Page 1

Studies en ideeën

(niet vastgesteld)

• Erasmus MC • Roparun Centrum Rijnmond • Parkenknoop Hoboken • Studies parkenknoop • Stadsparken visie van Perron tot Balkon • Stadsparken visie op wonen Westzeedijk


Ontwikkelingen en studies Het Erasmus MC is een innoverend UMC waar

NIEUWBOUW Ziekenhuis

hoogwaardige kennis wordt ontwikkeld, overgedragen aan

(realisatie gestart)

toekomstige professionals en toegepast in de zorg voor patiĂŤnten.

ONDERWIJSCENTRUM

Een nieuw Onderwijscentrum waarin alle

(realisatie gestart)

onderwijsactiviteiten van het universitair medisch centrum worden samengebracht in de laagbouw rondom de faculteit.


Ontwikkelingen en studies

BUITENGEBIED (studie)

ZUIDZIJDE COMPLEX (studies)


Lokatie

- toekomstige situatie


U NITED A RCHITECTS


Het Roparun Centrum Rijnmond wordt ontwikkeld om de verschillende manieren van ondersteuning voor mensen met kanker onder 1 dak te brengen. Het gaat in het bijzonder om de niet medische zorg die deze mensen hard nodig hebben. Dergelijke zorg is reeds aanwezig, maar doordat het is ondergebracht bij verschillende organisaes is het vaak erg verspreid door de stad. Het bestuur van Schng Roparun hee daarom een plan ontwikkeld om deze diensten te bundelen en samen te brengen op één locae. Of het nu gaat om een schoonheidsbehandeling, informae over alle vormen van kanker, het informeren naar gebruik van een vakanehuisje of contact met lotgenoten. Alles moet in beginsel mogelijk zijn.

In nauw overleg met de Gemeente Roerdam en publieke- en private parjen is gezocht naar een geschikte locae nabij het Erasmus MC. In opdracht van de schng Roparun hee United Architects in samenwerking met ingenieursbureau Arup een schetsontwerp gemaakt voor het Roparun Centrum Rijnmond aan de Westzeedijk in Roerdam.

integraal kankercentrum Rotterdam

Familiehuis Daniel den Hoed

PE T R A

VA N D E R

Door deze bundeling van funces ontstaat veel meer eecviteit en slagkracht en kunnen zaken geboden worden waar mensen, buiten het medische circuit om, behoee aan hebben. Om te komen tot een uitgebreid producten- en dienstenpakket is gekeken naar de behoee van de mensen die de doelgroep vormen. Dit hee geresulteerd in een aantal verschillende projectpartners en een lijst met algemene voorzieningen. Voorzieningen welke in de eerste plaats zijn gecreëerd voor de partners binnen het project, maar waar ook door derden gebruik van zou kunnen worden gemaakt. Projectpartners welke momenteel deel uitmaken van het project zijn: Het Familiehuis Daniel den Hoed, Het Inloophuis De Boei, De Vruchtenburg – instelling voor psycho-sociale begeleiding, Het integraal Kanker Centrum Roerdam, Petra van der Laar Haarwerken, Van der Linde lingerie. Re – Turn Werken na kanker en de Schng Roparun. Daarnaast zullen algemene voorzieningen geplaatst worden zoals: een reisbureau, een kenniscentrum, een sportschool, een sauna & tnessruimte, horecavoorzieningen, een vergadercentrum inclusief auditorium, een slteruimte en een warenhuis.

DE BOEI STICHTING INLOOPHUIS ROTTERDAM

H

L I N G E R I E

re- turn werken na kanker

U NITED A RCHITECTS

A

A

R

W

VA N D E E

R

K

S

T

L AAR U

D

I

O


PARKENKNOOP HOBOKEN ontwertpvoorstel ZUS [Zones Urbaines Sensibles] 2009

‘Hoboken moet zijn grenzen verleggen en verbindingen forceren.’

‘Het Erasmus Medisch Centrum wordt middels programma verbonden met de omliggende musea door medische curiositeiten tentoon te stellen in een passage die dwars door de dijk loopt.’


