Page 1

www.bebinizbor.com

BROJ 40 • PROLEĆE 2015.

besplatan časopis

TRUDNOĆA

Ispitivanje hromozoma kod fetusa FITNES

Buđenje iz zimskog sna POROĐAJ

ISSN 1820-7170

Facebook.com/BebinIzbor

Psihomotorni razvoj deteta SAVET PEDIJATRA

Istine i zablude o MMR vakcini

KUPUJTE IZ FOTELJE www.pokloncic.rs


4.

Ispitivanje hromozoma kod fetusa

6.

Hemolitička bolest

8.

Uzroci i mere kod dijareje

12.

Razvod - može i drugačije

14.

Kako se zaštititi kada imate bolesnika u kući

10.

Stilovi roditeljstva

16.

Buđenje iz zimskog sna

20.

Istine i zablude o MMR vakcini

22.

24.

Bebe više vole muziku od govora

26.

Gotova hrana za bebe

29.

Psihomotorni razvoj deteta

BROJ 40 • PROLEĆE 2015.

18-19. IZLOG 28. BEBAC 30. MINI FACEBOOK 31. ISHRANA 32. KNJIGE 33. FILMOVI 34. APOTEKE

Osnivač i izdavač: Emisar d.o.o. Pohorska 30/12 11080 Novi Beograd T. 011/31 90 771 M. 069/106 74 88 www.bebinizbor.com office@bebinizbor.com Direktor: Rade Stojković Uredništvo: Rade Stojković, Danka Trifunović Redakcija: Danka Trifunović, Irena Spasović Lektor-korektor: Danka Trifunović Stručni saradnici: Mr sci med dr Zlatko Bokun-specijalista opšte hirurgije, dr Ljiljana Koljaja-specijalista pedijatrije, dr Dejan Bošković,

Živka Vlajković-nutricionista, mr ph spec Danijela Pecarski-mr farmacije, Dragana Kolaković-viši fizioterapeut i fitnes instruktor, Nada Lazić-dipl. def. i viša med. sestra, doc dr sc med Nevenka Raketić-specijalista pedijatrije i imunologije, dr Danijela Todorović- pedijatar, dr Miroslava Šarac-spec. pedijatrije, prim dr Ljubica Presetnik-specijalista ginekologije i akušerstva, dr Sandra Radovićginekolog, Milanka Šetina-dipl. mol. biolog i fiziolog, M.Sc primenjene genetike, Mr ph Stanislava Lazić, Natalija Trkulja - licencirani instruktor Aviva metode, asistent dr sci Ivana Radović, Dr Vladan Šubarević , načelnik Službe za otorinolaringologiju Instituta Z.Z.M.D. dr Vukan Čupić, Novi Beograd, VMS Anđelka Kotević, šef odseka Halobeba

Laserske metode i intimno zdravlje

Saradnici i prijatelji: Halobeba, Bebac.com, Masel group, DHL, Filly farm apoteka

APRIL 2015.

Umetnički direktor: Ferenc Laslofi Štampa: Bigraf d.o.o. Distribucija: Emisar d.o.o. Marketing: 011/31 90 771 office@bebinizbor.com

Redakcija ne odgovara za sadržaj i istinitost objavljenih reklamnih poruka, sponzorskih strana i marketinških nastupa naših klijenata. Za slučajne i nenamerne greške u toku štampe redakcija ne snosi odgovornost. Sve dobijene fotografije se ne vraćaju i mogu se bez nadoknade koristiti u svrhu ilustracije časopisa, a po slobodnoj proceni redakcije da se objavljuju u određenim rubrikama. Po dobijanju fotografija smatraćemo da ste dali saglasnost za njihovu objavu. Molimo roditelje da se pre slanja fotografija upoznaju sa Zakonom o javnom informisanju. www.parlament.gov.rs

Oglašavajući se u „Bebinom izboru” imate priliku da se obratite širokom krugu potencijalnih klijenata.

CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 613/614 ISSN 1820-7170 - Bebin izbor COBISS.SR-ID 146773772

Godišnja pretplata na časopis Bebin izbor Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je časopis besplatan, a iznos je 270 RSD za svih 6 brojeva u 2015. godini. Popunite opštu uplatnicu na sledeći način: Uplatilac: Ime, prezime i adresa. Svrha uplate: ptt troškovi. Primalac: Pohorska 30/12, 11070 Novi Beograd. Iznos: 270 RSD. Račun: 265 0000000 641 514-42. Kopiju uplatnice pošaljite na našu adresu: Emisar d.o.o., Pohorska 30/12, 11070 Novi Beograd. Tel/Faks: 011/31 90 771 ili E-mail: office@bebinizbor.com


TRUDNOĆA

Ispitivanje hromozom Prim dr Ljubica Presetnik specijalista ginekologije i akušerstva

Amniocenteza je najzastupljenija metoda koja se izvodi u periodu od 14. do 20. nedelje trudnoće

Poliklinika Panacea, Bojanska 5 Telefon: 011 3047 980

P

acijentkinje često već pri prvom ultrazvučnom pregledu pitaju: “Da li je beba u redu? Da li je zdrava?” Kada ih pitam na šta misle, u većini slučajeva odgovaraju pitanjem: “Da li ima genetskog oštećenja?”. To se odnosi na hromozomske aberacije, jer su hromozomi nosioci gena, od kojih je najpoznatija trizomija 21. para hromozoma - Down syndrom. Sada, u eri interneta i medijske informacije, sve više trudnica se upoznaje sa većinom problema koji se mogu javiti u trudnoći, a već smo pisali o strahovima koje ih muče u toku trudnoće, te je ovaj možda najveći u prvoj polovini trudnoće. O tome se najviše informišu one koje su noseće sa 33 godine ili više.

Testovi u trudnoći Prema mogućnostima, kako u svetu, tako i kod nas, postoje dve osnovne vrste testova za ispitivanje hromozoma kod fetusa: • neinvazivni / iz krvi majke su Double test, Triple test - testovi koji govore o riziku ostećenje ploda i NIPT; • invazivni / biopsija horionskih čupica i amniocenteza.

Sam ulazak igle je skoro bezbolan, a mesto ulaska kroz tkiva majke i matericu spontano zaceljuje u toku sledeća 2 dana. Neinvazivni testovi su bezbedni i za majku i za plod, jer se rade iz krvi majke. Najčešće zastupljeni su Double i Triple test, koji na osnovu hormonskih analiza i enzima iz krvi majke, uz odgovarajući

4

|

BEBIN IZBOR

algoritam računarskog softvera, određuju individualni rizik za moguće hromozomsko oštećenje. Tu se samo izračunava rizik, i kada je on veliki, odlučuje se za invazivne testove. Odnedavno se i u našim laboratorijama može odrediti NIPT: iz krvi majke se izoluje fetalna DNK najčešćih hromozomskih

aberacija u cilju pouzdane dijagnostike, a ne rizika. Naravno, to je skupa metoda i zato nije više zastupljena u svakodnevnoj praksi. Što se tiče invazivnih metoda, tako se zovu, jer su vezane za uzimanje uzorka tkiva, tj. tečnosti iz materice, odnosno posteljice, ili amnionske tečnosti koja okružuje plod i na osnovu fetalne DNK se određuje hromozomski status.

Amniocenteza To je najzastupljenija invazivna procedura, kako kod nas, tako i u svetu. Izvodi se u periodu od 14. do 20. nedelje trudnoće.


TRUDNOĆA

ma kod fetusa Sama procedura traje oko 30-ak minuta, a samo uzimanje plodove tečnosti je oko 5 minuta. Sada se izvodi pod kontrolom ultrazvuka, te je tako bezbednija nego pre postojanja te mogućnosti. Nakon određivanja pozicije posteljice, odredi se mesto ulaska igle

Indikacije za izvođenje amniocenteze mogu biti medicinske, ali takođe to je odluka i same trudnice, tj. supružnika - ne postoji zakonska obaveza. kroz prednji trbušni zid trudnice i materice. To mesto se pripremi, tj. obriše antiseptičkim rastvorom, pa se tankom a dužom iglom sa vodičem ulazi kroz kožu i strukture prednjeg trbušnog zida, ulazi se u matericu do amnionske šupljine i uzima se uzorak od 20 ml amnionske tečnosti. Taj uzorak se nosi u laboratoriju, koja može da izdvoji fetalne ćelije iz kojih se određuje hromozomski status. Naravno, prethodno se te ćelije kultivišu, da bi ih bilo što više, pa se zato rezultat čeka od 2 do 3 nedelje. Sam ulazak igle je skoro bezbolan, a mesto ulaska kroz tkiva majke i matericu spontano zaceljuje u toku sledeca 2 dana. Iz tih razloga se savetuje i mirovanje u tom periodu uz preventivnu zaštitu antibioticima. Naravno, nakon procedure se još jednom proveri ultrazvučno da li je sve u redu i savetuje se još jedan ultrazvučni pregled nakon 4 do 7 dana. Indikacije za izvođenje amniocenteze mogu biti medicinske, ali takođe to je odluka i same trudnice, tj. supružnika - ne postoji zakonska obaveza. Indikacije su, osim određivanja hromozomskog statusa i dijagnoze fetalnih problema kao sto su Down Sy, trizomija 13, 18 para, X i Y, pojedina metabolička obolenja /cistična fibroza ili mišićna distrofija, kao i neuralni defekti tipa spine bifide. Uglavnom se predlaže trudnicama starijim od 35 godina kod loših rezultata

neinvazivnih testova, kod onih koji su imale problem hromozomskih anomalija u prethodnoj trudnoći. Takođe, predložena procedura se može odbiti, bilo iz ličnog stava trudnice, bilo iz verskih razloga. Moram samo da napomenem da se amniocenteza radi i u trećem trimestru, tj. nakon 30. nedelje, ali tada su indikacije isključivo medicinske, u interesu ploda: određivanje zrelosti pluća, zatim kod Rh inkompatibilije radi određivanja indikacija za neophodnu intrauterinu transfuziju, kod sumnje na infekciju ploda, kao i terapija u cilju dekompresije u polihidraamnionu, tj. kod preterane količine plodove tečnosti.

Moguće komplikacije Moram da se osvrnem i na moguće neprijatnosti i komplikacije, a što su i razlozi što sama procedura spada u invazivne metode. Neprijatnost za majku mogu biti bol pri ulasku igle ili iritacija na mestu uboda, kao i bolne kontrakcije. Najvažnije su one koje su vezane za trudnoću i koje mogu dovesti do njenog gubitka - spontanog pobačaja. Dugo je vladalo mišljenje da je procenat gubitka trudnoće 0,5%, ali najnovija istraživanja ukazuje da je manji od 0,1%. Ta komplikacija je izazvana ili infekcijom plodovih ovojaka -horioamnionitom, gubitkom plodove tečnosti zbog prskanja plodovih ovojaka i kontrakcijama, koje se ne mogu kupirati. Pacijentkinje najviše interesuje da li može doći do oštećenja ploda zbog ulaska igle, ali to se ne događa, jer se plod sam sklanja od nje, a sve se radi i pod kontrolom ultrazvuka. Na kraju, moram da ukažem i na najnovije otkriće, a to je da amnionska tečnost sadrži multipotentne mezenhimne, hemopoetične, neuralne, epitelne i endotelne stem ćelije. To je novi izvor ćelija za lečenje urođenih oboljenja na srcu, jetri, plućima, bubrezima i mozgu. Prva banka za stem ćelije iz amniona u Americi je u Bostonu. Naravno, to je vezano za druge specijalnosti a ne za nas ginekologe, koji samo tehnički, proceduralno radimo amniocentezu. Drage moje, ukoliko vam ginekolog predloži invazivnu dijagnostiku, na vama je da odlučite da li je prihvatate ili ne, a u svakom slučaju razlozi moraju da postoje i da se dobro izvagaju, bez obzira na mali procenat komplikacija, jer za onoga kome se dese to je 100%.

