatie en 140 figuranten. Het evenement was dit jaar voor het eerst kostendekkend, dus SUP hoeft in tegenstelling tot voorgaande jaren geen gaatjes te vullen.

Meindert Kramer stopt volgend jaar bij SUP Onlangs heeft Meindert Kramer aangegeven dat hij begin 2017 wil stoppen als manager van Stichting Urk Promotie. Hij heeft gemerkt dat hij het vooral leuk vindt om nieuwe initiatieven op te bouwen, terwijl bij SUP de nadruk steeds meer bij het continueren van de lopende zaken komt te liggen. “Maar nog belangrijker is dat het in mijn bedrijf Kwalitaria De Bolder ook steeds drukker wordt. We hebben de laatste paar jaar een enorme groei doorgemaakt, waardoor ik keuzes moet maken. Ik vind het wel jammer, want we hebben de afgelopen jaren met SUP leuke dingen in gang gezet, zoals de Visweek, Culibon, diverse beursdeelnames en het samenwerkingsverband van recreatieve ondernemers in Gastvrij Urk. Maar we hebben wel afgesproken dat ik mijn werk voor Urk in Wintersferen blijf doen, op vrijwillige basis, want dat vind ik nog steeds hartstikke leuk”, aldus Kramer die van 2009 tot 2016 manager is geweest van SUP. “Het evenement draagt bij aan de promotie van Urk, dus SUP heeft het altijd wel wat waard gevonden om het door te laten gaan, maar nu hoeft er dus niet bijgesprongen te worden en dat is positief. Op social media

leefde het enorm, foto’s en filmpjes die gedeeld worden. Recensies van de bezoekers zijn ontzettend positief. De mondop-mond reclame werkt dus heel goed, daar moeten we het ook grotendeels van hebben.”

Ontwikkeling haven bij provincie in goede handen

BKU positief gestemd over maritieme servicehaven De BKU volgt de ontwikkelingen ten aanzien van de maritieme servicehaven op de voet. Vorige maand gaf de BKU na overleg met het maritieme cluster haar zienswijze op de havenvisie waar de provincie Flevoland om had gevraagd bij de gemeente Urk. Daarnaast deed het bestuur een beroep op het college om de realisatie van de nieuwe haven voortvarend op te pakken. Wat betreft de brief van de gemeente Urk aan de provincie over de ontwikkeling van de haven (de gemeente Urk wil die ontwikkeling niet op zich nemen), is de BKU van mening dat dit ook een juiste stap is. De ontwikkeling van de maritieme servicehaven is een hele opgave die de gemeente Urk beter over kan laten aan de provincie. In Lelystad is men gewend om grootschalige projecten te ontwikkelen, zoals Lelystad Airport en Flevokust. De BKU denkt dat de ontwikke-

ling van de maritieme servicehaven bij de provincie daarom in goede handen is.

ontwikkeling van een binnendijks bedrijventerrein is dit bovendien een logische stap. De BKU ziet daarom met een positief gevoel de toekomst tegemoet wat betreft de realisatie van de maritieme

servicehaven. Natuurlijk moet er nog een gat in de begroting gevuld worden, maar de BKU verwacht dat daar hard aan gewerkt wordt, zodat de economische versterking van Urk de komende jaren door kan zetten.

Voorzitter Louw Kramer overhandigt ‘Zienswijze Havens’ aan wethouder Geert Post

Exploitatie Dat de gemeente Urk heeft aangegeven wel de exploitatie van de haven op zich te willen nemen, is de BKU positief over. Op die manier kunnen zowel de oude als nieuwe haven gezamenlijk geëxploiteerd worden, zonder dat er een situatie ontstaat waarbij beide havens zich wellicht gaan beconcurreren. Wat betreft de toekomstige
Wij gaan voor de beste verzekering, maar…

“Betrokken, loyaal en kennis van zaken” Frans Brouwer, directeur van Visscher Seafood over K.K. Heutink

voorkomen is nog beter. Betrokkenheid, loyaliteit en vakkennis dat was het eerste wat opviel bij K.K. Heutink. Het is ook de rode draad van ons partnership. De bouwopdracht was complex. De productie en leveringen moesten doorgaan. Ondanks de complexiteit van de bouwopdracht en de continuïteit van onze productie hebben wij geen hinder ondervonden en was Visscher Seafood ‘ontzorgd’ Als voltallig team van Visscher Seafood zijn wij trots op wat er is gerealiseerd door K.K. Heutink en diens bouwteam.

Aannemingsbedrijf KK Heutink al meer dan 5 generaties DE bouwers Een goed fundament voor een prettige samenwerking! Bouwplannen? U bent van harte welkom!

0527-681396 www.hoekstra-urk.nl

Aannemingsbedrijf K.K. Heutink t 038 38 52000 t www.kkheutinkbv.nl

Heutink goo.indd 1

25-03-15 09:11

• Telefoonservice

••Telefoonservice Administratie ••AdminisTrATie Secretariaat

• Trainingen • Workshops • Acquisitie

• secreTAriAAT • Bespaar op administratiekosten; Locatie Urk Wijk 4-43, 0527-684501 Locatie Dronten Het Zwarte Water 10, 0321-315 554 Locatie Lelystad Albert Einsteinweg 4, 0320-748 424 info@wet-advocaten.nl • www.wet-advocaten.nl

• Ervaar voordelig het gemak van uw eigen telefoniste; • Secretariële ondersteuning wanneer u dat nodig heeft.

Burg. J. Schipperkade 10a • 8321 EH URK • 0527 680879 info@dekantoormanager.nl • www.dekantoormanager.nl


Onderdeel van Kennispoort Regio Zwolle

Trade Office: Kansen op de internationale markt Trade Office biedt bedrijven kansen op de internationale markt. Als onderdeel van Kennispoort Regio Zwolle is Trade Office het onafhankelijke steunpunt voor internationaal zakendoen in de Regio Zwolle. Innovatieve ondernemers vinden bij Trade Office kennis, onderzoekscapaciteit, ervaring en een internationaal netwerk om grensoverschrijdend zaken te kunnen doen. U denkt aan marktvergroting, maar waar haalt u de kennis over nieuwe markten vandaan? Trade Office ontwikkelt marktkennis voor ondernemers. Business-scan Trade Office helpt ondernemers met internationaliseringsvraagstukken door middel van bedrijfsspecifiek onderzoek naar nieuwe markten voor uw product of dienst; de business-scan. De business-scan brengt voor uw product of dienst de marktpotentie, marktkanalen en concurrenten in een buitenlandse markt in kaart. Wilt u meer informatie over Trade Office of bijvoorbeeld een scan uit laten voeren? Neem gerust vrijblijvend contact op met Wibo

van Wier, programmamanager International Business via wibo@tradeoffice.nl of bel naar Trade Office +31 (0)38 202 2024. U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse markt te betreden. Maar hoe pakt u dat goed aan?

