Page 1

# 4 | jaargang 2 April 2017 Magazine van het


Inhoud

Plezier en dankbaar

4

Beste lezer,

Wilma van Noort ziet ernaar uit om samen met medewerkers van het Beatrix College het onderwijs nog meer af te stemmen op leerlingen.

Dit is het laatste voorwoord dat ik schrijf als rector van het Beatrix College. Mijn opvolgster, Wilma van Noort, is al ruim een maand in functie. We zijn heel blij dat het gelukt is om een ervaren, toegankelijke en slimme dame als rector te krijgen voor onze prachtschool. Verderop in dit nummer kunt u kennis met haar maken. In de negen jaar van mijn rectorschap hebben we successen en tegenslagen gehad. Het is geen dag saai geweest. Hoefde ik niet elke morgen zo vroeg op, dan was ik letterlijk fluitend naar mijn werk gegaan. Met plezier en dankbaarheid denk ik terug aan de manier waarop we de groei hebben opgevangen (van 1900 naar 2600 leerlingen), de toekenning van het predicaat excellent door het ministerie, de onderscheiding als beste onderwijswerkgever in het voortgezet onderwijs en – recent nog – het winnen van de Brabantse Onderwijsprijs (en misschien, op het moment dat u dit leest, zelfs de Nationale Onderwijsprijs). Elke dag te mogen werken met mensen die het beste uit zichzelf en de leerlingen willen halen, was een voorrecht. Je zal maar rector van zo’n school mogen zijn.

Buitenshuis

Niek Bootsma

Pit Het halfjaarlijkse magazine van het Beatrix College met nieuws en achtergrondinformatie.

Beatrix College Ketelhavenstraat 3, 5045 NG Tilburg Tel. 013 571 17 25 E-mail: info@beatrixcollege.nl www.beatrixcollege.nl

8

komen In sporthal Dongewijk vinden de jaarlijkse eindexamens plaats

Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor de wereld om hen heen.

Voorbereidingen eindexamen gebeuren het hele jaar door

12

De grootste tegenslag is natuurlijk het plotselinge overlijden van twee van onze leerlingen geweest, in november 2016. Natuurlijk is de schok en het verlies het grootst voor de gezinnen van deze leerlingen, maar ook de andere ouders en medewerkers waren verslagen en verdrietig. Om dan de draad weer op te pakken en de scholengemeenschap weer in beweging te krijgen, dat was de zwaarste tijd van mijn loopbaan hier. En hoewel de school weer langzamerhand up and running is, staan we in dit nummer stil bij deze dramatische gebeurtenis. Ik wil u danken voor het vertrouwen dat de school (en ik) hebben mogen ontvangen in de afgelopen jaren. Ik ben ervan overtuigd dat uw vertrouwen ook de komende jaren groot zal blijven: het Beatrix College zal zich blijven ontwikkelen als een school met sfeer, kwaliteit en nieuwsgierigheid naar hoe het nog mooier en beter kan.

Nieuwe rector

Voorsprong

Meer grip op leren met keuzeleren.

Dilemma

De organisatie van de eindexamens is in handen van de kerngroep. Die bestaat uit Marc van Dongen, Judith Simpelaar (havo/vwo), Yalcin Metin (vmbo-tl) en Chris Huijbregts (teamleider 4 vmbo-tl). Daarnaast dragen nog vele anderen bij. In september evalueert de kerngroep het voorgaande jaar, controleren docenten de vakkenpakketten en legt de administratie een lijst ‘bijzondere gevallen’ aan. “Soms hebben leerlingen recht op tijdverlenging of moeten we speciaal meubilair regelen.”

16

Lucio Santamaria wil leerlingen aan het denken zetten over het gebruik van hun mobiele telefoon.

3 6 7 10 11

14 Kapstok - Favoriete stek

Cartoon

15 18 20

Infographic - Column

Pyjama “Wanneer een leerling niet verschijnt, bellen we direct. We hebben zelfs weleens een leerling opgehaald die nog in pyjama stond”, herinnert Marc zich. Wanneer de leerlingen klaar zijn, beginnen de docenten met nakijken. Niet alleen de examens van hun eigen leerlingen, maar ook die van andere scholen (de tweede correctie).

“Het is net een militaire operatie.”

De kluis

Chris Huijbregts Yalcin Metin

Medicijndoos

Binnenkomen Weekblog

M

et knikkende knieën schuiven de meeste laatstejaarsleerlingen aan hun tafeltje in de gymzaal, wanneer ze beginnen aan hun eindexamen in mei. De voorbereidingen voor die spannende dagen beginnen al veel eerder. “Eigenlijk zijn we het hele jaar bezig met de centrale examens”, vertelt examensecretaris Marc van Dongen.

Spiegel Leshuisinformatie Agenda

In gesprek met je kind

Redactie: Beatrix College, Edwin Dieleman, Lonneke van Eldijk, Marc Faes, Tom Heijnen en Studio Vloed, Daniëlle Jansen Ontwerp & illustraties: Jeroen van den Boer Ontwerp Fotografie: Beatrix College, Ben Strijbos Druk: Drukkerij ELKA Oplage: 3650 exemplaren

In oktober bestelt de kerngroep de examens en in februari hoort de inspectie hoeveel leerlingen het examen met tijdverlenging gaan maken. “Dan maken we een surveillancerooster en bekijken we hoeveel computers we moeten plaatsen”, beschrijft Marc. “Ook maken we dan onze medicijndoosjes in orde. Daarin stoppen we allerhande zaken die de leerlingen nodig kunnen hebben: paracetamol, rekenmachines, maandverband, potloden, gummetjes en pleisters.” Vlak van tevoren worden de examenpakketten verzegeld geleverd en gaan in de kluis. “De sleutel ligt tijdens de examenperiode elke dag op een andere plek.” Na de meivakantie gaan de eindexamens van start. “Wij huren een zaal waar ’s avonds weer wordt gesport. Dus bouwen we de examenstelling elke ochtend op en breken die ’s middags weer af, samen met zo’n vijftien leerlingen, teamleiders en conciërges”, aldus Marc van Dongen. “Het is net een militaire operatie.”