BEBIN IZBOR

|

5


POROĐAJ

Hemolitička Milanka Šetina dipl. molekularni biolog i fiziolog, M.Sc primenjene genetike

Beba nasleđuje po jedan gen od svakog roditelja te može naslediti Rh+ ili Rh- gen

„Upoznaj samoga sebe’’ Sokrat

S

vi smo mi “proizvod” naših roditelja. Dokazi za to leže u našoj krvi, u svakoj našoj ćeliji. Rađamo se sa određenom krvnom grupom. Bazično, postoje 4 tipa krvnih grupa: A, B, AB i O. Ova klasifikacija krvi se bazira na prisustvu ili odsustvu antigena na površini krvnih ćeliija, crvenih krvnih zrnaca-eritrocita. Dodatna specifična karakteristika krvi je Rh (rezus) faktor. Nosioci ovog specifičnog faktora su označeni kao Rh pozitivni (Rh+), a oni kod kojih odsustvuje ovaj faktor su Rh negativni (Rh –). Krvne grupe i rezus faktor se nasleđuju od roditelja. Genima je determinisano koju krvnu grupu i koji Rh faktor ćemo posedovati. Gen za Rh faktor se nalazi na 1. hromozomu i ima 2 alela. Genotip za Rh faktor može biti: Rh+Rh+, Rh+Rh-, Rh-Rh-. Rh pozitivan gen je dominantan u odnosu na Rh negativan gen, pa će nosioci Rh+Rh-, a i Rh+Rh+ genotipa, biti Rh pozitivne jedinke, dok jedinke nosioci Rh-Rh- genotipa su Rh negativni.

Koji Rh faktor će naslediti beba? Beba nasleđuje po jedan gen od svakog roditelja. Rh- roditelji će uvek donirati Rhgen, dok Rh+ roditelji mogu na naslednika preneti Rh+ ili Rh- gen, u slučaju da su nosioci heterozigotnog genotipa Rh+Rh-.

Gen je “ recept” za sintezu jednog proteina Gen nosi informaciju za sintezu jednog proteina. Kod Rh+ nosioca taj protein, nazvan još i Rezus faktor je površinski D antigen koji se eksprimira na eritrocitima. Jedinke nosioci Rh-Rh- genotipa nemaju ovaj protein na površini crvenih krvnih ćelija.

6

|

BEBIN IZBOR

Šta se dešava kada se krvna grupa majke i krvna grupa ploda po Rezus podeli ne podudaraju? Komplikacije nastaju ukoliko je majka nosilac Rh-Rh- genotipa, tj. njeni eritrociti nemaju površinski D antigen, a otac je Rh+. U tom slučaju dete može naslediti Rh+ gen od oca, a od majke može naslediti samo Rh-, i s obzirom da je Rh pozitivan gen dominantan u odnosu na Rh negativan gen, beba će imati Rh+Rhgenotip, odnosno biće Rh+. Problem nastaje kada dođe do mešanja majčine i

Hemolitička bolest novorođenčeta se može sprečiti ako se majci 24-48 sati posle prvog porođaja daju antitela protiv Rh antigena.


POROĐAJ

bolest

,5 pH 5 e, decu

za beb le i odras

bebine krvi iz posteljice: majčino telo prepoznaje bebine eritrocite kao strana tela, tj. antigene protiv kojih će razviti imunski odgovor i produkovati antitela. Stvorena antitela razaraju bebine eritrocite i dovode do fatalnog ishoda. Ova hemolitička bolest novorođenčadi u slučaju Rh inkopatibilije se naziva još i erythroblastosis fetalis. Naime, tokom prve trudnoće Rh- majke koja nosi Rh+ fetus neće biti uočene značajne prepreke na relaciji plod-majka iz razloga što majka obično nije izložena dovoljnom broju fetalnih eritrocita da bi se aktivirao njen imunološki sistem. Tek u momentu porođaja, u toku odlubljivanja posteljice, dolazi do prodora većih količina fetalnih eritrocita u krvotok majke. Tada dolazi do aktivacije majčinih B-limfocita i pokretanja imunološkog odgovora prilikom kojeg se produkuju velike količine antitela specifičnih za D antigen na eritrocitima - razvija se Rh senzibilizacija ili Rh osetljivost. Kao i u svakom imunološkom odgovoru, tako se i ovde stvaraju i memorijski limfociti koji imaju glavnu ulogu u sekundarnom imunološkom odgovoru, tj. pri ponovnom kontaktu sa istim antigenom.

Genima je determinisano koju krvnu grupu i koji Rh faktor ćemo posedovati. U narednoj trudnoći eritrociti fetusa će pokrenuti sekundarni imunološki odgovor i produkciju antitela od strane majke. Antitela uperena protiv D antigena na bebinim eritrocitima prodiru preko placente u krvotok fetusa gde izazivaju lizu eritrocita fetusa, što dovodi do anemije fetusa još intrautero i fatalnog ishoda. Preventivne mere koje se sprovode kako bi se sprečile komplikacije u slučaju Rh inkopatibilije su obavezne pretrage i analize krvi koje se izvode na početku trudnoće u cilju utvrđivanja krvne grupe i Rh faktora. Ukoliko je trudnica Rh-, određuje se i Rh faktor njenog partnera. U slučaju da je aktuelnoj trudnoći prethodio spontani pobačaj ili abortus, tada trudnica u krvi već poseduje antitela na površinski D antigen. Pretragama krvi se može detektovati njihovo prisustvo, kao i odrediti njihova koncentracija. Hemolitička bolest novorođenčeta se može sprečiti ako se majci 24-48 sati posle prvog porođaja daju antitela protiv Rh antigena. Serum, koji sadrži specifična antitela za Rh+ eritrocite se daje u obliku injekcije porodilji nakon svakog porođaja, kao i nakon pobačaja. Ova antitela će uništiti Rh+ eritrocite ploda koji su prodrli u krvotok majke, čime se sprečava iniciranje imunološkog odgovora majke i produkcija antitela za Rh antigen. Ukoliko se, ipak, ustanovi da je došlo do razvoja reakcije preosetljivosti, odnosno hemolitičke bolesti usled Rh inkompatibilije, postoji dve solucije: da se intrauterino izvrši potpuna zamena krvi fetusa, ili majka može biti podvrgnuta plazmaferezi, kako bi se iz njene krvi uklonila specifična antitela.

BEBIN IZBOR

|

7


SAVET PEDIJATRA

Uzroci i mere kod Anđelka Kotević VMS, šef odseka

Halobeba 24 sata svakog dana u mesecu – godini Telefon: 011/7158-444

D

ijareja (proliv) kod dece nije retka pojava. Javlja se češće kod dece od 6 meseci pa do dve godine (puze, prohodavaju, stavljaju sve u usta). Ovaj zdravstveni problem je učestaliji leti i u jesen u odnosu na druga godišnja doba.

Šta je dijareja? Ako dete sisa i hrani se isključivo majčinim mlekom, može imati kašaste i ređe stolice, ali to nije dijareja. Za prepoznavanje dijareje posmatra se učestalost i konzistencija, pa se kaže da je dijareja pojava više od 3 tečne ili vodenaste stolice u toku 24 sata, a često ovo stanje prati nelagoda ili bolovi, tj. grčevi u stomaku.

Šta je uzrok dijareje? Najčešći uzročnici su virusi, bakterije i paraziti, ponekad udruženi. Najčešće se prenose preko prljavih ruku, zagađene hrane ili vode, direktnim kontaktom sa deteta na dete, preko zagađenih predmeta. Rizično ponašanje u velikoj meri doprinosi prenošenju prouzrokovača proliva. Pod rizičnim ponašanjem podrazumeva se: • ishrana dece sa raznim formulama koje se pripremaju sa zagađenom vodom; • pribor za hranjenje dece nije dobro opran ili se pere vodom koja nije ispravna; • čuvanje hrane u uslovima gde može da se pokvari; • upotreba zagađene vode za piće; • loša lična higijena (izostaje pranje ruku, naročito posle korišćenja toaleta); • nehigijensko odlaganje fekalija. Proliv se može pojaviti i na intoleranciju ili alergiju na neku hranu, ili kao posledica uzimanja antibiotika.

8

|

BEBIN IZBOR

Pored svih mera koje se preduzimaju kako dete ne bi dehidriralo i izgubilo na težini, preporučuje probiotik kao sastavni deo lečenja dijareje Kako prepoznati koja je vrsta proliva? •A  ko dete, pored proliva, ima povišenu temperaturu i povraća, najverovatnije se radi o virusnoj ili bakterijskoj infekciji. •A  ko je započeto uvođenje kravljeg mleka u ishranu, možda se radi o intoleranciji na kravlje mleko. •A  ko je počeo period uvođenja mešovite ishrane, verovatno se radi o alergiji na hranu.

Šta treba preduzeti kod proliva? Znakove proliva treba što pre uočiti, ako je moguće definisati šta je uzrok pa postupiti tako da se što pre počne sa simptomatskom terapijom. Tokom proliva dolazi do gubitka tečnosti i pojave dehidracije, gube se elektroliti pa dolazi do dizbalansa i na kraju do vaskularnog kolapsa, čemu su deca daleko

podložnija od odraslih. Što je broj stolica veći, to je i proliv teži. Učestale stolice dovode do gubitka tečnosti i drugih supstanci neophodnih za normalno funkcionisanje organizma, pa je dete iscrpljeno, malaksalo i bezvoljno. Zbog svega toga je neophodno da se sa nadoknadom tečnosti počne što pre.

Odmah preduzeti mere nadoknade tečnosti Za odojčad koja sisaju, najbolji izvor tečnosti i hrane je majčino mleko. Ono sprečava dehidrataciju i pothranjenost i nadoknađuje izgubljenu tečnost, pa nikako u ovakvim situacijama ne bi trebalo prekidati dojenje, naprotiv - dete treba dojiti još češće nego obično. Bebama koje ne sisaju i starijoj deci, najbolje je za vreme proliva davati rastvore rehidracionih soli (Orosal, Rexidromiks…


KOD PROLIVA-WAYA® LGG®, NAJBOLJI I JEDINI OD PRVOG DANA ŽIVOTA SAVET PEDIJATRA

dijareje Ishrana tokom proliva

Da dete koje ima proliv ne bi postalo pothranjeno, potrebno je da nastavi sa redovnim uzimanjem obroka. Najbolje bi bilo davati mu 5-6 manjih obroka dnevno. Maloj deci i starijim bebama idealno je ponuditi propasiranu hranu, jer sadrži više tečnosti i lakše se jede. Dete koje pored proliva i povraća, ne bi trebalo da uzima velike količine tečnosti odjednom, već je potrebno sačekati da

Učestale stolice dovode do gubitka tečnosti i drugih supstanci neophodnih za normalno funkcionisanje organizma, pa je dete iscrpljeno, malaksalo i bezvoljno.

Proliv kodText novorođenčadi i dece? Probiotske kapi za regulisanje smetnji sa varenjem kod novorođenčadi i dece preporučuje se u sledećim stanjima: • održavanje zdrave crevne mikroflore • virusni i bakterijski prolivi • prolivi izazvani upotrebom antibiotika

prođe najmanje 10-15 minuta od povraćanja, pa mu tek onda dati tečnost u malim gutljajima, sa pauzama(na 5 minuta po 5 ml tečnosti), sve dok ne popije dovoljnu količinu. Veća količina data odjednom bi mogla da nadraži želudac i dovede do novog talasa povraćanja.