Het coachingstraject bestaat uit een aantal gesprekken met uw coach. Tijdens deze gesprekken komt onder andere het volgende aan bod: • Analyse van de sterke punten van uw onderneming en kansen in

het buitenland. • De beste internationale mogelijkheden voor uw bedrijf. • Bespreking van de noodzakelijke middelen om tot internationalisering te komen. • Structurering van internationale activiteiten. Neem voor meer informatie over bovenstaand traject gerust vrijblijvend contact op met Edwin ter Burg via edwin@tradeoffice.nl of door te bellen met Trade Office +31 (0)38 202 2024.

International Business Coach Welke markt biedt kansen voor uw bedrijf? En wat moet u doen om die kansen te verzilveren? Met het coachingstraject van de International Business Coach, komt u tot een duidelijk stappenplan waarmee u direct aan de slag kunt. Edwin ter Burg is de international businesscoach. Hij is een ervaren ondernemer met een groot internationaal netwerk.

EINDEJAARSPARTY Woensdag 21 december 17.00 - 20.00 uur Café Havenzicht Met muzikale medewerking van Marco en Berdien Bolle 


Leader Flevoland

Subsidie voor versterking plattelandsregio afkomstig vanuit de EU. De andere 50% wordt bijgedragen door een lokale overheid zoals uw gemeente, waterschap of provincie. Als initiatiefnemer dient u minstens 40% van de projectkosten voor uw rekening te nemen. Deze eigen bijdrage mag deels in uren worden verstrekt. Het huidige Leader programma loopt van 2015 tot en met 2020.

Heeft u een idee om mensen uit de stad het buitengebied van Flevoland te laten ervaren? Wilt u inwoners uit uw omgeving op een vernieuwende manier bij elkaar brengen? Of heeft u een plan gericht op plattelandsrecreatie? Als uw plan voldoet aan de criteria, is er vanuit Leader Flevoland geld beschikbaar om uw plan te ondersteunen. Leader Flevoland is niet nieuw, in het verleden zijn al vele initiatieven mede door een bijdrage vanuit Leader van de grond gekomen. Enkele bekende

voorbeelden daarvan zijn de Botterschuur en De Rots op Urk, het Blote Voeten Zeebodempad in Kraggenburg en het Belevenissenbos in Lelystad.

Uw medewerkers zijn uw grootste kapitaal. Maar investeert u ook in uw mensen?

Investeren in uw mensen is effectief gezondheidsmanagement. Een belangrijk onderdeel binnen onze bedrijfsbrede aanpak ‘SamenWerken aan Gezond Ondernemen’. Want preventie zorgt voor minder verzuim en voor optimale inzetbaarheid van uw medewerkers. Bijvoorbeeld door een preventieve training over rugklachten. Zo bouwen we samen aan een gezonde organisatie waarin mensen kunnen én willen werken. En dat is weer gezond voor uw bedrijfsresultaat. Meer weten? Ga dan naar zilverenkruis.nl/presentIn totaal is er ruim 6 miljoen euro beschikbaar om initiatieven in Flevoland te ondersteunen. Per project is dat maximaal 200.000 euro. Voor 50% is dit bedrag

Meer voorbeeldprojecten en hoe het traject van idee naar project er precies uit ziet, leest u op de website www.leaderflevoland. nl . U kunt daar ook vinden aan welke criteria een project moet voldoen. Als u denkt dat uw idee voor een Leader bijdrage in aanmerking komt , is de eerste stap contact opnemen met de Leader contactpersoon van uw gemeente. U vindt de contactgegevens op de website.


18 januari: Startbijeenkomst ‘Bult-Zon’

Profiteren van zonne-energie, zonder investering! Wilt u profiteren van de voordelen van zonnepanelen op uw dak, zónder dat u zelf hoeft te investeren? Of wilt u wel investeren in duurzame energie en hier een goed rendement op behalen? Kom dan op woensdagavond 18 januari naar de startbijeenkomst van ‘Bult Zon’, het gezamenlijke zonne-energie project van de Bedrijvenkring Urk, Brands Fundraising & Consultancy, gemeente Urk en de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on). Begin dit jaar organiseerde de BKU samen met de gemeente Urk en de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on) een informatieavond over de openstelling van de SDE+ subsidieregeling voor zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. Een aantal ondernemers was daarbij aanwezig en zette ook daadwerkelijk stappen om tot een dergelijke investering te komen. Voor nogal wat andere ondernemers was het niet interessant genoeg om die investering te doen. We hoorden wel geluiden

van ondernemers die eventueel hun dak beschikbaar willen stellen voor de opwekking van zonneenergie, maar dat ze zelf niet willen investeren. Om daaraan tegemoet te komen bieden we voor de komende openstelling van de SDE+ regeling nu wel de mogelijkheid om het op die manier in een collectief te organiseren. Dus u investeert niet, maar stelt uw dak beschikbaar, in ruil daarvoor profiteert u van een lagere stroomrekening. Maar ook als u wel wilt investeren kunt u meedoen in dit collectief.

Met dit project maken wij zonneenergie aantrekkelijk voor u als dakeigenaar, door u volledig te ontzorgen. Het project richt zich op (bedrijfs)daken met een oppervlak van 150 m2 of groter, bij voorkeur met een grootverbruikaansluiting. Datum: woensdag 18 januari Locatie: Gemeentehuis Urk Aanvangstijd: 19.30 uur

Aanmelden kan door een email te sturen naar info@deonflevoland. nl, onder vermelding van ‘Startbijeenkomst Bult Zon’, met daarin uw naam en contactgegevens. Heeft u wel interesse in het project, maar kunt u niet aanwezig zijn bij de startbijeenkomst? Neem dan contact op met Rik Roskam van DE-on, telefoonnummer: 085 4000 300.

Nieuwjaarsbijeenkomst Dinsdag 10 januari • 19.00 uur • Het Achterhuis Het bestuur van de BKU nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst 2017. U bent op 10 januari vanaf 19.00 uur van harte welkom in Het Achterhuis. Rond de klok van 19.30 uur start het formele programma. Naast de traditionele Nieuwjaarstoespraak maken we de Ondernemer en Middenstander van het Jaar bekend. Tevens wordt de aftrap gegeven voor de ‘Starters-Battle’. Daarnaast is er natuurlijk alle gelegenheid om elkaar voorspoed en succes te wensen. In verband met de catering is aanmelding vooraf vereist. Dit kan tot vrijdag 6 januari via info@bedrijvenkringurk.nl, o.v.v. het aantal personen waarmee u denkt te komen. De avond wordt mede mogelijk gemaakt door:
Nieuws van de leden

Hakvoort Professional aan de slag in Oman en Dubai

Autosleutels laten maken bij Op ‘t Hof Bij Op ’t Hof Urk BV kunt u al langer terecht voor het bijmaken van bijna al uw sleutels. Op ’t Hof heeft een groot assortiment met sleutels voor allerlei merken. Nieuw bij Op ’t Hof zijn de autosleutels met transponder. Op ’t Hof kan nu bijna elke autosleutel bijmaken, terwijl u erop wacht. Met zijn geavanceerde computergestuurde sleutelmachines kan de code van de startonderbreker ingelezen en

