Page 1

www.bebinizbor.com

BROJ 33 • ZIMA 2014.

besplatan časopis

POROĐAJ

Tehnike disanja na porođaju SAVET LOGOPEDA

Od gukanja do prve reči ISHRANA

ISSN 1820-7170

Facebook.com/EnciMenci.rs

GMO hrana u ishrani najosetljivijih?

REDOVNA SAVET

BEZ PLAČA I BUĐENJA TOKOM NOĆI

TOALETA ZA MALE NOSIĆE


4.

Život pre rođenja

6.

Tehnike disanja na porođaju

Razvoj i ishrana zdravog odojčeta

8.

16.

Od gukanja do prve reči

26.

GMO hrana u ishrani najosetljivijih?

34.

Šta spakovati za zimovanje sa decom

10.

Vežbanje u trudnoći

12.

Nicanje zuba i povišena temperatura

22.

Vakcina protiv pneumokoka

24.

Kontraceptivna sredstva i još ponešto...

28.

Najlekovitije biljke sveta

14.

Torch test u trudnoći

BROJ 33 • ZIMA 2014

11. SAVETI 18-20. IZLOG 21. RINGERAJA.RS 31. INFO STRANE 30. MINI FACEBOOK 32. KNJIGE 33. FILMOVI

Osnivač i izdavač: Emisar d.o.o. Milorada Jovanovića 5 11147 Beograd T. 011/654 3442 M. 069/1067488 www.bebinizbor.com office@bebinizbor.com Direktor: Rade Stojković Uredništvo: Rade Stojković, Danka Trifunović Redakcija: Danka Trifunović, Irena Spasović Lektor-korektor: Danka Trifunović Stručni saradnici: Mr sci med dr Zlatko Bokun-specijalista opšte hirurgije, dr Ljiljana Koljaja-specijalista pedijatrije, dr Dejan Bošković,

Živka Vlajković-nutricionista, mr ph spec Danijela Pecarski-mr farmacije, Dragana Kolaković-viši fizioterapeut i fitnes instruktor, Nada Lazić-dipl. def. i viša med. sestra, doc dr sc med Nevenka Raketić-specijalista pedijatrije i imunologije, dr Danijela Todorović- pedijatar, dr Miroslava Šarac-spec. pedijatrije, prim dr Ljubica Presetnik-specijalista ginekologije i akušerstva, dr Sandra Radovićginekolog, Milanka Šetina-dipl. mol. biolog i fiziolog, M.Sc primenjene genetike, Mr ph Stanislava Lazić, Natalija Trkulja - licencirani instruktor Aviva metode, asistent dr sci Ivana Radović, Dr Vladan Šubarević , načelnik Službe za otorinolaringologiju Instituta Z.Z.M.D. dr Vukan Čupić, Novi Beograd, VMS Anđelka Kotević, šef odseka Halobeba

Saradnici i prijatelji: Halobeba, Bebac.com, Zdravstvena ustanova Pharmacity, Masel group, DHL

FEBRUAR 2014.

Umetnički direktor: Ferenc Laslofi Dizajn: Nikola Vitas Štampa: Rotografika d.o.o. Subotica Distribucija: Emisar d.o.o. Marketing: 011/654 3442 office@bebinizbor.com

Redakcija ne odgovara za sadržaj i istinitost objavljenih reklamnih poruka, sponzorskih strana i marketinških nastupa naših klijenata. Za slučajne i nenamerne greške u toku štampe redakcija ne snosi odgovornost. Sve dobijene fotografije se ne vraćaju i mogu se bez nadoknade koristiti u svrhu ilustracije časopisa, a po slobodnoj proceni redakcije da se objavljuju u određenim rubrikama. Po dobijanju fotografija smatraćemo da ste dali saglasnost za njihovu objavu. Molimo roditelje da se pre slanja fotografija upoznaju sa Zakonom o javnom informisanju. www.parlament.gov.rs

Oglašavajući se u „Bebinom izboru” imate priliku da se obratite širokom krugu potencijalnih klijenata. CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 613/614 ISSN 1820-7170 - Bebin izbor COBISS.SR-ID 146773772

Godišnja pretplata na časopis Bebin izbor Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je časopis besplatan, a iznos je 240 dinara za svih 6 brojeva u 2014. godini. Popunite opštu uplatnicu na sledeći način: Uplatilac: Ime, prezime i adresa. Svrha uplate: ptt troškovi. Primalac: Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd. Iznos: 240,00. Račun: 265 0000000 641 514-42. Kopiju uplatnice pošaljite na našu adresu: Emisar d.o.o., Milorada Jovanovića br. 5, 11147 Beograd. Faks: 011/35 35 742 ili E-mail: office@bebinizbor.com


TRUDNOĆA

Život pre rođenja Folna kiselina je prisutna u velikoj količini u lisnatom zelenom povrću, pasulju, kvascu, mleku, soku od pomoradže Milanka Šetina dipl. molekularni biolog i fiziolog, M.Sc primenjene genetike ’’Upoznaj samoga sebe’’ Sokrat

Povoljni i nepovoljni uslovi za prenatalni razvoj deteta i značaj pravilne ishrane trudnice Fenomen prirode koji fascinira i dandanas je dinamičan proces rasta i razvoja zigota - oplođene jajne ćelije od koje će nastati odraslo živo biće sa čak 100 triliona ćelija. Život pre rođenja, ili intrauterini period je vreme pripreme, za koje nastajuće ljudsko biće stiče sve strukture i usavršava mnogobrojne sposobnosti koje su neophodne za preživljavanje nakon rođenja.

Značaj pravilne ishrane trudnice Prvi preduslov da se embrion, kasnije fetus, pravilno razvija je dobra ishrana majke. U prvim mesecima trudnoće, dok se dešava organogeneza, tj. formiranje organa, neophodno je unositi hranu izuzetno bogatu proteinima, vitaminima i mineralima. Među veoma značajnim vitaminima u ranom embrionalnom stadijumu prednjače vitamini iz grupe B. Folnu kiselinu je neophodno unositi još u periodu planiranja trudnoće, a nastaviti sa unosom tokom prvih par meseci trudnoće i perioda laktacije. Folna kiselina je veoma važan element u embrionalnom razvoju, a ulogu ispoljava već u četvrtoj nedelji trudnoće, kada mnoge trudnice još nisu svesne svoje bremenitosti, osiguravajući pravilno zatvaranje nervne cevi i formiranje zdravog nervnog sistema. Usled ubrzane deobe ćelija kako fetusa, tako i majke, tokom trudnoće postoji

4

|

BEBIN IZBOR

povećana potreba za jedinjenjima folne kiseline, tj. folatima. Folati su potrebni za sintezu DNK i deobu ćelija, formiranje crvenih krvnih zrnaca i neke metaboličke reakcije tokom sinteze lipida i aminokiselina. Folna kiselina je prisutna u velikoj količini u lisnatom zelenom povrću, pasulju, kvascu, mleku, soku od pomorandže, ali se čak do 90% folne kiseline uništi tokom termičke obrade, pa se preporučuje unos namirnica u njihovom izvornom obliku. Prosečan dnevni unos folne kiseline putem hrane iznosi oko 0,2 mg, a preporučena dnevna doza kod svih žena koje su sposobne da zatrudne, tj. u reproduktivnom periodu je 0.4 mg.

Upotreba alkohola tokom trudnoće, ili sindrom trovanja fetusa alkoholom je jedan od najbolje proučenih efekata trovanja in utero, koji deluje različitim mehanizmima na embrionalni razvoj, kao ćelijski toksin koji smanjuje rast i dovodi do anomalija u razvoju centralnog nervnog sistema. Trudnice, pored unosa folne kiseline putem hrane, trebalo bi svakodnevno oralnim putem da uzimaju suplement folne kiseline u dozi od 0,4 mg do ukupnog dnevnog iznosa od 0,6 mg. U slučajevima gde porodična istorija

ukazuje na genetsku predispoziciju kroz visok rizik za razvoj defekta neuralne cevi i gde je postojala prethodna trudnoća sa defektom nervne cevi, preporučena dnevna doza folne kiseline nakon konsultacije sa lekarom je 4.0 mg, čime se smanjuje rizik za razvoj defekta neuralne cevi i mogu se izbeći anomalije centralnog nervnog sistema. Kod dojilja postoji povećana potreba za unosom folne kiseline jer je potrebno obezbediti dovoljnu količinu folata u mleku, kao i održati potrebnu količinu u organizmu majke, pa se predlaže suplementacija folne kiseline u dozi od 0,4mg dnevno. Ukoliko postoji neadekvatan unos folata tokom trudnoće, može doći do poremećaja rasta i razvoja fetusa, koji uključuju defekte nervne cevi. Spina bifida je najčešći oblik defekta nervne cevi, sa pojavom učestalosti od 90%, a nastaje kao posledica nekompletnog formiranja kičme. Kičmeni pršljenovi koji štite kičmenu moždinu ne srastaju kompletno, ostavljajući nezaštićenu kičmenu moždinu. Veoma česta posledica ovag poremećaja je mentalna retardacija. Rizik za pojavu toksičnosti folne kiseline je relativno nizak. Ovaj vitamin spada u grupu hidrosolubilnih, vitamina rastvorljivih u vodi, tako da ga telo ne može skladištiti - sav višak se izlučuje putem urina pa je ovo razlog što se suplement folne kiseline mora konstantno unositi. Istraživanja iz oblasti medicine su potvrdila da uravnotežena i kvalitetna ishra-


TRUDNOĆA na majke tokom trudnoće ima pozitivne i trajne efekte na razvoj fetusa, posebno na razvoj mozga koji je anatomsko- fiziološka baza psihičkog života. Za psihološki razvoj je vrlo važan razvoj kore velikog mozga ili korteksa, jer su tu stacionirani centri za mišljenje, pamćenje, osećaj, govor, upravljanje voljnim pokretima i za donošenje odluka.

Šta treba izbegavati tokom trudnoće Pušenje, tj. nikotin, alkohol, opojne supstance, većina lekova, hemikalije, radijacija, kojima trudnice mogu biti izložene, imaju teratogen efekat na plod koji se ogleda u malformacijama-deformitetu tj. oštećenju ploda. Deca čiji roditelji puše, imaju po rođenju u proseku manju telesnu težinu i nižu kognitivnu kompetentnost u odnosu na decu čiji su roditelji nepušači. Upotreba alkohola tokom trudnoće, ili sindrom trovanja fetusa alkoholom je jedan od najbolje proučenih efekata trovanja in utero, koji deluje različitim mehanizmima na embrionalni razvoj, kao ćelijski toksin koji smanjuje rast i dovodi do anomalija u razvoju centralnog

Ukoliko postoji neadekvatan unos folata tokom trudnoće, može doći do poremećaja rasta i razvoja fetusa, koji uključuju defekte nervne cevi. nervnog sistema izazivajući mentalnu zaostalost. Trudnicama se nikako ne preporučuje restrikcija ishrane jer postoje naučni dokazi da žene koje su za vreme trudnoće bile izložene dugotrajnom gladovanju rađaju telesno nedovoljno razvijenu decu smanjenih intelektualnih sposobnosti. Takođe, teži oblici emocionalnog stresa kojem je

majka izložena tokom trudnoće utiče na usporavanje neurobihejvioralnog razvoja fetusa, jer lučenje kortizola, hormona koji je povezan sa stresom, utiče na razvoj mozga fetusa. Nauka je pronikla u mnoge korake procesa razvoja mozga i saznanje koje smo dobili je da se deca rađaju pre nego što je njihov centralni nervni sistem potpuno razvijen, pa se dalje neurološko sazrevanje, koje je osetljivo na uticaje spoljašnje sredine, dešava nakon rođenja. Od rođenja pa do 8-og meseca života, 950 triliona novih veza – sinapsi se stvara između 100 milijardi nervnih ćelija ili neurona, koji su prisutni od rođenja, i zahvaljujući ovim konekcijama mozak postaje efikasna mašina za učenje.

BEBIN IZBOR

|

5


POROĐAJ

Razvoj i ishrana zdravog odojčeta Nada Lazić dipl. defektolog i VMS, autorka priručnika za trudnice „Od zdravih roditelja do zdravog potomstva“

A

ko je odojče zdravo i nema problema, u prvih šest meseci telesna težina mu se udvostruči, a kad napuni prvu godinu, čak i utrostruči. Brz rast mozga odojčeta zahteva primerenu energijsku potporu i po kvalitetu najbolju ishranu.Probavne tegobe odojčeta najviše uznemiravaju roditelje i one su najčešći razlog za odlazak pedijatru. Osim toga, kod roditelja se javlja dodatni strah da odojče nije sito. Stoga je dohrana odojčeta veoma važna. Najčešće probavne smetnje u ovom uzrastu su povraćanje, stomačni grčevi (kolike), zatvor (opstipacija). Po jačini, simptomi su različito izraženi. Najćešće za njih nema organskog uzroka. Dojenje je normalan, prirodan i najbolji način ishrane novorođenčeta i odojčeta. Na taj način, zdrava deca u prvih šest meseci dobijaju sve što im je potrebno za rast i razvoj. Još sa dojenjem kod deteta treba razvijati zdrave navike ishrane, a na to utiče celokupan način života u porodici (mir, emocionalno zadovoljstvo, itd.).

