Page 1

Gebiedsvisie

Rotterdam Hoboken 2030 Internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest

Rotterdam Hoboken 2030 In 2030 is Hoboken één van de belangrijkste aanjagers van de Rotterdamse economie, met de medische, wetenschappelijke, onderwijs- en culturele topinstellingen als spil. Gemakkelijk toegankelijk en met goed ingerichte en herkenbare verblijfplaatsen is het een aantrekkelijk onderdeel van de binnenstad. Aantrekkelijk voor bewoners, medewerkers, wetenschappers, studenten en incidentele bezoekers in het gebied en voor alle Rotterdammers. Midden- en hogere inkomensgroepen, onder wie medewerkers van het Erasmus Medisch Centrum, hebben in en rond Hoboken een passend woonmilieu gevonden. Studenten wonen en verblijven op de levendige stadscampus aan de Coolhaven. Hoboken behoort in 2030 tot een van dé internationale topmilieus op medisch, wetenschappelijk en cultureel gebied. Uniek door haar ruimte voor lichaam en geest. Hoboken inspireert en verrijkt de mens door kennis en wetenschap, kunst en cultuur, water en groen. Met haar prettige binnen- en buitenruimtes, duurzame architectuur, sportmogelijkheden, haar prachtige parken en aantrekkelijke waterkanten midden in de drukte van de stad is Hoboken een aantrekkelijke plek voor velen. De architectuur inrichting van de openbare ruimte zijn innovatief en duurzaam. Door een flinke upgrading zijn de wijken Middelland en Oude Westen aantrekkelijke woonwijken voor uiteenlopende groepen. Bewoners van deze wijken profiteren bovendien van de banengroei in Hoboken. Het Scheepvaartkwartier is voor velen aantrekkelijk om te wonen, te werken en te verblijven. Het Museumpark is befaamd als Internationaal Cultuurpark. Samen met Het Park maakt het Museumpark Hoboken tot dé buitenplaats van de binnenstad.


Gebiedsvisie

Rotterdam Hoboken 2030 Internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest

Rotterdam Hoboken 2030 In 2030 is Hoboken één van de belangrijkste aanjagers van de Rotterdamse economie, met de medische, wetenschappelijke, onderwijs- en culturele topinstellingen als spil. Gemakkelijk toegankelijk en met goed ingerichte en herkenbare verblijfplaatsen is het een aantrekkelijk onderdeel van de binnenstad. Aantrekkelijk voor bewoners, medewerkers, wetenschappers, studenten en incidentele bezoekers in het gebied en voor alle Rotterdammers. Midden- en hogere inkomensgroepen, onder wie medewerkers van het Erasmus Medisch Centrum, hebben in en rond Hoboken een passend woonmilieu gevonden. Studenten wonen en verblijven op de levendige stadscampus aan de Coolhaven. Hoboken behoort in 2030 tot een van dé internationale topmilieus op medisch, wetenschappelijk en cultureel gebied. Uniek door haar ruimte voor lichaam en geest. Hoboken inspireert en verrijkt de mens door kennis en wetenschap, kunst en cultuur, water en groen. Met haar prettige binnen- en buitenruimtes, duurzame architectuur, sportmogelijkheden, haar prachtige parken en aantrekkelijke waterkanten midden in de drukte van de stad is Hoboken een aantrekkelijke plek voor velen. De architectuur inrichting van de openbare ruimte zijn innovatief en duurzaam. Door een flinke upgrading zijn de wijken Middelland en Oude Westen aantrekkelijke woonwijken voor uiteenlopende groepen. Bewoners van deze wijken profiteren bovendien van de banengroei in Hoboken. Het Scheepvaartkwartier is voor velen aantrekkelijk om te wonen, te werken en te verblijven. Het Museumpark is befaamd als Internationaal Cultuurpark. Samen met Het Park maakt het Museumpark Hoboken tot dé buitenplaats van de binnenstad.


excellente diversiteit in het gebied om een internationaal gewaardeerd topmilieu te realiseren voor onderzoek en bedrijvigheid in de medische sector, onderwijs en cultuur. Zij zorgen voor een hoge kwaliteit van de openbare ruimte met goed ingepaste verbindingen en aantrekkelijke verblijfplaatsen. Zij creëren hiermee ruimte voor lichaam en geest met een positieve uitstraling naar de omgeving. Hiermee versterken zij de Rotterdamse economie, en maken zij het wonen, werken en verblijven in Hoboken aantrekkelijk voor velen.