Hakvoort Professional ontving mooie opdrachten voor levering van keukenapparatuur voor de nieuwe luchthaven in Oman. In dezelfde week ontving het bedrijf een opdracht voor de uitbreiding van de productiekeukens van Emirates in Dubai. De productiekeuken van Emirates Flight Catering (EFC) staat bekend als de grootste catering keuken ter wereld. Jaarlijks worden er in deze keuken meer dan 50 miljoen maaltijden voor de vluchten van Emirates bereid. Deze immense productiekeuken werd geleverd en geïnstalleerd door het Belgische bedrijf Rubbens dat in 2013 door Hakvoort werd overgenomen. Sinds de overname wordt de Rubbens

grootkeukenapparatuur in Emmeloord geproduceerd. De apparatuur van Rubbens wordt internationaal zeer gewaardeerd om haar kwaliteit. De apparatuur is te vinden in tal van grote productiekeukens in Azië en het Midden oosten. Omdat de productie van maaltijden voor de luchtvaartsector geen seconde stil mag staan worden zeer hoge eisen gesteld aan de apparatuur die in de keukens wordt toegepast. Dichterbij is de Rubbens apparatuur te vinden in de bedrijfsrestaurants van onder andere Mercedes, BMW, Audi en tal van andere grote productiebedrijven.

gekopieerd worden op de duplicaatsleutel. Om deze autosleutels bij te maken moest u vroeger naar de dealer en was u in veel gevallen veel geld kwijt. Op ’t Hof heeft alle machines en de benodigde software om uw autosleutel met startonderbreking bij te maken, na te maken of te repareren, terwijl u wacht en tegen een zeer scherpe prijs. Kom gerust eens langs in de winkel aan het Spijk 17 te Urk. Zie: www.opthofgereedschappen.nl

Directieteam Kolf & Molijn uitgebreid Vanwege een wijziging in de organisatie is per 1 november jl. het directieteam aangevuld met dhr. J.J. Schraal (Operationeel). Samen met dhr. R. Nieuwenhuizen (Algemeen) hebben zij de dagelijkse leiding over een onderneming die voor velen een begrip is in de Noordoostpolder, op Urk en daarbuiten. Sinds 1982 realiseert Kolf & Molijn BV vanuit Emmeloord

projecten in de woning- en utiliteitsbouw, voor de professionele markt in Nederland. De aluminium gevelconstructies ontwikkelen en produceren we in eigen huis met circa 100 gemotiveerde en bovenal loyale mensen. Graag verwelkomen wij u in Emmeloord, om nader kennis te maken onder het genot van een kopje koffie. Zie ook: www.kolf-molijn.nl

Snijder Reclame ontwerpt in 3D

Zie ook: www.hakpro.nl en www. rubbens.com.

Verbouwing en uitbreiding BikeShop Bikeshop Urk gaat flink uitbreiden. Met een doorbraak op de bovenste verdieping wordt 400 meter extra winkelruimte gerealiseerd op het dak van de winkel. Bikeshop Urk ontvangt steeds meer klanten uit de regio. De kracht van BikeShop Urk is dat men de klant centraal stelt en helemaal ontzorgt. De bereikbaarheid van de winkel is daarom uitgebreid, door op dinsdagmiddag niet meer de deuren gesloten te houden, en een nieuwe telefooncen-

10

trale zorgt ervoor dat klanten gelijk de juiste medewerker aan de lijn krijgen. Tevens is besloten om de webactiviteiten van FietsWeb.nl te koppelen aan BikeShop Urk, zodat ook op dit vlak een extra dimensie aan het bedrijf wordt toegevoegd. Met FietsWeb.nl blijft men uiteraard landelijk opereren, met een grotere lokale en regionale focus. De website wordt tevens voorzien van een nieuw jasje. Zie ook: www.bikeshopurk.nl

Voor Nortec heeft Snijder Reclame een nieuwe huisstijl gemaakt voor de bedrijfswagens, door middel van een nieuwe 3D-techniek. Met deze techniek is een 3D ontwerp vervaardigd waardoor het net lijkt of de producten van Nortec zwevend op de auto zijn afgebeeld. De

afbeeldingen zijn full colour geprint, voorzien van een extra beschermlaminaat en vrijstaand op de auto gezet. Heeft u ook interesse in een soortelijke uitvoering dan kunt u contact opnemen met Snijder Reclame, tel. 0527-687993.


Nieuws van de leden

Hartman bouwt roll on-roll off Nieuw: Aquamar UV-deken de voedselindustrie is er veel satietechniek. Bij biologische schip voor windmolenindustrie Inaandacht voor hygiëne. Wat vaak tomaten- en paprikateler Tonnie vergeten wordt is de relevantie van een goede luchtkwaliteit. De systemen en filters die gebruikt worden houden alleen de relatief grovere delen tegen. Ze zijn niet effectief tegen de kleinere micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en schimmels die vervolgens op eindproduct kunnen komen. Inmiddels is er een mooie oplossing voorhanden: de Aquamar UV-deken.

Hartman Marine Shipbuilding verwacht in februari haar volgende schip in de Urker haven. Dit nieuwe ontwerp, dat de naam Baltic zal krijgen, zal worden gebouwd voor het zusterbedrijf Global Seatrade. Voor Hartman Marine Shipbuilding is dit inmiddels het 9e bouwnummer, voor Global Seatrade zal dit het 5e schip van haar vloot worden. Met het nieuwe ontwerp wordt verder ingespeeld op de ontwikkelingen in de specialistische windmolenmarkt, waarbij de gewichten toenemen tot meer dan 400 ton. De Baltic is het eerste nieuwbouw RORO schip in zijn

segment, waarbij zulke gewichten middels RORO kunnen worden verscheept. RORO staat voor roll-on / roll-off. Oftewel het naar binnen rijden van ladingstukken. Gedurende de afbouwperiode in de Urker haven zullen weer een aantal plaatselijke bedrijven hun diensten verlenen. De gehele elektrische installatie zal worden aangelegd door Piet Brouwer. Elektrotechniek en Marble verzorgt het alarmsysteem. De Flux is verantwoordelijk voor de inbouw van de accommodatie. VCU/ TCD levert allerhande werkzaamheden en materialen.

De Aquamar UV-deken is een systeem wat bestaat uit een aantal units, die opgehangen worden bovenin bedrijfsruimtes. Ze werken op basis van UV-ioni-

Vink van Greenshield hangt momenteel zo’n systeem. “Sinds wij dit systeem hebben hangen, kun je meten dat het aantal sporen en micro-organismen in de lucht verminderd is terwijl je als medewerker totaal geen last hebt van de lampen.” De UV-deken creëert een effectieve zone, dus een soort deken, van het ioniserende UV-licht. Er is geen direct contact tussen de UV-ionisatie en bijvoorbeeld grondstoffen, eindproduct en medewerkers. Zie ook: www.veiligdesinfecteren.nl.

