Page 1

Ugartemendin,

noiz, nola eta zenbat?

Iban Apaolaza, torturatua izateko arriskuan

32 zk. 08 ekaina


2.

or

laburrak

editoriala

Zaharrak berri, esan genezake oraingoan ere. Etxebzitzak behar direnak bain gehiago egin nahi dituzte Ugartemendin, eta babes publikokoak tokatzen direnak baina gutxiago. Trafiko arazoak baldintzatzen dute oinezkoen bizimodua eta krisialdiari aurre egiteko, obra publikoa indartu nahi dute, AHT-ren lanei abiadura indartuz. Eraikitzaile lagunak nola utziko dituzte lanik gabe! Bitartean, Kai Saez de Egilaz 15 urteetara zigortu zuten Parisen eta Iban Apaolaza Kanadatik espainiarren tortura laborategietara deportatuko duten arriskuan. Eta Ibarretxek Loiolako edukiak nahi ditu berreskuratu, baina orduan PNV-k ezetza eman zion PSOErekin batera, konponbidearen gakoa den erabakitze eskubideari bizkarra emanez.

Arrano K.E. askatu! Bederatzi hilabete igaro dira Asier Imazen atxiloketarekin batera Arrano elkartea prezintatu zutela. Denbora horretan elkarteak herrian bertan zituen kultur ekimenak egiten jarraitu du. (Mus txapelketa, Mariren jaitsiera, bertso paper lehiaketa, belar azoka berezia‌). Egoera judizial konplexu hauek sortu duen egoera aztertzeko asmoz ekainaren 28an 12:00etan Udal batzar aretoan elkarteko bazkideek batzarra egingo dute. Ondoren, Arrano elkartearen itxiera salatzeko eta bere irekiera aldarrikatzeko herri bazkaria egingo da zubimuzu plazan. Parte hartu nahi duenak tikeak Arrano tabernan erosi ahal izango ditu. Batzuk pentsatuko dute, "nire ingurukoak ez direnez‌", baina olerkariak zioen bezala, horretan daudenak euren azalean frogatuko dute otsoaren atzaparra. Orduan, beranduegi izango da.

Herri Batasuna sortu zela 30 urte betetzen dira. Borrokan egindako urteak, konpromisoz, sufrimendu askoz, baina egindako bideaz arro sentitzeko modukoak dira. Pentsa urte hauetan Euskal Herriaren burujabetzan zenbait aurreratu dugun, pentsa ukazioa eta zatiketa onartu zuten sasiabertzaleek nora eramango zuten Euskal Herria Herri Batasunarik gabe. Urte hauetan egindako bideaz arro gaude, konpromisoz borrokan aritutako urte hauek sufrimenduz beterikoak izan badira ere. Zatiketa eta ukazioa onartzen duten sasi abertzaleek herri hau galbidera eramango lukete gure borrokagatik izango ez balitz. Urtemuga honekin Herri honekiko konpromisoa berretsi dugu. Gure herriaren burujabetzaren aldeko konpromisoa aspaldi hartu genuen eta muga guztien gainetik ere tinko eutsiko diogu.


etxebizitza

ETXEBIZITZA

3.

or

Cuanto, Cuándo y Cómo en Ugartemendi En los próximos años asistiremos a la transformación gradual del entorno de Senpere, en el área de confluencia de los términos municipales de Beasain y de Lazkao; exactamente, en la zona de Ugartemendi y el solar de la antigua Hunolt. Atendiendo a la redacción del avance de las normas subsidiarias del planeamiento general de Beasain en dicha zona se contempla el desarrollo de un gran área residencial con dos tipologías de vivienda, una zona con bloques abiertos lineales y otra de menor densidad que admita viviendas uni, bifamiliares y adosados. En total, estamos hablando de unas 500 viviendas. Teniendo en cuenta que en una zona calificada como urbanizable

