Page 1

www.bebinizbor.com

BROJ 41 • PROLEĆE 2015.

ZDRAVLJE

Ravno ili spušteno stopalo FITNES

Doterajte liniju do leta GENETIKA

ISSN 1820-7170

Facebook.com/BebinIzbor

Deficit pažnje i hiperaktivnost ISHRANA

Loše navike u ishrani male dece

besplatan časopis


4.

Ultrazvučni vodič u trudnoći

6.

Psihomotorni razvoj deteta

8.

Deficit pažnje i hiperaktivnost

12.

Alergije - novosti i prevencija

14.

Razvojni faktori kod beba

20.

Ravno ili spušteno stopalo

23.

Kako umanjiti simptome alergije

28.

Estetski neprijatelj broj 1-celulit

24.

Zapušen nosić kod beba i dece

10.

Akutna dijareja i dehidracija deteta

16.

Doterajte liniju do leta

26.

Loše navike u ishrani male dece

31.

Korisni saveti o konzumiranju voća

BROJ 41 • PROLEĆE 2015.

18-19. IZLOG 22. BEBAC 30. MINI FACEBOOK 32. KNJIGE 34. APOTEKE

Osnivač i izdavač: Emisar d.o.o. Pohorska 30/12 11080 Novi Beograd T. 011/31 90 771 M. 069/106 74 88 www.bebinizbor.com office@bebinizbor.com Direktor: Rade Stojković Uredništvo: Rade Stojković, Danka Trifunović Redakcija: Danka Trifunović, Irena Spasović Lektor-korektor: Danka Trifunović Stručni saradnici: Mr sci med dr Zlatko Bokun-specijalista opšte hirurgije, dr Ljiljana Koljaja-specijalista pedijatrije, dr Dejan Bošković,

Živka Vlajković-nutricionista, mr ph spec Danijela Pecarski-mr farmacije, Dragana Kolaković-viši fizioterapeut i fitnes instruktor, Nada Lazić-dipl. def. i viša med. sestra, doc dr sc med Nevenka Raketić-specijalista pedijatrije i imunologije, dr Danijela Todorović- pedijatar, dr Miroslava Šarac-spec. pedijatrije, prim dr Ljubica Presetnik-specijalista ginekologije i akušerstva, dr Sandra Radovićginekolog, Milanka Šetina-dipl. mol. biolog i fiziolog, M.Sc primenjene genetike, Mr ph Stanislava Lazić, Natalija Trkulja - licencirani instruktor Aviva metode, asistent dr sci Ivana Radović, Dr Vladan Šubarević , načelnik Službe za otorinolaringologiju Instituta Z.Z.M.D. dr Vukan Čupić, Novi Beograd, VMS Anđelka Kotević, šef odseka Halobeba

Saradnici i prijatelji: Halobeba, Bebac.com, Masel group, DHL, Filly farm apoteka

MAJ 2015.

Umetnički direktor: Ferenc Laslofi Štampa: Bigraf d.o.o. Distribucija: Emisar d.o.o. Marketing: 011/31 90 771 office@bebinizbor.com

Redakcija ne odgovara za sadržaj i istinitost objavljenih reklamnih poruka, sponzorskih strana i marketinških nastupa naših klijenata. Za slučajne i nenamerne greške u toku štampe redakcija ne snosi odgovornost. Sve dobijene fotografije se ne vraćaju i mogu se bez nadoknade koristiti u svrhu ilustracije časopisa, a po slobodnoj proceni redakcije da se objavljuju u određenim rubrikama. Po dobijanju fotografija smatraćemo da ste dali saglasnost za njihovu objavu. Molimo roditelje da se pre slanja fotografija upoznaju sa Zakonom o javnom informisanju. www.parlament.gov.rs

Oglašavajući se u „Bebinom izboru” imate priliku da se obratite širokom krugu potencijalnih klijenata.

CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 613/614 ISSN 1820-7170 - Bebin izbor COBISS.SR-ID 146773772

Godišnja pretplata na časopis Bebin izbor Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je časopis besplatan, a iznos je 270 RSD za svih 6 brojeva u 2015. godini. Popunite opštu uplatnicu na sledeći način: Uplatilac: Ime, prezime i adresa. Svrha uplate: ptt troškovi. Primalac: Pohorska 30/12, 11070 Novi Beograd. Iznos: 270 RSD. Račun: 265 0000000 641 514-42. Kopiju uplatnice pošaljite na našu adresu: Emisar d.o.o., Pohorska 30/12, 11070 Novi Beograd. Tel/Faks: 011/31 90 771 ili E-mail: office@bebinizbor.com


TRUDNOĆA

Ultrazvučni vo Prim dr Ljubica Presetnik specijalista ginekologije i akušerstva

Oduvek je svaku trudnicu interesovalo kako izgleda beba, da li ima sve što treba, da li normalno raste i još sijaset pitanja - razmišljanja

Poliklinika Panacea, Bojanska 5 Telefon: 011 3047 980

Nekad i sad

Oduvek je postojala neka vrsta strepnje u toku trudnoće. Pamtim da sam u tom periodu, kada još ultrazvuk nije bio prihvaćena metoda, jedva čekala da se porodim i vidim svoju bebu, a naročito da je raspovijem i izbrojim sve prstiće. Sada, u periodu posle ultrazvuka, tj. posle 80-tih godina prošlog veka, kada su se pojavili prvi ultrazvučni aparati kod nas, sve mi to izgleda nezamislivo. Ultrazvuk je postao uobičajena metoda, a i omiljena kod pacijenata za praćenje razvoja trudnoće. Sada ne bih mogla da zamislim, kao ginekolog, da pratim razvoj trudnoće

4

|

BEBIN IZBOR

kroz trimestre bez ultrazvučnog aparata. Uvek treba imati na umu da iako je to neinvazivna i bezbedna metoda koja se sastoji u propuštanju ultrazvučnih talasa visoke frekvencije (do 18 megaherza) kroz telo trudnice, koji se odbijaju o strukture tkiva, kako majke tako i ploda, i kompjuterizovano daju sliku na ekranu, i dalje nije svemoćna metoda, a takođe treba imati na umu da i dalje potencijalni rizici nisu sasvim jasni. I dalje stoji da limit za trajanje pregleda, naročito ako se radi o 3D i 4D tehnici, ne treba da bude preko 45-60 minuta. Zato su i uvedeni protokoli za praćenje normalne trudnoće. Naravno, kod rizičnih trudnoća se postavljaju medicinske indikacije za vrste - 3D, 4D i Doppler, kao i broj ultrazvučnih pregleda. Protokol za preglede ultrazvukom normalnih trudnoća-2D je sledeći: •P  rvi se obavlja do 8. nedelje gestacije da bi se utvrdila trudnoća, lokalizacija, videli otkucaji srca, tj. vitalnost, broj

embriona i merenjem njegove dužine procenila gestacijska starost, tj. odredio verovatan datum porodjaja. •D  rugi pregled je između 11. i 14. nedelje trudnoće, radi određenih merenja, kao i merenja debljine vratnog nabora, koja su značajna za određivanje rizika za hromozomske anomalije, jer ulaze u algoritam hormonalnih analiza za Double test. • Treći pregled je između 20. i 24.nedelje gestacije kada se radi EKSPERTSKI ultrazvuk zbog eventualnog otkrivanja malfomacija, kako spoljašnjih tako i unutrašnjih i tada se najčešće može raditi u 3D ili 4D tehnici. U ovom periodu se lepo vidi beba, detalji kao sto su oči, nos, usne, kičmeni stub, prstići... i zavisno od pozicije i pol. • Četvrti pregled je između 30. i 34. nedelje. Tada se vidi pozicija ploda, koliko napreduje, tj. kolika je težina, kolika je količina plodove tečnosti - AFI, kao i kakva je posteljica.


TRUDNOĆA

odič u trudnoći 3D, 4D i Doppler Kao što sam predočila, ostale vrste ultrazvučnih pregleda - 3D, 4D i Doppler, imaju svoje mesto, ali su uglavnom iz medicinskih razloga i vezani su za 2. i 3. trimestar trudnoće. Navešću samo neke od njih: anatomski izgled, naročito spoljašnji oblik, kontinuitet, tj. integritet trbušnog zida i eventualni problemi sa usnama - zečija usna, ili problem čeljusti - vučja čeljust, ili problem sa kičmenim stubom - spina bifida, kada 3D tehnika omogućava kasnije, po rođenju, hiruršku rekonstrukciju, tj. pristup. Takođe su tu uključene i moždane strukture kao i strukture unutrašnjih organa - srca, bubrega i tada osim 3D ili 4D tehnike, uključuje se i Doppler. To je naročito važno kod trudnica sa hipertenzijom i/ili dijabetom.

Fetalna ehokardiografija se radi takođe iz medicinskih razloga, nakon 24. nedelje i takođe je vezana za 3D angio mod sa Dopplerom. Pregled posteljice i plodove

Ultrazvuk je postao uobičajena metoda, a i omiljena kod pacijenata za praćenje razvoja trudnoće. tečnosti - AFI index i Doppler, merenjem protoka krvi kroz pupčanu vrpcu, posteljicu ili moždane strukture ukazuje na moguću restrikciju u snabdevanju

kiseonikom i hranljivim materijama, te je od značaja za procenu završavanja rizične trudnoće, tj. određivanje vremena i načina porođaja. I na kraju, jedan od razloga za 3D, tj. 4D ultrazvučni pregled je i nemedicinski, a to je kako izgleda beba, na koga liči i sve to ostaje kao foto dokumentacija, tj. video zapis pre rođenja. U tome uživaju ne samo budući roditelji, već i najbliži rođaci, pa i komšije. Zato, drage moje, pošto su preko 85% nerizične trudnoće, tj. sasvim normalne, treba se držati protokola, a ne samo iz čiste radoznalosti svaki čas obavljati ultrazvučne preglede, bilo 2D, 3D, 4D ili Doppler tehnikom. Često se šalimo sa pacijentima - oni bi voleli da su ultrazvučni aparati pristupačni i za kućnu upotrebu. Naravno, to je samo šala, koja tako treba i da ostane, jer nepovoljni rizici na duži period nakon rođenja i dalje su nepoznati.

BEBIN IZBOR

|

5


POROĐAJ

Psihomotorni raz Nada Lazić dipl. defektolog i VMS,

Razvoj motorike i psihe u najranijem uzrastu je nerazdvojiv, pa otud naziv psihomotorni razvoj

autorka priručnika za trudnice „Od zdravih roditelja do zdravog potomstva“

N

a formiranje ličnosti utiču brojni biološki (nasledni, anatomski, biohemijski, fiziološki) i sredinski činioci (uticaj članova porodice i društvene grupe i njihovi uzajamni odnosi sa detetom). Psihomotorni razvoj deteta počinje još u intrauterinom periodu, kada se odvija intenzivan anatomski, a potom i funkcionalni razvoj nervnog sistema. Veći deo senzomotornog razvoja odvija se u drugoj polovini trudnoće.