ABC waterwoningen in Oranjewijk

Acties CameraNU.nl tijdens feestdagen In deze drukke laatste weken naar het einde van het jaar heeft CameraNU.nl een viertal projecten lopen om het voor klanten nog interessanter te maken om op Urk te kopen. Vanaf half november tot eind december krijgen klanten vijf jaar garantie op een belangrijk deel van het assortiment én iedere order die voor 12.00 uur wordt geplaatst wordt nog dezelfde werkdag afgeleverd. Tegelijkertijd met deze twee acties hebben klanten bij hun bestelling de mogelijkheid om

€ 2,- te doneren aan de stichting Red een Kind. Ze steunen daarmee een dorps-progamma in Gwassi in Kenia voor kansarme kinderen. Aan het eind van de actie zal CameraNU.nl het totale opgehaalde bedrag verdubbelen. Tot slot is er vanaf begin december de mogelijkheid om achteraf te betalen via een digitale factuur. CameraNU.nl werkt hiervoor samen met het bedrijf AfterPay dat de volledige afhandeling voor zijn rekening neemt. Afterpay is mogelijk tot een bedrag van € 1500,-.

De nieuwe fase van de Oranjewijk krijgt een primeur. In de wijk komen zeven woningen op het water, gebouwd door ABC Arkenbouw. Het wordt het eerste waterwoning-nieuwbouwproject in Noord-Flevoland. Zeven unieke woningen, ruim van opzet en met vrij uitzicht over het water. Voor mensen die van water houden, iets speciaals zoeken en houden van dat vrije gevoel dat wonen op het water geeft. Een permanent vakantiegevoel! Waterwoningen zijn van dezelfde kwaliteit als woningen op het

land. Sinds 2008 bouwt ABC Arkenbouw officieel volgens het Bouwbesluit. De waterwoningen in de Oranjewijk worden zes bij twaalf meter en krijgen twee bouwlagen. De waterwoningen worden gesitueerd in een brede singel die parallel aan de Urkerweg wordt aangelegd en krijgen elk een berging en twee parkeerplekken op het land. Het instapmodel krijgt naar verwachting een verkoopprijs tussen de 300.000 en 325.000 euro. De waterwoningen gaan binnenkort in de verkoop!

11


Nieuws van de leden

Uitbreiding expeditieruimte Jansen Transport Zelfscan AH en lossen van bijvoorbeeld busjes. Net als in de bestaande expeditie ruimte zal ook de nieuwe hal een temperatuur krijgen van +1ºC. Ook zal er de mogelijkheid komen om product in opslag te nemen op de temperatuur van +0/+1 ºC. De hal krijgt een multifunctioneel karakter, denk bijvoorbeeld aan het her- en omverpakken van producten.

Bij Jansen Transport wordt een nieuw stuk expeditie ruimte gerealiseerd ter grote van 600 m2. Door een toename van opdrachtgevers uit de vis- en vleessector en specialisatie in vooral deelladingen van geconditioneerde goederen richting de Scandinavische

landen, is er meer ruimte nodig voor cross-dock en laad- en los activiteiten. De nieuwbouw wordt voorzien van een laadkuil met vijf extra laaddocks voor het laden en lossen van trailers en een overheaddeur voor het laden

Het is de bedoeling dat de gehele nieuw- en verbouw in april 2017 gerealiseerd zal zijn. Door de uitbreiding van het wagenpark is het chauffeursbestand de afgelopen twee maanden al uitgebreid. Momenteel beschikt Jansen Transport over 27 moderne wagens welke van alle gemakken voorzien zijn en rijden er 4 vaste charters.

De Urker Albert Heijn winkel heeft vanaf week 44 dit jaar gekozen voor zelfscan in de winkel. Het is altijd afwachten hoe iets compleet nieuws wordt ervaren door de klant. Op Urk slaat het in ieder geval goed aan. Klanten slaan massaal aan het zelfscannen. Na ruim vijf weken is de conclusie dat doordat het kassateam het goed onder de aandacht heeft gebracht bij de klanten, klanten de zelfscan massaal omarmen. Natuurlijk kan er ook nog langs de gewone kassa worden gegaan voor het afrekenen van de boodschappen. Op het moment van schrijven is er zelfs al een extra betaalpaal besteld voor het zelfscanplein, zodat de klant ook tijdens de aankomende feestdagen lekker vlot langs het zelfscanplein kan gaan.

Waar sfeer en persoonlijke zorg een natuurlijke zaak is! Voor de perfecte verzorging van uw: � Bruiloft � Receptie � Warm en koud buffet � Diner � Broodmaaltijd � Koffietafel

Adviseurs in Pensioen en Verzuim kundig en bij u in de buurt

Wij bieden u naast onze sfeervolle zalen en persoonlijke zorg ook nog de laagste prijs! Kom eens even langs of bel ons voor een gratis offerte.

ZALENCENTRUM

Releva is onderdeel van TimHamoen bv en VABU MKB Vestiging Drachten Zonnedauw 5 9202 PE Drachten

WIJK 8-85, 8321 TL URK. TEL. 0527-681590/682874 W W W. Z A L E N C E N T R U M I R E N E . N L

120168_Valerius_advertentie.indd 2

12

01-05-12 09:26

Vestiging Urk Wijk 8-31 8321 GC Urk

T 0512-570250 info@releva.nl info@releva.nl


Column Wouter Weyers: Ken uw cash en waarde Toen Henry Deterding in 1896 in dienst trad bij Koninklijke Olie, later Shell, bestond dit bedrijf pas zes jaar. In 1934 werd hij, inmiddels directeur-generaal, geïnterviewd door een Amerikaans journalist. Deterding was aan het eind van zijn carrière en Shell was ook toen al de oliegigant die het vandaag nog steeds is. Henri Deterding was de Steve Jobs of Bill Gates van zijn tijd. De journalist vroeg hem naar het geheim van zijn succes als ondernemer. Hij zei toen heel nadrukkelijk: “Voorwaarde om te slagen is dat een ondernemer de meest ingewikkelde zaken tot enkele getallen moet kunnen herleiden”. Deterding had genoeg aan een snelle blik op een balans of een verlies/winst rekening om een juist zakelijk oordeel te kunnen vormen. Die vaardigheid had hij zich als jongeling bij de Twentsche Bank aangeleerd. Hij gaf jongeren het volgende advies: “Ge zult het ver in het zakenleven brengen, als gij Uzelf er aan gewent om cijfers even handig en vlug te waarderen als een goed psycholoog zijn medemenschen kan beoordelen. In werkelijkheid zijn cijfers niet droog. Integendeel, ze fascineeren je en nemen je geheel in beslag”. Henri Deterding is de meest succesvolle Nederlandse ondernemer ooit. De KvK heeft eind november eens bij 1676 ZZP-ers en MKB-ers onderzocht hoe het stond met hun doorgrondingsvermogen van de financiële gegevens. Welnu, de helft van de ondernemers zegt nog niet zo zeker te zijn over zijn eigen financiële begrip. Vooral opvallend aan het onderzoek is dat 52% van de ondervraagden onzeker zegt te zijn over zijn kennis over de basisprincipes van de balans en de winst- en verliesrekening. U kunt het via www.kvk.nl nalezen, het rapport heet ‘Grip op de tent’.

