Intercom juli 2020

Page 1

Juli 2020 | Jaargang 20 - Nummer 2

3 12

Ondernemersvereniging Luttelgeest bijt het spits af in de nieuwe rubriek

14

Team Activiteiten en Netwerken zoekt nieuw lid

Voorzitter BVN over ondernemen in deze onzekere tijd


2

Adverteren in de volgende INTERCOM? Bel of mail naar: 06 2530 0334 info@bvnoordoostpolder.nl

UW

SLEUTEL TOT VEILIGHEID

Advertentieruimte 1/2 pagina 190x130 mm

& BESLAG SLEUTELS CILINDERS ONTROLE TOEGANGSC G BEVEILIGIN G HE TOEGAN ELEKTRISC EZICHT CAMERA TO MONTAGE


Info

BVN zet zich in voor álle ondernemers in de Noordoostpolder.

Column

Column Niets blijkt zeker Met het positieve gevoel van het jaar 2019 zijn we met elkaar aan 2020 begonnen. Veel werk, veel uitdagingen en constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze bedrijven te laten groeien. En dat is de juiste instelling. En dan met de bekende donderslag bij heldere hemel, zitten we ineens in een intelligente lock down. Heel erg schrikken voor die bedrijven welke zijn aangemerkt als zijnde contactberoepen. Van vol gas naar op de rem. Een pandemie van formaat. Onze overheid heeft voor onze bedrijven beslissingen genomen en eerlijk gezegd zijn we daar niet altijd van gediend maar ook niet aan gewend. Als ondernemer wil je zelf je zaken regelen. ‘Niemand weet zo goed als wij zelf, waar ons bedrijf behoefte aan heeft.’ Zeker is dat elke ondernemer even keihard met de feiten op de neus is gedrukt. Wat tijden goed heeft gewerkt moest voor een deel veranderen. Looplijnen in je bedrijf aangeven, de kantine anders indelen, en de medewerkers instrueren hoe om te gaan met de nieuwe werkelijkheid. Klanten en leveranciers laten weten hoe we verder gaan etc. etc.

Kees van der Sar Voorzitter BVN

We overleggen via Teams en Zoom. Er wordt sneller en efficiënter vergaderd, ongetwijfeld met minder emotie naar elkaar. We krijgen van vele leveranciers korte en interessante zaken via webinars aangeboden. Je pakt er uit wat je past. Verkopers kunnen niet altijd bij de klanten langs en gaan weer uitgebreid bellen, en wat blijkt? Ook zo kun je weer aan de kost komen. Zeker is dat we met elkaar hopen op weer meer ruimte om de zaken aan te pakken zoals het was, maar dan wel met een aantal veranderingen welke we in deze tijd geforceerd hebben geleerd. Maar bovenal is zeker, als je gezond bent en blijft, kan er heel veel fout gaan, maar je kan werken aan de toekomst en je bedrijf weer op het gezonde pad houden en laten groeien. Voor iedereen een goede gezondheid toegewenst en succes met uw of jouw bedrijf in deze ‘niets is zeker’ tijd.

Maar ook de financiële kant, hoeveel omzet hebben we ten opzichte van wat we ‘normaal’ gewend zijn (en dat is voor de gelukkigen die nog mogen en kunnen doorwerken)? Verdienen we genoeg om de rekeningen te kunnen blijven betalen? Welke regelingen zijn voor ons van toepassing? Blijven de klanten komen? Vragen, vragen en nog meer vragen. Allemaal ellende? Nee, gelukkig niet.

Colofon INTERCOM is een uitgave van BV Noordoostpolder (BVN) Adresgegevens BVN Noordzijde 6a 8302 GL Emmeloord Postbus 29 8300 AA Emmeloord  06 2530 0334  info@bvnoordoostpolder.nl  bvnoordoostpolder.nl

Redactie Huib van der Wal (tekstschrijver) Jannette Weultjes (tekstschrijver) Jet van der Veen (tekstschrijver) Sherida Arron Commissie Communicatie Coördinatie en redactiesecretariaat Sherida Arron

Advertentieacquisitie Sherida Arron

Foto voorpagina Stockfoto

Ontwerp en opmaak ComSi BV  comsi.nl

Oplage 1.800

Deze uitgave wordt verspreid onder de ondernemers in de Noordoostpolder. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

3


4

Info

Om ondernemers en bedrijven in de benen te houden, hebben de lokale en landelijke overheid diverse regelingen in het leven geroepen.

Vooraf geen voorstelling van 1,5 metersamenleving

Bedrijven faciliteren voor én na coronaperiode ‘Als iemand me met oud en nieuw had gevraagd wat ik me moet voorstellen bij een anderhalvemetersamenleving had ik hem vreemd aangekeken.’ Net als veel Nederlanders voelt wethouder van Economische Zaken Hans Wijnants zich overvallen door het coronavirus. ‘Iedereen dacht dat het een korte, scherpe V zou zijn, maar het ligt helaas anders. Het is best lastig om te bepalen welke maatregelen je als ondernemer moet nemen, maar ook wat je als gemeente kunt doen.’

Wethouder Hans Wijnants

Compliment Gemeente Noordoostpolder begint met de opdracht van de Rijksoverheid: vertellen wat niet mag en ruimte geven voor wat wel kan. ‘Dit is goed gegaan en iedereen verdient hiervoor een groot compliment. We willen dat bedrijven niet omvallen en bieden daarom bijvoorbeeld uitstel van gemeentelijke belastingen. Verder kunnen ondernemers gebruikmaken van lokale en landelijke regelingen. We kijken ook hoe we ondernemers kunnen faciliteren ná de

Ondernemersregelingen coronacrisis • • • • • • • •

Tozo (2): aanvullen tot sociaal minimum of lening MKB Doorgaan: voor levensvatbare bedrijven Uitstel betaling gemeentelijke belastingen Togs: eenmalig € 4000,- belastingvrij NOW: salariscompensatie tot 90% BMKB: Borgstellingsregeling MKB Borgstelling MKB-landbouwkredieten Compensatie voor omzetderving sierteelt en specifieke onderdelen voedingstuinbouw • COL: Corona-OverbruggingsLening

Zie ook  noordoostpolder.nl/ondernemen-en-corona

Foto: Evelien Fotografie. Tekst: Jannette Weultjes.

coronaperiode. Regio Zwolle en Horizon Flevoland zijn hiervoor belangrijke partners. De Human Capital Agenda van Regio Zwolle wil arbeidskrachten en bedrijven bijvoorbeeld klaarstomen voor de toekomst. Dat krijgt door corona een andere dimensie. Op  upgradejezelfregiozwolle.nl staat er meer informatie over.’ Sectortafels Vanuit het Sociaal Economische Beleid gaan we werken met sectortafels. Dat zijn overleggen tussen ondernemers, onderwijs en stakeholders voor de zes belangrijkste sectoren in de polder. ‘We gaan toekomstige uitdagingen bespreken.

‘Het schaakbord is gewijzigd, maar we laten ons niet schaakmat zetten.’

