__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Juli 2019 | Jaargang 18 - Nummer 2

3

BAN voorzitter Henk pals over solidariteit en samenwerking

15

Starter in beeld: Marc Reussing stelt zich voor

IN DIT NUMMER O.A.

4

Nader kennismaken met burgmeester Harald Bouman

6

Een interview met Centrummanager Jacqueline de RuiterRoubos


2

Adverteren in de volgende INTERCOM? ...geeft smaak aan uw huisstijl.

Bel of mail naar: 0527-274600 info@bedrijvenactiefnop.nl

ARCHITECTUUR INTERIEUR BOUWKUNDIG ADVIES ENERGIE ADVIES

Goed in vorm!

huisstijl

website

emmeloord

Advertentieruimte 1/2 pagina 190x130 mm

drukwerk

belettering

t 0527 624 622

grootformaat

vlag

kleding

i www.mijnvormgever.nl

divers


Info

Bedrijven Actief zet zich in voor álle ondernemers in de Noordoostpolder.

INTERCOM is een uitgave van Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) Redactie Huib van der Wal (tekstschrijver) Jannette Weultjes (tekstschrijver) Jet van der Veen (tekstschrijver) Ronald Vissers (T-BB) Sherida Arron Jelle de Jong (TAN) Coördinatie en redactiesecretariaat Sherida Arron Advertentieacquisitie Sherida Arron Ontwerp en opmaak ComSi BV www.comsi.nl Oplage 2.400 Deze uitgave wordt verspreid onder de ondernemers in de Noordoostpolder. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Foto voorpagina: rawpixel.com

Adresgegevens BAN Noordzijde 6a 8302 GL Emmeloord Postbus 29 8300 AA Emmeloord  0527 - 27 46 00  info@bedrijvenactiefnop.nl  www.bedrijvenactiefnop.nl

3

Column

Henk Pals voorzitter Bedrijven Actief

column

Colofon

Belangenbehartiging; solidariteit en samenwerking! Bedrijven Actief Noordoostpolder is een vereniging voor en door ondernemers. Het doel van de BAN is het versterken en optimaliseren van het ondernemersklimaat. Inzet en input van leden is noodzakelijk om de zaken die voor ondernemers belangrijk zijn in de verschillende netwerken waar Bedrijven Actief in participeert te laten horen. Voldoende leden zijn nodig om als vereniging voldoende relevant te zijn als gesprekspartner. Nog steeds zijn veel ondernemers en ondernemingen geen lid van Bedrijven Actief Noordoostpolder of van een andere ondernemersvereniging. Voor bestuursleden en andere ondernemers die actief zijn voor hun collega’s is dat frustrerend. We vertegenwoordigen een collectief belang en collectieve belangen worden altijd gebouwd op een fundament van solidariteit. Dus roep ik nog een keer op aan niet-leden lid te worden van ons collectief!! Het fusieproces tussen Ondernemersvereniging Groendorpen en Bedrijven Actief Noordoostpolder loopt op schema. Ook hier is de basisgedachte dat je samen meer kan bereiken dan ieder afzonderlijk. We willen graag samen verder als een nieuwe vereniging met een nieuwe organisatie en een nieuw bestuur. Ik ben er positief over, maar uiteindelijk moeten de leden van beide verenigingen op basis van het definitieve plan hun instemming aan de fusie geven. En zo hoort het ook, want; bij een vereniging zijn de leden de baas! Een jaar geleden heeft ondergetekende zich namens Bedrijven Actief aangesloten

bij het initiatief van Wim van Wegen, raadslid D66 Noordoostpolder, om een serieuze poging te wagen de treinverbinding Lelystad – Groningen, met ook een station in Emmeloord, weer op de politieke agenda te krijgen. Later haakte Johan Goos namens het CDA aan. Onze inzet werd gewaardeerd, het idee werd als sympathiek bestempeld maar vooral als kansloos beschouwd. Samen met Rinske Keuning, Hennie Bogaards en Heidy Smit hebben we de schouders eronder gezet, de Tweede Kamer bezocht, contacten onderhouden met lokale en regionale politici, met VNO-NCW en de bedrijfskringen in de gemeente waar de lijn doorheen moet gaan. En last but not least; we hebben een succesvol symposium georganiseerd in maart jl. We hebben de publiciteit gezocht en gekregen. Ondertussen staat de Lelylijn in alle coalitieprogramma’s van de provincies Friesland, Groningen en Flevoland, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland zich landelijk achter het initiatief geschaard en gaan hierop ook een zware lobby inzetten. Deze week werd bekend dat ProRail de oude plannen voor de Zuiderzeespoorlijn weer uit de kast heeft gehaald en dat staatssecretaris Stientje van Veldhuizen de Kamer heeft beloofd met de Noordelijke Provincies in overleg te treden over een quick scan naar mogelijke kansen voor de OV-verbinding Lelylijn! Dit alles bewijst maar weer eens dat je als Bedrijven Actief samen met netwerkpartners veel kunt bereiken. Daarom zou iedere ondernemer lid moeten zijn van een ondernemersvereniging!


4

Info

De burgemeester is te volgen op Twitter @HaraldBouman

Harald Bouman, burgemeester Noordoostpolder

Economie volgt infrastructuur ‘Economie volgt infrastructuur’. Dat stelt burgemeester Harald Bouman (47). De bezoekers van de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente, BAN, LTO en OVG in ’t Voorhuys hebben al kennis met hem kunnen maken. Daar richtte hij zijn speech op samenwerking en ambassadeurschap. We maken op deze pagina nader kennis met Harald Bouman, die voordat hij in december werd geïnstalleerd als burgemeester van gemeente Noordoostpolder, wethouder en locoburgemeester was van de gemeente Eemsmond, met als hoofdplaats Uithuizen. In Noordoost- Groningen is de ontwikkeling van Groningen Seaports (Eemshaven en Delfzijl) een krachtige economische motor gebleken. Bouman zat in het dagelijks bestuur van deze haven, die een enorme ontwikkeling doormaakte. Google liet er de glasvezelkabel aan land komen voor de digitale verbinding met Europa en realiseerde daar een datacentrum. Windparken in de buurt leveren daarvoor de energie. Inmiddels is er ook een energiecentrale gebouwd. ,,De economie heeft zich in de gemeenten Eemsmond en Delfzijl daarna geweldig ontwikkeld. Dat hebben we overigens gedaan met respect voor het werelderfgoed dat vlakbij Groningen Seaports ligt, de Waddenzee,’’ aldus Bouman.