Kada počinjemo da hranimo novorođenče? Novorođenče počinjemo da hranimo odmah, u prvih 15 minuta nakon rođenja. Rano dojenje omogućava uspostavljanje čvrste emocionalne veze između deteta i majke i istovremeno omogućava postupan prelaz metabolizma ploda na metabolizam novorođenčeta. Često nije moguće uspostaviti dojenje u prvom trenutku – to obično uspeva u prvih 4 do 6 sati nakon rođenja. Hranjenje je obično u prvoj sedmici života češće, a time je veći podsticaj rada mlečnih žlezda za stvaranje mleka. Kod zdrave novorođenčadi, želja za hranom može biti veoma različita. Obično u prvoj sedmici života majka doji na poziv deteta. Većina odojčadi ima potrebu za više noćnih obroka do prvog

6

|

BEBIN IZBOR

Prva godina života deteta je jedno od najintenzivnijih razdoblja, jer su rast i razvoj u tom periodu najbrži ili trećeg meseca starosti, a nakon toga odojče prespava jedan noćni obrok. Dete između 4 i 8 meseci noću ne zahteva hranu i time omogućava majci da se više odmara.

Koje su prednosti dojenja? Prednosti dojenja su brojne, kako za odojče tako i za majku i društvo u celini.

Prednosti za odojče: •U majčinom mleku su bitni sastojci koji su potrebni za normalan rast i razvoj deteta (sadržaj šećera, lako svarljivih belančevina, masti, vitamina, minerala, enzima). U majčinom mleku su i

višelančane, nezasićene masne kiseline, koje su potrebne za pravilan razvoj mozga i oštrinu vida. • Zaštita od infekcija (upala srednjeg uha, crevne i druge infekcije). • Smanjena mogućnost nastanka alergija uzrokovanih hranom.


POROĐAJ • Novije studije dokazuju da isključivo dojenje duže od 5 meseci i delimično dojenje duže od 7 meseci, decu između 5 i 9 godina starosti štiti od šećerne bolesti. • Dojenje omogućava emocionalnu povezanost majke i deteta. Majka nije samo izvor hrane za dete, već mu pruža osećaj zadovoljstva kad je sito, ona mu je i izvor toplote, nežnosti, ljubavi i sigurnosti.

Prednosti za majku: • Brže oporavljanje nakon porođaja. • Bolje grčenje materice nakon porođaja. • Manje postporođajnih depresija. • Smanjena mogućnost raka dojke i jajnika. • Brže gubljenje suvišnih kilograma. • Manje komplikacija kod hranjenja deteta noću i tokom putovanja. • Nezavisna ishrana deteta od spoljašnjih faktora.

Dojenje je prirodan način ishrane novorođenčeta, koje na taj način u prvih 6 meseci dobija sve što mu je potrbno za rast •M ajka ima više vremena za druge članove porodice. •P orodica troši manje sredstava za zdravstvenu zaštitu deteta.

Prednosti za društvo: •D ojenje je ekološki primereniji način hranjenja deteta. •Z a zdravstvenu zaštitu deteta treba odvojiti manje sredstava.

Škola održava predavanja u Dečijem kulturnom centru „Majdan“, Kozjačka 3-5, Beograd. Svakog prvog ponedeljka u mesecu počinje nova grupa. Škola je BESPLATNA za sve polaznike. Možete nas kontaktirati na telefone: 064/168 27 77 i 064/267 2238 Sajt: www.skolaroditeljstva.com, ili na Facebook stranici – Škola roditeljstva Nada Lazić (gde se oglašavaju svi susreti i teme). Program centra: 1. Fiziologija trudnoće kroz trimestre, porođaj i primena epidurala u akušerstvu – predavač: dr sc med V. Živanić 2. Pravilna ishrana u trudnoći, štetnost nikotina, alkohola i kofeina – predavač: prim dr P. Borović 3. Nega kože u trudnoći – predavač: prof. dr S. Marinković Šiler 4. Savremena stomatologija i roditeljstvo - predavač: dr N. Jakovljevic 5. Mentalno-higijenski pristup trudnoći i roditeljstvu – predavač: psiholog S. Đorđević 6. Psihomotorni razvoj deteta intrauterino i do 3. godine – predavač: psiholog S. Đorđević 7. Komunikacija i način stimulacije razvijanja govora - predavač: logoped Tanja Lukovac 8. Karakteristike motornog razvoja deteta od rođenja do navršene 3. godine – predavač: vis. struk. terapeut S. Milanović 9. Superirornost majčinog mleka (isključivo dojenje do 6. mes.) – predavač: prim. dr sc med pedijatar/neonatolog V. Marinković 10. Matične ćelije i njihova primena u savremenoj medicini – predavač: Dr. Vuk Devrnja 11. Značaj psihofizičke pripreme trudnica za porođaj – predavač: vis. stručni terapeut S. Milanović 12. Babinje – 40 dana nakon porođaja predavač: N.Lazić, dipl.def. i VMS 13. Praktični čas: kupanje, obrada pupčanog patrljka, kako oblačiti novorođenče, šta je neophodno za dolazak bebe kući, oprema prostora 14. Dodela diploma i knjige “Od zdravih roditelja do zdravog potomstva” polaznicima skole – koordinator Nada Lazić, dipl. Def. I VMS BEBIN IZBOR

|

7


POROĐAJ

Tehnike disanja na porođaju Priprema za porođaj bi trebalo da bude obavezan deo edukacije svake trudnice Dušica Dišić babica, edukator psihofizičke pripreme sa prenatal yogom i pilatesom www.lifecentar.com

P

riprema trudnice obuhvata savladavanje tehnika relaksacije (opuštanja), disanja, tehniku napinjanja i upoznavanje sa svim relevantnim fazama porođaja. Uvežbavanje disanja je neophodno iz više razloga. Pre svega, pravilnom dubinom i ritmom širenja i skupljanja pluća postiže se maksimalna oksigenacija krvi. Zatim, vežbanjem se jača disajna muskulatura, koja u toku porođaja takođe vrši pojačan rad. Takođe, za vreme porođaja, posebno u fazi istiskivanja ploda, od velike je važnosti disciplinovano i racionalno disanje, kako se ne bi nepotrebno gubila dragocena snaga. Na kraju, što je možda i najvažnije, koncentrisanjem na određenu tehniku disanja za vreme samog porođaja skreće se pažnja sa osećaja boli i usmerava na samo disanje, pa se tako i bol lakše podnosi.Vežbanje disanja se izvodi u poluležećem položaju, na leđima ili u sedećem položaju. Postoje tri tehnike disanja koje se koriste isključivo u prvom porođajnom dobu (period otvaranja grlića materice). Nakon toga sledi drugo porođajno doba (period istiskivanja bebe –napinjanje), treće porođajno doba (rađanje posteljice) i, na kraju, četvrto porođajno doba (period od 2 sata nakon porođaja).

8

|

BEBIN IZBOR

I tip disanja (duboko trbušno disanje): Koristi se sa pojavom prvih kontrakcija uz korišćenje relaksacije. Većina trudnica ovu tehniku koristi na početku prvog porođajnog doba, ali ako vam odgovara, možete je koristiti tokom većeg dela prvog porođajnog doba. Trudnice koje tokom porođaja koriste epiduralnu anesteziju, takođe mogu primenjivati ovu tehniku iako nemaju osećaj kontrakcija, a preporuka je da ih prate na CTG-u ili po osećaju stvrdnjavanja stomaka. Polako i duboko udahnite na nos i izdahnite na usta. Pri izdahu izgovarajte glas “S” praveći barijeru usnama ili zubima vazduhu koji izdišete da biste na taj način kontrolisali izdah i tako će trajati dva puta duže od udaha. U ovoj vežbi prilikom udaha širite i podižete grudni koš i rameni pojas, prilikom izdaha stomak se povlači prema karlici i na ovaj način se angažuju ne samo mišići grudnog koša već i trbušni mišići. Duboko disanje najčešće primenjuju i sportisti neposredno po završetku većeg napora, jer ovim tipom disanja se na najbolji način utoljava tkivna “glad za kiseonikom” i uklanjaju nepoželjne materije - prouzrokovači bola (mlečna, pirogrožđana kiselina…).Dok izvodite ovu vežbu, šake držite na stomaku i pratite širenje i podizanje grudnog koša i osetite šta se u tom trenutku sa vama dešava. Dodir dlana će vas smiriti i uticati na vaše raspoloženje. Disanjem pratite rast, kulminaciju i pad kontrakcije i budite što opuštenije.


POROĐAJ II tip disanja (plitko i površno disanje): Ova tehnika disanja se primenjuje tokom većeg dela prvog porođajnog doba. Morate dobro uvežbati ovu tehniku da ne bi došlo do grešaka kada počnu intenzivnije kontrakcije. Dok izvodite ovo disanje obavezno koristite relaksaciju. To je plitko i površno disanje gde se koristi samo gornja trećina pluća, što utiče na manje pomeranje dijafragme, koja se kod dubokog udaha pomera i može dodirivati matericu i pojačavati neprijatnost. Udahnite na nos i kratko izdahnite na usta zvučno izgovarajući zvuk „S“. Nastavite da dišete

Vežbanje disanja se izvodi u poluležećem položaju. Postoje tri tehnike disanja koje se koriste isključivo u prvom porođajnom dobu (period otvaranja grlića materice). plitko i površno samo na usta sve vreme dok kontrakcija traje, a kada kontrakcija prestane izdahnite na usta. Osluškujte sebe i osetite ritmičnost disanja. Ako pravilno dišete, nećete se umarati i gubiti dah. Disanje mora imati rast, kulminaciju i pad, baš kao i kontrakcija. Možete u toku disanja praviti prekid ovog disanja sa dubljim udahom i izdahom i nastaviti sa plitkim disanjem.

III tip disanja (disanje u prelaznoj fazi) Koristi se pred kraj prvog porođajnog doba i ova faza je uglavnom i najteža većini žena, jer se pored kontrakcija koje su sada veoma često javljaju, pojavljuje i napon u predelu rektuma ili bešike. Zbog nedovoljno otvorenog grlića materice, morate se u toku napona suzdržavati (stiskati vaginalne mišiće) i pokušati da se u toku napona ne napinjete. U ovoj fazi neke žene već osećaju iscrpljenost, a neke gube kontrolu. Vrlo je važno da budete strpljive i slušate savete babice i lekara jer ta faza ne traje dugo a izuzetno je značajno da ne izgubite snagu, jer ste samo na korak od istiskivanja bebe.Koristite plitko i površno disanje kada osetite kontrakciju, na osećaj napona izdahnite do kraja i probajte da sa izdahom stežete vaginalne mišiće, a ako ne uspete to da izvedete na porođaju, vrlo je bitno da karlično dno bude što opuštenije i da strpljivo sačekate dozvolu za napinjanje.

BEBIN IZBOR

|

9


TRUDNOĆA

Vežbanje u trudnoći Vrlo često se postavlja pitanje da li treba vežbati u trudnoći i zašto Vladimir Danilović Profesor sporta Lični trener afc Star Tel: 065/477-4773

V

ežbanje se preporučuje trudnicama iz više razloga, a glavni su: lakši porođaj, lakše podnošenje trudnoće, regulisanje telesne mase... Trudnoća sama po sebi ostavlja posledice po organizam. Vežbanjem preventivno delujemo na njihovo smanjenje, a nakon porođaja vežbanjem podstičemo brži oporavak organizma. Trudnice koje redovno i pravilno vežbaju imaju značajno umanjene tegobe tokom trudnoće kao što su glavobolja, mučnina, nadimanje, oticanje ekstremiteta, bolovi u leđima, nagle promene raspoloženja i sl. Pojačava se energija, popravlja raspoloženje, držanje tela. Pozitivno se utiče na san i oporavak. Telo u trudnoći doživljava niz fizioloških, biohemijskih i anatomskih promena. To je glavni razlog svih ovih tegoba. Dešavaju se burne reakcije hormona, dolazi do konstantnog povećanja telesne mase, a i samo težiste tela se menja. Uz pravilno vežbanje organizam se mnogo lakše prilagođava nastalim promenama.

