__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

November 2019 | Jaargang 18 - Nummer 3

4

Verslag van het informatief symposium van BAN en Rabobank

10

SoSWerkt verbindt onderwijs en bedrijfsleven met speciale werkweek

IN DIT NUMMER O.A.

7

Welke nieuwe vaardigheden hebben medewerkers nodig door de energietransitie?

9

WIMM koppelt talent aan bedrijven in de regio


2

Adverteren in de volgende INTERCOM? ...geeft smaak aan uw huisstijl.

Bel of mail naar: 0527-274600 info@bedrijvenactiefnop.nl

ARCHITECTUUR INTERIEUR BOUWKUNDIG ADVIES ENERGIE ADVIES

Goed in vorm!

huisstijl

website

emmeloord

Advertentieruimte 1/2 pagina 190x130 mm

drukwerk

belettering

t 0527 624 622

grootformaat

vlag

kleding

i www.mijnvormgever.nl

divers


Info

Bedrijven Actief zet zich in voor álle ondernemers in de Noordoostpolder.

INTERCOM is een uitgave van Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) Redactie Huib van der Wal (tekstschrijver) Jannette Weultjes (tekstschrijver) Jet van der Veen (tekstschrijver) Ronald Vissers (T-BB) Sherida Arron Jelle de Jong (TAN) Coördinatie en redactiesecretariaat Sherida Arron Advertentieacquisitie Sherida Arron Ontwerp en opmaak ComSi BV www.comsi.nl Oplage 2.400 Deze uitgave wordt verspreid onder de ondernemers in de Noordoostpolder. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Foto voorpagina: Sjors Evers

Adresgegevens BAN Noordzijde 6a 8302 GL Emmeloord Postbus 29 8300 AA Emmeloord  0527 - 27 46 00  info@bedrijvenactiefnop.nl  www.bedrijvenactiefnop.nl

Henk Pals voorzitter Bedrijven Actief

3

Column

column

Colofon

Roerige tijden Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Een mooi moment om terug te kijken zou je zeggen. Maar nee, er is meer reden om vooruit te kijken, omdat het vandaag en morgen moet gebeuren en niet gisteren. Bedrijven Actief Noordoostpolder werkt samen met de Ondernemersvereniging Groendorpen om hun fusie per 1 januari te realiseren. Het proces heeft de nodige tijd gekost, maar uiteindelijk telt het resultaat. Toen ik in 2017 het voorzitterschap van Janneke Wijnia overnam was deze fusie voor mij één van de belangrijkste zaken die ik wilde realiseren. Het oude adagium van alleen ga je sneller maar samen kom je verder, doet ook hier opgeld. Ik ben veel dank verschuldigd aan de commissie samengesteld uit leden van beide verenigingen die de fusie hebben voorbereid! Chapeau!! Het zijn voor veel ondernemers weer roerige tijden. De economie koelt af evenals bijbehorende groeikansen voor bedrijven. Wetgeving op het gebied van stikstof en de recente perikelen rond PFAS zijn een reëel gevaar op korte termijn voor een aantal sectoren. Als bepaalde sectoren worden geraakt, raakt dat vervolgens weer andere sectoren en voor je het weet komen we in een negatieve spiraal. Waar komen deze problemen ineens vandaan en hadden we die niet aan kunnen zien komen? Heeft iedereen, inclusief de overheid, zitten slapen en gaan we pas met een ‘probleem’ aan de gang als het niet anders kan? Ik heb het antwoord niet, maar het is wel duidelijk dat we als bedrijfsleven moeten kijken met welke bedreigingen we te maken hebben en hoe we kunnen voorkomen dat we erdoor geraakt worden. Regeren is vooruitzien; rijden als je alleen in de achteruitkijkspiegel kijkt leidt zeker tot ongelukken. Omdat Bedrijven Actief zich op de toekomst wil richten organiseerde zij

samen met Rabobank NoordoostpolderUrk een symposium waarin toekomstbestendig ondernemen een centrale rol speelde. Econoom Matthijs Bouman schetste de wereld vanuit het circulaire perspectief. Het ging niet alleen over de noodzaak ervan, maar ook over de kansen die een circulaire economie voor ondernemers biedt. Tijdens het symposium werd ook de Circulair Economy Challenge gepresenteerd. Bij deze Challenge gaat een groep ondernemers samen met gespecialiseerde adviseurs van onder andere KPMG op zoek naar een circulaire businesscase voor ieder van de deelnemende bedrijven. Naast dat het leerzaam is en inspiratie geeft, ben je als ondernemer ook proactief bezig met de continuïteit van je onderneming! Ik wil ondernemers die zich hierdoor aangesproken voelen en met een winstgevende circulaire bedrijfsvoering aan de gang willen vragen zich bij ons te melden. Wij zullen dan contact opnemen om nadere informatie te verstrekken en daarna het contact leggen met de organisatie van Circulair Economy Challenge. December is een met activiteiten overladen maand. Daarom hebben we besloten om onze laatste netwerkbijeenkomst op 28 november aanstaande te organiseren. We gaan op bezoek bij de Brandweer waar we kennis maken met de Brandweer als organisatie, hoe zij samenwerkt met andere partijen in de veiligheidsregio en gaan we ook daadwerkelijk een paar brandjes blussen. We sluiten af met een gezellige netwerkborrel. Ik heb al eens eerder gezegd dat een vereniging gemaakt wordt door haar leden en dat elkaar ontmoeten een belangrijk onderdeel is van de doelstelling van Bedrijven Actief Noordoostpolder. Pak daarom je agenda, blokkeer de avond van de 28ste november, meld je aan en laat je zien!!


4

Info

Een circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.

Informatief symposium BAN en Rabobank

Iedereen is voor de circulaire economie Foto’s: Sjors Evers. Tekst: Huib van der Wal

Na afloop van het informatieve symposium van Bedrijven Actief en Rabobank Noordoostpolder-Urk had iedereen het vooral over de circulaire economie, het hoofdthema van deze avond. Aan het einde van de avond resteerde de conclusie dat de circulaire economie voor velen nog onbekend is, maar dat iedereen er wél positief over denkt. Lastig punt is het vinden van een kansrijk verdienmodel. De aftrap van de door Jolanda Wicherson vlot gepresenteerde bijeenkomst in Theater ‘t Voorhuys was voor de bekende econoom Mathijs Bouman. Hij was kritisch op het ontwrichtende klimaatbeleid, maar positief over de circulaire economie.

Mathijs Bouman

Circulair Economy Challenge Rabobank Noordoostpolder-Urk gaf deze avond de kick off van de derde circular economy challenge. Ook ondernemers uit de Noordoostpolder en Urk kunnen zich daarbij aansluiten. Ondernemers gaan onder leiding van Rabobank en KPMG op zoek naar circulaire kansen en komen uiteindelijk tot een business model. Meer informatie over de mogelijkheden vind je op:  rabo.nl/ijsseldelta/cec Ondernemer Edwin Brink van Van Dijk Groothandel in Kampen (veel afnemers in de horeca) was deelnemer aan de eerste circular economy challenge. Hij werd geïnspireerd door zijn jonge kinderen, toen hij zich realiseerde dat ook zij, en ook hún eventuele kinderen, op een mooie wereld moeten kunnen wonen. Van Dijk Groothandel begon klein: gebruikte koffiebekers worden nu

teruggehaald. Daar wordt toiletpapier van gemaakt. Nu laat Van Dijk onderzoeken of van ander afval kunststof stoeltjes voor voetbalstadions kunnen worden gemaakt. Thijs Lindhout Het slotakkoord van deze avond van ideeën en inspiratie was van ondernemer (consultant duurzaamheid) en entertainer Thijs Lindhout. Hij nam de zaal mee in een zoektocht naar geluk. En gaf een aantal oneliners mee om over na te denken. ‘Geluk is niet maakbaar, maar wel stuurbaar’. ‘Geluk is hoe je omgaat met de omstandigheden’. Volgens Thijs Lindhout zorgt vooral een betekenisvol leven voor geluk. En betekenisvol zou best kunnen zijn het bijdragen aan een meer duurzame samenleving en/of het opzetten van een circulair project….