Slimme economie Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam werken vanuit de nieuwe Stadscampus nauw samen met ondernemers op het gebied van zorg en technologie. Veel medische R&D-gerelateerde bedrijven hebben zich gevestigd op de Science Boulevard. Door de samenwerking van de kennisinstellingen en de Rotterdamse Life and Health Sciences ondernemers is er voor de bedrijven een gunstig ondernemersklimaat ontstaan. De bedrijven op de Science Boulevard houden zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, vernieuwing van zorgprocessen door ondersteuning van ICT en domotica en met innovatieve zelfzorgproducten. Deze bedrijven zorgen voor honderden arbeidsplaatsen voor (inter)nationale onderzoekstalenten die kennis omzetten in nieuwe producten. Topvoorzieningen Alle voorzieningen

die men verwacht in een internationaal topmilieu zijn in Hoboken aanwezig. Diverse woonmilieus in Coolhaven, het Scheepvaartkwartier, Middelland en het Oude Westen bieden aantrekkelijke woonmogelijkheden voor topverdieners, expats, starters

Ruimte voor lichaam en geest Inspirerend, verrijkend en duurzaam Een belangrijk kenmerk van

het internationale topmilieu in Hoboken is de inspirerende, verrijkende en duurzame leefomgeving waarin ruimte is voor lichaam en geest. In Hoboken voelen mensen zich op hun best, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Het welzijn van de mensen staat dan ook centraal. Met haar prettige binnen- en buitenruimtes, haar prachtige parken en aantrekkelijke waterkanten midden in de drukte van de binnenstad, is Hoboken een plek waar mensen zich wel bevinden. Onveiligheid en geluidshinder zijn geminimaliseerd. Duurzaamheid krijgt vorm in talloze innovatieve oplossingen voor bebouwing, openbare ruimte, infrastructuur, beheer en programma.

Aantrekkelijke verblijfplaatsen Culturele buitenplaats In 2030 is

Hoboken dé buitenplaats van de Rotterdamse binnenstad. Inspirerender en populairder dan ooit te voren. Het Museumpark kan zich als Internationaal Cultuurpark meten met het Millennium Park in Chicago. Met een creatieve en innovatieve programmering voor jong en oud is het Museumpark een van de trekpleisters van Rotterdam;

een must-go voor Rotterdammers, bezoekers en gasten van de omliggende topinstellingen. Het Park is gerestaureerd en een integraal onderdeel geworden van Hoboken. Geliefd om zijn grandeur, rust en culinaire pleisterplaatsen. Het Park vormt een oase van rust in de stad en verbindt Hoboken met het water van de Maas. Bewoners, bezoekers, revaliderende patiënten en medewerkers van de gevestigde instellingen komen hier graag. Ze vinden er een plek voor bezinning, ontspanning en sportieve activiteiten.

Krachtige verbindingen Makkelijk en veilig bereikbaar

Hoboken is goed ontsloten met aantrekkelijke en veilige OV-knooppunten. Het kenmerkt zich verder door prettige routes voor voetgangers en fietsers die op een logische en overzichtelijke manier verschillende deelgebieden met elkaar verbinden. Een aantal strategische oversteekplaatsen op de Westzeedijk verbindt het Museumpark met Het Park. Van het Centraal Station kun je via de Westersingel en Eendrachtsplein naar de Maas. De Rochussenstraat is een rustige stadsboulevard. Vanuit het Scheepvaartkwartier kun je eenvoudig via Het Park en de Parkhavenstrook naar het Lloydkwartier. De doorgaande hoofdroutes worden intensief gebruikt. De efficiëntie daarbij is groot, doordat bestemmingsverkeer waar mogelijk is gescheiden van het doorgaande verkeer.