Door corona zijn de onderwerpen wel enigszins veranderd. Bijvoorbeeld als het gaat om de arbeidsmarkt: de instroom van jongeren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en arbeidsmigranten. Het schaakbord is gewijzigd, maar we laten ons niet schaakmat zetten.’ De komende tijd gaat de gemeente meer inzetten op gebiedsmarketing. ‘We willen laten zien dat de polder interessant is om te wonen, werken en recreëren. Ondernemers nodig ik uit met ideeën te komen.’


Info

Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Ook in coronatijd kan Horizon Flevoland ondernemers helpen bij het zoeken naar nieuwe kansen.

Corona Rebuild Programma

Een solide basis in roerige tijden Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland, merkt goed dat Flevolandse ondernemers in zwaar weer zitten. Tanja van Bockel, Investment medewerker op de afdeling Capital, ervaart dat het daar drukker is. ‘Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de uitvoering van de Corona-OverbruggingsLening, anderzijds hebben we intensiever contact met de bedrijven in onze portefeuilles.’ Omzetdaling Wanneer in Brabant het coronavirus toeslaat, ontwikkelt de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij het Corona Rebuild Programma (CRP). De regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waaronder Horizon Flevoland, nemen dit over. Tanja is de Flevolandse programmacoördinator en legt uit wat het CRP inhoudt. ‘Het Corona Rebuild Programma is voor ondernemers met dalende omzetten door de coronacrisis. Het programma duurt acht weken.

‘Het programma legt een solide basis voor de toekomst.’

Er zijn vijf online masterclasses die de ondernemer op gestructureerde wijze helpen bij het maken van een nieuw businessmodel, het in beeld brengen van kansen en bedreigingen en het valideren hiervan. We krijgen van de deelnemers terug dat ze na het programma een solide basis hebben gelegd voor veranderende marktomstandigheden en dat het herzien van hun businessplan succesvol blijkt.’ Confronterend Na aanmelding voor het programma volgt een intake. Tanja legt uit waarom dat belangrijk is: ‘Het CRP vraagt veel van een ondernemer, maar het gaat dan ook om de toekomst van zijn of haar bedrijf. Voor de masterclasses zijn er bijvoorbeeld voorbereidingsopdrachten

Tanja van Bockel Investment medewerker Horizon Flevoland

die tijd in beslag nemen. Verder is een open houding belangrijk, want de uitkomsten kunnen soms confronterend zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat de ondernemer in een positieve cashflow kan komen of blijven.’ Horizon Flevoland biedt het programma kosteloos aan. Elke woensdag kunnen ondernemers starten.

Zie ook  horizonflevoland.nl/corona-rebuild-programma

Horizon Flevoland

Horizon Flevoland biedt naast financiële regelingen zoals subsidies, fondsen en leningen ook ondersteuning en advies voor Flevolandse ondernemers. Subsidies, fondsen en leningen: • MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) • Voucherregeling Flevoland • Fondsen gericht op de verschillende stadia van bedrijfsgroei: - TMI Proof of Concept (POC) Fonds Flevoland - MKB Fonds Flevoland - Technofonds Flevoland • Corona-OverbruggingsLening (COL) Ondersteuning en advies: • Corona Rebuild Programma • Corona Impact Scan - Export - MKB Accountmanagers: dit zijn Willemien van Putten en Thuan Trinh. Willemiens focus ligt bij de Noordoostpolder, Urk, Dronten en Zeewolde.

Foto: Patricia Pietersen. Tekst: Jannette Weultjes.

Willemien van Putten MKB Accountmanager Horizon Flevoland

5


ADVERTORIAL 6

Scholing met subsidie Juist nu in corona-tijd is het belangrijk om te blijven investeren in jezelf en je medewerkers. Worden de werkzaamheden minder? Dan is nu misschien een goed moment om die cursus of opleiding te volgen waar je al eerder aan zat te denken. Door corona zijn er nu diverse aanvullende subsidieregelingen beschikbaar om ondernemers de kans te geven de verloren tijd goed te benutten.

Nieuw: T3 Trainingen Speciaal voor hulpdiensten of organisaties heeft ROC Friese Poort in samenwerking met Mardev een aantal ‘Train The Trainer’-trajecten ontwikkeld:

Bijvoorbeeld: • A+O opleiden Financiering werknemers metaal/elektro is voor het schooljaar 2020-2021 eenmalig verhoogd met € 1.250,00. • Vergoeding inwerkkosten van zorgprofessionals die helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. • Voorschot subsidieregeling praktijkleren om werkgevers tegemoet te komen voor al gemaakte kosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan. • Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland biedt tegoedbonnen voor scholing om de beroepsbevolking blijvend inzetbaar te houden op de Maritiem technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland.

Trainers, docenten, oefenleiders, leidinggevenden of coaches leren vanuit ‘best practices’ betere effecten realiseren binnen bestaande werk- of onderwijsmethodiek. De combinatie T3-scenariotraining gevolgd door de T3-training (C)ABCDE-protocol wordt aanbevolen voor EHBO-instructeurs die zich willen ontwikkelen.

Kijk voor een volledig overzicht van subsidies en fiscale regelingen voor scholing op  rocfriesepoort.nl/subsidie. VCA VCA is onmisbaar voor professionals in risicovolle sectoren (zoals metaal, werktuigbouwkunde, installatietechniek, elektrotechniek en nutsbedrijven). Leer bij ROC Friese Poort in 1 dag alles over veilig en gezond werken en haal het branche-erkende VCA- of VOL-VCA-diploma. Dit diploma is 10 jaar geldig. Start 16 september 2020 op Urk. Meer informatie vind je op  rocfriesepoort.nl/VCA.

Foto’s en tekst ROC Friese Poort

• • • •

Scenariotraining Oefenmethodiek PIED Evaluatiemodel Polderen (C)ABCDE-protocol

Meer informatie vind je op  rocfriesepoort.nl/T3

Binnenkort cursus koeltechniek aan boord van visserijschepen Vanaf het najaar 2020 start ROC Friese Poort met een nieuwe cursus Koeltechniek aan boord van visserijschepen. De deelnemers leren werken met een scherfijsmachine. Een scherfijsmachine produceert het zogenoemde scherfijs, ook wel droogijs genoemd. Dit scherfijs wordt gebruikt om producten te koelen tijdens opslag, transport of presentatie. Wil je op de hoogte blijven van deze cursus? Stuur dan een e-mail naar mgrijpsma@rocfriesepoort.nl.


Info

Deelnemen aan Sterk Techniek Onderwijs in de regio Noordoostpolder-Urk? Neem dan contact op met Herjan Reuten (projectleider Noordoostpolder) via 06 - 21 69 58 77

Sterk techniekonderwijs voor leerlingen Noordoostpolder en Urk Urk, Stichting Aves, Vereniging Rehoboth, Zonnebloemschool, Dijksma Koudetechniek, Bouwbedrijf Doorn, Kamplacon, Kampstaal, Interemm, MCM, OBM Oost, Polder Staalproducties, Techniekopleiding Flevoland, Opleidingsvereniging Genemuiden e.o., Zuidberg Frontline Systems, cluster Urk Maritime, gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk. ‘Wij gaan samen voor een duurzaam succes!’, meldt projectleider Herjan Reuten enthousiast.

