Page 1

# 1 | magazine van het Jaargang 1 | november 2015

Ondernemen verbreedt je horizon


Inhoud

Van harte welkom in ons nieuwe magazine Pit!

4

BMO

De wereld om je heen wat mooier maken. Daar draait het om bij Beatrix Maatschappelijk Ondernemen.

Geachte ouders, beste lezers, Dit blad heeft twee doelen. Het vervangt het oude OuderBea4’tje, waarmee we in het verleden tweemaal per jaar ouders informeerden over relevante ontwikkelingen binnen de school. Daarnaast geeft Pit een inkijkje in de school voor betrokken en/of geïnteresseerde ‘buitenstaanders’. Anders gezegd: als je nog weinig van het Beatrix College weet, is dit blad een mooie manier om kennis te maken.

Buitenshuis

8

We hebben de kans gekregen om te ervaren hoe het is om te ondernemen, in plaats van het te lezen in een economieboek.

Een school is meerdere dingen tegelijkertijd. Het is een leerinstituut, een organisatie en een gemeenschap ineen. Leren, studeren en helpen ontwikkelen is onze kerntaak. Dat doen we dit jaar met 231 medewerkers, die allemaal hun eigen rol en taak hebben. En dat doen we samen, met elkaar en met de leerlingen.

12

Pit kent daarom verschillende rubrieken, die deze verschillende kanten van de school belichten. Er staan langere stukken in, over de koers van de school. En kortere stukjes, waarin u een leerling of een medewerker beter leert kennen. Ook treft u praktische informatie uit de leshuizen en een halfjaaroverzicht met belangrijke data.

In duplo

Op het Beatrix College hebben leerlingen vrij toegang tot internet en dus ook tot social media. Hoe gaan leerlingen en de school hiermee om?

Pit is met dit alles een veelzijdig schoolmagazine geworden, waar we trots op zijn. Ik wens u veel lees- en bladerplezier.

Dilemma

16

Bij 5M ‘Anders Leren’ laten we leerlingen ‘vallen’; daar leren ze van. Uiteraard helpen wij ze ook weer met opstaan.

Niek Bootsma Rector Beatrix College

3 6 7 10 11

Pit Het halfjaarlijkse magazine van het Beatrix College met nieuws en achtergrondinformatie.

Beatrix College Ketelhavenstraat 3, 5045 NG Tilburg Tel. 013 571 17 25 E-mail: info@beatrixcollege.nl www.beatrixcollege.nl

Binnenkomen

14 Infographic - Column

Cartoon

15 18 20

Weekblog Kapstok - Favoriete stek

Spiegel Leshuisinformatie Agenda

Tweetalig Onderwijs

Redactie: Studio Vloed, Daniëlle Jansen Ontwerp & illustraties: Jeroen van den Boer Ontwerp Fotografie: Beatrix College, Ben Strijbos Druk: Drukkerij ELKA Oplage: 4650 exemplaren


komen De eerste repetitie voor de musical Grease

Naar de aula van gebouw B voor de repetitie

M

ichiel Bader uit 5 vwo kan niet wachten totdat hij in de musical Grease in Cultureel Centrum Jan van Besouw kan optreden. Hij speelt een van de hoofdrollen, die van Danny Zuko. Tot de uitvoering - 30 en 31 maart en 1 april 2016 repeteert hij elke vrijdagmiddag twee uur. “We oefenen de nummers die we gaan zingen en gaan in groepjes uiteen om onze scènes door te nemen”, zegt hij. “Het is erg gezellig en er wordt veel gelachen.” De regie en muzikale leiding van Grease is in handen van muziekdocente Carla de Waal. “Ik ben verantwoordelijk voor de hele organisatie rondom de productie”, vertelt ze. “Ik schrijf onder andere het script; bedenk samen met leerlingen de choreografie en bepaal - in overleg met anderen - het decorontwerp. Ik vind het ontzettend leuk om mensen bij elkaar te brengen die anders niet veel met elkaar te maken hebben. We hebben een gezamenlijk doel en delen onze passie voor musicals.”

Bijvoorbeeld optreden voor een groot publiek. Dat is in het begin spannend, maar op een gegeven moment weet ik mijn zenuwen beter te beheersen.”

Carla de Waal

“Ik verleg mijn grenzen: ik doe dingen die ik anders nooit zou doen. Bijvoorbeeld optreden voor een groot publiek.”

Michiel Bader

Grenzen verleggen Carla de Waal vervolgt: “We zijn met vijftig leerlingen en tien docenten. Vanaf de eerste repetities zit de sfeer er goed in. Leerlingen en docenten snappen de grappen van het script en welke stukken moeilijk zijn; de solisten kennen hun melodieën.” Michiel vult aan: “Je leert elkaar beter kennen; je krijgt een andere, hechtere band met elkaar. Je raakt vertrouwder met de school. Ik leer veel van het meedoen aan de musical Grease. Ik verleg mijn grenzen: ik doe dingen die ik anders nooit zou doen.

Eén groot feest En straks het optreden... Michiel: “Dat geeft me zo’n kick om voor zoveel mensen op te treden. Na de laatste uitvoering ben ik zo blij dat ik het gedaan heb; dan is het één groot feest met zijn allen.” “Voor mij zijn de optredens ook best spannend”, besluit Carla de Waal. “Ik moet het dan allemaal loslaten. De musical begint... dat is iedere keer weer een mooi moment!”

November 2015 |

3


BM Wendy Fok

Oefenplaats De wereld om je heen wat mooier maken.

“ Door middel van drama maak ik leerlingen bewust van wat hun fysieke en verbale uitingen met anderen doen.”

Daar draait het om bij Beatrix Maatschappelijk Ondernemen (BMO). Het afgelopen jaar startte het Beatrix College met een pilot; veertig groepjes leerlingen droegen hun steentje bij aan de maatschappij. Een greep uit de activiteiten: bingo voor ouderen; voorlezen aan kinderen op basisscholen en het opvrolijken van het straatbeeld door glas- en kledingbakken te versieren met kunst.