Thijs Lindhout

‘Omdat elementen op onze aarde ontegenzeggelijk afnemen en opraken en omdat de circulaire economie per definitie de CO2-uitstoot verlaagt.’ De circulaire economie wordt volgens Bouman een succes als ondernemers kansen zien in de markt en deze

benutten. Er zijn volgens hem al diverse mooie voorbeelden. Zoals Auping die met recyclebare matrassen op de markt is verschenen. Bouman adviseert elke ondernemer om klein te beginnen en zichzelf vragen te stellen. ‘Zijn mijn verpakkingen recyclebaar? Wat gebeurt er met mijn product na de levensduur? Wacht niet op de overheid, want die komt dan met onvoorspelbare maatregelen. Zoals wellicht een belasting op niet-recyclebare producten. Of het verplicht terugnemen daarvan.’


GroenZonEnergie is sponsor van het Emelwerda Solar team 5

Info

onderstation in Luttelgeest. Energieintermediair Vandebron verzorgt de energie tussen producent en consument.

Theo Groen

Foto: Pim van der Maden

Bezoeker Theo Groen, directeur/medeeigenaar van GroenZonEnergie, kijkt met een goed gevoel terug op de avond. ‘Mooi, die boodschap van Thijs Lindhout. Je moet de verbinding zoeken met jezelf én meebewegen met je omgeving.’ De zonneweide die Theo samen met zijn vader Theo sr. exploiteert, is daar een mooi voorbeeld van. Theo’s broer nam jaren geleden de rozenkwekerij van zijn ouders over, maar door externe omstandigheden liep het anders dan gewenst. Pa en ma Groen begonnen daarom plannen te maken voor een nieuwe invulling van het terrein. In die tijd ontspon zich net een discussie over de winning van schaliegas. De actiegroep Tegengas kwam daartegen in het geweer en het aanboren van alternatieve energiebronnen werd toegejuicht.

Na een bezoek aan het postcoderoosproject voor zonne-energie in Noord-Holland was het idee van een zonneweide geboren. Om de plannen te realiseren was een bestemmingsplanwijziging nodig in het glastuinbouwgebied in Luttelgeest. In 2015 werd Theo als penvoerder betrokken bij de plannen om de intentieverklaring om te zetten in een bouwvergunning voor het plaatsen van 13.500 zonnepanelen op het perceel grond van maar liefst 3 hectare groot. Na de goedkeuring volgde een bijzonder proces. Voor de bouw nam GroenZonEnergie zelf het initiatief. Ze zorgden zelf voor het ontwerp en het park werd in eigen beheer gebouwd. Dat is allemaal heel goed en voorspoedig gelopen. Mede dankzij de hulp van Marinus de Vries van Energie Advies Emmeloord. De zonneweide van de familie Groen aan de Weteringweg in Luttelgeest draait inmiddels volop en levert een hoeveelheid energie die te vergelijken is met het gemiddelde jaarverbruik van 1500 huishoudens. Er is een rechtstreekse verbinding met het

Maar mooi is het toch niet te noemen, zo’n weide vol zonnepanelen? ‘Het past binnen het bestemmingsgebied, rondom omgeven met tuinbouwkassen. Verder zijn we bezig met biodiversiteit en er lopen schapen die het gras kort houden.’ Zelf heeft Theo ook zonnepanelen op zijn huis laten leggen. Aan de zuidkant, vanaf de straat niet te zien. Zouden alle huizen en bedrijfspanden dat moeten doen? ‘In het kader van de energietransitie zeker doen waar het kan. Maar laat je goed informeren want de ontwikkelingen gaan heel hard. Als ondernemer moet je keuzes maken. Je kunt niet alsmaar blijven uitstellen. Om de energie-doelstellingen te halen zijn daarbij ook grondgebonden zonneparken nodig. Deze processen nemen erg veel tijd in beslag. Innovatieen rendementsverbetering gaan maar door. Zo hebben wij bij de zonneweide een aantal innovatieve zaken toegepast waardoor we qua efficiency 2% beter draaien. Dat heeft puur te maken met minder warmteverlies en minder weerstand.’ GroenZonEnergie is hoofdsponsor van de solarboot van de technasiumleerlingen van het Emelwerda College. ‘Heel belangrijk’, vindt Theo. ‘De jeugd heeft de toekomst. We moeten ze betrekken bij wat we doen qua duurzaamheid in de Noordoostpolder. De zonneweide leent zich prima voor educatieve doeleinden. Er zijn ook ideeën voor het geven van gastlessen op school.’ Bij de totstandkoming van de zonneweide blijft het wat Theo betreft niet. ‘Ik ben alweer bezig met nieuwe projecten. Vanwege mijn ervaring en expertise word ik gevraagd als extern adviseur voor het ontwikkelen van nieuwe zonneparken. Theo draagt het milieu een warm hart toe. Op de vraag of hij dan wellicht ook een elektrische auto rijdt, is het antwoord: ‘Op dit moment nog niet. Ik wacht een breder aanbod af. Mijn Volvo is al op leeftijd, heeft dik vier ton op de teller, maar doet het nog prima. De auto krijgt zo een maximale levensduur. Wat dus eigenlijk heel duurzaam is’, lacht hij.


Waar ontmoeten we jou? ï‚Ž bedrijvenactiefnop.nl/agenda


Info

Meer informatie kun je opvragen bij Karin (info@awzw.nl) of Alice (a.leijten@aeres.nl).

7

Foto: Pim van der Maden. Tekst: Huib van der Wal

energietransitie: andere competenties nodig bij medewerkers?