ligt ook veelal hun hart. Maar daar ligt ook vaak de oorzaak van latere ellende. Het beste voorbeeld vind ik artiesten of sporters die in zaken gingen. Om de zoveel tijd hoor je weer eens dat ze compleet het schip zijn ingegaan omdat ze zich teveel inlieten met artistieke of sportieve beslissingen maar het volgen van hun geld verwaarloosden. André Rieu ging bijna failliet; Marco Borsato en Johan Cruyff gingen het daadwerkelijk. Mocht u aan het begin van uw onderneming staan of juist aan het eind en de boel willen overdragen: neem de woorden van Sir Henri Deterding ter harte. Zij die nog wèl goed kunnen hoofdrekenen zijn de winnaars van morgen. Zeker nu er zo’n onverklaarbaar geloof is in allerlei vage trainingen of digitale hulptools. De snelste en meest geheime tool is uw hoofd. U moet uzelf en uw financiële adviseurs als het ware dwingen om uw financiële conditie terug te brengen tot een eenvoudige barometer. Vooral toekomstige verhoudingen tussen verplichting en waarde zijn belangrijk. Over de toekomst gesproken: ik wens u een gezegend en glanzend 2017 toe. Wouter Weyers Senior Adviseur

Veel, meest kleinere ondernemers, parkeren hun facturen ‘bij de boekhouder’ om zich volledig op productie en verkoop te concentreren. Daar

Jongeren ondersteunen, bijvoorbeeld in het vinden van werk

Jongeren-participatiecoach heet Robert Zuidema Iedereen die kan werken maar daar ondersteuning bij nodig heeft valt sinds 1 januari 2015 onder de participatiewet. En alle mensen die daarvan niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen door een aandoening of ziekte kunnen in aanmerking komen voor de banenafspraak. Dit betekent dat de werkgever een financiële ondersteuning of een ondersteuning in extra begeleiding kan ontvangen. Dat is eigenlijk niets nieuws maar wat wel nieuw is, is de jongeren - participatiecoach van Caritas Urk. Hij heeft als doel zo veel mogelijk jongeren te ondersteunen om een zinvolle invulling van dagbesteding, studie of (betaald) werk te vinden. In veel gevallen kan betaalde arbeid een te grote stap zijn maar in sommige gevallen kan werken met behoud van uitkering en met goede begeleiding van een

jobcoach een passende oplossing zijn. Vanuit de gedachte dat iedereen gewoon mee kan doen in de maatschappij. De jongeren- participatiecoach zal voor jongeren een brugfunctie vervullen tussen de informele en de professionele zorg. Uiteindelijk zal hij preventief te werk gaan waardoor isolement bij jongeren kan worden voorkomen. De jongeren participatiecoach werkt

nauw samen met de gemeente Urk waardoor er een goede balans gevonden is tussen (informele) zorg en de inspanningsverplichting die de participatiewet de uitkeringsgerechtigde oplegt. Wanneer u meer wilt weten over de werkzaamheden van de jongeren-participatiecoach of u wilt een vrijblijvend gesprek om eventuele mogelijkheden te bespreken kunt u contact opnemen met Caritas Urk. T. 0527-683346, www.caritasurk.nl Of direct met Robert Zuidema M: 06-23654153, E: robert@caritasurk.nl

13


W W W. B E D R I J F S A R T I K E L E N . N L

“Het levenswerk van mijn vader verantwoord uitbouwen.” Sander de Roo / ondernemer

Voo r arlt iukw n e l e a s f ij r d e b

FlynthVision. Doelgericht ondernemen op basis van actuele cijfers. Vader Ron de Roo bouwde een bescheiden transportbedrijf in 36 jaar uit tot een logistiek wereldconcern. Samen met broer Dennis zal Sander het roer van zijn vader overnemen, maar dan wel op een verantwoorde manier. FlynthVision maakt dat mogelijk. Door inzicht te geven in actuele cijfers die de financiële consequenties van de overdracht duidelijk maken. De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Urk (0527) 68 16 41 of kijk voor meer informatie op www.flynth.nl

I

Ondernemen inspireert

I

Inschot 5 8321 MB Urk Tel: +31(0)527 682772

Fax: +31(0)527 683679 info@bedrijfsartikelen.nl www.bedrijfsartikelen.nl

Dagelijks geopend van 07.00-13.00 uur & 14.00-18.00 uur Zaterdag geopend van 07.00-12.30 uur

PRESENTATIEGIDS 2013.indd 18

01-08-13 15:27

Level One Uitzendbureau Breed pakket aan dienstverlening:

Werkzaam in onder andere:

U

Werving en selectie

U

Landbouw

U

Uitzenden

U

Glastuinbouw

U

Detacheren

U

Productie

U

Payroll

U

Visverwerking

U

Advies en ondersteuning P&O

U

Bouw en techniek

U

Diverse andere sectoren

www.level1.nl

Level One Uitzendbureau Postbus 99, 8300 AB Emmeloord Daalder 2, 8305 BE Emmeloord T. +31(0)527-271369 F. +31(0)527-271227 I. www.level1.nl E. info@level1.nl

www.level1.nl

Uw personeel is onze zorg


Nieuws De Servicelijn bereikt u via: t e h serviceportaal@urk.nl of (0527) 689928 uit nte gemee huis Recordjaar haven en IJsselmeervisafslag Urk Het jaar 2016 is hard op weg om alle records te breken daar waar het gaat om de Haven en IJsselmeervisafslag Urk. In de werkhaven van Urk is mede door het windmolen- en filmproject nog niet eerder zoveel geld binnen gekomen en in de recreatiehaven is sprake van een recordaantal overnachtingen van zowel bootjes als campers. Ook in de IJsselmeervisafslag worden records gebroken. Zo groeit het aantal aanvoerders en kopers en tikt de omzet dit jaar vrijwel zeker de 3 miljoen Euro aan. Dat laatste is nog niet eerder gebeurd. Werkhaven Het zijn drukke tijden voor de havendienst van Urk. In 2015, met een uitloop in het eerste kwartaal 2016, werd de haven in beslag genomen door de bouw van het windmolenpark aan de Noordzijde van Urk. Dit project was nog niet afgerond of er diende zich een filmproject aan dat vrijwel het gehele haventerrein in beslag nam voor enkele maanden. Deze projecten in combinatie met de groeiende

activiteit van het maritiem cluster maken dat het jaar 2016 een recordjaar is voor de haven van Urk. De omzet overtreft alle verwachtingen. Recreatiehaven Ook in de recreatiehaven zijn het drukke tijden. De aanleg van het plankier in 2015 heeft een positief effect op de overnachtingen door zowel de toeristen als de passagiersschepen, ook wel bekend als ‘de bruine vloot’.