Dodavanje “dobrih bakterija”

Probiotik od prvog dana života

150319 Informacije za korisnike

U skorije vreme, pored svih mera koje se preduzimaju kako dete ne bi dehidriralo i izgubilo na težini, obavezno se preporučuje probiotik kao sastavni deo lečenja. Probiotici su živi mikroorganizmi koji efikasno pomažu kod ublažavanja akutnog proliva. Važno je odabrati dokazano efikasne probiotske kulture kao što je najispitivanija (Lactobacillus rhamnosus GG), da je ima u dovoljnoj količini i da ne sadrži alergene. Istraživanja su dokazala da probiotska kultura Lactobacillus rhamnosus GG skraćuje trajanje proliva, usled čega se i smanjuj broj retkih stolica, a pokazuju pozitivan efekat i kod prevencija proliva usled primene antibiotika. Proliv najčešće spontano prolazi, ali posebnu pažnju obratiti ako: • ukoliko je dete malaksalo, pospano, usporeno; • ima jak i dugotrajan bol u stomaku; • ako dete mlađe od godinu dana nije piškilo duže od 3 sata; • ako dete starije od 1 godine nije piškilo duže od 6 sati; • odbija da pije ili sisa duže od 6 sati; • ima krv u stolici; • ima povišenu telesnu temperaturu; • ako roditelj procenjuje da detetu nije dobro. Ovi simptomi govore da što pre treba potražiti pomoć lekara.

Bez alergena

U apotekama. Dijetetska hrana za posebne medicinske potrebe.

BEBIN IZBOR

|

9


SAVET PEDIJATRA

Stilovi roditeljstva

Branka Mitrović dipl. psiholog i psihoterapeut, Psihološki centar Integrativni program

S

korašnja rasprava o zakonu koji zabranjuje roditeljima bilo kakvu vrstu fizičkog kažnjavanja sopstvene dece izazvala je veoma burne reakcije čitave javnosti, uključivši u tu diskusiju roditelje, stručnjake i zakonodavce. Koliko god pitanje fizičkog kažnjavanja bilo osetljivo i smatrano pravom roditelja da sam određuje način vaspitanja, podstakla nas je da razmislimo o tome kako zaista roditelji u Srbiji vaspitavaju svoju decu. Polazeći od toga da je Srbija još uvek pretežno tradicionalna zemlja, u kojoj će vam veliki broj stanovnika na pitanje šta misle o fizičkom kažnjavanju dece odgovoriti: “I mene su roditelji tukli, pa mi danas ništa ne fali”, uviđamo da većina roditelja o adekvatnom načinu ophođenja prema svojoj deci “uči”, iz sopstvenog iskustva i saveta drugih, kao i iz shvatanja da je roditelj taj koji zna šta je najbolje za dete. Još neki od neadekvatnih načina vaspitavanja dece su: vikanje, kritikovanje, poređenje sa drugom decom, omalovažavanje, nepoštovanje detetovog mišljenja...

Kako da vaspitamo decu? Ovo će se zapitati mnogi roditelji. U osnovi svih roditeljskih postupaka leže vaše osnovne vrednosti kao pokretači i one

10

|

BEBIN IZBOR

Šta je ono što želite da postignete u vaspitanju vašeg deteta?

definišu vaš roditeljski stil. Te vrednosti mogu biti opšte, kao što su zdravlje, uspeh, razvijanje moralnih uverenja u skladu sa društvom, a mogu biti i specifične poput razvoja samopouzdanja, uspeha u školi, dobre socijalizacije. Prvo se zapitajte šta je ono što želite da postignete u vaspitanju vašeg deteta i pri tom pokušajte da izbegnete poređenja sa vašim neostvarenim snovima i ambicijama. Imajte u vidu potrebe vašeg deteta. Kada govorimo o stilovima roditeljstva, njih definišu roditeljska toplina (podrška, ljubav i ohrabrenje koju pružaju detetu ) i roditeljski nadzor (usmeravanje i postavljanje granica). Prema tome, razlikujemo četiri stila: autoritativan (demokratski), autoritaran (strog), popustljiv (permisivan) i zanemarujući (ravnodušan).

Autoritativan roditelj Svakako najpoželjniji od navedenih stilova je autoritativan. Autoritativni roditelji postavljaju jasne granice i nadgledaju dete, ali istovremeno pružaju detetu emotivnu podršku i toplinu. Oni podstiču dete da razvija svoje potencijale, kreativnost, da bude samostalno i nezavisno. Takav roditelj nije kontrolor, već savetnik koji pruža informacije, objašnjava pravila, odaje priznanja. Deca autoritativnih roditelja su samopouzdana i spontana, uspešna u školi i društvenom okruženju.

Autoritaran roditelj Nasuprot njima, autoritarni roditelji postavljaju prevelike zahteve deci, a pružaju im premalo topline i podrške. Njihov cilj je da odgaje poslušnu decu, a ona najčešće budu povučena, bojažljiva i sklona čestim promenama raspoloženja.

Popustljiv roditelj Popustljiv roditelj postavlja male zahteve pred dete i ne nadgleda ga, ali je veoma podržavajuć i topao. Zadovoljava svaki detetov zahtev, što dovodi do toga da dete postaje nesamostalno i u krajnjoj liniji razmaženo. Roditelj treba da bude autoritet detetu, a ne dete roditelju!

Zanemarujući roditelj I na kraju, roditelji koji pripadaju zanemarujućem stilu nisu emocionalno topli, ali i ne postavljaju prevelike zahteve deci. Ovakvi roditelji se ne bave mnogo svojom decom, čak pokazuju nezaintresovanost za njihove potrebe, što dovodi do toga da njihova deca često imaju problema u ponašanju. Pokušajte kritički i objektivno da procenite koji je vaš stil roditeljstva i da li je u skladu sa onim što želite da vaše dete usvoji kroz svoje vaspitanje. I zapamtite izreku: “Dete putuje, roditelj usmerava”.


SAVET PEDIJATRA

BEBIN IZBOR

|

11


PORODICA

Razvod - može i drugačije

Kristina Brajtigam dipl. defektolog i porodični terapeut

U današnje vreme, razvod braka se ne posmatra kao nešto nužno veoma loše

Psihocentar Ključ

Razvod i deca

M

odel sigurne, jednostavne porodice srednje klase, idealan standard sa kojim se većina porodica poredi, suštinski je mit zaostao iz 50-ih godina prošlog veka. Zadatak svakog od nas je da pokuša da prepozna ove zastarele skice za funkcionalnu porodicu i da razvije nove načine za adekvatno funkcionisanje, bilo na emocionalnom, socijalnom ili ekonomskom planu. S tim u vezi, kao jedan od mogućih fenomena u životu porodice je i razvod braka. Kroz svoje trajanje, porodica prolazi kroz različite faze, tzv. životne cikluse, od kojih svaki poseduje izvesne osobenosti. U današnje vreme, razvod braka se ne posmatra kao nešto nužno veoma loše za članove porodice, već kao jedan novi ciklus u njihovim životima. Supružnici su ti koji donose odluku da li će nastaviti zajednički život ili ne, te od njihove zrelosti zavisi i izgradnja odgovarajućeg odnosa prema samom razvodu. On može biti kompleksan, posebno po decu toksičan, a sa druge strane može proći bez značajnijih posledica kod članova porodice. Naime, oko 75-80% dece čiji su roditelji razvedeni se uopšte ne razlikuje od svojih vršnjaka koji žive u kompletnim porodicama.

12

|

BEBIN IZBOR

Ukoliko se donese odluka o razvodu braka, uvek su potrebe deteta na prvom mestu. Ovde se najpre misli na potrebu dece za sigurnošću, stabilnošću, predvidljivosti. Mogu se pojaviti strahovi od napuštanja kao i dilema poput: „Ako se mama i tata ne vole, da li vole mene?“.

Kroz svoje trajanje, porodica prolazi kroz različite faze od kojih svaki poseduje izvesne osobenosti. Veoma je važno da supružnici razgraniče svoju partnersku od roditeljske uloge i da se postaraju da deca ne budu učesnici nihovih međusobnih razmena, koje mogu doprineti nastanku hostilne atmosfere. Treba objasniti deci na način koji je njima blizak da odluka o razvodu nema veze sa njima i da ih oni i dalje bezuslovno vole. U suprotnom, deca postaju „medijatori sukoba“, bivaju rastrzani između dva roditelja i suočavaju se sa konfliktom lojalnosti,

što za posledicu može imati pojavu različitih simptoma u zavisnosti od uzrasta. Tako se kod dece najranijeg uzrasta može javiti: iritabilnost, napetost, strah, gubitak ustaljenih navika, regresivne tendencije u ponašanju; kod dece školskog uzrasta: somatski simptomi (bolovi u stomaku npr.), depresija, situacija da roditelja vide isključivo kao „dobrog“ ili „lošeg“; kod predadolescenata i adolescenata: „deca anđeli“, zloupotreba supstanci, delinkvencija, pokušaji samoubistva, maloletnička trudnoća... Često dolazi do zamene uloga, pri čemu se dešava da deca pretežno zadovoljavaju potrebe roditelja, a ne obrnuto. Istraživanja pokazuju da može doći do promena načina emocionalnog vezivanja u toku razdvajanja i u periodu nakon razvoda. Osećanja roditelja u ovom periodu su različita, ponekad i protivurečna (osećanje gubitka, uznemirenost, bes i radost zbog eventualne nove ljubavne veze). Zbog toga roditelji postaju emocionalno nedostupni, pa se može dogoditi da deca osete kako treba da se staraju o roditeljima i jedna o drugima. Ona se mogu osetiti dužnom da obrade ili iskrive svoje priče kako bi se prilagodila osećanjima roditelja. Snaga jedne porodice ogleda se, ne samo u načinu na koji svakodnevno funkcioniše, već kako se postavlja prema promeni kada ona naiđe.


POROĐAJ

BEBIN IZBOR

|

13


ZDRAVLJE

Kako se zaštititi kada imate bolesnika u kući Andrijana Veselinović

Često se događa da ako jednog člana porodice pogodi grip ili prehlada, i drugi ubrzo “nastradaju” i onda imate punu kuću bolesnika

Lifepressmagazin.com

D

a biste sprečili širenje zaraze, potrebno je da viruse i bakterije držite pod kontrolom. Dezinfekcija je ključ svega. Iako vam se na početku možda čini da je sve to preterano, pomislite koliko će problema nastati za sve vas ako svi krenete da kijate i kašljete. Prvi korak je da nabavite dezinfekcijske maramice i sprej za dezinfekciju.

Soba, krevet, kvake Ako bolesnik deli sobu sa drugim zdravim detetom ili članom porodice, preporučljivo je da ih odvojite na neko vreme. Provetravajte češće sobu u kojoj je bolesnik, menjajte posteljinu često (perite je odvojeno od druge odeće) i trudite se da

14

|

BEBIN IZBOR

putem hrane i napitaka ojačate imunitet porodice. Posebno pazite i na kvake one su pravi prenosioci virusa. Brišite ih i dezinfikujte češće. Takođe, pazite i na mobilni telefon bolesnika – ne bi trebalo da ga koriste drugi članovi porodice.