Wie gaat met ons in gesprek? ,,Ons gebied is top als het gaat om het exporteren van machines en systemen, maar ook in het produceren van niet fossiele energie. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden en een goede aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven, waardoor de Noordoostpolder zijn positie kan versterken.’’ Dat is de overtuiging van Karin Pals en Alice Leijten. Alice Leijten en Karin Pals gaan namens Netwerk Energieneutraal en Pioniers van de Toekomst graag met werkgevers in gesprek. Doel is om via het afnemen van interviews met werkgevers te horen welke nieuwe kennis en vaardigheden huidige en toekomstige medewerkers nodig hebben door de energietransitie. Beide dames zijn onderwijsspecialisten. Alice werkt als marketing- en communicatieadviseur voor onderwijsorganisatie Aeres. Karin adviseert op het gebied van leren in bedrijven en ontwikkelt leercontent vanuit haar eigen bedrijf AWZW b.v. Alice en Karin brengen via interviews in kaart welke kwalificaties toekomstige medewerkers nodig hebben op mbo niveau. Kwalificaties kunnen worden

toegevoegd of aangepast in bestaande mbo opleidingen, maar kunnen ook leiden tot nieuwe opleidingen, bijscholingstrajecten en kansen voor zij-instromers. De informatie wordt verwerkt in een leerwerkakkoord, waarin afspraken en inspanningen t.a.v. opleiden door de energietransitie tussen bedrijfsleven, onderwijs en overige organisaties worden vastgelegd. In een conferentie zullen afspraken worden gepresenteerd en het leerwerkakkoord ondertekend. Naast het mbo denken zij dat het bij voldoende belangstelling ook mogelijk is om hbo-opleidingen te organiseren in de Noordoostpolder. Karin Pals: ,,De wijze van opleiden verandert snel, bestaat veel meer uit het online aanbieden van theorie en het organiseren van in company trainingen. Zo zou de cursus Duurzame Energietechniek van de hogeschool Arnhem-Nijmegen ook in de Noordoostpolder kunnen worden aangeboden. Deze opleiding behandelt de verschillende principes van duurzame energietechnieken; zoals zonne-energie, windenergie, bio-energie, waterkracht, omgevingswarmte en aardwarmte.’’

Alice en Karin schatten in dat er in onze regio veel behoefte is aan goed opgeleide ‘duurzame technici’. Maar graag horen ze dit van de ondernemers zelf. Graag maken zij een afspraak om uw benodigde kwalificaties van medewerkers in kaart te brengen op het gebied van de energietransitie. Aanmelden via: Karin (info@awzw.nl) of Alice (a.leijten@aeres.nl).


8

Info

De kracht van het concept zit in de eenvoud ervan: bouw kleinschalige woningen compleet in een fabriek en plaats ze met meerdere tegelijk als blok.

StartBlock verhelpt de woningnood De woningnood in Nederland is hoog. Vooral voor starters en eenpersoonshuishoudens zijn weinig huizen te vinden. StartBlock uit Emmeloord speelt hierop in met een- en tweepersoonswoningen die het bedrijf in korte tijd kan produceren, plaatsen en weer kan weghalen wanneer de behoefte aan deze woningen daalt. Out of the box Tony Mol is verantwoordelijk voor de algehele leiding en de verkoop binnen StartBlock. ‘StartBlock is ontstaan vanuit een samenwerking tussen OVT Ontwikkeling, Stijlvol Hout en 1:1 Architectuur. Deze bedrijven zijn allemaal gewend om out of the box te denken. We willen niet alleen de woningnood helpen oplossen, maar denken ook na over energiegebruik, duurzaamheid, het transport van de woningen en hoe ze maximaal circulair te maken zijn.’ Wat doet StartBlock? ‘We willen zoveel mogelijk toe naar fabrieksmatig bouwen, net als een autofabrikant. Door te standaardiseren, kan de productie omhoog en blijven de woningen betaalbaar. Op dit moment kunnen we in onze productiehal in Emmeloord een woning per week ‘Wij willen van het fabrieksmatig bouwen van compacte en duurzame woningen de norm maken.’

bouwen. Na nieuwbouw van onze hal kunnen we een woning per dág produceren. Met steenstrips, geveldelen en kozijnkleuren brengen we variatie aan in de buitenkant van de woningen.’

Foto: Pim van der Maden. Tekst: Jannette Weultjes

Wat is zo bijzonder aan een StartBlock-woning? ‘Eigenlijk is alles bijzonder aan een StartBlock-woning. Ze hebben drie woonlagen en zijn volledig van circulaire materialen, zoals hout, zonder concessies te doen aan de isolatiewaarde. De huizen zijn zoveel mogelijk zelfvoorzienend en dankzij ‘energie on demand’ wordt alleen energie geleverd aan ruimtes waar iemand aanwezig is. Door een vloeroppervlak van 4 bij 5 en een hoogte van 8,5 meter past een woning liggend precies op een dieplader. We zetten de woningen het liefst op een plek waar

al huizen hebben gestaan, zodat we de bestaande fundering kunnen gebruiken. Ook dat is duurzaam. Een kraan zet het huis op z’n plek en iemand sluit de nutsvoorzieningen aan. Daarna is het plug & play.’ Kan iedereen een StartBlock-woning kopen? ‘Om de woningen betaalbaar te kunnen produceren, moeten we aantallen maken. Een project bestaat daarom uit minimaal 8 woningen. Door de verkoop aan investeerders en woningcorporaties kunnen we dit waarmaken. Samen kunnen we de woningnood het hoofd bieden.’


Info

WIMM staat voor: Wij investeren in mens en maatschappij

9

Foto: Pim van der Maden. Tekst: Huib van der Wal

Joost Vulkers heeft het goed naar zijn zin bij Tolsma-Grisnich

WIMM koppelt talent aan bedrijven in de regio Zo’n twee jaar geleden werden we als Bedrijven Actief gastvrij ontvangen bij Tolsma-Grisnich. Na de rondleiding door het bedrijf vertelde Dim-Jan de Visser dat hij het bedrijf had overgenomen, onder meer met hulp van Participatiemaatschappij Wadinko. Zie ook  wadinko.nl. Wadinko heeft als doel het stimuleren van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en ZuidwestDrenthe. Dat doet ze enerzijds met substantiële minderheidsbelangen in bedrijven met risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning en netwerken. Anderzijds stelt Wadinko ondernemingen in staat versneld te groeien met achtergestelde, laagrentende ondernemersleningen. Maar Wadinko heeft, samen met Hemmink BV en Unica, ook de organisatie WIMM in het leven geroepen. WIMM staat voor: Wij investeren in mens en maatschappij.

Bram Blokhuis van WIMM vertelt het volgende over zijn organisatie: ‘Wij zijn een non profit-organisatie. Ons hoofddoel is het ontwikkelen van talent en het binden van dat talent aan onze regio. Daarvoor zagen wij toch heel veel pas afgestudeerden vertrekken naar de Randstad omdat alleen daar leuke banen zouden zijn. Maar onze regio heeft ook veel mooie bedrijven met uitdagende banen.’

Joost werkt er als Business Controller op de afdeling finance. ‘Ik ben de financiële contactpersoon van onze buitenlandse vestigingen. Ik verzamel de cijfers, stel de maandrapportages op en beantwoord desgewenst vragen van buitenlandse collega’s. Ga ook bij ze op bezoek om te zien hoe de projecten lopen. Het is een baan waarin ik veel verantwoordelijkheid krijg. En dat was precies wat ik zocht.’

WIMM heeft in de Noordoostpolder al diverse geslaagde matches gerealiseerd. Bram Blokhuis: ‘Onze trainees komen in dienst van het bedrijf en krijgen tevens een ontwikkelingsprogramma aangeboden.’

Persoonlijke ontwikkeling Maar het blijft niet bij de koppeling alleen. WIMM zorgt ook voor begeleiding. Joost: ‘Die begeleiding is vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling. Er wordt onder meer gekeken naar je drijfveren. Waar wil je naar toe? Waar wil je aan werken? Bij Tolsma-Grisnich krijg ik de ruimte om tijd te besteden aan deze trainingen en gesprekken. Voorlopig zit ik hier goed op mijn plek. Ik heb er mijn uitdaging gevonden.’