Savetujte se sa lekarom

kao stres, tako da i trening u oba slučaja treba prilagoditi novonastalom (drugom) stanju, naročito kada se radi sa osobama koje u trudnoći počinju da vežbaju. Njima se ne preporučuje vežbanje bez stručnog lica, trenera.

Kako vežbati u trudnoći i koje vežbe treba izbegavati? Šetnja se svakako preporučuje. Treba vežbati u aerobnoj zoni, puls ne bi trebalo da prelazi 140 otkucaja u minuti. Što se

Telo u trudnoći doživljava niz fizioloških, biohemijskih i anatomskih promena.

vežbi tiče, prioritet se stavlja na mišiće leđa (koja usled novog težišta tela trpe sve veće opterećenje i treba ih ojačati i oporaviti) i mišiće karličnog pojasa, koji u toku same trudnoće dosta stradaju. Mišići karličnog pojasa imaju važnu ulogu tokom porođaja i cilj vežbanja ove mišićne grupe se ne odnosi samo na konkretno jačanje. Tokom vežbanja mišići imaju poces kontrakcije ali i proces relaksacije. Za oba procesa je odgovoran nervni sistem. Vežbanjem poboljšavamo neuralnu komponentu mišića što znači da je proces relaksacije bolje kontrolisan i to je jedna od ključnih stvari koja olakšava porođaj i smanjuje posledice.

Koje vežbe nisu preporučljive trudnicama Jačina trbušnog zida ima jednu od važnijih uloga pri porođaju, ali za jačanje ove muskulature je trebalo misliti na vreme. Nikakvi klasični trbušnjaci se ne preporučuju, kao ni slične vežbe koje stvaraju veliki abdominalni pritisak (podizanje opruženih nogu ispred sebe...). Ne preporučuju se duboki čučanj, uvrtanje trupa, skakanje, trčanje,vežbe sa jakim

Vežbanje u trudnoći se ne preporučuje dijabetičarima, osobama sa hipertenzijom (povišen krvni pritisak), asmatičarima, u

bilo kojim vrstama rizične trudnoće (ako je osoba već imala spontane pobačaje, vaginalna krvarenja i sl.), kada osoba nosi blizance. Z a osobe koje su pre trudnoće vežbale je vrlo važno da nastave da vežbaju i u trudnoći, dok one koje nisu vežbale pre trudnoće treba više da obrate pažnju kako vežbaju. Pošto telo u trudnoći doživljava niz fizioloških, biohemijskih i anatomskih promena, zato se i zove „drugo stanje“. Organizam to doživljava

10

|

BEBIN IZBOR

potresima. Višezglobne vežbe uglavnom stvaraju abdominalni pritisak i tu treba voditi računa. Većina vežbi u uspravnom stojećem stavu takođe ima isti problem. Ovo se rešava tako što vežbača postavimo da sedne, a dobar rekvizit je obična pilates lopta. Sportovi se ne preporučuju iz istog razloga, zahtevaju dosta uvrtanja i rotacija trupa, uglavnom su višezglobni pokreti, a postoji rizik od neželjenih padova. Ne preporučuje se ni plivanje u toploj vodi.


SAVET

Kupovinom do poklona Akcija Kids Land-a, Stokke Xplory poklon zimski set www.kidsland.rs Novi Sad -Veternik Obrovačka 21 Telefon: 021/824 936

Najvažnija je povezanost Sva Stokke® kolica mogu se postaviti u položaj u kojem dete gleda prema roditelju ili prema napred. Sva se mogu koristiti od rođenja, a osmišljeni su tako da omoguće što bolju povezanost roditelja i deteta. Linija kolica nudi širok izbor nosiljki, sedišta, auto-sedišta, kao i dodatnog pribora zavisno od potrebama i situaciji, a sve je moguće koristiti na svim kolicima. Za više informacija posetite www.stokke.com

Opis proizvoda: •P odesivo sedište, u različitim položajima lakše se prilagođava i osigurava udobnost bebi i roditeljima •P odesiv oslonac za noge •D ubina sedišta se podešava jastučićima •V eliki zadnji točkovi radi stabilnosti, dok su prednji točkovi manji, radi lakše upravljanja •D ovoljno mesta da se ispruže noge •S igurnosni pojas • Ispunjava sve međunarodne sigurnosne standarde Kupovinom Stokke Xplory kolica + nosiljka, na poklon dobijate zimski set. Kupovinom samo Stokke Xplory kolica, dobijate zimski set sa 30% popusta. Za više informacija o Stokke programu posetite radnju u Veterniku - Novi Sad, Obrovačka 21 ili web shop www. kidsland.rs.

PODRŽIMO BEBE Uvoznik i distributer za Srbiju: MCG Group d.o.o. Obrovačka 21, Veternik, Novi Sad tel/fax 021 824-864, tel. 021 824-936 e-mail: office@mcggroup.rs www.mcggroup.rs

PODRŽIMO MAME Uvoznik za Crnu Goru: DONATOR d.o.o. Kuće Rakića bb, Tuzi, Podgorica 81206 tel: +382 20 870 082 fax: +382 20 870 059 www.kidsland.me

BEBIN IZBOR

|

11


SAVET PEDIJATRA

Nicanje zuba i poviš Doc dr sc med Nevenka Raketić specijalista pedijatrije i imunologije

Nicanje zube počinje od tećeg, a završava se oko petnaestog meseca

Ordinacija iz pedijatrije „Dr Raketić” - www.dr-raketic.rs Telefon: 011/367 48 14

R

oditelji se često obraćaju pedijatru zbog jedinog simptoma kod deteta u vidu povišene temperature. Pored toga naglašavaju da detetu rastu zubići, da je raspoloženo, dobro jede i spava. S obzirom da nije postojalo medicinsko objašnjenje ove pojave, brojna istraživanja su sprovedena u cilju dokazivanja povezanosti nicanja zubića i povišene temperature. Nicanje zubića je relativno bezbolno za većinu dece. Počinje od trećeg i završava se oko petnaestog meseca, a najčešće između četvrtog i sedmog meseca. Prvo rastu prednji zubi – sekutići, obično prvo donji pa gornji, a sledeći su očnjaci i na kraju kutnjaci, mada se mora naglasiti da je raspored rasta zuba individualan. S obzirom da su sekutići veći od ostalih zuba, pretpostavlja se da pri nicanju uzrokuju

12

|

BEBIN IZBOR

više bola, dok rast zadnjih zuba može da prođe neprimećeno. Do kraja treće godine dete ima 20 mlečnih zubića, a oko šeste dolazi do zamene mlečnih zubića stalnim zubima.

Simptomi nicanja zuba Klasični simptomi nicanja zuba uključuju pojačano lučenje pljuvačke, stavljanje rukica u usta, odbijanje čvrste hrane, otečene desni, razdražljivost, buđenje u toku noći, ospu na licu (najviše oko usta), zapušenost nosa, ređe dijareju, pelenski dermatitis ili kašalj. Čak i kada se pojave navedeni simptomi, to ne mora da znači da će zubić sutradan biti vidljiv, već je to pripremna faza koja se javlja 4 dana pre pojave zubića i najviše 3 dana posle, iako većina roditelja misli da ta faza traje par nedelja ili čak meseci. Mnogi pedijatri smatraju da ti simptomi nemaju veze sa nicanjem zuba i da je to fiziološki fenomen u vidu faze normalnog

razvoja deteta.S druge strane, često se u toku ove faze javlja i povišena telesna temperatura i oko toga postoje kontroverze i suprotstavljena mišljenja. Prva grupa autora nudi objašnjenje pojave febrilnosti tako što deca tada dolaze u kontakt sa mnogim mikroorganizmima, posebno virusnim infekcijama, koje uzrokuju porast telesne temperature. Posebno je to uočljivo oko šestog meseca, kada dolazi do pada nivoa zaštitnih antitela koje je dete primilo u toku trudnoće i putem majčinog mleka. Temperatura je obično lako povišena, do 38oC, i često je jedini simp-

Preporučuju se oralni gelovi, gumene igračke - tzv. glodalice ili masaza desni.


SAVET PEDIJATRA

šena temperatura tom. Devedesetih godina prošlog veka je grupa australijskih naučnika sprovela sedmomesečno istraživanje u kolektivima za boravak dece. Roditelji su svako jutro prijavljivali postojanje simptoma nicanja zubića, a stomatolozi su pregledali usta u toku dana i merili temperaturu. Istraživači su dokazali da tokom rasta zubića ne postoji značajan porast telesne temperature kod dece. Takođe, nije potvrđena povezanost ni sa drugim simptomima nicanja zubića kao što su problemi sa spavanjem, dijareja ili pelenski ojed. Za razliku od toga, jedna nedavna američka studija je ukazala na to da ipak može da se govori o značajnoj korelaciji između nicanja zuba i klasičnih simptoma. Autori su pretpostavili da pojačano lučenje pljuvačke dovodi do razređivanja stolice i nastanka dijareje, što ima za posledicu nastanak pelenskog dermatitisa. Iritacija desni zbog nicanja zuba je u stvari blaga forma zapaljenske reakcije, koja

Do kraja treće godine dete ima dvadeset mlečnih zubića, a oko šeste godine dolazi do zamene mlečnih zubića stalnim zubima. može dovesti do lakog porasta telesne temperature. Autori su ponudili još jedno objašnjenje, da je rast zubića neka vrsta stresa za organizam deteta, koja smanjuje funkciju imunološkog sistema, tako da je dete podložnije infekcijama koje imaju navedene simptome.

Saveti roditeljima Na kraju treba dati savete roditeljima kako da dete što bezbolnije prođe kroz period nicanja prvih zubića. Pre svega se preporučuju oralni gelovi koji smanjuju bol, zatim gumene igračke u vidu prstena, tzv. glodalice, ili masaža desni. Ukoliko je dete dosta razdražljivo, kao krajnja mera se savetuje upotreba antipiretika (paracetamol, ibuprofen), koji deluju i analgetski, odnosno smanjuju bol. Treba biti obazriv sa dužom primenom ovih preparata, pre svega zbog toga što u osnovi simptoma mogu biti druge bolesti, kao što je zapaljenje uha ili neke virusne infekcije, gde se preporučuje poseta pedijatru. Detetu treba pružiti utehu u vidu grljenja, ljubljenja ili držanja u naručju. Kod starije dece koja jedu čvrstu hranu treba probati i sa prepečenim tostom ili parčićima jabuke, kao i hladnim napicima u vidu soka ili jogurta.

BEBIN IZBOR

|

13


HALOBEBA

Torch test u trudnoći Trudnoća je stanje u kojem se mnogo češće kontroliše zdravstveno stanje Anđelka Kotević VMS, šef odseka Halobeba 24 sata svakoga dana u mesecu – godini Telefon: 011/7158 444

Dobro je znati da svaka infekcija trudnice nece dovesti do infekcije ploda. To zavisi od niza faktora kod majke, uzročnika i ploda.

Zašto je važan TORCH test za trudnoću? Preporuke savremene medicine podrazumevaju planiranje trudnoće kako bi se doprinelo rađanju živog i zdravog potomstva.Trudnoća

predstavlja posebno i jedinstveno stanje u životu svake žene i period u kojem ona kontroliše zdravstveno stanje mnogo češće kako bi se sprečili rizici po zdravlje nje same, ali i njene bebe. Grupa bolesti sa TORCH panela, bezazlena za obične ljude, može se preneti putem krvotoka na plod bilo kada u toku devet meseci, ali je veoma opasna ako se trudnica zarazi u prvih 5 meseci trudnoće. Sve ove bolesti imaju slične simptome, većina je virusnog porekla, ređe bakterijskog.

Šta rezutati testa označavaju?

Klinička slika infekcije kod trudnice

TORCH testom se meri prisutnost antitela na svaku infekciju iz TORCH panela. Antitela su posebni proteini koji učestvuju u zaštiti organizma od infekcija. Za svaku specifičnu infekciju organizam stvara specifična antitela. Kad je infekcija u punom jeku, antitela su brojna. Može se desiti da organizam još nije stigao da proizvede dovoljnu količinu antitela ako se krv uzima za analizu u kratkom roku nakon izlaganja uzročniku bolesti. Isto tako, antitela mogu biti povišena i zbog davno prebolele bolesti ili vakcinisanja. Zato se test kod žena ponavlja 10-20 dana nakon prvog testa i prati se da li je došlo do rasta broja antitela. U slučaju da je broj porastao, to obično znači da je došlo do nove infekcije. Ako je uzrok nalaženju antitela u krvi stara infekcija, njihov broj neće rasti. Negativan rezultat znači da osoba nije trenutno zaražena novom infekcijom. Pozitivan nalaz IgG antitela obično označava staru infekciju. Kad su pronađena IgM antitela, slučaj je malo komplikovaniji jer su mogući i lažno pozitivni i lažno negativni rezultati. Svaki pozitivan rezultat je potrebno potvrditi dodatnim specifičnim testiranjem pre nego što se postavi tačna dijagnoza.

