Page 30

läsning 1436

1478

1488

1492

Palmas judar flydde till Bellverborgen, men fångas in. Flykten blir ett bevis i skuldbördan. Slutligen accepterar de dömda judarna dopet. Den judiska församlingen följde i ledarnas spår och uppemot 200 judar konverterade. Från 1435 fram till modern tid fanns det endast konverterade judar, conversos eller som de kommer att kallas endast på Mallorca: Chuetas (xuetes på katalan).

Den 10 mars offentliggörs ett dekret som förbjuder utövandet av den judiska religionen på Mallorca.

Den speciella spanska inkvisitionen, vilken inte stod under påvens utan under den spanska kungamaktens inflytande, etableras av de katolska monarkerna Ferdinand av Aragonien och Isabella av Kastilien, vilka genom sitt giftermål enar Spanien.

Officiellt startdatum för en specifikt mallorkinsk inkvisitionstribunal. Blir genast mycket aktiv. Fram till slutet av fjortonhundratalet hålls 346 rättegångar och 257 personer överlämnas till de världsliga myndigheterna för att avrättas.

Alhambradekretet kungörs, enligt vilket samtliga judar på det iberiska fastlandet ges fyra månader för att antingen konvertera eller lämna landet. Detta är för judenheten den mest omvälvande händelse fram till Förintelsen. Mallorca är inte drabbat då där officiellt inte funnits några judar sedan 1435.

de andra flickorna vid brunnen och de skvallrar om sina matmödrar. Att flickan säger att hennes matmor är så snål att hon inte låter någon komma in i sina förråd för att se eller än mindre smaka på vinet eller oljan. Skrubbens väggar är täckta av svarta filtar som Cathalina har fått av Moxina. Han hjälpte henne också att fästa dem på väggarna, mycket noga så att inte en enda strimma ljus skall sippra ut, när hon där tänder Herrens ljus vid sabbatens inträde. På taket, i skydd av mörkret, fyller hon också baljan med vatten, mejram och salt och renar sig efter att hennes regla är över. ✶ Annat utförs däremot med dörren öppen mot gatan och med full delaktighet av flickan, ja, det utförs just för att flickan

skall bevittna och för att även grannar och förbipasserande skall se. Sobrasada, den kryddiga korven, tillagas så. Fläskköttet kryddas med salt, peppar och paprika och stoppas i naturskinn. Korven får mogna långsamt. Man äter den sedan tillsammans med bröd, rå eller lätt grillad. Lagringstiden är mellan en och åtta månader beroende på storlek. Apolonia kan alltså inte tycka att det är underligt att den inte genast äts och inte hålla reda på när den är färdig att förtäras. Ofta är matmor generös och packar in stora bitar av korven i flickans korg, när hon skall besöka sin hemby. Cathalina kan inte säkert veta om Apolonia ändå lagt märke till att matmor aldrig ätit av korven och inte heller pojken. Francisco är så rörlig, så vild, att det är svårt att hålla reda på honom och ännu svårare att veta vad han ätit och inte ätit. Flickan har till uppgift att ta ut pojken på promenad utanför kvarteret, att

1773

1786

Xuetes får inte tjänstgöra i flottan eller armén, alla offentliga ämbeten är stängda för dem och ingen präst skulle gå med på att viga en xueta med en gammalkristen. De enda yrken en xueta är tillåten att utöva är silversmed, vävare av silkestyg, handskmakare, gårdfarihandlare och affärsinnehavare.

Xuetes i Palma skriver under en petition till kungen, Carlos II, där de ber honom att ingripa för att försvara deras rätt att bli behandlade som alla andra undersåtar i kungariket.

Publicerandet i Mallorca av en kunglig order vilken proklamerar att ingen har rätt att skymfa någon av de individer som kallas dom-från-gatan, att dessa har rätt att tjänstgöra hos kungen (i flottan och armén) och att ”ättlingarna till de konverterade judarna på Mallorca inte får förlöjligas eller förödmjukas”. Den berömde historikern och juristen Miguel de Lardizibal publicerar en bok där han bönfaller mallorkinerna att befria xuetes från de gamla fördomarnas bojor vilka gjort dem ”till ett av de mest olyckliga folken i hela Spanien”.

ÖN, LIVET PÅ MALLORCA

nr 1. februari-april 2019

1770-talet

OM STENARNA KUNDE TALA AV ANITA GOLDMAN 30

1435

Profile for Bela Alonso-Castrillo Almström

Ön Livet pa Mallorca nr 1 Feb-Apr / 2019  

Revista sueca sobre el estilo de vida en Mallorca

Ön Livet pa Mallorca nr 1 Feb-Apr / 2019  

Revista sueca sobre el estilo de vida en Mallorca

Advertisement