Ontmoeting met de omgeving Spin-off Hoboken In 2030 zijn de

wijken Middelland en het Oude Westen een intergaal onderdeel van Hoboken met een eigen functie en karakter vergelijkbaar met West Village in New York. De wijken kennen een mix van dure en betaalbare woningen en woonwerkruimtes en hebben een trendy horeca- en winkelaanbod. De wijken profiteren van de mix aan laag- en hoogwaardige banen in Hoboken.

al topm a n ilie io t a

u

benutten de partijen de

Medisch cluster De verschillende topinstellingen in Hoboken scheppen met hun activiteiten en gebouwde omgeving ieder op eigen wijze ruimte voor lichaam en geest. Het welbevinden van de mens staat hierbij centraal. In 2030 staat het Erasmus MC wereldwijd bekend om haar doorbraken op het gebied van medisch onderzoek en nieuwe vormen van zorgaanbod. In de nieuwbouw dragen groene daken en atria, en het gebruik van duurzaam materiaal bij aan het natuurlijke herstelvermogen van de patiënten. Patiënten voelen zich alleen al door de prettige omgeving een beetje beter. Medewerkers, studenten en bezoekers voelen zich uitgenodigd tot gezond gedrag en kunnen tussen de bedrijvigheid door rust en ontspanning vinden in de directe omgeving. Healing environment is een centraal thema bij de nieuwbouw van het Erasmus MC en wordt ook bij bebouwing in de omgeving op creatieve en zichtbare manieren toegepast.

en studenten, onder wie ook medewerkers van het Erasmus MC. Honderden nieuwe bewoners maken het gebied ook ’s avonds levendig en veiliger. In de directe omgeving van het Erasmus MC zoals bij de Stadscampus Coolhaven en wellicht de Parkhavenstrook, zijn kwalitatief hoogwaardige hotels, conferentiecentra en short-stay voorzieningen te vinden temidden van sport- en recreatievoorzieningen en sterrenrestaurants. Hoboken staat in binnen- en buitenland bekend om haar hoogwaardige architectuur. Ook wat betreft duurzaam en gezond bouwen en energiezuinigheid kunnen de voorzieningen zich internationaal meten.

h lic m e t ruimte voor

Met Rotterdam Hoboken 2030

Internationaal topmilieu

Inte rn

Rotterdam Hoboken 2030

excellente diversiteit

aantrekkelijke verblijfplaatsen

krachtige

verbindingen

aa me en geest

‘Ruimte voor lichaam en geest’ is het overkoepelende thema voor alle ontwikkelingen in Hoboken. Inspiratiebron is healing environment uit de medische en zorgsector, waar healing environment wordt beschouwd als een optelsom van verschillende aspecten die samen een gevoel van welbehagen en stressreductie geven en zodanig het natuurlijk herstelvermogen van patiënten stimuleert. In Hoboken wordt het thema ruimte voor lichaam en geest breder toegepast. Hier is het gericht op de (inrichting van) gebouwen, op een duurzame omgeving en op het welbevinden van alle mensen die het gebied bezoeken, er wonen, werken of recreëren.

ontmoeting met de omgeving


excellente diversiteit in het gebied om een internationaal gewaardeerd topmilieu te realiseren voor onderzoek en bedrijvigheid in de medische sector, onderwijs en cultuur. Zij zorgen voor een hoge kwaliteit van de openbare ruimte met goed ingepaste verbindingen en aantrekkelijke verblijfplaatsen. Zij creëren hiermee ruimte voor lichaam en geest met een positieve uitstraling naar de omgeving. Hiermee versterken zij de Rotterdamse economie, en maken zij het wonen, werken en verblijven in Hoboken aantrekkelijk voor velen.

Slimme economie Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam werken vanuit de nieuwe Stadscampus nauw samen met ondernemers op het gebied van zorg en technologie. Veel medische R&D-gerelateerde bedrijven hebben zich gevestigd op de Science Boulevard. Door de samenwerking van de kennisinstellingen en de Rotterdamse Life and Health Sciences ondernemers is er voor de bedrijven een gunstig ondernemersklimaat ontstaan. De bedrijven op de Science Boulevard houden zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, vernieuwing van zorgprocessen door ondersteuning van ICT en domotica en met innovatieve zelfzorgproducten. Deze bedrijven zorgen voor honderden arbeidsplaatsen voor (inter)nationale onderzoekstalenten die kennis omzetten in nieuwe producten. Topvoorzieningen Alle voorzieningen

die men verwacht in een internationaal topmilieu zijn in Hoboken aanwezig. Diverse woonmilieus in Coolhaven, het Scheepvaartkwartier, Middelland en het Oude Westen bieden aantrekkelijke woonmogelijkheden voor topverdieners, expats, starters

Ruimte voor lichaam en geest Inspirerend, verrijkend en duurzaam Een belangrijk kenmerk van

het internationale topmilieu in Hoboken is de inspirerende, verrijkende en duurzame leefomgeving waarin ruimte is voor lichaam en geest. In Hoboken voelen mensen zich op hun best, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Het welzijn van de mensen staat dan ook centraal. Met haar prettige binnen- en buitenruimtes, haar prachtige parken en aantrekkelijke waterkanten midden in de drukte van de binnenstad, is Hoboken een plek waar mensen zich wel bevinden. Onveiligheid en geluidshinder zijn geminimaliseerd. Duurzaamheid krijgt vorm in talloze innovatieve oplossingen voor bebouwing, openbare ruimte, infrastructuur, beheer en programma.