In de regio Noordoostpolder-Urk werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan sterk techniekonderwijs, zodat er voldoende goed gekwalificeerd technisch personeel beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. Herjan Reuten, directeur Vakcollege Noordoostpolder, is projectleider voor de Noordoostpolder. De projectgroep Sterk Techniek Onderwijs (STO) richt zich tot de zomervakantie op het maken van afspraken met partners. Vanaf augustus draait het project op volle toeren.

‘Dat een goede samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid loont, blijkt wel uit de nieuwe doorlopende leerlijn Koudetechniek’, aldus Reuten. ‘Leerlingen vmbo kunnen op het Vakcollege Noordoostpolder nu kiezen voor Koudetechniek en die leerlijn vervolgen op het mbo bij ROC Friese Poort. Samen met de Denktank hebben we hiermee een lang gekoesterde wens vanuit het bedrijfsleven in vervulling laten gaan.’ Denktank De Denktank Onderwijs & Bedrijfsleven is in het leven geroepen door de BV Noordoostpolder, samen met de Bedrijfskring Urk. Het doel van deze denktank is een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt door het gezamenlijk organiseren van een banenbeurs, bedrijfsbezoeken en andere activiteiten. De Denktank wil een plek zijn waar alle initiatieven uit de Noordoostpolder en Urk samenkomen en op die manier meewerken aan vraagstukken die er leven. STO Bij STO richt de samenwerking tussen scholen en bedrijven zich op het vormgeven van een krachtige leeromgeving in een modern

Foto: Vakcollege Noordoostpolder. Tekst: Jet van der Veen

innovatielab - een plek voor inspiratie, leren en vernieuwen-, buitenschools leren en stages. Er worden programma’s ontworpen waarin nieuwe technologieën een plek krijgen binnen de technologische doorlopende leerlijn van basisonderwijs, via vmbo naar mbo. Reuten: ‘In de Noordoostpolder ligt de focus vooral op de maakindustrie, agrofood-techniek en smart-techniek, terwijl dat op Urk meer maritiem georiënteerd is, waarmee andere sectoren uiteraard niet uitgesloten worden. De uitdagingen voor de regio lopen uiteen, van het beperken van de krimp in het aantal leerlingen, tot het verhogen van de doorstroom van leerlingen naar de techniek. Ook moet het aantal techniekdocenten tenminste op peil worden gehouden en bij voorkeur toenemen. Verder wordt ingezet op het verkleinen van het tekort aan goed opgeleid technisch personeel.’ Duurzaam succes Het samenwerkingsverband Sterk Techniek Onderwijs (STO) bestaat uit Vakcollege Noordoostpolder, Berechja College Urk, Emelwerda College, Zuyderzee lyceum, Bonifatius mavo, Aeres vmbo, Aeres mbo, ROC Friese Poort Emmeloord en

Subsidie Om in heel Nederland de kwaliteit van het techniekonderwijs in het vmbo te verbeteren en het dekkend aanbod van het techniekonderwijs mogelijk te maken, is de subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020 - 2023 in het leven geroepen. Per regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het bedrijfsleven samen om dit doel te realiseren. De regio’s krijgen geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. Extra investering Sinds 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar éxtra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. De scholen konden daarmee investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 - 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Meer informatie vind je op  sterktechniekonderwijs.nl

7


8

Info

BV Noordoostpolder heeft een nieuw telefoonnummer: 06 2530 0334. Via dit nummer is BV Noordoostpolder nu ook per WhatsApp en sms bereikbaar.

Feestje gemist? Onze oproep in de nieuwsbrief leverde leuke reacties op. Bedankt daarvoor. Gaan we vaker doen. Onderstaande leden van de BV Noordoostpolder waren net op tijd, parkeren vanwege de coronaperikelen hun geplande feestje in de ijskast of geven een andere invulling aan hun jubileum of feestelijke opening.

AGPRO BV, Transportweg 2B in Emmeloord ‘Huh? Mondkapjes? Die zijn niet wijs.’ De entree van het illustere duo bleef niet onopgemerkt tijdens het 12 ½ jarig jubileumfeest van AGPRO BV trucks & trailers aan de Transportweg 2B in Emmeloord. Dat deze ludieke actie van voorspellende waarde was, werd een maand later pijnlijk duidelijk. In maart ging ons land in intelligente lockdown. Feestjes waren vanaf dat moment taboe en anderhalve meter afstand werd het nieuwe normaal. AGPRO BV vierde zaterdag 8 februari nog net op het nippertje het 12 ½ jarig bestaan. ‘Ons eigen feestje was volgens mij ook meteen het laatste bedrijfsfeestje in deze regio’, vertelt directeur Frank Aarden. ‘We hebben geluk gehad en onze gasten ook’, lacht hij.

DZ & Partners Ecopark 18 in Emmeloord Marianne Zoodsma van DZ & Partners laat weten dat zij ook alle reden hebben voor een feestje. ‘DZ & Partners bestaat dit jaar 20 jaar. Het plan was om dit in het najaar te gaan vieren met het team, klanten en relaties. De exacte invulling moest nog gemaakt worden, maar gaat nu uiteraard op de lange baan. Misschien het 21-jarig bestaan vieren? We gaan het zien!’

Foto’s: eigen materiaal. Tekst: Jet van der Veen

Teqz, Escudo 6 in Emmeloord Rienco van Koulil verhuisde alweer ruim vijf jaar geleden met zijn bedrijf Teqz Quality WordPress Development naar de Escudo 6 in Emmeloord. ‘Ja, de groei zit erin’ vertelt Rienco. ‘Het geijkte succesverhaal van de ondernemer die van de zolderkamer, na een aantal omzwervingen naar een volwaardig kantoor verhuisd.’ Inmiddels telt Teqz twee vaste medewerkers. ‘Dit jaar bestaat Teqz 10 jaar. Reden voor een feestje en een open huis. Maar helaas zit dat er nu niet in. In plaats daarvan ontvangen alle relaties een brief met daarin een cadeautje in de vorm van een “webcam privacy cover” voor op de laptop. Voor iedereen die thuis werkt en zeker wil weten dat de baas niet mee kijkt’, lacht hij. ‘Verder “doneren” wij een website aan een non-profit organisatie die meer exposure verdient. Een organisatie aanmelden kan via  10jaarteqz.nl.’


9

RM Accountant & Adviseur Ecu 2 in Emmeloord Ook Richard Machielsen van RM Accountant & Adviseur had een feest in de planning. ‘Woensdag 3 juni 2020 bestond ons bedrijf op de kop af 10 jaar. We hadden een dubbele reden om een feestje te bouwen’, vertelt Richard. ‘Het vieren van ons jubileum en we zijn ook nog eens verhuisd naar een grotere ruimte aan de Ecu 2. Toen ik 10 jaar geleden met RM Accountant & Adviseur begon durfde ik niet te dromen dat we nu met zo’n groot team zijn. Drie jaar na de start trad Marjolein van Schoonhoven toe tot RM en vanaf dat moment staan de letters RM voor Richard en Marjolein.