Peti mesec Beba počinje da menja izraz lica, mršti se ili smeje, nezadovoljna je kada joj se oduzme igračka, jače reaguje kada majka ili poznata osoba napusti prostoriju. Jasnije razlikuje strane osobe od

6

|

BEBIN IZBOR

ukućana. Postaje svesnija svoga tela. Beba počinje da koristi naučeno, da pokret prilagođava svrsi. Do sada je primala utiske i odgovarala na različite stimulanse, a sada ona sama postaje inicijator. Počinje da traži pogledom predmete koje je izgubila iz vidnog polja, što je znak da razvija sposobnost prepoznavanja i pamćenja. Krupna motorika Opruža laktove i tako dohvata igračke koje su dalje dok je na stomaku. Ako ne može da dohvati igračku, „pliva” - istovremeno podiže ruke i noge u vazduh na

kratko. Na leđima skoro sve vreme drži noge u vazduhu, dodiruje kolena i posmatra stopala i tako jača sve mišiće koji kasnije održavaju pravilan sedeći položaj, a da pri tom ne opterećuje kičmu. Fina motorika Hvata igračku odozgo prstima i opruženim palcem, prebacuje iz ruke u ruku, što znači da naizmenično drži i pušta igračku. Savet Dajte bebi kocku da bi šaka počelada se prilagođava obliku predmeta. Nikako ne treba stavljati dete da sedi - kičmeni stub nije dovoljno čvrst da može da drži dete u vertikalnom položaju.


POROĐAJ

zvoj deteta Igračke Kocke, ogledalo, velika lopta. Čvrste kocke omogućavaju prilagođavanje šake obliku predmeta koji je u ruci. Bebe vole da posmatraju sebe u ogledalu, ali i da ga dodiruju. Postoje plastična ogledala za decu. Veliki balon ili lopta za vodu podstiče bebu da je hvata istovremeno rukama i nogama.

Šesti mesec Dete se sve više interesuje za stvari koje ga okružuju, gleda ih, dodiruje i aktivno ispituje – okreće ih, trese, stiska. To ga zadovoljava i nema potrebu za dubljim upoznavanjem predmeta. Pažnju lako prebacuje na novi, dominantan stimulans. Pokreti postaju sve spontaniji i uvežbaniji, težnja za hvatanjem postaje centralni motiv. Krupna motorika Sa opruženim laktovima i osloncem na otvorene šake dete se podiže sve više kada je na stomaku. Dok je na leđima, stalno hvata stopala i igra se sa njima. Do kraja šestog meseca okreće se na obe strane sa leđa na stomak izdvojenim pokretima nogu kao da korača. Fina motorika Krajem šestog meseca počinje da hvata predmete preko sredine tela, što je preduslov za okretanje sa leđa na stomak. Refleksno hvatanje šakom je iščezlo. Savet Nikako ne treba stavljati dete da sedi kako se ne bi opterećivao kičmeni stub. Ako šake nisu potpuno otvorene, treba se obratiti stručnjaku. Igračke Šuškava knjiga, prstenovi (dindolino). Beba postaje svesna da sama proizvodi zvuk i okreće se u pravcu izvora zvuka. U stanju je da skida prstenove i da ih

Psihomotorni razvoj deteta počinje još u intrauterinom periodu, kada se odvija intenzivan razvoj nervnog sistema. uzima sa podloge. Pomeranje igračke je podstiče na kretanje.

Sedmi mesec U sedmom mesecu pojavljuju se prvi znaci inteligencije. Dete počinje da shvata da pojedini postupci donose određene rezultate. Uspeva da dohvati zvečku ispred sebe i kad se ona zakloni i nestane iz vidnog polja. Zadovoljno je kad otkrije nešto novo. Sve češće pokazuje težnju da do sada naučene i uvežbane aktivnosti sažme i da ih primeni u rešavanju nekog od problema pri dohvatanju. Krupna motorika Dok je u položaju na stomaku, nakratko se odiže sa osloncem na šakama i bedrima. U želji da se kreće napred, dete se pomera unazad. Kada ponudimo igračku sa strane u visini očiju, podiže jednu ruku da bi je dohvatilo dok se drugom oslanja o podlogu. Na leđima se igra tako što stavlja stopala u usta, istovremeno istežući slabinski deo kičme. Okretanje na obe strane je savladano. Uvežbavajući bočne mišiće dete se priprema za sledeću fazu hoda. Fina motorika Dete sve bolje hvata predmete podjednako i desnom i levom rukom. Ako mu damo dve kocke jednu za drugom, na kratko će ih držati bez ispuštanja. Savet Još uvek ne treba stavljati dete da sedi, da se slabinski deo kičme ne bi opterećivao. Igračke Auto, loptice. Kako počinje da se pomera i menja položaje, dete interesuju igračke koje se kreću. Počinje voljno da otvara šaku, ispušta lopticu i gleda kako odlazi.

U okviru „Škole roditeljstva Nada Lazić“ svakog meseca se održavaju besplatna predavanja za buduće roditelje – trudnice i njihove partnere. Predavanja se organizuju u Beogradu na dve lokacije: DKC „Majdan“, Kozjačka 3-5 UK „Parobrod“, Kapetan Mišina 6a Svakog meseca edukacija počinje za novu grupu polaznika, a prijave se vrše preko sajta www.skolaroditeljstva.com Predavači u „Školi roditeljstva“ su eminentni stručnjaci iz odgovarajućih specijalističkih oblasti, a predavanjima su obuhvaćene sledeće teme: 1. Fiziologija trudnoće kroz trimestre, porođaj i primena epidurala u akušerstvu 2. Pravilna ishrana u trudnoći, mučnina, štetnost nikotina, alkohola i kofeina 3. Nega kože u trudnoći 4. Savremena stomatologija i roditeljstvo 5. Mentalno-higijenski pristup trudnoći i roditeljstvu 6. Psihomotorni razvoj deteta intrauterino i do 3. godine 7. Komunikacija i način stimulacije razvijanja govora 8. Karakteristike motornog razvoja deteta od rođenja do navršene 3 9. Superirornost majčinog mleka, pravilne navike u spavanju beba i dece 10. Matične ćelije i njihova primena u savremenoj medicini 11. Značaj psihofizičke pripreme trudnica za porođaj 12. Uticaj naših mentalnih procesa na strah od porođaja 13. Babinje – 40 dana nakon porođaja 14. Praktični čas: kupanje, obrada pupčanog patrljka, kako oblačiti novorođenče, šta je neophodno za dolazak bebe kući, oprema prostora 15. Dodela diploma i knjige „Od zdravih roditelja do zdravog potomstva“ polaznicima Pratite nas i preko FB: Škola roditeljstva Nada Lazić – zvanična stranica, kako biste na vreme dobijali informacije o aktivnostima Škole.

BEBIN IZBOR

|

7


GENETIKA

Deficit pažnje i hipe Milanka Šetina dipl. molekularni biolog i fiziolog, M.Sc primenjene genetike „Upoznaj samoga sebe’’ Sokrat

N

aime, uvreženo je stanovište da je hiperaktivnost najčešći problem u ponašanju ličnosti dečijeg uzrasta. Statistički izveštaji naučnih i zdravstvenih institucija u svetu ukazuju na to da je sve veći procenat dece kod koje je dijagnostikovan deficit pažnje i hiperaktivnost, sa prevalencom javljanja kod dečaka (3:1 u odnosu na devojčice).

Iako se deficit pažnje i hiperaktivnost uglavnom smatra poremećajem, po svim definicijama to je grupa bihevioralnih simptoma koji uključuju deficit pažnje, fizičku hiperaktivnost neprikladnu situaciji i slabu kontrolu impulsa (impulsivnost, neizdž).

8

|

BEBIN IZBOR

Stotine objavljenih stručnih radova i mnogobrojne polemike eksperata u javnosti, još uvek nam ne daju jasnu sliku o onome što se krije iza, u savremenom svetu tako frekventno upotrebljavanog, izraza “Deficit pažnje i hiperaktivnost“ “Deficit pažnje” nije najprikladniji izraz, jer u suštini deca etiketirana sa dijagnozom Deficit pažnje i hiperaktivnost funkcionišu u dva ekstrema pažnje: potpuno fokusirana na nove i za njih interesantne situacije i stanja ekstremno loše koncentracije, kada su nezainteresovana ili kada se aktivnosti ponavljaju. Ovakva deca su obeležena kao razmažena, bezobrazna, jer rade sve što im padne i kad im padne na pamet, pa samim tim i nevaspitana.

i hiperaktivnost se posmatra kao na biološki zasnovan poremećaj. Najdublji nivo odakle potiče ekspresivnost poremećaja je genetski utemeljena anomalija, i to složena, koja je konsekvenca mutacija u više gena. Istraživanja pokazuju da deficit pažnje i hiperaktivnosti ima tendenciju da se javlja u porodicama gde jedan ili oba roditelja imaju ovaj „poremećaj”, pa deca imaju četiri do pet puta veće šanse za

Uzroci deficita pažnje i hiperaktivnosti

njegovo ispoljavanje. Po drugoj hipotezi, nazvanoj “dopaminska hipoteza”, reč je o poremećaju na nivou neurotransmisije, tj. disbalansa na nivou neurotransmitera dopamina koji je u deficitu. Dopamin je važan za motornu kontrolu, emocije. Blokada dopaminegičkih puteva rezultira u gubitku motivacije.

Tačan uzrok deficita pažnje i hiperaktivnosti nije u potpunosti poznat, ali kombinacija faktora se smatra odgovornim za njegovu pojavu. Na deficit pažnje


GENETIKA

eraktivnost Studije koje su obuhvatile ispitivanje funkcije i strukture mozga su identifikovale niz mogućih razlika u mozgu ljudi sa deficitom pažnje i hiperaktivnosti u odnosu na one koji nemaju ovaj “poremećaj”. Na primer, pojedini lokusi u čeonom režnju kod dece sa deficitom pažnje i hiperaktivnosti su manje

Uzrok deficita pažnje i hiperaktivnosti nije u potpunosti poznat, ali kombinacija faktora se smatra odgovornim za njegovu pojavu.

razvijeni u odnosu na prosek. Međutim, dugoročne studije tokom kojih je praćen neurološki razvoj dece sa deficitom pažnje i hiperaktivnosti, a koji je dijagnostikovan još u ranom detinjstvu (pre 7. god života) i koja nisu bila na terapiji medikamentima, ukazuju da već u periodu puberteta razlika između njihovog

čeonog režnja i iste regije korteksa dece koja nemaju simptome deficita pažnje i hiperaktivnosti se gubi, a simptomi deficita pažnje i hiperaktivnosti se smanjuju ili nestaju.

Drugi mogući uzroci Istraživači su se fokusirali i na razne druge uzroke koji se dovode u vezu sa razvojem deficita pažnje i hiperaktivnosti uključujući: •p  reuranjeno rođenje (pre 37. nedelje trudnoće) • niska težina na rođenju •o  štećenje mozga, bilo u materici ili u prvih nekoliko godina života •u  potreba alkohola, pušenje ili upotreba droge za vreme trudnoće Pored razvojnih, ispitivanjima su obuhvaćeni i sredinski faktori, socijalno okruženje, kao i tehnike vaspitanja. Međutim, dokazi za mnoge od tih faktora su nejasni

u razvoju deficita pažnje i hiperaktivnosti, pa je neophodno više istraživanja da se utvrdi koliki je stvarni njihov doprinos. Moj subjektivni doživljaj je da je globalno zavladala epidemija deficita pažnje i hiperaktivnosti u svim životnim dobima – zato, imajte razumevanja i strpljenja za vaše dete.