Aantrekkelijke verblijfplaatsen Culturele buitenplaats In 2030 is

Hoboken dé buitenplaats van de Rotterdamse binnenstad. Inspirerender en populairder dan ooit te voren. Het Museumpark kan zich als Internationaal Cultuurpark meten met het Millennium Park in Chicago. Met een creatieve en innovatieve programmering voor jong en oud is het Museumpark een van de trekpleisters van Rotterdam;

een must-go voor Rotterdammers, bezoekers en gasten van de omliggende topinstellingen. Het Park is gerestaureerd en een integraal onderdeel geworden van Hoboken. Geliefd om zijn grandeur, rust en culinaire pleisterplaatsen. Het Park vormt een oase van rust in de stad en verbindt Hoboken met het water van de Maas. Bewoners, bezoekers, revaliderende patiënten en medewerkers van de gevestigde instellingen komen hier graag. Ze vinden er een plek voor bezinning, ontspanning en sportieve activiteiten.

Krachtige verbindingen Makkelijk en veilig bereikbaar

Hoboken is goed ontsloten met aantrekkelijke en veilige OV-knooppunten. Het kenmerkt zich verder door prettige routes voor voetgangers en fietsers die op een logische en overzichtelijke manier verschillende deelgebieden met elkaar verbinden. Een aantal strategische oversteekplaatsen op de Westzeedijk verbindt het Museumpark met Het Park. Van het Centraal Station kun je via de Westersingel en Eendrachtsplein naar de Maas. De Rochussenstraat is een rustige stadsboulevard. Vanuit het Scheepvaartkwartier kun je eenvoudig via Het Park en de Parkhavenstrook naar het Lloydkwartier. De doorgaande hoofdroutes worden intensief gebruikt. De efficiëntie daarbij is groot, doordat bestemmingsverkeer waar mogelijk is gescheiden van het doorgaande verkeer.

Ontmoeting met de omgeving Spin-off Hoboken In 2030 zijn de

wijken Middelland en het Oude Westen een intergaal onderdeel van Hoboken met een eigen functie en karakter vergelijkbaar met West Village in New York. De wijken kennen een mix van dure en betaalbare woningen en woonwerkruimtes en hebben een trendy horeca- en winkelaanbod. De wijken profiteren van de mix aan laag- en hoogwaardige banen in Hoboken.

al topm a n ilie io t a

u

benutten de partijen de

Medisch cluster De verschillende topinstellingen in Hoboken scheppen met hun activiteiten en gebouwde omgeving ieder op eigen wijze ruimte voor lichaam en geest. Het welbevinden van de mens staat hierbij centraal. In 2030 staat het Erasmus MC wereldwijd bekend om haar doorbraken op het gebied van medisch onderzoek en nieuwe vormen van zorgaanbod. In de nieuwbouw dragen groene daken en atria, en het gebruik van duurzaam materiaal bij aan het natuurlijke herstelvermogen van de patiënten. Patiënten voelen zich alleen al door de prettige omgeving een beetje beter. Medewerkers, studenten en bezoekers voelen zich uitgenodigd tot gezond gedrag en kunnen tussen de bedrijvigheid door rust en ontspanning vinden in de directe omgeving. Healing environment is een centraal thema bij de nieuwbouw van het Erasmus MC en wordt ook bij bebouwing in de omgeving op creatieve en zichtbare manieren toegepast.

en studenten, onder wie ook medewerkers van het Erasmus MC. Honderden nieuwe bewoners maken het gebied ook ’s avonds levendig en veiliger. In de directe omgeving van het Erasmus MC zoals bij de Stadscampus Coolhaven en wellicht de Parkhavenstrook, zijn kwalitatief hoogwaardige hotels, conferentiecentra en short-stay voorzieningen te vinden temidden van sport- en recreatievoorzieningen en sterrenrestaurants. Hoboken staat in binnen- en buitenland bekend om haar hoogwaardige architectuur. Ook wat betreft duurzaam en gezond bouwen en energiezuinigheid kunnen de voorzieningen zich internationaal meten.