Bij Tolsma-Grisnich werkt sinds december 2018, via WIMM, Joost Vulkers uit Zwolle. ‘Ik wist na mijn studie bedrijfseconomie in Zwolle niet goed welke richting ik op wilde. Na een tijdje zoeken kwam ik in contact met WIMM. De kracht van deze organisatie is dat ze écht naar je luisteren. Mijn begeleider kwam na een gesprek met mij met Tolsma-Grisnich naar voren.’

 wimm.nl


10

Info

Wil jij een 4 havo / vwo leerling een week onder je hoede nemen? Neem voor meer informatie contact op via info@soswerkt.nl

SoSWerkt, de organisatie die de verbinding legt tussen onderwijs en bedrijfsleven, kreeg van het Emelwerda College uit Emmeloord het verzoek na te denken over een zinvolle weekinvulling voor leerlingen uit de vierde klas havo/vwo die om uiteenlopende redenen niet mee gingen op werkweek. Samen met de school formuleerden Stéphanie Boons en Sharien van Arendonk-Bootsma van SosWerkt voor zowel bedrijven als leerlingen een opdracht die de naam JobShadowWeek kreeg.

Foto: Pim van der Maden. Tekst: Jet van der Veen

verbinding onderwijs en bedrijfsleven

Een nieuw initiatief JobShadowWeek

hun bedrijf. Bedrijven die dit jaar nog niet

‘Samen ontwikkelen we jouw talenten’. Door

Stéphanie: ‘Doel van de week was hbo’ers

mee deden, krijgen volgend jaar opnieuw

leerlingen deze mogelijkheid aan te bieden

en wo’ers in spe, kennis te laten maken

een kans. Dan zullen de thuisblijvers uit

ontdekken ze hun talenten en kunnen ze

met bedrijven in de regio en te laten

4 havo/vwo opnieuw een hele week

die verder ontwikkelen. Er zijn leerlingen

ontdekken dat er hier op hun niveau heel

ondergedompeld worden in een bedrijf in

die er zelfs een bijbaantje aan over hebben

veel aantrekkelijke banen zijn.’ ‘Uiteindelijk

de regio.

gehouden.’

leerlingen, het talent van de toekomst,

Directeur Marga Sijbom van het

SoS Werkt: ‘Ondernemend gedrag betekent

na hun studie terugkeren naar de

Emelwerda College is erg blij met de inzet

ook kansen benutten. Kansen die waarde

Noordoostpolder en behouden blijven voor

van SosWerkt. ‘We zijn een ondernemende

geven aan je omgeving en aan jezelf. Met

onze regio’, voegt Sharien eraan toe.

school die ondernemende vaardigheden

de opdracht die wij formuleerden kregen

doel daarvan is natuurlijk dat deze

stimuleert bij haar leerlingen.

leerlingen de unieke kans een week lang

Eind september was het dan zover.

Stéphanie en Sharien begrijpen ons,

tot in detail een bedrijf te onderzoeken.

Maar liefst 45 leerlingen uit de vierde klas

begrijpen de leerlingen én weten

Ze liepen mee met een medewerker en

havo/vwo van het Emelwerda College

precies welke bedrijven in onze regio

ontdekten wat zijn/haar werk inhoudt en

gingen een week lang niet naar school

geschikt zijn om te benaderen.

welke competenties daarvoor nodig zijn. Dit

maar naar het werk. Dit nieuwe initiatief

De maatschappij vraagt om jongeren

draagt ook bij aan het beter kunnen kiezen

werd ook opgepikt door de media.

met een ondernemende mentaliteit.

van een vervolgopleiding. Leerlingen werden

Zo waren Lars en Aron, de twee

Dat wil zeggen: jongeren die initiatief

uitgedaagd aan de hand van het stellen van

enthousiaste leerlingen die een kijkje

nemen, kansen zien en die ook grijpen.

vragen zo veel mogelijk te weten te komen

namen in de keuken bij Agrico, te zien

Jongeren die voor zichzelf opkomen en

over ‘hun’ bedrijf. Aan het eind van de week

op Omroep Flevoland. In het nieuwsitem

hun eigen zaken regelen. Jongeren die

vond er een afsluitende netwerkmiddag

vertelt Peter Dijk van Agrico dat hij het

doelen stellen en ergens voor durven

plaats op school. De leerlingen lieten hun

heel belangrijk vindt om jongeren te laten

te gaan. Ondernemend gedrag gaat

ouders en de bedrijven zien waar ze zich

zien hoe de aardappelsector werkt. Voor

over woorden als: verantwoordelijkheid,

die week mee bezig hielden. In een pitch

de medewerkers vindt hij het interessant

omgevingssensitiviteit, zelfstandigheid,

presenteerden ze het bedrijf en de opdracht

om ze kennis te laten maken met de

initiatiefrijk, verbeteringsgericht, creativiteit,

die ze hadden uitgevoerd.

zogenaamde ‘Generatie Z’, de mensen die

zelfreflectie, een lerende houding en

over 10 jaar bij Agrico zullen werken.

een hands-on-mentaliteit: wat kan ik

Volgend jaar weer? Absoluut! Heb jij een

veranderen en aanpakken? Wij vinden

bedrijf en lijkt het je leuk om een week lang

De organisaties die meewerkten,

het heel belangrijk dat we leerlingen

een 4 havo/vwo leerling onder je hoede te

waardeerden het initiatief en lieten de

kansen bieden om nieuwe uitdagingen

nemen? Laat het dan vooral weten door een

jongeren vol trots kennis maken met

aan te gaan. Onze slogan is dan ook

mail te sturen naar info@soswerkt.nl.


Info

Sinds de zomer is er in de Lange Nering achtergrondmuziek te horen.

11

Tekst & Foto: Stichting Centrummanagement Noordoostpolder

ontwikkelingen CME 2019

‘Er gebeurt wel wat in het centrum van Emmeloord’ Het afgelopen jaar heeft het centrummanagement vorm gekregen en zijn er meerdere investeringen gedaan om de sfeer in het centrum te verbeteren.

is het uitstallingsbeleid verruimd en ook wordt er regelmatig overlegd over het schoonhouden van het centrum. Er staan zeker nog wensen op ons verlanglijstje, maar we hebben een mooi en prettig centrum om een dagje te verblijven!’

Er is goed contact met StEP en andere partijen die bij het centrum betrokken zijn of iets in het centrum willen organiseren. Het centrummanagement, bereikbaar via Gastvrij Emmeloord, wordt door steeds meer belangstellenden gevonden. Centrum coördinator Jacqueline de Ruiter blikt terug op 2019. Een mooi en prettig centrum Het centrum van Emmeloord is overzichtelijk, goed bereikbaar en heeft veel verschillende winkels. Naast vele bekende ketens, vind je veel unieke winkels en boetiekjes. ‘Het afgelopen jaar hebben we meerdere investeringen gedaan om het verblijf in het centrum aangenamer te maken. Er zijn hanging baskets met rode en roze geraniums opgehangen en sinds de zomer is er achtergrondmuziek te horen. Vanaf 22 oktober hangt de sfeerverlichting weer door het gehele centrum. In overleg met de gemeente

Evenementen Afgelopen zomer heeft het centrummanagement een beslissing moeten nemen betreffende de zomermarkten. Helaas zijn de zomerbraderieën, zoals het centrummanagement deze voor ogen zag, afgelast. Hiervoor in de plaats is een ‘Vakantie Voorpret’ dag, met gratis ijs en een ‘Welkom Thuis Weekend’ georganiseerd. ‘De zomermarkten zorgen voor reuring in de straat, maar

niet direct voor meer omzet bij ‘onze’ winkeliers. Dergelijke evenementen zijn zeker een goede reclame voor het centrum: het brengt meer bezoekers in de straat.’ De activiteiten georganiseerd door het centrummanagement hebben als doel om de winkeliers meer klanten te bezorgen. ‘Ik vergelijk het dan wel eens met een beursvloer. Je huurt een stand op een beurs en samen met de organisatie en de andere deelnemers trek je bezoekers naar de beurs. Het doel is om de bezoekers van de beurs, bij jou op de stand te laten komen. Ook voor bezoekers die niet op jouw stand zijn geweest, is het belangrijk om je naam te laten zien en te laten weten dat je er bent. Ik vind het daarom belangrijk dat winkeliers ook hun kans grijpen om met activiteiten mee te doen en zich daar te laten zien. Bijvoorbeeld tijdens het Pieperfestival, een Kerstmarkt of onze Rode Loper dagen.’