BEBIN IZBOR

|

9


SAVET PEDIJATRA

Akutna dijareja i de Dr Ljiljana Koljaja specijalista pedijatrije Ordinacija „Dečiji lekar” Dubrovačka 6, Zemun Mobilni: 063/844-1909 Telefon: 011/2191-287

U

običajena učestalost crevnog pražnjenja je 3 stolice dnevno do 3 stolice nedeljno, pri čemu je težina stolice tokom dana oko 200 gr (10 gr/kg TM). Pod akutnom dijarejom (proliv) se podrazumeva iznenadno povećanje broja stolica (više od 3 dnevno), praćeno smanjenjem gustine stolice, grčevima i nelagodnošću u trbuhu i čije trajanje je kraće od 2 nedelje. Stolica može sadržavati sluz, sukrvicu i krv (zavisno od agensa koji je izazvao proliv). Boja prolivaste stolice može biti od sasvim blede, svetle, žute, smeđe, zelene.

Nesmotrenost u ishrani može dovesti do akutne dijareje, čak i kod odojčadi hranjene majčinim mlekom Kada ima proliv, dete stolicom gubi dosta vode (kako vodu koja se nalazi u crevima tako i onu koja se nalazi u krvotoku, tkivima), što vrlo brzo može dovesti do prekomernog gubitka telesnih tečnosti. Razni agensi koji uzrokuju proliv dovode do zapaljenskih promena na zidu creva, koje ako traju duže, oštećuju sluznicu creva, tako da se hrana ne može iskoristiti.

Najčešći uzrok proliva je nesmotrenost u ishrani, čak i kod odojčadi hranjene majčinim mleko (promene u ishrani majke). Ta vrsta proliva traje kratko - nekoliko sati ili dan-dva. Deca često uz neke druge

Najčešći uzrok proliva je nesmotrenost u ishrani, čak i kod odojčadi hranjene majčinim mleko. infekcije dobiju i blaži proliv - uz prehladu, kod upale uha, upale mokraćnih puteva, a mogu ga izazvati i neki lekovi, posebno antibiotici, koji uništavaju i “dobre bakterije” u crevima. U tom slučaju proliv prolazi po prestanku uzimanja lekova. Ponekad deca imaju kratkotrajan proliv kada im izbijaju zubi.

10

|

BEBIN IZBOR


SAVET PEDIJATRA

ehidracija deteta Hroničan proliv zahteva medicinsko ispitivanje radi utvrđivanja uzroka (alergija na sastojke hrane, hronična zapaljenska bolest creva). Retka stolica može biti i reakcija na stres.

Uzroci Uzroci akutne infektivne dijareje su infektivni agensi. Najčešće su to brojni virusi (rota virus, norvalk, adenovirus, astrovirus, torovirus…). Virusi su izazivači u preko 80% slučajeva. Ređe su to bakterije i crevni paraziti. Gljivice su sporadični uzrok akutnih proliva i najčešće ukazuju na bolest imunološkog sistema. Među uzročnicima su i mikroorganizmi koji oslobađaju toksine u namirnicama i tako praktično izazivaju trovanje hranom (stafilokok, klostridijum). Crevne virusne infekcije traju obično nekoliko dana, a mogu biti praćene povraćanjem, ponekad i povišenom telesnom temperaturom i grčevima. Crevni virusi su zarazni u porodičnim uslovima, jaslicama, vrtićima. Bakterije (ešerihija koli, salmonela, šigela, kampilobakter, jersinija, vibrio kolere, klostridija, aeromonas…) izazivaju znatno težu kliničku sliku. Dete izgleda bolesno, uz povišenu ili visoku telesnu temperaturu i bolove u trbuhu. U stolici može biti krvi i dosta sluzi. Akutna infektivna dijareja se češće (i u težem obliku) javlja kod dece u prve dve

godine života (najčešće u uzrastu od 6 do 11 meseci života). Većem riziku za nastanak bolesti doprinosi prestanak dojenja, boravak u bolnici, putovanje, kupanje u bazenima i velikim gradskim plažama. Najčešći put prenošenja uzročnika proliva je fekooralni, prljavim rukama, zagađenom vodom, hranom, predmetima koji se koriste pri hranjenju. Zato veštačka ishrana, neadekvatno rukovanje priborom za hranjenje deteta, upotreba zagađene vode za piće, čuvanje hrane na sobnoj temperaturi, loša lična higijena i nehigijensko odlaganje fekalija, višestruko povećavaju mogućnost oboljevanja.

Propratna pojava kod proliva je dehidracija Dete više gubi tečnosti nego što uspeva da unese. Treba na vreme uočiti znake dehidracije: smanjeno izlučivanje mokraće ili prestanak mokrenja, tamna boja mokraće, žeđ, suve usne, obložen, beo jezik; upale oči, plač bez suza, razdražljivost deteta ili adinamija, nezainteresovanost za igru, smanjena elastičnost kože, ulegnuta fontanela, gubitak telesne mase (kod teških dehidracija može biti i veći od 100 gr po kg telesne mase). Već kod prvih znakova dehidracije mora se započeti sa nadoknadom izgubljene tečnosti. Nakon svake stolice detetu dati da pije (bar čistu vodu), oko 10 ml po kg telesne mase. Najbolji efekat se postiže kada se daje posle hrane koja sadrži so. Takođe se preporučuju rastvori oralnih rehidracionih soli, kojima se nadoknađuju i elektroliti. Detetu koje sisa češće nuditi dojku, uz dodatno napajanje prokuvanom vodom. Biljni čajevi (šipak, majčina dušica, nana, list dunje, šumski plodovi), blago zaslađeni mogu pomoći. Ako ne možete da nabavite kesice rehidracione soli, možete sami napraviti nešto slično: u litar vode dodati osam ravnih kašičica šećera, pola kašičice soli, prokuvati, prohladiti i dati detetu. Taj rastvor se može mešati sa voćnim sokom, čajem, dodati u hranu. Mogu se primenjivati i hranljive tečnosti: pirinčana kaša, pirinčana voćna kaša s mesom, druge žitne kaše (kukuruzne klice, brašno) s povrćem ili mesom, kaša od

povrća (paradajz), kaše od voća (jabuka, banana, dunja), supe, bujoni, čorbe, sokovi od voća i povrća, mleko, mlečne prerađevine (jogurt). Zbog oštećenja sluznice crevnog zida može doći do kratkotrajne nepodnošljivosti mlečnog šećera, kada se savetuju mlečne formule bez laktoze. Kod ishrane postoji jasna i precizna preporuka da se deca sa akutnom dijarejom hrane prema želji, u skladu sa uzrastom deteta i principima pravilne ishrane, uz jedan dodatni obrok i dve nedelje po prestanku bolesti. Ne prisiljavajte dete da jede, ali ga češće nudite, i ukupnu količinu hrane rasporedite na veći broj obroka Dete treba hraniti u isto vreme s rehidracijom, ne smanjivati hranljivu vrednost obroka. Sve tradicionalne eliminacione dijete, usporeno vraćanje na uobičajenu hranu, isključivanje hrane ili razblaživanje mleka, imaju za posledicu neodgovarajući energetski unos. Hranu davati prema želji, uzrastu, navikama deteta. Hrana mora da bude raznovrsna, kalorična, sveže spremljena, pasirana ili gnječena. Daju se

Najčešći put prenošenja uzročnika proliva je fekooralni, prljavim rukama, zagađenom vodom, hranom, predmetima koji se koriste pri hranjenju. žitarice, cerealije, povrće, voće, meso, riba, mahunarke, leguminoze, mleko, mlečne prerađevine, biljna ulja, krompir. Ne davati isključivo hranu i tečnosti koje sadrže proste šećere. Ako nakon svih nastojanja roditelja da ublaže tegobe deteta nema poboljšanja, javite se lekaru, koji će odlučiti o daljem toku lečenja. Razlog da se javite lekaru je i uzrast deteta (novorođenče ili odojče koje ima veliki broj stolica i pri tom povišenu telesnu temperaturu), ako ima sveže krvi u stolici, ako se javljaju i održavaju znaci dehidracije, ako dete povraća, ima visoku temperaturu ili bolove u trbuhu.

BEBIN IZBOR

|

11


SAVET PEDIJATRA

Alergije - novos Doc dr sc med Nevenka Raketić specijalista pedijatrije i imunologije

Ordinacija iz pedijatrije „Dr Raketić” - www.dr-raketic.rs Telefon: 011/3674-814

V

ećina autora pojavu porasta alergijskih bolesti dovodi u vezu sa izmenjenim uslovima života, tako što se više vremena provodi unutra, promenjene su navike u ishrani, u upotrebi su brojna sredstva za čišćenje, dok je u spoljnoj sredini povećano zagađenje vazduha. Deca su posebno osetljiva, zato što se alergije najčešće ispoljavaju u dečjem dobu, dok njihova učestalost opada između desete i tridesete godine života. Deca ne nasleđuju alergiju od roditelja direktno, ali se nasleđuje predispozicija (predodređenost) alergijskog reagovanja. Ukoliko oba roditelja imaju alergiju, dete je pod rizikom od 75% da ispolji alergiju, a u slučaju alergije kod jednog roditelja je oko 50%. Najnovija istraživanja američkih autora iz februara 2013. godine ukazuju da ukoliko se u prvoj godini života tri ili više puta primene antibiotici, za dva puta se povećava pojava alergije na hranu, što se objašnjava pre svega poremećajem normalne crevne flore.

Šta je to alergija i kako se ispoljava? Alergije se definišu kao preterana reakcija imunološkog sistema na supstance (alergene) koje samo kod osetljivih osoba dovode do alergije. U toku alergijske reakcije određene vrste antitela, i to imunoglobulin E (IgE), dovode do aktivacije ćelija imunološkog sistema (mastociti

12

|

BEBIN IZBOR

Poslednjih godina postoji značajan porast alergijskih bolesti, tako da se pretpostavlja da oko 20% ukupne populacije boluje od neke vrste alergija i bazofili), oslobađaju se brojni medijatori, pre svega histamin i leukotrieni. Na taj način otpočinje zapaljenski odgovor, koji može da bude različitog intenziteta - od blage alergijske reakcije do reakcija koje ugrožavaju život. Postoji čitav spektar simptoma alergije, a po novim podacima izgleda da je alergija jedna bolest koja

Deca ne nasleđuju alergiju od roditelja direktno, ali se nasleđuje predispozicija (predodređenost) alergijskog reagovanja.