Vijf jaar geleden werd het eerste personeelslid toegevoegd aan ons team en nu zijn we met z’n tienen. We hadden het draaiboek voor het feest op 3 juni helemaal in kannen en kruiken en de catering was tot in de puntjes geregeld met Le Mirage. Maar helaas. Het grote feest voor klanten, relaties, familie en vrienden bij ons op kantoor werd een intiem etentje met personeel en partners bij Le Mirage. Ook leuk hoor. Het was super gezellig en kón gewoon in deze rare tijd. Le Mirage had het perfect voor elkaar, we hebben ervan genoten.’ En het geplande jubileum-verhuis-feestje? ‘Dat gaan we in de toekomst nog een keer uitbundig vieren. Dat beloof ik je. We willen iets doe om iedereen te bedanken voor het vertrouwen in ons. Daar zijn we heel blij mee en trots op.’

Vakantiepark Eigen Wijze Schoterpad 1 in Bant Han van Wegen van Vakantiepark Eigen Wijze bij Bant was vorig jaar al van plan een feestje te vieren maar de brand in de groepsaccommodaties gooide roet in het eten. Met de komst van twee tijdelijke gebouwen zag de ondernemer de toekomst weer zonnig tegemoet. Maar helaas, deze bleven leeg. Door de coronamaatregelen kon hij geen onderdak meer bieden aan grote groepen. ‘Maar het feestje gaat er echt komen hoor’, lacht Van Wegen optimistisch. ‘Dan vieren we maar ons 26- of 27-jarig bestaan. Gelukkig worden onze vakantiewoningen wel geboekt. Ze worden nu nog hoofzakelijk bezet door medewerkers van bedrijven, maar de boekingen door vakantievierders die in eigen land blijven, nemen flink toe. In de zomervakantie zitten we al bijna helemaal vol.’ En dat feestje? ‘We zetten nu in op de winter van 2022. Dan is de nieuwbouw klaar en hopen we weer terug te keren naar het oude normaal.’

Hotel Van der Valk, Het Hooiveld 9 in Emmeloord In april 1995 opende Hotel Van der Valk in Emmeloord voor het eerst de deuren. Alle reden om dit jaar aandacht te schenken aan het 25-jarig bestaan. ‘De bedoeling was om dit jaar iedere maand een ludieke actie te houden, te beginnen in april’, vertelt Joris van Brussel (F&B Manager). ‘Wie jarig is trakteert en samen met onze personeelsleden hebben we het jubileumjaar ingeluid met koffie en gebak waarbij we een drive trough hadden ingericht om het gebak af te komen halen. Voor onze gasten hebben we de komende maanden verschillende acties klaar staan. Zo proberen we voor elk segment en elke gast binnen ons hotel een passend geschenk te verzorgen. Voor terugkerende gasten een stempelkaart die € 25,- korting geeft, speciale jubileumarrangementen en diners, borrelarrangementen, een rad van fortuin en diverse winacties. Inmiddels zijn we sinds 1 juni weer geopend voor alle gasten en zijn alle ruimtes ingericht om de gasten weer “met afstand gastvrij” te ontvangen en heten wij ze graag weer van harte welkom.’


10

Info

Zorggroep Oude Nieuwe Land biedt op velerlei manieren zorg in Steenwijkerland, Noordoostpolder en op Urk.

Ervaring met crisismanagement komt goed van pas

Bijzondere start voor nieuwe bestuurder Al bij de eerste corona-besmettingen in Brabant start Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) het Centraal Crisisteam Corona, dat nadenkt over mogelijke scenario’s voor als het coronavirus noordelijker komt. Albert Hilvers is dan net aangetreden als bestuurder. ‘Ik heb ongeveer een week kunnen kennismaken met collega’s. Daarna gingen de locaties op slot, waardoor we veelal moesten thuiswerken.’ Hilvers’ ervaring met crisismanagement komt goed van pas. “Een crisis kan gevolgen hebben voor zowel cliënten, medewerkers, vrijwilligers als de hele bedrijfsvoering

‘Ik heb ongeveer een week kunnen kennismaken met collega’s.’

van de organisatie. We hebben eerst een uitgebreid zorgcontinuïteitsplan opgesteld om de zorg- en dienstverlening aan kwetsbare groepen

te kunnen blijven borgen. We bedachten oplossingen, keken of die haalbaar waren en of we iedereen mee konden krijgen. We hebben veel en goed overleg gehad met de medezeggenschapsraden, zoals de Centrale Cliëntenraad, de Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. De rol van communicatie bleek enorm belangrijk, zowel intern als naar cliënten en hun familie.’

Albert Hilvers

Tekst: Jannette Weultjes. Foto’s: Albert Hilvers eigen foto. Birgitte van den Berg: Pim van der Maden.


11

MATCH Een onderdeel van het Centraal Crisisteam Corona is de Projectgroep MATCH. Birgitte van den Berg is hiervan projectleider. Ze legt uit: ‘MATCH is te vergelijken met een intern uitzendbureau. We hadden extra mensen

Bedankt! Wij bedanken alle ondernemers, bedrijven en particulieren in Noordoostpolder en Urk die op diverse manieren onze medewerkers, vrijwilligers, bewoners en cliënten hebben

ondersteund de afgelopen maanden tijdens de coronacrisis.

Birgitte van den Berg nodig en hebben in stappen gewerkt om die te vinden. Eerst hebben we eigen jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en behandelaars zoals de fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut benaderd. Zij konden hun eigen werk niet meer volledig doen, maar wellicht wel andere taken. We hebben daarnaast een leer- en ontwikkelprogramma opgestart voor extern geworven medewerkers die niet meer bevoegd en bekwaam waren voor hun taken.’ Grote bereidwilligheid ‘Verder hebben we oproepkrachten, vakantiekrachten, leerlingen en stagiairs gevraagd om extra ingezet te worden. In het Dokter Jansenziekenhuis hebben we een COVID-unit ingericht voor de verzorging van coronapatiënten. Hier en in de wijkverpleging wilden we graag een vaste groep medewerkers. Een oproep had meteen effect. Er was een grote hulpbereidheid. Medewerkers met een vaste werkplek waren ineens ook bereid om op andere locaties te werken. De deur lijkt opengezet naar meer flexibel werken binnen de totale zorgorganisatie. Binnen het project Flexibele Inzet zijn we nu aan het onderzoeken hoe we dit verder vorm en inhoud kunnen geven. Ik ben trots op de grote bereidwilligheid en het gevoel van saamhorigheid.’

Wonen en zorg

Zorg thuis

Behandeling en revalidatie

Jeugd en maatschappelijk werk

Altijd en overal, professionals met hart voor mensen! info@zorggroep-onl.nl www.zorggroep-onl.nl

Gemengde gevoelens Albert Hilvers is ook trots, maar heeft gemengde gevoelens. ‘Er zijn door corona ook mensen overleden. Dat is verdrietig. We moeten evalueren of we dingen anders hadden kunnen doen. Het besluit om woonzorglocaties te sluiten voor bezoek was ingewikkeld en pijnlijk. Bij een volgende coronagolf hopen we hierin vanaf het begin meer maatwerk te kunnen bieden. Toch overheerst het positieve gevoel: de enorme gedrevenheid, creativiteit en flexibiliteit. We zijn efficiënter gaan werken en hebben geen concessies hoeven doen aan de zorgkwaliteit. De cliënten zijn hard geraakt, de één door het ontbreken van bezoek, de ander doordat behandelingen van bijvoorbeeld maatschappelijk werk en paramedici niet door konden gaan. Waar fysiek contact met cliënten niet kon, hielden we verbinding via iPads. Verder ben ik trots op de goede samenwerking met de gemeenten, GGD’s, huisartsen en andere verpleeg- en zorginstellingen in de regio. En ik heb het als heel inspirerend ervaren dat bedrijven en particulieren ons veel steun en attenties brachten, van mondkapjes, tulpen en taarten tot hele verzorgingspakketten. Geweldig!’