Marc van Dongen Judith Simpelaar “Na een week of twee is meestal het aantal behaalde punten op een examen bekend. Welk cijfer daarmee correspondeert, de normering, horen wij ook pas op de uitslagdag. Dan berekenen we de cijfers en bellen we de leerlingen.” April 2017 |

3


Niek Bootsma

Doorgewinterde nieuwe rector voor Beatrix College Sinds 1 maart heeft het Beatrix College een nieuwe rector: Wilma van Noort. Zij volgde Niek Bootsma op. Hij was meer dan negen jaar de drijvende kracht achter de school. Met Wilma haalt het Beatrix College een doelgerichte en mensgerichte rector in huis.

Wilma van Noort

W

ilma is getrouwd en heeft twee studerende kinderen. Momenteel woont ze in Nieuwerkerk aan den IJssel, maar ze gaat verhuizen naar Brabant. Wilma – oorspronkelijk opgeleid als bedrijfsinformaticus – heeft inmiddels haar sporen verdiend in het onderwijs. “Ik heb mijn eerstegraads lesbevoegdheid algemene economie en bedrijfseconomie gehaald”, vertelt ze. “Daarna was ik achtereenvolgens docent Management & Organisatie en conrector op Scholengemeenschap Spieringshoek, directeur van het Oranje Nassau College, senior adviseur onderwijs bij BMC Advies en rector van het Anna Lyceum en de Anna MAVO. Sinds 2009 ben ik bestuurder van het landelijke Platform Theoretische Leerweg (TL).”

Verschillende redenen

“In ieder geval wil ik kijken hoe we de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en het onderwijs op maat verder uit kunnen bouwen.”

Om verschillende redenen koos Wilma voor het Beatrix College. “Het spreekt me erg aan dat de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen centraal staat. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de school een kleinschalige uitstraling heeft en onderwijs op maat biedt. Ook vind ik het prettig dat er een informele sfeer heerst en medewerkers voortdurend het initiatief nemen om het onderwijs beter te maken. Ik zie ernaar uit om samen met de medewerkers het onderwijs nog meer af te stemmen op de leerlingen.”

Trots Niek is met plezier rector van het Beatrix College geweest. “Ik ben trots op wat we met zijn allen hebben bereikt”, zegt hij glunderend. “Het aantal leerlingen is in negen jaar tijd van 1950 naar 2622 gegroeid. We hebben die toename goed opgevangen door een nieuw leshuis te bouwen. Ook is het ons gelukt om onze kleinschalige sfeer te behouden. Bij ons is ieder kind uniek. Dat zit in de genen van de school. Verder hebben we de nodige erkenning gekregen. We zijn een excellente

4 | Pit - Beatrix College

school, we waren in 2013 de beste onderwijswerkgever en hebben onlangs de Onderwijsprijs Noord-Brabant voor het Beatrix Maatschappelijk Ondernemen (BMO) gewonnen. Dat doet ook iets met de school. We hebben vertrouwen en zijn trots, maar zijn zeker niet zelfgenoegzaam. Het Beatrix College blijft zich steeds vernieuwen.”

Verschillende fases “Terugkijkend kun je de periode dat ik rector ben geweest in tweeën delen”, gaat Niek verder. “De eerste vier jaar was ik een zakelijke rector en heb ik me gericht op het opbouwen van de schoolorganisatie. Er is onder andere een nieuwe schoolleiding gekomen en we hebben de gebouwen anders ingedeeld. Daarna zijn we ons gaan bezighouden met de vraag hoe we bij kunnen dragen aan de brede ontwikkeling van leerlingen. Hierdoor kregen het tweetalig onderwijs en 5M ‘Anders Leren’ een enorme boost, hebben we BMO opgezet en zijn we gaan samenwerken met Factorium Podiumkunsten.”

“Het Beatrix College heeft vertrouwen en is trots, maar is zeker niet zelfgenoegzaam. We blijven ons steeds vernieuwen.” Iets anders Niek vond het na meer dan negen jaar tijd voor iets anders. “Officieel ben ik vanaf 1 januari 2017 bestuurder van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (Stichting OVOT) waar het Beatrix College ook onder valt”, vertelt hij. “Feitelijk ben ik al vanaf augustus 2016 bezig. In die hoedanigheid werk ik aan de strategische doelstellingen van de stichting. Samen met Wilma en de rectoren van het Reeshof College en het Willem II College gaan we verdere invulling geven aan deze stichting. Dan gaat het om hoe de stichting zich ten opzichte van de scholen verhoudt en wat er thuishoort bij de stichting en bij de scholen. Ik heb er zin in om samen slimme dingen te bedenken die interessant zijn voor kinderen en ouders en die kansen bieden om samen te werken met de maatschappij”, besluit Niek enthousiast.

Kennismaken De nieuwe rector gebruikt de eerste tijd op het Beatrix College om de medewerkers en de organisatie te leren kennen. “Ik werk graag samen met medewerkers aan goed onderwijs. In ieder geval wil ik kijken hoe we de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en het onderwijs op maat verder uit kunnen bouwen.”

April 2017 |

5


Weekblog

Week 41 tot 43 15 t/m 26 oktober 2016

L

evi van Iperenburg uit 5 tta 2 ging op maatschappelijke stage naar Malta met klasgenoot Rens Kloosterman. Zij hebben stage gelopen bij een duikschool en de cultuur van Malta verkend.

Zaterdag | 15 oktober

Dinsdag | 18 oktober

Woensdag | 19 oktober

15.00 Aangekomen in mijn gastgezin op Malta. Het is hier 35 graden!

10.00 Wat formulieren in het systeem verwerkt, meegeholpen met de duikspullen. 12.30 Klaar voor vandaag. Rustig naar huis gewandeld. Bleek na een uur dat ik de verkeerde kant op liep! 15.40 Terug bij het gastgezin, kapot van de lange wandeling. Snel een middagdutje.

06.00 Weer vroeg op. Administratie en schoonmaak. 20.00 Naar Mdina (de oude hoofdstad) en Valletta (de huidige hoofdstad) geweest. Was het hoofdkwartier van de Order of St. John, de ridders.