U kupatilu Ovo je najvažnija prostorija, koja mora biti besprekorno čista, kao u bolnici. Pored toga što bi trebalo koliko-toliko razdvojiti druge ukućane od bolesnika, morate paziti i na širenje bakterija u prostorijama koje zajedno koristite. Četkice za zube su prve na koje treba obratiti pažnju. Ako četkice svih ukućana stoje zajedno na istom mestu, u istoj čaši, vreme je da ih razdvojite. Bolesnik, ili bolesnici, moraju svoje četkice da drže na posebnom mestu. Poželjno je da odmah i otkuvate četkice svih ukućana (odvojeno,

naravno). Ako je virusna bolest praćena prolivom i povraćanjem, posebnu pažnju treba obratiti i na WC šolju i umivaonik. Ako se dogode neki “incidenti”, dezinfikujte sredstvima za čišćenje celo kupatilo (sa naglaskom na šolju i umivaonik). Obavezno nosite rukavice i, poželjno, zaštitnu masku preko usta i nosa. Čistite kupatilo mnogo češće za vreme trajanja bolesti. Napomenite ukućanima da oni koji su bolesni odvajaju svoje peškire. Perite ih odvojeno i odvajajte od drugih peškira i odeće.

Mališani bolesnici Kada su dečica bolesna, posebno su osetljiva. Često imaju i posebne zahteve i ne žele da se odreknu svojih igračkica u kojima vide podršku. Zato je preporučljivo da povremeno očistite i dezinfikujete i njihove igračke.


TRUDNOĆA

BEBIN IZBOR

|

15


FITNES

Buđenje iz zimskog sna Vladimir Danilović Profesor sporta

Lični trener Boom fitness Mobilni: 065/4774-773

K

ada vam vežbanje postane rutina, stvari idu mnogo lakše. Pokušajte da uživate u vežbanju, a ja ću vam dati par saveta kako da najlakše dođete do tog cilja. Ljudi imaju razne motive da počnu sa vežbanjem. Većina to radi iz estetskih razloga, dosta njih iz zdravstvenih, profesionalnih i sl., a mnogo je i onih koji zaista uživaju u tome. Iz mog istkustva, ova poslednja kategorija ljudi se najlakse odluči da krene sa vežbanjem i ima najbolje rezultate vezano za sve pomenute oblasti (estetska, zdravstvena i ostali benefiti vežbanja).

Stvorite dobru atmosferu Jedan od načina je da pronađete društvo - neku vama prijatnu osobu koja je takođe motivisana da krene sa vežbanjem. Vreme koje utrošite na treningu može ujedno biti i druženje sa dragom osobom, bilo da je to prijatelj, rođak, partner... Pronađite sredinu koja vam odgovara. Većina žena se ne oseća komforno u teretanama sa puno muškaraca. Iz tog razloga sada postoje teretane koje su isključivo ženske. Radeći po raznim teretanama, primetio sam da u svaku dolazi drugačiji

16

|

BEBIN IZBOR

Svako ima drugačije sposobnosti - neko je snažan, neko je izdržljiv, svaka mišićna arhitektura je drugačija tip vežbača. Sada već u startu umem da prepoznam ko će se gde uklopiti. Oni koji se ne uklope, zadrže se najduže dva meseca i odustanu – nažalost, ne od teretane, već od vežbanja.

Trening po vašoj meri Pronađite način treninga koji vam odgovara. Svako ima drugačije sposobnosti - neko je snažan, neko je izdržljiv, svaka mišićna arhitektura je drugačija. Kada bih sad išao u detalje, postoji mnogo podkategorija ljudskih fizičkih sposobnosti i ne mislim da bi vam to bilo zanimljivo da čitate, ali verujte mi da za svaku tu podkategoriju postoji vid vežbanja. Vežbanje bukvalno može da se prilagodi svakome i da prija svakome kada se pronađe odgovarajući vid vežbanja. Uglavnom žene koje vole teretanu kažu za grupne programe da ne vole to „skakutanje“, a žene koje posećuju grupne programe izbegavaju teretanu iz straha od preterane mišićne mase (i izbegavaju vežbanje među gomilom muškaraca). Ovo je pogrešno

razmišljanje. Rad u teretani sa težinama daje mogo efikasnije rezultate, a grupni programi umeju da budu veoma zabavni i stvara se dobra vežbačka atmosfera. Pronađite trenera koji vama prija. Kako i u životu, tako i u treningu ćete bolje da sarađujete sa osobama u čijem društvu se osećate prijatnije. Trener takođe treba da ima autoritet i bogatu energiju kako bi trening bio kvalitetniji i kako bi “izvukao” vaše objektivne mogućnosti. Većina vežbača, naročito ljudi koji sami vežbaju, ograničeni su subjektivnim mogućnostima. Pratite rezultate. Rezultat je najbolja motivacija. Pratite šta vam kaže kaiš, a ne vaga. Vodite računa da ukoliko želite da redukujete masne naslage, da bi došlo do rezultata prvenstveno treba da povedete računa o ishrani. Uplatite odmah. Uplata je dobra motivacija. Bitno je da u momentu kad se osećate motivisano, odmah odete i uplatite treninge. Posle toga će vam biti žao da vam pare propadnu. Ukoliko to ne uradite, često se dešava da se izgubi motivacija i da polazak na trening preraste u ono „Sad ću da krenem“. Iz mog iskustva, ljudi koji plaćaju skuplje, a samim tim i kvalitetnije treninge, imaju više poštovanja prema treningu.


PORODICA

BEBIN IZBOR

|

17


IZLOG

PEG PEREGO

19,790

PEG PEREGO

8,990

14,899

PEG PEREGO

Pliko Mini classico-Sky

RIALTO-Licorice

PRIMO PAPPA ZERO 3-Coccinella

Praktična i lagana

Funkicionalno i udobno

Pametna kupovina

Bright Starts

8,899 KIDS II BS JULJASKA/LEZALJKA

Bright Starts

Tolo

KIDS II CH JASTUK MOMBO

TOLO SORTER ČAJNIK

Preporučujemo

Praktično

Razvija maštu i motoriku

4,499

Tolo

Smart Trike

4,490

19,199

2,399

Bright Starts

5,499

BAGER TOLO 1-5G

SMART TRIKE TRICIKL CHIC - BLACK

KIDS II BS KOLEVKA SA POSTOLJEM

Izuzetan kvalitet

Preporučujemo

Pametna kupovina

Novi Sad - Veternik Obrovačka 21, 021/824 936 www.kidsland.rs

18

|

BEBIN IZBOR


IZLOG

QUINNY

23,990

CHICCO

CARELLO

Zapp extra 0m+

Step Up-bez bpa 250ml 4m+

21,915 M8 Beige, rotirajuće ručice 0m+

Dok traju zalihe

Super cena

Novo - pametna kupovina

3,999 2,999 Set za jelo Easy meal 12m+

TOLO Skuter 1-5g

2,749 2,749 Muzička kutija projektor 0m+

Akcija 25%

Preporučujemo

Super cena

CHICCO

CARELLO

11,899 10,114

MAXI COSI

399

1,999

19,990 16,992

VTECH

7,990 5,993

TOMMEE TIPPEE

Cocoon 012+ gray, 9-25kg

Rodi air

TT sterilizator električni

Promocija april -15%

Više dezena - U aprilU -15%

SNIŽENJE 25%

Napomena: cene su formirane u vreme nastajanja časopisa i podložne su promenama. Zbog tehničkih mogućnosti štampe prikazane boje možda nisu verne originalu.

Beograd - Bulevar Kralja Aleksandra 199b, 011/243 48 61 Beograd - Enci Menci Trg, ul. Trg Nikole Pašića 8, 011/323 44 88 www.encimenci.com

BEBIN IZBOR

|

19


SAVET PEDIJATRA

Istine i zablude o Doc dr sc med Nevenka Raketić specijalista pedijatrije i imunologije

Ordinacija iz pedijatrije „Dr Raketić” - www.dr-raketic.rs Telefon: 011/3674-814

D

ugogodišnja negativna kampanja protiv ove vakcine je dovela do toga da roditelji sumnjaju u pozitivne efekte vakcine, a sa druge strane se posle više godina pauze pojavljuju novi oboleli, pre svega od malih boginja, kako kod nas, tako i u svetu. U našoj zemlji su se novi slučajevi malih boginja javili u novembru 2014., a poslednji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije od početka marta ove godine ukazuju da ima 245 obolelih, najviše na teritoriji Beograda. Situacija je vrlo slična i u svetu. U SAD-u je prošle godine bilo 650 obo-

Roditelji koji odbijaju da vakcinišu dete, ne samo da svoje dete stavljaju u rizik, nego i mališane sa kojima se to dete druži. lelih od malih boginja, a samo u prva dva meseca ove godine je već zabeleženo 121 obolelih. Podaci iz nekih evropskih zemalja su još alarmantnijii, tako da se pretpostavlja da u Nemačkoj i Austriji ima oko 200 000 obolelih od malih boginja. Zbog svega navedenog, proglašena je najveća epidemija malih boginja u poslednjih 20 godina. Razlog ove pojave je pre svega u odbijanju vakcinacije dece, čime se narušava kolektivni imunitet, koji se postiže kada je najmanje 95% stanovništva vakcinisano. Roditelji koji odbijaju da vakcinišu dete, ne samo da svoje dete stavljaju u rizik, nego i mališane sa kojima se to dete druži. Pored toga, pojačana migracija stanovništva i dolazak nevakcinisanih osoba u

20

|

BEBIN IZBOR

Ovaj članak je posvećen roditeljima koji su uplašeni i zbunjeni u vezi sa vakcinacijom, posebno MMR vakcinom

zemlje gde su ove bolesti već iskorenjene, dovode do novih pojava bolesti. Kod nas je verovatno došlo do migracija mladih osoba iz regiona, posebno iz Republike Srpske, gde deca nisu ili su nepotpuno vakcinisana u toku rata na tim prostorima.

MMR vakcina MMR vakcina štiti protiv tri virusne bolesti – malih boginja (morbilli), crvenke (rubelle) i zaušaka (mumpsa). Prve dve bolesti spadaju u grupu osipnih groznica, gde se pored povišene temperature, kašlja, javlja i različita ospa na koži. Zauške se pojavljuju u vidu otoka pljuvačnih žlezda ispod uva i u donjem delu vilice, a javlja se i povišena temperatura i otežano gutanje. Sve tri bolesti imaju svoj klinički tok, ali ono čega se svi plašimo su komplikacije. Komplikacije zauški su zapaljenje moždanica (meningitis) ili mozga (encefalitis), kao i testisa i jajnika, što može imati za posledicu sterilitet kod muškaraca, kao i gubitak sluha. Rubeola takođe ima komplikacije u vidu zapaljenja pluća (pneumonije) ili encefalitisa, a ukoliko žena nije preležala ovu bolest ili nije vakcinisana, u toku trudnoće može dovesti do pobačaja. Ipak su komplikacije najčešće kod malih boginja, gde su kod čak 30% obolelih prisutne komplikacije, posebno kod dece uzrasta do 5 godina. Tada se javljaju pneumonija, gubitak sluha i zapaljenje celog mozga (panencefalitis) koji se uglavnom završava fatalno.

