Page 1

TVARKARAŠČIAI 2012/2013 m.m.

Papilio pagrindinė mokykla


PATVIRTINTA Direktoriaus 2012 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V-214 Biržų rajono Papilio pagrindinės mokyklos 5-10 kl. Pamokų tvarkaraštis I pusmečiui 2012/2013 m.m.

PIRMADIENIS 1 Nijolė VASILJEVA Vigilija MACIENĖ Vita JANUŠEVIČIENĖ Edita LANSBERGIENĖ Edita ŠERŠNIOVIENĖ Kostas SOLOVJOVAS Nida TAMONIENĖ Manė SKUPIENĖ Daiva KISELIŪNIENĖ Vilma SIMĖNIENĖ Eugenijus JANUŠEVIČIUS

Orinta SANGAILIENĖ Jonas JANKŪNAS Vytautė KUZMAITĖ Alma BEDALIENĖ Gytis AUKŠTIKALNIS Loreta ŽIBELIENĖ

Tikyba k. Tikyba r. Etika Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k. Rusų k. Matematika Fizika Ekonomika Gamta ir žmogus Biologija Geografija Informac. techn. Chemija Istorija Pilietiškumo pagr. Technologijos Dailė Muzika Kūno kultūra Istorija Žmogaus sauga

2

3

7

4

ANTRADIENIS

5

6

5/6 9/10

7

1

2

3

4

5

TREČIADIENIS 6

7

1

2

3

4

5

KETVIRTADIENIS 6

7

1

2

3

4

5

6

PENKTADIENIS 7

1

2

3

4

5

6

6

6

8

9

7

5

9 10

8 9

6

5B 7

9

7 10

7

6

7

9 5

10

5

10

8

8

2,4,7

8/9 10 10 7

8

5

5

7

7

6

9

9

10

6/7 10

10 10

8

6

9 10

8 5

7 9

5 7

9

8

6 9

8 7

5

9

7 10

5 6

6 8

5

10 6

6 7

8 6

9

10 8 10

5 7

9 5

8

9

10

10

7

8 6 5

9

10

6

8

7

6

8

9

7

5

9

7 6 5 10 10

8 9

6

5

9 7 5

8

7

6

9

9

8

7

9

10 8

6

8 6

9 8

10

8

7

8 5 6

5 10

6

6 10

7 8

9M 8 10

5

5 7

6

10

9

7

8

7

9 7

9

9

5

10

8

9

6

10

10

5 7

10 6 5

6

5

8 8

Pamokų tvarkaraštį sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Žibelienė

5

9

7


PATVIRTINTA Direktoriaus 2012m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V-214

NEFORMALIOJO UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS Užsiėmimo pavadinimas "Judrieji žaidimai" "Mažųjų aktorių studija"

Dalyviai

2012-2013 m. I pusm. Vadovas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

1 -2kl.

V. Januševičienė

2 kl.

A. Povilauskienė

"Muzikos studija"

2, 4 kl.

A. Bedalienė

"Judrieji žaidimai"

3-4 kl.

R. Kirslienė

Darbai iš gipso ir molio

3-4 kl.

Z. Jankūnienė

Jaunučių choras "Šakar makar" "Įdomioji abėcėlė"(rusų k.) "Judrieji žaidimai" "Jaunieji fotografai" "Jaunieji gamtininkai" "Artelė" "Plunksnos draugai" "Muzikos studija" Sportiniai žaidimai "Įdomioji chemija"

1-4 kl. 5 kl. 5-6 kl. 5-7 kl. 5-9 kl. 6 -9 kl. 6-9 kl. 7-9 kl. 7-10 kl. 8-9 kl.

V. Macienė M. Skupienė G. Aukštikalnis E. Januševičius E. Januševičius V. Kuzmaitė E. Šeršniovienė A. Bedalienė G. Aukštikalnis O. Sangailienė

13.50-14.35 8.00-8.45 13.50-14.35 8.00-8.45 13.50-15.20 13.50-14.35

13.50-14.35 12.00-12.45 12.55-13.40

13.50-14.35 13.50-14.35 13.50-14.35 13.50-14.35 13.50-14.35 13.50-14.35

13.50-14.35 13.50-14.35 Tvarkaraštį sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Žibelienė


PATVIRTINTA Direktoriaus 2012 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V- 214

PAPILIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRADINIŲ KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2012-2013 m.m. I pusmečiui PENKTADIENIS

I KLASĖ

KETVIRTADIENIS

Kūno kult. Matematika Lietuvių k. Dailė ir technologijos

Lietuvių k. Kūno kult. Muzika Lietuvių k.

Lietuvių k. Matematika Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos

Dorinis ugdymas

Lietuvių k. Kūno kult. Matematika Lietuvių k. Muzika

II K L A S Ė

TREČIADIENIS

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dorinis ugdymas (r.t.) Dorinis ugdymas (k.t.) Matematika Pasaulio pažinimas Muzika Dorinis ugdymas (e)

Anglų k. Lietuvių k. Kūno kult. Matematika Dailė ir technologijos

Matematika Anglų k. Lietuvių k. Lietuvių k. Pasaulio pažinimas

Kūno kult. Matematika Lietuvių k. Anglų k. Lietuvių k.

Lietuvių k. Muzika Lietuvių k. Matematika Dailė ir technologijos

III K L A S Ė

ANTRADIENIS

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pasaulio pažinimas Dorinis ugdymas Matematika Lietuvių k. Dailė ir technologijos

Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Muzika Kūno kult.

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Matematika Dailė ir technologijos

Matematika Lietuvių k. Anglų k. Kūno kult. Pasaulio pažinimas

Kūno kult. Matematika Lietuvių k. Muzika

IV K L A S Ė

PIRMADIENIS 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Matematika Dorinis ugdymas Kūno kult. Lietuvių k. Muzika

Kūno kult. Anglų k. Matematika Lietuvių k. Pasaulio pažinimas

Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Dailė ir technologijos

Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Pasaulio pažinimas Kūno kult.

Lietuvių k. Matematika Dailė ir technologijos Muzika

Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Pasaulio pažinimas

Tvarkaraštį sudarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Žibelienė


PATVIRTINTA Direktoriaus 2012 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V-214

Logopedės darbo grafikas 2012/2013 m.m. I pusm. 1 2 3 4 5 6 7

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Kiti darbai PU grupė 3 kl. PU grupė 6 kl. (individualus užsiėmimas) 7 kl. (individualus užsiėmimas) 5 kl.

Kiti darbai 4 kl. 3 kl. 2 kl. 1 kl. Kiti darbai

Tvarkaraštį sudarė direktoriaus pavaduotoja Loreta Žibelienė


PATVIRTINTA Direktoriaus 2012 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V-214

Specialiojo pedagogo darbo grafikas 2012/2013m.m.I pusm. 1 2 3 4 5 6

Antradienis

Penktadienis

Matematika 9 kl. Lietuvių k. 3 kl. Lietuvių k.9 kl. Matematika 2-4 kl. Kiti darbai

Matematika 5 kl. Lietuvių k. 2-4 kl. Matematika 3 kl. Kiti darbai Namų mokymas Namų mokymas

Tvarkaraštį sudarė pavaduotoja ugdymui Loreta Žibelienė

TVARKARAŠCIAI  

VEIKLOS TVARKARAŠČIAI

TVARKARAŠCIAI  

VEIKLOS TVARKARAŠČIAI

Advertisement