Maandag | 17 oktober 10.00 Eerste stagedag. Ik krijg kort uitleg over mijn stage bij DiveShack. 11.00 Duikspullen voorbereiden voor een groep duikers. Ze gaan duiken bij een wrak aan de baai. 14.00 De spullen van de eerste groep gewassen en geordend en de spullen voor de tweede groep klaargelegd.

Levi van Iperenburg klas 5 t ta 2

Vrijdag | 21 oktober

Maandag | 24 oktober

06.00 Administratie gedaan en nieuwe duikspullen gekregen. Rens was ziek, dus erg druk! Ook was er een groep Nederlandse duikers. 11.00 Helpen met een groep snorkelaars (en mocht zelf ook mee, voor het eerst). 13.30 Samen met Rens gesnorkeld in de baai. Veel mooie vissen en mooi koraal gezien! 15.00 Afval opgedoken bij het rif, totaal 209 kg. Actie van DiveShack.

11.00 Gratis duik gekregen! Omdat we zo goed gewerkt hebben. Naar een ondiep wrak gedoken, met Rens. Heel veel vissen gezien.

Zondag | 23 oktober 06.00 Laatste werkdag. Administratie en grote schoonmaak. 18.30 Stage zit erop, gedag gezegd tegen al onze collega’s. Stroopwafels gegeven.

Dinsdag | 25 oktober 10.00 Vroeg opgestaan, want op tour naar Gozo en Comino, eilanden bij Malta. 12.00 Aankomst op Gozo. Vreemd water hier, heel donkerblauw. Kasteel bezocht, dat zelfs een eigen kathedraal had. 15.30 Aankomst op Comino. Zwemmen in de Blue Lagoon. Vissen aten het brood zo uit je hand. Prachtig koraal hier.

April 2017 |

7


Bij het Beatrix Maatschappelijk Ondernemen (BMO) werken 190 leerlingen aan verschillende projecten met een maatschappelijk doel. Hier lichten we twee projecten eruit: een feest voor jongeren en een bezoek van kinderen – waarvan hun ouders minder bedeeld zijn – aan de Efteling.

Buitens huis ien leerlingen uit 2 havo 4 regelen een feest voor 12- tot 15-jarigen. “In het begin dachten we er te makkelijk over”, zegt leerling Sandro Pala. “Maar al snel kwamen we erachter dat er veel komt kijken bij het organiseren van een feestje”, vult leerling Vinny van Gorp aan. “We moesten nadenken en beslissingen nemen over allerlei zaken zoals de locatie en de promotie van het feest.”

BPM Een naam voor het feest hebben de leerlingen al: BPM (beats per minute). Ook is de locatie bekend: Jongerencentrum A16 in Rijen. Vinny: “We kwamen uit bij A16, omdat ik hier vrijwilligerswerk doe. Bovendien mogen we de ruimte van het jongeren­ centrum gratis gebruiken en ondersteunt een coach van A16 ons.”

Loslaten Suus Beijer begeleidt de leerlingen met hun project. “Ze zijn gemotiveerd, ze doen veel vanuit zichzelf en ze blijven met ideeën komen”, vertelt ze. “In het begin verliep de taakverdeling stroef. Een kleine groep leerlingen trok alle taken naar zich toe.”

“Ik had er best moeite mee om mijn taken los te laten”, geeft leerling Gijs Broek toe. Suus: “Uiteindelijk hebben we de taken gesplitst. Sindsdien houden de leerlingen meer rekening met elkaar en werken beter samen. Ook zien ze van elkaar waar ze goed in zijn.”

Wat hebben de leerlingen van het BMO-project geleerd? Vinny: “Ik neem meer mijn verantwoordelijkheid, ook in de les.” “Ik weet nu veel beter hoe ik problemen op kan lossen”, zegt Sandro.

BMO-project: arme kinderen bezoeken Efteling Docent scheikunde Linda van den Broek coacht met veel plezier Milan Bulsink, Batuhan Bicak en Daan van Geel uit 2 vmbo-tl 2 bij hun BMO-project. “Het spreekt me erg aan dat zij kinderen die in armoede leven een onbezorgde dag in de Efteling willen bezorgen”, vertelt ze. “Ik vind het mooi dat deze leerlingen zich kunnen inleven in anderen.”

Valkuilen

Erkenning voor BMO

Milan, Batuhan en Daan kwamen verschillende valkuilen tegen. Daan: “In het begin trok ik alleen de kar en dat frustreerde me. We hebben daarover met elkaar gesproken en daardoor werken we nu veel beter samen.”

Op 24 november 2016 ontving het Beatrix College de Onderwijsprijs Noord-Brabant – een bronzen olifant – voor het Beatrix Maatschappelijk Ondernemen (BMO). “We hebben deze prijs vooral gewonnen”, zegt BMO-projectleider Geert Smolders, “omdat leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces, ze zich zelfstandig ontwikkelen en ze verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om hen heen.”

“Daarnaast”, zegt Batuhan, “vertelden Milan en ik niet waar we mee bezig waren.” “We regelden bijvoorbeeld de sponsoring en het vervoer. Daarom hebben we de afspraak gemaakt dat we elkaar via onze appgroep vertellen welke taken we doen en af hebben.”

“Ik vind het mooi dat deze leerlingen zich kunnen inleven in anderen.”

Verankerd Geert vervolgt: “Daarnaast speelde ook mee dat we BMO groots hebben opgezet, iedere leerling mee kan doen, BMO verankerd is in ons schoolbeleid en we goed hebben onderbouwd waarom we BMO doen zoals we het doen.”

Ook vindt Daan het moeilijker dan hij had gedacht om geld in te zamelen. “We hadden eerst het idee om flessen met statiegeld te verzamelen. Maar al snel kwamen we erachter dat we wel heel veel flessen nodig hadden om kaarten voor tien kinderen voor de Efteling te kunnen kopen”, zegt hij lachend. “We gaan nu een aanvraag indienen bij stichting Ik ben geweldig en kunnen dan maximaal 1000,- euro voor ons plan krijgen. Dat hebben Milan en Batuhan allemaal voorbereid.”

