Page 1

NIEUWSBRIEF | Bezoek Suriname 2011 •

Onderwijs: Het  aanstellen   van een   of  meerdere  huiswerkbegeleiders   per   tehuis   aangevuld   met  vrijwilligers en stagiaires

Maatschappelijke hulpverlening:  Het aanstellen  van maatschappelijk werkers per tehuis aangevuld  met vrijwilligers en stagiaires

Hulp goederen:  inzamelingsacties   voor   kleding,  sport en spel artikelen. 

Bezoek Suriname februari/maart 2011 C4S heeft een bezoek aan Suriname gebracht in  de periode februari/maart 2011. Vooraf en tijdens het geplande bezoek is er  contact opgenomen met de diverse  contactpersonen en in het verleden bezochte  kindertehuizen waaronder Ramoth, Emmaus,  Roos en stichting RUMAS en Lotjeshuis.  Het bezoek werd uitgevoerd door de voorzitter en  bijgestaan door de secretaris en/of  penningmeester. Elk bezoek werd afgesloten met  een rondleiding zowel binnen als buiten het  gebouw. Er is gekeken naar aantallen en leeftijd  van de kinderen, hun verzorgend uiterlijk, de  hygiënische omstandigheden, dagelijkse  (bege)leiding en het onderhoud van het gebouw Projecten Na elk bezoek heeft een evaluatie  plaatsgevonden. Op basis van deze evaluatie  heeft de stichting besloten de volgende projecten  te starten:

Stichting Care4Share Suriname Adres : Reuzenpandasingel 64 Telnr. : 06-13584798 Adres : Reuzenpandasingel 64 1704VP Heerhugowaard

Jouw hulp is nodig Jij kunt ons helpen!. Wat kun je doen om de projecten  te sponsoren? •

Meedoen met de sponsoractiviteiten Er worden diverse workshops en busreizen  georganiseerd. Voor een volledig overzicht en  aanmelding zie www.care4sharesuriname.nl

Vrijwilligerswerk doen Bank KvK Email

: Rabobank 147253357 : 37145471 : Info@care4sharesuriname.nl

www. care4sharesuriname.nl


NIEUWSBRIEF | Bezoek Suriname 2011 Weet je vrijwilligers of heb je zelf zin om je een  tijdje in te spannen voor een kindertehuis, dan  horen wij dat graag.  •

Geld doneren Als je geld wilt doneren, help je de kinderen  enorm. Geld kun je storten op Rekening  14.72.53.35.7 t.n.v: Care 4 Share Suriname

Stichting Care4Share Suriname Adres : Reuzenpandasingel 64 Telnr. : 06-13584798 Adres : Reuzenpandasingel 64 1704VP Heerhugowaard

Bank KvK Email

: Rabobank 147253357 : 37145471 : Info@care4sharesuriname.nl

www. care4sharesuriname.nl

Care4Share NIEUWSBRIEF oktober 2011  

Care4Share NIEUWSBRIEF oktober 2011

Care4Share NIEUWSBRIEF oktober 2011  

Care4Share NIEUWSBRIEF oktober 2011

Advertisement