<<

bizitza etxebizitza etxeb i z i t z a e t x e b i zitza etxe bizitza etxebizitza etxebizitza etxeb i z i t z a e t x e b i zitza etxe bizitza etxebizitza etxebizitza etxeb i z i t z a e t x e b i zitza etxe bizitza etxebizitza etxebizitza etxeb i z i t z a e t x e b i zitza etxe bizitza etxebizitza etxebizitza etxeb i z i t z a e t x e b i zitza etxe bizitza etxebizitza etxebizitza etxeb i z i t z a e t x e b i zitza etxe bizitza etxebizitza etxebizitza etxeb i z i t z a e t x e b i zitza etxe bizitza etxebizitza etxebizitza etxeb i z i t z a e t x e b i zitza etxe bizitza etxebizitza etxebizitza etxeb i z i t z a e t x e b i zitza etxebizitza etxebizitz

como ésta, la ley del suelo establece la obligatoriedad de construir un 55 % de VPO, resulta que alrededor de 275 deberían ser de ese tipo y, por tanto, objeto de gestión pública. Hace ya más de dos legislaturas que, precisamente con éste fin, el de promover, controlar y facilitar la construcción de vivienda pública se creó

Ugartemendin eraikiko diren 500 etxebizitzetatik, %55 (275) Babes eta kudeaketa ofizialekoak izan beharko lukete.


4.

or

etxebizitza

Beasain Lantzen. Con el paso del tiempo, éste órgano que pretendía ser de gestión directa ha ido vaciándose de contenido y, prácticamente, se ha convertido en un apéndice paramunicipal con la única función de supervisar determinadas actuaciones urbanísticas (polideportivo, polígonos industriales…).

Udalak etxebizitza libreak eta babes ofizialekoak batera eraikitzeko beharraz libratu du eraikitzailea

Pero volvamos a lo que, a nuestro juicio, constituye una auténtica dejación de funciones y responsabilidades como es que en el sector S-3 (Hunolt/Ugartemendi) el ayuntamiento libere al promotor inmobiliario de la obligatoriedad de construir, al mismo tiempo, la vivienda de venta libre y la pública y, adjudique ésta última al Gobierno Vasco, en concreto al órgano creado para la promoción y gestión de vivienda pública, VISESA. Uno de los argumentos que el alcalde expone para justificar el giro de 180 º dado en la decisión inicial es que siendo como es que la promoción pública incluye un

"elevado porcentaje" de vivienda destinada al régimen de alquiler no es posible incorporar esta especificación en la obligatoriedad del promotor privado. Siendo o no una cuestión de peso y presuponiendo que no debieran existir diferencias en la construcción, lo que finalmente resulta es, cuando menos, una diferencia considerable (generalmente años) en el ritmo de edificación de un tipo de vivienda y otro (pública/privada). Por supuesto que cuestionamos la elevada densidad de construcción que se pretende acometer en dicha zona. Ahora bien, teniendo en cuenta que las previsiones del avance de las normas subsidiarias fueron redactadas hace 4 años en pleno boom inmobiliario, a medio plazo, es muy posible que la cifra inicial de 527 viviendas se vea drásticamente reducida. En cualquier caso, el problema persistirá. Continuará porque a nadie se le escapa que cuanto mayor sea la distancia de control político entre el gestionador y lo gestionado, generalmente, disminuye la eficacia del servicio prestado. Por una parte y, según se dice literalmente en una de las claúsulas del acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, los compromisos adquiridos por


etxebizitza

VISESA estarán supeditados a la existencia de las oportunas consignaciones presupuestarias; por otra parte, a la hora de gestionar el servicio de venta y alquiler de las VPO, ¿quién garantizará la absoluta transparencia del proceso y la igualdad de oportunidades, el Ayuntamiento o el Gobierno Vasco ? En resumen, creemos que siendo éste uno de los más graves problemas que padece hoy la sociedad no es posible realizar una auténtica política de vivienda (VPO y social) basada en los dos grandes pilares que pretende el PNV y su socio silencioso de gobierno, EB, a saber: en primer lugar, rentabilizar la escasa VPO ofertada a cuenta de los enormes rendimientos que generará el promotor privado y, a continuación, derivar (subcontratar) hacia órganos superiores de la administración la responsabilidad de la gestión , que, ineludiblemente, hará que disminuyan la eficacia y la transparencia exigidas.

5.

or

Ugartemendiko eraikuntza dentsitatea gehiegizkoa da, are gehiago Arau Subsidiarioen abantzea Ibilgetuen une gorenean duela lau urte idatzi zela kontautan hartzen badugu. Azken kopurua jaitsi egingo dela jakina izan arren, benetako arazoa eraikuntzaren kudeaketaren kontrol politikoan urruntzean datza. Beasaindik kudeatu zitezkeen beharrak, Jaurlaritzaren esku uzten dira errentagarritasuna eta mozkinak, beasaindarren beharren gainetik jarriz.