Zablude o vakcini Poslednjih 20 godina MMR vakcinu „bije loš glas“, što se najviše odnosi na navodnu povezanost ove vakcine i pojave autizma. Sve je počelo u februaru 1998. godine kada je Endrju Vejkfild, inače abdominalni hirurg, sa saradnicima u časopisu Lanset objavio članak o tome da MMR vakcina izaziva autizam. Članak su preneli mnogi mediji i tako je počeo lanac


SAVET PEDIJATRA

o MMR vakcini straha i nove pojave bolesti za koje se mislilo da su iskorenjene, što se pre svega odnosi na male boginje. Mnogi autori kasnije su na osnovu tog rada pokušavali da potvrde korelaciju morbila i autizma, ali nisu uspeli. Pored toga, novinar Sandej Tajmsa 2004. otkriva da Lanset nije proverio sve navode u članku pre nego što je objavljen, kao i to da je Vejkfild imao finansijku dobit od svojih tvrdnji, koje nije

mogao da obrazloži. Epilog cele priče je da se časopis Lanset u potpunosti ogradio i odbacio tvrdnje Vejkfilda, pomenuti doktor je izbačen iz Lekarske komore Engleske, a četvoro dece je 2008. umrlo od komplikacija morbila. Kao pedijatar i imunolog sa dugogodišnjim iskustvom, osećam potrebu da stanem u odbranu vakcinacije. Mišljenja sam da je vakcinacija najveće medicinsko

dostignuće, neuporedivo čak i sa otkrićem antibiotika, koje je dovelo do smanjenja pojave ili čak iskorenjivanja mnogih bolesti, tako da treba znati da određenih bolesti nema ne zato što su spontano prestale, nego zato što su eliminisane vakcinacijom. Bolji naziv za vakcinaciju je imunizacija, zato što se primenom bioloških preparata (vakcina) stvara specifični imunitet na određeni uzročnik i tako se povećava sposobnost da se odupre ili savlada infekcija. Antivakcinalni pokret širi dezinformacije i pruža “dokaze“ o toksičnim efektima vakcina. Raspoloživost informacija sumnjivog porekla od strane osoba koje nemaju medicinsko obrazovanje, ili su završili Medicinski fakultet a nikada se nisu bavili decom i vakcinacijom, dodatno uznemiruje roditelje. Pročitavši nekoliko članaka i blogova, roditelji ravnopravno

Komplikacije zauški su zapaljenje moždanica (meningitis) ili mozga (encefalitis), kao i testisa i jajnika, što može imati za posledicu sterilitet kod muškaraca, kao i gubitak sluha. diskutuju sa pedijatrima o vakcinaciji. Sa druge strane, ispada da su pedijatri dovoljni stručni da pruže pomoć i leče decu a ne uzima se u obzir obrazovanje i iskustvo pedijatara vezano za vakcinaciju. Zaboravlja se da smo na kraju studija Medicinskog fakulteta položili Hipokratovu zakletvu, čime smo se obavezali da ćemo svoj život staviti u službu humanosti i da ćemo apsolutno poštovati ljudski život od samog početka. Odbijanjem vakcinacije roditelji preuzimaju rizik da njihovo dete oboli od bolesti koje su mogle da budu sprečene vakcinacijom. Pored toga, dovode se u rizik i mališani sa kojima se dete druži i time se narušava kolektivni imunitet.

BEBIN IZBOR

|

21


PORODICA

Psihomotorni raz Nada Lazić dipl. defektolog i VMS,

autorka priručnika za trudnice „Od zdravih roditelja do zdravog potomstva“

ma leži pravo sa glavom u središnjoj liniji, u uspravnom položaju glavu drži čvrsto.

P

sihomotorni razvoj se odvija neprekidno prema prirodnim zakonitostima, genetski je određen, ali je istovremeno stimulisan nadražajima iz spoljašnje sredine, što znači da sve što radimo sa detetom, igračke koje koristi, kako je uređen prostor u kome boravi, utiče na njegov razvoj. Redosled pojave aktivnosti je isti kod sve dece, ali vreme njihovog javljanja nije, što zavisi od individualnih razlika, spoljašnjih stimulanasa kojima je beba izložena kao i angažovanja roditelja. Zato navedene norme razvoja ne treba shvatiti doslovno niti ih koristiti za utvrđivanje normalnog razvoja deteta. One su samo orijentir koji nam pomaže da primenimo podsticaje za razvoj funkcija koje se u određenom uzrastu javljaju.

Treći mesec Beba u trećem mesecu otkriva lik majke, usmerava se ka njoj svojim pogledom, očekivanjem i radovanjem. Lik majke je prva celina prostora koju dete prepoznaje i prema kojoj se osmišljeno odnosi. Međusobni odnos majkadete je osnova ostalih, budućih odnosa deteta sa drugima, odnosno osnova socijalnog života. U ovom uzrastu beba reaguje na glas majke i prestaje da plače kada joj ona govori. Karakteristike motornograzvoja deteta Krupna motorika Beba više nije plašljiva, pesnice više nisu stisnute. Podiže i spušta glavu dok je na stomaku i oslanja se na podlaktice, gleda igračku ali ne pruža ruku ka njoj. Na leđi-

22

|

Lik majke je prva celina prostora koju dete prepoznaje u 3. i 4. mesecu i ono pokazuje više interesovanja za okolinu

BEBIN IZBOR

Fina motorika Šake su ispred lica i njima se igra, skuplja ruke ispred tela i drži igračku obema rukama, poseže za igračkom bez preciznog hvatanja. Savet Ako su pesnice stisnute, noge opružene dok se igra šakama, leži ukoso, ne okreće glavu podjednako na obe strane,

prevrće se sa stomaka na leđa ili je još uvek uplašena, svakako treba potražiti pomoć stručnjaka. Igračke Zvečka, mekana lopta. Prva zvečka treba da bude u obliku kugle prečnika 5 cm na dršci od 10 do 13 cm, crvene boje, da bi beba mogla da je fiksira i prati. Mekana lopta prečnika oko 10 cm, crno-bela ili kombinacija osnovnih boja (crvena, žuta, plava, zelena), jer male bebe uočavaju kontraste, a ne boje.


PORODICA

zvoj deteta Četvrti mesec Beba prepoznaje majčinu dojku i flašicu i „cokće” ustima kad ih vidi. Beba se smeje, plače, zadovoljna je kada se drži u naručju i kada se sa nekim igra. Pokazuje više interesovanja za okolinu. Zanimljiviji su joj odrasli od igračaka. U stanju je da nekoliko minuta posmatra obližnje predmete, zvečku ili svoje ruke. Razlikuje boje. U četvrtom mesecu prvi put se javlja osećanje gneva. Krupna motorika Razvija se vizuelno-motorna koordinacija - beba počinje da uzima igračke i da se igra dok je na stomaku, sve dodiruje i stavlja u usta, opruža ruke i noge uvis

Krajem četvrtog meseca „kotrlja” se na stranu i vraća na leđa. Oprez! Ovo je momenat kada može da padne sa kreveta ili stola za prepovijanje.

dok je na leđima i zauzima položaj kao da sedi. Krajem četvrtog meseca „kotrlja” se na stranu i vraća na leđa. Oprez! Ovo je momenat kada može da padne sa kreveta ili stola za prepovijanje. Fina motorika Po prvi put se javlja voljni hvat. Ako bebi pružimo igračku u obliku prstena sa strane, uhvatiće je, staviće na igračku i drugu ruku i prineće je ustima. Savet Beba treba da provodi vreme na čvrstoj, ravnoj podlozi, najbolje na podu, kako bi imala dobar oslonac dok je na stomaku. Preko kreveca treba staviti igračke koje će moći da hvata opruženim rukama ispred tela. Sada je vreme da koristite Babygym. Igračke Polukrug/krug hvataljka, šarena prostirka, Babygym. Prvi voljni hvat je sa strane, zato bebi treba dati igračku koja ima krug (prsten) ili polukrug da bi mogla da ga uhvati. Na drugom delu treba da bude mekani deo da se ne bi udarila jer će je naglo prineti ustima. Šarena prostirka će motivisati bebu da ostane duže u položaju na stomaku pre nego što počne da uzima igračke i igra se. Babygym – sprava za vežbanje, ima više funkcija - beba prvo posmatra igračke zakačene pravo ispred nje, zatim poseže rukama uvis i dodiruje ih, a u narednoj fazi dohvata igračke sa strane.

U okviru „Škole roditeljstva Nada Lazić“ svakog meseca se održavaju besplatna predavanja za buduće roditelje – trudnice i njihove partnere. Predavanja se organizuju u Beogradu na dve lokacije: DKC „Majdan“, Kozjačka 3-5 UK „Parobrod“, Kapetan Mišina 6a Svakog meseca edukacija počinje za novu grupu polaznika, a prijave se vrše preko sajta www.skolaroditeljstva.com Predavači u „Školi roditeljstva“ su eminentni stručnjaci iz odgovarajućih specijalističkih oblasti, a predavanjima su obuhvaćene sledeće teme: 1. Fiziologija trudnoće kroz trimestre, porođaj i primena epidurala u akušerstvu 2. Pravilna ishrana u trudnoći, mučnina, štetnost nikotina, alkohola i kofeina 3. Nega kože u trudnoći 4. Savremena stomatologija i roditeljstvo 5. Mentalno-higijenski pristup trudnoći i roditeljstvu 6. Psihomotorni razvoj deteta intrauterino i do 3. godine 7. Komunikacija i način stimulacije razvijanja govora 8. Karakteristike motornog razvoja deteta od rođenja do navršene 3 9. Superirornost majčinog mleka, pravilne navike u spavanju beba i dece 10. Matične ćelije i njihova primena u savremenoj medicini 11. Značaj psihofizičke pripreme trudnica za porođaj 12. Uticaj naših mentalnih procesa na strah od porođaja 13. Babinje – 40 dana nakon porođaja 14. Praktični čas: kupanje, obrada pupčanog patrljka, kako oblačiti novorođenče, šta je neophodno za dolazak bebe kući, oprema prostora 15. Dodela diploma i knjige „Od zdravih roditelja do zdravog potomstva“ polaznicima Pratite nas i preko FB: Škola roditeljstva Nada Lazić – zvanična stranica, kako biste na vreme dobijali informacije o aktivnostima Škole.

BEBIN IZBOR

|

23


PORODICA

Bebe više vole mu Milijana Majstorović-Kožul dipl.defektolog, muzikoterapeut UMTS, IAIM instruktor (CIMI)

Beba razlikuje elemente kao što su ritam, visina i melodija. Razvijajući ove elemente, bebe na taj način uče o svetu koji ih okružuje.

nandamajstorovic@gmail.com

U

poslednje vreme, sve više istraživanja potvrđuju da je interakcija između roditelja i deteta neophodna za uspešan emocionalni i socijalni razvoj, pogotovo u prvim godinama života. Isto važi i za primenu muzike u najranijem uzrastu. Većina roditelja instinktivno pruža mnogo pažnje i osećajnosti svojim bebama kako bi im, između ostalog, obezbedili emocionalnu sigurnost. Stoga možemo reći da, pored drugih bliskih osoba, rodi-

Koliko je pevanje bitno govori i činjenica da je u preverbalnoj fazi ono esencijalni preduslov za kasniju emocionalnu stabilnost, zatim da podržava učenje jezika i podstiče razvoj govora kod dece. telj nosi važnu ulogu tzv. emocionalnog trenera, koja od njega zahteva raznorazna dovijanja, razumevanje signala koje beba šalje, odgovaranje na te signale, emocionalnu regulaciju - drugim rečima, (u) poznavanje svoje bebe. Da li ste znali da se bebe rađaju muzički “opremljene”? Mnoge studije su potvrdile iznenađujuće aspekte ranog muzičkog kapaciteta kod beba. Beba razlikuje elemente kao što su ritam, visina i melodija. Razvijajući ove elemente, bebe koriste svoja znanja i na taj način uče o svetu koji ih okružuje. Postoje i dokazi da bebe više vole muziku od govora, kao i da najviše vole majčin glas i njeno pevanje, pre nego direktan

24

|

BEBIN IZBOR

govor. Prisutnost te komunikacijske muzikalnosti može biti divan način da obe strane izraze i razmene informacije, te prenesu i razumeju emocionalne poruke i stanja, što predstavlja fundament u jačanju procesa vezivanja (eng. bonding). Sad kad znamo da bebe imaju kapacitet, da vole muziku i da se kroz muzičku interakciju uspešno vezuju, prirodno se nameće pitanje: kako? Jedan od programa koji se upravo bavi ovim aspektima i njihovom primenom u okviru odnosa roditelj-dete jeste muzički program za bebe (Musical Baby Bonding©)

autorke Orly Zalel. Ukratko, program se zasniva na muzičkoj povezanosti i razvija bebine komunikacijske veštine, prateći njihov razvojni put od prvog dana. Vizuelni kontakt, kontakt glasom, zvučni kontakt, kontakt pokretom i dodirom, primenjeni kroz muzičke aktivnosti, imaju veliku snagu, a takvi kontakti su ujedno i lakše prihvatljivi za bebe. Između majke i bebe uzajamno se stvara jedna muzička veza, koju tokom časova muzičkog programa za bebe osnažujemo i doterujemo. Principi ovog muzičkog programa za bebe mogu pomoći svakom roditelju da razvije jedinstvenu


PORODICA

uziku od govora vezu sa svojim detetom. Takođe, jedan od ciljeva ovog kursa je da kroz muzičke aktivnosti vežbamo koncentraciju, slušanje i fokus bebe, što je neophodno za buduću komunikaciju. Ovaj program će svakako upotpuniti svakodnevicu mame i bebe.