SAVET PEDIJATRA

sti i prevencija U vreme cvetanja treba zatvoriti prozore na kući i kolima, provoditi što kraće vreme napolju, posebno kada je vetrovito, a svako veče dete treba okupati i oprati mu kosu. zahvata različite organske sisteme. Kod dece je ubedljivo najčešća alergijska kijavica (rinitis), gde podaci iz SAD-a pokazuju da oko 40% dece boluje od ove bolesti. Roditelji uglavnom uočavaju da detetu stalno curi nos, sekret je bistar, javlja se svrab nosa i kijanje. Često je alergijski rinitis udružen sa alergijskim konjuktivitisom, gde se javlja crvenilo, peckanje i suzenje očiju. Ukoliko se promene na koži jave u prvim mesecima života, obično ukazuju da će

dete biti sklono alergijama, ili, kako se ranije zvalo - biće atopičar. Karakteristična je crvena ospa pre svega na koži obraza, a zatim i oko ručnog zgloba ili kolena i to je atopijski dermatitis (ekcem). Pored toga, na koži mogu da se jave slivene veće promene pod nazivom koprivnjača (urtikarija). Nemaju sva deca sa alergijom i astmu, ali je pokazano da 80% dece koja boluje od astme ima neki vid alergije koja se uglavnom ispoljava u predškolskom uzrastu. Kod astme usled oticanja disajnih puteva (bronhoopstrukcije) i povećanog stvaranja sekreta u plućima, dolazi da napada suvog kašlja, pojave „škripanja“ ili „zviždanja“ u grudima, dok se u težim slučajevima javlja gušenje. Od strane digestivnog trakta mogu da se jave bolovi u stomaku, povraćanje ili dijareja.

Alergeni Navedene alergijske reakcije se javljaju obično usled alergena iz spoljne sredine, najčešće na polen, kućnu prašinu i grinje. Ukoliko imaju sezonski karakter, gotovo sigurno se radi o polenskim alergijama. Od lekova najviše reakcija izazivaju antibiotici i to iz grupe penicilina, a od namirnica najčešće iz tzv. grupe Top 7: mleko, jaja, brašno, soja, kikiriki, koštunjavo voće (badem, lešnik, bundeva, suncokret) i morski plodovi (riba, školjke, ljuskari). Alergije na ubode insekata kao što su pčela, osa ili stršljen mogu da budu opasne po život.

Testiranje Postavlja se pitanje kada treba raditi testove za potvrdu alergije kod dece, pre svega zbog nedovoljne razvijenosti imunološkog sistema deteta, zbog opasnosti od težih alergijskih reakcija prilikom izvođenja testova i nedovoljne kooperativnosti dece. Najbolje vreme je sa navršene dve godine i dalje u predškolskom uzrastu kada su deca poslušnija. Dijagnoza alergija se postavlja pre svega kožnim testovima, (prick test), zatim se mogu raditi ispitivanja iz krvi, gde se traži IgE koji je specifičan za određeni alergen, kao i „patch“ test, gde se na kožu leđa postavlja gaza sa alergenom i posle dva dana se očitava reakcija. Terapija alergija se pre svega odnosi na izbegavanje alergena, često i na upotrebu antihistaminika, koji blokiraju histamin oslobođen u toku alergijske reakcije. Od pomoći može da bude i antagonist

receptora za leukotrien koji se oslobađa u toku alergija. Mogu da se koriste kortikosteroidni lekovi koji smanjuju zapaljensku reakciju, kao i dekongestivi koji smanjuju otok nosne sluznice. U težim slučajevima, kao što je anafilaktička rekacija, koristi se adrenalin. Posebno se izdvaja imunoterapija, gde se sprovodi desenzibilizacija, tako što se primenjuju manje doze alergena koje se tokom vremena povećavaju. Prevencija alergija se sprovodi od najmlađeg doba, tako što se majkama preporučuje isključivo dojenje u prvih 4 do 6 meseci, jer su radovi pokazali da se time smanjuje učestalost alergija kasnije tokom života. Ukoliko nije moguća prirodna ishrana, treba uključiti hidrolizirane (hipoalergenske) mlečne formule, a čvrsta hrana se uvodi postepeno, i to pojedinačne namirnice na 4 do 7 dana. Iz dečje sobe treba izbaciti sve stvari koje skupljaju prašinu, kao što su plišane igračke,

Prevencija alergija se sprovodi od najmlađeg doba, tako što se majkama preporučuje isključivo dojenje u prvih 4 do 6 meseci, jer su radovi pokazali da se time smanjuje učestalost alergija kasnije tokom života. zavese i tepisi, a sobu treba svakodnevno čistiti. Poželjno je koristiti prečišćivače vazduha, koji održavaju vlažnost prostorija na 50%, i nikako ne izlagati decu duvanskom dimu. U vreme cvetanja treba zatvoriti prozore na kući i kolima, provoditi što kraće vreme napolju, posebno kada je vetrovito, a svako veče dete treba okupati i oprati mu kosu. Iako se ranije izbegavalo prisustvo domaćih životinja u kući, sada se zna da je čak korisno, a u prilog tome je činjenica da su ranije deca koja su odrastala u seoskim domaćinstvima više bila u kontaktu sa životinjama i manje obolevala od alergijskih bolesti.

BEBIN IZBOR

|

13


POROĐAJ

Razvojni faktori kod beba Mr sci dr Miodrag Stanković

Rast je složen proces i definiše se kao promena telesne mase, oblika i proporcija, kao i fizioloških funkcija u toku organogeneze

www.stetoskop.info

R

ast je složen proces i definiše se kao promena telesne mase, oblika i proporcija, kao i fizioloških funkcija u toku organogeneze. Pored fizičkog postoje i druge dimenzije rasta: intelektualni, emocionalni, socijalni i kulturni razvoj. Rast je rezultat složene interakcije naslednih faktora, ishrane, neuroendokrine regulacije i tkivnog odgovora. Kvalitativne promene u toku biološkog sazrevanja – izmene funkcije ćelija, tkiva

i organa, indukcija enzimske aktivnosti, reorganizacija regulacionih mehanizama – označavaju se kao razvoj. Period rasta počinje za vreme fetalnog života, a završava se između 20. i 25. godine. Fizički, somatski rast posledica je hiperplazije i hipertrofije ćelija i uvećanja međućelijske supstance. Na rast utiču mnogi elementi: • pol • rasa • genotip

14

|

BEBIN IZBOR

Rast deteta se procenjuje: • merenjem visine • telesne težine • obima glave • toraksa i abdomena • debljine kožnih nabora • procenjuje se i zubna starost • skeletno sazrevanje Novorođenče ima specifične proporcije

još 12 cm, u trećoj oko 8 cm, a sa 4 godine su visoka nešto više od metra. Pri polasku u školu visina je oko 120 cm. Masa novorođenčeta je u proseku oko 3,4 kg. Blizanci su pojedinačno manji – oko 30% blizanaca ima masu oko 2 i 2,5 kg, a ostali su i lakši od 2 kg. Pražnjenjem creva u toku prvih dana života, mokrenjem i gubitkom tečnosti preko kože i pluća dete gubi višak tečnosti a samim tim gubi i telenu masu. Unos majčinog mleka je u prvim danima života mali, tako da beba gubi oko 7% telesne težine (fiziološki pad). Nadalje (posle desetog dana) telesna težina brzi i pravilno raste:

tela. Glava je relativno velika i čini ¼ dužine tela, a lice je malo sa slabo razvijenom donjom vilicom. Grudni koš je više valjkast a abdomen je ispupčen. Ekstremiteti su relativno kratki. Dužina novorođenog deteta je u proseku oko 52 cm. Dečaci su u proseku za 1 cm duži od devojčica na rođenju. Rast telesne dužine je neravnomeran. Najbrži je u prva tri meseca posle rađanja i do kraja prve godine progresivno i brzo se smanjuje. Obično u prvoj godini beba poraste oko 25 cm. U drugoj godini deca porastu

u prvom mesecu bebe prosečno dodaju oko 550 grama, u drugom 850 a u trećem oko 700 grama. U petom mesecu se udvostruči težina koju je dete imalo na rođenju, a oko prve godine se utrostruči. Deca koja su bila krupnija na rođenju napreduju sporije. Obim glave kod novorođenčeta je oko 35cm i nešto je veći kod dečaka. Sa 6 meseci obim je 43 cm, sa godinu dana 46 cm, a sa tri godine 50 cm. Obimi grudnog koša i trbuha su za 1-2 cm manji od obima glave deteta.

• konstitucijske anomalije • sredina u kojoj dete živi • bolesti • ishrana • stanje žlezda sa unutrašnjim lučenjem


TRUDNOĆA

BEBIN IZBOR

|

15


FITNES

Doterajte liniju do leta Vladimir Danilović Profesor sporta

Lični trener Boom fitness Mobilni: 065/4774-773

O

vo je vreme kada najveći broj žena kreće da vežba, svesne situacije da će uskoro biti na plaži u kupaćem kostimu. Najefikasnije je vežbati konstantno, tokom cele godine i to sigurno daje rezultate. Siguran sam da lično poznajete nekoliko živih primera da kontinuirano vežbanje daje savršene rezultate. Za dva meseca svakako možete mnogo da popravite vašu formu, a ja ću vam dati nekoliko saveta kako to da uradite efikasnije i uz manje muke. Dobra vest je da trening za mršavljenje ne zahteva visok intenzitet treninga, a loša je da zahteva veliki obim, odnosno produženi vremenski period treniranja. To znači da treba da trčimo umerenim intenzitetom duži vremenski period od 45 minuta (puls oko 140 otkucaja u minutu, disanje treba da bude komotno, tako da u svakom trenutku možemo komotno da pričamo tokom trčanja). Visok intenzitet trčanja će, naravno, potrošiti više kalorija, ali će u ovom slučaju organizam trošiti ugljene hidrate pre nego masti. Naročito ženama, koje zbog ženskih hormona

16

|

BEBIN IZBOR

Dolazi lepo vreme, garderobe je sve manje i ulazimo u čuvena “dva meseca” sređivanja pred godišnje odmore imaju predispozicije za stvaranje masti, visoko intenzivan trening neće doneti željene rezultate. Da bismo najbolje trošili masti, moramo vežbati preko pola sata, kako bismo pokrenuli fiziološke mehanizme sagorevanja masti. Ovaj proces može da se ubrza prirodnim putem, unošenjem kafe ili čaja (kofeina ili čaja koji su bogati teinom - crni, zeleni…).

Kako se hraniti? Ishrana je vrlo važna. Ja ne volim da preporučujem dijete, ali ako primenite nekoliko vrlo jednostavnih principa, ubeđen sam da ćete više uživati u hrani i imati bolje rezultate. Prvo i osnovno - što manje slatkiša. Ukoliko vam organizam traži slatko, pronađite voće koje vam odgovara. Organizam fruktozu iz voća doživljava totalno drugačije od belog šećera. Drugo pravilo - nema prežderavanja. Trudite se da jedete sporije, više zvaćite i uživajte u hrani. Na taj način ćete podeliti više informacija sa vašim organima za varenje, a kao posledicu te komunikacije i vi

ćete dobiti informacije koja hrana vam više prija a koja manje, kada ste stvarno siti i ne treba dalje da jedete. Setite se svakog puta kada ste pojeli previše hrane i složićete se da nije bio prijatan osećaj. Tu hranu dalje ne možete lepo da svarite i ona se pre deponuje u masti nego što se metaboliše kao energija. Vrlo je važno da tri sata pre treninga ne jedete apsolutno ništa. Vaš organizam će tada bolje razgrađivati masti i trošiti ih tokom treninga. Trudite se da jedete kvalitetniju hranu. Kvalitet ćete lako prepoznati po ceni. Činjenica da kupujete skuplje će vam biti dobar razlog da jedete taman koliko vam treba, a vašem organizmu ćete obezbediti kvalitetnije hranljive materije, neophodne za trening, oporavak i svakodnevne aktivnosti.

