Page 12

O autorach

About the authors

Michael Batty Profesor planowania w szkole Bartlett na University College w Londynie, gdzie kieruje Centrum Zaawansowanej Analizy Przestrzennej (CASA). Od 1990 do 1995 roku dyrektor NSF Narodowego Centrum Informacji i Analizy Geograficznej (NCGIA) na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Buffalo. Od 1979 do 1990 roku profesor planowania miejskiego i regionalnego na Uniwersytecie Walijskim w Cardiff, gdzie sprawował funkcję dziekana Szkoły Projektowania Środowiskowego (1983–1986) oraz dyrektora wydziału (1985–1989). Prowadzi badania nad rozwojem komputerowych modeli miast i regionów, autor wielu opracowań i artykułów w tej dziedzinie, w tym najnowszej Cities and Complexity (MIT Press, Cambridge 2005) oraz zbioru Virtual Geographic Environments (Science Press, Pekin 2009) pod jego redakcją. Wydawca „Environment and Planning B: Planning and Design”. www.casa.ucl.ac.uk www.casabook.com

Michael Batty He is Bartlett Professor of Planning at University College London where he directs the Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA). From 1990 to 1995, he was Director of the NSF National Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA) in the State University of New York at Buffalo. From 1979 until 1990, he was Professor of City and Regional Planning in the University of Wales at Cardiff where he acted as the Dean of the School of Environmental Design (1983–1986) and Head of the Department (1985–1989). His research work involves the development of computer models of cities and regions, and he has published many books and articles in this area, the most recent being Cities and Complexity (MIT Press, Cambridge, MA, 2005) and the edited volume Virtual Geographic Environments (Science Press, Beijing, China, 2009). He is editor of the journal ‘Environment and Planning B: Planning and Design’. www.casa.ucl.ac.uk www.casabook.com

Joanna Erbel Socjolożka, fotografka. Członkini zespołu „Krytyki Politycznej”, współzałożycielka Stowarzyszenia Duopolis. Pisze w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego doktorat o roli aktorów nie-ludzkich w przemianach przestrzeni miast postsocjolistycznych. Mieszka w Warszawie i Berlinie.

Joanna Erbel Sociologist, photographer. Member of the ‘Krytyka Polityczna’ team, co-founder of Duopolis Association. Prepares a Ph.D thesis at the Institute of Sociology of Warsaw University about the role of non-human actors in the transformation of urban space in post-socialist cities. Lives in Warsaw and Berlin.

Dirk Helbing Profesor socjologii, specjalizuje się w modelowaniu i symulacji na ETH Zurich. Prowadzi badania nad modelami behawioralnymi, teorią procesu decyzyjnego i gier, wielowymiarową symulacją systemów społeczno-ekonomicznych i biofizycznych, procesami stochastycznymi i symulacjami Monte Carlo, zjawiskami samoorganizacji i tworzenia wzorów w przestrzeni

Dirk Helbing Professor of Sociology, specialises in modelling and Simulation at ETH Zurich. His research work involves: behavioural models, decision and game theories, multi-agent simulation of socio-economic and biophysical systems, stochastic processes and Monte Carlo simulations, self-organization and pattern formation phenomena in space and time, evacuation, spreading of disasters and

EKSPEKTATYWA_3: WARSZAWA JAKO STRUKTURA EMERGENTNA Aleksandra Wasilkowska, Andrzej Nowak  

Publikacja wprowadza nowe pojęcia oraz horyzonty myślenia o mieście w kontekście systemów złożonych oraz ontologii. Zawarte w niej teksty p...

EKSPEKTATYWA_3: WARSZAWA JAKO STRUKTURA EMERGENTNA Aleksandra Wasilkowska, Andrzej Nowak  

Publikacja wprowadza nowe pojęcia oraz horyzonty myślenia o mieście w kontekście systemów złożonych oraz ontologii. Zawarte w niej teksty p...