Kod trudnice infekcija može proteći: • sa jasnim kliničkim znacima bolesti; • sa nespecifičnim znacima bolesti (umor, temperatura, slab apetit, uvećane limfne žlezde...); •asimptomatski (bez simptoma). Ali ako mikroorganizam uđe u krvotok, uvek može proći kroz placentu.

14

|

BEBIN IZBOR

Negativan rezultat znači da osoba nije trenutno zaražena novom infekcijom.


HALOBEBA Klinička slika infekcije kod novorođenčeta Klinička slika kod novorođenčeta koje je u toku trudnoće imalo neku infekciju zavisi od trimestra trudnoće u kojem se infekcija odigrala :

Antitela su posebni proteini koji učestvuju u zaštiti organizma od infekcija. • U prvom trimestru trudnoće – najteža su oštećenja ploda. Međutim, ni u ovom periodu nisu svi organi podjednako zahvaćeni infekcijom. Najviše su zahvaćeni organi koji se u momentu infekcije najintenzivnije razvijaju. Uz to, infekcija ploda u ovo vreme može uzrokovati kongenitalne (urođene) mane. • U drugom trimestru trudnoće - dete može da se rodi sa znacima preležane

bolesti sa posledicama ili bez njih, ili sa znacima infekcije koja još traje. Rizik je manji nego u prvom trimestru. •U trećem trimestru trudnoće su često asimptomatske, a ako se jave simptomi bolesti, obicno liče na infekcije nastale

Šta je TORCH test? TORCH je test krvi na navedene grupe bolesti: 1. Toxoplazmoza 2. Ostale infekcije – sifilis, hepatitis B, varicella zoster 3. R ubella – virus koji izaziva bolest sličnu rubeoli (German measles) 4. C ytomegalovirus ili CMV 5. H erpes simplex virus – uzročnik genitalnog herpesa Kao što se vidi, ime je nastalo od prvih slova grupa datih zaraznih bolesti, koje su uglavnom bezazlene za obične ljude.

posle rođenja. (Infekcija ploda u drugom i trećem trimestru NE daje kongenitalne anomalije). (Za većinu TORCH infekcija danas lekovi mnogo ne pomažu).

Kako se zaštititi od TORCH infekcija? 1. S prečiti infekciju majke u trudnoći. 2. S ve majke je potrebno ispitati o bolestima preležanim u detinjstvu, kao i u prethodnim trudnoćama. Posebno su važni podaci o preležanoj Rubelli, CMV infekciji i Toxoplazmozi. 3. T rudnice treba savetovati da održavaju dobru ličnu higijenu, da izbegavaju kontakt sa životinjama, kao i da jedu termički dobro obrađeno meso, mleko, mesne i mlečne proizvode i da dobro peru voće i povrće. 4. K ada porodilja ima genitalni Herpes, potrebno je da se porođaj obavi carskim rezom pre prskanja vodenjaka. Na taj način će se izbeći infekcija ploda do koje bi došlo pri njegovom prolasku kroz inficirane porođajne puteve majke.

Uvoznik za Crnu Goru: DONATOR d.o.o., Kuće Rakića bb, Tuzi, Podgorica 81206, tel: +382 20 870 082 fax: +382 20 870 059, www.kidsland.me BEBIN IZBOR

|

15


SAVET logopeda

gu gukanja gu

Od do prve reči

Ako dete ne govori, ne znači da ne komunicira. Roditelji ne treba da obraćaju pažnju samo na razvoj govora kod deteta, već i na sve neverbalne znake komuniciranja koje beba pokazuje.

Milana Vujičić dipl defektolog spec defektolog.milana@gmail.com Kontakt: 064/4018-460

R

oditelji se često pitaju da li njihovo dete ima uredan razvoj, hoće li na vreme prohodati, kasni li sa progovaranjem i da li dovoljno govori za svoj uzrast. Nekada je briga preterana, nekada ipak i nije. Ukoliko postoji neki problem roditelji bi trebalo da budu ti koji će na vreme reagovati pojačanom stimulacijom deteta ili tretmanom.

Šta je to što roditelji trebaju da znaju? Ono što bi svaki roditelj trebalo da zna je šta je uredan razvoj, tj. koje su to aktivnosti i promene koje se dešavaju u razvoju. Novorođenče reaguje na jake zvučne, vizuelne i taktilne draži okretanjem glave, grimasama ili čak plakanjem ako je draž neočekivana i prejaka. Već u prva četiri meseca bebe prepoznaju vaš glas, smeše se kada uđete u njihovo vidno polje, reaguju na iznenadne šumove, guču, podižu glavu dok su na stomaku i oslanjaju se na podlaktice. Govor zavisi od bioloških i sredinskih uslova, usko je povezan sa razvojem motorike, tačnije - razvijenost opšte telesne motorike i predstavlja podlogu za govorni razvoj. Potrebno je vreme da bi dete ovladalo svojim čulima i bilo u stanju da ih koristi u svrhu komunikacije. Ako novorođenoj bebi dodirnemo prstom dlan izazvaćemo refleks hvatanja šakom sa kojim se bebe rađaju. On se gubi do kraja trećeg meseca i u tom periodu

16

|

BEBIN IZBOR

otvarajte detetovu šaku, nemojte stimulisati dete da steže vaš prst jer je to samo refleks. Naučnici su dokazali da je pravilan razvoj motorike ruku direktno povezan sa govorom. Veruju da se formiranje važnih govornih zona u mozgu ostvaruje pod uticajem nervnih impulsa prstiju ruku. Što su bebini prstići aktivniji, to se bolje ostvaruje govorni, emocionalni i intelektualni razvoj deteta. Zato se češće igrajte sa detetom igara koje uključuju prste. Takvu igru možete iskoristiti i za pevanje pesmica. Neka to budu govorno ritmičke-vežbe koje su zabavne za bebe. Ritam je veoma važan za učenje govora. Od četvrtog meseca počinje vokalna igra i brbljanje bilabijalnih glasova (p, b, m) i dete može biti fascinirano igračkama koje proizvode zvuk. Krajem petog meseca, prvi put može da prebaci predmet iz jedne u drugu ruku, što je vrlo bitan momenat razvoja. Takođe se u tom periodu prvi put okreće ka izvoru zvuka.

Kako stimulisati dete? Nabavite igračke koje se kreću da bi ih bebe pratile pogledom. Između drugog i četvrtog meseca beba počinje da reaguje na značenje različitih tonova glasa. U ovom uzrastu se igrajte imitacijom, melodijom, pevušite, naglašavajte pojedine reči, menjajte izraz lica (veselo, ljuto, tužno), neka vaš govor bude propraćen naglašenom mimikom lica, a zabranu „no-no” izrazite podignutim prstom. Neverbalna komunikacija čini govor razumljivijim. Od 6-og, 7-og meseca, beba sedi i nakratko je stabilna bez pridržavanja, povezuje dva ista sloga „ba-ba”, „pa-pa”, razume i odaziva se na svoje ime. Već od šestog meseca dozvolite bebi da ispušta igračke i da ih traži, pljeskajte rukama za „taši-taši”, mašite za „pa-pa”, a beba će početi da imitira vaše pokrete. Razvoj od osmog meseca donosi permanentnost objekta. Tek u ovom periodu dete shvata da predmet koji nije

u njegovom vidokrugu i dalje postoji. Ako detetovu igračku prekrijete pelenom, ono će je podizati da bi došlo do igračke. Ovaj period iskoristite da se igrate sa svojim detetom igre skrivanja predmeta. Mesec dana kasnije beba sve intenzivnije brblja, spaja dva različita sloga, razume zabranu „no-no”, može voljno da otvori šaku i ne samo da ispusti predmet već i da ga baci. Ono posmatra i zapaža zvuk igračke koja pada, uči da neke stvari padaju brže, neke sporije i posmatra gde će predmet pasti. Bez obzira što će igračke biti razbacane svuda po stanu, u ovom periodu ipak dozvolite vašem detetu da istražuje.

Krajem petog meseca, prvi put može da prebaci predmet iz jedne u drugu ruku, što je vrlo bitan momenat razvoja.


SAVET logopeda Najbitnija je potreba za komunikacijom Govor je imitacija, sva deca sveta guču i brbljaju na sličan način, ali imitirajući govor svog okruženja razviće maternji jezik sredine u kojoj žive. Sposobnost ovladavanja jezičkim veštinama razvija se iz dečije potrebe da komunicira. Izražena potreba za komunikacijom postaje sve zahtevnija, a u skladu sa tim i sve više verbalna, pa deca sve više govore i razumeju govor. Smatra se da je dete progovorilo kada prvi put svesno upotrebi neku reč koja ima značenje, što se dešava oko 11-og, 12-og meseca. Spajanje slogova ma-ma, ta-ta, ba-ba se ne smatra progovaranjem – to je fiziološka priprema za govor. Važno je znati da individualne razlike postoje, da se razvoj govora razlikuje od deteta do deteta i da neka deca progovore pre, a neka malo kasnije. Vašoj bebi se obraćajte uprošćenim rečenicama, imenujte svaki

Govor je imitacija, sva deca sveta guču i brbljaju na sličan način, ali imitirajući govor svog okruženja razviće maternji jezik sredine u kojoj žive.

pokazuje prstom šta želi. U ovom periodu je najbitnija potreba za komuniciranjem, jer iako ne govori, beba ipak komunicira sa vama. Određena stimulacija poboljšava razvoj intelektualnog kapaciteta kod dece. Tek u određenom uzrastu dete je u stanju da savlada neku aktivnost. Roditelj je tu da prepozna period za razvoj određenih sposobnosti i da podstakne razvoj istih. I na samom kraju, ljubav, briga i vreme provedeno sa vašim detetom su najvažniji za njegov razvoj.

predmet i aktivnost koju obavljate. Govor nije jedino na šta bi roditelji trebalo da obrate pažnju. Važno je i da li dete komunicira neverbalno, odgovara li osmehom na prijatan glas roditelja, da li se osvrće na poziv, da li uspostavlja kontakt sa majkom dok doji, primećuje li stvari i ljude oko sebe, da li

BEBIN IZBOR

|

17


IZLOG

CG

658,00 526,40

CHICCO

129,90 103,92

CHICCO

44,90 39,99

BOPPY

Trio Living Smart

Sjedište za auto Neptune

Jastuk za bebe

popust 20%

POPUST 20%

+ poklon navlaka jastuk

PEG PEREGO

21,00 16,80

TOLO

Hranilica ZERO 3

Sanke set

LEGO 65,50 Scromova škorpionska žaoka

SUPER CIJENA

popust 20%

NOVO

139,00

115,00

LEGO

12,90

AVENT

169,90 159,90

AVENT

Ninja kornjače ulična potjera

Termo šolja sa slamčicom

Bebi monitor sa projektorom

NOVO

praktično i simpatično

ušteda 10€

Napomena: prikazane proizvode na ovoj stranici možete pronaći na crnogorskom tržištu. Cene su izražene u erurima. Podgorica - Cetinjski put bb Delta M CG, Kidsland 6 Podgorica - Hercegovačka br. 49, Kidsland Podgorica - Josipa Broza 23/a, Kidsland 3 Podgorica - Blaža Jovanovića br.8, TC Bazar, Kidsland 4 Podgorica - B ratstva i jedinstva br. 85, Gintas, Kidsland 1

18

|

BEBIN IZBOR

Bar - Maršala Tita C15, Kidsland II Budva - 22 Novembra, Kidsland Budva - Mediteranska bb, Kidsland 7 Igalo - Obala Nikole Kovačevića 22, Kidsland Kotor - Mate Petroviča bb, TC Kamelija, Kidsland

Nikšić - Mika Miljanića bb, Kidsland Tivat - Dalmatinska bb, Kidsland 5


RS

25.789 Stokke

20.999

4.699 Stokke

4.699

14.899 Bright Starts

TRIPP TRAPP STOLICA

Kadica na rasklapanje

Hranilica

Poklon uložak

Izuzetno praktično

Popust 10%

Dubak

Podloga za igru - safari

Popust 10%

Popust 20%

Popust 20%

Peg Perego

19.790 19.790

Bright Starts

Peg Perego

9.999 7.999

13.409

8.999 7.199 Ležaljka ljuljaška Sandstone

Bright Starts

5.299 4.769

IZLOG

17.490 17.490

Bright Starts

Peg Perego

32.990 32.990

Kolica Pliko Mini

Auto-sediste Viaggio

FIAT 500 6V PINK

Kvalitetna i lagana

Sigurnost i kvalitet

HIT IGRAČKA na el. Pogon

Napomena: cene su formirane u vreme nastajanja časopisa i podložne su promenama. Zbog tehničkih mogućnosti štampe prikazane boje možda nisu verne originalu.

www.kidsland.rs Novi Sad - Veternik, Obrovačka 21, 021/824 936

BEBIN IZBOR

|

19


IZLOG

RS

CHICCO

28.990 25.990

CHICCO

49.999 45.999

CHICCO

Fotelja za auto xpace

Kolica trio Enjoy

Pantalone

akcija -3.000 rsd do 28. feb.

akcija -4.000 rsd do 28. feb.

sezonski popust 60%

CHICCO

6.990 6.299

CHICCO

960 480

VTECH

Ovlaživac vazduha

Krema za grudi

Kula sedi stani igraj

akcijski popust 10%

akcijski popust 50%

popust 15% do 28. feb.