Pokrenite celo telo Jedini sagorevači masti su vaši mišići. Što veću mišićnu masu aktivirate, bolji će biti rezultati. Zbog toga funkcionalne vežbe koje aktiviraju više mišićnih grupa, istovremeno daju brze i kvalitetne rezultate. U mojoj praksi se pokazalo da najefikasnije rezultate za mršavljenje daje kombinacija funkcionalnog vežbanja i aerobnog rada nakon toga ( trčanje,vožnja bicikla i sl.).


PORODICA

BEBIN IZBOR

|

17


IZLOG

Peg Perego

16.990

Peg Perego

20.999

28.900

Peg Perego

P. Pappa Diner-Happy Farm

MINI MOMO Design

VIAGGIO 0+/1 SWITCHABLE-CORSA

Preporučujemo

Funkcionalno i udobno

Pametna kupovina

Kids II

7.800 LJULJAŠKA/LEŽALJKA WINNIE POO

Kids II

5.580 PODLOGA ZA IGRU SAFARI TALES

Smart Trike

Praktično

Idealna za igru vaše bebe

Pametna kupovina

Avent

17.579

Bullyland

2.990

13.500

SMART TRIKE STAR BLUE

35.899

Bertoni

BLENDER 2U1

BULLY FROZEN DELUXE SET

KREVETIĆ TREND PLUS

Za zdravu ishranu vaše bebe

Obradujte vaše mališane

Praktično

Novi Sad - Veternik Obrovačka 21, 021/824 936 www.kidsland.rs

18

|

BEBIN IZBOR


IZLOG

CHICcO

399

TOMMEE TIPPEE

590

CARELLO

19.699

Step Up-bez bpa 250ml 4m+

Sa kutijicom set 2

Podešavanje ručice, 0m+

Super cena

Super cena

Super cena

TOMMEE TIPPEE

6.990

CHICCO

Sto dvojezični bašta 6m+

3.790 Auto vatrogasac na daljinski

Super cena

Sniženje do isteka zaliha

Super cena

3.980 3.490 Sa melodijama i lopticama

MAXI COSI MURA plus 3

Audio analogni

Promocija 15%

Promocija maj-jun 10%

AKCIJA 20%

VTECH

2.900

CHICCO

Korpa za pelene Sangenic

52.990 47.691

CHICCO

6.999 5.599

Napomena: cene su formirane u vreme nastajanja časopisa i podložne su promenama. Zbog tehničkih mogućnosti štampe prikazane boje možda nisu verne originalu.

Beograd - Bulevar Kralja Aleksandra 199b, 011/243 48 61 Beograd - Enci Menci Trg, ul. Trg Nikole Pašića 8, 011/323 44 88 www.encimenci.com

BEBIN IZBOR

|

19


ZDRAVLJE

Ravno ili spušteno stopalo Deformitet, poznat kao „ravna stopala“, karakteriše spuštanje svoda i zauzimanje valgusnog položaja pri stajanju Mr sci dr Miodrag Stanković www.stetoskop.info

R

avna stopala su nedostatak koji može da poremeti normalan fizički razvoj deteta, jer mu onemogućava nesmetano stajanje i hodanje. Na pojavu ovih deformiteta utiče pre svega nasledni faktor, ali i fizička neaktivnost, gojaznost, neadekvatna obuća. U osnovi oboljenja se nalazi labavost ligamentarnog aparata, koje može zahvatiti i druge zglobove. Kad nije opterećeno, ovakvo stopalo ima normalne lukove tabana. Tegobe prouzro-

Na pojavu ovih deformiteta utiče pre svega nasledni faktor, ali i fizička neaktivnost, gojaznost, neadekvatna obuća.

20

|

BEBIN IZBOR

kuje poremećaj statike. Pošto je centar stopala u nivou druge metatarzalne kosti, dete hoda sa ubacivanjem prednjeg dela stopala unutra. Primetno je kada dete počne da hoda, naročito kode dece sa povećanom telesnom težinom. Dete otežano hoda, pre spavanja se žali na bolove u tabanima i potkolenicama. Međutim, do treće godine svako stopalo izgleda ravno, pa se tek posle treće godine, ako i dalje ima ovih tegoba, preduzima lečenje.

Kako se prepoznaje? Prepoznaje se kliničkim pregledom i proverom plantogramom (otiskom na papiru), ili trodimenzionalnim u specijalnoj „sunđerastoj peni”, odnosno kompjuterskom analizom hoda.

Lečenje Lečenje se sprovodi ortopedskim cipelama sa ulošcima i fizikalnom terapijom.

Lečenje započinje već u najranijem uzrastu formiranja svodova stopala (do 3.- 4. godine) vežbama jačanja svih struktura stopala u obliku hoda po prstima/petama i naročito bosonogi po neravnim podlogama (ravne tvrde podloge neki s pravom smatraju osnovnim razlogom sve veće pojave ravnih stopala u ljudi). Novije operativne tehnike, tzv. arthroereisis, imaju za cilj temporerno biomehanički proprioceptivno korigovanje pronacije stopala u području subtalarno ekstraartikularno. To se postiže raznim implantantima. Da do ovoga ne dođe, od prve godine obratiti pažnju na telesnu težinu deteta koja ne treba da bude preko normalne. Cipele treba da imaju elastičan i lako savitljiv đon sa prednjim delom dovoljno širokim. Ulošci nisu preporučljivi, naročito pre druge godine života. Detetu omogućiti da što više boravi u prirodi i hoda, po mogućstvu, boso ili u lakim cipelama, sandalama ili patikama. Pošto gradska deca nemaju mogućnosti za ovakav način života, treba im omogućiti vežbe kod kuće.


SAVET PEDIJATRA

BEBIN IZBOR

|

21


BEBAC.COM

Mitovi Tekst je preuzet sa: www.bebac.com

Mit: Vantelesna oplodnja je rešenje za sve probleme neplodnosti Činjenica: Netačno. Vantelesna oplodnja je samo jedna od mogućnosti lečenja neplodnosti. Postoje i druge opcije kao što su indukcije ovulacije (OI) lekovima ili intrauterina inseminacija (IUI).

Mit: Vantelesna oplodnja je samo za bogate ljude Činjenica: Netačno. Iako vantelesna oplodnja može izgledati skupo ljudima sa manjim primanjima, njena cena je često manja nego kod drugih hirurških zahvata. Ulaganje u vantelesnu oplodnju je ulaganje u budućnost i sreću, a to je nemerljivo sa materijalnim stvarima. Od

o vantelesnoj oplodnji

Proces vantelesne oplodnje je uspešan u do 40 posto slučajeva

2006. država pomaže parovima koji se bore sa bračnim sterilitetom, te oni, ako ispunjavaju uslove, mogu da se podvrgnu vantelesnoj oplodnji o trošku budžeta Republike Srbije.

Mit: Vantelesna oplodnja je uspešna u svim slučajevima Činjenica: Netačno. Proces vantelesne oplodnje je uspešan u do 40 odsto slučajeva. Uspeh zavisi od niza drugih faktora, kao što su starost žene, uzroci neplodnosti, stručnost lekara, biološki i hormonski statusi muškarca i žene...

Mit: Obavljanje vantelesne oplodnje zahteva prijem u bolnicu Činjenica: Netačno. Ne zahteva nijednu provedenu noć u bolnici. Radi se o ambulantnom lečenju. Samo procedura kolekcije jajnih ćelija zahteva bolničko praćenje u trajanju od jednog dana.

22

|

BEBIN IZBOR

Mit: Bebe dobijene vantelesnom oplodnjom imaju znatno veći rizik od urođenih defekata Činjenica: Netačno. Postoji blagi porast u broju urođenih defekata u odnosu na spontanu trudnoću. Ovo je izraženo kao 1 u 12 trudnoća posle asistirane reprodukcije (vantelesne oplodnje) u odnosu na 1 u 15 trudnoća koje su nastale spontano. Ovo znači da apsolutni rizik da se dete rodi sa urođenim defektom ostaje nizak.

Mit: Proces vantelesne oplodnje je opasan Činjenica: Netačno. Ovaj tretman je, zapravo, vrlo siguran. Samo 1 do 2 odsto pacijentkinja može oboleti od teškog sindroma hiperstimulacije jajnika. Međutim, i ovaj rizik može da se svede na minimum uz strog nadzor lekara.


SAVET

Kako umanjiti simptome alergije Koje su to najčešće greške koje pravimo a koje izazivaju alergiju Tekst je preuzet sa: www.naturamedica.info

K

o nema alergiju, ne zna kako nekim ljudima proleće teško pada. Curenje iz nosa, svrab u očima, kašalj i još niz simptoma mogu pokvariti čak i najlepše vreme. Međutim, šta ako proleće nije jedino krivo za takve tegobe? Možda i osobe sa alergijom negde greše? Predstavljamo vam nekoliko najčešćih grešaka koje pravite i načine da ih ispravite. Kasnije će vam sigurno biti lakše.

Vežbate u pogrešno vreme Ako volite da trčite napolju, izbegavajte prepodnevne sate za tu aktivnost. Trava i druge biljke otpuštaju polen u zoru, a njegov nivo u vazduhu dostiže vrhunac nešto oko podneva. Ako ne možete bez trčanja napolju, odaberite večernje sate.

najčešćih alergena. Ako se vaše dete igra sa mnogo takvih igračaka, bolje bi bilo da ih držite u nekom ormaru i samo povremeno vadite nekoliko njih.Takođe, povremeno ih operite, kako biste uklonili prljavštinu.

Prečišćivač vazduha

Ignorišete simptome

Sobni prečišćivači vazduha i filteri su veoma efikasni u uklanjanju polena, životinjskih dlaka, prašine i drugih alergena u zatvorenim prostorijama. Kada ih uključite, obavezno zatvorite prozor.

Odrasle osobe mogu postati alergične na ljubimce ili polen iako nikada ranije nisu imale simptome. Ako vam svakog proleća treba sprej za nos ili padate u iskušenje da pijete antibiotike zbog sinusitisa, trebalo bi da se testirate na alergije.

Soba vam je pretrpana Plišane životinje su slatke, ali su pravi magnet za prašinu koja je jedan od

Loša posteljina Ako ste navikli na vaš jastuk i imate ga godinama, možda će vas razočarati činjenica da možda upravo on doprinosi vašim tegobama. Naročito su opasni perjani jastuci, a bolji izbor su oni od poliestera koje možete prati i u veš mašini. Sada postoje čak i antialergijska punjenja za njih.