Lees verder op pagina 12 


12

Info

Op gastvrijemmeloord.nl vind je een overzicht van evenementen die in Emmeloord Centrum georganiseerd worden.

Vervolg van pagina 11 Een volgende stap kan zijn dat ook andere bedrijven in de Noordoostpolder het centrum als podium gebruiken. ‘Een mooi voorbeeld is de start en finish van de SKGS rally in het centrum. Afgelopen jaar hebben 8 autobedrijven hun mooiste modellen in het centrum geshowd tijdens de Cars & Shopping dag. Deze dag heeft de potentie om uit te groeien tot een auto evenement in het centrum!’

‘Hart voor Emmeloord is al langer zichtbaar in het centrum; bij de ontwikkelingen en bouw op De Deel, de inloopavonden enzovoort. Op deze website en onder deze naam heeft de Gemeente Noordoostpolder al het nieuws over de centrumplannen gedeeld. Het gaat hierbij niet alleen om het winkelcentrum, maar ook over wonen, werken, ondernemen en parkeren in het centrum.’ De komende tijd wordt de website gastvrijemmeloord.nl opnieuw ingedeeld. Alle informatie voor een dagje in het centrum zal beter te vinden zijn en zal ook bezoekers van buiten de Noordoostpolder aantrekken. Daarnaast is de website ook een informatiebron voor bewoners en ondernemers. Ontwikkelingen Centrumplan ‘De leegstand is een ‘hot item’, niet alleen in ons centrum maar in het gehele land. Als we kijken naar het gemiddelde valt het bij ons in Emmeloord best mee, maar ons centrum is meer waard. Wij kunnen dus ook niet wachten tot De Deel helemaal klaar is en kijken al uit naar de nieuwbouw van de Jumbo en de komst van nieuwe winkels in het centrum. Wij hopen natuurlijk dat deze ontwikkelingen ook weer nieuwe ondernemers aan zal trekken.’ Het centrum is niet afhankelijk van nieuwe ondernemers. Er zijn veel ideeën en er is veel creativiteit onder de bestaande ondernemers en winkeliers. Er zijn al twee tijdelijke outlet winkels geopend door twee bestaande winkeliers en ook staan de pandeigenaren en makelaars open voor gesprekken. ‘Het centrum bruist’ zegt Jacqueline, ‘en dan niet alleen met activiteiten, maar zeker ook onder de verschillende ondernemers.’ ‘We hebben een enthousiast en betrokken bestuur, 10 ondernemers in de activiteitencommissie, een Rode Loper commissie en ook is er een KVO overleg over veiligheid. Er zijn volop leuke en interessante ideeën waarvan we er in 2020 zeker een aantal uit gaan voeren!’

NIEUWS Peter Ton - nieuwe voorzitter StEP Gert Gieskens en Peter Ton

Zichtbaar maken van de ondernemers Voor het komende jaar ligt de focus op het zichtbaar maken van de verschillende ondernemers in het centrum, zowel in de straat als ook online. De website van Gastvrij Emmeloord is verder ontwikkeld: de activiteiten in het centrum zijn te zien op een kalender en ook is al het nieuws over en in het centrum terug te vinden op deze site. ‘Hiervoor werken we samen met de Gemeente Noordoostpolder. Ons doel hierbij is dat de website groeit tot een platform voor alle inwoners van de Noordoostpolder en alle betrokkenen in het centrum.’ Sinds kort is naast het nieuws van Gastvrij Emmeloord ook alle ontwikkelingen van ‘Hart voor Emmeloord’ op de website te vinden.

Peter Ton, Managing Director van Stet Holland, neemt met ingang van heden de voorzittershamer bij StEP over van Gert Gieskens. Peter Ton is geboren en getogen in de Wieringermeerpolder. Hij heeft gestudeerd in Dronten en is dankzij zijn werk terecht gekomen in Emmeloord. “Naar mijn mening een prima plaats om te wonen, te werken en mijn kinderen te zien opgroeien”, zegt Peter. Peter woont al lang genoeg in Emmeloord om zich het allereerste Pieperfestival te herinneren. “Dit festival heb ik geen één keer overgeslagen, eerst de Fish Potato Run lopen en dan zo het feestgedruis instappen, prachtig toch!”. Het samen organiseren van mooie evenementen en gezelligheid is wat de medewerkers en vrijwilligers van StEP bindt. “Het is een eer om van zo’n mooie organisatie voorzitter te worden en ik zie er naar uit om de StEP- evenementen verder uit te bouwen en zo de leefbaarheid in onze polder een dienst te bewijzen”. Gert Gieskens Op de vraag hoe hij zijn tijd bij StEP ervaren heeft, antwoord Gert Gieskens: “De evenementen van StEP zijn goed


Info

De gehele organisatie StEP bestaat uit ca. 300 vrijwilligers. Alleen op het StEP bureau werken drie betaalde krachten.

13

Tekst & Foto’s: StEP NOP

georganiseerd en goed bezocht. Ik heb ervaren dat de bijdrage van StEP aan de promotie van, en leefbaarheid in, de Noordoostpolder enorm is. Dit geldt ook voor de financiële bijdragen van de sponsoren van StEP en de subsidie van de gemeente Noordoostpolder. Echter zonder de vele vrijwilligers, zij zijn het kloppend hart van StEP, zouden de evenementen niet georganiseerd kunnen worden.” Gert sluit af met: “Ik kijk met veel plezier terug op 3,5 jaar voorzitterschap van StEP en wens dat mijn opvolger Peter Ton er net zoveel plezier aan beleeft.”

2020 - 25 jaar StEP In 2020 bestaat StEP 25 jaar en dat moet gevierd worden! De medewerkers van het StEP-bureau en alle betrokken vrijwilligers zijn al druk in de weer met de voorbereiding van het Jubileumjaar. Het jubileum zal in alle evenementen van StEP aandacht krijgen. Ondertussen wordt er ook gekeken hoe de stichting meer naamsbekendheid kan krijgen bij het brede publiek. Het is uniek te noemen dat StEP als vrijwilligersorganisatie al 25 jaar succesvol is.