CHICCO

833 417

KLEIN

4.990 3.493

CHICCO

Krema zaštitna Purebio 75ml

Garaža na tri nivoa

Kolica Lite Way Top

Popust 50%

Popust 30%

sa zimskom opremom

4.679 1.872

9.450 8.032

16.950

Napomena: cene su formirane u vreme nastajanja časopisa i podložne su promenama. Zbog tehničkih mogućnosti štampe prikazane boje možda nisu verne originalu.

www.encimenci.com

20

|

BEBIN IZBOR

Beograd - Bulevar Kralja Aleksandra 199b, 011/241 3889 Novi Sad - Laze Telečkog 28, 021/525 322 Niš - Obrenovićeva bb, TC Kalča, pr. lokal D89, 018/203 070


RINGERAJA.RS

Varenje tokom trudnoće

U trudnoći dolazi do poremećaja u varenju hrane zbog povišenog progesterona

Tekst je preuzet sa: www.ringeraja.rs

P

roblemi koji se javljaju u trudnoći poput mučnine, povraćanja, gorušice, nastaju kao posledica usporenog i lošijeg varenja u odnosu na period pre trudnoće. Uzrok problema sa varenjem uglavnom je hormonske prirode. Progesteron, hormon koji je prisutan u organizmu trudnice u mnogo većoj količini nego u organizmu žene koja nije trudna, opušta mišiće materice, ali i mišiće organa za varenje, odnosno creva. Zbog toga dolazi do poremećaja u varenju hrane. Kako biste olakšali i pospešili varenje, pokušajte sledeće: • pijte puno tečnosti, posebno vode,

• jedite hranu bogatu biljnim vlaknima (ova vlakna pospešuju varenje): žitarice, kokice, sveže povrće i voće, • izbegavajte masnu, tešku i prezačinjenu hranu, • š etajte - trudnicama se obično savetuje da šetaju odmah posle jela, • jedite češće, a manje obroke, • k ada sedite, sedite uspravno, posebno za vreme jela. Vašem lekaru ili farmaceutu možete se obratiti radi saveta u vezi sa terapijom problema sa varenjem, kada su oni veoma izraženi. Neki lekovi koji mogu pomoći u ovakvim situacijama su sledeći: antacidi - neutrališu višak želudačne kiseline i dovode do trenutnog olakšanja. Pomenute lekove možete uzeti i pre nego što problemi nastanu, npr. pre jela ili pre spavanja. O pravilnoj primeni pitajte svog farmaceuta ili lekara. Ne preporučuje se preterana upotreba, jer može doći do suprotnog efekta i povećanja lučenja želudačne kiseline.

BEBIN IZBOR

|

21


SAVET PEDIJATRA

Vakcina protiv Dr Ljiljana Koljaja specijalista pedijatrije Ordinacija „Dečiji lekar” Dubrovačka 6, Zemun M. 063/844-1909 T. 011/2191 287

S

ve češće se susrećem sa pitanjem roditelja šta mislim i da li preporučujem vakcinaciju protiv pneumokoka (streptococcus pneumoniae). Prvo bih vas upoznala sa pneumokokom. Pneumoccocus (streptococcus pneumoniae) je bakterija koja naseljava gornje partije disajnih puteva i čini deo normalne (fiziološke) flore nosa i ždrela. Znači, često se može naći u brisu nosa i ždrela a da ne postoji bolest, tj. dete nije bolesno! Ovo naglašavam jer se često već samo zbog pozitivnog nalaza u brisu, a bez znakova bolesti savetuje da dete pije antibiotike. Upravo zbog toga, zbog česte, nekontrolisane, nepotrebne primene antibiotika, neki lekovi koji su bili vrlo moćni u borbi sa ovom bakterijom (kao penicillin) gube bitku. Citiraću mog učitelja: “Ne leče se laboratorijski nalazi, leči se dete!”. Postoji oko 90 podtipova ove bakterije, ali samo

Vakcinacija trudnica sa hroničnim oboljenjima pruža zaštitu i detetu u prvih 6 meseci života. neki su česti uzročnici ozbiljnih bolesti sa teškim posledicama ili lošim ishodom (kod odojčadi, male dece i osoba sa hroničnim bolestima bez obzira na uzrast). Upravo od tih podtipova pneumokoka se spravljaju vakcine. To su takozvani invazivni serotipovi.

Šta može da izazove pneumokok Oboljevanje je češće zimi ili u proleće (od novembra da marta) i u kolektivima. Pneumokok može izazvati više bolesti kao što su: upala srednjeg uha, sinusa, pluća, bronhija, meningitis, sepsu, upalu

22

|

BEBIN IZBOR

Da li deca treba da dobijaju vakcinu protiv pneumokoka? To je pitanje koje roditelji često postavljaju. srčanog mišića i srčane ovojnice, osteomijelitis. Akutna upala srednjeg uha je česta bolest kod dece. Kod 60-70% upala uha uzročnik je bakterija, a Sreptococcus pneumoniae je jedan od najčešćih uzročnika. Jedini rezervoar te bakterije je čovek. Ponavljam – često može biti prisutna duže vremena u disajnim putevima bez znakova bolesti. Prenosi se kapljično – direktnim kontaktom sa pljuvačkom ili posredno, preko sveže zagađenih predmeta sekretom iz nosa ili pljuvačkom. Period od prenošenja bakterije do oboljevanja (inkubacija) nije tačno utvrđen; može

biti i veoma kratak (jedan do tri dana). Zaraženost prestaje 24 – 48 sati nakon početka terapije odgovarajućim antibioticima – naglašavam, treba ih koristiti kada postoji bolest. Osetljivost na infekciju povećava oštećenje sluznice i nagomilavanje i zadržavanje sekreta, čime se pružaju “bolji” uslovi za razvoj bakterija i prodiranje u krvotok. Takva stanja su kod


SAVET PEDIJATRA

pneumokoka malokrvnosti, slabije uhranjenosti, gripa, udisanja materija koje deluju nadražajno na sluznice kod udisanja povraćenih masa.

Rizične grupe dece U najvećem riziku su deca kod kojih je već prisutan neki hronični poremećaj zdravlja kao što su: srpasta anemija, oštećenje slezine, šećerna bolest, maligne bolesti krvi, HIV infekcija; ako imaju ugrađen kohlearni implant, urođenu ili stečenu slabost imuniteta, hroničnu bolest pluća, srca, bubrega (koji se dijaliziraju); ako dobijaju imunosupresivnu ili terapiju zračenjem. Za sva ova stanja je obavezna i besplatna vakcinacija – polisaharidnom

Prenosi se kapljično – direktnim kontaktom sa pljuvačkom ili posredno, preko sveže zagađenih predmeta sekretom iz nosa ili pljuvačkom. vakcinom Pneumo 23. U umerenom riziku za oboljevanje od teških kliničkih oblika invazivnog pneumokoka su sva deca do 35 meseci života, posebno ako su pothranjena ili žive u nepovoljnim sanitarno-higijen-

skim uslovima, kao i deca u kolektivnom smeštaju mlađa od 5 godina.

Osnovna mera prevencije je vakcinacija Postoje dve vrste vakcina: polisaharidna i konjugovana. Polisaharidna vakcina se u SAD-u primenjuje od 1983. god. Sadrži kapsulirani antigen sa više serotipova (kod nas je to vakcina Pneumo 23 sa 23 serotipa). Polisaharidna vakcina nije efikasna kod dece mlađe od 2 godine i kod njih se preporučuje konjugovana vakcina. Konjugovana pneumokokna vakcina se primenjuje u SAD-u od 2000. godine kao 7-valentna, 10-valentna i 13-valentna. Kod nas postoje 7-valentna (Prevenar) ,10-valentna ( Synflorix) i 13-valentna (Prevenar). U mnogim zemljama zapada, a i na istoku (Turska), ova vakcina je u okviru obaveznog vakcinalnog programa – obavezna je i besplatna. Nadam se da će Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstvo uskoro usvojiti preporuke i zahtev pedijatara naše zemlje da se i kod nas uvede u obavezan vakcinalni program. Roditelji su ih sami do sada kupovali, cena nije mala (od 5000-7000 dinara), a najskuplje je lečenje bolesti i posledica koje ova bakterija može izazvati. Vakcina se daje u mišić – 0,5 ml kod novorođenčadi u prednjebočni deo butine, a kod dece u rameni mišić. Do davanja, vakcina se mora čuvati na temperaturi od 2-8°C. Nikad se ne sme zamrzavati. Treba ispoštovati zvanične preporuke kao kod vakcinacije protiv drugih bolesti. Kalendar vakcinacije je sledeći: ako se vakcinacija započne od 6 nedelje života (odnosno 2 meseca) ili u uzrastu do 6. meseca života, daje se u 3 doze sa razmakom od najmanje mesec dana i davanjem još jedne doze između 11. i 15. meseca života. Kod odojčadi starosti od 7-11 meseci

života vakcina se sprovodi po šemi od 2 doze vakcine (sa razmakom od najmanje mesec dana). Preporučuje se i primena treće doze u 2. godini života. Kod dece starosti od 12-23 meseca vakcinacija se sprovodi po šemi od 2 doze vakcine s najmanjim razmakom od 2 meseca. Revakcinacija nije potrebna.

Deca uzrasta od 2 do 5 godina se vakcinišu jednom dozom Izuzetno kod dece sa visokim rizikom (koja boluju od već navedenih bolesti) treba primeniti 23-valentnu pneumokoknu polisaharidnu vakcinu, a zbog bolje „imunološke memorije”, i u ovim slučajevima se preporučuju konjugovane vakcine (Synflorix, Prevenar). O potrebi revakcinacije odlučiće lekar koji vodi dete. Vakcinacija trudnica sa hroničnim oboljenjima pruža zaštitu i detetu u prvih 6 meseci života. Vakcina se može dati istovremeno sa drugim vakcinama (na primer Pentaxim, Infanrix, Di Te Per, Hep B, MMR), ali u različita injekciona mesta (leva - desna ruka, leva - desna noga). Nakon vakcinacije se mogu javiti neže-

Period od prenošenja bakterije do oboljevanja (inkubacija) nije tačno utvrđen; može biti i veoma kratak (jedan do tri dana). ljena dejstva, a najčešća su: crvenilo, bol, otok na mestima davanja. Većina ovih reakcija su blage do umerene po intenzitetu i nisu dugotrajne. I na kraju, daću svoj odgovor: “Da, dete treba da dobije vakcinu protiv pneumokoka.” Najskuplji su dečiji životi, lečenje bolesti i teških posledica.

