Page 1

Woonprofiel VIP gebied Erasmus MC-Hoboken Deelonderzoek Identiteit en Consument medewerkers Erasmus MC

Definitief, oktober 2008

1


Inhoud – Kader – Methode – Wie zijn de medewerkers van het Erasmus MC? – Wat willen en vinden de medewerkers van het Erasmus MC van het gebied ErasmusMC Hoboken? – Wie willen er wonen in het gebied Erasmus MC – Hoboken? 2


Kader en methode van onderzoek

3


Kader (1) Consument

Identiteit Locatie

Product

Voor het in beeld brengen van de achterliggende behoeften, normen en waarden, wordt gebruik gemaakt van het Brand Strategy Research Model (BSR) van The SmartAgent Company. Meer informatie hierover vindt u op www.smartagent.nl

4


Kader (2) WaardenoriĂŤntatie Vitaliteit Vrijheid

extravert

geloven in jezelf zelfverzekerd passie presteren succes uitblinken

ego

status aanzien macht

Controle Manifestatie

ontplooien vernieuwing groeien

enthousiast sportief creatief

uitdaging ambitie risico

eigenzinnig expressief sterk karakter erkenning prestige controle

Harmonie

vriendschap gezelligheid ontmoeting

ongebonden vrij onafhankelijk

avontuurlijk heldendom rebels rationaliteit efficiĂŤntie perfectie

plezier genieten verwennen

onopvallend buitenstaander teruggetrokken

introvert

harmonie gelijkheid evenwichtigheid erbij horen sociaal contact verbondenheid

netheid fatsoen normen

betrokken hulpvaardig solidariteit

warmte intimiteit liefde & geluk

privacy rust ontspanning

zekerheid geborgenheid veiligheid

groep

volgzaam respect hebben verdraagzaam

5 Zekerheid Bescherming


Kader (3) Belevingswerelden

Vitaliteit

Harmonie

Controle

Bescherming Introvert

GroepsgeoriĂŤnteerd

Ego georiĂŤnteerd

Extravert

6


Kenmerken van de Rode wereld

lifestyle

individueel

trend

design

impulsief

vrijheid

initiatief

onafhankelijk

vooruitgang

vastberaden

vernieuwing

doelgericht

7


Kenmerken van de Gele wereld

spontaan

prijsbewust

open

waar voor je geld

makkelijk

gewoon

gemak

comfort

vriendschap

gezellig

plezier

genieten

8


Kenmerken van de Groene wereld

zekerheid

veiligheid

nostalgie

privacy

hechting

rust

vertrouwd

duurzaam

degelijk

geborgen

9


Kenmerken van de blauwe wereld

controle

rationaliteit

solistisch

ambitie

onopvallend

succes

merkbewust

aanzien

status

kwaliteit

10


Methode van onderzoek – Kwantitatief onderzoek onder medewerkers van het Erasmus MC • Via intranet, email medewerkers • Vragen over: • Medewerkers (functie, bereikbaarheid, werkzaamheid) • Gebied Erasmus MC (aantrekkelijkheid, imago, voorzieningen, inrichting openbare ruimte) • Woonvoorkeuren (woonmilieus, woonsferen, interessevragen) • Achtergrondkenmerken (socio-demografie, BSR)

11


Respons – In totaal zijn 14.000 medewerkers benaderd. Hiervan hebben 2.048 gereageerd. – Dit is een netto respons van 14,6 %. Dit is voor een dergelijk onderzoek een uitstekende respons. – Vergelijking van de steekproef met de werkelijke data van de populatie op leeftijd en geslacht laat zien dat de steekproef representatief is voor de populatie.

12


Wie zijn de medewerkers van het Erasmus MC?

13


Wie zijn de medewerkers van het Erasmus MC volgens de enquête ? – 32% man, 68% vrouw – Gemiddeld 39 jaar – 39 % is woonachtig in Rotterdam, 22% komt uit de regio, 39% komt buiten de regio vandaan. – 44 % van de respondenten uit Rotterdam, vooral woonachtig in Prins Alexander, Centrum en Delfshaven – 79% van de respondenten werkt meer dan 3 dagen in het Erasmus MC.