Op de kleintjes letten De leerlingen letten ook op de centjes. Milan: “Ik ben naar een tweedehands fietsenzaak gegaan en heb gevraagd of we fietsen konden lenen. Dan kunnen we met de fiets naar de Efteling en blijft het betaalbaar.” “Milan en ik zijn alle twee naar een andere supermarkt gegaan om te kijken hoeveel het ons kost om lunchpakketjes te maken”, besluit Daan.

Linda van den Broek In de race

Suus Beijer

Het Beatrix College is – met elf andere middelbare scholen – in de race voor de Nationale Onderwijsprijs. Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog niet bekend welke school de Nationale Onderwijsprijs heeft gewonnen.

Batuhan Bicak en Daan van Geel 8 | Pit - Beatrix College

Milan Bulsink

April 2017 |

9


Top 10: absenties van leerlingen op het Beatrix College

Het overlijden van Victor Overman en Lynn van Hellemond heeft een diepe indruk gemaakt op medewerkers van het Beatrix College, leerlingen en ouders. Het riep niet alleen verdriet op, maar ook angst. Angst om nog een leerling te verliezen. Daarom organiseerden de ouderraad en de schoolleiding eind januari twee thema-avonden Ken ik mijn kind? voor ouders.

1

2

Ziek 35%

6 Tandarts

3

Orthodontist

7 5%

Uitvaart

4%

15%

4

Medische Huisarts 10% behandeling 15%

8

9

Reisvertraging 3%

Verslapen 3%

Jos Baijens

Inspireren en stimuleren Docent Nederlands

5

Het onderwijs in Nederland is, in het algemeen, niet inspirerend en stimulerend voor kinderen. Dat schrijft Arnon Grunberg, een van onze meest productieve schrijvers, in zijn Voetnoot in De Volkskrant van 26 november 2016. Hij heeft het mis, vind ik. Ik daagde hem via een ingezonden brief uit om op het Beatrix te komen kijken en meedoen, zodat hij met eigen ogen ons onderwijs zou zien. Het Beatrix biedt immers iedere dag stimulerend en inspirerend onderwijs. Hij nam de uitnodiging aan en kwam 13 februari kijken in een les voor 5 havo. Daarnaast gaf hij zelf een les aan zo’n zestig leerlingen, die zich vrijwillig hadden gemeld, over het boek De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans.

Ziekenhuis 8%

ustine Pardoen – expert op het gebied van mediaopvoeding van pubers – liet zien hoe de cultuur van onze kinderen er anno 2017 uitziet. Kinderen communiceren nu bijvoorbeeld vooral online met elkaar.

10 Feest

2%

Welnu… hij vond het inspirerend! Vooral de informele gesprekken aan tafeltjes met groepen leerlingen vond hij heel prettig en positief. De leerlingen vroegen hem het hemd van het lijf en hij stelde zelf indringende vragen. De openheid van onze leerlingen, de spontaniteit en het durven zeggen wat je denkt, verrasten hem. Eén leerlinge vertelde hem dat ze zonder de aanmoediging van een docent nooit Jan Wolkers’ Turks Fruit en Kluuns Komt een vrouw bij de dokter zou hebben gelezen en dat ze blij was dat ze die boeken nu kende. Een andere leerling vertelde dat hij school nodig had om accountant te worden. Als er zo’n veilige sfeer in de klassen was, als leerlingen over hun school en docenten openlijk hun mening durfden te geven, was het volgens hem goed. Met groot gemak leidde hij vervolgens de overvolle klas en er ontstond een boeiend en diepgaand gesprek over de acceptatie van afwijkende normen en waarden in een groep. Arnon Grunberg genoot zichtbaar van het contact en voelde zich als een vis in het water. Hij komt zelfs graag nog een keer terug. Dan wil hij verder discussiëren over inspireren en stimuleren.

10 | Pit - Beatrix College

Hoe ga je in gesprek met je kind? Belevingswereld

Thema-avond ‘Ken ik mijn kind?’ In memoriam

Elke ouder zal herkennen dat de belevingswereld van onze pubers op sommige momenten ver van die van ons afstaat! Daarom is het belangrijk in gesprek te zijn en te blijven met onze kinderen. Justine gaf hierover een aantal tips zoals wees betrokken bij een puber, maar geef hem ook de ruimte en puberaal gedrag hoort erbij.

Positief Ouders reageerden erg positief op de thema-avonden. Ze zijn goed geïnformeerd over onder andere populaire apps en de privacy-paradox (persoonlijke informatie delen op social media) en gingen aan de slag met vragen die ze hun eigen kind willen stellen.

Echte vragen Justine gaf ouders mee om ‘échte vragen’ aan hun kinderen te stellen. Dat is een goed getimede vraag, zonder waardeoordeel, waarmee je een kind aan het denken zet over zijn gedrag. Niet vanuit onbegrip en oordeel, maar vanuit oprechte belangstelling. Omdat we van onze kinderen houden en ze ècht willen kennen.

Aandeel ouderraad “Het overlijden van Victor en Lynn leidde bij ouders tot angst en twijfel”, zegt lid van de ouderraad Rolf Brand. “Deze angst werd gelukkig gedeeld, ook met de ouderraad. We vonden het belangrijk dat ouders hierover met elkaar in gesprek konden gaan. Uiteindelijk is hier de thema-avond uit voortgekomen. Als ouderraad hebben we daarmee ouders kunnen ondersteunen.”