BEBIN IZBOR

|

23


TRUDNOĆA

Kontraceptivna sre Prim dr Ljubica Presetnik specijalista ginekologije i akušerstva

Šta sve treba znati o kontraceptivnim sredstvima i zaštiti reproduktivnog zdravlja

DZ Jedro, Jurija Gagarina 14 Tel: 011/715-0715

S

redstva za sprečavanje trudnoće – kontraceptivna sredstva, bila su poznata još u starom Egiptu. Prvi zapisi iz perioda 1550. p.n.e. govore o malim lanenim krpicama natopljenim medom i lišćem akacije koji su se vaginalno stavljali, dok su u srednjem veku u Evropi stavljali delove biljaka kao što su koren ljiljana sa žbunastom travom ruta graveolens, koja raste kao korov. Čuveni Kazanova je imao prvi kondom u 18. veku od jagnjeće kože, dok su u širokoj upotrebi kondomi tek u 20. veku. Najnovijim istraživanjem o seksualnom i reproduktivnom ponašanju mladih u Srbiji došlo se do podatka da ispitanice u prvi odnos stupaju sa 16 i manje godina (29%), da je četvrtina njih (25%) imala više od četiri partnera, a da 28% ne koristi kontraceptivna sredstva i da je veza trajala do 7 dana. Još porazniji je podatak da je svaka sedma devojka

24

|

BEBIN IZBOR

do kraja adolescencije doživela neki oblik zlostavljanja u partnerskom odnosu. To su podaci koji zabrinjavaju. Opet se postavlja pitanje osmišljenih edukativnih predavanja o odnosu među polovima i reproduktivnom zdravlju, u vidu obaveznog predmeta u višim razredima osnovne škole. Korišćenje kontraceptivnih metoda se još naziva i porodično planiranje ili kontrola rađanja. Većina metoda je u širokoj upotrebi još od početka 20. veka do danas. Sva sredstva i metode se razlikuju po efikasnosti, dugotrajnosti i mogućnosti ponovnog uspostavljanja plodnosti fertilnosti.

do 6 meseci , takođe imaju oko 1% neuspešnosti, ukoliko se pravilno upotrebljavaju, dok svako odstupanje u korišćenju dižu postotak i do 9% neuspešnosti.

Kontraceptivna sredstva kod nas

Ostala sredstva tipa kondoma, dijafragmi, cervikalnih kapa, spermicida kao i prekinut snošaj, određivanje plodnih dana, imaju neuspešnost preko 10%. Sva nabro-

Metode hirurške sterilizacije, implantacionih hormona i spirala imaju procenat neuspešnosti manje od 1% u prvoj godini primene. Hormonalne pilule, dermalni flasteri i vaginalni prstenovi ili laktacioni amenoreja metod ( LAM) - period dojenja

Hormonske tablete jedino imaju negativan efekat na povećanje rizika od venozne ili arterijalne tromboze.


TRUDNOĆA

edstva i još ponešto... jana sredstva , osim hirurške sterilizacije, bilo žene ili bilo muškarca su reverzibilna, tj. može se ponovo uspostaviti fertilnost, tj. plodnost, po prestanku korišćenja. Iz tih razloga, kod nas se ta metoda vrlo retko primenjuje ispod 1% i to uglavnom iz medicinskih razloga. Takođe, kod nas na tržištu ne postoje sva nabrojana sredstva, ali su zastupljeni kondomi, hormonske pilule, vaginalni prsten (NuvaRing) i spirale, bilo sa bakrom, bilo hormonske. Dijafragma, cervikalna kapa, ženski kondom, implantacioni hormoni, progestinske pilule, hormonska inekcija-Depo Provera nisu na našem tržištu. Najčešće primenjivano sredstvo kod nas je kondom, koji je od lateksa, a retko/ ili nikako se ne može naći od poliuretana ili jagnjećih creva. To napominjem, jer postoji alergija na lateks, te bi kondom od poliuretana mogao da reši problem alergije, koja se najćešće ispoljava kao peckanje, otok i neprijatna iritacija i kod žene i kod muškarca. Inače je kondom odlična zaštita od većine polno prenosivih bolesti (STD), ali to nije slučaj

sa kondomom od jagnjećeg creva-kože, te se zato Kazanova nije mogao zaštititi od sifilisa. Hormonske pilule, kao i vaginalni prsten ( NuvaRing) su znatno manje zastupljeni , ispod 10% u našoj populaciji, a da ne govorim o dvojnoj zaštiti pilulama i kondomom. Često se čitaju razni članci da su hormonske pilule veoma opasne po život. Iz tih razloga ću vas upoznati sa realnim opasnostima i nuspojavama kod korišćenja istih, ali takođe i sa pozitivnim delovanjem.

Efekti upotrebe hormonskih pilula Hormonske tablete jedino imaju negativan efekat na povećanje rizika od venozne ili arterijalne tromboze. Uglavnom su to razlozi za negativne članke u novinama, naravno kod onih koji su ih nekritično koristili. Iz tih razloga, ginekolog i uzima dobru porodičnu i ličnu anamnezu radi isključenja porodične sklonosti ili već ranijih oboljenja pacijentkinje. Takođe se iz tih razloga ne preporučuje kod pušača,

niti kod starijih od 35 godina života. Sada se i u našim laboratorijama iz krvi može uraditi APC rezistencija faktor, koji određuje sklonost pojedinca za trombozu, što ja savetujem pre započinjanja korišćenja hormonalnih pilula. Treba znati da pilule koje sarže progestin tipa drospirenone i desogestrel, koje imaju odličan antiandrogeni efekat, povećavaju rizik od tromboze, u odnosu na ostale. Kao nuspojava se kod nekih javlja smanjenje libida, tj. seksualne želje, ili ponekad i mastodinija, tj. napetost i povećanje dojki. Pozitivno delovanje pilula je što smanjuju količinu menstrualne krvi, smanjuju bolnost

Čuveni Kazanova je imao prvi kondom u 18. veku od jagnjeće kože, dok su u širokoj upotrebi kondomi tek u 20. veku. menstruacije -dismenoreju, smanjuju rizik od ovarialnog karcinoma, kao i karcinoma sluzokože materice, a ne utiču na rizik od pojave karcinoma dojki. Što se tiče spirala, one su bezbedne za upotrebu, pa čak i hormonske se smeju koristiti kod rizika bilo porodičnog, bilo preležane venske tromboze. Jedino se ne proporučuju kod arterijske preležane tromboze. Smeju se koristiti neposredno posle porođaja, kao i posle abortusa, bilo arteficijalnog ili spontanog. Posle uklanjanja, fertilnost se uspostavlja. Spirale sa bakrom mogu prouzrokovati nešto pojačana menstrualna krvarenja, dok sa hormonom smanjuju krvarenje, pa čak dovode i do izostanka , što se smatra pozitivnim učinkom. Zato, drage moje, svaki vid zaštite je bolji od neželjene trudnoće. To su znali i pre naše ere, a sada u 21. veku i dalje je upotreba zaštitnih sredstava zastupljena samo kod oko 50% populacije. Internet jeste odličan vid za upoznavanje, ali naravno, to se odnosi samo na one kojima je dostupan, te iz tih razloga i dalje apelujem da se u obavezan vid edukacije uvede predmet koji se bavi odnosom među polovima i zaštitom reproduktivnog zdravlja.

BEBIN IZBOR

|

25


ISHRANA

GMO hrana u ishran Živka Vlajković dipl. nutricionista, autorka knjige Bebi kuvar

Neka vaš izbor bude hrana koja je zdravstveno bezbedna, proverena, ili organski proizvedena

DZ Zemun

N

ajosetljivije kategorije stanovništva su trudnice, bebe do godinu dana i deca od druge godine do završetka osnovne škole. Preventivna medicina predstavlja skup svih mera i postupaka koje treba činiti u cilju očuvanja dobrog zdravlja. Prevencija predstavlja mudrost življenja, koju treba naučiti što ranije.Ishrana je najvažniji deo preventivne medicine. Ona je nagonska pojava kojom upravljaju zakoni prirode. Odavno postoji posebna nauka o ishrani, koja je za poslednjih 100 godina postigla velike rezultate. Napretkom te nauke, preporuke o ishrani žene u trudnoći, beba i dece su se dopunjavale, menjale i prilagođavale godinama. Praktična primena tih rezultata je omogućila da se obezbedi ishrana koja zadovoljava sve potrebe organizma žene i ploda u materici, odojčeta u prvoj godini života i dece u razvoju. Danas se misli da žena treba da jede zdrave namirnice šest meseci pre začeća a posebno tokom trudnoće, da bi sačuvala svoje zdravlje i rodila zdravo potomstvo.

Šta znači pravilna ishrana? Pravilna ishrana u trudnoći i prvim mesecima posle porođaja ima višestruki značaj: treba da obezbedi normalan rast

26

|

BEBIN IZBOR

i razvoj ploda, sačuva zdravlje majke i omogući uspostavljanje i razvoj laktacije (lučenja mleka). Pod pravilnom ishranom odojčeta se podrazumeva ishrana koja malom organizmu pruža optimalno sve hranljive sastojke, omogućuva dobar fizički, intelektualni, emotivni i socijani rast i razvoj. Sigurno se pitate zašto je ishrana odojčeta drugačija od ishrane odraslih? Zato što je organizam odojčeta funkcionalno nezreo. Neki organi sazrevaju posle četvrtog meseca starosti, neki posle devetog, a neki punu zrelost dostižu tek pri kraju druge godine. Kada su u pitanju mala i školska deca, roditelji uglavnom nisu svesni koliko je pravilna ishrana važna za njihovo zdravlje, kao i uspostavljanje zdravih navika u njihovoj ishrani. Roditelji moraju da znaju šta njihova deca jedu, kako kod kuće tako i van nje. Ova deca imaju periode brzog rasta i razvoja pa su ostljiva na mnoge agense iz spoljne sredine. U nekim slučajevima je neophodna konsultacija nutricioniste, ali kod većine roditelja je dovoljno saznanje o opštim principima pravilne ishrane: odabir zdravih namirnica prilikom nabavke, doručak uvek u kući, obavezan ručak pre škole, porodična večera, bez brze hrane.... Zdrave hrane ima sve manje, a ona je prvi i najvažniji uslov zdrave ishrane svih kategorija a posebno ovih najosetljivijih. Nedostatak kvalitetne, odgovarajuće hra-

Svakim danom raste broj dokaza koji povezuju GMO s mnogim zdravstvenim problemima i ekološkim štetama ne slabi imuni sistem i usporava metabolizam mozga, ploda u materici, odojčeta i malog deteta.

Genetski modifikovana hrana Svedoci smo čestog pominjanja ovog naslova u medijima poslednjih meseci. GMO ili „genetski modifikovani organizmi” su biljke ili životinje čiji je genetski materijal ili DNK izmenjen na neprirodan način putem tehnika genetskog inženjeringa, što je apsolutno neprihvatljivo i može biti velika opasnost za ljudsko zdravlje. Genetski modifikovana hrana je ona


ISHRANA

ni najosetljivijih? koja je proizvedena uz pomoć genetske modifikacije ili je u njen sastav ušla namirnica koja je genetski modifikovana. Genetika je nauka koja se bavi kreiranjem GMO sa ciljem da se postignu neke poželje osobine koje ta biljka nije imala (veća otpornost na neku bolest, lepši izgled, duža trajnost...). Naravno da je krajnji cilj veći profit proizvođača. GMO proizvodi dokazano imaju štetne posledice na zdravlje. Svakim danom raste broj dokaza koji povezuju GMO s mnogim zdravstvenim problemima i ekološkim štetama. O uticaju GMO hrane na ljudsko zdravlje kod nas se mogu čuti dva potpuno suprotstavljena mišljenja. Prvo, koje iznose pojedini molekularni biolozi, političari, stručnjaci za profit koji kažu da je takva hrana bezbedna za ljude, tj. neškodljiva - samo je bitno da je pravilno i jasno obeležena na deklaraciji proizvoda, pa ko želi neka je kupi. Drugo mišljenje iznose pobornici zdrave ishrane, kulture zdravog života, političari koji brinu o zdravlju stanovnika, informisani lekari i neki novinari. Oni kažu da je GMO hrana rizična po ljudsko zdravlje. Dužom i čestom upotrebom može izazvati alergije, slabljenje imuniteta i ko zna šta još, što još uvek nije poznato. S obzirom da su trudnice, bebe i deca vrlo osetljivi, mislim da je bolje ne konzumirati ovakvu hranu, kako bi svaki mogući rizik bio izbegnut.

Jednom prilikom sam čula kako se engleska vlast i javnost postavlja u odnosu na slične, po zdravlje ljudi, rizične pojave. Oni kažu da treba sačekati sa upotrebom istog - dok generacije mladih koje primenjuju ili konzumiraju rizičnu hranu u drugim državama ne dostignu reproduktivnu zrelost, ne može se tvrditi da li je ta hrana štetna ili ne.

Genetski modifikovana hrana je ona koja je proizvedena uz pomoć genetske modifikacije ili je u njen sastav ušla namirnica koja je genetski modifikovana. Drugim rečima, neka prvo proba neko dugi niz godina, pa kad se sprovedu ispitivanja i dokaže se da nije štetno, možemo biti sigurni. Mislim da je bolje poslušati oprezne i konzervativne Engleze. Uostalom, i druge najrazvijenije države sveta smatraju GMO nesigurnim i štetnim.

Ružičasti namaz • 150 g pilećeg belog mesa (obarenog) • 80 g kuvane cvekle • 100 ml pavlake 12%m.m. • malo morske soli Sve sastojke iseckati, pomešati pa u blenderu napraviti namaz. Ovo je zdrav namaz za doručak, sa integralnom kiflom ili hlebom.