Linda Takken Communicatiemanager StEP-bureau Linda Takken “Ik ben geboren en getogen in de Noordoostpolder. Het grootste gedeelte van mijn jeugd heb ik Marknesse gewoond. Na mijn studie International Hospitality Management in Leeuwarden ben ik naar Zwolle verhuisd en heb ik 12 jaar voor de zakelijke serviceorganisatie van

ABN AMRO gewerkt. Ruim 1,5 jaar geleden heb ik ervoor gekozen de bank vaarwel te zeggen en een nieuw avontuur aan te gaan. Ik wilde graag terug naar de Noordoostpolder. Sinds 1 september ben ik gestart als communicatiemanager op het StEP-bureau. StEP brengt 3 heel belangrijke elementen voor mij samen; de organisatie van evenementen, het marketingvak en dat in de Noordoostpolder. Ik ben graag onder de mensen en geniet van de vele persoonlijke contacten. Het enthousiasme van de vele vrijwilligers van StEP geeft een bijzondere dynamiek. Als communicatiemanager werk ik nauw samen met alle commissies en ondersteun ik de marketing- en communicatieplannen. Het is gaaf om bij te kunnen dragen aan de gebiedspromotie van onze mooie Noordoostpolder. Een grote uitdaging voor komend jaar is de uitbreiding en professionalisering van onze vrijwilligersorganisatie. Heb je vragen over onze evenementen, of een rol als vrijwilliger? Mijn werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Loop gerust binnen op het bureau, ik vertel je er graag meer over”.

Hoofdsponsor ‘Nacht van Oranje’ gezocht! Ook in 2020 organiseren wij weer een spetterende editie van de Nacht van Oranje in Emmeloord. Een groots opgezet evenement dat met de hotste DJ’s & artiesten van het moment tot het vaste jaarlijkse uitje van jong & iets minder jong in de regio behoort. Vorig jaar mochten we 3500 mensen verwelkomen en dit jaar gaan we voor nóg meer bezoekers! Een evenement van dit formaat organiseer je niet alleen, daar hebben we onder andere de steun van het bedrijfsleven voor nodig en voor de komende editie van de Nacht van Oranje in zijn wij op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Zijn jullie als bedrijf maatschappelijk betrokken en wil je een band creëren met onze bezoekers die over het algemeen tussen de 18 en 35 jaar zijn? Dan willen we graag met jullie in gesprek!

Lees verder op pagina 14 


14

Info

Als vrijwilliger kun je van alles doen. Je kunt je als penningmeester of secretaris inzetten voor een commissie, maar je kunt ook tijdens de activiteiten de vlag komen hijsen of het podium op komen bouwen.

NIEUWS Als hoofdsponsor ben je goed zichtbaar in de promotionele campagnes voor het evenement en is jullie bedrijf het middelpunt tijdens het evenement zelf. Daarnaast lift je het gehele jaar mee op de uitingen van StEP.

en de Kerstmarkt. Als non-profit organisatie is het bestaansrecht van StEP afhankelijk van de enthousiaste inzet van ruim 300 vrijwilligers en het StEP Bureau. Elk festival en evenement heeft een eigen commissie die deze organisatie op zich neemt.

Vrijwilligersorganisatie

Oproep!

Stichting Evenementen en Promotie Noordoostpolder (StEP NOP) organiseert het hele jaar door diverse festivals en evenementen met als doel de promotie van de Noordoostpolder. Dit zijn het Nieuwjaarsfestival, het Tulpenfestival, de Nacht van Oranje, de Groendag, Uit-jeTent, het Pieperfestival, het Sinterklaasfeest

Ook het komende jaar is StEP weer op zoek naar betrokken vrijwilligers voor diverse functies binnen de commissies en het StEP bestuur. Wil jij bijdragen aan de promotie van onze mooie Noordoostpolder? Wil je werkervaring opdoen als secretaris/ notulist, penningmeester, voorzitter of in de communicatie/PR, logistiek en organisatie? Of heb je als ondernemer

een nieuwe medewerker die zijn netwerk graag wil uitbreiden? Als commissielid van StEP zijn er veel mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen, en bouw je gelijktijdig een mooi netwerk op binnen de Noordoostpolder. Neem vrijblijvend contact op met het StEP-bureau via (0527) 621111 of loop binnen op het StEP-bureau aan de Noordzijde 6a in Emmeloord. Het bureau is, met uitzondering van woensdag, geopend op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur.


Info

Focus Integraal levert sinds kort een innovatieve brandblusser gemaakt van Kevlar Aramide.

Onder de naam ‘Starter in beeld’ geven we in Intercom, met zes vaste vragen als uitgangspunt, een startende ondernemer de gelegenheid zich te presenteren. Waarmee we een beeld krijgen van nieuwe ondernemersactiviteiten in onze regio.

In deze aflevering maken we ruimte voor Derk Schilstra, weliswaar al twintig jaar als ondernemer actief, maar met zijn nieuwe onderneming Focus Integraal ook een starter.

Foto: Pim van der Maden. Tekst: Huib van der Wal

starter in beeld

Derk Schilstra, Focus Integraal Stel jezelf even voor Ik ben Derk Schilstra, geboren en getogen in Emmeloord en nog steeds met veel plezier in de polder woonachtig. Ik ben al dertig jaar actief op het terrein van kwaliteit, arbo en milieu, waarvan de laatste twintig jaar als ondernemer. Wat voor bedrijf ben je begonnen? Als adviseur en trainer werd ik steeds vaker geconfronteerd met klanten die zeer ontevreden waren over de producten en dienstverlening van de leveranciers van brandblusapparaten. Zij voelden zich bestolen door deze bedrijven, die deze branche conservatief en zo ondoorzichtig mogelijk willen houden. Met mijn partner Johan Senneker uit Noord-Holland besloot ik het anders te gaan doen. Wij leveren sinds kort een innovatieve brandblusser. De buitenkant is van kunststof, de binnenkant van Kevlar Aramide, een composiet dat in de ruimtevaart wordt gebruikt. Dit materiaal is honderd keer sterker dan staal, veel duurzamer en veel eenvoudiger te recyclen.

Wat maakt jouw bedrijf uniek? Wat niet, zou ik bijna zeggen. Door het bijzondere materiaal én door andere vernieuwingen, hoeft het dure onderhoud niet een keer in de vijf jaar plaats te vinden, maar een keer in de tien jaar. Alleen al daardoor zijn we goedkoper. Daarnaast geven we tien jaar garantie op eventuele onderhoudskosten! Ook de jaarlijkse wettelijk verplichte controle is met onze brandblussers een fluitje van een cent. Al met al besparen onze klanten 70 procent op hun onderhoudskosten en 25 procent op hun keuringskosten. Wat voor ondernemerskansen biedt deze regio? Polderondernemers zijn voor het overgrote deel nuchtere en verstandige mensen. Juist zij die rustig kijken en vergelijken zijn ontvankelijk voor ons mooie product. We hebben al diverse grote bedrijven in de Noordoostpolder als klant.

Wat brengt jouw bedrijf in de Noordoostpolder? Ik hoop veel extra werkgelegenheid. Het gaat erg goed met Focus Integraal. We hebben nu al twee mensen voor ons aan het werk, maar ik verwacht er nog wel tien nodig te hebben in de komende jaren. We zijn inmiddels op zoek naar een nieuw bedrijfspand. Ondernemen doen we samen? Met mijn andere bedrijf DCS Advies en Begeleiding ben ik al jaren lid van Bedrijven Actief. Met Focus Integraal word ik dat ook. Bedrijven Actief is een belangrijke gesprekspartner van met name onze lokale overheid. De intense samenwerking met Ondernemersvereniging Groendorpen juich ik ook van harte toe.