I

nitiatief nemen, samenwerken en je verantwoordelijkheid nemen. Dat is waar leerlingen onder andere mee te maken krijgen tijdens een BMO-activiteit. “Het Beatrix College is een oefenplaats voor de maatschappij”, licht BMO-kwartiermaakster Carin Janssen toe. “Het gaat niet alleen om het opdoen van kennis, maar ook om je persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke binding. Beide staan centraal bij BMO.”

Inzichten De BMO-pilot heeft de school nieuwe inzichten opgeleverd. Tijdens deze pilot kwamen leerlingen, medewerkers en ouders met ideeën die vooral door leerlingen zijn uitgevoerd. Coaches - docenten en onderwijsondersteunende medewerkers begeleidden leerlingen daarbij. Carin Janssen: “Zij voerden gesprekken met leerlingen over de hobbels waar zij tegenaan liepen zoals: hoe ga je om met tegenslagen of een samen­ werking die niet goed loopt? Die gesprekken gingen goed, maar we hadden het idee dat we nog een slag konden maken.

4

| Pit - Beatrix College

Daarom worden de coaches getraind in het voeren van goede gesprekken, gesprekken waarbij de leerling het vertrekpunt is. Als je namelijk goed begrijpt wat een leerling bezighoudt, kun je daar als coach beter op inspelen.”

“Het gaat om je persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke binding.” “Vooral leerlingen uit de eerste en tweede klas deden mee aan de pilot”, vervolgt Carin Janssen. “De bovenbouwleerlingen hebben we nog niet genoeg weten te verleiden om mee te doen. De BMO-denktank gaat kijken hoe ze deze leerlingen erbij kan betrekken. Ook gaat de denktank onderzoeken hoe je kunt vaststellen dat een leerling zich op persoonlijk en maatschappelijk vlak heeft ontwikkeld.”

De Spruitjes


MO

voor de maatschappij Maatschappelijke functie

BMO staat voor meer dan een onderwijskundige ontwikkeling. De school wil als openbare instelling ook invulling geven aan haar maatschappelijke functie. De school wil meer binding met de Reeshof door bijvoorbeeld wijkactiviteiten binnen het Beatrix College onder te brengen. Zo geeft het Factorium dans-, drama- en muzieklessen op het Beatrix College.

Geldinzamelingsactie Villa Pardoes De Spruitjes (leerlingen uit de tweede klas van 5M ‘Anders Leren’: Amber Melissant, Bibi van Berkel, Julia de Kok en Maud Brouwers) hebben met hun sponsorloop op basisschool De Bloemaert en het ophalen van lege flessen in de Reeshof 3402,20 euro opgehaald voor Villa Pardoes. Villa Pardoes was hier erg blij mee; ze gebruiken het geld om kinderen die ernstig ziek zijn een gratis vakantieweek aan te bieden. Amber, Bibi, Julia en Maud kregen voor hun geldinzamelingsactie de eerste Beatrix Excellent Award. Maud: “Dat was een totale verrassing voor ons.” Bibi vult aan: “We hebben die prijs gekregen omdat we het goed hebben aangepakt, hebben doorgezet en goed hebben samengewerkt.”

Carin Janssen

De Spruitjes vonden het leuk om geld in te zamelen. Julia: “We hebben er andere kinderen mee geholpen; dat geeft een goed gevoel.” Amber, Bibi en Maud: “Het is leerzaam om zelf dingen te ondernemen. We hebben ook fouten gemaakt, dat hoort erbij.”

Dramataal Lang voordat BMO het levenslicht zag, liet Wendy Fok (docente Nederlands) haar leerlingen uit de tweede klassen al nadenken over hun eigen gedrag in haar lessen Dramataal. Ze is Drama­ taal zes jaar geleden gestart en geeft haar projecten op verschillende scholen. Het Beatrix College heeft de Dramataallessen drie jaar geleden in het lesrooster opgenomen als onderdeel van de mentorlessen. “Door middel van drama maak ik leerlingen bewust van wat hun fysieke en verbale uitingen met anderen doen”, vertelt Wendy Fok. “Ik leer leerlingen zich kwetsbaar op te stellen en hun krachten en talenten te ontdekken. Hierdoor voelen ze zich fijner, vrijer en veiliger op school. En dat zorgt ervoor dat ze beter leren. Dramataal leert leerlingen om zich heen te kijken; wat is er nog meer in de wereld? Wie ben ik? Hoe zit de ander in elkaar?”

BMO schooljaar 2015/2016 In totaal kunnen tweehonderd leerlingen meedoen met BMO. Er zijn twaalf coaches die deze leerlingen ondersteunen. Bart Ruber (docent biologie) is BMO-coördinator; hij begeleidt de uitvoering van BMO. De BMO-denktank ondersteunt Bart Ruber daarbij en ontwikkelt BMO verder.

November 2015 |

5


Pitten tijdens de les? In de missie van de school staat onze onderwijsopdracht verwoord: ons onderwijs moet boeien.

6 | Pit - Beatrix College


I

Weekblog

Week 36 31 augustus t/m 4 september

eder jaar organiseert het Beatrix College de Trixweek voor nieuwkomers. Om kennis te maken met andere leerlingen en de school. Max Kruijf uit 1TTA3 hield bij wat hij allemaal tijdens de Trixweek heeft meegemaakt.

Maandag | 31 augustus Ik heb zin in morgen. Dan begint de Trixweek. Ik ben benieuwd naar de school en de andere kinderen. Leuk en spannend tegelijkertijd. Het is een druk programma met allerlei soorten activiteiten. Binnen en buiten de school. Heb ik leuke klasgenoten en aardige docenten? Hoe werkt het op school? Kan ik mijn weg vinden? Deze vragen gaan door mijn hoofd.

Dinsdag | 1 september

Woensdag | 2 september

09.00 De Trixweek is begonnen. 12.00 Ik heb nieuwe klasgenoten leren kennen. Met de mentor heb ik aan een poster gewerkt voor een wedstrijd. Leuk en gezellig! 14.00 We hebben al heel veel dingen gedaan. Er komt veel op me af. Best vermoeiend.