Uithuizen en omgeving is overigens ook een (poot)aardappelgebied. Zijn kennis van de landbouw maakt het voor Harald Bouman nog wat makkelijker om zich in zijn nieuwe gemeente thuis te voelen. ,,Ik hoef mijn teksten over de aardappel niet te veranderen’’, grapt de nieuwe burgemeester.

„Eigenlijk moet elke inwoner een ambassadeur zijn”

Harald Bouman gaat zich in zijn rol als ambassadeur en landelijk netwerker voor de Noordoostpolder inzetten. Een aantal punten geeft volgens hem ons gebied een duidelijk profiel: de land- en tuinbouw, een divers bedrijfsleven, het knooppunt in de infrastructuur (centraal gelegen) en de handen-uit-de-mouwenmentaliteit.

„De mensen hier willen iets van het gebied maken”

De burgemeester, die sinds kort met zijn gezin in Emmelhage woont, was in zijn vorige functie tevens woordvoerder van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) als het ging om mobiliteit.

Die contacten zal hij zeker aanspreken als het gaat om de hoogwaardige verbinding Randstad-Groningen. ,,Samenwerking is in dit dossier een must. En uiteindelijk moet de slag gewonnen worden in Den Haag.’’ De meer kleinschalige infrastructuur, het vervoer van en naar de dorpen, heeft ook de aandacht van Harald Bouman. ,,Dit probleem van bereikbaarheid speelde ook in mijn vorige gemeente.


Info

Dhr. Bouman is sinds december burgmeester van gemeente Noordoostpolder

Daar hebben we met een groep gemeenten in Groningen en Drenthe het project Publiek Vervoer op poten gezet, kleinschalige vervoersmogelijkheden. Ik kan me voorstellen dat ook de Noordoostpolder behoefte heeft aan een dergelijk project.’’ Harald Bouman heeft wel meer ideeën, waarbij hij benadrukt dat de onderwerpen bij de diverse wethouders in de portefeuille zitten. ,,Zij moeten het

werk doen’’, zo vindt hij. ,,We hebben een in de seizoenen gezien afwisselend landschap. Er is veel ruimte. Parkachtig wonen is een sterk punt van ons gebied. En dat allemaal op rijafstand van grote steden als Amsterdam, Leeuwarden, Zwolle en Groningen. We mogen dit en die andere profielpunten die ik heb genoemd wel wat meer uitdragen. De Noordoostpolder heeft gewoon veel potentie’’, stelt Harald Bouman tot slot.

5

Als allerlaatste roept hij ondernemers op om contact te zoeken, vragen te stellen. ,,Als ondernemers zich in willen zetten voor het algemeen belang en daarover vragen hebben, stel ze aan mij. Mogelijk kan de gemeente dan zo’n initiatief faciliteren.’’


6

Info

Op gastvrijemmeloord.nl zijn evenementen te zien die plaatsvinden in en rond Emmeloord-Centrum

,,Ik ben altijd trouw aan Emmeloord-Centrum geweest. Mijn man en ik hebben twee kinderen. We konden en kunnen altijd prima slagen in en rond de Lange Nering. Nu ik als centrummanager in alle winkels binnen kom, ben ik toch weer aangenaam verrast. Wat een mooie winkels hebben wij! En wat een compleet en volwaardig winkelcentrum!’’

Foto: Pim van der Maden

Jacqueline de Ruiter-Roubos, nieuwe centrummanager

Wat een mooie winkels hebben wij! En wat een compleet en volwaardig winkelcentrum! Aan het enthousiasme van de nieuwe (sinds december) centrummanager Jacqueline de Ruiter-Roubos zal het zeker niet liggen. Ze heeft een baan voor 24 uur, maar komt uren tekort. ,,Geeft niet hoor. Het is nu gewoon wat extra investeren.’’ Jacqueline, opgegroeid in Luttelgeest, nu

winkelende bezoekers naar een bruisend Emmeloord-Centrum trekken. Dat gaat ze doen in nauwe samenwerking met diverse partijen en op basis van drie uitgangspunten: 1 een sfeervol, veilig en schoon centrum, 2 gerichte marketing en 3 aantrekkelijke evenementen. Waarbij vooral 2 en 3 uiteraard nauw met elkaar verbonden zijn.

Gastvrij Emmeloord

Als het gaat om sfeer en veiligheid zijn er al diverse maatregelen getroffen, of nog in de maak. In samenwerking met de gemeente zijn er hanging baskets met kleurige bloemen aan de diverse lantaarnpalen gehangen. CME heeft ook geïnvesteerd in een geluidsinstallatie, waardoor er binnenkort prettige achtergrondmuziek door de Lange Nering klinkt. Het bestaande uitstalbeleid (geen uitstallingen meer van winkels voor de etalage, om de doorloop van het winkelend publiek niet te hinderen) wordt onderzocht door de gemeente, in overleg met het CME. Mogelijk komen de uitstallingen in beperkte mate toch weer terug, omdat ze sfeerverhogend zijn en de ondernemers meer omzet kunnen bezorgen.

Momenteel heeft Lange Nering-West last van het verfraaien van De Deel. ,,We zijn als CME heel blij met deze opknapbeurt, maar kunnen haast niet wachten totdat deze klaar is.’’ Daarna zal de bouw gepland worden van de nieuwe winkelpanden tegenover Lange Nering-Oost, achter Intertoys, waarin de nieuwe Jumbo komt met daarboven appartementen. Emmeloord-Centrum moet uiteindelijk een compacter winkelcentrum worden, weet ook Jacqueline. Jacqueline vindt het leuk om met diverse partijen samen te werken, zoals de winkeliers, StEP, gemeente en Bedrijven Actief. Ze zit elke dag tegenover collega Sherida van de BAN en ze houden elkaar dagelijks op de hoogte van allerlei ontwikkelingen. Een betere communicatie is niet denkbaar!

