Page 1

NUMMER 04 ◆ NOVEMBER 2013


NUMMER 04 ◆ OKTOBER 2013 ◆ TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE LENTE

Hét nieuwe moslim opinieblad van Nederland

JAGERS ‘OP DE KUST’

Waar is die tijd gebleven waarbij een agent nog nadacht over de consequenties voor het opsluiten van een illegaal? Beseft geen enkele agent dat iemand veel te lang opgesloten kan zitten zonder enig uitzicht op vrijlating?

3

LIEFDE OVERWINT ALLES Weggelopen meiden. Het lijkt een nieuwe trend. Als je thuis geen liefde hebt gekregen, kom je vaak terecht bij de verkeerde mensen, die je enkel misbruiken voor eigen doeleinden

4

PREMIER IRAK WIL MEER WAPENS

6

31 oktober: 39 doden. Oktober 2013 totaal: 1095 doden. 2013 tot nu toe: ongeveer 7000 doden. Sinds maart 2003 houdt Iraq Body Count (IBC) dagelijks bij hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen.

APEN EN GELDWOLVEN De Rabobank was het enige grote steentje dat nog overeind stond. Je werkt niet bij de bank vanwege je maatschappelijke betrokkenheid of omdat je anderen wilt helpen

LOGBOEK MAROKKO:

WAT JE WIL VERGETEN, ONTHOUD JE BETER: Het feit dat

GROENLINKS STEUNDE URUZ­ GAN ZONDER OVERLEG LEDEN:

PROFEET MOHAMMED IN NEDERLANDSE SCHOOLBOEKEN:

5

ALLAHOU AKBAR: over isla-

8 12 16 15 11

Hoofdredacteur fungeert als onze correspondent vanuit Marokko. Over de Kasbah van Marrakech en de foulard van zijn schoonzus

‘het verleden’ je nog achtervolgt is een teken dat je er nog mee zit.

Aissa Meziani stapte uit de partij om zich vervolgens aan te sluiten bij het CDA

Geen bijdrage voor een goede verstandhouding tussen moslimleerlingen en niet-moslim leerlingen,’ stelt Bahaeddin Budak

mitische partijen die de lokale bevolking helpen met geld, werk, sociale voorzieningen en infrastructuur. 1


Redactioneel

We stellen kritische vragen, maar bieden ook oplossingen. Colofon Gedistribueerd: November 2013

Aan deze editie werkten mee: Habon Abdullahi Salima Benali Sarah Seghier Burak Yildiz Badr Youyou

Hoofdredactie: Henny Kreeft

Eindredactie: Nora Naber

Fotografie: Henny Kreeft

Grafische vormgeving: design2press.nl

Email: info@destemvandeummah.nl

Telefoon: 06 – 49400851

2

In deze editie zullen uw hersenen heel wat afkraken. Behalve vanwege de drie artikelen die gerelateerd zijn aan de hersenen, stellen onze redacteuren ook veel kritische vragen die stemmen tot nadenken.

E

erst de hersenkrakers over de hersenen zelf: wist u dat u onthoudt wat u liever wil vergeten? Badr Youyou legt uit hoe dat komt en wat je er aan zou kunnen doen. Sarah Seghier heeft tips voor medestudenten die moeite hebben om de saaie stof in hun hoofd te krijgen, namelijk door de hersenen ‘voor de gek te houden’. Tot slot heb ik zelf een artikel geschreven over de zin of onzin van het stampen. Is iemand die goed kan stampen intelligent? Of ben je pas intelligent als je het stampwerk niet nodig hebt? Voorzover het hersenwerk. Maar er zijn ook maatschappelijke vraagstukken waar onze redacteuren het hoofd over breken. Zo wil Burak Yildiz weten of we dom worden gehouden door de politiek n.a.v. de uitspraak van staatssecretaris Fred Teeven dat hij geen jacht meer wil hebben op illegalen, terwijl de praktijk uitwijst dat er juist meer illegalen gearresteerd worden. Salima Benali verwondert zich erover, dat ze de laatste tijd in haar omgeving steeds vaker hoort over meiden die weg lopen van huis. Zij wil weten waarom moslimmeiden weglopen en kwam tot de conclusie dat zij zelf als opstandige tiener ook wel eens aan weglopen dacht. Habon Abdulahi vraagt zich ten slotte af of de banken niet beter kunnen worden ondergebracht bij de overheid, aangezien zelfs de Rabobankmedewerkers geldwolven blijken te zijn.