Waar andere havens aangeven dat de bezoekersaantallen tegenvallen, daar moet Urk constateren dat records worden gebroken. Midden oktober werd de 10.000e overnachting al geregistreerd en de teller staat inmiddels al ruim boven de 11.000. Ook het aantal overnachtingen van de passagiersschepen overtreft alle verwachtingen. Ten slotte is ook het aantal overnachtingen op de camperplaatsen bezig met een recordseizoen. IJsselmeervisafslag Urk De gemeentelijke IJsselmeervisafslag Urk is eveneens bezig met een recordjaar. De omzet stijgt tegen alle verdrukkingen in naar recordhoogte. Zo het nu lijkt breekt de visafslag dit jaar door het ‘glazen plafond’ van 3 miljoen euro omzet. Dat is nog niet eerder gebeurd. Een verklaring is moeilijk te geven, maar feit is

dat er meer vis is aangevoerd, er meer aanvoerders zijn en ook meer kopers een plaats hebben ingenomen in de banken van de veiling. Positief Verantwoordelijk wethouder Geert Post is verheugd over de positieve geluiden vanuit de haven en IJsselmeervisafslag: “De haven van Urk en IJsselmeervisafslag nemen een belangrijke plaats in binnen onze samenleving, zowel op maritiem gebied als ook in de verblijfsrecreatie van onze inwoners en bezoekers. Urk heeft een levendige haven waar altijd wat te zien en te beleven is. We werken er hard aan om de haven zo optimaal mogelijk te exploiteren en zoveel mogelijk doelgroepen te bedienen. Het is fijn om te zien dat dit ook zijn vruchten afwerpt in financiële zin”.

Ben jij een betrokken werkgever? Neem contact op met de Werkcorporatie! Buitengewone Werkgevers zetten hun deuren open voor wie het lastig vindt zelf een baan te vinden. Zij investeren in de begeleiding, nemen kandidaten op in hun bedrijf en vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Zij bieden een werkervaringsplaats, creëren een baan of stellen op andere manier hun bedrijf open. Ben jij nog geen Buitengewone Werkgever? Neem contact op met de WerkCorporatie

de intentie heeft om de kandidaat na een proefperiode een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

De middelen Zet jij jouw deuren open? Een kandidaat van de WerkCorporatie komt niet met lege handen. Dit zijn de mogelijkheden die de WerkCorporatie biedt:

• Loonkostensubsidie Soms is een kandidaat van de WerkCorporatie minder productief of kan hij of zij nog iets leren. Is dat het geval, dan kan een werkgever (tijdelijk) in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie. Dat kan als hij de intentie heeft om de kandidaat na een proefperiode een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

• Een werkervaringsplaats Heeft iemand te weinig ervaring om direct te kunnen werken? Dan betaalt de werkgever de eerste periode geen loon. Dat kan als hij

• Jobcoach Een jobcoach begeleidt de kandidaat en het bedrijf. Hij of zij kan inschatten wat de kandidaat nodig heeft om goed te kunnen werken.

een arbeidsbeperking.

• Subsidie voor werkplekaanpassing Is het nodig om een werkplek aan te passen? Met deze subsidie zijn de kosten niet voor de werkgever.

Jenny Baltes 06-12747593

• No-riskpolis Iemand met een arbeidsbeperking krijgt een no-riskpolis. Deze polis vangt (een deel) van de ziektekosten op.

Silvia van der Veen 06-48134666

Meer weten? Mail het werkgeversteam via werkgeversteam@ werkcorporatie.nl of bel:

Lyan van der Horst 06-13325433

Een deel van deze middelen is mogelijk dankzij ESF-subsidie

• Bonus Via de Belastingdienst krijgt een ondernemer een bonus als hij of zij werkt met iemand van de WerkCorporatie van 56+ of iemand met

15


Een vaste advocaat beslist beter

WWW

.RO

SEPO CFRIE

www.scholtensadvocaten.nl

M

ORT.N

L

M E I T I AR

E RITIEM A M E K NSRIJ NZE EN GLA R? CHECK O/MARITIEM E J I J SECTO IL OOK RT.NL ELD! WLEN IN DEZECFRIESEPOO R E W .RO OT JE SCHO ERGROJE LATEN BIJ MATIE: WWW V R E T WA ÈRE? OF ER INFOR CARRI TE VOOR ME WEBSI

Unieke havenlocatie • Modern en gezellig Binnen 90 zitplaatsen • Terras 100 zitplaatsen Open maandag t/m zaterdag van 10.00 – 23.00 uur Informatie: 0527-264687 • www.restauranttaverne.nl facebook.com/RestaurantTaverne @taverne_urk

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN MARITIEME TECHNIEK SNEEK > Watersportindustrie > Metaalbewerken > Maritieme techniek > Industriële lakverwerking > Meubels en scheepsinterieurs maken

MARITIEM URK > Koopvaardij > Binnenvaart > Visserij

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN VOOR BEDRIJVEN > Nautische opleidingen > Veiligheid op het water

LEEUWARDEN/DOKKUM | DRACHTEN | SNEEK | EMMELOORD/URK

CHRISTELIJK BEROEPSONDERWIJS

Samen hebben we de Amsterdam ArenA veranderd Van ernergieafnemer naar producent en duurzame innovator

Kijk op nuon.nl/samenveranderen

Samen veranderen Energie is de mogelijkheid om iets te veranderen. Daarom werken wij elke dag vol energie aan uw energie. Als energiepartner willen we een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering en ambities van ondernemers. Zo hebben we samen met de Amsterdam ArenA gekeken naar de mogelijkheden om invulling te geven aan hun ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. De Amsterdam

ArenA wil hiermee niet alleen een podium zijn voor topsporters en artiesten, maar ook voor duurzame innovatie. Partner in energieoplossingen Henk van Raan, Facilitair directeur Amsterdam ArenA: “De Amsterdam ArenA wil in 2015 per saldo klimaatneutraal zijn. Om dat doel te behalen, nemen we Nederlandse windenergie af en gebruiken we restwarmte van een Nuon energiecentrale om het stadion te verwarmen.

Wat mogen we voor u veranderen? Kijk op nuon.nl/samenveranderen

Om te koelen, pompen we koud water op uit de bodem van de nabijgelegen Oudekerkerplas. Daarnaast hebben we 7.000 m2 zonnepanelen op het dak geplaatst, goed voor 10% van ons huidige energieverbruik. Zoiets kun je niet alleen, daar heb je een partner voor nodig die beschikt over de juiste kennis en expertise. Nuon is voor ons die partner.”