Spavate sa ljubimcem Ako imate alergiju, nemojte spavati sa ljubimcem. Čak i ako niste alergični na životinjsku dlaku, oni mogu na krznu nositi polen, prašinu, buđ i druge alergene. Zato redovno perite čak i njihovu korpu u kojoj spavaju.

Imate ‘’hipoalergijskog“ ljubimca Tako nešto ne postoji i nemojte se zavaravati. Iako neke rase manje izazivaju alergije, stručnjaci kažu da sve krznate životinje mogu biti okidač kod osetljivih osoba. Čak su i bezdlake mačke i psi opasni, jer ljuspice kože i proteini koji se nalaze u njihovoj pljuvački mogu izazvati simptome.

Imate pticu Ljudi mogu biti alergični i na ptice. Neki to i ne shvate, pa se godinama nose sa fantomskim simptomima. Alergolozi savetuju da ne živite sa životinjama, ukoliko ste alergični na njih. Ako ne možete da se odreknete vaših ljubimaca, možda bi trebalo da razmislite o antialergijskim vakcinama, koje mogu smanjiti simptome kod nekih ljudi.

BEBIN IZBOR

|

23


HALOBEBA

Zapušen nosić ko Anđelka Kotević VMS, šef odseka

Deca svih uzrasta često imaju problem sa zapušenim nosem, neka ređe, a neka veoma često.

Halobeba 24 sata svakog dana u mesecu – godini Telefon: 011/7158-444

N

os ili nosna šupljina nije samo prostor za vazdušni put do pluća i nazad, već je sastavni deo sistema za disanje, za govor i za čulo ukusa. Sve ove funkcije zavise od pravilnog nosnog disanja. Na samom ulasku u nosnu šupljinu nalaze se dlačice koje zaustavljaju nepoželjne krupnije čestice, a sluznica nosa ima zadatak da prečišćava vazduh. Prolazeći ovim putem, vazduh se zagreva na temperaturi od 31-37 C. Nije teško zamisliti da svaki poremećaj na ovom vazdušnom putu izaziva određene neprijatnosti, pa i bolest.

Važno je da se nos bebe ispira svaki put kada je zapušen, a naročito pre podoja. Deca svih uzrasta često imaju problem sa zapušenim nosem, neka ređe, a neka veoma često. Uzrok je svakako sekret koji se proizvodi iz sluzokože nosa kao odgovor na različite nadražaje. Moglo bi se reći da je „neprijatelj“ zadržan na samoj ulaznoj „kapiji“, jer je nos unutra obložen trepljicama koje zadržavaju nepoželjne čestice. Veća deca se izbore - izbace sekret u maramicu ili ga progutaju, dok su bebe sasvim bespomoćne. Ne znaju da dišu na usta, ne znaju da nam kažu šta im smeta. Kada pokušaju da sisaju, ubrzo nervozno odustaju. Znaju samo svojim jezikom – plačem, da nam se tužno žale. Njihov nosić je najčešće zapušen zbog suvog vazduha u sobi u kojoj borave. Otuda preporuka za sve novopečene roditelje da se prostorija češće provetrava i vazduh vlaži na dostupne načine (ovlaživač vazduha, posude na radijatorima, sušenje bebine garderobe...)

24

|

BEBIN IZBOR

Tek rođene bebe i zapušen nosić Kada se desi da se nosić zapuši bebi koja je tek izašla iz porodilišta, kao i u narednom periodu, preporuka je da se on čisti fiziološkim rastvorom. Beba se okrene na stranu, u nozdrvu koja je odozgo ukapa se nekoliko kapi, sačeka se 1-2 minuta da kapi prođu u grlo, beba

se okrene na drugu stranu pa se i u drugu nozdrvu ukapa nekoliko kapi. Ako je potrebno, ostatak sekreta se može izvući usisavanjem pomagalima koja se mogu naći u apotekama. Fiziološki rastvor nije lek, samo ime kaže šta je. Može se nesmetano i neograničeno koristiti svaki put kad treba. Važno je da se nos bebe ispira svaki put kada je zapušen, a naročito pre podoja.


HALOBEBA

od beba i dece Šta činiti kada se beba prehladi? Tačno je da su bebe zaštićene nasleđenim imunitetom i da se dojenjem dodatno štite, ali pod navalom raznih uzročnika iz našeg okruženja ne pomaže nikakva zaštita. Stručnjaci zato kažu da se u prvoj godini očekuje oko 6-8 prehlada. Za roditelje, svako curenje iz nosa izaziva zabrinutost i nedoumicu: da li je obična prehlada ili je ozbiljna infekcija. Za utehu, treba imati na umu da dete sa prvim curenjem nosića počinje da stvara svoj imunološki sistem. U prvim danima prehlade apetit je smanjen, dete nemirno spava, nervozno je,

Važno je da se nos bebe ispira svaki put kada je zapušen, a naročito pre podoja. ponekad uplašeno. Često su ova stanja praćena povećanom temperaturom, a posle dva tri dana počne i nosić da curi. Pažnja: ako je temperatura veća od 38,5 C, a beba mlađa od tri meseca, odmah idite kod svog pedijatra.

Ako znamo da prehlada traje desetak dana, kako vreme teče dete je veselije, uglavnom bolje jede, sekret iz nosa se zgušnjava i tada je potrebno rastopiti ga, kako bi se lakše izbacio, fiziološkim rastvorom ili kapima koje prepiše lekar, kao što je npr. Nisita sprej.

Šta ako su bakterije u nosu? Ako dete ide u kolektiv ili ima starijeg brata ili sestru koji idu u kolektiv, lako je zaključiti otkud bakterije u nosu. Naravno, nisu sve bakterije opasne, neke tu “stanuju” i za njih nam je lako, ali za one „gadne”, što se prenose preko ruku,

Da bi se postavila tačna dijagnoza, najčešće se detetu uzima bris iz nosa i ždrela, određuje antibiogram i po potrebi uključuje antibiotik u lečenje. naročito prstića koji traže zakopano blago u nosu, za te će pedijatar odlučiti kako se leče. Da bi se postavila tačna dijagnoza, najčešće se detetu uzima bris iz nosa i ždrela, određuje antibiogram i po potrebi uključuje antibiotik u lečenje.

Šta činiti ako je alergija? Dugotrajno zapušen nosić može biti znak da se radi o reakciji na alergen iz detetove okoline. Kada se postavi dijagnoza alergijskog rinitisa, primenjuje se odgovarajuća terapija, koja veoma brzo smanji otok sluzokože i otkloni većinu tegoba kao i zapušenost nosa. Bez obzira na lečenje, čišćenje nosa se sprovodi kako bi disajni put bio slobodan, a čista sluzokoža pomaže da se lakše reši novonastali problem. Fiziološki rastvor ili Nisita sprej sprečavaju komplikacije dugotrajnog zapušenja nosa koje za posledicu najčešće ima zapaljenje srednjeg uva.

BEBIN IZBOR

|

25


ISHRANA

Loše navike u ish Živka Vlajković dipl. nutricionista, autorka knjige Dečiji kuvar

Slobodno možemo reći da su današnja deca žrtve loše ishrane - hrane sa mnogo nezdravih masti, slanih grickalica i slatkiša

DZ Zemun

L

oša ishrana slabi imunološki sistem i usporava rad mozga. Ako je imunološki sistem oslabljen, organizam postaje podložan umoru i bolesti, pa ne može da se zaštiti od infekcija. Puno šećera, aditiva i loših masti u ishrani usporavaju rad mozga ili dovode do uznemirenosti, hiperaktivnosti. Zato, promenite loše navike: • Izbegavajte prerađenu hranu koja sadrži aditive. Ove namirnice nemaju nikakve nutritivne kvalitete, pa, ako ih vaša deca konzumiraju, neće moći da jedu drugu hranu. Zamenite ih hranom koju vi spremate u kući, od proverenih namirnica.

Najbolji primer je lični primer. Deca oponašaju roditelje, pa će tako probati i jesti hranu koju i vi jedete. • Ograničite količinu ili sasvim isključite prženu, pohovanu hranu i margarin. • Nemojte da pravite sendviče od belog hleba, iako ga deca više vole. • Deca ne treba da jedu sirovo meso (krvav biftek...), jela koja sadrže nekuvana jaja, ljutu/pikantnu hranu i meso divljači i pečurke (retke samonikle vrste). • Hrani za decu ne sme biti dodat alkohol ili prava kafa.

Korak po korak u promene Sigurna sam da ste doneli odluku da promenite loše navike u ishrani. Kao i sve što je novo, malo vas plaši i pitate se kako to da uradite i koliko brzo. Moj savet

26

|

BEBIN IZBOR

je: uradite postepeno, korak po korak, ali počnite odmah. Nije dovoljno samo imati informaciju o pravilnoj ishrani, nego to treba i primenjivati. Prvo i najvažnije je da vi počnete da se hranite zdravije, promenite svoje loše navike, kako bi dete, gledajući vas kao autoritet, prihvatilo nove namirnice. Promena loših navika u ishrani ponekad traje i do šest meseci, ali treba biti istrajan i rezultat uvek dođe. Pravilna ishrana je proces koji se uči i uvek nauči. Počnite sledećim koracima:

Kuvajte zajedno Uključivanjem deteta u pripremu obroka dete uči ne samo koje vrste hrane postoje i kako se one pripremaju, već i gradi sopstveno samopouzdanje. Zajednička priprema hrane je takođe mogućnost da se sa detetom razgovara o dnevnim aktivnostima i događajima iz vrtića ili parka, ali i da se ono nauči koliko je važno prati ruke prilikom rukovanja hranom.


ISHRANA

hrani male dece Jedite zajedno Potrudite se da se porodica okupi za stolom u vreme obroka. Ako ne možete za vreme svih obroka, a ono bar za ručkom ili večerom. To je čarolija koja

Ne manje važna je i pažnja koju roditelji poklanjaju deci za vreme jela. Neka deca ovog uzrasta, iako mogu sama da jedu, traže od roditelja da ih hrane, iskazujući na taj način potrebu za roditeljskom pažnjom. Nasuprot tome, roditelji često hrane decu da se ne bi isprljala, ili ih grde ako to urade prilikom jela.

Prvo i najvažnije je da vi počnete da se hranite zdravije, promenite svoje loše navike, kako bi dete, gledajući vas kao autoritet, prihvatilo nove namirnice. Ukoliko je dete mlađe od tri godine, dozvolite mu da jede prstima. Ne grdite dete ako se isprlja tokom jela – hranjenje je proces učenja i izgradnje detetovog samopouzdanja i stoga treba imati strpljenja. Najbolji primer je lični primer. Deca oponašaju roditelje, pa će tako probati i jesti hranu koju i vi jedete.