15


16

Info

@BedrijvenActief

Verslagen zijn ook terug te vinden op onze Facebook pagina

#datdoetBANook

#datdoetBANook Nieuws? Een primeur? Of iets anders dat de BAN leden niet mogen missen? Meld het ons dan zijn wij erbij om op de diverse kanalen verslag te doen!

BEDRIJFSBEZOEK BRANDWEER Kom meer te weten over brandveiligheid binnen jouw onderneming Benieuwd naar het werk van de brandweer en de organisatie daarachter? Altijd al een brandje willen blussen? Of heb je misschien wel interesse in een vrijwillige functie bij de brandweer? Kom dan naar onze activiteit op donderdag 28 november. De BAN zal dan een bedrijfsbezoek brengen aan de brandweer Noordoostpolder. Naast een kennismaking, hoe de brandweer georganiseerd is vanuit wet- en regelgeving en uitleg over de samenwerking binnen de veiligheidsregio, is er ook tijd om zelf te ervaren hoe te handelen als je in de schoenen staat van een vrijwillig brandweerman- of vrouw. Deze BAN-activiteit zal de laatste van dit jaar zijn en zullen wij dan ook feestelijk afsluiten met een gezellige netwerkborrel met heerlijke hapjes! Programma 19.30 uur Inloop met koffie/thee 20.00 uur Start van het bedrijfsbezoek met o.a. presentatie en oefensimulatie/demonstratie 21.20 uur Netwerkborrel Details  Donderdag 28 november  Aanvang 19.30 uur  Brandweer Noordoostpolder, Nijverheidstraat 34, Emmeloord  BAN-activiteiten zijn exclusief voor onze leden. Meld je nu aan via het formulier op onze website:  bedrijvenactiefnop.nl/agenda/bedrijfsbezoek-brandweer

BAN Agenda 28 november 2019

Bedrijfsbezoek brandweer

December: 8 januari 2020

Geen activiteiten Nieuwjaarsreceptie & Uitreiking Ondernemer van het jaar

Flits enquête PAS

Miljarden aan investeringen die anders welvaart en werkgelegenheid zouden opleveren, kunnen als gevolg van de zogenoemde PAS-uitspraak van de Raad van State niet doorgaan. Dat is voorlopig de uitkomst van het oordeel dat de Raad op 29 mei 2019 heeft geveld over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS mag sindsdien niet meer worden gebruikt als basis voor toestemming voor activiteiten die stikstof uitstoten. Dat heeft duizenden projecten en initiatieven in de problemen gebracht. VNO-NCW en MKB-Nederland proberen de economische schade per provincie in kaart te krijgen. Ondervind jij wel of geen hinder van het PAS, vul dan a.u.b. de enquête in. Met de resultaten van de enquête zullen zij de druk op het Rijk, de provincies en gemeenten vergroten, zodat ze snel met maatregelen komen waardoor bedrijven weer aan het werk kunnen. De enquête is in te vullen via  wsonwp.survey.fm/flitsenquete-pas


17

Staande ovatie Pieperfestival We kijken terug op een gezellige en indrukwekkende avond, afgelopen september tijdens de opening van het ondernemersseizoen op het Pieperfestival. Als sluitstuk vertelde spreker Joseph Oubelkas zijn aangrijpende verhaal, wat resulteerde in een staande ovatie.

Kom je met ons toosten op het nieuwe jaar? Namens de Gemeente Noordoostpolder, LTO Noord, Ondernemersvereniging Groendorpen en Bedrijven Actief Noordoostpolder nodigen we je van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op woensdag 8 januari 2020. Onze waarnemend burgemeester Jan Westmaas heet je deze avond van harte welkom waarna er drie prijzen uitgereikt zullen worden, waaronder de prijs voor de Ondernemer van het jaar 2019! Ook de langverwachte onthulling van de nieuwe ondernemersvereniging BV Noordoostpolder staat deze avond gepland. Genoeg reden voor een toost! Details  Woensdag 8 januari 2020  Ontvangst: 19.30 uur Start: 20.00 uur  ‘t Voorhuys, De Deel 20 Emmeloord (Beurszaal)

Foto: Sjors Evers

Fusie OVG met de BAN En dan is het bijna zover… Op 8 januari zal tijdens de nieuwjaarsreceptie in ’t Voorhuys in Emmeloord het nieuwe bestuur en het nieuwe logo van de BV Noordoostpolder gepresenteerd worden.

Vanaf dit moment gaan de Ondernemers Vereniging Groendorpen (OVG) en Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) samen. De BV Noordoostpolder als sterke belangenvertegenwoordiger, waar leden kennis kunnen halen, en delen, een ondernemersvereniging waar andere partijen niet omheen kunnen.

Ook u bent van harte welkom om op 8 januari de officiële aftrap van BV Noordoostpolder bij te wonen. Tot ziens, tot 8 januari!

Nomineer de ondernemer van het jaar! De verkiezing voor de ondernemer van het jaar is weer van start! Bedrijven Actief en Ondernemers Vereniging Groendorpen reiken ook dit jaar weer de ondernemersprijs uit! Tussen 28 oktober en 18 november kunt u uw eigen onderneming of een ander bedrijf nomineren via onze website.

Werkwijze jurering Na 18 november zullen het BAN- en het OVG-bestuur elk drie kandidaten kiezen. Vervolgens is het de taak van de jury om zich over deze zes ondernemingen te buigen. De uiteindelijke winnaar maken we in januari bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie die wij in samenwerking met de OVG, LTO en Gemeente Noordoostpolder organiseren.

Nomineer uw eigen onderneming of een ander bedrijf via onze website  bedrijvenactiefnop.nl/agenda/ ondernemer-van-het-jaar


18

Deze bedrijven zijn onlangs lid geworden van BAN en stellen we graag voor.

Info

Nieuwe leden JetCommunicatie Interessante commerciële teksten met een vleugje humor. Ik schrijf ze graag en dat lees je erin terug. Twijfel je over je eigen schrijfkunsten? Laat mij dan je teksten redigeren. Ik doe het met alle plezier. Heb je vragen op het gebied van marketing(communicatie) en PR? Ook dan help ik je graag. In mijn functie van adviseur marketing & communicatie segment Bedrijven bij de Rabobank werd ik enthousiast voor het ondernemerschap. Ik kan me goed in ondernemers verplaatsen en denk graag met ze mee. Omdat ze zijn zoals ik: gedreven, energiek en enthousiast. Tien jaar geleden begon ik mijn eigen bedrijf, JetCommunicatie. Ik schrijf graag voor en over ondernemers. Je kunt mijn teksten o.a. lezen in de commerciële bijlagen van lokale kranten, ledenmagazine Dichterbij van Rabobank Noordoostpolder-Urk en ledenmagazine Intercom van de BAN.  .jetcommunicatie.nl

Teqz Teqz Quality Wordpress Development bouwt, onderhoudt en host kwalitatief hoogwaardige WordPress websites. Dit doen we voornamelijk voor reclamebureaus, grafisch ontwerpbureaus en communicatiebureaus. “Zij maken het mooie plaatje, wij WordPressen de rest”. Ook voor het onderhouden en hiermee het buiten de deur houden van bijvoorbeeld spammers of hackers ontzorgen wij graag. Rienco van Koulil, eigenaar van Teqz: “We bieden dit onderhoud aan in een totaalpakket in combinatie met een helpdesk, webhosting en domeinregistratie, zo zit het hele technische pakket van de website onder één dak en kunnen klanten zich bezig houden met waar ze goed in zijn”. Met het lidmaatschap van de BAN hopen we naast het ontmoeten van andere leden ons ook gezamenlijk in te kunnen zetten voor het behoud van technisch (ICT en development) personeel en aankomend talent in de Noordoostpolder.  teqz.nl