Ledenlijst Bedrijvenkring Urk per 10 december 2016 A&F accountancy A.W. van Putten Projectmanagement ABC Arkenbouw ABN / Amro Bank Advanced ICT Alpha Producties Aquamar Autoschade Auto Nu * Art Security Atlas Services Group Merchant Auto Mulder Urk Auto Quick Service Urk Azur Seafood B + B Personeelsdiensten Baarssen Fish Processing Bakker Visserij Artikelen Bako Bouw- en Verhuurcentrum Balk, Scheepswerf Bangma Verpakkingen Barge Terminal Urk Bed & Breakfast Urk BedrijvenActief Noordoostpolder Berechja College, Stichting Bikeshop Urk Binnenvaart Groep Nederland Boer de, Kantoorcentrum

Borger Aannemingsbedrijf Bouwcenter Urk Brands Fundraising & Consultancy Braveheart Shipping Brouwer Int. Transport Brouwer Woninginrichting Business Club Urk SVU Cameranu.nl Car Service Urk CHK Bouw Claasen, Molenbeek & Partners Clickpulse Coenen K.J. en Zn., Schildersbedrijf Coldstore Urk Comint * Concern voor Werk Concorde Koeriers Crow Horwath Foederer Dayseaday DBF Dakdekkersbedrijf De Boet De Flux De Jong & Laan Diepvries Urk Digital Natives DTM Techniek

DUC Diving Efice Ekofish Group FishPartners Fiskano Flevo Elektro FlevoMeer Bibliotheek Urk Flevopallet Flevo Schilderwerken Flevo Trade Service Flynth adviseurs en accountants Friese Poort, ROC Fytac G4S Security Services GBU Grafisch Compleet Geka Constructiebedrijf Gerwil Crewing GMS Onderhoud H2W Architecten BNA Hakvoort Professional Hakvoort Quality Service Hartman Installatie Hartman Marine Group Hartman Seatrade HekwerkNU.nl Henkko

Lid worden van de BKU? Hierbij wordt u verzocht onderstaande antwoordstrook in te vullen betreffende de automatische incasso van het contributiegeld. De contributie geldt voor 2016, waarop de achterliggende maanden in mindering worden gebracht. Vervolgens zal per jaar de contributie geïncasseerd worden. Opzegging van het lidmaatschap dient 2 maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de vereniging en is mogelijk indien niet wordt deelgenomen in collectieve regelingen. Wij maken u er op attent dat het lidmaatschap pas definitief is na ontvangst van het contributiegeld op rekening van de Bedrijvenkring Urk. U kunt onderstaand het van toepassing zijnde bedrag invullen, gebaseerd op het aantal medewerkers van uw bedrijf.

1 persoon werkzaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 10 personen werkzaam . . . . . . . . . . . . . . . . meer dan 10 personen werkzaam . . . . . . . . . . .

148,50 per jaar 236,50 per jaar 357,50 per jaar

Ondergetekende Bedrijfsnaam

: ________________________________________ Aantal FTE’s: ________

Vertegenwoordigd door : ____________________________________________________________ Adres

: ____________________________________________________________

Postcode en plaats

: ____________________________________________________________

Land

: ____________________________________________________________

Telefoon

: ____________________________________________________________

Email

: ____________________________________________________________

Website

: ____________________________________________________________

IBAN (rek.nr.) + BIC : ____________________________________________________________ Incassant IBAN (rekeningnummer) BIC Naam Adres Postcode en plaats Land Incassant-ID Kenmerk machtiging

: NL09ABNA0596595115 : ABNANL2A : Bedrijvenkring Urk : Postbus 8 : 8320 AA Urk : Nederland : NL83ZZZ390767160000 : uw lidnummer

Ondertekening Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 1. Bedrijvenkring Urk om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en; 2. uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Bedrijvenkring Urk. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Plaats en datum

Handtekening

Ook te downloaden op www.bedrijvenkringurk.nl

Herms W., & Zonen Het Achterhuis, restaurant Het Urker Zalmhuis Heutink, K.K., aannemingsbedrijf HNL Debiteurenbeheer & Incasso Hoekman Shipbuilding Hoekman, Oliehandel Hoekman Plaagdierbeheersing Hoekstra Assurantie Hofsteewinkeliers Hydro Carbon F&S Ichtus Training en Ontwikkeling Irene, Zalencentrum Island Communications Urk Jachthut, de Jan de Bakker Jansen Transport JD Automaterialen Johan vd. Reest Holding Jong, de, Visgroothandel Jonkers & Haverkort Jonkers Bouwmetaal K & W Trans Kantoormanager 2.0 Kaptein, Bouw & Klusbureau Kaptijn Juweliers KC Bouwburo & Ingenieurs KD Workboats Keep Fit Kennispoort Regio Zwolle Klaaijsen JC, Schildersbedrijf Klager Dakwerken Kleinbouw Klif 18 Koffeman, G, Urker Vishandel Koffeman, J., Urker Vishandel Kolf & Molijn * Koningshof, Party & Events Korf Vis Kramer B.J. Kramer Fish Kramer gebr. Ledverteren Leen’s Veegbedrijf Level One uitzendbureau Lunar Zeevisserij BV Madis Urk Marasoft Mart Bolle, Vastgoed Martho Flexwerk Matokeo Programma en Project management Medfish Urk Meeùs Zwolle Memo reclame/print/sign Meun Incasso MJ Service MTH Accountants & adviseurs Mulder Training en Opleiding Mulder Transport Multiscan Napel ten, Brandbeveiliging Neerlandia Urk Nellie Ras, Autorijschool Nentjes, Gebr. Schoonmaakbedrijf Noordzee Urk Northseafood Holland OMFL Omgeving Manager Ondernemersver. De Driehoek Ontzorgdesk Oost en Van Tilburg Ontwikkeling Oost Urk, bouwbedrijf Op ‘t Hof Oromar Oud Urk, Winkeliersvereniging Overbeek Verhuur Paramediegroep Urk Paskoff B+A Piet Brouwer, Elektrotechniek Plaicegroup PO Urk