Egoera poli-

EGOERA POLITIKOA

<<

tikoa egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa Egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa Egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa Egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa Egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa Egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa Egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa Egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa goera politikoa Egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa egoera politikoa Egoera politikoa egoera

6.

or

egoera politikoa

PSOEK PNVren laguntzaz egin zuen atzera Loiolan Ezker abertzaleak behin eta berriz esan du Prozesua Loiolan apurtu zutela PNV eta PSOEk, eta jeltzale zein sozialistek guztietan ukatu dute bertan hitz egin zenak markatu zuela marko politikoa aldatu eta bakea ekarriko lukeen ekinaldia. ETAk lehertu omen zuen aukera, baina aurretik Loiolako elkarrizketetan Euskal Herriaren aitortzarekin batera lurralde zatiketa gainditu eta herritarren borondatean oinarrituriko etorkizuna libreki erabakitzeko aukera zegoen jokoan. Bertan, modu batera idatzi edo beste batera esan zitezkeen gauzak, baina argi geratu behar da jokoan dagoena edozein aukera politiko gauzagarria izatea dela. Euskal Herriak bi estatuen baitan loturik jarraitzea edo herri independientea izata. Hori da benetako gakoa, horrek ekarriko du bakea eta horretan huts egin zuten PNV eta PSOEk Loiolan. Esanak esan, hitz jokoen eta testuen 帽abardura gramatikaletan ezkutatu nahi zuen PSOEk Hegoaldeko lau lurraldeek elkarrekin etorkizuna erabakitzeko Marko Demokratiko bat eraikitzeari jarri nahi zion betoa. Aipatu dugun erabakitze eskubideaz izandako elkarrizketetan ados jartzeraino iritsi ginen, baina konpromiso idatzietara pasatzerakoan, benetako aurpegia erakutsi zuen Zapateroren alderdiak, horretan Imazen

PNVk babes osoa eman ziolarik. Hori da Loiolan gertatu zena eta geroztik gezur eta desitxuratze saio ugari eman dira, ezker abertzalea isilarazi ondoren bakoitzak bere bertsioa emanaz. Eta horretan azkenekoa Ibarretxe izan da, Loiolako edukien defendatzaile bakar gisa ageri bada ere, bere interes elektoral-pertsonalak Herriarenaren aurretik jarriz. Zapaterorekin izandako elkarrizketan berak Loiolako edukiak jarri

El derecho a decidir en los cuatro territorios de Hegoalde lleg贸 a ser acuerdo verbal que se trunc贸 al ser transcrito. La referencia que Ibarretxe hace de Loiola no se comprende con la oportunidad que tendriamos las vascas y los vascos de llegar a la independencia, si asi se decidiese. Por tanto, ademas de un fraude su propuesta es electoralista.


egoera politikoa

omen zituen, baina berak ere lau herrialdeak elkartuko lituzkeen Marko Demokratiko berriaren ordez, Nafarroarekin Elkarlanerako Organo batekin konpontzen du dena, Euskara ofiziala izan behar omen du lau Herrialdeetan, baina benetako gakoaz ahaztu egiten da, edozein aldaketa azalekoa edo sakonagoa izan arren, Herritarrek erabakitakoa errespetatuko den bermerik eskatu gabe. Horrela betikoan gaude, Espainiar Konstituzioak aurrez betoa jartzen dio herritarren iritziari, galdera egiteko aukera bera ere galaraziz. Eta Ibarretxeri axola zaion bakarra bere kudeaketarekin jarraitzea ahalbideratuko liokeen Marko Estatutarioaren apaintzea da. Euskal Herriaren etorkizuna Konstituzioaren kateetan lotuta jarraitzeaz gain, hainbeste sufrimendu eragiten duen gatazkaren luzapena besterik ez dute lortuko. Hor dago une honetan Marko Demokratikoa eraiki eta bake eskenatokia egonkortzeko arriskurik handiena, PNV eta PSOEren artean Estatutua berrituz gauzatu asmo duten iruzur berria. 30 urte ondoren, orduko akatsak errepikatzea galarazi behar dugu, hor izan behar du alderdien siglaz gain, abertzale izan edo ez, demokraziaren aldeko emakume eta gizon guztion konpromisoa. KONTSULTAZ Lehenik eta behin, argi azaldu nahi dugu ezker abertzalea beti herritarren hitza errespetatzearen alde aritu dela lanean, inoiz ez du beraz, herritarrei galdetzeari uko egingo. Ezin gauza bera esan PNVk, AHT-ren inguruan,