‘Het Medisch Historisch Museum creëert uitnodigende ingangen voor het museumpark en Het Park.’ sorry we zijn gesloten

sluiten van de sluis

opening - billboard

‘Het museum zal complete operatiekamers, medische instrumenten en de tekortkomingen van het menselijk lichaam tentoonstellen.´


D o o r d e d ijk: s tu d ie ZUS


Op d e d ijk: s tu d ie OMA ‘ V a n p er ron t o t ba l ko n’


Ove r d e d ijk: s tu d ie ‘ P lein 0 6 ’


1 22

1 20 3 20 eg

9

ch Ro

9 18

0 40

7 20 9 20 3 21

0 23

n

6

0 20

15,8

>

7 21

8 19

6

8*

7 19

3 19 dem Aca

15,9

at tra ies

e hw ong eJ J. d G.

>

>

26,7

200

26,5

>

26,4

0 23

>

40

26,3

>

Dr.Molewaterplein

26,2

>

st We

zee

dij

k

>

26,1

26,0

>

3 35

st We

zee

dij

k

345

25,9

>

25,8

>

8

124

e stz We

2 11 4 11

270

1

al ijkw

og Dro

v Kie

ed

333

ijk

13

25,7

>

a 110

110c

b 110

13

e leev

8 12

2 10 4 10 6 10 8 10

15

rtu r Fo

2 13

2 15

49

3 20-

45

4

on eJ J. d G. ghw

an rkla Pa

6 11 8 11 0 12 2 12

146

158 172

170

0 13

31

1 34

25

176

26,8

26,6

>

en d r av s-G

g

>

27,0

26,9

>

>

4 14

79

en d rav s-G

4

l ei i ep

at tr a ens uss

em ad Ac

0 21

- 39

- 73

ghw

33

4 15-

ijk

375

la well n Po Bade

300

46

28

26

40 42 44

38

32

34

-3 27

9

3

3 1-1

23

5

12

Pr im a ir e wa te r ke r in g

Jon

4

15,7

>

3 9-1 9 - 13 136 3 - 14 140 5 - 14 144 404* 146

ed

2

10

Âą

4 2

G. J . de

10 8

40

e stz We

9

42

8

10 8

7 38

2 377 379

175

eg

al ijkw

lein ynp an

304

302

2 12

14

50

an itsla

2 14

0 14

6 12

17

- 41 39 55

36

30

3

25


Burg. s'Jacobsplein

AAT

STR

SEN

HUS

ROC

Oost entree

Museumpark

Noord-Zuid C

Eendrachtsweg

Koningin Emmaplein

Westersingel

Parkenknoop Hoboken

Noord-Zuid B

Inrichtingsplan

WESTZEEDIJK

Masterplan Westzeedijk

West entree

Noord-Zuid A

V e r b in d in g in g e n Er a s m u s MC m et o m g ev in g

AL DROOGLEEVER FORTUYNPLEIN

's-GRAVENDIJKW


H e lic o p te r p la tfo r m


Visie Stadsparken op woonprogramma Westzeedijk In de binnenstad van Rotterdam ligt een route van groene parken; Stadsparken Rotterdam. De aanwezigheid van deze groene zone heeft vooralsnog niet de betekenis die het in potentie kan hebben voor de gebruikers en bewoners van de binnenstad; de binnentuin van de stad! De groene zones kunnen, mede door programma toevoegingen aan de randen, beter worden gepositioneerd. Tevens is het de intentie dat de bebouwing een bijdrage moet leveren aan de veiligheid van het groen, ook na zonsondergang. Het toevoegen van programma aan het park heeft meerdere voordelen: 1. Het groen als sterke punt van de binnenstad gebruiken voor de intensivering van de binnenstad, waar volgens de gemeente Rotterdam in 2030 voor 50% van de aanwezige ruimte moet worden gewoond en voor 50% wordt gewerkt. 2. Het programma aan de randen van het groen, positioneert het groen als sterk punt voor de stad (zie voorbeelden Central Park NYC, Vondelpark ed.). Het krijgt betekenis! Het toevoegen van functies en adressen aan het groen bevordert het gebruik van de parken, waardoor de veiligheid wordt vergroot en zo ook de verblijfsduur verlengd. Daarnaast door het creëren van hoogwaardige begrenzing van de parken (ipv nu soms rafelige einden) wordt belevingswaarde verhoogd Een meer aantrekkelijke woonstad De stad Rotterdam spreekt in de Stadsvisie 2030 haar wens uit om haar binnenstad aantrekkelijker en completer te maken. Ook de Gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030 spreekt over het creëren van een aantrekkelijke binnenstad. De kwaliteitssprong van de binnenstad moet helpen bij het tegengaan van de selectieve migratie en de middelhoge en