Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych Tarnów, 23.06.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 17.06.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Beata Nytko, Tarnów

Dotyczy: Tłumaczenie pisemne POL->ENG, liczba słów: 130206, wg stawki brutto 0,025 EUR/słowo tekstu źródłowego. Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3255,15 EUR 2. Kwota uzysku: 1627,575 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1627,575 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 292,9635 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 2962,18 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa euro 18 centów)

Rachunek do umowy o dzielo  

Zadanie 12 z wykorzystaniem programu FineCount. Pliki: prezentacja ppt, 5 plików pdf, 1 plik word. Tematyka związana głównie z Unią Europejs...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you