Kako kurs izgleda? Na ovom zabavno-praktičnom kursu, pratimo roditelje na putu povezivanja sa novorođenim mališanima u prvim mesecima njihovog života. Prednost programa

preduslov za kasniju emocionalnu stabilnost, zatim da podržava učenje jezika i podstiče razvoj govora kod dece. Gde je pevanje, tu je i slušanje. Pored pevanja, na kursu sviramo i interesantne instrumente. Kolekcija udaračkih instrumenata

Muzikoterapija je naučna disciplina Ponekad proces vezivanja (eng. bonding) ume i da zakasni ili da bude narušen usled različitih objektivnih razloga kao što su baby blues, postnatalna depresija, hospitalizacija bebe ili majke, stresan postnatalni period, iscrpljenost, trenutna emocionalna labilnost ili kriza. U takvim situacijama, muzika takođe može naći svoju primenu, ali sa drugom namerom, sa jasnim ciljem, i tad je potreban angažman muzikoterapeuta. Muzikoterapija je naučna disciplina u kojoj se koristi muzika/zvuk, ali u terapeutske svrhe. Primenjuje je isključivo muzikoterapeut sa završenom edukacijom, koristeći tehnike potvrđene u praksi, a koje su prihvaćene u svetu.

je u tome što može da se primenjuje rano, a svi znamo da bebe brzo rastu i da se nema puno vremena. Može se raditi sa malom grupom mama i beba, ali i individualno. U slučaju individualnog rada, dinamika kursa je nešto drugačija. Časovi se odvijaju u mirnom okruženju i “protočnog” su karaktera. Namenjeni su roditeljima beba uzrasta od 0 meseci do propuzavanja, budući da bebe tad ulaze u drugu fazu razvoja. Kroz nekoliko susreta, zajedno sa instruktorom, mame sa bebama uče prilagođene muzičke aktivnosti pevanja, sviranja i plesanja. Takođe, na kursu učimo kada i koliko je najbolje muzicirati sa bebama. Muzičke aktivnosti koje se postepeno uvode imaju određenu strukturu kroz koju prolazimo. Bitan segment kursa odnosi se na pevanje. Veliki broj ljudi odbija da peva, misleći da su netalentovani ili zbog srama. Međutim, u ovom programu to nije prepreka. Vašem detetu najlepši glas upravo jeste vaš i tu staje svaka priča. Koliko je pevanje bitno govori i činjenica da je u preverbalnoj fazi ono esencijalni

koju koristimo razvojno prati dete i oni se uključuju u skladu sa razvojnom dobi. To nisu igračke, već pravi muzički instrumenti, dizajnirani za bebe i napravljeni od isključivo prirodnih materijala, koji posebno stimulišu bebe i pružaju poseban zvučni ugođaj. Tokom kursa koristimo i ples i kretanje uz određene muzičke numere, kao i različita pomoćna sredstva, poput igračaka, transparentnih šalova, ogledala, tela. Najbitnije je da se kroz ponuđene razne muzičke i druge aktivnosti održava interakcija preko pomenutih pet osnovnih vrsta kontakta. Sve aktivnosti su poprilično zahtevne i traže visok stepen pažnje. Samim tim, ovaj program može pozitivno da utiče i na san beba.

Da zaključimo… Tokom kursa roditelji će moći da nauče kako da se usklade sa svojom bebom i signalima koje ona šalje, kao i da razumeju njene potrebe na osnovu opservacije. Naučiće različite podesive aktivnosti čiji je cilj povećanje bebine komunikacijske, motorne, kognitivne i emocionalne sposobnosti i razvijanje boljih komunikacijskih veština kroz pevanje, plesanje i sviranje instrumenata. Ceo program ima za cilj da pruži holistički muzički interaktivni vodič i trebalo bi da se, po završetku kursa, nastavi sa primenom kod kuće. Tokom kursa, na svakom času odvajamo vreme za diskusiju i razmenu iskustava.

BEBIN IZBOR

|

25


ISHRANA

Gotova hrana Živka Vlajković dipl. nutricionista, autorka knjige Moj kuvar u trudnoći

Samo zdrava hrana bez bilo kakvih hemijskih dodataka jeste sigurna hrana za bebe!

DZ Zemun

V

aša beba je pored mleka počela da jede i nemlečnu hranu. Pitate se da li je bolja sveže pripremljena hrana ili gotova hrana za bebe? Svakako da je zdravija i ukusnija hrana pripremljena sa puno ljubavi, od zdravih namirnica i u sezoni. Ali ako nemate zdrave namirnice (ekološke), ili bar zdravstveno bezbedne, tada je industrijski pripremljena hrana za bebe (cerealije, voćni sokovi, kašice od voća ili povrća...) bolji izbor. Pošto je namenjena ishrani dece u razvoju, obično joj se dodaju razni zaštitni elementi.

Kod proizvoda u teglicama pogledajte izgled poklopca, mora biti ravan, tj. blago ispupčen, a nikako ispupčen kao polulopta. Ova hrana pruža mogućnost pravilnije ishrane odojčadi u svakom godišnjem dobu, zaposlenoj majci olakšava pripremanje obroka, podesna je za putovanja, šetnju... Na našem tržištu postoji Bio hrana za bebe. To znači da su sirovine za proizvodnju, životinjskog ili biljnog porekla, dobijene bez upotrebe hemijskih sredstava (pesticidi, veštačka đubriva, antibiotici i sl). Hrana za odojče podleže strogoj kontroli kvaliteta ,pre svega u proizvodnji, a svakako i u prometu. Samo zdrava hrana bez bilo kakvih hemijskih dodataka jeste sigurna hrana za bebe!

26

|

BEBIN IZBOR

Kako izabrati pravu hranu Da biste dobro i pravilno hranili svoje dete, potrebno je da znate kako da izaberete kvalitetnu hranu. Upoznajte bolje gotovu hranu za bebe - instant žitarice, voće i bebin ručak. Kada kupujete gotovu hranu - npr. cerealije, sokove, voćne kašice ili kašice sa povrćem i mesom - prvo pogledajte rok upotrebe i sastav (proizvode bez deklaracije i sa nepoželjnim dodacima ne treba kupovati). Kod proizvoda u teglicama pogledajte izgled poklopca, mora biti ravan, tj. blago ispupčen, a nikako ispupčen kao polulopta. Proverite da li je možda popustio vakuum na zatvaraču. Boja sadržaja je vrlo bitna, ne sme da bude tamna, siva ili neprirodna. Pre hranjenja bebe prvo pomirišite sadržaj i obavezno probajte.

Kada otvorite vakuumirano pakovanje cerealija, proverite izgled praha. Mora biti suv, bez grudvica, iste boje, bez prisustva bilo kakvih primesa i prijatnog mirisa. Poštovani roditelji, naučite da tumačite etikete na dečjoj hrani.

Instant žitarice - cerealije Mlečne kaše su najčešće prva kašasta hrana u ishrani odojčeta. Mogu biti: 1. Bezmlečne cerealije: • bez glutena - u svom sastavu imaju pirinač i kukuruz, a mogu se dati bebi već tokom petog meseca života; • sa glutenom - pored pirinča i kukuruza sadrže i druge žitarice: pšenicu, ječam, ovas, proso, raž. Koriste se nakon 6 meseci starosti bebe. Bezmlečne cerealije treba pripremati sa mlekom. Ako beba sisa, mogu se mešati


ISHRANA

a za bebe sa majčinim mlekom ili sa adaptiranim mlekom. 2. Mlečne cerealije: • bez glutena - sadrže pirinač, kukuruz i adaptirano mleko. Pripremaju se sa dodatkom prokuvane vode;

meseca starosti. Voće se daje u obliku voćnog soka i voćne kašice, tj. pirea. U prodaji sokovi mogu biti monovalentni, od jedne vrste voća i oni se prvi daju bebi a kasnije voćni kokteli. Pre davanja, sok treba razblažiti prokuvanom vodom u odnosu 1: 1, bez obzira da li je sveže pripremljen ili kupljen. U voćnim kašicama često se nalaze dodate žitarice raznih vrsta i različite krupnoće, što određuje u kom uzrastu će ih beba jesti. Nemojte da vas zbuni preporuka o starosti bebe koja se nalazi na etiketi proizvoda - vi uzimajte one proizvode koje vam preporuči pedijatar ili nutricionista za bebe. Pre upotrebe

Najkavalitetnije su cerealije sa oznakom BIO, što garantuje vrhunski kvalitet proizvoda. voćne kaše ili soka, proverite kvalitet na gore opisan način, i držite se uputstva o dužini i načinu čuvanja. Na tržištu postoje voćni sokovi i kašice proizvedeni od sirovina iz konvencionalne poljoprivrede i Bio proizvodi iz organske proizvodnje. Svakako da proizvodi sa oznakom Bio (organic), garantuju kvalitet bez dodatog šećera, soli, konzervansa i drugih nepoželjnih primesa. Bio proizvodi su ukusniji i zdraviji za bebu. • sa glutenom - sadrže žitarice sa glutenom i adaptirano mleko. Pripremaju se sa dodatkom prokuvane vode. Ako cerealije sadrže čokoladu ili keks, koriste se posle 8 meseci starosti bebe. Pored pomenutih dodataka, cerealije mogu sadržati voće, med, jogurt i treba ih koristiti prema savetu pedijatra ili nutricioniste. Postoje i cerealije sa dodatkom hipoalergogenog mleka, pa je smanjena mogućnost pojave alergije. Posebno se preporučuju za bebe sa ekcemom. Najkavalitetnije su cerealije sa oznakom BIO, što garantuje vrhunski kvalitet proizvoda.

Voće - bebina poslastica Voće je rado prihvaćeno u ishrani odojčeta, a uvodi se u ishranu tokom šestog

Pirinač sa voćem • 100 ml voćnog soka • kašika pirinča, integralni ili visokokvalitetan • 2 kašike mekanog voća Pirinač probrati, oprati i prokuvati u soku koji lagano vri, sve dok ne omekša. Dodati sveže prognječeno ili izmiksano voće (kajsija, breskva, banana). Napomena: ako koristite integralni pirinač (zdraviji je), prethodno ga natapajte u duplo više vode, 3 do 4 sata. Brže će se skuvati.