12

Info

Ondernemers Vereniging Luttelgeest is de jongste ondernemersvereniging van de dorpen in Noordoostpolder.

In de rubriek Hoe gaat het in? vertelt één van de dorpsverenigingen van BV Noordoostpolder hoe het er in de lokale vereniging aan toegaat.  Naam: Ondernemersvereniging Luttelgeest  Plaats: Luttelgeest  Opgericht: 10 april 2015  Aantal leden: 50 tot 55  Bijzonderheden: Jonge, gezellige vereniging

Voorzitter Ronald Gielleit over Ondernemersvereniging Luttelgeest

‘Gezelligheid is het belangrijkst’ Ondernemers Vereniging Luttelgeest is de jongste ondernemersvereniging van de dorpen. In 2015 krijgt Luttelgeest een eigen ondernemersvereniging. Tot die tijd onderhoudt de overkoepelende ondernemersvereniging OVG (Ondernemers Vereniging Groendorpen) contact met dorpsbelang, om op die manier toch informatie voor ondernemers te kunnen delen. Voor dorpsbelang is dit geen ideale situatie en daarom neemt het in de dorpsvisie op dat het streeft naar een eigen ondernemersvereniging. Op 10 april 2015 is de vereniging een feit en Ronald Gielleit treedt aan als voorzitter. Bij de oprichting wordt een groot aantal ondernemers lid. Inmiddels ligt het aantal leden op 50 tot 55. Actief OV Luttelgeest is een actieve vereniging. Ronald Gielleit vertelt: ‘We organiseren zo’n vier tot zes bijeenkomsten per

Foto: Pim van der Maden. Tekst: Jannette Weultjes.

jaar. We combineren vaak een serieuze activiteit met een netwerkmoment. We nodigen bijvoorbeeld een spreker uit of gaan op bedrijfsbezoek. Dit officiële gedeelte duurt vaak maximaal een uur en dan is het tijd om bij te praten. Vaak doen we dit in dorpshuis De Bosfluiter. Gezelligheid is voor velen de belangrijkste drijfveer om te komen.’ Oranje tulpen Door het coronavirus moet OV Luttelgeest even pas op de plaats maken. ‘Om de leden tegemoet te komen, hebben we de facturatie van de contributie uitgesteld. Verder hebben we op Koningsdag een bos oranje tulpen gebracht bij elk huishouden. We wilden eerst alleen de senioren bloemen brengen, maar dorpsbelang bleek een vergelijkbaar idee te hebben en toen hebben we het gecombineerd voor het hele dorp. Dat werd zeer gewaardeerd.’

‘We dragen graag een steentje bij aan de leefbaarheid van het dorp.’

Leefbaarheid OV Luttelgeest vindt de leefbaarheid in het dorp belangrijk. ‘We sponsoren het fruit dat groep 1 en 2 van de basisschool dagelijks krijgt. Ook hebben we de kleding voor de Culturele Commissie betaald en we sponsoren het jaarlijkse onderhoud van de duofiets die van het dorp is. We dragen graag een steentje bij aan de leefbaarheid van Luttelgeest.’


Info

Boltt Machinery is 2018 begonnen met het ontwerpen, maken en verkopen van machines voor de verwerking van bloembollen en aardappelen.

Onder de naam ‘Starter in beeld’ geven we in Intercom, met zes vaste vragen als uitgangspunt, een startende ondernemer de gelegenheid zich te presenteren. Waarmee we een beeld krijgen van nieuwe ondernemersactiviteiten in onze regio. In deze aflevering maken we ruimte voor Boltt Machinery, van Rudy van Steenbergen en Pim de Wit uit Espel.

Starter in beeld

Boltt Machinery Stel jezelf even voor: ‘Ik ben Rudy van Steenbergen, 31 jaar, boerenzoon uit Emmeloord. Ik heb mechatronica gestudeerd op het Deltion College in Zwolle en heb daarna gewerkt voor Schouten in Kampen.’ ‘Ik ben Pim de Wit, 30 jaar, opgegroeid op een boerderij bij Espel. Ik heb mechatronica gestudeerd op ROC Friese Poort in Emmeloord en heb daarna gewerkt voor Blok Landbouwmechanisatie in Espel.’

Wat maakt jullie bedrijf uniek? Rudy: ‘In onze branche zijn veel grote ondernemingen. Je kunt daar als klant kiezen uit een aantal modellen. Wij ontwerpen en maken al onze producten klantspecifiek.’ ‘De machines moeten passen in de ruimte bij de klant en voldoen aan de eisen die die klant stelt’, vult Pim aan. ‘Daarnaast zijn wij met ons jonge team op de hoogte van de nieuwste technieken.’

Wat voor bedrijf ben je begonnen? Pim: ‘Een ondernemer zei tegen ons: jullie zijn de perfecte match. Rudy is de commerciële man, jij de technicus. Op een gegeven moment zagen we dat zelf ook en zijn we gaan praten over het opstarten van een eigen bedrijf.’ Rudy: ‘We zijn in oktober 2018 begonnen met het ontwerpen, maken en verkopen van machines voor in de schuur, voor de verwerking van bloembollen en aardappelen.’

Welke ondernemerskansen biedt deze regio? Rudy: ‘We zitten natuurlijk in een sterk aardappel- en bollengebied. Onze afnemers zitten om de hoek. Maar ook op een uurtje rijden afstand in Noord-Holland en Groningen.’ Pim: ‘Ook onze leveranciers zijn dichtbij. We doen veel zaken met MCM en TCM in Marknesse en met straal- en spuitbedrijf Metal Protection, ook in Marknesse.’

Foto: Pim van der Maden. Tekst: Huib van der Wal.

Wat brengt Boltt Machinery in de Noordoostpolder? Rudy: ‘Een aangename werkplek. En interessante stageplaatsen. We zijn in twee jaar flink gegroeid en werken nu met twee vaste medewerkers, drie ZZP’ers en een uitzendkracht. We willen gecontroleerd doorgroeien.’ ‘En we maken de schuren in de polder mooier met onze groen-grijze machines’, lacht Pim. Boltt Machinery huurt nu een bedrijfsruimte aan het Espelerpad, maar het plan is om in de toekomst een eigen bedrijfspand te gaan bouwen. In Emmeloord of Marknesse. Emmeloord ligt mooi centraal, maar in Marknesse zitten diverse partners en dat is logistiek weer gunstig. Ondernemen doen we samen? ‘Rudy en ik ondernemen letterlijk samen’, stelt Pim gevat. Rudy: ‘Maar we vinden het ook prettig om lokaal samen te werken met bedrijven. Je kent elkaar, je begrijpt elkaar. We halen vrijwel alles wat we nodig hebben om de hoek. We worden lid van BV Noordoostpolder omdat we het goed vinden dat lokale ondernemers elkaar ontmoeten en georganiseerd samenwerken aan goede ondernemersomstandigheden.’