Social media en de website spelen een belangrijke rol in de marketing van Gastvrij Emmeloord, de marketingnaam van Emmeloord-Centrum. Jacqueline wil er uiteindelijk naar toe dat op de website alles te vinden is wat Emmeloord-Centrum te bieden heeft.

met haar gezin woonachtig in Marknesse, heeft een ruime ervaring opgedaan in de marketing. Onder meer voor NedFox in Emmeloord en daarna als marketingmanager voor twee bedrijven in Zwolle. ,,Ik heb daar een mooie persoonlijke groei doorgemaakt. Maar toen de baan als centrummanager voorbij kwam heb ik direct gesolliciteerd. Het belang van een gezond centrum van Emmeloord, van de Noordoostpolder, hoef je mij als polderbewoner niet uit te leggen. Daarnaast vind ik alle persoonlijke contacten met zo veel verschillende mensen erg leuk. In mijn vorige baan had ik dit veel minder.’’ Opdracht

Jacqueline heeft één grote opdracht van het bestuur van Stichting Centrum Management Emmeloord (CME) meegekregen: meer


8

Info

Volg de ontwikkelingen op Facebook facebook.com/lelylijn

De trein dendert door... Het Rijk zette in 2007 een streep door de plannen voor een Zuiderzeelijn, de beoogde spoorlijn tussen Groningen, Drachten, Heerenveen, Emmeloord en Lelystad. Ruim tien jaar later weten drie Emmeloorders het plan opnieuw op de politieke agenda te krijgen. Met succes. Initiatiefnemers Johan Goos, Wim van Wegen en Henk Pals vinden het de hoogste tijd dat de ontsluiting van het Noorden gestalte krijgt. Wim van Wegen (D66) nam het voortouw door in 2017 een motie in te dienen op het nationale congres dat namens de Noordoostpolder de Zuiderzeelijn weer op de politieke agenda wil zetten. Henk Pals, toen net voorzitter van de BAN, zag kansen en besloot zich bij hem aan te sluiten. Met de komst van Johan Goos (CDA), die zich in ’t verleden met succes sterk maakte voor een nieuw viaduct over de N50 en een oprit vanuit Emmeloord naar Ens, was het drietal compleet. Waarom gaat het deze keer wél lukken? ,,Omdat de tijd er rijp voor is’, laat Henk Pals weten. ,,Als je de kaart van Nederland ziet, ontbreekt er een groot stuk in het spoorwegnet. Het huidige

netwerk is niet dekkend. Klimaat en economie zijn belangrijke factoren om de treinverbinding van Lelystad naar het Noorden van Nederland aan te leggen. Het aantal autokilometers neemt toe en daarmee de CO2-uitstoot. Dat moet echt anders. De ontsluiting van het Noorden per spoor is momenteel alleen via Zwolle geregeld. Het is hoog tijd voor een tweede spoorverbinding met het Noorden. De futuristische magneetzweeftrein waar de lobbyisten van de Zuiderzeelijn zich sterk voor maakten, is in onze plannen van de baan. Te ambitieus en niet nodig. Wij zetten in op een nieuwe verbinding met normale treinen die gewoon op rails rijden. Deze nieuwe lobby voeren wij onder de naam Lelylijn. Vernoemd naar Cornelis Lely, de ingenieur die gezorgd heeft voor de inpoldering van onze provincie.’ Om de voordelen niet alleen voor de reizigers vanuit het Noorden te benadrukken maar ook de OV’ers die de andere kant op moeten enthousiast te maken, kreeg het symposium van maart de naam ‘Goed gespoord van West naar Noord’. Het werd de opmaat naar tal van activiteiten om gedragenheid te creëren voor de plannen.

,,Het type medewerker verandert, de regio wordt groter. Nu speelt de afstand bij woon-werkverkeer nog een rol omdat forenzen die per trein reizen, in Lelystad moeten overstappen op een bus. Als het traject AmsterdamEmmeloord aaneengesloten afgelegd kan worden, kan de reistijd worden ingevuld als werktijd. Ik weet zeker dat de Noordoostpolder daarmee aantrekkelijker wordt om te werken. Wonen kan natuurlijk ook, maar dat is dan een keuze.

„Door een goede verbinding per spoor creëer je een nog beter vestigingsklimaat”.

Het bedrijfsleven hier heeft al jaren de wens om vertrokken polderbewoners die elders zijn gaan studeren enthousiast te maken om terug te keren voor hun werk. De slechte verbinding van het OV moet geen bottleneck meer zijn voor hbo’ers en universitair geschoolden om hier te komen werken. Het is een kipeikwestie. Door een goede verbinding per spoor creëer je een nog beter vestigingsklimaat voor bedrijven die zich


9

Het traject van de Lelylijn

oriënteren op de Noordoostpolder als thuisbasis. Het komt de leefbaarheid ten goede en ook de toekomstige luchthaven in Lelystad is dan vanuit het Noorden per trein bereikbaar.” Wat is de stand van zaken? ,,We mikken vanaf de start op draagvlak van onderaf vanuit Flevoland, Friesland en Groningen. Inmiddels mogen we rekenen op steun van ondernemersorganisatie VNO-NCW.

Voorzitter Hans de Boer vindt dat de kansen van de Lelylijn serieus onderzocht moeten worden. Ook de Provinciale Staten van Groningen vinden de Lelylijn een onderzoek waard, terwijl zij vier maanden geleden nog inzetten op snellere treinen via de bestaande verbindingen. De Drentse gedeputeerde Henk Brink, die zijn kaarten gezet had op snellere treinen via de Hanzelijn, wil ook dat de haalbaarheid van de Lelylijn onderzocht gaat worden.

Wat is er nog nodig? Wat er in eerste instantie moet gebeuren is dat de politiek en het bedrijfsleven in de provincies en gemeenten waar de Lelylijn door moet gaan lopen de handen ineen slaan en samenwerken in de lobby en het uitwerken van concrete plannen voor deze spoorlijn. Daarnaast is commitment vanuit de doelgroep waarvoor we het eigenlijk doen heel belangrijk. De ondernemers van nu, maar ook die van de toekomst. De leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar, dat is de generatie die er de vruchten van gaat plukken. In de jaarvergadering van de BAN heb ik de leden van BAN en OVG opgeroepen om mee te denken. Kom in beweging om samen met ons een statement te maken richting de politiek. Samen sterk! We zijn een milieuvriendelijke gemeente, het ondernemersklimaat is hier goed voor zowel bedrijven als medewerkers. De trein moet door. Handel ontwikkelt zich altijd via logistiek en niet via een zandpad”, besluit Henk zijn betoog. De ontwikkelingen volgen?  lelylijn.eu  facebook.com/lelylijn


10

Info

HORIZON zet zich in om ondernemers te laten groeien en tegelijkertijd maatschappelijke opgaven te realiseren.

Lees meer op  horizonflevoland.nl  voucherregelingflevoland.nl

Bedrijven ondersteunen in hun ontwikkeling

Nieuwe kansen aan de HORIZON Van Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) heb je vast weleens gehoord, maar mogelijk gaat bij de naam Horizon nog geen belletje rinkelen. Bedrijven Actief Noordoostpolder legt de overgang van OMFL naar Horizon uit en wat Horizon voor jou kan betekenen.