DT Dijkstra DT Dijkstra in Emmeloord ontwikkelt en produceert innovatieve oplossingen voor het sorteren en reinigen van wortelen, aardappelen, uien en andere bol- en knolgewassen. Het bedrijf staat op de markt al decennialang bekend door expertise en betrouwbaarheid, gebaseerd op meer dan 90 jaar ervaring. Op basis daarvan werkt een jong en creatief team van specialisten aan turnkey-oplossingen voor grote en middelgrote telers, verpakkingsbedrijven en de verwerkende industrie voor agrarische producten. Het bedrijf onderscheidt zich in de markt door de innovatie van producten en doordachte logistieke oplossingen. Daarbij worden originele en creatieve ideeën aangevuld met een integrale en specifieke benadering, passend bij de wensen en omstandigheden van de klant. Naast kwaliteit en flexibiliteit ligt de nadruk op ergonomie, voedselveiligheid, milieubelasting en energieverbruik. Harco Christiaens: “Onlangs heeft DT Dijkstra zich aangesloten bij de BAN. DT Dijkstra is al sinds begin jaren 50 gevestigd in de NOP. Een groot deel van het personeel en toeleveranciers wonen en zijn gevestigd in de NOP. Samen met hen is het voor ons mogelijk onze producten, met een hoogwaardige kwaliteit, wereldwijd te leveren. Het lidmaatschap van de BAN is daarom niet meer dan logisch voor ons bedrijf. Gebruik maken van elkaars expertise en samenwerking maakt deze regio onderscheidend en toonaangevend in de wereldwijde agrarische markt!”  dtdijkstra.nl

Van Meerveld IT Onze regio is voor een groot deel een agrarische regio. Bij uitstek dus een regio waar volop kansen zijn te benutten! Slimme IT-oplossingen staan daar wat mij betreft centraal in. Want de processen die er spelen kunnen altijd beter. Of het nou gaat om de bloembollenteelt, de veehouderij, of zeker ook de akkerbouw. Met mijn passie voor informatietechniek draag ik er als Agro IT-Strateeg & Consultant graag aan bij. Samen met mijn cliënten vind ik altijd de oplossingen voor een optimale ontwikkeling die ook op de lange termijn effectief blijft. Want natuur bepaalt het tempo van de groei, maar de inzet van IT beslist het succes van de oogst.  vanmeerveldit.nl


Info

Een overzicht van de leden is te zien op bedrijvenactiefnop.nl

19

Nieuwe leden Geersing Potato Specialist B.V.

Integraalcampers Marknesse

Geersing Potato Specialist zet troefkaart phytophthoraresistente Cammeo in. Op 6, 7 en 8 november openen de aardappelbedrijven weer hun deuren voor de rassenshows, zo ook bij het bedrijf van Jan-Eric Geersing aan de Banterweg nummer 10, op de rand van Emmeloord. De rassen van Caithness Potatoes Holding B.V. vinden daar voortaan hun weg onder een nieuwe naam “Geersing Potato Specialist B.V.” De focus van het nieuwe bedrijf zal liggen in het ontwikkelen en in de markt zetten van rassen die bestand zijn tegen de gevreesde aardappelziekte “phytophthora infestans”. De jarenlang opgedane kennis in gewasbescherming en aardappel en daarmee samenhangende relatienetwerk vormen daarbij de basis. Er zal dan ook volop aandacht gegeven worden aan het nieuwe aardappelras de phytophthora-resistente Cammeo.  geersingpotatospecialist.com

Wij zijn Luciën, Sandra en Léon van Regenmortel van Integraalcampers Marknesse. Reizen met een camper is de ideale combinatie van vrijheid, avontuur, ontspanning en comfort. Dat is de beleving die wij willen meegeven. Als specialist in Hymer integraalen halfintegraalcampers zijn we dan ook voortdurend op zoek naar de meest complete en jong gebruikte modellen. Een camper die als nieuw is, voor de prijs van een occasion. Persoonlijke aandacht en uitstekende service is wat wij ontzettend belangrijk vinden. We nemen ruim de tijd om onze klanten te leren kennen om zo tot het beste advies te komen. In onze werkplaats kunnen wij iedere camper tip top in orde maken en voorzien van alle gewenste opties. Integraalcampers Marknesse is niet voor niets al 20 jaar uw vertrouwde Hymer adres.  integraalcampers-marknesse.nl

Boerderij Groeizaam

Marianne Kloppenburg

Marc en Sanne van Niekerk namen in februari jl. boerderij Groeizaam over van Triade. Met de organisatie van evenementen en de introductie van een nieuwe bedrijfstak gaven zij de zorgboerderij een nieuwe impuls. Groeizaam is gevestigd aan Pilotenweg 7A in Emmeloord-West tegenover de tennishal. Het is een zorgboerderij, waarbij verschillende biologische gewassen op 5,5 hectare eigen land en in de kas worden verbouwd. Dagelijks geven zorgboer Marc en zorgboerin Sanne leiding aan de 3 begeleiders, 8 vrijwilligers en 30 deelnemers. De biologisch geteelde groenten worden doorverkocht aan restaurants en horecagelegenheden. Een steeds groter deel neemt echter de kortste weg van tuin naar tafel, namelijk via de biologische boerderijwinkel van Groeizaam. Sinds kort verpakt het team van Boerderij Groeizaam ook biologische olijven. Deze bedrijfstak zette Marc 10 jaar geleden elders op. Marc: ‘Juist de toevoeging van de olijvenverwerking geeft een grote meerwaarde, deelnemers helpen mee in het complete proces, van etikettering tot het inpakken zelf. Wat zijn ze trots wanneer een bestelling is afgerond’.  zorgboer.nl

In onze maatschappij en binnen ons onderwijs wordt informatie veelal op dezelfde manier verstrekt. Dat terwijl ieder mens 4 denksystemen heeft: zien, horen, voelen en beredeneren. Twee van deze denksystemen hebben je voorkeur. En 1 van die 2 is je favoriet. Informatie die je verwerkt gaat eerst naar je favoriete denksysteem, vind het daar geen oplossing dan zoekt in 1 van de andere denksystemen. Leerproblemen komen vaker voor bij mensen die een voorkeur hebben om in beelden en gevoelsmatig te denken. Ons onderwijs en onze maatschappij is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst. Schoolresultaten blijven achter en onzekerheid groeit. Veel ondernemers herkennen zich hierin, kunnen minder goed aarden onder een baas en genieten van de vrijheid die het ondernemerschap brengt. Deze voorkeur voor informatie verwerken is erfelijk, herken jij je in dit verhaal dan is de kans groot dat je dat terug ziet bij familie/kinderen. Zelf inzicht en je talenten inzetten brengt rust, daar begeleid ik in.  mariannekloppenburg.nl


 Donderdag 11 juli

 Ontvangst 18.30 uur

 ‘t Achterhuis, Burgemeester J. Schipperkade 2, Urk

Profile for BV Noordoostpolder

Intercom november 2019  

Intercom november 2019  

Advertisement