7.

or

erraustegiaren beharraz eta beste hainbat gaietan, Udal desberdinetan egin diren galdeketetan jarrera oztopatzaile, lotsagarria mantenduz. Beraz orain Ibarretxe bi galderekin dator, eta berriz diogu, galdetzea ondo dago, baina galdera hori egitearen benetako asmoak sortu dizkigu zalantzak, eta batez ere ekimena aurkeztu aurretik iragarri zen konstituzionalaren inpugnazioaren aurrean mantendu beharreko jarreraz. Galdera bat izan edo beste bat izan, gure hautua baiezkoa edo ezezkoa izan daiteke, baina ekimena bera herritarrei trufa egiteko bada, Espainiarren inposaketaren aurrean berriro ere belaunikaturik agertzeko bada, PNVren egoera zail batetik boto abertzaleen bila abiatzeko bada, gurekin ez dezatela kontatu. Herritarrei egin beharreko galderak, espainiarren inpugnazioei jaramonik egin gabe gauzatu behar dira, ez dago beste aukerarik. Aurrera egiten bada, burujabetzaren aldeko urrats garrantzitsua ematen da, baina aldiz, amore eman eta atzera eginez gero, espainiarrei gure eskubideetaz erabakitzeko ahalmena ematen diegu berriz ere. Hala ere, eta azken hausnarketa gisa, Ibarretxek eta bere alderdiak Loiolako edukien inguruko galdeketa prozesu zintzoa egitea helburu izan balu, nola ulertu Loiolan bertan ezker abertzaleak egin zuen proposamenari PSOE-rekin batera ezezkoa ematea? Nola nahi dute beraietaz fidatzea? Badakizue, PNVretzat lehenik alderdia dago, ondoren negozioak ondo ziurtatu eta azkenik aberria.


or

trafikoa

TRAFIKOA

<<

trafikoa trafikoa trafiko trafikoa trafikoa trafikoa trafikoa trafikoa trafiko trafikoa trafikoa trafikoatrafikoa trafikoa trafiko trafikoa trafikoa trafikoatrafikoa trafikoa trafiko trafikoa trafikoa trafikoatrafikoa trafikoa trafiko trafikoa trafikoa trafikoatrafikoa trafikoa trafiko trafikoa trafikoa trafikoatrafikoa trafikoa trafiko trafikoa trafikoa trafikoatrafikoa trafikoa trafiko trafikoa trafikoa trafikoatrafikoa trafikoa trafiko trafikoa trafikoa trafikoatrafikoa trafikoa trafiko trafikoa trafikoa trafikoatrafikoa trafikoa trafiko trafikoa trafikoa trafikoatrafikoa trafikoa trafiko trafikoa trafikoa tr trafikoa trafikoatrafikoa trafikoa trafiko trafikoa trafikoa trafikoa

8.

Nolako Beasain nahi dugu?

Erantzun konplexua duen galdera da hori; baina Beasaingo Ezker Abertzalean garbi daukagu Beasain hau ez dugula gustuko. Zementu eta breaz beteriko herria baita gurea. Beasain kotxeentzako diseinaturiko herria bilakatu zaigu, bertako diseinu guztia autoz ibiltzeko egin dute eta asmo horretan jarraitzen dute. Anbulatorio zaharrean errotonda egingo dute eta Juan Iturralde kalea bi zentzutakoa bilakatu nahi dute; gainera, kotxeak baterian aparkatzeko aparkalekuak egingo dituzte (gehiago sartzeko) Baina zertarako? Zirkulazioa hobetuko dutelakoan daude, baina esperi-

