Page 1

CONTACT US

Gmina Dąbrowa ul. Kasztanowa 16 88-306 Dąbrowa www.ug-dabrowa.pl

SEHER YUMRUTEPE EVS VOLUNTEER TURKEY

SCHOOL UNDER OAKS


DESCRIPTION ACTIVITIES SCHOOL UNDER OAKS is an one-year project implemented by Gmina Dąbrowa in English Speaking Activities for kindergarten, a partnership with Volunteer Seher primary school and gymnasium Yumrutepe from Turkey. The aim of the project was to enable young people to improve their competences Matura Exam Preparation Group through non-formal education, increase awareness of other cultures, improve foreign language skills, promote social Language Cafe in Dabrowa & Szczepanowo activity and volunteering, raising awareness of EU projects and opportunities offered by EU programmes, promote non-formal promoting EVS in local events methods of education. The project provided a number of interesting tasks. Seher Yumrutepe conducted afterfacilitating Youth Exchanges and day camps school English speaking activities for school children, youth and adults. She organized Matura Exam Preparation Group and Language café. Seher facilitated youth organizing contests exchanges, day camps and workshops. She experienced non-formal methods of teaching English and worked on publication writing blog, articles and publication based on that experience

FEEDBACK Since the moment we were born, we have been learning. When I decided to take a year for EVS, my coordinator had asked me If I believed this EVS will benefit me in some ways, and my answer was ‘it definitely will’, since I believe that we learn all the time no matter where we are, what we do as long as we are exposed to new experiences. Another door in my teaching career was opened thanks to this EVS project; that is, I was able to work at a foreign school, help them speak English, provide them with various activities, organize Teacher Training Workshops, work in local projects, develop myself in terms of using informal methods for teaching English, be a learner of Polish Language which was totally new language with its extraordinarily pronounced sounds for me, share the culture, language, knowledge, love, laughters and friendship, feel like a part of a community that you are new in and last but not least write my first publication.

Seher Yumrutepe The projects was supported by the European Commission under Erasmus+ programme.

organizing training on non-formal methods for teaching English


KONTAKT

Gmina Dąbrowa ul. Kasztanowa 16 88-306 Dąbrowa www.ug-dabrowa.pl

SEHER YUMRUTEPE WOLONTARIUSZKA EVS TURCJA

SCHOOL UNDER OAKS


OPIS PROJEKTU SCHOOL UNDER OAKS – to jednoroczny projekt Wolontariatu Europejskiego, zrealizowany przez Gminę Dąbrowa we współpracy z wolontariuszką Seher Yumrutepe z Turcji. Celem projektu było umożliwienie młodym ludziom podnoszenia kompetencji drogą edukacji pozaformalnej, zwiększanie świadomości międzykulturowej, poprawa znajomości języków obcych, promowanie aktywności społecznej i wolontariatu, propagowanie wiedzy na temat możliwości oferowanych przez programy UE, promowanie edukacji pozaformalnej. Na projekt składało się wiele ciekawych działań.. Seher Yumrutepe prowadziła pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci młodzieży i dorosłych. Organizowała kurs przygotowujący maturzystów do egzaminu z języka angielskiego i prowadziła kafejkę językową. Seher pomagała w organizacji wymian młodzieżowych, półkolonii i warsztatów. Eksperymentowała z pozaformalnymi metodami nauczania języka angielskiego i na podstawie własnych doświadczeń opracowywała publikację dla nauczycieli. Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych Zajęcia przygotowujące do Matury z j. angielskiego

Kafejka językowa w Dąbrowie i Szczepanowie Promowanie Wolontariatu Europejskiego podczas imprez kulturalnych Organizowanie wymian młodzieży i półkolonii Organizowanie konkursów

Pisanie bloga, artykułów i publikacji

Organizowanie szkoleń z zakresu pozaformalnych metod nauczania języka angielskiego

WRAŻENIA SEHER Od chwili narodzin ciągle się uczymy. Kiedy zdecydowałam się wziąć udział w rocznym projekcie Wolontariatu Europejskiego, padło pytanie, czy wierzę, że ten Wolontariat w jakiś sposób mnie ubogaci i moja odpowiedź brzmiała "tak, na pewno", ponieważ uważam, że uczymy się przez cały czas, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i co robimy, dopóki spotykamy się z nowymi doświadczeniami. Dzięki temu projektowi EVS otworzyły się kolejne drzwi do mojej kariery naukowej. Mogłam pracować w zagranicznej szkole, pomagać ludziom lepiej mówić po angielsku, organizować zajęcia dla uczniów i warsztaty dla nauczycieli, angażować się w lokalne projekty. Mogłam rozwijać się w zakresie nieformalnych metod nauczania języka angielskiego i uczyć się języka polskiego, który był dla mnie zupełnie nowym językiem, ze swoimi niezwykłymi dla mnie dźwiękami. Mogłam dzielić się kulturą, językiem, wiedzą, miłością, śmiechem i przyjaźnią, czuć się częścią wspólnoty, w której byłam kimś nowym. I ostatnia, ale nie mniej ważna rzecz - mogłam napisać swoją pierwszą własną publikację.

Seher Yumrutepe

School Under Oaks - European Voluntary Service  

This publication is created to sum up results of the EVS project "School Under Oaks", implemented by Gmina Dąbrowa and the Volunteer Seher Y...

School Under Oaks - European Voluntary Service  

This publication is created to sum up results of the EVS project "School Under Oaks", implemented by Gmina Dąbrowa and the Volunteer Seher Y...

Advertisement