13


14

Info

Interesse om lid te worden van Team Activiteiten en Netwerken? Laat het weten via info@bvnoordoostpolder.nl of 06 2530 0334.

Team Activiteiten en Netwerken zoekt nieuw lid

‘We hebben een superleuk team’ ‘We hebben een superleuk team. We hebben echt een klik en vullen elkaar goed aan.’ Dat zegt Jennina Stam, een van de zes leden van Team Activiteiten en Netwerken, TAN. Dit gezellige team bestaat momenteel uit Leonard Visser, Stef Munsterman, Jennina Stam, Eveline van Hees en Leonie Holtmaat. Eveline zit tevens in het bestuur van BV Noordoostpolder. Verenigingscoördinator Sherida Arron ondersteunt deze club. Team Activiteiten en Netwerken zoekt nog één nieuw lid, het liefst een ondernemer uit een van de dorpen. Wat deze persoon verder op zijn of haar ‘CV’ moet hebben staan is enthousiasme en tijd. ‘Je leert in ons team ook goed

Team Activiteiten en Netwerken; van links naar rechts: Stef Munsterman, Eveline van Hees, Leonard Visser, Leonie Menting, Jennina Stam en Sherida Arron.

Foto: Pim van der Maden. Tekst: Huib van der Wal.

organiseren’, vult Stef Munsterman aan. ‘Daarbij bouw je aan je netwerk. Wij komen bij veel bedrijven over de vloer. Heel leuk en interessant.’ De afgelopen maanden waren uiteraard wat minder leuk en interessant. Het seizoen van BV Noordoostpolder eindigde, al was niemand zich daarvan op dat moment bewust, met een spectaculair bedrijfsbezoek bij Bernard aan de Lindeweg. Meer dan honderd bezoekers! Dat was nog nooit eerder gebeurd bij een bedrijfsbezoek van Bedrijven Actief Noordoostpolder. Maar kort daarna werd Nederland op slot gezet. En zagen de leden van TAN elkaar alleen nog via beeldbellen. De resterende activiteiten werden gecanceld, dan wel uitgesteld. Voorzichtig wordt al wel gekeken naar het seizoen 2020-2021, maar omdat alles onzeker is worden de activiteiten met potlood in de agenda gezet, met een Plan A en een

Plan B. Plan B is een digitale versie van de activiteit. Wat zeker is is dat het Pieperfestival niet doorgaat, waardoor dus ook de traditionele opening van het activiteitenseizoen van BV Noordoostpolder komt te vervallen. Voor half september gaat TAN wél iets organiseren. Wat dat is blijft nog even geheim. ‘Iets gezelligs’, verraadt Jennina wel. ‘Daar hebben we allemaal wel behoefte aan. Ik denk dat we elkaar genoeg te vertellen hebben.’ Het symposium in oktober, dat traditioneel samen met de Rabobank wordt georganiseerd, gaat niet door. Stef: ‘De voorbereiding vraagt heel veel tijd en het evenement is kostbaar. Dat risico kunnen we nu gewoon niet nemen.’ In oktober of november is er een bedrijfsbezoek bij Suplacon, de winnaar van de Ondernemingsprijs. Ongetwijfeld is dan ook bekend wie het nieuwe lid van Team Activiteiten en Netwerken is geworden.


15

ARCHITECTUUR INTERIEUR BOUWKUNDIG ADVIES ENERGIE ADVIES

Tijdelijk mensen van buiten de regio aan het werk? Wij hebben het betaalbare alternatief voor een hotel.

WWW.VAKANTIEPARKEIGENWIJZE.NL

Vakantiepark Eigen Wijze • Schoterpad 1 • 8314 RA Bant T 0527 261899 • E info@vakantieparkeigenwijze.nl


16

Info

Familiebedrijf De Strandhoeve bestaat uit de familie Sweere - Van As, met ouders Jan en Annet, dochter Ester en haar man Niels en de zonen Jasper en Michiel.

Een kijkje in de keuken bij… De Strandhoeve

‘Ook een boer heeft wel eens slechte jaren’ Een bed & breakfast, zalen, vijftig activiteiten, een roofvogelcentrum, een uitgebreide keuken, een luxe groepsaccommodatie en als nieuwste aanwinsten een foodtruck en maïsdoolhof. Trots laat Jasper Sweere zien wat de familie Sweere (vader Jan, echtgenote Annet, de kinderen Michiel, Jasper, Ester en schoonzoon Niels) en hun medewerkers in veertien jaar van De Strandhoeve hebben gemaakt. Vanaf 2006 was elk jaar een ondernemersfeest voor de Sweeres. Ook in februari lachte de toekomst het familiebedrijf weer uitbundig toe. De groepsaccommodatie was volgeboekt en de inkt droop uit de agenda: bomvol activiteiten. Totdat begin maart.. nou ja, dat weten we nu wel. Maar de klap kwam op De Strandhoeve hard aan. Ondersteuning kwam van de regering, aflossingen en belastingen werden uitgesteld, personeel bij andere ondernemers geplaatst, etc. Desondanks is het verlies aan omzet gigantisch. Jan: ‘We moeten natuurlijk bijlenen, maar dat kan omdat we de afgelopen jaren veel hebben afgelost’. Foto: Pim van der Maden. Tekst: Huib van der Wal.

Vooruit kijken Het is begin juni, de zon schijnt uitbundig en Jan en Jasper, die namens de familie het woord doen, willen vooral vooruitkijken. Jan is, voordat hij met De Strandhoeve begon, boer geweest. ‘We zijn gewend om goede en slechte jaren te hebben’, stelt hij relativerend. Jasper geeft aan dat het mentaal een uitdagende periode was, maar dat de focus inmiddels weer vooral op de toekomst ligt. Heel in het kort ziet de familie het ProefLab in het Waterloopbos, dat eind 2018 als nieuw onderdeel van het familiebedrijf van start ging, zich wel herstellen. De overnachtingen in de bed and breakfast komen ook weer op gang. Grote vraag is hoe de ‘groepenmarkt’ zich gaat ontwikkelen. Jan en Jasper weten het niet. ‘We kunnen bijna alles weer aanbieden, maar we merken dat klanten onzeker zijn over hoe hun uitje ‘op anderhalve meter’ zal uitpakken. We hebben heel veel reserveringen doorgezet naar 2021’. De Strandhoeve richt zich deze zomer meer op dagrecreatie, op gezinnen,

groepen, die zich een dagje vermaken aan de Uiterdijkenweg. Voor elke groep kan er elke gewenste dag een programma op maat worden samengesteld. Er is genoeg te doen. En er worden weer de nodige nieuwe voorzieningen bijgebouwd. Zoals een buitenbar. Alles in eigen beheer. De familie is handig, dat is sinds de start niet veranderd.. Nieuwe poot En er is weer een nieuwe poot aan de onderneming toegevoegd: een horecagelegenheid voor lunch en diner in het project Aandeel (van OVT Projectontwikkeling, naast ’t Voorhuys) met dagbesteding. Annemarie van Wieren, nu coördinator dagbesteding voor ’s Heerenloo, gaat hier namens De Strandhoeve leiding aan geven. Jan en Jasper hebben veel vertrouwen in deze nieuwe unieke horeca- en (zorg) onderneming. En zo bouwt de familie Sweere verder aan het familiebedrijf. Een slecht jaar, waarschijnlijk twee slechte jaren werpen De Strandhoeve ontegenzeggelijk in ontwikkeling terug. Maar in crises zijn familiebedrijven het sterkst. Het komt goed met De Strandhoeve.