Post Consultancy Post gebr., Bouwbedrijf Post gebr., Zeevisgroothandel Post Watersport Profinis Accountants & Adviseurs Pul Autobedrijf Pul Motorrevisie Pyramidewegwinkeliers Q-Tech Services Quick Frozen BV Quickjewels.nl/Juwelier Romkes Rabobank Ras J. & Zn., Zeevishandel Reest van der, machines Releva Ri&S preventie/kiv Rodé Vis Rodi Vis Romkes-de Vries RSH Computers Saro Verpakkingen Schinkel Kraan Verhuur Urk SMU Schmidt Zeevis Rotterdam Schol Assurantien Scholtens Advocaten Seafood Connection Seafresh Sinke Urk Slooten van, Autobedrijf Slooten, van, Schoonmaakbedrijf Slooten van, Zeevisgroothandel Slump Catering & Events Snijder Reclame Snijder Schilderwerken SSU Starfish Steenhuis, Notariskantoor t Urkerbos, Vakantiepark Talma Urk, Zorgcentrum Taverne, Restaurant TopFish Seafood ToTec Urk Export Urkerhard, Winkelcentrum Varia Vis Veen, van, Interieur VekraSOFT Visco Visrestaurant de Kaap Visscher Seafood Visser, D., Frozen Seafood Visser, Houtbouw Visserijcooperatie Urk Visveiling Urk Vivan accountants- adviseurs Vlak & Strak Vries de, Recycling W. Schraal, Hoveniersbedrijf Wakker Schildersbedrijf Weerstand Creatief Natuursteen Weerstand Food Weerstand, bouwbedrijf Werckpost Westwal, Tankstation WET Advocaten, Juristen, Mediators Wonen Totaal Zeeman Mariflex Zeewering, de, Bouwbedrijf

* Nieuwe leden: 2 Leden totaal: 225

17


In de schijnwerper: Autoschade Auto-Nu

“Service en kwaliteit hoog in het vaandel”

Meindert van Slooten is opgegroeid tussen de auto’s. Uiteindelijk koos hij zijn eigen weg en startte hij samen met anderen Auto Nu. Inmiddels heeft hij weer een andere afslag genomen, door zelfstandig verder te gaan met Autoschade Auto-Nu. En om het hele verhaal compleet te maken begon hij via Autohopper met de verhuur van auto’s. Reden genoeg om dit bezige baasje in de schijnwerper te zetten. Sinds wanneer bestaat het bedrijf? In 2013 ben ik samen met drie vennoten Auto-Nu begonnen. Sinds juni 2016 heb ik mij laten uitkopen, en heb ik Autoschade Auto-Nu opgestart. Als extra dienstverlening ben ik in oktober 2016 begonnen met Autohopper Urk. Dit om een zo volledig mogelijk dienstenpakket aan te kunnen bieden. Wie vormen de directie? Meindert van Slooten is het enige directielid van Autoschade Auto-Nu en Autohopper Urk. Waarom de naam? Om continuïteit van onze klanten te waarborgen heb ik de naam Auto-Nu aangehouden, om geen verwarring te scheppen. Wat doen jullie precies? Wij zijn gespecialiseerd in het herstellen van autoschades,

18

dashboard reparaties, uitdeuken zonder spuiten, spuiten van motoren en herstellen van campers. Autohopper Urk verhuurd auto’s, 7- en 9-persoonsbussen en bestelbussen. Ook bent u bij ons aan het juiste adres voor shortlease. Opereren jullie lokaal/regionaal/ internationaal? Momenteel opereren wij lokaal en regionaal in een straal van 35 km. Is er veel concurrentie? Ja, op schadegebied is er zeer veel concurrentie. Veel dealeren garagebedrijven bieden deze tak van sport aan, om een zo breed mogelijk pakket aan te bieden aan de klant. Alles onder één dak is voor de klanten belangrijk. Maar door ons te onderscheiden proberen wij onze plek binnen deze markt steeds verder uit te breiden.

Met Autohopper Urk is er binnen onze regio minder concurrentie. Waarmee onderscheiden jullie je? Wij proberen ons te onderscheiden door service en kwaliteit hoog in het vaandel te houden. Mede doordat wij diverse klasse auto’s en bussen kunnen aanbieden als leenauto aan de klant, zullen ze geen hinder ondervinden tijdens het herstelproces. Wij kunnen ons met Autohopper Urk onderscheiden door diverse auto’s en bussen te verhuren. Voor vaste lage prijzen, al vanaf € 19,- per dag. Wat zijn de specifieke uitdagingen in jullie vak? Het mooie aan het herstellen van autoschades is dat je de veranderingen ziet naarmate het herstelproces vordert. Uiteindelijk zie je resultaat van je werk en dat geeft voldoening. Als

een klant schade heeft gereden moet je inspelen op de emoties van de klant, want schade is emotie. Dat wil zeggen: de klant geruststellen, begeleiding van de afhandeling en het vakkundig herstellen van de schade. Bij Autohopper Urk proberen wij aan de specifieke wensen van de klant te voldoen, ook al moet dit a-la-minute. Hoe wisten jullie de economisch moeilijke tijd door te komen? Met het opstarten van Auto-nu zaten we net in de economische crisis. Wij weten dus hoe het is als het minder gaat, maar mogen nu ook werken in een tijd waarin het steeds beter gaat. Waarom zijn jullie lid van de BKU? Samen sta je sterker dan alleen. Als kleine onderneming hebben wij er baat bij als wij samen met andere bedrijven onze stem kunnen laten horen. En natuurlijk is netwerken voor een startende onderneming binnen onze branche heel belangrijk.


www.pietbrouwer.nl

www.herms.nl

Epe T. 0578 - 612291 • Doetinchem T. 0314 - 326490 Amersfoort T. 033 - 7200950 • Urk T. 0527 - 729929

Kwaliteit is onze standaard! URK • HARLINGEN • DEN HELDER • ENKHUIZEN • PALMA DE MALLORCA

Piet Brouwer_adv BKU_93x136,5.indd 1

16-02-16 09:2


Gert Wentink

Cees ten Napel

Rien Zwart

Mirjam Schrijver

Huseyin Buyur

ABN AMRO BEDRIJVEN “OPEN FOR BUSINESS” Integraal advies is de sleutel van ons succes. Doordat wij alle specialismen onder één dak hebben, kunnen wij ondernemers - van start tot grootbedrijf breed advies en een dienstenpakket aanbieden. Dit gecombineerd met kennis van de regio maakt dat ons advies op uw situatie is toegesneden. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Als ondernemer bent u dag en nacht bezig. En loopt u tegen vragen aan waar u snel een goed antwoord op wilt. Dan is het belangrijk dat u kunt rekenen op een financiële partner. Die geïnteresseerd is in uw bedrijf. Die alles weet van uw branche. En die bovenal uw vragen vlot en adequaat beantwoordt. Zo’n partner is ABN AMRO. Maak vandaag nog een afspraak!

Contactgegevens RELATIEMANAGERS Gert Wentink Transport/Shipping 06-30462775 Cees ten Napel Visserij 06-20199408 Rien Zwart Food 06-53548785 Mirjam Schrijver Industrie 06-10983990 Huseyin Buyur Retail 06-10771763 Relatiemanager Bedrijven, Dieko Vrieling 06-30602026

gert.wentink@nl.abnamro.com cees.ten.napel@nl.abnamro.com rien.zwart@nl.abnamro.com mirjam.schrijver-dohmen@nl.abnamro.com huseyin.buyur@nl.abnamro.com

Relatiemanager Bedrijven Remon Kwant 06-23243562

Relatiemanager Bedrijven Jan Plender 06-10126690

Relatiemanager Bedrijven, Cees ten Napel 06-20199408

Kring December 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you