Victor Overman

Lynn van Hellemond

2002 - 2016

2004 - 2016

Op 21 november 2016 ontvingen wij het afschuwelijke bericht dat een dag eerder een van onze leerlingen uit 3 tta, Victor Overman, was overleden. Een aardige, rustige en geliefde leerling die ons plotseling ontviel. Terwijl iedereen binnen de school deze gebeurtenis probeerde te verwerken, kregen we woensdag 30 november het bericht dat Lynn van Hellemond uit 2 tta was overleden. Lynn was een populaire, enthousiaste en lieve meid. De school was erg ontdaan. Het verlies van Victor en Lynn hebben we als school een plek kunnen geven, omdat collega’s en medeleerlingen – samen met de ouders van Victor en Lynn – troost bij elkaar konden en kunnen vinden. Onze gedachten zijn bij de ouders en broers van Victor en ouders en zus van Lynn die dit onverwachte verlies moeten dragen. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Schoolleiding Beatrix College

April 2017 |

11


Pascal & Jasper

Voorsprong Keuzeleren: leerlingen krijgen meer grip op leren Na de carnavalsvakantie is de periode keuzeleren van start gegaan. Leerlingen

Jasper Volbeda “Het is een grote verandering dat we zelf onze vakken mogen kiezen voor de keuze-uren. Daarom vind ik het fijn dat er ook naar onze mening is gevraagd.”

uit 3 en 4 havo en 3, 4 en 5 vwo kunnen tijdens zeven weken – naast een aantal verplichte vakken – kiezen welke vakken ze willen volgen. Hiermee maakt het

Pascal van Asperdt

Beatrix College leerlingen meer eigenaar van hun leerproces en bereidt hen voor op hbo of universiteit.

T

eamleider 4 havo en docent wiskunde Pascal van Asperdt is vanaf het begin betrokken bij de periode keuzeleren. “We hebben als docenten gekeken wat leerlingen – naast de vakken – nodig hebben om de overstap naar hbo of universiteit te kunnen maken. We kwamen erop uit dat leerlingen een kritische houding moeten hebben, keuzes moeten kunnen maken en verant­ woordelijkheid moeten kunnen nemen. We realiseerden ons dat – als we dit willen bereiken – we het lef moeten hebben om zaken om te gooien. Zo is het idee voor de periode keuzeleren ontstaan. Hiermee willen we ervoor zorgen dat leerlingen meer vat krijgen op hun leren en daardoor gemotiveerder zijn.”

Leerling Jasper Volbeda uit 4 havo plant in zijn keuze-uren vakken zoals wiskunde en scheikunde waar hij minder goed in is. “Daarnaast kies ik ervoor om vakken als scheikunde bij een andere docent te volgen, omdat degene me meer aanspreekt”, vult hij aan.

Positief Jasper staat positief tegenover keuzeleren. “Ik heb nu niet meer tot en met het negende uur les, maar ben na het zesde uur uit. Dat vind ik fijn, omdat ik me de laatste uren niet meer zo goed kan concentreren. Ook heb ik nu meer tijd voor mijn huiswerk.”

Klankbordlunch Vorig jaar november heeft de school een klankbordlunch voor vijftien leerlingen uit 3 en 4 havo en 3, 4 en 5 vwo georganiseerd. Pascal: “We wilden van deze leerlingen horen hoe zij tegen keuzeleren aankijken. Dat vinden we belangrijk, omdat we iets goeds voor leerlingen neer willen zetten en we hen serieus willen nemen.”

“In mijn keuze-uren plan ik vakken zoals wiskunde en scheikunde waar ik minder goed in ben.”

“Met de periode keuzeleren willen we ervoor zorgen dat leerlingen meer vat krijgen op hun leren en daardoor gemotiveerder zijn.”

Jasper was een van de deelnemers aan de klankbordlunch. “Dat we zelf onze vakken mogen kiezen voor de keuze-uren is een grote verandering”, zegt hij. “Daarom vind ik het fijn dat er ook naar onze mening is gevraagd. Wij moeten het tenslotte doen.”

Keuze-uren

Moeilijke keuzes

“Met de periode keuzeleren brengen we het aantal verplichte lessen per vak terug naar één of twee lesuren per week”, gaat Pascal verder. “De andere uren zijn keuze-uren. Hier kunnen leerlingen zelf kiezen welk vak ze willen volgen. In de praktijk betekent dat dat leerlingen het derde, vierde en vijfde uur een verplicht vak volgen en het tweede, zesde en zevende uur een keuze-uur hebben.”

12 | Pit - Beatrix College

“De periode keuzeleren vraagt niet alleen om ander gedrag van leerlingen, maar ook om een andere benadering van docenten. Als docenten moeten we leerlingen loslaten en het vertrouwen hebben dat het goed komt.”

“Ik en de andere leerlingen denken dat sommige leerlingen het moeilijk vinden om keuzes te maken”, gaat Jasper verder. Pascal reageert hierop: “Elke leerling bespreekt tijdens zijn wekelijkse coachuur de keuzes die hij heeft gemaakt en waar hij daarbij tegenaan liep. Leerlingen die het lastig vinden om vakken te kiezen, ondersteunen we extra. Het is de kunst voor de coaches om die vragen te stellen waardoor leerlingen slimmere keuzes maken.”

Populaire docenten Jasper merkt nog iets op. “De periode keuzeleren werkt volgens het systeem ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dat kan ertoe leiden dat ik nauwelijks of nooit vakken kan volgen bij populaire docenten”, vertelt hij. Pascal haakt hierop in: “Daarom hebben we ervoor gekozen dat leerlingen bij de verplichte uren hun vaste docent hebben.”

Loslaten “Keuzeleren vraagt niet alleen om ander gedrag van leerlingen, maar ook om een andere benadering van docenten”, voegt de teamleider van 4 havo toe. “Als docenten moeten we leerlingen loslaten en het vertrouwen hebben dat het goed komt. Daarnaast heeft de periode keuzeleren tot gevolg dat de meeste docenten maar één verplichte les per week hebben. Dat houdt in dat ze in die ene les meer stof moeten behandelen. Niet elke docent vindt dit even makkelijk. Daarom hebben we tijdens onze studiedag en studiemiddag aandacht besteed aan hoe je zo’n les opzet.”

April 2017 |

13


De keuze van Pit

App - Cozi Cozi is een app die kan helpen om de drukke familieplanning samen te brengen.

;

Website - www.voedingscentrum.nl Heeft u problemen met het eetgedrag van uw kind? Het Voedingscentrum geeft in een filmpje tips over hoe u het gesprek met uw kind hierover kunt beginnen.

Boek - Pubers van nu Hoe kun je je als volwassene werkelijk verbinden met pubers op een manier die hen helpt in hun groei naar volwassenheid? Hierover gaat dit boek.

