Page 1

Verslag Charrettedag 2 Verbindend en groen Masterplan voor Westzeedijk Meer groen, minder blik op de parallelwegen, een knooppunt op dijkniveau met een Tramplushalte, en twee nieuwe hoge gebouwen op het terrein van het Erasmus MC. Dat zijn de hoofdlijnen in het Masterplan Westzeedijk dat 28 en 29 januari tijdens de Charrette Westzeedijk werd opgesteld. De werkconferentie was een smeltkroes waarin ideeën van experts van betrokken instellingen en de gemeente samen met bewoners en ondernemers samenkwamen. Het resultaat is een kader voor het realiseren van een attractive groen stedelijke straat tussen het Drooglever Fortuynplein en de Westersingel. Westzeedijk een toplocatie

Meer groen was één van de punten in de centrale opgave voor de Charrette. Net als voor het hele Masterplan geldt hier dat het van topkwaliteit moet zijn, omdat de Westzeedijk een toplocatie is. Dus niet alleen gras en bloemen, maar ook bomen. Het extra groen kan vooral langs de parallelwegen worden gerealiseerd, door minder langsparkeren en als alternatief waar mogelijk ondergrondse parkeervoorzieningen. Daardoor ontstaat de gewenste nieuwe wandelpromenade tussen het Drooglever Fortuynplein en het Vasteland. Invalidenparkeerplaatsen en de mogelijkheid voor kortparkeren blijven gehandhaafd. Verbindingsplein

Een ander belangrijk punt in de centrale opgave is de verbinding tussen het Museumpark en Het Park. Hiervoor wordt gedacht aan een hoogwaardige oversteek op dijkniveau vanaf het plein van de Kunsthal en het Historisch Museum via een brede opgang over de dijk naar de entree van Het Park aan het begin van de Kievitslaan. Het plein krijgt een speciale markering, die nog verder moet worden uitgewerkt. Vast staat wel dat er een Tramplushalte komt. Wie op het plein staat, heeft uitzicht op beide parken, maar ook op het Erasmus MC, de kop van het Museumpark, en op de woningen aan de kant van het Koningin Emmaplein. Daarmee verbindt het plein ook de vier kwadranten aan de Westzeedijk. Fiets- en wandelroutes

Tijdens de Charrette is veel gesproken over extra oversteekplaatsen, naast de parkenknoop. Bewoners vroegen hierom en het zou ook tot betere verbindingen leiden. Verkeersdeskundigen ontraadden echter veel (beveiligde) zebrapaden omdat deze de doorstroming van het autoverkeer zouden hinderen. De Westzeedijk is een belangrijke verkeersader naar het stadscentrum en richting Maastunnel en Ring. Wel worden de fiets- en wandelroutes verbeterd, met de nadruk op de parallelwegen. Afgesproken is dat nog nader bestudeerd wordt of een extra voetgangersoversteek mogelijk is.

1/2


Bebouwing en economische functies

Het grootste dilemma op de Charrette was de invulling van de kop van het Museumpark. Kan hier bebouwing komen (duurdere woningen) of moet het park juist een groen gezicht krijgen aan en op de dijk? Die vraag is nog niet beantwoord. Ook over nieuwe bebouwing om de Westzeedijk te verlevendigen – een ander punt in de centrale opgave – zijn nog geen spijkers met koppen geslagen. Op het terrein van het Erasmus MC is hoogbouw voorzien: een Roparun Centrum en een poortgebouw van het Erasmus MC waar nu de ingang van de parkeergarage is. Het poortgebouw bij de parkenknoop zou net als de Parkflat haaks op de dijk kunnen komen staan. Het Masterplan Westzeedijk op hoofdlijnen is vrijdagmiddag gepresenteerd aan bewoners en wethouder Karakus. Hij was enthousiast over de historische analyse en het planproces, met participatie van organisaties en bewoners. “Samen een gebied ontwikkelen en samen tekenen, waar gebeurt dat?!”, aldus de wethouder. Hij introduceerde meteen een interactieve kaart waarmee bewoners en bedrijven op www.rotterdam-hoboken.nl de ontwikkelingen in Hoboken kunenn zien. Het Masterplan Westzeedijk wordt de komende weken verder uitgewerkt en via internet aan betrokkenen voorgelegd voordat de officiële besluitvorming plaatsvindt.

2/2

Charrette Verslag dag 2  

Verslag van dag 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you