h lic m e t ruimte voor

Met Rotterdam Hoboken 2030

Internationaal topmilieu

Inte rn

Rotterdam Hoboken 2030

excellente diversiteit

aantrekkelijke verblijfplaatsen

krachtige

verbindingen

aa me en geest

‘Ruimte voor lichaam en geest’ is het overkoepelende thema voor alle ontwikkelingen in Hoboken. Inspiratiebron is healing environment uit de medische en zorgsector, waar healing environment wordt beschouwd als een optelsom van verschillende aspecten die samen een gevoel van welbehagen en stressreductie geven en zodanig het natuurlijk herstelvermogen van patiënten stimuleert. In Hoboken wordt het thema ruimte voor lichaam en geest breder toegepast. Hier is het gericht op de (inrichting van) gebouwen, op een duurzame omgeving en op het welbevinden van alle mensen die het gebied bezoeken, er wonen, werken of recreëren.

ontmoeting met de omgeving


Visiekaart Rotterdam Hoboken 2030 Internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest Internationaal topmilieu

Oase van rust VISIEKAART

Inspiratie

Erasmus MC-/Hoboken hoofdweg parallel weg

M

begeleidende bestaande bebouwing hoog/centrumstedelijk wonen excellent wonen ontwikkeling Stadscampus Coolhaven kunst en cultuur ontwikkeling Parkhavenstrook park

Museumpark Internationaal

M

waterplein - onontgonnen goud Schie

cultuurpodium

backbone Erasmus MC

ENC

SCI D VAR ULE

T

kennis- en cultuuras

Erasmus Medisch Centrum

E BO

Ontplooiing

M

Stadscampus Coolhaven

langzaamverkeersverbindingen

T

winkel/commercieas verbinding maken relatie en oriëntatie

parkenknoop

T+

continuïteit kade invloedsfeer medisch

Delft

invloedsfeer cultuur fast ferry

T+

invloedsfeer R & D invloedsfeer OV knooppunt

economische versterking medische instellingen cultuurinstellingen onderwijsinstellingen

Stadspark “Oase van rust”

excellent wonen

1.

stadswijken stadscampus

aqua liner

waterfront living

A REC

groene ruimte/ park

HO

Helende omgeving

‘s avonds afsluitbaar herkenbare entree park

Schaal:

0

aqua liner

50 100 150 200 250M Heijplaat

2.

W

aqua liner

T W

1. 2. aqua liner

openbaar vervoersknooppunten brugverbindingen variant 1 of 2 OV verbinding over water


Visiekaart Rotterdam Hoboken 2030 Internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest Internationaal topmilieu

Oase van rust VISIEKAART

Inspiratie

Erasmus MC-/Hoboken hoofdweg parallel weg

M

begeleidende bestaande bebouwing hoog/centrumstedelijk wonen excellent wonen ontwikkeling Stadscampus Coolhaven kunst en cultuur ontwikkeling Parkhavenstrook park

Museumpark Internationaal

M

waterplein - onontgonnen goud Schie

cultuurpodium

backbone Erasmus MC

ENC

SCI D VAR ULE

T

kennis- en cultuuras

Erasmus Medisch Centrum

E BO

Ontplooiing

M

Stadscampus Coolhaven

langzaamverkeersverbindingen

T

winkel/commercieas verbinding maken relatie en oriëntatie

parkenknoop

T+

continuïteit kade invloedsfeer medisch

Delft

invloedsfeer cultuur fast ferry

T+

invloedsfeer R & D invloedsfeer OV knooppunt

economische versterking medische instellingen cultuurinstellingen onderwijsinstellingen

Stadspark “Oase van rust”

excellent wonen

1.

stadswijken stadscampus

aqua liner

waterfront living

A REC

groene ruimte/ park

HO

Helende omgeving

‘s avonds afsluitbaar herkenbare entree park

Schaal:

0

aqua liner

50 100 150 200 250M Heijplaat

2.

W

aqua liner

T W

1. 2. aqua liner

openbaar vervoersknooppunten brugverbindingen variant 1 of 2 OV verbinding over water

Samenvatting Gebiedsvisie  

Gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you