Jabuka sa suvim šljivama • 1/2 sk ovsenih pahuljica ili 1 sk instant pahuljica • 150 ml vode • 1 jabuka • 4 suve šljive Dobro opranu i oljuštenu jabuku iseći na kockice. Šljive oprati, odstraniti koštice i iseckati. Voće staviti u manji sud, dodati vodu, pokriti i sačekati da prokuva. Smanjiti temperaturu. Dodati pahuljice i kuvati 5 minuta uz mešanje. Ako upotrebite instant pahuljice (7 korn... -Milupa), ne treba ih kuvati. Prohlađenu kašu izmiksajte da bude glatka masa. Ako želite ređu kašu, dodajte više vode ili tokom miksanja sok od jabuke. Ova kašica dobro reguliše probavu.

Bebin ručak u teglicama Bebin ručak se uvodi u ishranu najranije tokom šestog meseca života. On se sastoji od: povrća, mesa, žitarica, testenine, masnoća i začina. Prvo ponudite bebi kašice koje sadrže samo povrće, dve ili tri vrste mekog povrća, a tokom sedmog meseca ponudite kašicu sa mesom, drugim povrćem i masnoćom. I ove kašice mogu biti Bio ili ne. Uvek kada možete, dajte bebi kašicu koja je proizvedena od namirnica iz organske proizvodnje. Sve kašice nose oznaku za koji mesec starosti bebe su predviđene. Zbog neusklađenosti propisa sa zvaničnim preporukama o ishrani odojčeta, najbolje je da bebi ponudite one namirnice koje vam preporuči pedijatar ili nutricionista koji se bavi ishranom beba.

Autorka teksta, Živka Vlajković je i autorka knjige Bebi kuvar. Knjigu možete poručiti na tel. 064/178 22 52

BEBIN IZBOR

|

27


BEBAC.COM

Da li vašem detetu treba proteza? Tekst je preuzet sa: www.bebac.com

Ukoliko je zubar napomenuo da važem detetu treba proteza, obavezno pročitajte ovaj tekst... zubar će nakon dijagnostičkog pregleda da preporuči tip proteze - mobilnu ili fiksnu. Prva može da se skida, pravi se prema obliku vilice i zuba pacijenta i može da se nosi i dok dete ima mlečne zube.

Ako zubar predloži protezu, ni dete ni roditelji ne bi trebalo da se usprotive odluci, jer njeno postavljanje ne boli, a mnogo doprinosi zdravlju i lepoti zuba. Posle 14. godine zubi se ispravljaju fiksnim ortodontskim aparatima, koje montira i skida isključivo zubar. U proseku, terapija fiksnim protezama traje od 9 do 12 meseci, a može i do dve godine ako je deformitet veći.

Proteza kao modni detalj

N

ajbolji period za ortodontsko lečenje zuba je od 9. do 14. godine, a zubar će nakon dijagnostičkog pregleda da preporuči tip proteze - mobilnu ili fiksnu. Lepi, zdravi i pravi zubi, koji zablistaju kada se nasmejete, divan su ukras na licu. Zato je veoma važno da roditelji nauče decu kako da vode računa o zubima i koliko je bitno da redovno idu kod zubara.

Prva poseta zubaru Mnogi mališani se pobune ako moraju da nose protezu, a mame i tate posustaju

28

|

BEBIN IZBOR

pred njihovim molbama iako znaju da će ih, kada odrastu, možda i kriviti zbog te nedoslednosti. Da biste se blagovremeno uhvatili u koštac sa ovim problemom, najkasnije do sedme godine bi dete trebalo prvi put da poseti zubara. U tom periodu menjaju se zubi i lako se uočavaju nepravilnosti. Pregledom se utvrđuje da li ima nekih nepravilnosti i kojim metodama mogu najbrže da se isprave. Na taj način se eliminišu mnoge loše navike i rešavaju teškoće u izgovoru reči. Najbolji period za ortodontsko lečenje zuba kod dece je od 9. do 14. godine, a

Budući da su dizajneri proteza učinili sve da ih naprave atraktivnijim, deca ne odbijaju da ih nose kao ranijih godina. Jedan od razloga njihove popularnosti je i to što u mnogim filmovima i serijama glavni akteri nose protezu, na primer junakinja sitkoma „Ružna Beti”. Zbog te serije mnogi su pod stare dane odlučili da stave protezu, kao neku vrstu ukrasa. Ako zubar predloži protezu, ni dete ni roditelji ne bi trebalo da se usprotive odluci, jer njeno postavljanje ne boli, a mnogo doprinosi zdravlju i lepoti zuba. Istina, u početku su zubi malo osetljiviji i trebalo bi jesti mekšu hranu, ali period prilagođavanja ne traje duže od desetak dana.


ZDRAVLJE

Laserske metode i intimno zdravlje Dr Lidija Tulić Ass. Univ. Spec. Gin. Dermatološki laser centar Epilion

Prema zvaničnim podacima, oko 40% žena iznad 35 godina pati od nekog vida nelagodnosti prilikom seksualnog odnosa

Telefon. 011/3111-411 info@epilion.rs

S

manjena elastičnost vezivnih struktura vaginalnog zida rezultat je genetske predispozicije, povreda, trudnoće i porođaja, kao i procesa starenja. Kada je vagina prerastegnuta, žena tokom odnosa sve slabije oseća polni nadražaj, što smanjuje užitak i muškarcu. Više trudnoća i porođaja doprinose pogoršanju sindroma vaginalne relaksacije (VRS), kao i početak menopauze, koji uzrokuje pad nivoa hormona i vaginalnu atrofiju.

Šta je to vaginalna relaksacija? Mišići su opušteni i imaju slab tonus, snagu i kontrolu, pa vagina više nije u optimalnom fiziološkom stanju. Tretman vagine iznutra laserom (Laser Vaginal Tightening) deluje na ubrzavanje stvaranja kolagenih vlakana u mekom tkivu vagine, a time i do zatezanja/podebljavanja vaginalnog zida, što na kraju dovodi do uvećanja seksualne senzacije. Klinička istraživanja kažu da čak 74% muskaraca oseća promenu nabolje. Lasersko vaginalno podmlađivanje efikasno poboljšava tonus, jačinu i kontrolu vaginalnih mišića. Takođe, značajno smanjuje i unutrašnji prečnik vagine. Dosadašnji rezultati navode uspešnost ovog tretmana od 68% (za izlečenje) i 94% (za poboljšanje) posle 120 dana. Kod 100% pacijenata ne postoje nikakve komplikacije i pogoršanje stanja. Rezultati se proveravaju 30 dana posle drugog tretmana merenjem čvrstine mišića vagine

i dobijaju se merljivi podaci koji objektivno ocenjuju nivo „utegnutosti” vagine.

Stres inkontinencija Stres inkontinencija (SUI) je najčešći oblik nevoljnog oticanja mokraće i javlja se povećanjem pritiska (stresa) na mokraćnu bešiku pri kašljanju, kijanju, vežbanju, smejanju… Uzrok je slabljenje mišića dna male karlice koji podržavaju bešiku. Dosadašnja terapija je bila uporno vežbanje mišića dna male karlice (Kegelove vežbe), a strogo regulisanje uzimanja tečnosti i pražnjenja bešike uz zdrav životni stil mogu vam ublažiti tegobe. Druga opcija je bila hirurški tretman. Ali, odnedavno postoji i laserski SUI tretman, koji se može obaviti u klinici Epilion. Neposredan rezultat ovog tretmana je bolje držanje uretre i vrata bešike, a time i mnogo manje problema

sa nekontrolisanim oticanjem urina. Ovo je metoda koja posle samo dva tretmana rešava problem i služi kao preventiva od hirurškog zahvata u budućnosti. Oporavak je brz, bez potrebe za korišćenjem analgetika ili antibiotika. Sam postupak ukupno traje 30-45 minuta. Prvi kontrolni pregled je posle 30, a drugi za 60 dana. Uslovi za podvrgavanje bilo kojem od ova dva tretmana su jednostavni: doneti vaginalni i cervikalni bris, urinokulturu, kao i Papa test (ne stariji od 6 meseci). Zahvat se izvodi ambulantno i bezbolan je, te samim tim ne zahteva anesteziju. Poželjna je apstinencija od seksa, sporta i težih fizičkih aktivnosti 14 dana posle zahvata. Ne postoji rizik od krvarenja, infekcije, opekotina, hipo i hipersenzacija, itd. Postupak se ponavlja zbog uspešnog kumulativnog uticaja lasera na unutrašnje tkivo vagine i efekat traje više od godinu dana.

BEBIN IZBOR

|

29


Ilja Petrović iz Beograda, rođen 26.11.’14

m od tate!

sa Mama, viši

, iz Podgorice Dušan Mrdak ’11 rođen 02.09.

Ne dam svog Nodija ni za šta na svetu!

Veljko i Ivan Kodić iz Šap ca, rođeni 17.8.’12 i 23.2.’14

Još nismo odlučili ko koga više voli :)

30

|

BEBIN IZBOR

Selena Mak simović iz Leskovca, rođena 07. 12.’13

Mašem sv ima!

Andrija Mrdak iz Podgorice, rođen 13.10.’13

Siđi dole da ti kažem nešto!

Mia Marković iz Beograda, rođena 14.02.’14

Je l’ mi razdeljak na mestu?

Leonora Jerković iz Pančeva, rođena 12.09.’14

Držim vam

palčeve!

Dunja Trk ulja iz Som bora, rođena 03 .01.’14

Gde si, ko

mšija?

Danilo To mašević iz Beograda, rođen 27.0 8.’14

Svaki dan je dobar dan!

Pripremila: Danka Trifunović

Slike vaše dece možete poslati na CD-u na našu adresu: Emisar, Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd, ili na e-mail: office@bebinizbor.com. Minimalne dimenzije slika treba da budu 800x600 (150 dpi), u formatu JPEG.

MINI FACEBOOK


ISHRANA

Zdrava hrana u zdravom posuđu Diznijeva družina na mini m posuđu sve brojnija. U maju stižu i likovi iz Zaleđenog kraljevstva.

www.metalacposudje.com

I

shrana je najvažniji faktor rasta i razvoja svakog deteta, a da bi deca bila i ostala zdrava, hrana mora biti zdrava i pripremljena u zdravom posuđu. Emajl je najbolji materijal za izradu posuđa koji sprečava zadržavanje bakterija, ne izaziva alergijske reakcije i obezbeđuje lako i jednostavno čišćenje i održavanje. Sve te veoma važne osobine ima na umu Metalac, najbolji proizvođač emajliranog posuđa u Evropi, koji je u svoj asortiman uvrstio i šerpice sa Dizni likovima name-

Emajl je najbolji materijal za izradu posuđa koji sprečava zadržavanje bakterija, ne izaziva alergijske reakcije i obezbeđuje lako i jednostavno čišćenje i održavanje. njene pripremanju, serviranju i čuvanju hrane za decu. Nakon Mikija i Mini Maus, popularnih Diznijevih Princeza i Autića linija „mini m“ od maja ove godine biće bogatija i za likove popularnog Zaleđenog kraljevstva (Frozen). Emajlirano posuđe ima tradiciju dugu 1.000 godina i spada u jedino dekorisano posuđe koje se podjednako može koristiti kako za kuvanje tako i za čuvanje hrane. Pritom je, uz stakleno

posuđe, apsolutno neprikosnoveno sa aspekta zdravstvene ispravnosti zahvaljujući idealnoj glatkoj površini koja se lako čisti i na kojoj nema zadržavanja niti razmnožavanja bakterija. Sa kvalitetnim emajliranom posuđem nema ni opasnosti od alergijskih reakcija. Emajlirano posuđe se takođe preporučuje za čuvanje pripremljene hrane. Namirnica u emajliranoj šerpici sa poklopcem zadržava i ukus i miris kao da

ste je stavili u staklenu teglu, a poznato je da staklena ambalaža važi za zdravu i pouzdanu. Šerpice, tanjirići i lončići „mini m“ sa veselim Dizni likovima će svaki obrok naših mališana učiniti zabavnijim i svakako će biti i jedna od najlepših uspomena na detinjstvo. Ujedno, Metalac sve više ukupnoj ponudi pridružuje i posude za čuvanje hrane upravo zbog izuzetnih svojstava emajla.