Groeien tot aan de horizon Flevolandse bedrijven laten groeien, is de insteek van Horizon, de opvolger van Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL). De voormalige OMFLonderdelen Toerisme en Sport zijn nu zelfstandig, terwijl Flevoland Capital juist is toegevoegd. Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe naam: Horizon. Economisch gezien is Flevoland de snelst groeiende regio van Nederland. Horizon is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) van Flevoland. Dat betekent dat het rijk aandeelhouder is én daar financiële middelen tegenoverstelt. Dit zorgt voor meer kansen voor Flevolandse ondernemers.

In april is Marco Smit gestart als nieuwe directeur van Horizon

Ondernemers laten groeien Horizon biedt allerlei mogelijkheden om Flevolandse bedrijven te ontwikkelen. De focus ligt op kennis én financiën. Waar OMFL meer aanbodgestuurd werkte, wil Horizon juist vraaggestuurd werken, dus naar behoefte van de bedrijven. De specialisten van Horizon denken mee en zetten hun netwerk in. Zo kunnen ze banken en bedrijven samenbrengen, maar bieden ze ook financieringsmogelijkheden zoals het Proof of conceptfonds. Bedrijven die een veelbelovend product op de markt willen brengen, maar eerst flink moeten investeren, kunnen een bijdrage uit dit fonds aanvragen. Daarnaast biedt Horizon vouchers aan waarmee kennis kan worden ingekocht om een bedrijf te laten groeien. Bovendien stimuleert Horizon bedrijven die willen exporteren of dat willen uitbreiden én Horizon prikkelt buitenlandse bedrijven om naar Flevoland komen. Kortgezegd: Horizon is er om de regionale economie versterken.

De specialisten van Horizon De experts van Horizon bieden Flevolandse ondernemers toegang tot kennis en een sterk netwerk zodat ze zelf de gewenste groeistappen kunnen zetten. De expertise binnen Horizon is breed: - Internationalisering: zowel het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar Flevoland als het begeleiden en adviseren van bedrijven met internationale groeiambities. - Financiering; Horizon beheert verschillende fondsen en subsidieregelingen - Bedrijfsontwikkeling op verschillende niveaus - Bedrijfsanalyse Bovendien leiden projectleiders, projectmanagers en controllers de trajecten in goede banen. Heeft jouw bedrijf groeiplannen? Maak dan gebruik van de diensten van Horizon.


Info

Op kennispoortregiozwolle.nl zijn filmpjes te zien van AW Materieel, Heftruckcentrum Post, Tolsma - Grisnich en MHTags.

11

Ynte van der Meer, innovatieadviseur Kennispoort Regio Zwolle

Foto: Kennispoort Zwolle

Ynte van der Meer, innovatieadviseur Kennispoort Regio Zwolle

We hebben al diverse projecten in de Noordoostpolder mogen begeleiden Het bevorderen van innovatie in het bedrijfsleven. Onder meer via advisering, maar ook door het maken van verbindingen. Dat is heel in het kort wat Kennispoort Regio Zwolle doet. Ook Bedrijven Actief Noordoostpolder, Ondernemersvereniging Groendorpen en gemeente Noordoostpolder hebben zich bij dit netwerk aangesloten, dat bestaat uit gemeenten, scholen en ondernemersorganisaties uit 21 gemeenten rondom Zwolle. Innovatieadviseur Ynte van der Meer is de contactpersoon van Kennispoort Zwolle in de Noordoostpolder. Hij houdt zich met name bezig met innovatie in de wereld van de maakindustrie. Collega Petra van den Hengel focust zich vooral op innovatie in de sector agri en food. Hoe werkt het bij Kennispoort Zwolle? Ynte van der Meer: ,,Als een ondernemer met een innovatief idee rondloopt en hij weet niet goed hoe hij daar verder handen en voeten aan moet geven, dan kan hij contact opnemen met mij. Ik kom dan langs voor een gesprek en kijk hoe ik hem verder kan helpen. Dat kan het geven van informatie zijn over subsidies

of octrooirecht, van ondersteuning bij een businessplan tot hulp bij financiering. Maar het kan ook zijn dat ik het bedrijf voorstel aan een collega onderneming die op zoek is naar een innovatiepartner, of dat ik de ondernemer introduceer op een mbo of hbo school waar studenten onderzoek kunnen doen naar het idee, de markt of de techniek. In alle gevallen is de ondernemer leidend en bepaalt daarmee zelf het succes. Kennispoort adviseert en ondersteunt. Dat doen wij gratis, tot een grens van zestien uren. Kennispoort verstrekt zelf geen subsidie.’’ Kennispoort Regio Zwolle heeft al diverse ondernemers in de Noordoostpolder mogen helpen. Kennispoort begeleidde Gert Jan van Wieren van AW Materieel. Het Emmeloorder bedrijf won met de innovatieve wascontainer in 2016 de XIC Award, (Cross over innovation award). Henk Petter van MechaTech werd begeleid bij de financiering van de kuubskistenwasser. Bij Tolsma-Grisnich zijn ze een hypergevoelige e-nose aan het ontwikkelen. Kennispoort heeft geregeld dat studenten uit Zwolle

(Windesheim) en Enschede (Saxion) helpen onderzoeken en ontwikkelen. Tolsma-Grisnich heeft zelf al contacten met Wageningen (WUR). Deze e-nose kan bederf in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen, waardoor een zo klein mogelijk deel van de oogst verloren gaat. Ynte: ,,Soms leveren de contacten niet direct aanwijsbare resultaten op. Zo heb ik goede contacten opgebouwd met Jellard Koers van Suplacon. Jellard en ik hebben elkaar over en weer in diverse netwerken geïntroduceerd, van Smart Industry, via FME, tot Windesheim en Deltion College.’’ Kennispoort Regio Zwolle vindt het hoog tijd worden om zichzelf in de Noordoostpolder weer meer onder de aandacht te brengen. Ynte van der Meer wil graag met de BAN en OVG in het komend voorjaar een bijeenkomst organiseren. Zie ook  kennispoortregiozwolle.nl Er zijn daar diverse leuke en informatieve filmpjes te zien, van AW Materieel, Heftruckcentrum Post, Tolsma - Grisnich en MHTags.


12

Info

De Floriade in Almere opent in het voorjaar van 2022 haar deuren. Zes maanden lang staat een gebied midden in de stad in het teken van de groene stad van de toekomst.