Website - www.nibud.nl Met zakgeld en kleedgeld leert uw kind goed met geld omgaan. Het Nibud helpt u op weg met de checklist geldafspraken met pubers.

Marij Boons

dat ik naar de toneelschool wilde”, vertelt ze. “Alleen durfde ik het nog niet te zeggen. Een docent van het Beatrix College raadde me toen aan om de Landelijke Oriëntatiecursus Theaterscholen te doen. Daarna wist ik het zeker: ik wil actrice worden.”

Spiegel

Jamie Grant Oud-leerling

J

amie studeerde in 2011 af aan de Toneelacademie Maastricht. Ze werd al in 2009 bekend met een rol in de korte film Gewoon Hans met Hans Teeuwen. Verder speelde ze in series als In Therapie, Flikken Maastricht en Klem en bij Theater Artemis. Ze heeft haar eigen performance collectief Bouillabaisse.

Slappe lach De actrice zat van 1998 tot 2003 op het Beatrix College. “Als ik terugdenk aan deze tijd, dan zie ik de pauzes voor me waarin ik en mijn vriendinnen hangend tegen de muur stonden te kletsen. Ook hadden we vaak de slappe lach om niks. Daarnaast had ik er moeite mee om lang stil te zitten in de schoolbanken en goed te luisteren naar de docenten. Op school was ik een stille, brave leerling. Maar op de fiets op weg naar huis schreeuwden mijn vriendinnen en ik het uit.”

Favoriete

Goede herinneringen Aan twee docenten – meneer Lazaar van Engels en meneer Van Voorst van geschiedenis – heeft Jamie goede herinneringen. “In de lessen die ze gaven, maakten ze alles beeldend. Dat maakte het voor mij interessant. Ze stonden niet boven de leerlingen, maakten grapjes en hadden een bepaald soort gezag.”

Marij Boons met haar leerlingen Marij Boons (62), docente Nederlands Voor docente Nederlands Marij Boons is de dansvloer dé favoriete stek. Waar die ook ligt: in de dansschool, bij Multifit tijdens de zumbales, in de hoteldiscotheek op Fuerteventura of gewoon in de klas. “Want”, zo zegt Marij, “als de kinderen goed gewerkt hebben, gaat het meubilair soms aan de kant en wordt er gedanst.” “Je ziet leerlingen dan blij worden, ze vergeten even alles. Ook de schuchtere kinderen gaan dan los.”

14 | Pit - Beatrix College

Vanaf haar achtste is Jamie al met theater bezig. “In de derde klas van de havo wist ik

Dansen is Marij met de paplepel ingegoten. “Mijn vader kon bij familiefeesten altijd kiezen uit vier danspartners: mijn moeder en zijn drie dochters.” Marij hoopt tot in de eeuwigheid te kunnen blijven dansen. “Want dansen helpt je om nare dingen even te vergeten, het is dé manier om je hoofd leeg te maken! En het houdt je fit, ook als je ouder wordt.”

“Ik heb geleerd niet alles klakkeloos voor waar aan te nemen, maar zaken van verschillende kanten te bekijken en mijn eigen mening te vormen.”

Jamie in een scène uit de dramaserie Klem

Klakkeloos

Fantastisch

Op het Beatrix College heeft Jamie geleerd niet alles klakkeloos voor waar aan te nemen. “Sindsdien bekijk ik zaken van verschillende kanten en vorm ik mijn eigen mening. Dat doen we ook in het theater: we laten de maatschappij vanuit verschillende perspectieven zien en houden mensen een spiegel voor.”

Jamie is blij dat ze actrice is. “Ik vind het fantastisch om in het theater of een tv-serie te spelen”, vertelt ze. “Geen dag is hetzelfde: ik werk met andere mensen en heb te maken met andere verhalen. In het theater vind ik de energie met het publiek bijzonder. Bovendien maken ik en mijn vriendinnen van de Toneelacademie Maastricht onze eigen producties.”

April 2017 |

15


B Mobieltje tijdens de les gebruiken of geen mobieltje in de klas?

Lucio Santamaria Docent geschiedenis “Ik wil leerlingen aan het denken zetten over het gebruik van hun mobiele telefoon.”

“Als leerlingen hun mobiele telefoon in de les willen

“Als ik in de klas mijn mobieltje wil gebruiken, dan

gebruiken, moeten ze dat eerst met mij overleggen”,

denk ik daar van tevoren goed over na”, begint leerling

zegt docent geschiedenis Lucio Santamaria. “Ze geven

Bente Dielen uit klas 2 5M 2. “Ik weet namelijk hoe snel je

dan aan waarvoor ze hun mobieltje nodig hebben.”

je kunt laten afleiden door bijvoorbeeld een appje op je

“Leerlingen hebben te maken met verschillende informatiebronnen. Soms is het wel zo snel en makkelijk als leerlingen op hun mobiele telefoon na kunnen gaan welke informatie bruikbaar is. Ook zoeken leerlingen regelmatig synoniemen via hun mobiele telefoon op. Ik vind het leerzaam dat ze zelf tot het antwoord komen. Praktisch gezien kan een mobiel dan een vervanging van de laptop zijn.”

Aan het denken zetten Lucio is het er ook weleens niet mee eens dat een leerling zijn mobiele telefoon in de les gebruikt. Bijvoorbeeld als hij ziet dat een leerling aan het appen is. “Ik stel de leerling dan een vraag als: ‘Is dit nu wel het juiste moment om je mobieltje in te zetten?’ Hiermee wil ik de leerling aan het denken zetten over het gebruik van zijn mobiele telefoon.” Wat Lucio hiermee beoogt, is dat hij de leerling bewust wil maken van zijn werkhouding.

Verleiding

Weerstaan “Niet iedereen kan die verleiding even goed weerstaan. Vooral leerlingen die niet zo serieus bezig zijn met leren, zijn veel met hun mobiele telefoon in de weer. Ze missen daardoor een deel van de les. Daarom vind ik het zo goed dat we in de lessen van meneer Santamaria eerst moeten aangeven waarvoor we ons mobieltje willen gebruiken.”