14


Wie zijn de medewerkers van het Erasmus MC? Vitaliteit Vrijheid

geloven in jezelf zelfverzekerd passie presteren succes uitblinken

ego

ontplooien vernieuwing groeien

enthousiast sportief creatief

uitdaging ambitie risico

eigenzinnig expressief sterk karakter erkenning prestige controle

ongebonden vrij onafhankelijk

Controle Manifestatie

rationaliteit efficiĂŤntie perfectie

plezier genieten verwennen vriendschap gezelligheid ontmoeting

avontuurlijk heldendom rebels

status aanzien macht

35%

Harmonie

extravert

onopvallend buitenstaander teruggetrokken

introvert

harmonie gelijkheid evenwichtigheid erbij horen sociaal contact verbondenheid

netheid fatsoen normen

betrokken hulpvaardig solidariteit

warmte intimiteit liefde & geluk

privacy rust ontspanning

zekerheid geborgenheid veiligheid

groep

volgzaam respect hebben verdraagzaam

Zekerheid Bescherming

30% 25% 20% 15% 10% 5%

15

0% Erasmus MC

Rotterdam


Wie zijn de medewerkers van het Erasmus MC? Reistijd

Meer dan 60 minuten

45 - 60 minuten

30 - 45 minuten

15 - 30 minuten

0 - 15 minuten

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

16


Wie zijn de medewerkers van het Erasmus MC? Bron: respondenten buiten Rotterdam

Vervoermiddel naar Rotterdam toe

Lopend

1%

Op de fiets

12%

Met de auto: carpool

4%

Met de auto als bestuurder

41%

Met de tram

2%

Met de bus

8%

Met de trein

17%

Metro

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Metro: In respons metro is ook respons brommer/motor opgenomen

40%

45%

17


Wie zijn de medewerkers van het Erasmus MC (2)? Bron: alle medewerkers Belangrijkste vervoersmiddel tijdens reistraject binnen Rotterdam

13%

Metro

33% 7%

Lopend

5% 61%

Op de fiets

18% 1%

Met de auto: carpool

3%

Met de auto als bestuurder

36% 4%

Met de tram

3% 3%

Met de bus

Met de trein

Rotterdam Andere woonplaats

11%

2% 0% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Metro: In respons metro is ook respons brommer/motor opgenomen

18


19


Wat vinden de medewerkers van het gebied Erasmus MC/ Hoboken?

20


Wat vinden de medewerkers van het gebied Erasmus MC – Hoboken? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 Zeer onaantrekkelijk

2

3 Neutraal

4

5 Zeer aantrekkelijk

21


De gewenste werkomgeving

Gezellig/ sfeervol

Rood/blauw Succesvol en ambitieus Intiem en rustig Gezellig en sfeervol

Moderne voorzieningen

Samenhangend geheel Divers Bestuurlijk centrum Moderne voorzieningen Vernieuwend

Centrale ligging

Cultureel Modern Grootstedelijk Centrale ligging Campus Gemengd wonen en werken Onopvallend en ingetogen Veilig en geborgen Kantooromgeving Internationale allure Dynamisch zakendistrict 0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

22 Geel/groen


Huidige en gewenste werkgebied Succesvol en ambitieus Intiem en rustig Gezellig en sfeervol Samenhangend geheel Divers Bestuurlijk centrum Moderne voorzieningen Vernieuwend Cultureel Huidige werkgebied Ideale werkgebied

Modern Grootstedelijk Centrale ligging Campus Gemengd wonen en werken Onopvallend en ingetogen Veilig en geborgen Kantooromgeving Internationale allure Dynamisch zakendistrict 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

23


Het belang van voorzieningen

M et r ost at i on B us/ t r amhal t e P ar keer mogel i j heden P ar k/ gr oen Wi nkel voor z i eni ng H or eca K i nder opvang Spor t , f i t ness, z wembad, spor t hal V i j ver / si ngel / wat er Spor t en speel pl aat sen Schol en C ul t uur Speel pl aat sen/ voet bal vel dj es 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Betreft de percentages van de respondenten die hebben aangegeven de betreffende voorziening belangrijk of zeer belangrijk te vinden.