hoge opleidingsniveaus en inkomens voor de stad behouden en terugwinnen. Deze doelgroep van hoger opgeleide ‘jongere’ woonconsumenten wordt in de Grote Woontest aangeduid als ‘young potentials’ en deze groep is sterk gericht op stedelijke wonen. Goede stedelijke woonproducten zijn, volgens de Grote Woontest, bij uitstek op hun plaats in Delfshaven, Stadsdriehoek en Cool. Deze woonproducten zijn benedenwoningen of grondgebonden stadswoningen, maar ook comfortabele appartementen. De Westzeedijk ligt qua gevoel net buiten het centrum, maar op loopafstand van het culturele hart van Rotterdam (rondom het Museumpark en de Witte de Withstraat) en het uitgaansgebied bij het Westelijk Handelsterrein en de Veerhaven met de vele eetgelegenheden. De Westzeedijk ligt ook op loopafstand van het winkelhart (Binnenweg en Beurstraverse) van Rotterdam en gelegen tussen de groene verblijfsgebieden Museumpark en Het Park biedt de Westzeedijk alles wat de doelgroep young potentials en ook de doelgroep welgestelde ouderen zoekt in haar woonomgeving. De Westzeedijk kan dus als een locatie worden aangeduid die bij uitstek geschikt is voor stedelijk wonen. Nieuw woonprogramma aan de Westzeedijk kan concreet kansen bieden om werknemers van het EMC moderne woonruimte te bieden op zeer korte afstand van hun werkplek. Gedacht kan worden aan betaalbare woonruimte voor de jongere werknemers met zeer wisselende werktijden en luxe woonruimte in een hoogwaardige omgeving voor (buitenlandse) specialisten waarvoor op de internationale arbeidsmarkt wordt geconcurreerd. Kansen voor nieuw programma De locatie Westzeedijk en de beoogde doelgroep vragen om een gebouw dat verschillende woonproducten en zelfs verschillende functies in zich kan verenigen. Een combinatie van grondgebonden stadswoningen grenzend aan het park met bovengelegen appartementen met goede buitenruimten lijkt een mogelijkheid. De bewoners van de appartementen kunnen aanvullend op hun privé buitenruimte op mooie dagen profiteren van de openbare ruimte in de parken. Het toevoegen van woonprogramma, aan de Westzeedijk en op andere plekken langs het Museumpark en de rest van Hoboken zal, onder andere volgens stedenbouwkundige Larry Beasly, zorgen voor een toename van het gebruik van de voorzieningen en daarmee weer leiden tot een toename van de kwaliteit van de voorzieningen. De gebruiksduur en de sociale veiligheid van de stadsparken wordt zo verbeterd en het groen wordt intensiever gebruikt. De vorm van het gebouw zal door de relatieve kleine plot qua verschijningsvorm waarschijnlijk een wand of een toren zijn, of een combinatie van beiden. Gezien de ligging naast de Kunsthal, aan het Museumpark en tegenover het historische Emmaplein zal het gebouw een sterke eigen architectonische identiteit mogen hebben. Resumé De coalitie van stadparken partijen acht de bebouwing aan het Museumpark, met een adres aan de Westzeedijk, een zeer geschikte locatie voor woningbouw. Dit temeer de huidige bewoners van de Westzeedijk hebben aangegeven meer adressen aan de Westzeedijk te willen. De bebouwing langs de Westzeedijk maakt onderdeel uit van de grotere gebiedsvisie die in zijn geheel de stadsparken een kwaliteitsimpuls zal geven. Het programma bevordert niet alleen een kwaliteitimpuls voor het Museumpark en de toekomstige bewoners, maar ook voor de huidige Rotterdammers. Stadsparken denkt met de toevoeging van woonprogramma zowel een bijdrage te kunnen leveren aan het plezier van wonen in de binnenstad als aan het kunnen binden van kapitaal krachtige mensen aan de stad Rotterdam.

Studies en Ideeën voor Westzeedijkgebied  
Studies en Ideeën voor Westzeedijkgebied  

Studies en Ideeën

Advertisement