entziak irakatsi digu zenbat eta errepide gehiago orduan eta trafiko gehiago izango dugula, beraz arazoa handitzen dugu. Kale nagusiaren egoera ere azpimarratzekoa da. Oinezkoentzat bihurtu nahi dute zonalde hori, baina argi dago sekula ez dela hala izango. Izan ere bertan dauden garajeak eta eraikitzen ari direnak kotxeen joanetorri handia suposatzen du eta hau oinezkoen bidea egiteko gainditu ezinezko oztopoa izango da. Azken finean, herria kotxeez gainezka dagoela argi dago. Herriko gune publikoak ibilgailuak lasai ibiltzeko prestatu dituzte. Herriko


trafikoa

mugikortasunaren %30 bakarrik suposatzen dute kotxeetan bidaiatzen dutenen kopuruak eta ehuneko gutxi horrentzako gune publikoaren %80 dago destinatua; iraganeko plazak errepide bilakatuz. Beasainen oinezkoak eta bizikletak bigarren mailakoak dira. Menpekotasun faltsua saldu digute, kotxea ezinbesteko ibilgailu bilakatu dute, pentsamendu honi buelta ematea zaila bada ere eman egin beharko diogu egungo eredua jasanezina bihurtu delako. Kotxea hartzen dutenen ia %40ak km bat baina gutxiago egiteko erabiltzen du. Eta denborak hainbesteko garrantzia duen gizarte honetan kotxean sartuta gauzak azkarrago egiten ditugun sentsazioa saldu digute. Kotxeek gure espazio publikoa jateaz gain ikerketa ezberdinek frogatu duten bezala haiek sortutako isuriek, ondorio kaltegarriak dituzte gure osasunarentzako. Adibidez, N-1a igarotzen den herrietako haurrek errepideetatik urrundurik dauden herrietako haurrek baino asma portzentai handiagoa dute. Beasainen dagoen kutsadura behatokian gure airearen kutsadura tasak oso altuak

9.

or

direla frogatzen dute. Aldatzeko aukerak badaude, eredu berriak eta bitartekoan jarri behar dira horretarako. Kotxeak herriaren kanpoaldean utzi eta Beasain oinezkoentzako herria bilakatu daiteke, garraio publikoaren zerbitzua hobetu beharren daude, bizikletaz mugitzeko erraztasunak sortu behar dira. Peatonalizazioen inguruko froga pilotuak gauzatuz berauen emaitzak ikusiko ditugu. Aldaketa guztiz beharrezkoa da, eta denok ohartu behar dugu horretaz.

Las obras de mayor calado que se estan acometiendo, son para reparar anteriores chapuzas. La ubicaci贸n del ambulatorio, discutida en su momento, nos lleva a un nuevo derribo y todo para mejorar el tr谩fico. Mientras tanto la cale mayor nunca ser谩 peatonal devido a los cientos de garajes de reciente construcci贸n.


A H T r i k

AHTrik ez!

<<

ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHT-rik ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHTrik e z ! ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHT-rik ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHTrik e z ! ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHT-rik ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHTrik e z ! ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHT-rik ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHTrik e z ! ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHT-rik ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHTrik e z ! ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHT-rik ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHTrik e z ! ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHT-rik ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHTrik ez! AHTrik

10.

or

AHT-rik ez!

Inposaketarik ez

Burutu nahi duten txikizioari ezetz ozen esateko momentua da.Proiektu honekiko gure desadostasuna erabatekoa dela jakina den arren lerro hauetan ezkutatu duten informazioa emango dugu. AHT-aren proiektua antisoziala eta antiekologikoa izateaz gain, ez da Euskal Herriak behar duen tren sarea. Egitasmo txikitzaile honen inguruko erabaki guztiak herritarren bizkarrera hartu dira. Herritarrok ez dugu inolako informazioa jaso eta gure parte hartzerik gabe erabaki dute, guztion kalterako. Horrela da bai, guztiz inposatutako egitasmoa da AHT-a. Ezberdintasun sozial handiagoak sortzen ari den eredu ekonomiko eta soziala indartzera datorren proiektu neoliberalista dugu. Ama-lurrari kalte konponezina suposatuko lioken trena" (426 km-tako ibilbidea, 112 udalerri kaltetu, 25 milio m3 hondakin, 68 milio m3 lur mugimendu Hego Euskal Herrian, ohiko trenak baino sei bider energi kontsumo gehiago, zarata itzela,79-94 dB 250 metrotaraâ&#x20AC;Ś) Egitasmo honek lurralde desorekak areagotuko lituzke, hiriburuetan pilaketa