Budite istrajni u odluci da se zdravo hranite

Svakodnevno spremajte i nudite deci zdravu hranu. Deca uče ponavljanjem. A ono što rade i gledaju svakog dana, kod njih će stvoriti navike koje će zadržati za ceo život. Ukoliko kod dece stvorite zdrave navike, omogućili ste svojoj i deci njihove dece opstanak na ovoj planeti. Roditelj određuje: •Š  ta jede dete? Sve vrste namirnica: žitarice, voće, povrće, meso, ribu, jaja, mleko i mlečne proizvode. •K  o hrani dete ili nadgleda hranjenje najčešće majka ili otac, ali i druge osobe koje čuvaju dete. Kada dete jede – ako je moguće približno u isto vreme. Detetu su potrebne navike – oseća se sigurnije. Gde dete jede – mlađe dete u hranilici, starije na stolici za stolom. Nekada odbijanje hrane znači samo poziv na malo više pažnje. Pomazite ga, stavite u krilo, popričajte sa njim. NAPOMENA: detetu ste uzor u svemu. Nemojte se ljutiti na vaše malo ogledalo. Odgovorni roditelji imaju kontrolu nad ishranom svoje dece.

Koliko je dovoljno pojesti?

će očuvati vašu porodicu na okupu. Zajednički obroci su prilika da porodica provede vreme zajedno. Isključite televizor i odložite telefoniranje za kasnije. Za vreme jela dete uči ne samo kako da se ponaša za stolom i koristi pribor za jelo, već učestvuje i u prijatnim razgovorima u vezi sa dnevnim aktivnostima. Zajednički obrok je prilika i mogućnost za razvijanje odnosa roditelj – dete i stoga je veoma važna atmosfera za vreme obroka.

Dozvolite detetu da odluči koliko će da pojede i ne insistirajte na količini. Ne brinite ako svakoga dana ili u svakom obroku ne pojede istu količinu hrane. Ne nagovarajte dete da jede, ali mu to i ne branite. Sigurno ste se više puta pitali: „Da li moje dete dobro napreduje?” Na redovnim sistematskim pregledima, od vašeg pedijatra dobićete odgovor na ovo pitanje. Ali možete i sami zaključiti. Karakteristike zdravog deteta su: puno energije za igru, dobar apetit, redovna stolica, dubok i miran san i radoznalost tokom dnevnih aktivnosti. Za početak, unesite promene u ishranu i ponudite: čorbu sa žitaricama, domaći namaz, domaće kolače, domaći puding, sveže ceđen voćni sok, samo zdravu vodu, kvalitetno meso, domaći kompot, sveže sezonsko voće i povrće, sušeno i koštunjavo voće (samo za starije dete), jela sa kvalitetnim uljem i svežim biljnim začinima.

Autorka teksta, Živka Vlajković je i autorka knjige DEČIJI KUVAR. Knjigu možete poručiti na tel. 064/178 22 52

BEBIN IZBOR

|

27


ZDRAVLJE

Estetski neprijate Mr sci dr Miodrag Stanković

Celulit zahvata sve slojeve kože: epidermis, dermis i subkutano tkivo i karakterističnog je izgleda kao pomorandžina kora

www.stetoskop.info

C

elulit je dermatološki, kozmetički i estetski neprihvatljiv problem velikog broja žena. Procenjuje se da 85 - 98% žena starosti preko 20 godina ima neki stepen celulita. Celulitom može biti zahvaćen bilo koji deo tela koji sadrži subkutano masno tkivo, a najčešće je to gluteo-femoralni predeo (noge i stomak). Na tim regijama tela broj masnih ćelija je i do 5 puta veći. Celulit je karakterističnog izgleda - kao pomorandžina kora, dušek ili beli

izmrvljeni sir. Problem se celulitom nemaju samo gojazne žene, mada, povećanje masnih naslaga ga pogoršava. Za nastanak celulita odgovorni su mikrocirkulatorni i limfatični sistem kože, ekstracelularni matriks (vanćelijsko okruženje) i višak potkožnog masnog tkiva. Nekada je celulit opisivan kao normalno stanje žena koje zadržavanjem potkožnog masnog tkiva obezbeđuje dovoljnu kaloričnu nadoknadu tokom trudnoće i dojenja. Celulit zahvata sve slojeve kože: epidermis, dermis i subkutano tkivo. Ženski hormoni, estrogen, a u

manjoj meri progesteron i prolaktin, imaju važnu ulogu u stvaranju celulita. Estrogen stimuliše skladištenje masti koje su potrebne tokom menstruacije, trudnoće i dojenja. Posledica toga je smanjenje broja kolagenih vlakana, što predstavlja početak stvaranja celulita. Progesteron doprinosi stvaranju celulita i to slabljenjem venskog tonusa, zadržavanjem tečnosti u organizmu a samim tim i povećanju telesne težine. Celulit treba razlikovati od gojaznosti koju karakteriše povećanje veličine i broja masnih ćelija (hipertrofija i hiperplazija adipocita).

Zbog čega kod žena nastaje celulit? Žene anatomski imaju jedinstvenu strukturu kože na kojoj lako nastaje celulit. Vezivno tkivo na mestima na kojima se celulit inače javlja je preslabo ili pretanko i omogućava da se nagomilano masno tkivo prikaže kroz kožu. Vaskularne promene i moguća zapaljenska stanja mogu biti odgovorni za nastanak celulita.

Simptomi koji prethode pojavi celulita

Osećaj težine i napetosti u nogama, stopala su često hladna a noću se javljaju grčevi i parestezije (trnjenje). Bol je retko spontan, često je indukovan povredom, nekada je neznatan. Objektivnim pregledom mogu se definisati sledeće promene na koži: koža ima difuzne neravnine - izgleda kao kora pomorandže i lokalne - izgled dušeka. Zatim, javljaju se proširene pore na koži i vidljiva je promena boje kože (bezbojna ili hiperpigmentovana). Druge promene koje se vremenom prate: gubitak elastičnosti i povećanje ispupčenosti kože sitnozrnastog izgleda, uz postepeno pojavljivanje mikronodula (čvorića), (ređe makronodula) često bolnih na dodir.

28

|

BEBIN IZBOR


ZDRAVLJE

elj broj 1-celulit Određivanje stepena i izraženosti celulita Stanje kože pre celulita: glatka i čvrsta koža. I stepen: bez celulita ili je on minimalan, jer se može videti u stojećem stavu, uštinuti ili videti pri kontrakciji gluteusa (mišića stražnjice). II stepen: površni i dublji sloj kože je istanjen - vidljiva kora pomorandže. III stepen: koža na dodir – oseća se kora pomorandže. IV stepen: mikronodule i makronodule su veličine 2 - 20 mm. Često su bolne. IV stepen i više: ireverzibilne (nepovratne) promene za bilo koji kozmetički tretman. Anatomija celulita je predstavljena površinskim masnim izbočinama (papillae adiposae) koje su isturene kroz dublji sloj kože

Za nastanak celulita odgovorni su mikrocirkulatorni i limfatični sistem kože, ekstracelularni matriks (vanćelijsko okruženje) i višak potkožnog masnog tkiva. (dermis), odnosno, to je uvlačenje masnog tkiva u dermis, čime se povećava njena unutrašnja debljina pa zato ima karakteristi-

čan spoljašnji izgled. Čist celulit predstavlja stanje opšteg povećanja veličine i broja masnih ćelija u vezivnom tkivu kože. Taj sloj je redovno deblji i kontroliše ga estrogen. Problem korekcije celulita „leži”u nemogućnosti da se višak masnih ćelija iz tkiva „preseli” u sistemsku cirkulaciju.

Šta treba uraditi? Potrebno je konsultovati dermatologa kako bi se odredio stepen celulita i opredelila vrsta tretmana. Treba imati u vidu i to da se trajni terapijski rezultati ne mogu očekivati isuviše brzo. Iskustvo kliničkih istraživanja govori da je neophodno 6 i više nedelja terapije, uz adekvatan dijeteski režim ishrane i promenu svakodnevnih loših navika. Naravno, treba uzeti u obzir i individualnu terapijsku osetljivost u borbi protiv celulita.

Medicinska kozmetika za bebe

T

Priroda u službi kozmetike - Baby Derm

im farmaceuta kompanije Finis pharm razvio je novu medicinsku kozmetiku za bebe BABY DERM pH 5,5, koja je posebno formulisana za osetljivu kožu beba, kao i za suvu i atopičnu kožu beba i dece. BABY DERM pH 5,5 linija po kvalitetu je u rangu inostranih brendova medicinske kozmetike najvišeg kvaliteta. Da bi se bebinoj koži obezbedila vrhunska nega pažljivo su birani aktivni sastojci od, takođe, renomiranih evropskih proizvođača sirovina koji zadovoljavaju najviše evropske standarde. ULJE BOROVNICE (iz semenki divlje

borovnice) sa omega-3 i omega-6 masnim kiselinama i EKSTRAKT OVSA & AVENANTRAMID su aktivni sastojci cele linije proizvoda, a CINK OKSID je dodatni sastojak u kremi za negu kože u predelu pelenske regije. Svi sastojci su hipoalergeni. Proizvodi ne sadrže sapune i alkalije. pH vrednost kupke, šampona, mleka za telo i kreme za lice je 5,5 – fiziološka pH vrednost kože. pH vrednost kreme sa ZnO – neutralna, s obzirom da je koža u predelu pelenske regije u stalnom kontaktu sa urinom koji ima kiseli, nagrizajući pH.

BABY DERM kozmetička linija, zahvaljujući specifičnoj kombinaciji navedenih sastojaka i pažljivo odabranim ostalim sastojcima, preporučuje se za higijenu, negu i zaštitu kože beba, uključujući I bebe sa izrazito osetljivom i suvom kožom sklonoj atopijskom dermatitisu. BABY DERM liniju čine šampon, kupka, mleko za telo, krema za lice i krema sa cink oksidom.

BEBIN IZBOR

|

29


Nikola Krstin iz Novog Sada, rođen 08.08.’14

da

e Meda traži m

, vić iz Valjeva Lena Marko 4 ’1 6. rođena 29.0

Boli me glava – udalji se!

Jana Jovanović iz Požare vca, rođena 30.09.’14

Odoh da džogiram!

30

|

BEBIN IZBOR

Petra Milo jević iz Be ograda, rođena 10.0 6.’14

Vidi ko te g

leda :)

Nikola Nikolić iz Ćuprije, rođen 22.05.’14

Ma šta kažeš!?

Anka Pesalj iz Budve, rođena 10.11.’14

Ovo mi je omiljena posteljina.

Lionel Roman iz Vlajkovca, rođen 09.11.’14

Sloboda…

Milica Nik olić iz Ćup rije, rođena 16.0 9.’09

Kuvanje m e

smiruje.

Staša Mom čilović iz N iša, rođena 19.0 6.’14

Ha! Imam čarobni štapić!

Pripremila: Danka Trifunović

Slike vaše dece možete poslati na CD-u na našu adresu: Emisar d.o.o., Pohorska 30/12, 11070 Novi Beograd, ili na e-mail: office@bebinizbor.com. Minimalne dimenzije slika treba da budu 800x600 (150 dpi), u formatu JPEG.