Het thema van Floriade Expo 2022 is ‘Growing Green Cities’

Floriade Expo 2022: kansen voor elke ondernemer

Word onderdeel van Floriade Expo 2022 Het duurt nog even, maar eind april 2022 start in Almere Floriade Expo 2022. Deze wereldtuinbouwtentoonstelling biedt straks en ook nu al kansen voor ondernemend Flevoland. Met een speciale leveranciersportal zet de Expo-organisatie de deuren open voor bedrijven die leverancier willen worden voor Floriade Expo 2022. Het thema van Floriade Expo 2022 is ‘Growing Green Cities’, oftewel de Groene Stad van de Toekomst. Op dit moment leeft 50% van de wereldbevolking in steden. Dit zal in 2050 waarschijnlijk 70% zijn. Deze groei vraagt om oplossingen om steden veilig, gezond en aantrekkelijk te houden. Floriade Expo 2022 speelt hierop in met de vier subthema’s groen, voeding, energie en gezondheid. Rondom Floriade 2012 in Venlo hebben 736 bedrijven diensten en producten geleverd aan de Floriade-organisatie en haar partners. Ook jouw bedrijf kan die kans benutten. Bij de Floriade denk je wellicht aan fabrikanten van landbouwmachines, akkerbouwers, cateringbedrijven en producenten van zonnepanelen. Maar ook een garagehouder, verpleegkundige of trainer kan van betekenis zijn voor deze groene expositie.

Tijdens een vorige editie kreeg een slotenmaker de opdracht om alle exporuimtes van een slot te voorzien. Hij had zich als enige slotenmaker aangemeld en het leverde hem veel omzet op. Schrijf je dus in om onder de aandacht te komen: floriade.nl/nl/leveranciers. Wanneer de Floriade-organisatie producten of diensten nodig heeft, doet het een offerteverzoek bij de geregistreerde ondernemingen. Leveranciersportal Floriade Expo 2022:  floriade.nl/nl/leveranciers

Growing Green Cities Het Floriadehoofdthema ‘Growing Green Cities’ is onderverdeeld in vier subthema’s: - Groen: groene ruimten maken steden aantrekkelijker om te wonen. - Voeding: welke oplossingen zijn nodig om iedereen voldoende, betaalbaar en gezond voedsel te bieden? - Energie: duurzame energieoplossingen en de bijdragen die groene ruimtes leveren aan een stad. - Gezondheid: groen zorgt voor een gezonde leefomgeving en voor fysieke en mentale vitaliteit.

Floriade Business Club Voel jij je betrokken bij de thema’s van Floriade Expo 2022? Wil jij je business laten groeien, de wereld een beetje groener maken én jouw netwerk uitbreiden met gelijkgestemde collega-ondernemers? Word dan ambassadeur van de Floriade Business Club. Lees meer op  floriadebusinessclub.nl


Info

Een ballonvaart over de tulpen leverde veel (internationale) belangstelling op. Dit was naast de Tulpenbingo één van de nieuwe activiteiten tijdens het Tulpenfestival

13

Het Tulpenfestival trok dit jaar een recordaantal van bijna 97.000 bezoekers.

Foto: Sjors Evers

Nieuws van StEP

StEP Noordoostpolder heeft dit voorjaar weer twee succesvolle evenementen georganiseerd waarmee de polder flink op de kaart is gezet Tulpenfestival Het Profytodsd Tulpenfestival is bezocht door een recordaantal bezoekers van 97.000 waarbij een opvallend aantal buitenlandse toeristen. Mede door het mooie weer was het in het Paasweekend, het eerste weekend van het Tulpenfestival, topdrukte op de Van Staveren autoroute en bij de activiteiten op en rondom het Tulpenbelevingsveld. De verschillende commissies hebben dit jaar voor veel leuke nieuwe activiteiten gezorgd. Eén van de nieuwe activiteiten was een ballonvaart over de tulpen, deze activiteit leverde veel (internationale) belangstelling op. Ook de tulpenbingo, de fotoworkshop, de taartenbakwedstrijd en de fietsenverhuur waren zeer in trek bij de bezoekers van het festival. Daarnaast zijn ook de traditionele activiteiten van het Profytodsd Tulpenfestival zoals de koetsentocht, de wandelroute van AVNOP, de belevingsweekenden, de

open dag van Ontmoet het Platteland, de fototentoonstelling, Kunst tussen de tulpen, de helikoptervluchten en de Level One 11-dorpen Steptocht wederom succesvol. Simone Voskuilen, Communicatie manager bij StEP Noordoostpolder: ,,Door de grote interesse van nationale en internationale pers wordt het Tulpenfestival steeds drukker bezocht. Dit jaar heeft de organisatie extra middelen ingezet om het verkeer zoveel mogelijk in goede banen te leiden en de toeristen te informeren en te begeleiden tijdens hun bezoek aan het Tulpenfestival”.

bezoekers van bijna 4.000. Logistiek gezien was het evenemententerrein ideaal maar ook het ruime aantal m2 had zo zijn voordeel. Hierdoor was er plaats voor een groot podium, een ruime ingang en een 40 meter hoge kermisattractie. Het grote podium bood plaats een grote namen zoals Billy the Kit, Crooxs, Essentials en Dirrty Berry en de 2 grote headliners Kris Kross Amsterdam en Freddy Moreira. De organisatie kijkt terug op een fantastisch festival met louter hoogtepunten.

Nacht van Oranje De Nacht van Oranje Emmeloord, ook in april, moest dit jaar uitwijken naar het evenemententerrein aan de Marknesserweg. Dit bleek een schot in de roos en deze editie trok een recordaantal Foto: Sjors Evers


Advertorial

14

advertorial

Bouw energieneutraal pand met oog op de toekomst

ACF Bentveld, NUGTR en Mijn OfficeXpert verhuizen naar EcoPark Automatiseringsbedrijf ACF Bentveld, Mijn OfficeXpert en reclamebureau NUGTR (voorheen Custom Media en ACF Bentveld Webs en Apps) zijn groeiende en werken daardoor momenteel vanuit verschillende locaties. Met het oog op de toekomst wordt er op dit moment een nieuw, energieneutraal pand gebouwd op EcoPark 63 in Emmeloord. Duurzaam ondernemen Mede-eigenaar Cees Tuytel: ,,We willen zoveel mogelijk een energieneutraal pand neerzetten. Toekomstgericht ondernemen is belangrijk. Niet alleen in ons vakgebied willen we met de nieuwste technieken vooruitstrevend zijn, ook met de bouw van ons pand.” Ondernemers Cees Tuytel en Anko Bentveld hebben gekozen voor zonnepanelen en een warmtepomp, waarmee ze zelf energie en warmte opwekken. Er wordt met duurzame bouwmaterialen gewerkt en er is gekozen voor een modern klimaatbeheersingssysteem, dat bijdraagt aan een beter milieu en een prettig werkklimaat. ICT voor nu en straks ACF Bentveld is het automatiseringsbedrijf van de Noordoostpolder welke ICT-omgevingen, groot of klein, met de grootst mogelijke zorg aanlegt, onderhoudt en vernieuwt. Door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen biedt het bedrijf oplossingen die aansluiten op de klantwensen van nu én de toekomst.