10.10 Weer naar school. Er staan veel activiteiten op het programma. Leuk. Vooral veel mentoruren. Een uitgebreide kennismaking met mijn mentor. Spannend. 13.00 Een voorstelling over cyberpesten. Leerzaam. Ik wist er nog niet zoveel vanaf. 13.10 Met mijn klas naar het zwembad. Gezellig. Jammer dat er zoveel mensen waren. Het was bijna onmogelijk om te zwemmen. Het was een lange dag vandaag.

Donderdag | 3 september

Vrijdag | 4 september

08.10 Vroeg opstaan. Valt niet mee. 10.00 Naar De Oude Warande. Ik ben benieuwd… 11.00 We deden levend bingo. Gaaf! Vervelend dat het zo nat was. We konden daardoor niet goed rennen. 12.00 Een leshuisspel gedaan. Ik zie foto’s voorbijkomen van de docenten die ons les gaan geven. Foto’s van vroeger en nu. Zo leer je je docenten nog eens kennen!

12.00 We zijn in het klimbos geweest. Gezellig. Er waren veel spelletjes. We hadden samenwerkingsoefeningen. Die waren leuk. Ook een vertrouwensoefening gedaan. Verder hebben we geklommen op een klimwand. 13.10 Frank van Palmen leest gedichten voor. Erg grappig. De tijd vliegt voorbij! En dan nog disco. De afsluiting van een superleuke Trixweek.

Max Kruijf

klas 1 T T A 3 November 2015 |

7


Vier leerlingen - Anouk Mutsaers, Daan van Gorp, Jade Kremer en Tim de Wilde uit 5 havo - hebben hun eigen bedrijf Tire-it opgezet. Ze deden mee aan een pilot van We-Venture. Deze organisatie

Buitens huis ondersteunt leerlingen bij het starten van hun eigen onderneming op school.

ndernemen verbreedt je horizon”, vertelt docente economie Evelien Leijten - een van de docenten die de leerlingen van Tire-it begeleidde. “Een ondernemende houding versterkt je talentontwikkeling, zelfsturing en onafhankelijkheid.”

We-Venture stelde de eis dat het bedrijf van de 5 havo-leerlingen duurzaam was. Tim: “We kwamen erachter dat veel oude auto­ banden worden weggegooid of verbrand. We hebben deze banden hergebruikt en vooral milieuvriendelijke materialen in onze producten - zoals hout - verwerkt. Hiermee hebben we ons steentje bijgedragen aan het verbeteren van het milieu.”

Inspiratie

Evelien Leijten begeleidde samen met Michelle Baggerman - docente culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en lector Anouk, Daan, Jade en Tim bij het ondernemen. “Ik heb me er niet veel mee bemoeit”, vertelt Evelien Leijten, “Ik vond dat het opzetten van Tire-it iets van de leerlingen zelf was, iets wat ze zelf moesten ontdekken. Ik heb ze in contact gebracht met de Rabobank en Michelle Baggerman met het Ontwerpduo - zij werken aan hun eigen collectie producten en meubels in Tilburg.” Tim: “Ik vond het inspirerend om te zien hoe het Ontwerpduo van een idee tot een product kwam en hoe ze met een klein budget groot zijn geworden.”

Evelien Leijten Anouk Mutsaers

Tire-it ondernemen autobanden van idee tot product klein budget businessplan poefjes tafels inspiratie horizon verbreden prototypes duurzaam kans marktonderzoek doorzetten samenwerken buiten de deur

8 | Pit - Beatrix College

Tim de Wilde


Startkapitaal Bij de Rabobank kregen de 5 havo-leerlingen een presentatie. “Dat ging erover of het zin heeft om met je bedrijf te starten; hoe je winst kunt maken en waaraan je businessplan moet voldoen om sterk bij de bank over te komen”, licht Jade toe. Tim: “Het werd me duidelijk dat je zonder startkapitaal geen bedrijf kunt beginnen. Gelukkig kregen wij een klein budget van het Beatrix College.”

Drive Als ondernemer is het belangrijk door te zetten. “We wilden poefjes en tafels van oude autobanden maken”, zegt Tim. “En dat was nog niet zo makkelijk. We hebben eerst kit gebruikt om de banden aan elkaar vast te maken; dat liet los. Daarna gebruikten we touw, maar dat werkte ook niet. Met bouten en spijkers lukte het wel. Achteraf bleek dat autobanden hergebruiken erg arbeidsintensief is; met één poef waren we ongeveer zes uur bezig.” Evelien Leijten vult aan: “Anouk, Daan, Jade en Tim hadden een enorme drive ; wilden van Tire-it een succes maken.”

“Een ondernemende houding

Uiteindelijk hebben de 5 havo-leerlingen hun poefjes en tafels niet meer op de markt kunnen brengen. Door gebrek aan tijd. Anouk: “We moesten ook veel tijd besteden aan school. “We hebben wel prototypes van de poefjes en tafels gemaakt”, zegt Tim. “Via een marktonderzoek op de open dag van het Beatrix College kwamen we erachter dat er zeker animo voor onze producten was.”

Buiten de deur leren Anouk, Daan, Jade en Tim hebben veel geleerd van het opzetten van hun bedrijf Tire-it. Jade: “We hebben de kans gekregen om te ervaren hoe het is om te ondernemen, in plaats van het te lezen in een economieboek. Ondernemen is doorzetten. Niet ermee stoppen als het even tegenzit en je product steeds weer verbeteren.” “We hebben ook geleerd dat als je enthousiast bent, vertrouwen hebt in je product, je ver kunt komen”, haalt Anouk aan. “Samenwerken speelt daarbij ook een belangrijke rol. In het begin zat er ook nog een andere jongen bij ons in de groep. Die leverde verder geen bijdrage. Daar hebben we het met hem over gehad; hij is er toen mee gestopt.” Evelien Leijten besluit: “Zo zie je maar dat je buiten de deur ook heel veel leert.”

versterkt je talentontwikkeling, zelfsturing en onafhankelijkheid.” Eigen tijd De leerlingen moesten veel in hun eigen tijd doen. Anouk: “De school kwam ons een beetje tegemoet. De uren die we kwijt waren aan besprekingen en bijeenkomsten van We-Venture in Eindhoven, vielen onder schooltijd. En Evelien Leijten heeft ervoor gezorgd dat we in de projectwerk konden werken aan ons bedrijf.”