Info

In Nederland hebben we 8 miljoen voertuigen die gemiddeld 16 jaar meegaan. Ieder jaar worden er rond de 450.000 voertuigen in Nederland verkocht.

Gastcolumn Over energie- en mobiliteitstransitie Beste collega ondernemers, Corona grijpt meer in ons leven dan we wensen, maar het brengt ook een soort bezinning die we niet zomaar zelf zouden aangaan. Dat is anders bij de energie- en mobiliteitstransitie. Die krijgen we van bovenaf aangereikt. Niet zozeer overleven op de korte termijn, zoals Corona, maar meer voor de lange termijn. Fossiele brandstoffen zijn er nog in overvloed, maar het is volstrekt niet duurzaam als wij die in de komende 100 jaar gaan opmaken terwijl er voldoende alternatieven voor handen zijn. Een aantal economische feiten: olie, gas en steenkool zijn gemeten in energie per joule de goedkoopste vorm van energie. Bij een ruwe olieprijs van $ 30,- kostte benzine en diesel eind mei niet meer dan 10 tot 15 cent per liter. Dat wij daar aan de pomp meer dan een euro voor betalen komt omdat Europese overheden daar accijns en btw opheffen. Nodig om sturend beleid te maken op allerlei terreinen. Voor het gebruik van de meest efficiënte vorm van energie na fossiel is ondersteuning nodig via subsidies, óf door meer belasting op traditionele brandstoffen. Ieder land kan zelf zijn keuzes maken. Wij staan de komende tien jaar voor grote uitdagingen. Wanneer het de doelstelling is om CO₂-reductie te realiseren volgens het Klimaatakkoord van Parijs, dan zijn er voor mobiliteit meerdere wegen. Hebben we voldoende groene stroom? Met stroom uit aardgas en kolen halen we Parijs niet. Waterstof kan een deel van de problematiek van opslag van groene stroom voor zijn rekening nemen. Kerncentrales; zijn die uit beeld of blijven die in gebruik? We zullen dus alle alternatieven moeten gebruiken om de CO₂-doelstelling te halen.

Foto: eigen foto. Tekst: Nico van Staveren.

Nico van Staveren

Complex is ook dat we praten over een periode van 30 jaar, terwijl voorspellen van een periode van 10 jaar al heel lastig is. Een aantal feiten. In Nederland hebben we 8 miljoen voertuigen die gemiddeld 16 jaar meegaan. Ieder jaar worden er rond de 450.000 voertuigen in Nederland verkocht. Daarvan waren er in 2019 70.000 hybride en/of volledig elektrisch. Als we in 2035 3.9 miljoen elektrische voertuigen willen hebben rijden, dan moeten er jaarlijks 265.000 van deze auto’s verkocht worden en staan we nóg maar op 40% elektrisch van het totale aantal voertuigen. Er zijn ook grote twijfels of er voldoende beschikbare grondstoffen zijn voor de productie van elektrische voertuigen wereldwijd. Het is goed om te weten dat we met ons allen als automobilisten en vervoerders al minder CO₂ uitstoten! 2019 was voor onze branche nog een jaar met nagenoeg gelijkblijvende volumes. Wel waren onze producten voor meer dan 12.5% biologisch. Benzine voor 10% en diesel voor 7%. Het ontbrekende deel is aangekocht als volledig of deels biologisch. De Nederlandse consument is zich het niet geheel bewust, maar tankt dus al duurzame brandstof! In 2019 is er door de mobiliteitssector al 12% minder CO₂ uitgestoten dan in 2009. Voor 2020 gaan we naar 16.5% biologisch en dat gaat verder omhoog naar 21% in 2022. Er verandert veel. Op onze tankstations ontstaat een groter aanbod van duurzame brandstoffen. Het worden meer en meer verzorgingsplaatsen waar je stopt voor brandstof én meer. Wat niet gaat veranderen is dat wij mensen mobiel blijven. Op alle genoemde onderwerpen, waar we allemaal mee te maken hebben, kan ik nog veel meer informatie geven. Het is maar een kleine selectie en zeker gekleurd. Voor ons zijn het de achtergronden waarnaar wij binnen onze ondernemingen en in de branche kijken om enigszins de toekomst in beeld te hebben.

17


18

Info

@BVNoordoostpolder

#datdoetBVNook Nieuws? Een primeur? Of iets anders dat de BVN leden niet mogen missen? Meld het ons dan zijn wij erbij om op de diverse kanalen verslag te doen!

BVN Agenda

Intercom exclusief voor leden

September Opening van het ondernemersseizoen

Om onze leden nog meer exclusiviteit te bieden zal vanaf volgende editie de Intercom alleen nog verspreid worden onder leden van de BV Noordoostpolder. Intercom is uitermate geschikt om onze leden te informeren over wat er speelt in de commissies van BV Noordoostpolder en op andere terreinen in het (lokale) bedrijfsleven. Mocht uw bedrijf geen lid zijn, dan is dit wellicht één van de goede redenen om aan te sluiten bij dé belangenbehartiger van het bedrijfsleven in de Noordoostpolder!

Oktober Ledenvergadering/bedrijfsbezoek Suplacon

Word lid bij dé belangenbehartiger van de Noordoostpolder BV Noordoostpolder is een vereniging voor ondernemers die wordt bestuurd door ondernemers. Ondernemers die denken zoals u! Uw belang staat centraal in onze organisatie. Een goed ondernemersklimaat is belangrijk en daarom zijn alle activiteiten van de vereniging bovenal gericht op het bevorderen van de economische bedrijvigheid in de Noordoostpolder. BVN behartigt de belangen van ondernemers in de Noordoostpolder. Dit doen wij specifiek voor onze leden en hiervoor zitten wij aan tafel met overheden en partners zoals netwerk- en belangenorganisaties. Maar een lidmaatschap biedt meer. Denk aan het bijwonen van bedrijfsbezoeken, kennis- en netwerkbijeenkomsten, waarbij vakspecialisten u bijpraten over uiteenlopende business gerelateerde onderwerpen. Wij houden de voor ondernemers relevante ontwikkelingen in het oog en communiceren dit door naar onze leden via onze maandelijks nieuwsbrief en dit ledenmagazine Intercom. Wilt u ook profiteren van één krachtig netwerk van bedrijven? Wilt u uw stem laten gelden, uw netwerk verbreden en u verenigen in één sterk merk? Meld u dan nu aan als individueel lid bij BV Noordoostpolder!