Zdrave galete • • • • • •

500 g integralnog brašna 1 kašičica sode bikarbone 1 dl hladne vode 100 g susama malo suvog lista nane ili anis 2 sk žutog šećera

U dublji sud staviti brašno, susam, šećer i sodu bikarbonu. Dodati vodu, ulje i začin po želji (nana, anis, cimet..). Od dobijenog testa praviti meke kuglice i stavljati u aparat za galete.

Zelena proja Tri šolje kukuruznog brašna pomešati sa šoljom inegralnog brašna od spelte i 100 grama mlevene blitve ili spanaća. Dodati kašičicu sode birabone, morsku so, decilitar hladno ceđenog ulja, dve šolje vode, mleka ili jogurta organik i napraviti testo. Staviti ga u običan ili pleh za mafine, posuti susamom, suncokretom ili kimom. Mogu se dodati i kockice kozjeg sira. Peći na 200 stepeni, 30 minuta. Za stariju decu i trudnice

Autorka teksta, Živka Vlajković je i autorka BEBI KUVARA. Knjigu možete poručiti na tel. 064/178 22 52

BEBIN IZBOR

|

27


LEKOVITO BILJE

Najlekovitije biljke sveta Čarobno lekoviti vesnik kiše, dar prirode - neven Lekovita svojstva nevena Izvor: Natural News www.alternativa-za-vas.com

P

osebna vrednost nevana (Calendula officinalis) su izuzetno lekoviti sastojci cvetova i listova, pa ga s pravom nazivaju čarobnom biljkom. Zanimljivost cvetova nevena je što su danju otvoreni i u punom cvatu a noću i prilikom tmurnog i oblačnog vremenu su zatvoreni. Naše bake su ovu biljku nazvale „vesnik kiše” jer ne otvaranje cveta nevena u ranim jutarnjim satima nagoveštavalo je kišu.

S lekovitim svojstvima nevena bili su upoznati još stari Egipćani i koristili su ga za pripremu raznih lekovitih medikamenata. Danas se neven koristi i u obliku masti, kreme, ulja ili gela.

Zanimljivost cvetova nevena je što su danju otvoreni i u punom cvatu a noću i prilikom tmurnog i oblačnog vremenu su zatvoreni. Čajevi i kreme od nevena vrlo uspešno ublažavaju i leče mnogobrojne bolesti. • Ima protivupalno delovanje, pomaže u zaceljivanju rana. •U spešan je u borbi protiv problema s jetrom, bubrezima i urinarnim traktom, koristi se u lečenju virusa herpesa i hepatitisa. •P rimenjuje se u lečenju proliva, upale creva, grčeva u stomaku i zatvora. Pomaže i kod menstrualnih grčeva.

•Č aj od nevena je izvrstan za lečenje virusne i bakterijske urinoinfekcije. •O bloge i kreme od nevena ublažavaju bol, opekotine i otoke. Odlična su pomoć prilikom uganuća, te uboda pčela ili osa. • Krema od nevena poznata je u lečenju ispucalih usana, modrica i proširenih vena, kao i za lečenje hemoroida.

Čaj za menstrualne tegobe Čaj od cveta nevena izuzetno je delotvoran za ublažavanje bolnih menstruacija, ali i za regulaciju nepravilnog menstrualnog ciklusa. Konzumira se 7 dana pre početka menstruacije, kao i tokom, pa sve do njenog završetka. Priprema: 1 do 2 cveta nevena preliti s dva dl kipuće vode. Po želji zasladiti medom, piti 2 do 3 čaše dnevno.

Kupka od cveta nevena Delotvorna je u lečenju hemoroida, vaginalnih infekcija, genitalnog herpesa, infekcija bešike i mnogih drugih tegoba. Priprema: 1 do 2 šolje svežeg ili suvog cveta nevena preliti hladnom vodom i ostaviti da odstoji jedan dan. Nakon toga, smesa se zagreje do vrenja i dodaje u toplu kupku.

Sveži sok od nevena Za pripremu soka od nevena mogu se koristiti sveži ili suvi cvetovi i stabljike. Dobro operite sastojke (cvet i stabljiku) i izmiksajte ih u sokovniku ili blenderu. Ovaj sok je prilično jak pa ga možete razblažiti sokom od šargarepe ili jabuke.

Krema od nevena Sitno naseckajte sveže cvetove nevena i pomešajte ih s kokosovim uljem. Smesu malo zagrejte a potom ostavite da se ohladi. Ako je previše gusta, kremu možete razrediti dodavanjem malo drugog baznog ulja. Korisna je za lečenje proširenih vena, infekcija kože, ekcema, atletskih stopala i mnogih drugih tegoba. 28

|

BEBIN IZBOR


SAVET

Bez plača i buđenja tokom noći Sa zahlađenjem češće dolazi do prehlada kod malih beba

Autor: mr.ph Jovana Spasenovska www.salveo.rs

P

o izlasku iz porodilišta, preporuka za sve bebe je redovna toaleta nosa. Redovna upotreba fiziološkog rastvora za nos, odličan je način za vlaženje sluznice nosa kod beba i održavanje higijene. Danas na tržištu postoji veliki broj različitih sprejeva za nos. Kada su bebe i mala deca u pitanju, pri izboru bi trebalo voditi računa da preparat ne sadrži konzervans, jer dugotrajna upotreba sprejeva za nos sa konzervansom može dovesti do oštećenja sluznice nosa.

Fiziološki rastvor nije lek, samo ime mu kaže šta je. Može se koristiti više puta dnevno, bez ograničenja u dužini primene. Nisita sprej je posebno formulisan fiziološki rastvor koji može da se koristi odmah po rođenju, pogodan je za toaletu nosa, regeneriše sluznicu i ujedno stvara nepovoljnu sredinu za razvoj bakterija što ga čini dobrim u prevenciji zapušenog nosa i upale srednjeg uha. Pored toga, pH vrednost Nisita spreja odgovara fiziološkoj pH vrednosti sluznice nosa i ne sadrži konzervanse. Sa hladnijim klimatskim uslovima i dolaskom sezone respiratornih infekcija, kao i zbog nepovoljnih mikroklimatskih uslova unutra, češće dolazi do prehlada kod malih beba. U prvim danima prehlade,

apetit je smanjen, dete nemirno spava, plačno je i razdražljivo. Često su ova stanja praćena povećanom temperaturom, a posle dva - tri dana počne da curi nosić. Beba do navršenog 6. meseca života

ne ume da diše na usta. Zbog toga se svako otežano disanje na nos veoma odražava na rast i razvoj deteta i dovodi u opasnost zdravlje, kao i kvalitet života deteta, a i njegovih roditelja. Kako bi dečiji nosići bili prohodni, savetuje se ispiranje nosa fiziološkim rastvorom, a naročito pre podoja. Takođe, prostorija u kojoj beba spava treba češće da se provetrava i vazduh da se vlaži na dostupne načine (ovlaživač vazduha, posude na radijatorima, sušenje bebine garderobe…)

Grebanje u grlu, nadražajni kašalj, promuklost? Zbog klimatskih i drugih uticaja, zaštitna funkcija sluznice gornjih disajnih puteva postupno slabi, postajući laka meta mikroorganizmima. Često se javi grebanje u grlu, nadražajni kašalj i promuklost, naročito ukoliko puno vremena provodite u zatvorenim prostorijama. Suv vazduh isušuje sluznicu usta i grla. Nabrojanim simptomima još možemo dodati promenjenu boju sopstvenog glasa, koji često ni sami

ne možemo da prepoznamo. Idealno rešenje u takvim situacijama je ekstrakt islandskog lišaja u obliku pastila. Islandski lišaj deluje mukoprotektivno – oblaže sluznicu usta i grla i time spre-

čava nadražaj na kašalj, grebanje u grlu i promuklost. Pastile islandskog lišaja, Isla, postoje u tri različita ukusa – Isla Moos, blagi biljni ukus; Isla Cassis, ukus crne ribizle uz dodatak vitamina C i Isla Mint, ukus nane.

BEBIN IZBOR

|

29


MINI FACEBOOK Pripremila: Danka Trifunović

Ovaj ples je ur

nebes!

Nina Jović iz Ćuprije, rođena 12.04.’13

Andreja Paulić iz Bajmoka, rođena 27.10.’12

Ala je lep ovaj svet, onde potok, ovde cvet!

let, let, u Bubamaro, Izgleda da široki svet... pela. je hipnoza us

Stefan Stefanović iz Paraćina, rođen 21.11.’12

Andrej Milošević iz Smedereva, rođen 30.01.’13 Tamo njiva, ovde sad, eno sunce, evo hlad!

Veži pojas obavezno, vozi pažljivo, oprezno!

Srećko Stojanović iz Beograda, rođen 18.05.’09

Teodora Petrović iz Šapca, rođena 19.10.’10

Priđi i padni mi u zagrljaj!

Anđela punoš iz Beograda, rođena 10.07.’13

30

|

BEBIN IZBOR

Party time!

mina đušic iz Pozarevca, rođena 31.01.’13

Slike vaše dece možete poslati na CD-u na našu adresu: Emisar, Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd, ili na e-mail: office@bebinizbor.com. Minimalne dimenzije slika treba da budu 800x600 (150 dpi), u formatu JPEG.

ovu Prespavaću nema ko na io u, zim don, princa...par snega.


BEBAC.COM

Oprezno sa Facebook-om Nisu sve fotografije za deljenje. Ne samo zbog drugih, nego i zbog same dece... Tekst je preuzet sa: www.bebac.com

N

aravno da svi roditelji vole da objavljuju slike svoje dece na Facebook-u. Ko im može zameriti? Deca su slatka i neko na koga ste ponosni. Ko ne bi hteo da ih pokaže? Ipak, nisu sve slike za deljenje. Ne samo zbog drugih, nego i zbog same dece, koju ćete kada uđu u pubertet, možda poštedeti neugodnosti.

Zato, nije preporučljivo da objavljujete sledeće vrste fotografija: Gole fotografije • I pod tim se stvarno misli na gole. Fotografija prvog kupanja preslatke bebe koja je cela prekrivena penom je jedno, a fotografija na kojoj se vidi polni organ nešto drugo. Slike iz porođajne sale • Rođenje vašeg deteta je neprocenjiv trenutak, pa zašto ga ne podeliti sa stotinama i hiljadama drugih, zar ne? Fotografije dece na noši ili WC šolji •N ismo sigurni da to neko stvarno radi, ali vredi spomenuti iz predo-

BEOGRAD •K OSOVSKA, Kosovska 4, Tel: 011/323 9746 •B EOGRADSKA 50, Tel: Tel: 011/383 0781 •Z EMUN METRO, Auto put-Novi Sad bb Tel: 011/375 0516 • SVETI MARKO, Resavska 2, Tel: 011/323 6546 • ŽARKOVO, Spasovdanska 4a ( D.Z.) Tel: 011/251 1583 • KONJARNIK, Olge Alkalaj 2, Tel: 011/347 8932 • BANOVO BRDO, Blagoja Parovića 102 g Tel: 011/354 0733 •M IRIJEVO, Koste Nađe 10E, Tel: 011/ 342 4217 •V ILINE VODE, Viline vode bb, Tel: 011/276 4972 • KVANTAŠ TEMPO, Auto put 35 Tel: 011/712 9507 •S TARI AERODROM, Narodnih heroja 42 Tel: 011/713 8205 •M EŠTROVIĆEVA-MAXI, Meštrovićeva 32 Tel: 011/398 8278 •N OVA GALENIKA, N. Ribara 3, Tel: 011/773 2050 •K RNJAČA METRO, Zrenjaninski put 11m Tel: 011/271 9181 NOVIBEOGRAD •N OVI BEOGRAD, Mihaila Pupina 145 Tel: 011/313 0606 •Y UBC, Bul. Mihaila Pupina 10b Tel: 011/313 1816 •B LOK 62, (IDEA), Nehruova 56b Tel: 011/228 2177 •B LOK 44, Nehruova 51, Tel: 011/318 5944 •B ELVIL, Jurija Gagarina 14j, Tel: 011/6306 838 •D ELTA CITY, J. Gagarina 16, Tel: 011/312 2909 BAJMOK •B AJMOK, Put JNA, Tel: 024/762 028 BAČKI PETROVAC •B AČKI PETROVAC, Narodne revolucije 13 Tel: 021/782 039 BAČKA TOPOLA •B AČKA TOPOLA, Glavna 21a, Tel: 024/711 166