Geen moeite Bente heeft er geen moeite mee om haar mobiele telefoon niet zoveel te gebruiken in de klas. “Lastiger wordt het”, zegt ze, “als ik de workshop keuzewerktijd heb.” “Dan liggen de mobiele telefoons op tafel en luisteren we vaak naar Spotify.”

Lucio gaat verder: “Mijn ervaring is dat – als je leerlingen te veel ruimte geeft – de verleiding groot is om met hun mobieltje bezig te zijn met zaken die niets met school te maken hebben. Daarom mogen leerlingen hun mobiele telefoon niet gebruiken als ik de lesstof uitleg. Ik vind het belangrijk dat leerlingen er dan met hun volle aandacht bij zijn. Als ze zelf schoolopdrachten moeten uitzoeken of als ze met een werkstuk bezig zijn, kan het praktischer zijn dat leerlingen hun mobieltje in plaats van hun laptop gebruiken.”

Minder afleiding

Zonder overleg

“Ik zie ook wel dat het voordelen heeft om je mobiele telefoon in de klas te gebruiken. Je kunt snel even dingen opzoeken. Ik zoek zelf weleens de betekenis van een woord op of zoek antwoorden op vragen die ik zelf niet weet. Via mijn mobieltje heb ik ook toegang tot Magister. Hier check ik vaak mijn lestijden en leslokalen. Ook vind ik het handig om het huiswerk te fotograferen dat op het bord staat.”

Lucio maakt het soms mee dat leerlingen op hun mobieltje zitten, terwijl ze dat niet met hem hebben besproken. “Als het een leerling is die normaal gesproken evenwichtig met zijn mobiele telefoon omgaat, dan zie ik dat door de vingers. Gaat het om een leerling die ik vaker aanspreek op het niet functioneel gebruiken van zijn mobiele telefoon, dan geef ik dat non-verbaal aan of ik zeg direct ‘joh, doe dat ding even weg’, afhankelijk van de situatie binnen de les.” Lucio’s ervaring is dat een leerling daar positief op reageert door zijn mobiele telefoon weg te leggen.

16 | Pit - Beatrix College

mobiele telefoon.”

Bente Dielen Leerling klas 2 5M2 “Niet alle leerlingen kunnen de verleiding van hun mobieltje in de klas even goed weerstaan.”

“Nu ik in mijn tweede jaar zit, gebruik ik mijn mobiele telefoon minder dan in de brugklas”, gaat Bente verder. “Dat kwam doordat ik klasgenoten had die veel op hun mobieltje zaten en we niet zoveel huiswerk hadden. Dat is nu wel anders. De klas waarin ik nu zit, is veel rustiger en we hebben veel meer te doen. Hierdoor heb ik minder tijd om afgeleid te worden door mijn mobiele telefoon.”

Voordelen

April 2017 |

17


onderbouw Onderwijsontwikkeling De maatschappij staat niet stil en de wereld verandert snel. Bedrijven als Tesla en Google zetten enorme ontwikkelingen in gang en er worden forse stappen gezet op gebieden als augmented reality, robotica, domotica en artificial intelligence. Deze ontwikkelingen dwingen ons om na te blijven denken over de rol van het onderwijs. Wij leiden kinderen zodanig op dat ze zich kunnen redden in een maatschappij die straks iets anders van hen vraagt dan van ons gevraagd werd. Daarom blijven we in de onderbouw ons onderwijs ontwikkelen. Dat doen we onder de noemer ‘O-O-O’: Ontdek, Ontwikkel en Ontplooi. Daarmee willen we zichtbaar maken dat er een ontwikkeling moet plaatsvinden in de onderbouw, waar de bovenbouw van vmbo-tl, havo of atheneum op kan voortbouwen. Het gaat dan onder andere om zelfstandigheid, het maken van eigen keuzes en invloed op je eigen lesprogramma. Deze ontwikkelingen komen terug tijdens studiedagen, teamvergaderingen en lesobservaties. De onderbouw is dus enorm in beweging.

Terug de (basis)schoolbanken in Eind maart bezocht een groot aantal collega’s uit de brugklasteams een basisschool. In kleine groepjes liepen we een hele dag mee op verschillende scholen. Hiermee willen we een beter inzicht krijgen in de vaardigheden die onze toekomstige brugklassers op de basisschool al beheersen of juist aan het ontwikkelen zijn. We hebben het dan bij­ voorbeeld over plannen, samenwerken en communiceren. Via observaties en gesprekken met leerkrachten en leerlingen hebben we hier een aardig beeld van gekregen.

Les huizen bovenbouw

Tweetalig onderwijs

Internationalisering Internationale samenwerkingsprojecten maken een belangrijk onderdeel uit van het tweetalig atheneum (tta). Hierdoor komen leerlingen in contact met de Engelse taal en andere culturen. Zo organiseren we een uitwisseling met een school uit India, hebben leerlingen uit 4 tta contact met Spaanse leeftijdsgenoten over boeken die ze gelezen hebben en hebben we plannen om een project Water en de zee met onze Italiaanse partnerschool Collegio Pio X in Treviso op te starten. Daarnaast lopen leerlingen in 5 tta een internationale maatschappelijke stage. Ze vliegen daarvoor de hele wereld over, maar kunnen ook kiezen voor een internationaal georiënteerde organisatie in Nederland.

Uitwisseling tweetalig atheneum Veertien leerlingen uit 3, 4 en 5 tta (tweetalig atheneum) hebben onlangs een geweldige ervaring in India beleefd.

Tijdens de keuzelerenperiode kunnen leerlingen kiezen voor het samen schrijven van Dé Troonrede.

18 | Pit - Beatrix College

Driehoeksgesprekken

Binnen de afdeling 5M ‘Anders Leren’ werken we vanaf periode 2 met driehoeksgesprekken. Deze gesprekken vervangen de schriftelijke rapportage, het voortgangsgesprek tussen leerling en coach en het ouder-/leerlinggesprek. Tijdens het driehoeksgesprek is de leerling ‘eigenaar’ van het gesprek en is er ook verantwoordelijk voor. Hij leidt het gesprek en vertelt aan zijn ouders en coach hoe het gaat, wat hij geleerd heeft, waar hij trots op is en wat hij nog graag wil en moet leren.