90%

24

100%


Voorzieningen die men mist Parkeermogelijkheden Sport, fitness, zwembad, sporthal Winkelvoorzieningen Sport- en speelplaatsen Park / groen Horeca Vijver / singel / water Kinderopvang Speelplaatsen / voetbalveldje Cultuur Bus/tramhalte Metrostation Scholen 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

25


Belangrijke winkelvoorzieningen in directe omgeving van het Erasmus MC Winkelvoorzieningen Supermarkt Bank/postkantoor Bakker Bloemist Apotheek Tijdschriftenkiosk Groenteboer

Blauw/rood met interesse Rest

Traiteur Stomerij Slager Anders Reisbureau Videotheek Dierenwinkel 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

26


Welke plekken worden als onveilig en/of onaantrekkelijk ervaren? Onveilig • Parkeergarage. Zowel de route naar de parkeergarage toe als in de parkeergarage zelf. Er is geen beveiliging aanwezig. Men vindt vooral in de avonduren en ‘s nachts de parkeergarage onvelig. • De Rochussenstraat is erg druk en onveilig om over te steken. • Het park en het metrostation ‘s avonds. Het metrostation is ver lopen. Onaantrekkelijk • ‘s Gravenwaldijk, drukke weg en een vieze tunnel. • De omgeving van het Erasmus MC. Veel bouwputten en rommel op straat. • De fietsenstalling is slecht bereikbaar • Veel sigarettenpeuken en verlepte planten op het Sophiaplein 27 • Parkeergarage


Oordeel over de openbare ruimte Kwaliteit van de straten

+ Zitplekken Verkeersveiligheid Bewegwijzering Beschutting tegen regen

belang

Beschutting tegen wind

Bedrijfsaanduidingen Veiligheid op straat

Kwaliteit van groen en water

Aanwezigheid zebrapaden Straatverlichting

Beschikbaarheid fietsenstallingen Parkeerplaatsen

Metrostation Dijkzigt

-

Bus- en tramhalte

-

tevredenheid

Deze prio laat zien hoe de afzonderlijke elementen worden beoordeeld (schaal tevredenheid) en in hoeverre ze van invloed zijn op het totaaloordeel over de kwaliteit van de openbare ruimte (schaal belang).

+ 28


Wat willen de medewerkers van het Erasmus MC?

29


Huidige/gewenste woonomgeving Gewenst

Huidig

Grootstedelijk wonen

Levendig stedelijk wonen

Wonen bij winkelcentra

Rustig stedelijk wonen

Woonwijk met appartementen en eengezinswoningen

Woonwijk met vooral eengezinswoningen

Hoogwaardig wonen

Landelijk wonen

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

30


Heeft u interesse om in Rotterdam te wonen? Doelgroep: respondenten buiten Rotterdam (n=1259)

90% 85% 79%

80%

75%

70%

60%

57%

50%

Ja Misschien Weet nog niet Nee

40%

30% 19%

20% 15% 12%

11%

9%

8%

10% 3%

4%

4%

6%

8%

4%

0% Geel

Groen

Blauw

Rood

31


Heeft u interesse om in de directe omgeving van het Erasmus MC te gaan wonen (1)? Doelgroep: respondenten buiten Rotterdam (n=321). 60%

50%

48% 43% 41%

40% 35% 30%

29%

30% 23%

22% 22%

23%

20%

18% 13%

Ja Misschien Weet nog niet Nee

12%

17% 13%

12%

10%

0% Geel

Groen

Blauw

Rood

32


Heeft u interesse om in de directe omgeving van het Erasmus MC te gaan wonen (2)? Doelgroep: respondenten wonend in Rotterdam (n=788) 60%

49%

50%

47%

41%

40% 34%

Ja Misschien Weet nog niet Nee

32%

30%

28% 26%

26%

26%

23% 20%

20%

17%

11%

10%

9%

8% 5%

33

0% Geel

Groen

Blauw

Rood


Heeft u interesse om te wonen bij het Erasmus MC (groen=ja, geel=misschien)