MINI FACEBOOK


ISHRANA

Korisni saveti o konzumiranju voća Pravilno uzimanje voća omogućava najbolju iskorišćenost

Tekst je preuzet sa: www.naturamedica.info

K

onzumiranje voća odmah posle jela nije preporučljivo zato što voće sadrži veliki procenat prostih šećera koji dok čekaju „da dođu na red“ da u želucu budu svareni, a zatim asimilovani, počinju da se fermentišu izazivajući stvaranje gasova i nadimanje stomaka. Osim toga, ukoliko se voće konzumira odmah posle ručka, gubi se deo njegove hranljive vrednosti. Nutricionisti kažu da je najbolje da se voće konzumira između obroka, najmanje sat vremena pre ili posle jela. Kajsija – najbogatija vitaminom A, a ima i antianemično dejstvo. Ali oni koji imaju tegobe s jetrom, moraju je jesti u umerenim količinama. Trešnja – dobro reguliše rad organa za varenje. Lek je i protiv zatvora i dizenterije, a čaj od trešnjinih peteljki je dobro sredstvo za regulaciju mokrenja. Malina – otvara apetit i preporučuje se onima koji pate od lošeg varenja. Čaj od lišća maline preporučuje se za ublažavanje kašlja. Maline mogu jesti i dijabetičari. Ribizle – preporučuju se osobama sa obolelom jetrom. Dinja – siromašna hranljivim sastojcima, ali je njen sok, u kombinaciji sa ružinom vodicom (u istoj razmeri) izvrstan losion koji blagotvorno deluje na suvu kožu. Dijabetičari ne bi smeli da je jedu.

Nutricionisti kažu da je najbolje da se voće konzumira između obroka, najmanje sat vremena pre ili posle jela. Kruška – leči poremećaj krvotoka kao i oboljenja bubrega. Kompot od krušaka je odlično sredstvo protiv nadutosti stomaka. Breskva – dobra za one koji ne žele da se ugoje. U voćnim dijetama kombinuje se sa mlekom i medom. Može da pomogne i onima koji nemaju urednu stolicu. Od breskvinog lista kuva

se čaj za smirivanje gastritičnih tegoba. Sirup od svežih bresaka se koristi kao sredstvo za uklanjanje dečijih glista. Borovnica – uništava bakterije. Sadrži bazu mirtilin kojoj je glavna odlika da ubija neke mikrobe, naročito Ebertov bacil koji je izazivač tifusne groznice. Ekstrakt borovnice se prodaje u apotekama i služi kao sredstvo za poboljšanje vida. Jabuka - zahvaljujući fosforu, odlična je za obnovu nervnog sistema. To je voće sa najviše odlika. Onima sa lošim varenjem, preporučuje se kompot od jabuka, koji još bolje deluje ako se u njega stavi nekoliko krušaka. Banana – veoma hranljiva i zato se preporučuje i mlađima i starijima, radi regeneracije i epitalizacije kožnog tkiva. Kao što nije zdrava zelena, tako nije zdrava ni prezrela banana, koja nema dovoljno vitamina i hranljivih sastojaka. Rastvara kiselinu u mokraći.

BEBIN IZBOR

|

31


KNJIGE

Knjige pripremila: Irena Spasović

Vodič za roditelje - od prvih koraka do prvih slova

Autor: Džo Frost Nakon prvih koraka i izgovorenih reči, sa svakim novim danom vaše dete sve brže uči, razvija se i ovladava novim znanjima. Mnoštvo praktičnih saveta i isprobanih metoda pomoći će vam da zajedno uspešno savladate prepreke i radujete se svakoj stečenoj veštini. Sadržaj nudi rešenja za sve situacije i daje odgovore na najvažnija pitanja i dileme sa kojima se suočavate. Biti roditelj najlepša je i najteža stvar na svetu, a vi pođite u susret svim izazovima vaspitavanja. Vulkan izdavaštvo

Winx Club Ključ sklada

Mozgalica Sličice

Grozon

Grupa autora Ova Mozgalica je osmišljena tako da deca kroz igru vežbaju memoriju i opažanje kako bi ojačala ove sposobnosti ključne za razvoj. Na svakoj kartici prikazana je slika u koju dete treba da gleda i pokuša da zapamti sve što je na njoj prikazano.

(za uzrast 4 – 7 godina) Autor: Džulija Donaldson Ilustracije: Aksel Šefler Ova priča u stihovima govori o dovitljivom mišu koji, šetajući kroz „gust i taman gaj“, izmišlja strašno šumsko čudovište Grozona i tako plaši svaku životinju koja bi da ga pojede. Preokret nastaje kada se iznenada prikaže da Grozon nije izmišljeno biće.

LAGUNA

LAGUNA

Kreativni centar

Autor: Iđinio Strafi U Magičnoj dimenziji ništa nije sigurno osim prijateljstva koje povezuje Blum, Stelu, Floru, Mjuzu, Tehnu i Lejlu! Zahvaljujući prijateljstvu, koje im daje snagu i hrabrost, one su posebne i fantastične dok proživljavaju neverovatne pustolovine...

Miš beli zadatke deli 1, 2 (Edicija Kreativne bojanke, za uzrast 4 - 9 godina) Napisala: Fiona Vot Ilustrovala: Stela Bagot Miš beli zadatke deli su neodoljive knjige sa ilustracijama, koje mame decu da ih oboje. Na svakoj strani nalazi se niz jednostavnih i malo manje jednostavnih crteža koje treba obojiti. Kreativni centar

Priča o Dedalu i Ikaru Autor: Mino Milani. Dedalu su bogovi na rođenju darovali moć da rukama stvori sve što je njegov um mogao da zamisli. Kako je rastao, tako je učio, istraživao, pronalazio i stvarao, a znao je da će i leteti. Jedan zločin će ga naterati da pobegne iz Atine na Krit, kojim vlada mračni Minos. Biva zatvoren u Lavirint, simbol lutanja i traženja, odakle niko, sem Tezeja, nikada nije izašao. U zatočeništvu će izvesti svoj prvi let, a Ikar će shvatiti da je čoveku mesto u vazduhu, onako kako mu je mesto i na zemlji i u moru! ProPolis BOOKS

32

|

BEBIN IZBOR


www.letoshop.rs


MINI FACEBOOK

Kupujte iz fotelje

www.pokloncic.rs www.facebook.com/Pokloncic.rs

Kod nas vas čeka inspiracija za poklon Web shop www.pokloncic.rs - Bebi oprema,

pokloni, dekorativni predmeti, slike, zidni satovi, skulpture, porcelan, staklo, ramovi, lampe, svećnjaci, šolje, čaše, podmetači... uskoro i komadni nameštaj. Brendovi: Peg Perego, Avent, FreeON, Bertoni, Briht Stars, Salt&Pepper, Kaheku, Esmeyer, Kersten

Prijatelj Bebinog izbora Na ovim lokacijama možete pronaći vaš besplatan primerak časopisa Aleksandrovac • 29. Novembra 110, lokal 4 037/3556-323 Apatin • Miloša Obilića 1, 025/779-117 Aranđelovac • Kralja Petra I 25, 034/702-962 • Knjaza Miloša 144, 034/711-599 Arilje • Svetog Ahilija 45 • 031/891-954 Azanja • Milije Batinića 10, 026/301-251 Bačka Palanka • Kralja Petra I 25, 021/6040-040 Bajina Bašta • Hadži Melentija 3, 031/861-373 Batajnica • Puk. M. Pavlovića 1, 011/7870-224 • Matrozova bb, 011/8480-563 Batočina • Kralja Petra I 17, 034/684-3500 Bela Crkva • Jovana Popovića 60, 013/851-126 Beograd • Bul. M. Pupina 199, 011/2604-390 • Ive Lole Ribara 156 lok 10 • 011/2572-809 • Resavska 78a, 011/3622-055 • Bul. AVNOJ-a 133, 011/3139-066 • T.C. Banjica, Paunova 24 011/3672-295 • Tiršova 5, 011/3614-232 • Visokog Stevana 31, 011/2186-762 • Crveno Barjače 27, 011/2362-290 • Krajiška 71a, 011/3730-151

34

|

BEBIN IZBOR

• Strugarska 1a, 011/252-0047 • Milorada Draškovica 28 011/2370-073 • Jurija Gagarina bb lok. 13 011/228-0630 • Bulevara Z. Đinđića 12/ž, lokal 10 011/3115-834 Bor • Moše Pijade 31/4, 030/422-009 Brus • Kralja Petra I br.1, 037/827-019 Crvenka • Maršala Tita 118, 025/730-757 Čačak • Železnička 5, 032/341-509 • Milenka Nikšica 21, 032/375-884 • Gradsko šetalište bb, 032/225-226 Ćuprija • Karađorđeva 45, 035/570-527 • Anđe Rankovića bb Zelena Pijaca 035/474-682 • Kneza Miloša lamela B2 035/472-398 • Miodraga Novakovića 78 035/8870-760 Despotovac • Despota S. Lazarevića 59/1 035/613-607 Dobanovci • Ugrinovačka 1, 011/314-0102 Grocka • Hajduk Veljkova 2, 011/8503-238 Inđija • Vojvode Stepe 2, 022/555-030 Ivanjica • Milinka Kušića 13, 032/661-151

Jagodina • Gradska tržnica, lamela A lokal 1 035/221-905 • Karađorđeva bb, 035/882-0278 • Kneza Lazara 17, 035/228-576 • Kneginje Milice 54, 035/882-0373 • Knjeginje Milice 10, 035/8820-773 Lapovo • Njegoševa 20, lokal 2, 034/685-2950 MARKOVAC KOD SVILAJNCA • 8. oktobra bb, 026/4861-999 Milutovac (selo) • Milutovac BB, 037/721-054 Mrčajevci • Magistralni put bb, 032/801-004 Niš • Cara Dušana 31, 018/527-269 • Obrenovićeva 57, 018/241-095 • Đuke Dinića 3, 018/519-154 Nova Varoš • Svetog Save 28, 033/61-474 Obrenovac • Vojvode Mišića 130, 011/8722-958 • Vojvode Mišića 210, 011/8720-143 Paraćin • Kralja Petra I 77, 035/569-399 Požega • Dragiše Lapčević 1, 031/713-723 Priboj • Pribojske čete bb, 033/244-8300 Rača Kragujevačka • Karađorđeva 33, 034/751-111 Ruma • Veljka Dugoševića 175/2 022/470-575 • Orlovićeva 45, lok. 3, 022/470-220

Saraorci • Maršala Tita 124, 026/781-088 Senta • Poštanska 7, 024/812-077 Smederevska Palanka • Prvog srpskog ustanka 1 026/318-310 • I Srpskog stanka 99 026/316-455 • Dimitrija Tucovića bb 026/317-330 Sombor • Stepe Stepanovića 24 025/449-377 Stara Pazova • Svetosavska 23, 022/316-430 Subotica • Izvorska 28 a, 024/553-929 • Izvorska 3, 024/555-243 • Rudića 3, 024/553-136 Svilajnac • Ustanička bb, 035/323-278 • Svetog Save 75, 035/324-101 • Sinđelićeva bb, 035/323-444 Šabac • Karađorđeva 52 015/314-374 Trstenik • Živadina Apostolovića 7, lokal F 037/714-477 Velika Plana • Miloša Velikog 122b, 026/513-008 • Miloša Velikog bb, 026/512-901 • Miloša Velikog 177, 026/515-101 Vrnjačka Banja • Nemanjina 22, 036/615-366


Bebin izbor 41  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you