Page 1

Verslag Charrettedag 1 Westzeedijk een toplocatie Meer groen was één van de punten in de centrale opgave voor de Charrette. Net als Een waanzinnig groene stedelijke straat! De kop is eraf! Vandaag bepaalden de deelnemers van de Charrette Westzeedijk de koers van het Masterplan. Tijdens de aftrap werd stilgestaan bij de geschiedenis van het gebied. Opgemerkt werd dat vroeger bomen en gebouwen meer op hetzelfde niveau stonden. Eén van de aanbevelingen die naar voren kwamen, is: bewaak de zichtlijnen naar de Puntegale en de Euromast. Meer en duidelijker entrees

Thema’s waarover donderdag 28 januari intensief gebrainstormd is, zijn: meer en duidelijke entrees, opwaardering van de parallelwegen, niveauverschillen, en het benutten van de toplocatie die de Westzeedijk nu al is. De eerste Charrettedag begon met een inspirerende wandeling waarna de centrale opgave werd gepresenteerd. Enkele punten daarin zijn het creëren van een verbinding tussen de parken met aantrekkelijke fiets- en wandelroute, het toevoegen van functies en bebouwing om de Westzeedijk te verlevendigen, en het groener maken van de Westzeedijk zodat de beleving van de dijk prettiger is. Olifant

In workshops formuleerden vervolgens experts van verschillende organisaties en de gemeente, maar ook bewoners de opgaven en acties die in de ontwerprondes verder moeten worden uitgewerkt. Daarbij werd ook over oplossingen nagedacht, bijvoorbeeld een groen balkon tussen het Erasmus MC en de Westzeedijk en een plein op dijkniveau ter hoogte van de Tramplushalte. Zo’n plein zou een knooppunt kunnen vormen tussen de parken en alle andere functies rond de Westzeedijk. Er was volop creativiteit: het begrip waanzinnig groen werd geïntroduceerd (klaprozen en goudenregen), en waarom niet een grote olifant neerzetten als eyecatcher en verbinding tussen de parken?! Masterplan gereed

De resultaten van de eerste charrettedag worden op de tweede dag - vrijdag 29 januari - verder uitgewerkt en uiteindelijk gebundeld tot een Masterplan op hoofdlijnen. Dat wordt aan het eind van de tweede charrettedag aangeboden aan wethouder Karakus.

1/1

Charrette Westzeedijk dag 1  
Charrette Westzeedijk dag 1  

Verslag Charrette Westzeedijk, dag 1

Advertisement