BEBIN IZBOR

|

31


KNJIGE

Knjige i filmove pripremila: Irena Spasović

Misterija izgubljene mačke, Eli Vajld, glasnik životinja

Autor: Dijana Kimton Od niza pitanja najviše će vas mučiti da li je moguće da mačka izgubi pamćenje. Eli kaže da jeste. Zeleno ostrvo će zadesiti velika bura, iščupati drveće i podići velike talase, a Eli i njeni drugari pronaći će riđu macu, koja je izgubila dom i pamćenje. Uspeće da joj pomognu da pronađe vlasnike, pre nego što se nađe u ozbiljnoj nevolji. Stanovnici Zelenog ostrva otkriće kako se dobro dobrim vraća. ProPolis BOOKS

Igre sa astronautima Grupa autora Dobro došli u svemir! Reši više od 30 zadataka, pridruži se Alfiju u svemirskim pustolovinama i pomozi mu da otkrije novu planetu! Na svakoj strani reši zadatak, nađi tri stvari i pronađi njegovog druga robota. Laguna

Stilske igre

Autor: Simeon Marinković Ilustracije: Dušan Pavlić Ovo je prva knjiga edicije “Različak”, gde su se autor i ilustrator zaigrali basnom o gavranu i lisici. Dali su preko 70 stilskih varijacija, od vesti, preko svedočenja, muzičkih, likovnih, pogrdnih, bajkovitih, satiričnih, idiličnih i drugih viđenja, soneta, ljubavnih stihova, sve do uspavanke, ređalice i razbrajalice. Kreativni centar

Peća i vuk (ruska bajka) Šta se desilo kada su Peća, guska i mačka i pored dedine zabrane krenuli u šumu u kojoj ima vukova? Ova bajka može da posluži kao pomoć čitaocima početnicima, koji uče engleski jezik ili kao priča za laku noć najmlađim članovima porodice. Kreativni centar

G.Smrdeković Autor: Dejvid Valijams Ilustracije: Kventin Blejk Dirljiva priča o prijateljstvu devojčice Klo i i Gospodina Smrdekovića, koji je jedina osoba koja je ikada bila ljubazna prema njoj. Kraj neće biti kao u uobičajenim bajkama, a ona će vremenom naučiti da siledžije mogu da unište samopouzdanje samo ako im to dopustiš, da dame uvek idu unutrašnjom stranom pločnika. ProPolis BOOKS

Priče o životinjama Kako je slon dobio surlu, a kamila grbu? Ko je najdalje skočio i osvojio ruku kraljeve kćerke? Šta se desilo sa vevericama koje žive u potkrovlju? Odgovore na ova zanimljiva pitanja pronaći ćete u ovim toplim pričama o životinjama sjajnih autora poput Radjarda Kiplinga, Hansa Kristijana Andersena, Marka Tvena, Džeka Londona i drugih... Vulkan izdavaštvo

32

|

BEBIN IZBOR


FILMOVI

Sunđer Bob Kockalone film: sunđer na suvom Režija: Đorđe Lukić, Žanr: animirana avantura, Studio: Paramount Pictures. Život u Koralovu nije mogao da bude bolji za Sunđer Boba i njegove prijatelje: lojalnu morsku zvezdu Patrika, zajedljivog Lignjoslava, vevericu naučnicu Sendi i ljuskara kapitalistu, Keba Krabu. Kad se tajni recept za Kebinu pljeskavicu ukrade, večni neprijatelji Sunđer Bob i Plankton moraće da udruže snage i pođu na put kroz prostor i vreme da bi pronašli unutrašnje supermoći i porazili opakog Masnobradog, koji ima sopstvene planove za ovaj ukusni delikates. U bioskopima od 23. aprila 2015. sinhronizovano i 3D! Taramount Film

Kokos, mali zmaj

Zašto (ni)sam pojeo svog tatu Režija: Jamel Debbouze, Scenario: Fred Fougea, Jean-Luc Fromental, Žanr: animiran, Studio: Boréales, Les Armateurs, Nexus Factory Radnja filma je nastala na osnovu engleskog romana “Evolution Man”, a prikazuje borbu male grupe primata u severnoj Africi dok pokušavaju da drže korak ispred majke prirode. Grupa praistorijskih ljudi ima mnogo istih briga koje imamo danas: pronalaženje savršene pećine za celu porodicu (nadajmo se bez medveda), čuvanje uspešnog braka i sastavljanje kraja s krajem kada “Tata” slučajno zapali obližnju šumu. U bioskopima Od 9. aprila, sinhronizovano! MCF MegaCom Film

Reditelji: Nina Wels, Hubert Weinland , Žanr: animacija, Studio: Caligari Film- und Fernsehproduktions, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), Universum Film (UFA) Kokos, mali zmaj koji bljuje vatru, nije položio ispit iz letenja pa ne sme da ide na izlet koji organizuje njegov razred i pri tome ga zadužuju da čuva novi zasad vatrene trave dok se oni ne vrate. Iako će učiniti sve kako bi dokazao da je podjednako vredan kao i drugi, Kokos će uprskati stvar i ovog puta, ali sve zbog svog velikog srca.Animirani film o omiljenom liku serije dečijih slikovnica, koje su prevedene na 24 jezika. U bioskopima USKORO! Blitz Film & Video

BEBIN IZBOR

|

33


MINI FACEBOOK

Kupujte iz fotelje

www.pokloncic.rs www.facebook.com/Pokloncic.rs

Kod nas vas čeka inspiracija za poklon Web shop www.pokloncic.rs - Bebi oprema,

pokloni, dekorativni predmeti, slike, zidni satovi, skulpture, porcelan, staklo, ramovi, lampe, svećnjaci, šolje, čaše, podmetači... uskoro i komadni nameštaj. Brendovi: Peg Perego, Avent, FreeON, Bertoni, Briht Stars, Salt&Pepper, Kaheku, Esmeyer, Kersten

Prijatelj Bebinog izbora Na ovim lokacijama možete pronaći vaš besplatan primerak časopisa Aleksandrovac • 29. Novembra 110, lokal 4 037/3556-323 Apatin • Miloša Obilića 1, 025/779-117 Aranđelovac • Kralja Petra I 25, 034/702-962 • Knjaza Miloša 144, 034/711-599 Arilje • Svetog Ahilija 45 • 031/891-954 Azanja • Milije Batinića 10, 026/301-251 Bačka Palanka • Kralja Petra I 25, 021/6040-040 Bajina Bašta • Hadži Melentija 3, 031/861-373 Batajnica • Puk. M. Pavlovića 1, 011/7870-224 • Matrozova bb, 011/8480-563 Batočina • Kralja Petra I 17, 034/684-3500 Bela Crkva • Jovana Popovića 60, 013/851-126 Beograd • Bul. M. Pupina 199, 011/2604-390 • Ive Lole Ribara 156 lok 10 • 011/2572-809 • Resavska 78a, 011/3622-055 • Bul. AVNOJ-a 133, 011/3139-066 • T.C. Banjica, Paunova 24 011/3672-295 • Tiršova 5, 011/3614-232 • Visokog Stevana 31, 011/2186-762 • Crveno Barjače 27, 011/2362-290 • Krajiška 71a, 011/3730-151

34

|

BEBIN IZBOR

• Strugarska 1a, 011/252-0047 • Milorada Draškovica 28 011/2370-073 • Jurija Gagarina bb lok. 13 011/228-0630 • Bulevara Z. Đinđića 12/ž, lokal 10 011/3115-834 Bor • Moše Pijade 31/4, 030/422-009 Brus • Kralja Petra I br.1, 037/827-019 Crvenka • Maršala Tita 118, 025/730-757 Čačak • Železnička 5, 032/341-509 • Milenka Nikšica 21, 032/375-884 • Gradsko šetalište bb, 032/225-226 Ćuprija • Karađorđeva 45, 035/570-527 • Anđe Rankovića bb Zelena Pijaca 035/474-682 • Kneza Miloša lamela B2 035/472-398 • Miodraga Novakovića 78 035/8870-760 Despotovac • Despota S. Lazarevića 59/1 035/613-607 Dobanovci • Ugrinovačka 1, 011/314-0102 Grocka • Hajduk Veljkova 2, 011/8503-238 Inđija • Vojvode Stepe 2, 022/555-030 Ivanjica • Milinka Kušića 13, 032/661-151

Jagodina • Gradska tržnica, lamela A lokal 1 035/221-905 • Karađorđeva bb, 035/882-0278 • Kneza Lazara 17, 035/228-576 • Kneginje Milice 54, 035/882-0373 • Knjeginje Milice 10, 035/8820-773 Lapovo • Njegoševa 20, lokal 2, 034/685-2950 MARKOVAC KOD SVILAJNCA • 8. oktobra bb, 026/4861-999 Milutovac (selo) • Milutovac BB, 037/721-054 Mrčajevci • Magistralni put bb, 032/801-004 Niš • Cara Dušana 31, 018/527-269 • Obrenovićeva 57, 018/241-095 • Đuke Dinića 3, 018/519-154 Nova Varoš • Svetog Save 28, 033/61-474 Obrenovac • Vojvode Mišića 130, 011/8722-958 • Vojvode Mišića 210, 011/8720-143 Paraćin • Kralja Petra I 77, 035/569-399 Požega • Dragiše Lapčević 1, 031/713-723 Priboj • Pribojske čete bb, 033/244-8300 Rača Kragujevačka • Karađorđeva 33, 034/751-111 Ruma • Veljka Dugoševića 175/2 022/470-575 • Orlovićeva 45, lok. 3, 022/470-220

Saraorci • Maršala Tita 124, 026/781-088 Senta • Poštanska 7, 024/812-077 Smederevska Palanka • Prvog srpskog ustanka 1 026/318-310 • I Srpskog stanka 99 026/316-455 • Dimitrija Tucovića bb 026/317-330 Sombor • Stepe Stepanovića 24 025/449-377 Stara Pazova • Svetosavska 23, 022/316-430 Subotica • Izvorska 28 a, 024/553-929 • Izvorska 3, 024/555-243 • Rudića 3, 024/553-136 Svilajnac • Ustanička bb, 035/323-278 • Svetog Save 75, 035/324-101 • Sinđelićeva bb, 035/323-444 Šabac • Karađorđeva 52 015/314-374 Trstenik • Živadina Apostolovića 7, lokal F 037/714-477 Velika Plana • Miloša Velikog 122b, 026/513-008 • Miloša Velikog bb, 026/512-901 • Miloša Velikog 177, 026/515-101 Vrnjačka Banja • Nemanjina 22, 036/615-366


Bebin izbor 40  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you