   

Systeembeheer Clouddiensten Hard- en software VoIP en mobiele telefonie

 0527 85 85 85  acfbentveld.nl

De kracht van creativiteit en techniek Reclamebureau NUGTR versterkt bedrijven met doeltreffende reclame. Het team van creatievelingen en techneuten adviseert, creëert en produceert tal van reclame-uitingen met een onderscheidende uitstraling. Mooie en praktische oplossingen, online en offline. De ideale kantooromgeving Mijn OfficeXpert biedt alles wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren in een kantoorruimte. Martin de Jongh, mede-eigenaar van dit bedrijf, biedt bedrijven hierin deskundig advies. Van meubilair en printers tot complete projectinrichting. Losse kantoorartikelen zijn eenvoudig via de webshop te bestellen.

   

Websites & apps Logo- & huisstijlontwikkeling Autobelettering & gevelreclame Online marketing & social media

 0527 85 85 80  nugtr.nl

Poldermentaliteit De drie bedrijven bezitten een flinke dosis poldermentaliteit. Ze stropen graag de mouwen op en voeren het werk met passie uit. Waar ze voor staan? Transparantie, daadkracht en een full service aanpak. Mede-eigenaar Anko Bentveld: ,,Wij bouwen graag een duurzame relatie op met onze klanten. Door de jaren heen is ons klantenbestand behoorlijk gegroeid. Daar zijn we trots op!” Met meer dan 25 jaar ervaring mogen deze ondernemingen zich een deskundige en betrouwbare partij noemen. Naar verwachting zal het nieuwe pand in oktober in gebruik worden genomen. Uiteraard volgt er een open dag waar iedereen van harte welkom is, om een kijkje te komen nemen!

   

Kantoorartikelen Kantoormeubelen Projectinrichting Printoplossingen

 0527 85 85 85  mijnofficexpert.nl


Info

Marc helpt organisaties in de zorg- en bouwsector om hun doelen te bereiken door middel van marketingcommunicatie advies

15

Onder de naam ‘Starter in beeld’ geven we in INTERCOM, met zes vaste vragen als uitgangspunt, een startende ondernemer de gelegenheid zich te presenteren. Waarmee we een beeld krijgen van nieuwe ondernemersactiviteiten in onze regio. In deze aflevering maken we ruimte voor Marc Reussing (23), van Bouw Momenten en Zorgmarker.

Foto: Pim van der Maden

Starter in beeld

Marc Reussing, Bouwmomenten en Zorgmarker Stel jezelf even voor: Ik ben Marc Reussing, geboren en getogen in Emmeloord. Op het Windesheim in Zwolle heb ik commerciële economie gestudeerd. Ik heb een leuke vriendengroep, woon met veel plezier in de Noordoostpolder en ben een fanatieke voetballer. Momenteel speel ik in Flevo Boys 1, de club waar ik als jochie met voetballen ben begonnen. Wat voor bedrijf ben je begonnen? Tijdens mijn studie ben ik in 2016 met drie klasgenoten Bouw Momenten begonnen. Met dat bedrijf verzorgen we vooral de promotie van nieuwbouwprojecten voor bouwbedrijven en projectontwikkelaars. We hebben dat onder meer uitgebreid met het beheren van social media tot het ontwikkelen van klantapplicaties, bijvoorbeeld om nieuwbouwprojecten te kunnen volgen. Sinds vorig jaar juni ben ik alleen doorgegaan met dit bedrijf. In januari van dit jaar ben ik, mét twee partners, Zorgmarker begonnen. Met dit bedrijf ontzorgen we bedrijven en instellingen in de zorg volledig als het gaat om marketing.

Wat maakt jouw bedrijf uniek? Door mijn opleiding en leeftijd kijk ik op de meest moderne manier naar marketing. Ik haal daarnaast kennis in het bedrijf door met andere specialisten samen te werken. Samen denken we met onze klanten mee op strategisch niveau. We meten resultaten van marketinginspanningen en trekken op basis daarvan ook conclusies en stellen indien nodig aanpassingen in beleid en uitvoering door. We gaan tot het uiterste om de doelstellingen van de klant te halen. Wat voor ondernemerskansen biedt deze regio? Ik heb in deze polder via mijn familie, vrienden en mezelf al een mooi netwerk. Dat vormt een gezonde basis om met een onderneming te beginnen. Ik merk ook dat ik van diverse ervaren ondernemers opdrachten gegund krijg. Volgens mij is dit ook typisch Noordoostpolder.

Wat brengen jouw bedrijven in de Noordoostpolder? Een frisse vernieuwende aanpak van de marketing. Ik hoop via een gestage groei ook veel andere specialisten uit de Noordoostpolder aan werk te helpen. Ondernemen doen we samen? Sinds eind mei ben ik gevestigd in het Centrum voor Jong Ondernemerschap aan De Deel. Samenwerken is hier net zo gewoon als koffie drinken. Het bevalt me heel goed, past ook goed bij mij. Ik werk graag samen. Tevens ben ik lid geworden van de BAN. Ik heb nog niet precies in beeld wat mij dat precies gaat brengen, buiten een nieuw netwerk. Ik vind het sowieso wel goed dat er een lokale ondernemersorganisatie is die voor de belangen van de ondernemers opkomt.


16

Info

@BedrijvenActief

Verslagen zijn ook terug te vinden op onze Facebook pagina

#datdoetBANook

#datdoetBANook Nieuws? Een primeur? Of iets anders dat de BAN leden niet mogen missen? Meld het ons dan zijn wij erbij om op de diverse kanalen verslag te doen!