Jade Kremer

In Nederland zijn in 2014 7.690.000 oude autobanden ingezameld. November 2015 |

9


De keuze van Pit

Website - www.opvoeden.nl

;

Pubers zoeken hun eigen weg. Ze zetten zich soms af tegen ouders, school en maatschappij. Loslaten is het sleutelwoord voor ouders. Maar hoe pakt u dat aan? Deze website komt met achtergrondinformatie, tips en adviezen.

Spel - Kindercoaching Kaarten Leer hoe u kinderen die etiketten krijgen of opplakken op een eenvoudige manier kunt helpen. Door het etiket op de kaart te onderzoeken en na te gaan wat de impact is van hun gedrag gaan de etiketgever en -krijger begrijpen of ze wel het gewenste resultaat bereiken.

Boek - Puber Leaks Toen de auteur Paul Bühre op zijn vijftiende stage liep bij de Duitse krant Die Zeit werd hem gevraagd om zijn lotgevallen als puber op een middelbare school te beschrijven. Dat verhaal viel zo in de smaak dat hij het artikel heeft uitgebreid tot deze uitgave.

App - Gezonde puber Hoe zorgt u als ouder voor een goede begeleiding van uw puber? Deze app biedt informatie en praktische tips.

Chris Huijbregts

Favoriete stek 10 | Pit - Beatrix College

Chris Huijbregts (38 jaar), teamleider 4 vmbo-tl. Chris is dol op motorracen en de geur van rubber en benzine. Geen wonder dus dat hij een paar keer per jaar te vinden is op het circuit in Zolder (België). Hier worden onder andere kampioenschappen gereden voor tourwagens, motors, trucks en nascars. Chris Huijbregts rijdt geen wedstrijden maar doet - samen met zijn beste vriend - mee aan circuitdagen in Zolder. “Dat is écht een dagje uit voor ons”, vertelt hij. “Ik rijd dan vrij of volg een cursus. Er komt veel kijken bij deze sport: hard rijden op het circuit vergt veel oefening, een goede conditie en een hoog concentratievermogen. Eén vergissing en je ligt in de grindbak. Het is dus geen sport voor onbesuisde rijders.”

Chris Huijbregts op het circuit in Zolder


Terugkijkend is Nick Mutsaers uit de zesde klas van het tweetalig atheneum (TTA) blij dat hij voor het tweetalig onderwijs heeft gekozen. “Het is nuttig om te leren presenteren, schrijven en lezen in het Engels, dat komt altijd goed van pas”, zegt hij. “Zeker omdat ik na mijn opleiding aan het Beatrix College aan de Engelstalige studie econometrie ga beginnen.”

Tweetalig onderwijs “Verbreed je horizon” “

Nick Mutsaers

n het begin twijfelde ik”, vertelt Nick, “op de basisschool had ik wel Engels gekregen, maar het voelde alsof ik weer vanaf nul moest beginnen.” “Op TTA krijg je dezelfde stof als op het ‘normale’ vwo; alleen zijn alle lessen in het Engels, behalve de lessen Duits en Frans. Al gauw ging mijn Engels erop vooruit; helemaal toen we een uitstapje naar Engeland maakten. Ook heb ik mijn taalgevoel beter ontwikkeld.”

Verschillende culturen Bij TTA gaat het er niet alleen om dat je de Engelse taal goed beheerst, maar ook om de Engelse cultuur. Nick: “In het eerste jaar zijn we naar Engeland gegaan; om het land en elkaar beter te leren kennen. Daarnaast hebben we in de tweede klas een uitwisseling gedaan naar een middelbare school in Duitsland. We ontdekten de verschillen tussen de Duitse cultuur en die van ons, waaronder in het onderwijs. Ook ben ik vorig jaar met twee andere leerlingen voor een maatschappelijke stage naar Shanghai geweest. We hebben op een arme en een rijke middelbare school in het Engels lesgegeven en een weeshuis bezocht. Je ziet de grote verschillen: tussen arm en rijk, hoe druk het in China is en dat de Chinezen zich nergens voor schamen - zo zagen we bijvoorbeeld dat een man zich scheerde in een café”, vertelt Nick lachend.

Voorbereiding op universiteit “Bij TTA is er meer aandacht voor de wereld om je heen. Elke week praten we in het Engels over het nieuws uit de wereld”, zegt Nick. “Dat verbreedt je horizon. In de onderbouw van TTA ligt de nadruk op het goed beheersen van het Engels. In de bovenbouw bereid je je voor op de universiteit - vooral in de laatste twee klassen. Je leert hoe je onderzoek doet, hoe je academisch schrijft en bronnen beoordeelt.”

“Bij TTA is er meer aandacht voor de wereld om je heen. Elke week praten we in het Engels over het nieuws uit de wereld.” Uitwisselingsprogramma November 2015 |

11


Seyhan & Rik

In duplo WhatsApp, Facebook, Instagram en Twitter. Het zijn maar een paar voorbeelden van social media die leerlingen gebruiken om contact te houden met elkaar. Op het Beatrix College hebben leerlingen vrij toegang tot internet en dus ook tot social media. Hoe gaan leerlingen en de school hiermee om? Teamleider 2 vmbo-tl Seyhan Iyriboz en Rik Claassens uit 5 havo vertellen hierover vanuit hun eigen ervaringen.

S

eyhan Iyriboz licht toe waarom leerlingen vrije toegang tot internet hebben. “We willen leerlingen leren op een gezonde en fatsoenlijke manier met het internet en social media om te gaan”, zegt ze. “Het is een onderdeel van hun leven, van de maatschappij. En het Beatrix College bereidt leerlingen voor op die maatschappij. Daarom kiezen wij ervoor het niet te verbieden. Bovendien hebben we een gedragscode hoe om te gaan met internet en social media.”