JAGODINA • JAGODINA IDEA, Radmila Đorđevića 1 Tel: 035/250 969 • JAGODINA DIS, Filipa Stankovića bb Tel: 035/882 0335 NOVISAD • STARI GRAD 1, Stražilovska 19a Tel: 021/520 240, • STARI GRAD 2, Hajduk Veljkova 8 Tel: 021/661 6043, • NS-NOVO NASELJE, Mileve Marić Tel: 021/499 040, • NS LIMAN 3, Bulevar Cara Lazara 57 Tel: 021/6360 729 • NOVI SAD TEMPO, Tekeljina bb, Tel: 021/551 072 LAZAREVAC • LAZAREVAC (DIS), Dimitrija Tucovića bb Tel: 011/811 1503 KANJIŽA • KANJIŽA, Pijačni trg 21a, Tel: 024/877 019 KIKINDA • KIKINDA MAXI, Svetosavska bb, Tel: 023/028 811 KRAGUJEVAC • KRAGUJEVAC, (DIS), Josifa Šnersona bb Tel: 034/353 973 • KRAGUJEVAC DELTA PARK, Save Kovačevića bb Tel: 034/639 3164 KRALJEVO • KRALJEVO TEMPO, Industrijska zona Seovac Tel: 036/336 820 • KRALJEVO DIS, Dositejeva bb, Tel: 036/383 650 KRUŠEVAC • KRUŠEVAC, (DIS), Kneza Miloša bb Tel: 037/449 501 • KRUSEVAC-MAXI, Radomira Jakovljevića bb Tel: 037/493 999 MLADENOVAC • MLADENOVAC TCM, Braće Badžaka 2 Tel: 011/824 0119

www.apotekapharmacity.rs

www.apotekapharmacity.com - ON-LINE SHOP

strožnosti. U svakom slučaju, drago nam je što ste se rešili pelena. Fotografije na kojima drugi ljudi drže vaše dete • Zlatno je pravilo pitati pre objavljivanja. Ne vole svi da se njihove fotografije šire društvenim mrežama. I ako ne možete da odolite postavljanju, barem ih nemojte “tagovati”. Fotografija jedne te iste stvari • Kao novi roditelj, verovatno vam se čini da vaše dete u minuti promeni 23 preslatka izraza lica. Drugima sve to izgleda apsolutno isto.

NIŠ • DIS, Bulevar Medijana 15, Tel: 018/277 140 ŠID • ŠID, Karađorđeva 26, Tel: 022/271 7062 SREMSKA MITROVICA • SREMSKA MITROVICA, (IDEA), naselje Marko Perčin, Tel: 022/641 636 SUBOTICA • KORZO, Korzo 1, Tel: 024/524 439 • CENTAR, Trg Žrtava fašizma 5, Tel: 024/539 134 • RODIĆ, Segedinski put bb, Tel: 024/645 672 • BOLNICA, Izvorska 1, Tel: 024/553 707 • PIJACA, Somborski put 77, Tel: 024/562 528 PANČEVO • PANČEVO (DIS), Miloša Obrenovića 12 Tel: 013/335 061 • Apoteka „PANČEVO IDEA“, Dositeja Obradovića 8k, Tel: 013/230 0002 • PANČEVO MAXI, Svetog Save 8a Tel: 013/334 004 SMEDEREVO • SMEDEREVO, (DIS), Šalnački put bb Tel: 026/618 807 POŽAREVAC • POŽAREVAC, Bože Dimitrijevića 26 Tel: 012/531 961 • POŽAREVAC, Đure Đakovića bb Tel: 012/531 535 TEMERIN • TEMERIN D.Z., Narodnog Fronta 117 (D.Z.) Tel: 021/851 050 • TEMERIN CENTAR, Novosadska 383 Tel: 021/851 060 ZRENJANIN • ZRENJANIN MAXI, Junaka Milana Tepića bb Tel: 023/533 250 VRŠAC • VRŠAC DIS, Žarka Zrenjanina bb Tel: 013/806 802 Facebook/ ZU APOTEKA PHARMACITY

BEBIN IZBOR

|

31


KNJIGE

ProPolis BOOKS

Ruzmarina i novogodišnja čarolija Autori: Sirka Knutila, Taru Kastren Ruzmarina je devojčica iz porodice patuljaka, a njen tata radi u radionici Deda Mraza! Devetog decembra neznane godine, selom se pronela vest da veštica Margeta Margita iz Doline groze namerava da ukrade novogodišnju magiju, bez koje Deda Mraz ne može da deli deci poklone. Međutim, Ruzmarina odlazi na tajni zadatak, posuta čarobnim prahom, na kom treba da sakupi dečija pisma sa njihovim željama. Razgovara sa Sneškom Belićem i uz pomoć kraljice snežnih vihora uspeva da izbavi čaroliju Deda Mraza iz veštičje kuće. Ispostavlja se na kraju da Margeta nije htela ništa loše, nego samo da je deca vole isto koliko i Deda Mraza.

Laguna

Laguna

Kreativni centar

Moja torbica s vilama

Moja torbica s princezama

Baš je dobro roditi se

Grupa autora Ova knjižica-torbica je posvećena devojčicama koje sanjaju sa vilama. Spaja tri klasične bajke o magičnim bićima i njihovoj čudesnoj moći da ispune želje. Torbica prepuna predivnih ilustracija postaće neizostavni pratilac svake devojčice kud god da krene.

Grupa autora Prelepa knjižica u obliku torbice, koju svaka devojčica može poneti i čitati tri omiljene klasične bajke sa magičnim ilustracijama. Posvećena je svim devojčicama, koje se osećaju kao princeze.

autor: Dejan Aleksić Ilustrovala: Maja Veselinović Izlazak iz porodilišta, prvi osmeh i prvi zubić, prvi samostalni koraci i prva rođendanska svećica na torti – sačuvajte uspomene na prve bebine dane i radost, koju je donela porodici.

Kreativni centar

Ko se to čuje

autor: Simeon Marinković Ilustrovala: Maja Veselinović U ovoj slikovnici glavni junak Meda susreće različite životinje i uči kako se one oglašavaju. Namenjena je najmlađim čitaocima i uz nju će otkriti svet koji ih okružuje, a uz Medu će na veoma zabavan način i kroz igru naučiti dosta toga.

32

|

BEBIN IZBOR


FILMOVI MCF MEGACOM film

Amazonija 3D Režija: Thierry Ragobert zemlja porekla: Brazil, Francuska „Amazonija“ je 3D odiseja u najvećoj prašumi na svetu, Amazoniji. Nakon pada aviona, mali majmun Kong, rođen i odrastao u zarobljeništvu, nađe se sam i izgubljen u džungli Amazonije. Nepripremljen, oseća se bespomoćno na iznenadnoj slobodi. Suočen sa novim svetom prekrivenim gustom i bujnom vegetacijom, on mora da pronađe svoj put i zaobiđe zamke koje mu priroda postavlja. U bioskopima od 27. februara.

MCF MEGACOM film

Gospodin Pibodi i Šerman 3D Režija: Rob Minkoff, Scenario: Craig Wright Žanr: animirana avantura, komedija studio: Dreamworks Animation Gospodin Pibodi je najpametniji pas na svetu, koji govori, a Šerman je dečak koga je Pibodi usvojio. Ako dečak može da usvoji psa, zašto pas ne bi mogao da usvoji dečaka? Kada se u priču umeša i vremeplov VEJBEK, počinje nesvakidašnja avantura najdarovitijeg psa na svetu i malo manje pametnog dečaka na putu kroz istoriju čovečanstva. U bioskopima od 06. marta. sinhronizovano.

MCF MEGACOM film

Legenda o Sarili 3D Režija: Nancy Savard, Scenario: Roger Harvey, Paul Risacher, Pierre Tremblay, Žanr: animirana avantura Na dalekom severu glad preti logoru Inuita, jer je nepoznati šaman Krulik, bacio čini na njih, što je uzrokovalo nestajanje životinja sa tog prostora i lovcima da se iz dana u dan vraćaju praznih ruku. Međutim, nada se krije u legendi o Sarili, obilatoj obećanoj zemlji među glečerima, na koju samo osoba čistog srca može da kroči i troje mladih Inuita kreće u potragu. Taramount Film

U bioskopima od 16. januara sinhronizovano.

Ćurke na slobodi Režija: Jimmy Hayward Žanr: animirana avantura, komedija studio: Relativity Media Od Relativiti Medije i Ril FX studija za animaciju stiže animirana komedija, avantura za publiku svih uzrasta – ĆURKE NA SLOBODI. Ovo je priča o dva ćurana sa dve suprotstavljene strane, koji moraju da zaborave na svoje nesuglasice i putuju nazad u prošlost kako bi promenili tok istorije i zauvek skinuli ćurke sa menija za Dan zahvalnosti. U bioskopima od 20. februara. sinhronizovano.

BEBIN IZBOR

|

33


BEBAC.COM

Šta spakovati za zimovanje sa decom Tekst je preuzet sa: www.bebac.com

Šta nikako ne bi trebalo da zaboravite? Koliko god da se radujete godišnjem odmoru na nekoj planini, sama pomisao na pakovanje kabastih stvari može da izazove nervozu, a kako biste što lakše spakovali zimsku garderobu, daćemo vam nekoliko saveta. Pođite od činjenice da se na planini vremenske prilike brzo menjaju, pa se lako može desiti da iz sunčanog i lepog dana odjednom krene mećava i vejavica. Znači, trebaće vam malo više stvari, posebno ako idete sa decom. Kada počnete da se pakujete, ne zaboravite da su prva stvar koju bi trebalo da stavite u torbu dokumenta za čitavu porodicu, kao i zdravstvene knjižice. Ne zaboravite novac ili kreditne kartice.

Šta spakovati u putnu torbu?

Skijali ili ne, obavezno spakujte zimsku jaknu. Ako je moguće, neka bude vodootporna, odnosno prava skijaška. Bilo bi

34

|

BEBIN IZBOR

Kako biste što lakše spakovali zimsku garderobu, daćemo vam nekoliko saveta... dobro da ponesete još jednu jaknu koja će vam poslužiti kao rezervna ako se pokvasite. Obavezno ponesite skijaško odelo, skafander ili termo pantalone. Ove stvari spakujte za sve članove porodice.

upiškiti u krevetu. Nemojte da zaboravite da spakujete rukavice - vunene i skijaške, nekoliko kapa, šal, naočare za sunce, naočare za skijanje. Obavezno kupite kremu za sunčanje, jer je planinsko sunce jako.

Obuća

Garderoba za svaki dan

Ne krećite na put bez zimskih nepromočivih čizama, patika, cipela i papuča. Cipele i patike vam trebaju za hotel, a papuče za sobu. Ukoliko volite da skijate, ne zaboravite da ponesete gojzerice, jer bez njih zimovanje može da vam propadne. Takođe, ako ih imate, ne zaboravite da ponesete i skije.

Spakujte nekoliko majica, trenerke, helanke, farmerice. Trebalo bi da ponesete deblji džemper i nekoliko dukseva. Vodite računa da ponesete dovoljno garderobe za sve dane koje ćete tamo provesti. Često će se desiti da se brzo pokvasite pa vam treba uvek čista i suva garderoba za presvlačenje.

Čarape i donji veš za decu

Oprema za skijanje

Čarape i donji veš su nezaobilazna stavka. Ovo se odnosi i na decu. Savet je spakujete što više čarapa, od toga dva do tri para termo čarapa, koje su napravljene od specijalnih materijala koji zadržavaju toplotu. Pored toga, spakujte i donji veš koji će vam biti dovoljan za sve dane koje ostajete na zimovanju. Ukoliko imate malo dete, ponesite duplo više gaćica i potkošulja, jer ne znate da li će se pokvasiti ili

Ako imate svoju opremu za skijanje i mogućnost da je ponesete, spakujte je u specijalne torbe koje su dizajnirane za lakše nošenje, a ako nemate ili ne nosite svoju opremu, ne brinite - u svakom skijaškom centru možete da iznajmite sve što vam je potrebno.

Pribor za ličnu higijenu Standardna sredstva za ličnu higijenu kao što je četkica i pasta za zube, krema za lice, sapun, šampon, trebalo bi da upotpunite kremom za sunčanje sa zaštitnim faktorom i sa labelom za usne.


Bebin izbor 33  

Ideja prilikom kreiranja časopisa ’’’Bebin izbor’’ je bila da budemo od koristi sadašnjim i budućim roditeljima i njihovim bližnjima. Nadamo...

Bebin izbor 33  

Ideja prilikom kreiranja časopisa ’’’Bebin izbor’’ je bila da budemo od koristi sadašnjim i budućim roditeljima i njihovim bližnjima. Nadamo...

Advertisement