BAN Zomerfeest Zin in een zomers en spectaculaire vaarbeleving in een ribboat? Mis deze editie van het zomerfeest dan niet! Wij nodigen alle leden van de BAN uit voor het Zomerfeest van Bedrijven Actief! Een feestelijke bijeenkomst bij ‘t Achterhuis op Urk waar we elkaar ontmoeten, bijpraten en natuurlijk de zomer inluiden! Uiteraard met een heerlijke maaltijd en zomerse drankjes. Daarnaast is er de mogelijkheid om vanaf de kade bij ‘t Achterhuis een spectaculaire vaarbeleving in een Tornado RIB te ervaren! In de snelle RIB (Rigid Inflatable Boats) van Post Workboats Urk vlieg je bijna over het water.

 Donderdag 11 juli

Aanmelden kan via de BAN website:  bedrijvenactiefnop.nl/agenda/zomerfeest-ban

 Ontvangst 18.30 uur

 ‘t Achterhuis, Burgemeester J. Schipperkade 2, Urk

Fusie OVG met de BAN Vorig jaar september is de adviescommissie OVG/BAN in het leven geroepen om een fusie tussen de Ondernemersvereniging Groendorpen (OVG) en Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) te onderzoeken. De afgelopen drie maanden zijn er door deze adviescommissie bij de ondernemersverenigingen in de groendorpen, bij de BAN-leden en het OVG-bestuur presentaties gehouden. Tijdens deze presentaties werden de bevindingen van de adviescommissie gepresenteerd met één duidelijke conclusie: Samen staan we sterker! Er is overwegend positief gereageerd op de presentaties en op dit moment worden de juridische zaken uitgezocht. Hierna zullen er stemmingen worden gehouden waarna de OVG en BAN hopelijk per 1 januari 2020 samen verder kunnen als één nieuwe vereniging! De volgende update over de fusie zal tijdens de opening van het ondernemersseizoen bij het Pieperfestival worden gegeven.

Informatieplicht al geregeld? Organisaties die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken, zijn verplicht gesteld om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder door te voeren. 1 juli was hiervoor de deadline. Voldoet jouw organisatie nog niet aan de Erkende Maatregelen voor Energiebesparing? Regel dit dan nu alsnog en maak een plan van aanpak! Ga naar  mijneml.nl voor alle informatie en stel een rapport op. De Energieke Regio Noord Oost Nederland, regio Noordoostpolder, helpt u ook graag op weg:  ernon.nl/noordoostpolder


17

Openingsavond Pieperfestival Het ondernemersseizoen loopt op zijn einde en in de maand september zullen wij het nieuwe seizoen samen met de Rabobank, OVG en LTO feestelijk openen. Dit doen wij traditiegetrouw tijdens de openingsavond van het Pieperfestival. De avond heeft als thema ‘Veranderen’ en wordt geleid door de bekende schrijver en spreker Joseph Oubelkas. De openingsavond is speciaal voor leden van de BAN, OVG, LTO en Rabobank en belooft weer een interessante en vooral gezellige ontmoeting te worden! De uitnodiging voor deze avond zal binnenkort worden verstuurd.

Agenda 11 juli 2019

BAN Zomerfeest

Augustus Zomervakantie 12 september Kick-off ondernemersseizoen Pieperfestival Oktober Symposium November

Nog in te vullen

December

Kerstbijeenkomst

Kansen cluster Urk Maritime Bedrijven Actief Noordoostpolder werkt nauw samen met Bedrijvenkring Urk. Na overleg zien wij kansen voor zowel ondernemers in de Noordoostpolder als op Urk binnen het cluster Urk Maritime. Dit cluster (een initiatief van Bedrijvenkring Urk) heeft als doel het gecoördineerd nationaal én internationaal promoten van de maritieme kundigheid van het Urker bedrijfsleven.

Urk Maritime zet in op de bundeling van krachten: uitwisseling van kennis en informatie over marktontwikkelingen, voortdurende innovatie en onderlinge verbondenheid. Ook bedrijven buiten Urk kunnen profijt hebben van dit cluster. Bedrijven Actief wil haar leden daarom in contact brengen met Urk Maritime. Bijvoorbeeld door het organiseren van een bijeenkomst met informatie over het

cluster en haar kansen en het leggen van duurzame contacten. Op dit moment inventariseren wij welke leden hier interesse in hebben zodat wij aan kunnen sluiten bij de vraag. Stuur een mailtje met ‘Ik heb interesse in cluster Maritime’ naar info@bedrijvenactiefnop.nl en wij houden je op de hoogte!

Denktank op zoek naar onderwijs- of arbeidsmarktvraagstuk Verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven is onmisbaar voor een goede afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarom heeft Bedrijven Actief Noordoostpolder sinds begin dit jaar samen met Bedrijvenkring Urk de denktank Onderwijs & Bedrijfsleven in het leven geroepen. De denktank bestaat uit professionals uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Noordoostpolder en Urk.

Het doel is een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, zodat de arbeidsmarkt beter bediend kan worden in de toekomst. Na de zomervakantie wil de denktank gaan proefdraaien. Hiervoor zijn zij op zoek naar bedrijven met een onderwijs- of arbeidsmarktvraagstuk. De oplossingsrichting is in deze proef vrij in te vullen en er zal op innovatieve wijze naar het vraagstuk worden gekeken.

Met de proef wil de denktank ervaring opdoen in het verbinden van onderwijs met bedrijfsleven zodat zij in de toekomst vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen. Stuur een mail naar info@bedrijvenactiefnop.nl en wie weet gaat de denktank samen met jou aan de slag met het oplossen van jouw vraagstuk.


18

Deze bedrijven zijn onlangs lid geworden van BAN en stellen we graag voor

Info

Nieuwe leden Bewaaradvies.nl

Crehumus

Bewaaradvies is een onderneming van Harry Goos, specialist op het gebied van bewaring van (landbouw) producten met 40 jaar ervaring op dit gebied. Bewaaradvies wil ondernemers advies geven en coachen op het gebied van bewaring van landbouwproducten en bij het bouwen van de optimale bewaarplaats.