34


Werknemers Erasmus MC 60%

100%

28%*

Erasmus MC

Geinteresseerden voor wonen in omgeving EMC

50% 40% 30% 20% 10% 0%

Van de werknemers van Erasmus MC is 28%* geïnteresseerd in het wonen in de omgeving van het Erasmus MC. Voor meer dan 50% is deze groep rood. 35

* Percentage dat met ja of misschien geantwoord heeft op de vraag ‘Heeft u interesse om in de directe omgeving van het Erasmus MC te gaan wonen ?’.


Inkomen belangstellenden wonen

36


Gewenst versus beeld Erasmus MC Groot st edelijk wonen

Levendig st edelijk wonen

Rust ig st edelijk wonen

Wonen bij winkelcent ra gewenst typer i ng EMC

Woonwijk met appar t ement en en eengezinswoningen Woonwijk met vooral eengezinswoningen Hoogwaar dig wonen

Landelijk wonen

0

10

20

30

40

50

60

37


De gewenste woonsfeer

Op stand

26%

8%

35%

43%

17%

24%

12%

13%

14%

Eigen plek

Geborgenheid

Niet burgelijk Blauw/Rood met interesse

Markant

Rest

Sociale controle

Uitdaging

Levendigheid

Sociaal contact

38 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


Samenleven

26%

17%

16%

20%

38%

Solitair wonen

Gemengd

11%

40%

14%

De woonwijk

The scene Blauw/Rood met interesse Rest Dorps

De broedplaats

De prive wijk

De buurt

39 0%

10%

20%

30%

40%

50%


Buurten rondom Erasmus MC – Bekendheid met buurten onder geïnteresseerden groter dan onder de rest van de respondenten. – Scheepvaartkwartier en het Oude Westen zijn top of mind.

40


41


Randvoorwaarden Personeel Erasmus MC – De potentieel geïnteresseerden onder het personeel van Erasmus MC stellen de volgende randvoorwaarden: • Schoon, heel en veilig in de omgeving; • Betaalbaarheid van het aanbod; • Het ontwikkelen van een groene, ruime en rustige woonomgeving in en nabij Erasmus MC; • Voorzieningen in relatie tot kindvriendelijkheid; • Goede bereikbaarheid en parkeergelegenheden. • Extreem vaak opmerkingen over veiligheid enerzijds en betaalbaarheid van toekomstige woningen anderzijds.

42


Samenvatting 1 – Een netto-respons van 14,6 %, 2048 invullers. – De rode en vervolgens blauwe leefstijl is oververtegenwoordigd onder de respondenten binnen de werknemers van het Erasmus MC. – 28,3 % van de respondenten is geinteresseerd in wonen in de omgeving van het Erasmus MC. – De rode leefstijl is met 50,5 % sterk oververtegenwoordigd onder de geinteresseerden voor het wonen in de omgeving van Eramus MC. – Onder geinteresseerden in een woning in de omgeving van het Eramus MC blijkt een voorkeur voor een combinatie van rustig stedelijk wonen (32,5%) en grootstedelijk wonen (21,6%). – De geinteresseerden kenmerken het Erasmus MC als grootstedelijk (56%) en levendig stedelijk (20,1%) wonen. Zij kenmerken het gebied minder vaak als rustig stedelijk wonen (10,9%). 43


Samenvatting 2 – Woonsferen als levendigheid, geborgenheid en sociaal contact spreken aan bij de geinteresseerden. – Samenlevingsvormen als ‘the scene’, ‘gemengd’ en ook ‘de buurt’ worden vaak aangeduid als ideaal. – Geinteresseerden zijn bekend met de buurten ‘ scheepvaartkwartier’, ‘Oude Westen’ en ‘Lloydkwartier’. – Scheepvaartkwartier en Lloyd worden als aantrekkelijk bestempeld.

44

Woonprofiel VIP-gebied  

Smart Agent Company

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you