Visitatie Na het behalen van het junior tto-certificaat (tweetalig onderwijs certificaat) in 2013 krijgen we in april een visitatie voor de gehele afdeling tweetalig atheneum. We verwachten dan een volledig gecertificeerde tto-school te worden.

Leerlingen schrijven Dé Troonrede

Samen met twee docenten hadden ze een uitwisseling met een school in Mumbai. Ze verbleven bij gastgezinnen en hebben zich volledig kunnen onder­ dompelen in de Indiase cultuur. Ze hebben lessen op scholen gevolgd, Bollywooddansen geleerd, culturele excursies gemaakt, Mendhiworkshops (henna tekenen) gevolgd en lessen over Nederland gegeven. Ze vonden het erg bijzonder om Engelse les te geven aan leerlingen van een school in een sloppenwijk.

info vmbo-tl & 5M

Onze eigen leerling-regering formuleert dan haar kijk op het Nederland van nu en van de toekomst. Onze ‘koning’, de directeur van de school, gaat die Beatrix-Troonrede uitspreken. In dit project komen vakken als Nederlands, Engels, management & organisatie, geschiedenis en staatsinrichting en filosofie samen. Leerlingen kiezen een ministerie, zoeken zaken uit en zetten deze op papier en discussiëren over de uiteindelijke versie. Leerlingen die niet willen schrijven, kunnen meehelpen met het organiseren van dit unieke en leerzame evenement.

Driehoeksgesprek met leerling, ouders en coach

Natuurlijk was het even wennen en spannend. Maar de grootste winst is dat leerlingen hun verantwoordelijkheid nemen voor het gesprek. Ook waren er ouders en leerlingen die een traantje wegpinkten na het geven en ontvangen van een compliment.

Stageweek 3 vmbo-tl Eind januari hebben leerlingen uit 3 vmbo-tl een week stage gelopen bij een bedrijf naar keuze. Deze stage is onderdeel van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Tijdens dit traject kunnen leerlingen onderzoeken of hun interesses overeenkomen met een eventuele vervolgopleiding. Ze ervaren wat er op de werkvloer van hen wordt verwacht, wat zij al kunnen, hoe zij zich in die omgeving voelen en waar zij enthousiast van worden. Al met al was het een prachtige ervaring in hun loopbaanoriëntatie!

Bezoek hbo-opleidingen Eind januari bezochten alle leerlingen van 3 havo en 3 atheneum de hogescholen HAS, AVANS of NHTV. Het was een gezellige en informatieve ochtend. Onze leerlingen kregen een goed beeld van hoe het eraan toegaat op een hbo-opleiding. Hierdoor kunnen leerlingen een bewustere profielkeuze maken. Bij deze bezoeken stonden diverse richtingen, opleidingen en doe-activiteiten centraal. Het was een waardevolle ervaring in het kader van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

4 vmbo-tl klaar voor nieuwe start Met de eindexamens in zicht is dit het moment om terug te kijken op de afgelopen jaren. In dit kader schrijft iedere examenkandidaat een tekstje voor het later te verschijnen jaarboek. Bij het nalezen daarvan is het altijd genieten van alle bedankjes, de grootse plannen en de leuke anekdotes. Zo schreef Mark: “Bedankt meneer Van Tulder en meneer Tijhof voor het feit dat jullie jaarlijks mijn naam noemen bij de presentatie van de sneeuwweek. Ja, ik ben die jongen die zijn gezicht overdag insmeerde met aftersun en vervolgens enorm verbrand was.” April 2017 |

19


A

genda

Vakanties

Activiteiten

Ouderavonden

Beatrix College

april t/m juli 2017

2e paasdag Meivakantie Hemelvaart 2e pinksterdag Zomervakantie

17 april 2017 24 april t/m 5 mei 2017 25 en 26 mei 2017 5 juni 2017 17 juli t/m 25 augustus 2017

Presentaties toegepaste technieken 4tl Trixtheater Europese uitwisseling 2tta Gala eindexamenkandidaten IB examens 6tta Centraal examen 4tl, 5h, 6a Bezoek aan Den Haag 1tta Sportdag 2h, 2a Projectweek 2tl Trixdagen 3tl Sportdag klas 1 Excursiedag 2h, 2a Beroependag 2h, 2a Sportdag 3h, 3a, 3tta Sportdagen/CKV-dagen bovenbouw h, a Trixweek leerjaar 2 Uitslag centraal examen 4tl, 5h, 6a Cambridge First en Cambridge Advanced speaking exam 3tta Centraal examen tweede tijdvak 4tl, 5h, 6a High tea 1tta Cambridge First en Cambridge Advanced exam 3tta Portfolio exchange 1tta, 2tta, 3tta International evening 2tta Language village 1tta, 2tta Uitslag centraal examen tweede tijdvak 4tl, 5h, 6a Diploma-uitreiking 6a Diploma-uitreiking 4tl Diploma-uitreiking 5h Inleveren boeken

5 april 2017 6 en 7 april 2017 week 15 en 16 2017 20 april 2017 3 en 4 mei 2017 10 t/m 24 mei 2017 18 mei 2017 22 mei 2017 22 t/m 24 mei 2017 22 t/m 24 mei 2017 23 mei 2017 23 mei 2017 24 mei 2017 24 mei 2017 8 en 9 juni 2017 12 t/m 16 juni 2017 14 juni 2017 16 of 17 juni 2017 19 t/m 23 juni 2017 22 juni 2017 15.00 uur 24 juni 2017 27 juni 2017 29 juni 2017 30 juni 2017 30 juni 2017 4 juli 2017 19.00 uur 5 juli 2017 16.00 en 19.00 uur 6 juli 2017 16.00 en 19.00 uur 11 juli 2017

Resonance-avond onderbouw Resonance-avond andere afdelingen Ouderavond 3h naar 4tl

23 mei 2017 19.30 uur 30 mei 2017 19.30 uur 1 juni 2017 19.30 uur

Pit nr. 4  

Het halfjaarlijkse magazine van het Beatrix College met nieuws en achtergrondinformatie.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you