Voor- en nadelen social media Rik vertelt dat als hij pauze heeft en zijn vrienden ‘uit’ zijn hij zijn tijd verdrijft met social media. “Ook gebruiken we apps als leermiddel”, zegt hij. “Zo zijn er bijvoorbeeld de quizzen Kahoot! en Socrative om de leerstof te toetsen.

“We willen leerlingen leren op een gezonde en fatsoenlijke manier met het internet en social media om te gaan.” Dat is leuk en gemakkelijk. Het pesten, beledigen via social media vind ik een nadeel.” Volgens Seyhan Iyriboz kleven er nog meer nadelen aan social media. “Het leidt leerlingen ontzettend af als ze hun huiswerk maken en ze kunnen zich minder goed concentreren”, vertelt ze. “Daarentegen zijn er

12 | Pit - Beatrix College

ook voordelen zoals bijvoorbeeld een klassenapp voor snelle informatieverstrekking. En social media is een mooi onderwerp voor verschillende vakken zoals maatschappijleer. Hoe ga je ermee om? Wat zijn de gevaren?”

Secret Rik gaat voorzichtig om met social media. “Het anonieme social netwerk Secret - van twee jaar geleden - heeft me er bewust van gemaakt dat je met social media mensen kunt kwetsen. Anoniem werden leerlingen en docenten beledigd. Dat gaat écht te ver.” Seyhan Iyriboz kan zich de app Secret ook nog herinneren. “Toen dat speelde, hebben we ouders erover ingelicht en extra voorlichting in de mentorlessen gegeven. Degenen die zich op Secret hadden uitgelaten, konden we helaas niet achterhalen omdat de berichten anoniem waren. Uiteindelijk is Secret een stille dood gestorven.”


Seyhan Iyriboz “Op 2 vmbo-tl besteden we aandacht aan sexting. Hopelijk denken leerlingen twee keer na voordat ze zoiets doen. Sexting kan je je hele leven blijven achtervolgen.”

Rik Claassens “Sinds het anonieme social netwerk Secret - van twee jaar geleden ga ik voorzichtig om met social media. Je kunt er mensen mee kwetsen. Dat vind ik écht te ver gaan.”

Cyberpesten Cyberpesten - net zoals via Secret - komt vaker voor. “Daarom”, legt Seyhan Iyriboz uit, “zijn er verschillende voorlichtingsvormen op het Beatrix College. Bijvoorbeeld een toneelstuk over cyberpesten dat door hogerejaars leerlingen voor alle eersteklassers wordt gespeeld. Leerlingen beseffen zich vaak niet dat het heel makkelijk is via social media van alles te roepen over of tegen iemand wat ze face-to-face niet zouden durven zeggen. Bewustwording vergroten en spiegelen helpt.” Ze vervolgt: “Als cyberpesten plaatsvindt, gaan we hierover in gesprek met leerlingen. Ook koppelen we het terug naar ouders. Waar nodig volgen consequenties.” “Dat gebeurt ook op de havo”, beaamt Rik.

“We mogen de smartphone alleen gebruiken voor lesdoeleinden. Zo zijn er bijvoorbeeld de quizzen Kahoot! en Socrative om de leerstof te toetsen.”

Smartphones in de klas

Sexting

Rik heeft vanuit de MR - waar hij deel van uitmaakt - onderzoek gedaan naar het concept Bring your own device dat door het Beatrix College wordt gebruikt. Dat houdt in dat leerlingen hun eigen laptop, tablet of smartphone in de les gebruiken. Rik heeft gekeken naar het gebruik van smartphones in de klas. “Het Beatrix College heeft ervoor gekozen dat leerlingen niet hun smartphone in de les mogen gebruiken - tenzij een docent aangeeft dat ze hun smartphone voor lesdoeleinden kunnen gebruiken”, zegt hij. “De schermpjes van smartphones zijn veel kleiner dan die van laptops en tablets waardoor het voor docenten lastig te zien is waar leerlingen mee bezig zijn.”

“Naast cyberpesten geven we ook voorlichting over sexting”, zegt Seyhan Iyriboz. “Daarbij gaat het om het verspreiden of delen van seksueel getinte foto’s of berichten. Onder andere op 2 vmbo-tl besteden we daar aandacht aan in de mentorlessen. Een onderdeel van deze voorlichting zijn videobeelden van jongeren die zelf te maken hebben gehad met sexting en vertellen over de gevolgen daarvan. Dat is confronterend voor leerlingen. We hopen dat ze twee keer nadenken voordat ze zoiets doen. Sexting kan je je hele leven blijven achtervolgen.”

Mag je überhaupt een smartphone meenemen in de les? Rik: “Dat verschilt per docent. We mogen de smartphone wel gebruiken voor lesdoeleinden. Voor Engels gebruiken we de smartphone bijvoorbeeld als woordenboek. Appen in de klas mag niet. En als je je smartphone tevoorschijn haalt bij een toets, dan wordt daar streng tegenop getreden; het wordt gezien als fraude. We kunnen daarom bij sommige docenten onze smartphones aan het begin van de toets inleveren.”

November 2015 |

13


Wat doen onze leerlingen na het behalen van hun diploma?

Nol van Trier

Docent Nederlands

De adolescentenparadox Nog niet zo lang geleden sprak ik met mijn leerlingen in 5 havo over het gebruik van de smartphone. En met name over het altijd en overal bereikbaar zijn. Ik vertelde dat ik tijdens mijn vakanties in het buitenland steeds goed in de gaten hield waar gratis WiFi was, zodat ik mijn berichten kon ophalen en versturen én mijn ervaringen kon delen op Facebook. Ik verwachtte dat mijn smartphonegebruik zou getuigen van bijzonder modern gedrag. Maar dat bleek toch enigszins anders uit te pakken dan ik had verwacht. “Maar, meneer, wij willen helemaal niet altijd online zijn”, bleek de gemiddelde respons.

Opmerkelijk. Immers, aan het begin van iedere les wandelen alle dertig leerlingen met de ogen gericht op het beeldscherm van hun telefoon het lokaal binnen. Want er moet worden getwitterd, gewhatsappt en wat dies meer zij. Sterker nog: wanneer ik niet aan het begin van elke les aangeef dat de telefoons weg mogen, blijven ze op tafel. En wat er dan gebeurt is volledig in tegenspraak met de genoemde reactie van de leerlingen op mijn opmerking. Die smartphone blijkt vrijwel constant in contact met de digitale wereld te staan! Het apparaat trilt, het beeldscherm licht op en een enkeling is vergeten het geluid uit te schakelen, zodat er ook de meest uiteenlopende ringtones waarneembaar zijn. Interessant. En dan heb ik het vooral over het licht dat er zit tussen het één zeggen en het ander doen. Ik noem dat de adolescentenparadox. Daar valt wel wat over te zeggen.

14 | Pit - Beatrix College


Marieke Hopman was tot voor kort docente filosofie op het Beatrix College. Ze doet nu promotieonderzoek naar het recht van kinderen op educatie.

Spiegel

Marieke Hopman Oud-docente filosofie

H

aar ambities liggen hoog. “Ik wil mensen ervan bewust maken wat het recht op educatie in de praktijk betekent - hier in Nederland en in de Centraal-Afrikaanse Republiek”, zegt ze. “Daarnaast wil ik met oplossingen komen die ervoor zorgen dat kinderen meer gelijke rechten en kansen hebben op het gebied van onderwijs.” In haar promotieonderzoek bekijkt Marieke Hopman het recht op educatie door de ogen van kinderen. “Dat is nodig”, zegt Marieke, “als we willen begrijpen waarom rechten van kinderen worden geschonden. Stel je school is gesloten omdat het oorlog is, heb je dan nog onderwijs?”

Leerlingen hebben touwtjes in handen Marieke Hopman mist het lesgeven op het Beatrix College. “Ik vond het een erg leuke tijd”, zegt ze daarover. “Ik had prettige collega’s en kreeg veel vrijheid. Ik gaf les aan leerlingen in de bovenbouw van het vwo en een eerste klas (plusklas). Ik legde leerlingen de vraag voor wat zij wilden leren. Dat kwam vaak neer op vaardigheden als debatteren, samenwerken en gesprekken voeren.

“Onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om mee te kunnen doen in de wereld.” In het begin vonden leerlingen het gek dat zij de touwtjes in handen hadden. Langzaamaan pakten leerlingen het op en begonnen ze het leuk te vinden. Zo wilde een groepje leerlingen leren hoe je een filosofisch gesprek voert. Ze stelden daarbij hun eigen leerdoelen vast. De toets - die daarmee samenhing - maakten ze niet goed. De leerlingen zijn bij zichzelf te rade gegaan waardoor dat kwam. Na de zomervakantie wilde deze groep leerlingen nog een keer les krijgen in het voeren van een filosofisch gesprek. Ze maakten de toets toen veel beter.”

ch Foto: Human Rights Wat

Klaslokaal in CentraalAfrikaanse Republiek Onconventioneel Het filosofie-examen van 6 atheneum van het Beatrix College is de beste van Nederland. “Dat bewijst maar weer dat als je op een onconventionele manier lesgeeft, je goed kunt scoren binnen de kaders van de overheid”, licht Marieke Hopman toe. Meer over het promotieonderzoek van Marieke Hopman is te vinden op www.kinderrechtenonderzoek.nl.

November 2015 |

15


B Fouten maken:

“Fouten maken hoort bij het leven”, zegt Barbara de Vries, moeder van oud-leerlingen Renske (21) en Jitske (16) van het Beatrix College. “Je leert ervan en wordt er sterker en zelfstandiger door.” Renske en Jitske hebben allebei 5M ‘Anders Leren’ gedaan - Renske op havo-niveau en Jitske op vmbo-tl-niveau. Barbara de Vries is trots op ze: “Alle twee weten ze van aanpakken, weten ze zich goed te redden in het dagelijkse leven.”

Plannen

Barbara de Vries Moeder van Renske en Jitske de Vries “Ik ben trots op mijn twee dochters: door 5M ‘Anders Leren’ weten ze van aanpakken, weten ze zich goed te redden in het dagelijkse leven.”

“Renske had in het begin moeite met plannen”, zegt Barbara de Vries. “Zelf zei ze dat ze de planning in haar hoofd had zitten. Toch kwam het regelmatig voor dat ze een deel van haar huiswerk niet had gemaakt en onvoldoendes haalde. Het Beatrix College greep in voordat ze ‘kopje onder ging’. Samen met haar coach heeft ze gekeken hoe ver ze was in het leerproces. Blijkbaar had ze feedback nodig bij het maken van planningen. Renske en haar coach kwamen erop uit dat Renske planningen op papier moest zetten. Daardoor hield ze het overzicht en vergiste ze zich niet meer bij het maken van haar huiswerk.”

Onvoldoende Barbara de Vries: “Renske en Jitske gingen er goed mee om als ze fouten maakten. Als ze een onvoldoende hadden gehaald, dan concludeerden ze dat ze te weinig hadden geleerd. Ze besteedden voortaan meer tijd aan de voorbereiding van toetsen.”

Pesten “Als er fouten gemaakt worden waarbij een leerling eronder lijdt, niet meer goed in zijn vel zit, dan vind ik dat te ver gaan”, zegt Barbara de Vries. “Bijvoorbeeld als een kind gepest wordt. Jitske heeft daar ook een keer aan meegedaan. Het Beatrix College vroeg Jitske en andere leerlingen op papier te zetten hoe zij het zouden vinden als zij in de schoenen zouden staan van de gepeste leerling. Toen besefte Jitske dat pesten niet leuk is.”

16 | Pit - Beatrix College


goed of voorkomen?

“Je leert niet lopen als je ook niet gevallen bent”, begint Kick van Tulder, leshuisdirecteur van het vmbo-tl en 5M ‘Anders Leren’. Bij 5M ‘Anders Leren’ laten we leerlingen ‘vallen’; daar leren ze van.” Kick van Tulder trekt hiermee de vergelijking met het maken van fouten van leerlingen. “Uiteraard helpen wij ze ook weer met opstaan”, licht hij toe. Kick van Tulder geeft een voorbeeld van wat hij met ‘vallen’ bedoelt. Hij vertelt: “Een moeder belde me op dat haar dochter gestrest was. Na schooltijd zat ze iedere dag uren aan haar huiswerk. Een coach van 5M ‘Anders Leren’ ging hierover met de leerling in gesprek. Al gauw bleek dat ze het wiskundehuiswerk voor zes weken in één week had gemaakt. Ze heeft toen samen met haar coach een meer evenwichtige planning besproken en afgesproken per week te plannen in plaats van meteen al haar huiswerk te gaan maken.”

Kick van Tulder Leshuisdirecteur vmbo-tl en 5M ‘Anders Leren’ “Bij 5M ‘Anders leren’ zitten leerlingen altijd aan een reddingslijn. Wanneer ze zich niet meer veilig voelen of het ten koste gaat van hun eindresultaat, halen we het touw in.”

Reddingslijn “Bij 5M ‘Anders Leren’ zitten leerlingen altijd aan een reddingslijn”, zegt Kick van Tulder. “Wanneer ze zich niet meer veilig voelen of het ten koste gaat van hun eindresultaat, halen we het touw in. Daar kunnen ouders van op aan. We begrijpen dat ouders hun kinderen willen beschermen als zij het moeilijk hebben. Tenslotte hebben wij hetzelfde belang als de ouders: dat hun kinderen hun diploma halen en persoonlijk groeien.”

Samenwerken Samenwerken is een belangrijk onderdeel van 5M ‘Anders Leren’. Kick van Tulder: “Van samenwerken kun je veel leren over jezelf en de ander. Stel: twee leerlingen werken met elkaar samen; de één is uitgesproken; de ander wat meer ingetogen. Dat kan op een gegeven moment misgaan. Het gaat erom dat leerlingen inzien wat er gebeurt; hoe ze hun gedrag kunnen veranderen zodat het prettiger is om met elkaar samen te werken en te komen tot een beter resultaat.”

November 2015 |

17


in

Leshuize Team 5M

bovenbouw

Scholenproject dance4life 2015 Dit jaar doet 4 havo mee met de scholenactie dance4life. Hiermee zetten leerlingen zich in voor een wereld zonder aids.

vmbo-tl & 5M De weg naar jongvolwassen Tijdens de ouderavond refereerden we er al aan; schooljaar 3tl is voor veel leerlingen én ouders een bijzonder jaar. Een jaar waarin je écht niet meer bij ‘de kleintjes’ hoort, maar ook nog niet bij ‘de groten’. Het is een beetje een tussenjaar. Dat zien we ook terug in de ontwikkeling. De leerlingen komen nog ‘jong’ binnen en gaan aan het einde van het jaar als ‘jongvolwassene’ naar 4tl. Dit is een schitterende ontwikkeling om te zien, maar wel eentje die vaak gepaard gaat met de nodige strubbelingen. In gesprek blijven De puberteit slaat in alle hevigheid toe. Dit leidt tot vertwij­ feling, zowel bij uw zoon/dochter als bij u. Soms leidt het zelfs tot vertwijfeling bij de volledige omgeving: “Wat gaat er toch in hem/haar om?” Ondanks dat we vaak geen antwoord krijgen op die vraag, is de vraag stellen wel essentieel. Het maakt dat we in gesprek blijven met een leerling die niet lijkt te willen praten. Dat is meestal maar schijn. Onze ervaring is dat leerlingen juist graag gehoord willen worden, ook als ze weten dat wij het niet eens zijn met de keuzes die ze maken. Grenzen Dat wij dan grenzen stellen is vanzelfsprekend. En telkens weer opnieuw uitleggen dat we grenzen stellen en waarom we die stellen, nemen we graag voor lief. Eigen identiteit Zo kunnen onze leerlingen opgroeien tot jongvolwassenen die zich bewuster zijn van de eigen identiteit, die bewust keuzes kunnen maken, weten wat ze wel én niet willen en waarom. Ze zijn dan uiteindelijk klaar voor het avontuur in de verdere toekomst. Daar werken we met zijn allen hard voor!

18 | Pit - Beatrix College

Dance4life gebruikt muziek en dans om jongeren te betrekken en inspireren. Bovendien motiveert dance4life jongeren om zelf in actie te komen en de verspreiding van hiv en aids wereldwijd terug te dringen. Dat is hard nodig, want nog steeds raken dagelijks 6.000 mensen geïnfecteerd met hiv, waarvan de helft jonger is dan 25 jaar. In beweging De jaarlijkse dance4life-scholenactie startte op 21 en 22 september met een gastles voor alle havo-4-leerlingen door het dance4life-tourteam. Een gastdocent en een jongere uit Kenia brachten jongeren letterlijk en figuurlijk in beweging; ze kregen informatie over de wereldwijde aidsproblematiek. Na het tourbezoek gingen leerlingen zelf aan de slag, bijvoorbeeld door het organiseren van geldinzamelingsacties waarmee voorlichtingsprojecten in Afrika mogelijk worden gemaakt. We sluiten de scholenactie op dinsdag 1 december (Wereldaidsdag) af met het dance4life event 2015.

Trixweek in het teken van profielwerkstuk De Trixweek in oktober stond voor de havo- en vwoeindexamenkandidaten volledig in het teken van het profielwerkstuk. De leerlingen werkten een deel van de vragen uit. Ook gaf een aantal docenten workshops over het schrijven van een verslag en het opstellen van een enquête. Het resultaat van al hun inspanningen presenteren de leerlingen op dinsdagavond 23 februari 2016. Ouders van examenkandidaten, noteer deze datum!


nfo n

Trixweek met binnen- en buitenschoolse activiteiten

onderbouw

Trixweek 2015

Onze nieuwe lichting eersteklassers start traditioneel hun Beatrix-carrière met de Trixweek. Vier dagen gevuld met allerlei activiteiten om elkaar snel en goed te leren kennen. Dit is waardevol voor ons (mentoren, afdelingsleiding en conciërge) en de kinderen. In no time kennen we elkaar al heel behoorlijk en spelenderwijs vinden de leerlingen de weg in onze gebouwen. Buitenschoolse activiteiten Er waren drie buitenschoolse activiteiten. Het klimbos bij Amarant werd uitgebreid bezocht, zodat alle leerlingen die dat wilden het spannende hoogteparcours konden

Klankbordlunch met leerlingen

==

Twee keer per schooljaar organiseren we een klankbordlunch met een aantal leerlingen uit ons leshuis. Tijdens de lunch - meestal buiten school - praten we op een informele manier over onderwerpen als: sfeer en veiligheidsbeleving in het leshuis, invulling van de lessen, het coachuur, toetsstress, ziekteverzuim, onderwijsprojecten.

afleggen. Ook zwommen leerlingen in zwembad Reeshof en voor de bosspelen hadden we een deel van De Oude Warande gereserveerd. Door het slechte weer verplaatsten we dit onderdeel naar de circustent die op ons schoolplein stond. Binnenschoolse activiteiten Binnen school maakten leerlingen kennis met de mediatheek en de afdeling Remedial Teaching; bekeken ze twee voorstellingen en speelden ze het leshuisspel. In de mentorlessen maakten leerlingen een poster en een klassenyell en speelden ze kennismakingsspelletjes. Het accent lag op teambuilding, op de omgang met elkaar. De Trixweek sloten we af met een spetterende disco.

Eerste foto’s zelfgebouwde drone De 2 havo- en 2 atheneumklassen maakten op de kennismakingsdag begin september de eerste drone-foto’s van een zelfgebouwde drone in recreatiepark ’t Zand in Alphen. De drone is vorig jaar gebouwd tijdens de lessen Wetenschap & Technologie in de onderbouw.

Uiteraard kunnen leerlingen kritische vragen stellen en met verbetervoorstellen komen. Deze klankbordlunches zijn behalve gezellig ook een prima manier om te ‘meten’ hoe het gaat in ons leshuis. En om goede ideeën ‘mee te pikken’. Kortom, een voedzame en gezonde lunch!

November 2015 |

19


A

genda Beatrix College

november 2015 t/m maart 2016

Vakanties

Activiteiten

Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Goede vrijdag 2e paasdag

21 december 2015 t/m 1 januari 2016 5 t/m 12 februari 2016 25 maart 2016 28 maart 2016

Halloween workshops 1tta Schoolfotograaf Graduation 4tta Groot Beatrix Dictee alle eerste klassen ZIEN DOEN BELEVEN Bezoek Tilburg University 4a Brussel 3tta Excursie Aken/Lille 3ha Music Event: examen(school)concert Kerstactiviteit 2tl, 3tl, 4tl Kerstviering Kerstactiviteit 1th, 1a1ha, 1tta, 2h, 2a, 2tta, 3tta Internationale maatschappelijke stage 4tta Bezoek hbo/wo 3ha OPEN DAG Little Victorians 1tta Aanmelding nieuwe leerlingen Engeland uitwisseling 3tta Discovering Shakespeare 2tta Schrijversdag 3ha en 5M Excursie Breendonk 3ha Kangoeroewedstrijd 1th, 1a1ha, 1tta, 2tl, 2h, 2a, 2tta, 3tta, 5M Musical schoolbreed

3 november 2015 4 en 5 november 2015 10 november 2015 10 november 2015 14 november 2015 10.00 - 14.00 uur 18 november 2015 19 november 2015 1 december 2015 11 december 2015 19.30 uur 17 december 2015 18 december 2015 18 december 2015 26 januari 2016 29 januari 2016 30 januari 2016 10.00 - 15.00 uur 1 of 3 februari 2016 8 en 10 maart 2016 15.00 - 21.00 uur 13 t/m 19 maart 2016 14 of 16 maart 2016 15 maart 2016 16 maart 2016 17 maart 2016 30 maart t/m 1 april 2016

Ouderavonden Klas 1th, 1a1ha, 1tta, 2h, 2a, 2tta, 3tta Onderbouw Klas 1th, 1a1ha, 1tta, 2h, 2a, 2tta, 3tta Tl en 5M

Bovenbouw

Optionele gesprekken met docenten/coaches 2tl, 3tl, 4tl Klas 3 5M (pakketkeuze) Klas 2tl, 3tl, 4tl Klas 3tl (pakketkeuze) Klas 2tl (sectorkeuze) Optionele gesprekken met docenten/coaches 2tl, 3tl, 4tl Klas 4tl (potentiĂŤle zakkers) Klas 2tl, 3tl, 4tl Klas 3ha, 4a, 4h, 5a, 5h, 6a Klas 3ha (profielkeuze) Vakkenvoorlichting over 4h voor 4tl Vakkenvoorlichting 3ha, 3tta Klas 3tta (profielkeuze en tta bovenbouw) Internationale maatschappelijke stage 4tta Klas 3ha, 4a, 4h, 5a, 5h, 6a Resonancegroepen alle klassen Thema-avond ouderraad alle klassen

Alle klassen

8 december 2015 1 maart 2016 23 t/m 27 november 2015 1 december 2015 19.00 uur 8 december 2015 19 januari 2016 19.30 uur 2 februari 2016 18.45 uur 15 t/m 18 februari 2016 16 februari 2016 19.30 uur 1 maart 2016 8 december 2015 16 december 2015 5 januari 2016 5 januari 2016 19 januari 2016 26 januari 2016 1 maart 2016 24 november 2015 22 maart 2016

19.30 uur

19.30 uur

19.30 uur 19.30 uur

Pit nr. 1  

Pit is het halfjaarlijkse magazine van het Beatrix College met nieuws en achtergrondinformatie.