René den Boer: ,,Als eigenaar van Crehumus B.V. richt ik mij op de agrarische sector. Sinds de oprichting in 2013 zijn wij in de Noordoostpolder gevestigd. Wij begeleiden telers van alle gewassen in het proces naar duurzaam telen met bodemleven en plantextracten. Ons bodemleven is uniek en brengt bodemgezondheid, bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid. Gewassen maken wij sterk en weerbaar met plantextracten en spoorelementen. Met ons concept zien wij gezondere gewassen met meer opbrengst en kwaliteit, minder schimmels, bactériën en bodemproblemen. Daarmee sturen wij aan op minder chemie wat ook voor de leefbaarheid van de polder belangrijk is. Samenwerking maakt kracht en draagt bij aan ontwikkeling. Door te informeren en samen te werken wil ik graag bijdragen aan een betere leefomgeving én een duurzaam bodembeheer in de Noordoostpolder.”

 bewaaradvies.nl

Sightkick Bart Groot Wassink en Wilma Biemold zijn samen marketingbureau Sightkick gestart. Sightkick biedt diensten aan op verschillende gebieden, waaronder analyse & rapportage, concepting, design & webdevelopment en marketing. Bart en Wilma kunnen een breed pakket van diensten en producten aanbieden. Daarbij zijn ze van mening dat de website één van de belangrijkste pijlers van de marketing is. Veel marketing gaat tegenwoordig via het internet. Online marketing biedt veel mogelijkheden en kan heel veel inzicht geven. Het meten van je bezoekers op je website is het begin. Bedrijven willen vaak wel gebruik maken van de mogelijkheden die er online zijn, maar weten simpelweg niet waar te starten. Sightkick analyseert wat voorhanden is en wat er nog ontbreekt. Daarmee gaan Bart en Wilma aan de slag om snel te komen tot praktisch uitvoerbare adviezen. Dit doet Sightkick offline maar vooral online. Data verzamelen online gaat sneller. Daarnaast is de doelgroep online makkelijker te trechteren en het resultaat sneller te bereiken. Sightkick is lid geworden van de BAN omdat dit netwerk mogelijkheden biedt om veel verschillende ondernemers te ontmoeten. Bovendien zien Bart en Wilma de BAN als spreekbuis richting de gemeente en zijn ze ervan overtuigd dat je samen meer kunt bereiken. Daarnaast houden ze ook van gezelligheid.  sightkick.nl

 crehumus.nl

Faim Advies Een organisatieverandering heeft invloed op het team en het team heeft invloed op de organisatieverandering. Faim Advies begeleidt teams om van deze verandering een succes te maken. Door middel van teamanalyse en teamontwikkeling bevorderen we het doelgericht samenwerken. Eigenaresse Femke: ,,Ik vind het elke keer weer een geweldige uitdaging om te ontdekken waar nu écht behoefte aan is en waar nu écht de knelpunten zitten. Vaak weten werknemers zelf al wat de oplossing is. Dit moet alleen met en door het team gedeeld en gedragen worden. Onze eigenwijze, positieve en interactieve aanpak spreekt inmiddels steeds meer bedrijven aan. Organisatieadvies in een nieuw jasje!”  faimadvies.nl


Een overzicht van de leden is te zien op bedrijvenactiefnop.nl

Info

19

Nieuwe leden Bureau Rook Mijn naam is Roald Rook en ik ben eigenaar van Bureau Rook gevestigd in Vollenhove. Ik word sinds 2010 ingehuurd door bedrijven om professionals te ondersteunen in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. De focus van Bureau Rook ligt hierin in het versterken van persoonlijk leiderschap. Thema’s die daarbij aan bod komen zijn het creëren van meer rust en ruimte in het hoofd, het beter leren balanceren tussen werk en privé en het verminderen van stress waardoor maximaal gebruik gemaakt kan worden van talenten en eigenschappen. Bureau Rook coacht alleen buiten. Waarom? De natuur is authentiek en maakt ook het authentieke in mensen los. De natuur oordeelt niet, maar is gewoon zichzelf waardoor mensen ook gemakkelijk zichzelf zijn. Daarom vinden de gesprekken wandelend, in een kano of bij het kampvuur plaats. Bij de BAN hoop ik te kunnen inspireren en te leren van andere ondernemers.  bureaurook.nl

BOL | van Staveren

BOL | van Staveren is voortgekomen uit de samenwerking van twee familiebedrijven. De handelsondernemingen van BOL (Dronten) en van Staveren (Emmeloord) vormen samen de basis voor een gezond en toekomstgericht bedrijf met 40 medewerkers. Jan Sipke Hulzinga: ,,Daar mag ik nu leiding aan geven. Dat doe ik met veel inzet en bezieling. Wij hebben samen ruim 135 jaar ervaring en kennis in huis en daarmee maken wij écht het verschil. Onze ambitie houdt hier niet op; we willen een belangrijke brandstof- en smeermiddelenleverancier zijn voor Midden- en Noord-Nederland. Hiervoor hebben we sterke merken in handen, zoals Shell, Mobil en SuperGaz. De reden voor mij om lid te worden van de BAN? Hier vind je enthousiaste en gemotiveerde ondernemers die elkaar verder helpen. Daar wil ik iets aan bijdragen en hoop dit van de collegaondernemers terug te ontvangen. ‘Samen sterker!’, dat is mijn motto.”

Talent in Control Talent in Control is expert in de bemiddeling van finance professionals (vast en tijdelijke invulling). Functies waarin wij bemiddelen zijn bijvoorbeeld: financieel medewerker, hoofd administratie of business controller. Vanuit ons kantoor in Zwolle, werken wij voor klanten in de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland. Wij zijn een recruitmentbureau dat maatwerk levert, elk werving en selectietraject wordt zorgvuldig door ons vormgegeven. Wij doen er alles aan om de juiste professional voor u te vinden. Het financiële vakgebied kennen wij door en door, wij weten wat er speelt en hoe wij de juiste kandidaat kunnen aantrekken voor uw organisatie. Maudy Hellendoorn: ,,Er bestaat voor mij persoonlijk (bijna) niets leukers, dan klanten en kandidaten adviseren tijdens een werving & selectie traject. Ik geef niet op totdat de juiste professional een contract heeft getekend. Aandacht en oprechte betrokkenheid voor beide partijen. Vanuit deze drijfveer is Talent in Control opgericht. Een wens van mij, is bijdragen aan de groei en bloei van organisaties in de prachtige Noordoostpolder. Door mijn lidmaatschap bij de BAN hoop ik u te ontmoeten!”  talentincontrol.nl

 bolvanstaveren.nl


Zin in een zomers uitje en een spectaculaire vaarbeleving in een ribboat? Mis deze editie van het zomerfeest dan niet! Aanmelden kan via:  bedrijvenactiefnop.nl/agenda/zomerfeest-ban  Donderdag 11 juli

 Ontvangst 18.30 uur

 ‘t Achterhuis, Burgemeester J. Schipperkade 2, Urk

Profile for BV Noordoostpolder

Intercom juli 2019  

Intercom juli 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded