Page 1

November 2020 | Jaargang 20 - Nummer 3

4 7

Voorzitter Ingrid Goes over CommerciĂŤle Vereniging Ens

13

Nieuw: Team Communicatie en Marketing

Wim van Wegen over de Lelylijn


2

Adverteren in de volgende INTERCOM?

November 2020 | Jaargang 20 - Nummer 3

4 7

Wim van Wegen over de Lelylijn

13

Bel of mail naar: 06 2530 0334 info@bvnoordoostpolder.nl Voorzitter Ingrid Goes over Commerciële Vereniging Ens

Nieuw: Team Communicatie en Marketing

UW

SLEUTEL TOT VEILIGHEID

Advertentieruimte 1/2 pagina 190x130 mm

& BESLAG SLEUTELS CILINDERS ONTROLE TOEGANGSC G BEVEILIGIN G HE TOEGAN ELEKTRISC EZICHT CAMERA TO MONTAGE


Info

BVN zet zich in voor álle ondernemers in de Noordoostpolder.

Column

Column Verbinding Wanneer je in een encyclopedie naar het woord “verbinding” zoekt krijg je een flink aantal mogelijkheden. Een verbinding is bijvoorbeeld een mogelijkheid om ergens te komen via trein, bus of vliegtuig. Maar ook een scheikundige verbinding van diverse stoffen komt veelvuldig voor. Soms met of zonder katalysator. In het hele leven hebben we op een enkele kluizenaar na, altijd te maken met “verbinding”. Binnen de BV Noordoostpolder werken we aan goede verbindingen. Met collega-ondernemers, met de gemeente, de provincie en vele instanties. Denk aan VNO NCW; de werkgeversorganisatie, Horizon; van de gemeente Flevoland en een afdeling daarvan; Win4All. BV Noordoostpolder is constant op zoek naar contacten en mogelijkheden om de belangen van de ondernemers in de Noordoostpolder zo goed mogelijk te behartigen. Sinds een aantal maanden zijn we als voorzitters van alle bedrijfsverenigingen in Flevoland, VNO NCW Flevoland en Win4All - Economic Board Flevoland, een strategische agenda samen aan het stellen met als thema, Flevoland biedt ruimte aan groei. De aangedragen onderwerpen zijn als eerste, ruimte om te ondernemen, maar ook om te wonen, de arbeidsmarkt, het onderwijs, de infrastructuur en energie en duurzaamheid. Al met al zaken waar we als inwoners van deze provincie allemaal mee te maken hebben. De strategische agenda is bedoeld als een dynamisch stuk waar iedere bedrijfsvereniging zaken aan kan toevoegen en kan aanpassen.

Kees van der Sar Voorzitter BVN

Het idee is dat we van onderaf moeten aangeven wat we willen. En niet afwachten wat we van bovenaf opgelegd krijgen. Dat maken we helaas al vaak genoeg mee. Als Noordelijk Flevoland (Noordoostpolder en Urk) hebben we wel eens het idee dat er in het provinciehuis meer richting het westen wordt gekeken, dan naar het noorden. Het interessante van het overleg met de collega bedrijfsverenigingen is dat er grote verschillen zijn, maar ook veel zaken waar we redelijk gelijk over denken. Samen met de overheden in gesprek gaan en laten weten wat er leeft en wat onze visie is. Het is je natuurlijk wel opgevallen, dit gaat allemaal om verbindingen en verbonden zijn. En als je dan vele verbindingen hebt kunnen realiseren, weet je ook dat je af en toe een keer “verkeerd” verbonden kunt zijn, of zoals bij de telefoon, niet verkeerd verbonden maar verkeerd ingetoetst.

Colofon INTERCOM is een uitgave van BV Noordoostpolder (BVN) Adresgegevens BVN Noordzijde 6a 8302 GL Emmeloord Postbus 29 8300 AA Emmeloord  06 25 30 03 34  info@bvnoordoostpolder.nl  bvnoordoostpolder.nl

Redactie Huib van der Wal (tekstschrijver) Jannette Weultjes (tekstschrijver) Jet van der Veen (tekstschrijver) Team Communicatie & Marketing (TCM) Coördinatie en redactiesecretariaat Sherida Arron

Advertentieacquisitie Sherida Arron

Foto voorpagina Sjors Evers

Ontwerp en opmaak ComSi BV  comsi.nl

Oplage 800

Deze uitgave wordt verspreid onder de ondernemers in de Noordoostpolder. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

3


4

Info

De Lelylijn is bedoeld om het westen via een spoorlijn met het noorden te verbinden. Emmeloord krijgt dan ook een station.

Lelylijn maakt polder aantrekkelijker ‘In mijn jeugd vond ik het altijd al vreemd dat er geen spoorlijn door de Noordoostpolder liep. Van hieruit kun je alleen met de bus naar Leeuwarden, Groningen of het westen.’ Wim van Wegen maakt zich met de Stichting Initiatiefgroep Lelylijn hard voor een spoorverbinding van het westen naar het noorden van Nederland.

‘Er is jaren gepraat over een Zuiderzeelijn, een spoorlijn die Amsterdam met Groningen verbindt. Helaas is die in 2007 afgeblazen.’ Sinds 2018 zit Wim in de gemeenteraad van Noordoostpolder. Hij is fractievoorzitter van D66. ‘Ik vond dat we ons toch moesten inzetten voor zo’n treinverbinding. Op een landelijk D66-congres heb ik een motie ingediend. Ik wilde dat de Tweede Kamerfractie zich hard zou maken voor een spoorverbinding naar het noorden. De motie werd aangenomen. Henk Pals en Johan Goos omarmden het idee en samen organiseerden we in Emmeloord een symposium over de nieuwe spoorlijn. De Werkgroep Spoor in Friesland raakte ook betrokken. We werken nu samen onder de noemer Initiatiefgroep Lelylijn. Naast Noordoostpolder steunen gemeente Urk en het Urker bedrijfsleven ons. Onze lobby is er in de eerste plaats op gericht om de Lelylijn in de verkiezingsprogramma’s van de landelijke politieke partijen te krijgen. Dat vergroot de kans dat de Lelylijn in het regeerakkoord komt.’

Wim van Wegen

Grote impuls De initiatiefgroep en veel politieke partijen verwachten dat de Lelylijn het noorden een grote sociaaleconomische impuls zal geven. ‘Werken in de Randstad is voor veel polderbewoners nu niet interessant. De Lelylijn maakt het gebied beter bereikbaar en dus aantrekkelijker voor jongere generaties. Polderjongeren die elders studeren, hebben hier vaak weinig carrièremogelijkheden en trekken weg. Een spoorlijn maakt hun werkgebied groter én maakt de polder interessanter als vestigingsplaats voor bedrijven. Nu zijn veel polderbedrijven agrarisch georiënteerd, maar er is zeker ruimte voor andere sectoren. Ondernemingsorganisatie VNO-NCW ‘Als de Lelylijn als plan wordt ziet ook de vele voordelen van de Lelylijn ingediend, gaat hier de vlag uit’ en ondersteunt ons op diverse manieren. Verder hebben diverse organisaties zich achter ons geschaard, zoals BV Noordoostpolder en Thialf en in ondernemer Ben Woldring hebben we een geweldige ambassadeur.’ Stad Emmeloord De Lelylijn zorgt voor verbinding en maakt het gebied waar de lijn doorheen loopt interessanter om te werken en te wonen. ‘In Nederland is een woningtekort. De provincie Flevoland staat voor de opgave om de komende jaren 100.000 woningen te bouwen. Ons College van B&W heeft aangegeven hieraan te willen bijdragen in de polder mits de Lelylijn er komt. Als er meer woningen komen, zal het voorzieningenniveau stijgen. Emmeloord zal dan echt een stad worden.’

Foto: Sjors Evers. Tekst: Jannette Weultjes


5

Andere omstandigheden Toen werd besloten dat de Zuiderzeelijn er niet zou komen, kregen de gebieden die de spoorlijn misliepen compensatie. In Noordoostpolder is dit geld bijvoorbeeld gestoken in verbreding van de N50 en een nieuwe Ramspolbrug. Nu moet er alsnog geld komen voor een spoorlijn. ‘Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar het is goed uit te leggen. Destijds waren de omstandigheden anders. De Lelylijn is een langetermijninvestering. Niet alleen het noorden wordt er beter van. In de Randstad is een enorm woningvraagstuk en de Lelylijn draagt bij aan een oplossing hiervoor. Bovendien is de Zuiderzeelijn in 2007 ingetrokken en zal de Lelylijn er op z’n vroegst in 2030 liggen. In 23 jaar kan er veel veranderen.’ Ligging Een treinstation in Emmeloord klinkt heel wat polderbewoners als muziek in de oren, maar niemand zal verbaasd zijn dat die niet in het centrum van Emmeloord kan komen. ‘Een locatie aan de rand van Emmeloord lijkt het meest logisch, maar het beoogde tracé aan de oostkant ligt niet eens zo gek ver van Emmeloord-Centrum. Urk zou het liever ergens tussen Emmeloord en Urk zien. Een station in Emmeloord betekent dat er ook vervoersmogelijkheden moeten komen naar andere delen van Emmeloord, naar de dorpen en naar Urk. Dit zou met minibussen of belbussen kunnen. Mogelijk verplaatsen we dan ook het busstation van het centrum naar het treinstation.’

De vlag uit Hoe schat Wim de kansen in voor de Lelylijn? ‘Vorig jaar heeft de hele Tweede Kamer ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek en vlak voor de zomer zijn de uitkomsten gepresenteerd. De ministers Eric Wiebes en Wopke Hoekstra zijn een nationaal investeringsfonds gestart. Regio’s mogen met plannen komen waarin het fonds kan investeren. Vanwege de grote hoeveelheid tijd die het indienen van veel plannen inneemt, dient de regering de eerste plannen zelf in. Het zou mooi zijn als de Lelylijn hier één van is. Eind dit jaar, begin volgend jaar komt dit naar buiten. Als de Lelylijn als plan wordt ingediend, gaat hier de vlag uit.’


ADVERTORIAL 6

Nieuwe aanwas blijft belangrijk, ook in coronatijd 'In slechte tijden kun je twee dingen doen als bedrijf', zegt Guido Kwakkel, productieleider van Kampstaal in Emmeloord. 'Je kunt bezuinigen en daarmee je ontwikkeling stoppen. Of je blijft investeren, zodat je klaar bent voor de nieuwe toekomst. Wij kiezen voor het laatste.' Dus blijft Kampstaal ook in coronatijd ontwikkelkansen bieden voor de studenten van ROC Friese Poort.' Kampstaal is een constructiebedrijf dat staalconstructies maakt voor onder meer gebouwen, datacentra en parkeergarages. 'De gemiddelde leeftijd ligt hier aardig hoog', zegt Guido. 'Daarom is het belangrijk dat we kennis behouden en overdragen aan jonge enthousiaste collega’s, bij voorkeur in een combinatie van werken en leren. Natuurlijk is het mooi als een select gezelschap dan bij ons blijft hangen, want je hebt nieuwe aanwas nodig. Daarnaast werken we met studenten in een leer-werktraject omdat we jongeren graag de kans bieden om zich te ontwikkelen en te leren op de arbeidsmarkt. Je ziet in de polder een leegloop van jeugd, dus is het juist hier belangrijk dat wij werkgelegenheid blijven bieden. Het mooie van ROC Friese Poort is dat zij in de polder zitten, in Emmeloord en Urk. Zo kunnen we jongeren in onze regio een kans bieden.' Ondersteuning Eén van die jongeren is Thomas Post uit Urk. Hij volgt bij ROC Friese Poort de opleiding Allround constructiewerker niveau 3. Thomas: 'Ik heb twee dagen per week school en loop drie dagen per week stage bij Kampstaal als lasser en aftekenaar. Ik zit nu in mijn laatste jaar en ga volgend jaar verder voor niveau 4. Dan hoop ik opnieuw stage bij Kampstaal te kunnen lopen. Ik leer hier veel en Kampstaal ondersteunt me goed in mijn opleiding. We hebben nu bijvoorbeeld veel online les en op mijn schooldagen mag ik hier in een kantoortje de lessen volgen en mijn schoolwerk doen. Dat is fijn, want thuis is er veel afleiding.'

Foto’s en tekst ROC Friese Poort

vanaf vorig jaar september op pad om het aanbod voor jongeren en volwassenen beter onder de aandacht te brengen. Mutsaers: ‘Het is mogelijk om voor specifieke scholingsvraagstukken een passend aanbod te ontwikkelen. Zo komen we tegemoet aan de vraag vanuit de markt.

V.l.n.r. Harry Bosscher, Thomas Post en Peter Willemsen.

Ontwikkeling Het bijzondere is dat de praktijkbegeleider van Thomas bij Kampstaal zelf ook een student is van ROC Friese Poort. Peter Willemsen volgt in het volwassenenonderwijs de opleiding Constructie- en plaattechnoloog niveau 4 in Emmeloord. Peter: 'Ik werk al tien jaar bij Kampstaal en wil hogerop komen. Naast aftekenaar ben ik nu vervangend werkplaatschef, maar daarvoor heb ik eigenlijk een hogere opleiding nodig. Vorig jaar heb ik niveau 3 gehaald en dat was goed te doen. Niveau 4 is pittig, maar deze opleiding biedt wel precies de kennis die ik nodig heb dus dat stimuleert me. Ik leer over staal en krijg allround kennis over de werkplaats, tekenkamer en het omgaan met mensen. Ik ben nog redelijk jong voor de functie van werkplaatschef en dan helpt deze opleiding mij zeker. Breed scholingsaanbod ROC Friese Poort ROC Friese Poort heeft het bedrijfsleven in de Noordoostpolder veel te bieden op het gebied van mbo opleidingen. Collega’s Hanny Mutsaers (economie en ondernemen) en Harry Bosscher (techniek) zijn

Zo zijn we in september een cursus 'leidinggevende middenkader' gestart. Deze cursus is speciaal gericht om medewerkers die zijn doorgegroeid van de werkvloer naar een leidinggevende functie. Dit zie je veel bij bijvoorbeeld visverwerkende industrie en bedrijven in de agrarische keten. Deze medewerkers hebben onvoldoende scholing gehad op het gebied van leidinggeven.’ Bosscher voegt toe: ‘‘Een ander voorbeeld van een opleiding op maat is ontstaan uit een vraag vanuit de maakindustrie: in september startte de BBL opleiding 'plaatbewerking niveau 4'. Om een cursus of opleiding doorgang te geven, is er wel altijd een minimaal aantal deelnemers nodig. Mutsaers: ‘Laten we trots en zuinig zijn op alle kwaliteiten die onze regio te bieden heeft en elkaar daarom vooral versterken. Ondernemers, onderwijs en overheid kunnen vaker de handen ineenslaan en hierdoor onze regio nog beter op de kaart zetten!’ Bij vragen over scholingsmogelijkheden, neemt u contact op met: Hanny Mutsaers hmutsaers@rocfriesepoort.nl 06-52012943 of Harry Bosscher hbosscher@rocfriesepoort.nl 06-42253429.


Info

Het doel van de Commerciele Vereniging Ens is netwerken, samenwerken, informeren, motiveren en meer.

In de rubriek Hoe gaat het in? vertelt één van de dorpsverenigingen van BV Noordoostpolder hoe het er in de lokale vereniging aan toegaat.  Naam: Commerciële Vereniging Ens (CVE)  Plaats: Ens  Opgericht: 7 januari 1976  Aantal leden: 92  Bijzonderheden: Actieve leden met oog voor de uitstraling van het dorp Ens. Perkgoed en kerstversiering worden belangeloos door de leden geregeld.

Voorzitter Ingrid Goes over Commerciële Vereniging Ens

‘We zijn een actief dorp’ CVE Ens kent veel bedrijvigheid. Van eenmanszaken als een schoonheidsspecialiste tot grote bedrijven met tientallen werknemers in de bloembollensector of glastuinbouw. Ingrid Goes: ‘Onze vereniging telt zo’n 100 leden. Door het jaar heen laten we als CVE zien dat we er zijn. We faciliteren de brunch in de feestweek Ensyfair, leveren een bijdrage aan de Sinterklaasintocht en dragen ons steentje bij aan de kerstmarkt. Vanwege de corona-maatregelen houden we nu afstand en spreken we elkaar minder. Iedereen is wat meer op zichzelf. De altijd goed bezochte najaarsbijeenkomst op de eerste zaterdag van november gaat helaas niet door. Jammer, dat is altijd erg gezellig.’ Horeca Door de geografische ligging van Ens komen veel mensen door of langs het dorp. ‘Wat de gunstige ligging betreft is er denk ik best ruimte voor wat meer horeca.

Foto: Pim van der Maden. Tekst: Jet van der Veen

Kijk naar Marknesse, daar kan het ook. Het komt de leefbaarheid van ons dorp ten goede. Maar dat gaat goedkomen. De voormalige uitbaters van de kroeg in het Wapen van Ens openen binnenkort een eetcafé naast de snackbar midden in het dorp. Door de corona-maatregelen werd het onmogelijk op anderhalve meter afstand van elkaar veel gasten in hun kroeg te herbergen. Het eetcafé biedt die ruimte wel.’ Gemeente In het pand naast de snackbar waren achtereenvolgens een slagerij, fietsenzaak en bakkerij gevestigd. Toen bleek dat er een horecabestemming op het pand rust, werden er al snel plannen gesmeed voor een eetcafé. ‘Dankzij de inzet van Henk Romkes, adviseur economische zaken van de gemeente Noordoostpolder, kregen de toekomstige eigenaren van het eetcafé alle medewerking en ruimte om hun plannen te ontwikkelen. Dat is

ook wel eens goed om te noemen, de samenwerking met de gemeente wordt door onze ondernemers als heel plezierig ervaren. Korte lijnen, voortvarend en snel.’ BVN ‘Het BVN-gevoel moet nog echt gaan leven. De activiteit bij Bernhard Kwekerijen is door de CVE-leden erg goed bezocht. Vanwege de raakvlakken met de tuinders hier en ook omdat het een interessant bedrijf is. Heb je wat te bieden dan zijn we er wel. We staan open voor nieuwe dingen. Voor de CVEleden is het een uitdaging om te gaan integreren met andere ondernemers. Met name voor de kleinere ondernemers hier is het denk ik heel interessant om in de BVE meer te weten te komen over het ondernemerschap. Het is voor je ontwikkeling goed om wat meer Noordoostpolder-georiënteerd te zijn. We weten allemaal dat samenwerking loont.’

7


8

Info

BV Noordoostpolder kijkt terug op een geslaagd Nazomer Festival Op 17 September kwamen onze leden samen op Vakantiepark Eigen Wijze in Bant. De avond vond overwegend plaats in de buitenlucht, de diverse foodtrucks verzorgden een heerlijke maaltijd en er was live muziek van Bram Boomsma en Robert Wardenier. Voorzitter Kees van der Sar benadrukte in zijn toespraak dat het bestuur op diverse vlakken actief aan de slag is gegaan met het werken aan een grotere en krachtigere ondernemersvereniging. Door te blijven samenwerken, het verbinding houden met de buitenwereld en betrokken blijven bij elkaar hopen wij onze leden ook in deze tijd van ondernemen tot steun te kunnen zijn. "Samen staan we sterk" Ondanks dat het anders is dan voorgaande jaren was het ontzettend fijn om elkaar weer te ontmoeten.

Foto’s: Jeffrey Korte Media


Info

De WerkCorporatie bemiddelt inwoners die minder makkelijk op eigen kracht een baan vinden. En dat lukt, dankzij ruim 250 Buitengewone Werkgevers.

René de Boer werkt nauw samen met de WerkCorporatie

‘Stel je bedrijf ook open!’ René de Boer, directeur van vier verschillende horecabedrijven, werkt nauw samen met de WerkCorporatie. Samen geven ze vorm en inhoud aan het uitgangspunt dat iedereen mee kan doen in onze inclusieve samenleving. René is samen met zijn broers Willem en Henk eigenaar van de bedrijven Willem de Boer Food & Events, Culicare Catering (producent van maaltijden voor zorg en retail), Snack-Plaza (cafetaria op Urk) en De Koningshof op Urk, locatie voor feestelijke events. In totaal werken er ca. 160 mensen. De drie broers combineren maatschappelijke betrokkenheid met zakelijke nuchterheid. René: ‘Een groot deel van ons werk vindt plaats in de keukens en in de logistiek. Daar zit ook veel eenvoudige en repeterende arbeid tussen. In die sfeer hebben we via de WerkCorporatie al veel mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt bij ons werkervaring op kunnen laten doen. Een aantal van hen is bij ons in vaste dienst gekomen.’ René vertelt hoe de samenwerking met de Werkcorporatie praktisch vorm wordt gegeven. ‘Wij ontvangen onder meer via de WerkCorporatie sollicitanten op vacatures in ons bedrijf. Eerst tasten wij hun motivatie af. Als ze écht gemotiveerd zijn, zoeken we voor hen een werkplek. De chef van die afdeling zorgt voor de begeleiding, in samenwerking met onze interne jobcoach.’ René de Boer vindt het mooi om te zien wat voor stappen deze werknemers dan kunnen maken. ‘Meestal komen ze onzeker binnen. Maar een van die onzekere knapen werkt nu al ruim tien jaar voor ons, is ondertussen getrouwd en heeft een kleine. Hij is door interne opleiding gegroeid in zijn functie, werkt met veel plezier in de keuken en is nu zelfs gediplomeerd ijsbereider.’ Soms komen ze via de familie De Boer op een andere plek goed terecht.

Foto: Pim van der Maden. Tekst: Huib van der Wal

René de Boer kijkt hoe het met Pauline Simonse gaat. Zij werkt via de WerkCorporatie in de keuken.

‘Wij boden een autistische jongen een werkplek. Die was helemaal gek van auto’s. Hij heeft zijn B-rijbewijs gehaald en bezorgde voor ons producten bij klanten. Hij heeft inmiddels zijn groot rijbewijs gehaald en nu is hij bij een ander bedrijf vrachtwagenchauffeur. Hij heeft zijn droom waargemaakt en dat geeft ons ook veel voldoening.’ Collega-ondernemers moeten zich niet laten afschrikken door kosten of risicovolle verplichtingen, vindt René. ‘De WerkCorporatie bepaalt de loonwaarde. Als jouw werknemer bijvoorbeeld zestig procent van de werkzaamheden kan uitvoeren die een volwassen vakkracht kan doen, dan betaal je

een evenredig deel van de loonkosten. Het overige deel wordt aangevuld door de gemeente via de WerkCorporatie. Ook het ziekterisico is verzekerd.’ ‘Mijn tip; ik zou eenvoudig werk, dat nu misschien wel door dure krachten wordt opgepakt, uit een takenpakket halen en daarvoor een kandidaat van de WerkCorporatie inzetten. Je maakt er die werknemer gelukkig mee en het is ook goed voor je eigen bedrijf. Stel je bedrijf open. Geef mensen een kans. Dit leidt regelmatig tot verrassend mooie resultaten.’

Het werkgeversteam van de WerkCorporatie Wilt u meer weten over inclusief ondernemen en de mogelijkheid om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven? Bel dan met de WerkCorporatie. Het werkgeversteam zet graag voor u alle mogelijkheden op een rij. Bel met: Jenny Baltes, 06-12747593, j.baltes@werkcorporatie.nl Lyan van der Horst 06-13325433, l.vanderhorst@werkcorporatie.nl Katja Stil 06-13325433, k.stil@werkcorporatie.nl Silvia van der Veen 06-48134666, s.vanderveen@werkcorporatie.nl

Nagelerstraat 23-25 8301 XE Emmeloord

9


10

Info

Op pagina 19 'nieuwe induviduele leden' lees je meer over Luna de nieuwetijdspraktijk

Gastcolumn Martha Houkema – Luna de nieuwetijdspraktijk

In verbinding met jezelf en de ander. Nu meer actueel dan ooit! Het thema van Intercom is dit keer ’verbinding’. Verbinding is de afgelopen jaren een veel gebezigd begrip geweest. Denk aan verbinding tussen werknemer en werkgever, met je teamleden, met jezelf. Een goede verbinding zou – volgens menig onderzoek – de resultaten van een organisatie aanzienlijk verbeteren. Na een intensieve periode van aandacht lijkt het onderwerp naar de achtergrond te zijn verdwenen. Maar niets is minder waar! In 2010 was ik met mijn team - de HR Consulting groep binnen Capgemini Consulting - al bezig met dit thema. Wij waren ons erg bewust van het belang van verbinden. Temeer omdat het ook de bezieling en zingeving van organisaties raakt en daarmee organisaties beter zou doen laten presteren en het makkelijker zou zijn om mensen aan te trekken en te behouden. De vragen die wij ons destijds stelden waren: ‘Hoe doe je dat nou, bezielen en verbinden binnen een organisatie? Hoe verbind je medewerkers daadwerkelijk aan waar je als organisatie voor staat en gaat? En als dat gelukt is, hoe houd je dan vervolgens die verbinding? En is het zo dat iedereen zich kan verbinden aan de organisatie als geheel of is daar ook een differentiatie op mogelijk? Wordt het dan bezielen en verbinden op maat?’ In de periode die daarop volgde zag je bij veel organisaties ‘verbinden’ als een soort van kernopgave terugkomen in de jaarplannen. Het nut en de noodzaak leek voor menig organisatie evident. De executie bleek helaas in veel gevallen lastiger. Het bepalen van een gezamenlijke richting (visie, ambitie en

Foto: Eigen foto. Tekst: Martha Houkema

strategie), het beslechten van de diverse spanningsvelden (culturele dillema’s) die daarin naar boven komen en het inregelen van de condities voor succes (leiderschap, de wijze van besturen, cultuur, HR etc.) was in vele gevallen complexer dan gedacht. Uiteindelijk verloor het begrip dan ook zijn charme en kwamen er andere woorden voor in de plaats. Woorden als duurzame inzetbaarheid, goed werkgeverschap, het psychologische contract, werkgeluk, vitaliteit, inclusiviteit, enzovoorts. In mijn optiek andere containerbegrippen om uiteindelijk hetzelfde doel te bereiken, namelijk verbonden medewerkers die zichzelf mogen zijn op de werkvloer en met passie hun werk doen en ervaren dat het zin geeft. Vanuit die verbinding ontstaat tenslotte de energie, de drive om te willen bijdragen aan de organisatie én om dat in samenwerking met collega’s te doen. Het thema ‘verbinding’ wint weer aan populariteit en leeft nu misschien wel meer dan ooit. Covid-19 laat ons pijnlijk zien in welke mate wij als mens behoefte hebben aan verbinding. De eenzaamheid slaat in Nederland harder toe dan we ons misschien wel ooit hadden kunnen voorstellen. We kunnen niet meer ‘ongedwongen’ in het contact gaan met onze familie, vrienden en collega’s. Sommigen hebben de omstandigheid dat er thuis een plek is om in verbinding te gaan. Anderen hebben minder geluk en daarvoor geldt dat thuis zijn, alleen zijn is. Als er al contact is met anderen, dan is dat op afstand. Via digitaal vergaderen, bellen of fysiek op anderhalve meter afstand

Martha Houkema

van elkaar. Maar dit contact is niet écht in verbinding staan met de ander. Op het moment dat we niet meer in verbinding kunnen gaan met anderen verliezen we uiteindelijk ook het contact met onszelf. We zijn sociale wezens en hebben sociale systemen nodig om in te leven, zonder die systemen kunnen we niet gedijen; hier zijn we nu eenmaal niet voor gemaakt. Dit geldt ook voor de wijze waarop wij onze organisaties vormgeven. Ook dat zijn sociale systemen. Medewerkers gedijen niet op het moment dat er geen daadwerkelijke verbinding is. De manier waarop wij onze organisatie (in)richten en daar leiding aan geven is allesbepalend voor hoe onze organisatie gedijt ofwel succesvol zal zijn. In de tijd waarin we nu verkeren, maar ook in de nieuwe tijd waarnaar we toe bewegen zal er meer behoefte zijn aan leiderschap dat in staat is om in verbinding te zijn met zichzelf en met anderen én vanuit daar de sturing en condities voor succes te organiseren.


Info

Polder Staalproducties produceert las-samenstellingen voor andere bedrijven. Het kan ook diverse bewerkingen van het product verzorgen.

In deze Intercom staat verbinding centraal. Een vakgebied waar verbinding een grote rol speelt, is de maakindustrie in de Noordoostpolder. Auke Sjoerd Tolsma is met zijn broer Harmen eigenaar van Polder Staalproducties in Emmeloord. Auke Sjoerd is bovendien voorzitter van het Innovatiecluster Noordoostpolder en bestuurslid van de Koninklijke Metaalunie District Oost. Verbinding maken, staat bovenaan zijn prioriteitenlijst. Links Harmen Tolsma, rechts Auke Sjoerd Tolsma

Achter de schermen bij… Polder Staalproducties

Samenwerken als sleutelwoord ‘In de eerste plaats staan we bij Polder Staalproducties natuurlijk in verbinding met onze klanten. Wij maken vooral las-samenstellingen. Soms vormt zo’n samenstelling maar een klein onderdeel van het eindproduct en soms heeft het een substantiëler aandeel. Onze opdrachtgevers kunnen hierdoor hun voorraden en doorlooptijden verkleinen, waardoor hun concurrentiepositie verbetert.’ Samen sterker Auke Sjoerd weet dat je samen meer kunt bereiken dan alleen. ‘Bij de Koninklijke Metaalunie zijn we bijvoorbeeld een onderzoek gestart om de afgeschafte WBSO-subsidie op procesinnovatie terug te krijgen. Deze subsidie stimuleert het verbeteren van processen en daar kunnen meerdere partijen baat bij hebben. In de polder deden acht bedrijven mee aan dit onderzoek.

Foto: Corine Wernsen. Tekst: Jannette Weultjes

Op initiatief van de gemeente en Metaalunie is door deze bedrijven later het Innovatiecluster Noordoostpolder gestart. Samen kunnen we elkaar versterken.’

'Bedrijven zijn wendbaarder als ze goed samenwerken en samen ontwikkelen’

Het Innovatiecluster bestaat inmiddels uit tien bedrijven. Er is ruimte voor meer. De speerpunten van het cluster zijn samen leren en innoveren. ‘Elke zes weken bepaalt de stuurgroep waar we de komende periode aan gaan werken. Momenteel zetten we het Techniek Zichtbaar-project op om techniek onder de aandacht te brengen bij achthonderd leerlingen van vmbo tot vwo. In het

voorjaar bezoeken zij bedrijven uit het cluster. We willen ze enthousiast maken voor een toekomst in de techniek.’ Onderzoek leercultuur ‘Bij Polder Staalproducties bieden we stage- en BBL-plekken op alle niveaus. Naast onze eigen stagiairs en BBL’ers werken er momenteel vier studenten van Windesheim Almere aan een onderzoek bij vier bedrijven, waaronder bij ons. Ze onderzoeken de leercultuur en wisselen kennis en informatie met elkaar uit. Leerlingen leren niet alleen van ons, wij ook van hen, bijvoorbeeld hoe we processen kunnen verbeteren en innoveren. Ook hierin is verbinding het sleutelwoord. Bedrijven zijn wendbaarder als ze goed samenwerken en samen ontwikkelen. Samen kun je meer stappen zetten in minder tijd, waardoor je beter kunt inspelen op uitdagingen in de toekomst.’

11


12

ARCHITECTUUR INTERIEUR BOUWKUNDIG ADVIES ENERGIE ADVIES

Tijdelijk mensen van buiten de regio aan het werk? Wij hebben het betaalbare alternatief voor een hotel.

WWW.VAKANTIEPARKEIGENWIJZE.NL

Vakantiepark Eigen Wijze • Schoterpad 1 • 8314 RA Bant T 0527 261899 • E info@vakantieparkeigenwijze.nl


Info

Het lokaal en regionaal behartigen van ondernemersbelangen onderscheidt de BV Noordoostpolder van andere netwerkclubs

13

Het bestuur hecht belang aan een goede communicatie

Nieuw: Team Communicatie en Marketing Het bestuur van BV Noordoostpolder heeft een Team Communicatie en Marketing samengesteld, kortweg TCM. TCM bestaat uit verenigingscoördinator Sherida Arron (met een communicatie-achtergrond), bestuurslid Han van Wegen van Vakantiepark Eigen Wijze en bestuurslid Jelle de Jong, een communicatieprofessional, eigenaar van Branding bureau idésýn. Dit team wordt tijdelijk aangevuld met stagiaire Maud Schutte. Nog niet eerder heeft BV Noordoostpolder of een van haar voorgangers een dergelijke commissie gehad. De vorming van TCM zegt veel over het belang dat het bestuur hecht aan een goede communicatie in onze vereniging.

Verder wordt de communicatie via social media geïntensiveerd. Voorlopig zal Maud zich daar mee bezig houden, aangestuurd door Sherida.

Kan beter De afgelopen jaren hebben bestuursleden van OVG en BAN zich, samen met enthousiaste leden, in wisselende samenstellingen, voor een betere communicatie ingezet. De enthousiaste initiatieven doofden iedere keer weer snel uit. Maar nu BV Noordoostpolder één grote ondernemersvereniging is, is het tijd voor een krachtig team dat voor professionaliteit én continuïteit zorgt. ‘We gaan onze vereniging beter branden’, stelt Jelle de Jong. Han van Wegen: ‘Om de leden aan onze organisatie te binden, en ook om nieuwe leden te werven, zal voortdurend duidelijk moeten worden gemaakt wat BV Noordoostpolder betekent en kan betekenen.’ Sherida Arron noemt de speerpunten nog maar eens op: ‘Het lokaal en regionaal behartigen van ondernemersbelangen is wat ons

Foto: Sjors Evers. Tekst: Huib van der Wal

onderscheidt van andere netwerkclubs. Samen staan we sterk. Het glasvezelnetwerk is een mooi voorbeeld van wat we als georganiseerd bedrijfsleven voor elkaar hebben gekregen. Maar daarnaast organiseren we ook gezellige en hoogwaardige kennis-en netwerkbijeenkomsten. Ons hogere doel is om, in samenwerking met betrokken organisaties en overheden, een zo optimaal mogelijk ondernemingsklimaat te creëren. Dat is goed voor elke ondernemer en uiteindelijk goed voor de gehele gemeenschap.’ TCM is het afgelopen half jaar al druk geweest met diverse activiteiten. De huisstijl en het logo zijn vernieuwd. Uiteraard kregen daardoor ook de website, Intercom en de digitale nieuwsbrief een nieuwe look.

Ambassadeurs Naast deze traditionele communicatiemiddelen wil TCM ambassadeurs inzetten, die op informele wijze duidelijk gaan maken wat BV Noordoostpolder voor haar leden kan betekenen. Sherida: ‘Wij hebben al contacten met deze ambassadeurs en zullen binnenkort starten met het maken van de campagne.

Sherida geeft leiding aan het Team Communicatie en Marketing. Jelle zal binnenkort het bestuur verlaten, maar blijft lid van dit team. Han blijft de link naar het bestuur. TCM kan daarnaast versterking gebruiken. We zijn nog op zoek naar iemand met veel kennis van social media én naar iemand die sterk is in het schrijven van aansprekende teksten. Wil jij je ook inzetten voor het nieuwe Team Communicatie en Marketing? Ga eens in gesprek met Jelle, Han of Sherida!


14

Info

Ook lid bij BV Noordoostpolder worden? Meld je nu aan!  bvnoordoostpolder.nl/aanmelding-lidmaatschap

Samen staan we sterk Onze regio kent mooie bedrijven die de handen ineenslaan om samen verder te komen. Zo trekken kwekers in Luttelgeest samen op in het geothermieproject. Dat de coronamaatregelen ons als ondernemers hard treffen voelen we allemaal. Maar ze leiden ook tot creativiteit. Initiatieven die uit nood geboren werden, blijken een schot in de roos.

Luimes AV Ronald Luimes van Luimes AV audiovisueel is blij dat de markt weer wat aantrekt. Niet die van de festivals maar die van de vraag naar zijn studio. Luimes: ‘We hebben vanaf het begin al gekeken naar de mogelijkheden. Wat kan er in coronatijd nog wél? Dan kom je al snel terecht bij het online-verhaal. Hoe kunnen we daarin actief zijn? Over het antwoord op die vraag hoefden we niet lang na te denken. Aan ruimte en professionele audiovisuele apparatuur geen gebrek in ons pand. We besloten een echte studio te bouwen en in te richten met professionele apparatuur. Lokale ondernemers maar ook de gemeente, sportclubs Foto: Klaas Eissens en dorpsverenigingen komen nu hier naartoe om hun interactieve radio- en tvprogramma’s te laten streamen en zo hun doelgroep te bereiken. Klaas Eissens betrekken we erbij vanwege zijn expertise op cameragebied en Slump zorgt voor de cateringfaciliteiten. Zo bieden we samen een veilig en betaalbaar alternatief voor live bijeenkomsten die niet doorgaan. We verzorgen trouwens ook livestream op locatie. De voetbalsupporters van FlevoBoys kunnen nu thuis op de bank de wedstrijd van hun club volgen. We maken samen maar het beste van deze lastige periode.’  luimesav.nl

GerTechSchoon

Bij Ons

Tijdens de lockdown werd het ook voor Gert Liebe van GerTechSchoon professionele reinigingstechniek opeens rustig. Liebe:‘De verkoop viel eigenlijk meteen stil. Iedereen werkte thuis en scholen, sportscholen, horeca en kantoren waren gesloten. Maar als het leven buitenshuis na de lockdown weer op gang komt, zal de Eigen foto vraag naar desinfecterende middelen enorm toenemen, zo dacht ik.’ Niets bleek minder waar. Liebe: ‘De vraag naar desinfectiemiddelen groeide explosief. Iedere organisatie moest daar immers vanwege de coronamaatregelen over beschikken. De desinfectiezuilen werden zo populair dat ik al snel niet meer zou kunnen voldoen aan de vraag. Reden voor mij om aan te kloppen bij Cor van Vilsteren van MCM in Marknesse. Het was zaak om snel te beschikken over eigen desinfectiezuilen zodat ik mijn klanten kon blijven leveren.’ MCM maakte mobiele desinfectiezuilen en GerTechSchoon bevestigde er een pomp met desinfectiemiddel aan voor het hygiënisch en eenvoudig desinfecteren van handen. Een schot in de roos. ‘De levering van de desinfectiezuilen aan basisscholen en bedrijven liep meteen goed en ook de export naar Duitsland kwam lekker op gang. Je hoort mij niet klagen. De verkoop van desinfectiemiddelen druppelt nog wel even door.’

‘Het loopt eigenlijk wel lekker bij ons’, vertelt John van Beek. ‘Wij kunnen de anderhalve meter afstand prima waarborgen bij de lunch of het diner. Dat loopt gewoon lekker door. Maar de geplande feestjes en partijen zijn helaas allemaal geannuleerd. Creativiteit is nu belangrijker dan ooit. Zo kun je bij ons tapas, patatas bravas, nacho’s, high wine of high tea afhalen. Voor de kinderen is er een speciaal tapas menu voor thuis. Omdat de kerstborrels van bedrijven ook niet doorgaan bedenken we nu iets anders. Gepersonaliseerde pakketten die door de brievenbus passen. Dit doen we in samenwerking met WAT! (Werken Aan Toekomst) in Emmeloord. Omdat ik iets goeds wil Foto: John van Beek (Bij Ons), doen voor de samenleving Karen Deinum (WAT!) én omdat ik de leerlingen (Eigen foto) van de Zonnebloemschool een warm hart toedraag. Ik vind ze fantastisch. Eerlijk, recht uit het hart en puur. Vandaar ook onze sponsoring van het G-elftal van FlevoBoys.‘

 gertech.nl

Tekst: Jet van der Veen

 bijons-wellerwaard.nl


Eigen foto

Cultuurbedrijf Noordoostpolder Corona zet ook de culturele sector onder druk. Er gelden strikte voorschriften. Het theaterseizoen ging eind september feestelijk van start, maar na de verscherpte maatregelen van half oktober werden de voorstellingen tot half november afgelast. Marcel Jansen, direcFoto: Pim van der Maden teur van Cultuurbedrijf Noordoostpolder: ‘Een voorstelling met maximaal 30 bezoekers kan financieel niet uit. Ook qua beleving wordt met een handjevol mensen geen optimale ervaring geboden. Daarbij, wie stel je teleur als er meer dan 30 kaarten zijn gereserveerd?’ Toch laten hij en zijn team zich er niet door uit het veld slaan. ‘Het culturele cursusseizoen is begonnen en Museum Schokland is open. Dan realiseren we ons zo goed waar we het voor doen. Heerlijk! Er stroomt weer energie en creativiteit. Corona vraagt oplossingsgerichtheid en doorzettingsvermogen. We moeten geduld hebben voor we publiek en artiesten in het theater kunnen ontvangen. Maar we ploegen door, dat kunnen we in de polder goed, hebben we bewezen. Ondanks teleurstelling of vraagtekens, blijven we zoeken naar de mogelijkheden.’ De kaartverkoop voor Theater ‘t Voorhuys liep, maar voor de meeste voorstellingen vanaf half november zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar. Daarnaast worden op dit moment de ideeën voor een aangepaste programmering uitgewerkt. ‘We zien veel last-minute-beslissers en werken hard aan het vertrouwen van het publiek. Je merkt dat wanneer mensen eenmaal de drempel over zijn, ze zich echt op hun gemak voelen. We zijn goed voorbereid, er gelden strikte regels om de veiligheid te waarborgen. Er is bij ons weer volop gelegenheid om te ontspannen, de situatie om je heen te vergeten en even van een heel andere wereld te genieten. Om na die ervaring met frisse energie en wellicht nieuwe ideeën verder te gaan.’ Cultuurbedrijf Noordoostpolder bestaat uit het Centrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst, Theater ’t Voorhuys, Museum Schokland, Kunstuitleen Emmeloord en Eut de Kunst Urk.  cultuurbedrijfnop.nl

Bernhard Kwekerijen ‘Duurzaamheid wordt bij de afnemer steeds belangrijker en afhankelijkheid van Trump en Poetin voor (vervuilende) fossiele brandstoffen moeten we niet willen’, stelt eigenaar Bram Bernhard van Kwekerij Bernhard in Luttelgeest. Redenen voor zijn bedrijf om op zoek te gaan naar aardwarmte. Omdat het geothermieproject in Luttelgeest voor Bernhard alleen te omvangrijk was, zocht hij contact met andere kwekers in de buurt. En met succes. Samen met Tas Paprika's richtte hij Aardwarmte Combinatie Luttelgeest (ACL) op en inmiddels hebben Brockhoff Rozen, Van der Gaag Tomaten, Hoogendoorn Plants en Van Bentem Sierteelt zich ook aangesloten. Bernhard: ‘Er kunnen zich nog meer ondernemers aansluiten. Het is heel plezierig om samen op te kunnen trekken en voldoende volume te hebben voor een dergelijk project. Ik zit samen met de gemeente en de provincie in het NETwerk energieneutraal, een samenwerkingsverband van organisaties met als doel projecten te realiseren die bijdragen aan het energieneutraal maken van de Noordoostpolder. Die groep heeft ons ook heel goed ondersteund. Inmiddels zijn de boringen tot 2 kilometer diepte klaar, is de boortoren vertrokken en start het bouwen van de installatie. Door het tuinbouwgebied loopt een netwerk van 10 kilometer geïsoleerde leidingen en zullen er meer dan 100 ha kassen aangesloten worden. Met aardwarmte zijn wij klaar voor de toekomst.’  bernhard.nl

Schirm Herenmode Hoe kunnen we de klant advies op maat blijven geven in dit coronatijdperk? Dat vroegen eigenaren Jeen Schirm en Leonard Visser van Schirm Herenmode in Emmeloord zich af. ‘We zijn tijdens de lockdown gewoon opengebleven maar hebben bij toerbeurt de winkel bemand’, vertelt Visser. ‘Het risico dat we allebei corona zouden krijgen en 10 dagen in quarantaine moesten was ons te groot. Dan zou de winkel dicht moeten. We zijn op de fiets gestapt en hebben onze vaste klanten een brief gebracht waarin we laten weten dat we ook nu voor ze klaar staan. Klanten die het niet fijn vinden om in deze tijd of om gezondheidsredenen onze winkel te bezoeken bieden wij een gratis thuisbezorgde zichtzending aan. Geheel vrijblijvend. Wat weer retour moet, komen we de volgende dag gewoon weer ophalen.’ Schirm: ‘De maten van onze vaste klanten staan in ons systeem dus de juiste kleding bij elkaar zoeken is zo geregeld. Ook een persoonlijke afspraak in de winkel met een van ons is mogelijk.’ Maar de service van het tweetal gaat nog verder. ‘Durven of kunnen klanten de deur niet uit dan halen wij de medicijnen of een boodschapje voor ze. Een belletje is genoeg.’ Jeen Schirm en Leonard Visser (foto's: Evelien Fotografie)

 schirm.nl

15


16

Info

@BVNoordoostpolder

#datdoetBVNook Nieuws? Een primeur? Of iets anders dat de BVN leden niet mogen missen? Meld het ons dan zijn wij erbij om op de diverse kanalen verslag te doen!

TBB Team Belangenbehartiging Bedrijfsleven Als nieuw onderdeel van de BV Noordoostpolder wordt het ‘Team Belangenbehartiging Bedrijfsleven’ ingericht. Hét orgaan binnen de vereniging dat de behoeftes vanuit de leden verzamelt en ze een bestemming geeft, om zoals vereniging de belangen van de achterban optimaal te kunnen behartigen. Belangenbehartiging pur sang! Daarnaast wordt dit team ingezet om de informatiebehoefte onder de leden te inventariseren en aansluitend ervoor te zorgen dat in deze informatiebehoefte wordt voorzien. Wij streven naar een vertegenwoordiging vanuit alle 11 dorpen, zodat polderbreed de bevindingen, wensen, zorgen en verlangens van onze leden kunnen worden gebundeld. Waarna deze informatie gekanaliseerd en uitgezet wordt binnen de vereniging of richting externe partijen zoals de overheid, onderwijsinstellingen of andere aan de vereniging gerelateerde organisaties zoals bv Kennispoort Regio Zwolle. Een verdiepingsslag kan vervolgens worden gemaakt via daarvoor in te richten projectgroepen, waar bij voorkeur ook één of meerdere TBB-leden aansluiten. Wil jij de oren en ogen vanuit jouw dorp voor de BVN zijn? Wij nodigen je graag uit om tweemaandelijks bij ons aan tafel te schuiven!

Nomineer de ondernemer van het jaar! De verkiezing voor de ondernemer van het jaar is weer van start. Dit jaar zal de ondernemersvereniging van de Noordoostpolder voor de eerste keer als BV Noordoostpolder de ondernemersprijs uitreiken. Suplacon uit Emmeloord heeft de prijs afgelopen januari in ontvangst mogen nemen én won de Flevopenning voor Toponderneming 2020! Tot 16 november kun jij een bedrijf in de Noordoostpolder nomineren. Hierna zal het BV Noordoostpolder bestuur zes kandidaten kiezen. Vervolgens is het de taak aan de jury om zich over deze zes ondernemingen te buigen. De uiteindelijke winnaar maken we in het nieuwe jaar bekend. Ga naar onze website en nomineer nu jouw favoriet:

Adverteren in magazine Intercom Om dit magazine te kunnen uitgeven zijn wij deels afhankelijk van advertenties. Elke editie zijn wij daarom op zoek naar bedrijven die de Intercom willen adverteren. Intercom wordt verspreid onder onze ruim 700 leden, de meeste gevestigd in de Noordoostpolder en verschijnt in de maanden maart, juli en november. Geïnteresseerd in de advertentietarieven en staffelkorting? Neem contact met ons op via 06 - 25 30 03 34 of info@bvnoordoostpolder.nl

Drie nieuwe leden TAN In de vorige uitgave van Intercom maakte je kennis met de commissie Team Activiteiten & Netwerken (TAN). In het interview vroeg het team om versterking waar meteen veel enthousiaste leden op hebben gereageerd. Welkom in het team, Silvia van der Veen (WerkCorporatie), Wiebren de Boer (Weever Bouw) en Anca Blok (Kunstbloc)!

BAN & OVG officieel gefuseerd

 bvnoordoostpolder.nl/ondernemer-van-het-jaar Sinds begin dit jaar zijn Bedrijven Actief Noordoostpolder en Ondernemers Vereniging Groendorpen al samen verder gegaan als BV Noordoostpolder. De officiële formaliteiten zijn nu ook gereed, de handtekeningen zijn onder de akte gezet. Bedrijven Voor Noordoostpolder (BV Noordoostpolder) is nu officieel een feit!


Info

tekst Het begon als een hobby maar het filmen en fotograferen ‘liep al snel uit de hand’.

Onder de naam ‘Starter in beeld’ geven we in Intercom, met zes vaste vragen als uitgangspunt, een startende ondernemer de gelegenheid zich te presenteren. Waarmee we een beeld krijgen van nieuwe ondernemersactiviteiten in onze regio. In deze aflevering portretteren we Jeffrey Korte van Jeffrey Korte Media uit Emmeloord.

Starter in beeld

Jeffrey Korte Media Stel jezelf even voor: 'Ik ben Jeffrey Korte, 22 jaar, geboren en getogen in Emmeloord. Mijn opa had een eigen bedrijf; een stomerij, nu een wasserij. Mijn vader heeft dit overgenomen. In loondienst gaan heeft mij nooit getrokken. Ik wilde ook ondernemer zijn. Net als mijn vader en opa. Fotografie en filmen werden mijn passie. Op mijn twaalfde had ik al een professionele camera. Op het Deltion College in Zwolle volgde ik de opleiding AV-producties. Op mijn achttiende schreef ik mij in bij de Kamer van Koophandel en sinds die tijd werk ik met veel plezier in mijn bedrijf.' Wat voor bedrijf ben je begonnen? 'Ik verzorg vrijwel alles op het gebied van fotografie en videoproductie, maak bedrijfsfilms, film en fotografeer bruiloften en feesten, maak foto’s voor particulieren, bedrijven en instellingen. De veiligheidsregio bijvoorbeeld is een vaste opdrachtgever van mij. Ik zorg voor beeldmateriaal van grote incidenten, zoals dit voorjaar de brand

Foto: Jeffrey Korte Media Tekst: Huib van der Wal.

in een boerderij met zonnepanelen bij Rutten. De veiligheidsregio gebruikt mijn materiaal voor opleidingen en eventueel onderzoek.’ Wat maakt jouw bedrijf uniek? 'Het bijzondere van mijn bedrijf is dat ik zowel foto’s als videoproducties kan leveren. Ik doe dit overigens bij voorkeur niet tegelijk. Want als je fotografeert, kun je niet filmen. En als ik een gebeurtenis film, kan ik daarvan geen foto’s nemen. Fotograferen en filmen bij één evenement kan wel als ik met de opdrachtgever duidelijke afspraken kan maken wát er gefotografeerd en gefilmd dient te worden. Ik heb een eigen stijl. De foto’s zijn niet te gelikt, niet te veel bewerkt. Eenvoud is mijn kracht. En snelheid van leveren.' Welke ondernemerskansen biedt deze regio? 'Ik richt mij vooral op de vele kleine ondernemers. Ik ben zelf

ook een kleine ondernemer. Ik kan die kleine bedrijven helpen met het professionaliseren van hun promotie.' Wat brengt Jeffrey Korte Media in de Noordoostpolder? 'Ik woon en werk met heel veel plezier in de Noordoostpolder. Ik ervaar veel saamhorigheid in een heerlijk rustige omgeving met veel groen. Ik ben geen man voor de grote stad. Ik wil die mooie polder meer en beter in beeld brengen, vind dat met name veel kleine ondernemers zichzelf en daardoor ook de Noordoostpolder te flets presenteren. Waarom zou een akkerbouwer niet kunnen laten zien wat voor mooie producten hij teelt?' Ondernemen doen we samen? 'Vanzelfsprekend. Ik werk veel samen met collega Frans Pol, waar ik stage liep. Ik heb van hem veel geleerd. We helpen elkaar als het te druk is. Met collega en leeftijdsgenoot Sjors Evers heb ik ook een goed contact. We delen onze kennis en ervaringen. Als betrokken polderbewoner die graag samenwerkt, ben ik uiteraard ook lid geworden van BV Noordoostpolder.'

17


18

Info

Deze bedrijven zijn onlangs lid geworden van BVN en stellen we graag voor.

Nieuwe individuele leden Vroegop Hoveniers

B. Naaktgeboren B.V.

Al ruim 24 jaar hebben wij ons bedrijf Vroegop Hoveniers. Samen met onze medewerkers zorgen wij dat er meer groen in de tuin wordt toegepast. Een goed beplantings-plan heeft niet alleen een mooie sierwaarde maar zorgt ook voor afkoeling, schaduw, biodiversiteit en geluidsdemping in de tuin. Is het niet fijn om thuis te komen in een oase van rust en te kunnen genieten van en in de tuin. In ons hoveniersbedrijf heeft ieder zijn eigen specialiteiten waardoor we snel en effectief kunnen schakelen in de particuliere- als bedrijfsmatige projecten. Ons motto is "zorgen voor meer tuinplezier". Graag tot ziens in uw tuin! Erwin en Carole Vroegop.

Hallo wij zijn Dammie Hulsebosch en Simon Doornbos, sinds januari 2019 eigenaren van B. Naaktgeboren B.V. Naaktgeboren is een landbouwmechanisatiebedrijf in Tollebeek. Zowel akkerbouwer, veehouder, tuinder, loonwerker, aannemer, particulier of industriebedrijf is bij ons van harte welkom. Wij vertegenwoordigen een breed assortiment aan A-merken voor verschillende markten. Ons magazijn levert alle benodigde onderdelen voor reparaties, onderhoud en het klaar maken van nieuwe machines. Via de winkel en de balie verkopen we vanuit ons magazijn ook rechtstreeks naar eindklanten. Onderdelen bezorgen we binnen de Noordoostpolder franco via onze bezorgservice de Agro Express. Onze verkoop biedt een breed scala van verschillende merken. Kijk voor meer info:  naaktgeboren.com

Wij zijn lid geworden van BVN om het algehele ondernemersklimaat in de Noordoostpolder te ondersteunen.  vroegophoveniers.nl

Via BV Noordoostpolder ontmoeten we graag mede ondernemers uit de Noordoostpolder, loop ook gerust eens bij ons binnen de koffie staat voor u klaar!

A.W. van Putten Projectmanagement

Werckpost

Vraag jij jezelf wel eens. “Benut ik wel alle kansen van Flevoland”? Willemien van Putten is een betrokken ondernemer in Flevoland en heeft al ruim 20 jaar ervaring binnen het MKB. Met ondernemers gaat zij graag het gesprek aan via welke weg een bedrijf versterkt kan worden. Sparren over de strategie, juist nu in Corona tijd, hoe nu verder? Hierbij zal zij alle kansen van Flevoland benutten. Of je nu kiest voor inhuren van een adviseur, innovatie of juist nu wil investeren in vernieuwing en ontwikkeling van je medewerkers. Weet dat er subsidiemogelijkheden zijn voor ondernemers in Noordoostpolder.  linkedin.com/in/willemien-van-putten-35197b1

Met meer dan vijftien jaar ervaring in het uitzendwerk, was het voor de familie Post in 2015 een logische stap naar een eigen bedrijf. De driekoppige directie, bestaande uit ex- schipper en –visserman Geert, dochter Maria en zoon Nanne, deed het bedrijf in rap tempo groeien tot de organisatie, die het nu is. Met vestigingen in Urk, Harlingen, IJmuiden en Kampen en meer dan veertig medewerkers. Aandacht is daarbij het centrale thema. Aandacht, die we geven aan onze opdrachtgevers, aan onze krachten en aan elkaar. Het is tenslotte allemaal mensenwerk en wat aandacht krijgt, groeit.  werckpost.nl


Info

Een overzicht van de leden is te zien op bvnoordoostpolder.nl

19

Word individueel lid bij dé belangenbehartiger van de Noordoostpolder

Koop van der Wal

BV Noordoostpolder is een vereniging voor ondernemers die

Al meer dan 80 jaar zijn wij een familiebedrijf in hart en nieren. Onze traditionele en belangrijkste drijfveren, welke oorsprong vonden in 1936 in Munnekeburen, worden nog steeds door al onze medewerkers uitgevoerd. Koop van der Wal B.V. staat voor import & export van landbouwmachines en tractoren, wereldwijd. Naast deze business hebben wij meer dan 70.000 nieuwe en gebruikte onderdelen via een webshop. Ook verkopen wij onder eigen naam ‘AgriKoop’ grondbewerkings-machines. Hiermee wordt direct een grote landbouwmarkt bevoorraad. Inmiddels heeft het bedrijf een enorme groei doorgemaakt. De locatie is ruim 20.000m² groot en heeft een vakkundig ingerichte werkplaats, een grote opslagruimte en compleet ingerichte showroom. Wij willen graag aansluiten bij de BVN om op een laagdrempelige manier kennis te maken met andere ondernemers in de Noordoostpolder. Door ervaringen en kennis te delen, zal dit een gezamenlijk voordeel op kunnen leveren. Natuurlijk bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze locatie in Bant.  koopvanderwal.com

ondernemersklimaat is belangrijk en daarom zijn alle activiteiten van

Luna de Nieuwetijdspraktijk

Hallo, ik ben Martha Houkema en sinds kort lid van de BVN. Ik woon sinds 3 jaar in Rutten en heb mijn praktijk aan huis. Ik vind het belangrijk om in de eigen regio de verbinding met ondernemers aan te gaan en te kijken hoe wij elkaar kunnen versterken. In mijn werk combineer ik 20 jaar ervaring op het gebied van organisatieadvies, business coaching en leiderschap met mijn paranormale gaven. Je kunt bij mij terecht voor vragen op het gebied van organisatieanalyse en advies, strategisch bedrijfsadvies, screening en doorlichting, begeleiding van individuele professionals en teams. Met name als de antwoorden via de traditionele zienswijze niet verkregen worden en andere perspectieven nodig zijn.  denieuwetijdspraktijk.nl

wordt bestuurd door ondernemers. Ondernemers die denken zoals jou! Jouw belang staat centraal in onze organisatie. Een goed de vereniging bovenal gericht op het bevorderen van de economische bedrijvigheid in de Noordoostpolder. BVN behartigt de belangen van ondernemers in de Noordoostpolder. Dit doen wij specifiek voor onze leden en hiervoor zitten wij aan tafel met overheden en partners zoals netwerk- en belangenorganisaties. Daarnaast houden de voor onze leden de relevante ontwikkelingen in het oog en communiceren dit door via onze maandelijks nieuwsbrief en dit ledenmagazine Intercom. Een individueel lidmaatschap biedt meer. Denk aan het bijwonen van bedrijfsbezoeken, kennis- en netwerkbijeenkomsten, waarbij vakspecialisten je bijpraten over uiteenlopende business gerelateerde onderwerpen. Wil je ook profiteren van één krachtig netwerk van bedrijven? Wil je jouw stem laten gelden, jouw netwerk verbreden en je verenigen in één sterk merk? Word dan nu lid met onze verlengde kortingsactie! Meld jij je voor eind december aan als individueel lid van BV Noordoostpolder, dan bieden we je het lidmaatschap in 2021 aan met een korting van € 75,- én krijg de resterende weken van dit jaar cadeau. Meld je nu aan als individueel lid bij BV Noordoostpolder!  bvnoordoostpolder.nl/aanmelding-lidmaatschap

Aviemore Aviemore is expert op het gebied van financiën voor het MKB en zzp'ers. Wij hebben passie voor cijfers en rapportages en doen ons werk met veel plezier. Wij bieden (startende) ondernemers de juiste ondersteuning en begeleiding voor een gedegen financiële administratie. Wij hebben slimme oplossingen om de financiële en administratieve processen binnen jouw bedrijf goed op te zetten. Daarnaast nemen we alle belastingaangiftes voor je uit handen. Voor ZZP'ers Aviemore biedt voor zzp'ers een aantrekkelijk abonnement aan. Je kunt kiezen uit een ZZP Pakket Basis of ZZP Pakket Plus. Voor een vast bedrag per maand ben je verzekerd van een gedegen financiële administraties. Met actuele kennis van wet- en regelgeving kunnen wij jouw aangifte inkomstenbelasting zo voordelig mogelijk uit laten komen. Kijk voor de inhoud van de pakketten op onze website.  aviemore-mkb.nl


Nomineer de ondernemer van het jaar! De verkiezing voor de ondernemer van het jaar is weer van start! Tot 16 november kun jij een bedrijf in de Noordoostpolder nomineren waarna de jury zich over de nominaties zal buigen.

Nomineer nu jouw favoriet op:

bvnoordoostpolder.nl/ondernemer-van-het-jaar


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.