Nieuw telefoonnummer BV Noordoostpolder heeft een nieuw telefoonnummer. Via dit nummer zijn wij nu ook per WhatsApp en sms bereikbaar. Bel, app of sms ons op:

06 2530 0334

BV Noordoostpolder in tijden van corona De afgelopen maanden waren voor ondernemingen een moeilijke tijd. Zo’n beetje elk bedrijf werd geraakt door de maatregelen die zijn getroffen in de strijd tegen het coronavirus. Ook voor BV Noordoostpolder veranderde er veel. Overleggen werden afgezegd, activiteiten uitgesteld of geannuleerd. De belangrijkste vraag was hoe wij als BVN onze leden konden steunen. Er werd al heel veel online georganiseerd en verstuurd aan informatievoorzieningen. We hoorden van leden dat mailboxen overliepen met uitnodigingen voor Webinars en informatie over regelingen en meer. Uiteindelijk hebben wij de keus gemaakt om beknopte ‘corona informatie’ te delen via onze nieuwsbrief, nauwe contacten met de gemeente en VNO-NCW aan te houden, waar nodig leden te helpen bij vragen en leden met een hulpvraag aan elkaar te koppelen. Het BV Noordoostpolder bestuur heeft afgelopen tijd online vergaderd. Begin juni zijn wij voor het eerst weer fysiek (op 1,5 meter afstand) samengekomen. Veel projectgroepen stonden door alle drukte en maatregelen de laatste maanden op een laag pitje, maar we merken dat alles nu weer gaat lopen. Wij hopen in september weer een eerste ledenbijeenkomst te kunnen organiseren, waar we het nieuwe ondernemersseizoen aftrappen en positief vooruit willen kijken. Wij houden onze leden hier uiteraard van op de hoogte!


Info

Deze bedrijven zijn onlangs lid geworden van BVN en stellen we graag voor.

Nieuwe individuele leden Een Individueel lidmaatschap is een lidmaatschap waarbij er meer dan alleen belangen worden behartigd. Dit lidmaatschap biedt meer. Denk hierbij aan het bijwonen van bedrijfsbezoeken en kennis- en netwerkbijeenkomsten.

Van den Berg Car Company

Weevers Mechanisatie

Van den Berg Car Company importeert luxe auto`s van de merken Audi, BMW, Mercedes en Volkswagen. Wij importeren deze auto`s uit Duitsland en verkopen deze aan de klanten in Nederland. Daarnaast kunnen zowel particulieren en bedrijven een zoekopdracht bij ons plaatsen waarna wij op zoek gaan naar het desbetreffende merk, model en type auto. Uiteindelijk gaat het niet om wie je bent maar om wie je kent en daarom ben ik lid geworden van de BAN.  vandenbergcarcompany.nl

Weevers Nieuwstad is een modern mechanisatiebedrijf. Wij verkopen en repareren tractoren en machines voor de gehele agrarische sector. Ook zijn wij specialist op het gebied van tuin&park machines. Kortom, van grote tot kleine tractoren en machines kunt u bij ons terecht. Wij zijn een echt familiebedrijf wat sinds 1 januari 1949 in Marknesse is gevestigd. Hiermee zijn wij dan ook het oudste mechanistiebedrijf van Noordoostpolder. Inmiddels zijn er ook vestigingen in Rutten en Lelystad. Wij vinden het belangrijk om lid te zijn van BV Noordoostpolder omdat je veel van elkaar kunt leren en graag samen werken, samen sta je sterk.  weevers.info

SPIKKER online marketing

HVAC-Techniek

Online marketing is in de huidige tijd heel relevant, nu we even niet klanten bezoeken of beurzen kunnen organiseren. SPIKKER is het digital marketingbureau dat praktisch én effectief voor uw bedrijf aan de slag gaat. Wij denken met ondernemers mee bij vragen als: ‘hoe behoud je een bestaande markt’ of ‘hoe blijf je voorop lopen’ maar ook ‘waar moet je mee stoppen’. Digitale marketing is het inzetten van de juiste marketingmiddelen, op het juiste moment, voor de juiste doelgroep. Er is zoveel keuze in sociale media en de mogelijkheden online, wij denken graag met onze klanten mee waar zij het beste hun doelgroep kunnen bereiken. SPIKKER ontzorgt voor een grote variatie aan klanten in de Noordoostpolder en op Urk. Ons team van marketingspecialisten zorgt er graag voor dat online marketing ook voor uw bedrijf meer gaat opleveren. Wij zijn blij om lid te worden van de BVN, want onze regio heeft zo ontzettend veel mooie bedrijven. We zien uit naar de eerste live kennismaking! Emma Wakker, eigenaar SPIKKER, 06 2082 7784.  spikker.nl

In 2011 is HVAC-techniek opgericht door Marco Smetsers en is leverancier van meet- en regeltechnische oplossingen voor klimaatinstallaties. Wij engineeren en programmeren onder andere Webeasy en Priva gebouwbeheersystemen. Daarnaast optimaliseren wij klimaatregeling, denk hierbij aan het reduceren van het energieverbruik en het optimaliseren van comfort. Uw gebouw- en of installatie optimaal laten functioneren en bedienbaar via een clouddienst? HVACTechniek heeft de kennis hiervan in huis. Ook bij klachten zoals tocht of hoog energieverbruik kan HVAC-Techniek u van dienst zijn. Door het juist afstellen en inregelen van de juiste hoeveelheden energie behaalt u een hoger comfort en minder kosten. Daarnaast is het mogelijk om zonwering en verlichting te koppelen aan uw gebouwbeheersysteem. Begin dit jaar is Danny Hulsman mede-eigenaar geworden. Zijn expertise in het programmeren van verschillende systemen, een aanvullende stap binnen onze organisatie. Danny houdt zich bezig met softwareontwikkeling en uitvoering van projecten.  hvac-techniek.nl

19


De voordelen van lid worden van Bedrijven Voor Noordoostpolder 

BVN behartigt gezamenlijke belangen

Ontmoet collega-ondernemers bij netwerkbijeenkomsten en -borrels

Vergaar nieuwe kennis en inzichten

Samen staan we sterk

Word lid bij dé belangenbehartiger van de Noordoostpolder BV Noordoostpolder is een vereniging voor ondernemers die wordt bestuurd door ondernemers. Ondernemers die denken zoals u! Uw belang staat centraal in onze organisatie. Een goed ondernemersklimaat is belangrijk en daarom zijn alle activiteiten van de vereniging bovenal gericht op het bevorderen van de economische bedrijvigheid in de Noordoostpolder. Een lidmaatschap biedt meer. Denk aan het bijwonen van bedrijfsbezoeken, kennis- en netwerkbijeenkomsten, waarbij vakspecialisten u bijpraten over uiteenlopende business gerelateerde onderwerpen. Wij houden de voor ondernemers relevante ontwikkelingen in het oog en communiceren dit door naar onze leden via onze maandelijks nieuwsbrief en dit ledenmagazine Intercom. Wilt u ook profiteren van één krachtig netwerk van bedrijven? Wilt u uw stem laten gelden, uw netwerk verbreden en u verenigen  06 2530 0334

in één sterk merk? Meld u dan nu aan als individueel lid bij BV

 info@bvnoordoostpolder.nl

Noordoostpolder!

bvnoordoostpolder.nl