bultzatu eta nekazaritzari kalte larriak eragingo lizkioke. Horretaz gain, AHT-ak ez du inondik inora gaur egungo trafiko eta garraio arazoa konponduko. Obrak hasi dituzte Mariaratzen. Herritarren 2000tik gorako alegazioei erantzun gabe eta guztion lurra txikitzeari ekin diote. Herritarren hitza mehatxupean isilarazi nahi izan dute bai Beasaingo udalak, bai lanak burutzen ari diren enpresak eta baita Eusko Jaurlaritza bera ere . Lurjabeen ondasun eta lanbideen aurkako mehatxuak, Audientzi nazionalera bidaliak izango direnaren mehatxua, jabeak babestu nahian ibili diren herritarren mehatxupeko identifikazioak, aurpegia estalitatiko kaskodun uniformatuen jazarpenaâ&#x20AC;ŚBeraien eta ingurukoen poltsikoak bete eta jasangaitza den egitasmo bat burutzekotan dira. Guztiok konpromiso irmo bat hartzeko garaia da beraz. AHT-a gelditu behar dugu! Gure amalurrarentzat, ekonomiarentzat, gure bizi kalitatearentzatâ&#x20AC;Ś Berandu izan baino lehen egitasmo hau gelditu eta benetako eztabaida soziala eman arte borrokatu behar dugu.


Errepresioa

<<

presioa errep r e s i o a errepresioa errepresioa errep r e s i o a presioa errep r e s i o a errepresioa errepresioa errepresioa presioa erre-presioa errepresioa errepresioa errep r e s i o a presioa errep r e s i o a errepresioa errepresioa errepresioa presioa erre-presioa errepresioa errepresioa errep r e s i o a presioa errep r e s i o a errepresioa errepresioa errepresioa presioa erre-presioa errepresioa errepresioa errep r e s i o a presioa errep r e s i o a errepresioa errepresioa errepresioa presioa erre-presioa errepresioa erresioa errepresioa errepresioa

errepresioa

Iban Apaolaza

11.

or

deportatzeko arriskuan

Iban Apaolaza beasaindarra iazko ekainean atxilotu zuten Canadan. Ibanek bizi aurrunta egiten zuen bertan eta haren aurkako euroagindu baten ondorioz atxilotu zuten. Atxilotu eta Ibanen aurkako deportazio prozedura bat jarri zuten martxan. Deportazioaren kasuan, Epailearen ordez, inmigrazio ministerioko funtzionario batek epaituko du. Deportazioarekin Canadako poliziek Espainiako polizien esku uzten dute presoa. Eta badakigu, Espainiako polizien esku geratzean torturatua izateko arriskua duela. Nahiz eta, Iban deportatzeko prozedura abian zegoen, fiskalak haren kontrako frogak aurkezten ez zituenez prozedura martxora arte luzatu zen. Hala ere, azkenean deportazio eskaera onartu egin zuten. Hori dela eta, orain Korte Federalean helegite bat aurkeztu dute eta abuztu hasierarako erabakiko dute helegitea onartzen duten edo ez. Korte Federalak ezezkoa ematen badu, hurrengo aukera PRRA-ra errekurritzea izango litzateke. Helegite horretan defentsak kanporaketa ukatzea eskatuko luke, Espainiar estatuan torturak jasateko arriskua dagoelako.

Beasainen Ibani elkartasuna adierazteko hainbat ekintza egin dira. Eta Canadan ere Ibanen aldeko hainbat talde sortu dituzte eta ezkerreko alderdi politiko batzuk Ibanen egoeraren inguruko interesa erakutsi dute. Horretaz gain, deportazioaren egoera ez ohikoa ikusita euskal gatazkaren inguruko berririk ez dutenei ere piztu egin zaie interesa.

KAI

Behin behineko espetxealdian bost urte eman ondoren, Kai Saez de Eguilaz beasaindarra, otsailean Parisen epaitu zuten eta hamabost urteko kartzela zigorra ezarri zioten.

Eusebio

Eusebio Lasa, Batasuneko mahi nazionalaren aurkako operazioaren barruan otsailaren 10ean atxilotu zuten.


32. zk. Beasain Eginez  

Beasaingo Ezker Abertzalearen aldizkaria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you