NUMMER 04 | NOVEMBER 2013

Behalve dat onze redacteuren vragen stellen, worden er dus ook oplossingen aangeboden. Zo heeft Henny Kreeft een oplossing voor moslimgezinnen die problemen hebben met hun kinderen. Hij denkt dat een organisatie als Niya Jeugdhulp uitkomst kan bieden door preventief gezins- en opvoedingsondersteuning te geven.

We hopen dat onze lezers niet alles voor zoete koek slikken. De Stem van de Ummah hoopt dat de Ummah in Nederland nadenkt, vragen stelt, onderzoekt. We hopen dat onze lezers niet alles voor zoete koek slikken. Ook niet wat wij schrijven, omdat we ook maar mensen zijn met een eigen mening. Als u ook nieuwsgierig van aard bent, zich druk maakt over maatschappelijke misstanden, u zich geroepen voelt om onze schrijvers een weerwoord te geven, of u houdt gewoon ontzettend veel van schrijven, stuurt u dan een e-mail naar: info@destemvandeummah.nl. ◆

Nora Naber, Eindredacteur


Jagers ‘op de kust’ Sinds staatssecretaris Fred Teeven heeft aangegeven dat hij geen jacht meer wil hebben op illegalen, verschijnen er steeds meer berichten over arrestaties van illegalen. Op het Centraal Station van Arnhem werden een tiental jonge illegalen opgepakt. Volgens een woordvoerder van de Marechaussee werden zij naar het dichtst bijzijnde asielzoekerscentrum gebracht. Of dit laatste klopt, betwijfel ik ten zeerste. Want er bestaat een kans dat ze wikipedia

gewoonweg in een detentiecentrum zijn geplaatst met als gevolg

I

dat ze worden uitgezet, indien blijkt dat ze uitgeprocedeerd zijn.

Ik merk zelf in mijn omgeving dat de politie, maar ook stadstoezichthouders (boa’s) zeer actief zijn met ID-controles. Laatst kwam ik van school en werd er een illegaal aangesproken op het perron. Hij had geen geldig reisproduct maar ook geen identiteitsbewijs. Steeds vaker zijn er controles in het centrum van Rotterdam, waardoor er een grote kans bestaat dat meer illegalen opgepakt zullen worden. Jonge niet-westerse allochtonen zullen worden onderworpen aan de discriminatoire procedures van de politie. De ombudsman gaf al aan dat de politie discrimineert op basis van uiterlijk. In Den Haag slaan agenten jonge Marokkaanse Nederlanders in elkaar. En werd er een jonge Hindoestaan in zijn nek geschoten en hij bloedde dood. Het blijkt geen taboe meer te zijn, “want we durven er eindelijk over te praten”. Een oud-collega vertelde een keer over een incident bij een benzinepomp. Agenten pakten Marokkanen op en sloegen ze achter het ben-

zinestation in elkaar. Dit omdat ze waarschijnlijk een gram wiet of cocaïne op zak hadden. Nu alle verhalen naar boven komen, ontkennen de meeste mensen dat de politie discrimineert. Politici wuiven het feit dat Zwarte Piet een racistische karikatuur is uit de slavernij weg met: “Ach, houd toch op man”. Opiniemakers constateren dat de criminaliteitscijfers onder allochtonen vele malen hoger zijn. Genoeg redenen dus, om alle allochtonen te fouilleren op hun ID. De vergelijking die wordt getrokken tussen allochtonen en autochtonen op basis van criminaliteitscijfers, gaat niet op met de werkelijkheid. Zo sprak historicus Zihni Ozdil dat, het verschil in criminaliteit minder wordt als de sociaal-economische klasse wordt meegewogen. Niet door je afkomst, maar doordat je uit een bepaalde lagere sociale klasse komt, beland je sneller in de kleinere criminaliteit. Samenscholingsverboden zijn dan niet meegewogen. En preventief fouilleren in Vogelaarwijken ook niet.

Worden we dom gehouden? Of kijken we niet verder dan dat onze neus lang is? In de politiek en daarbuiten is er een bepaalde stemming te ontdekken die gericht is op moslims, migranten en alles wat ‘onze Nederlandse cultuur’ bedreigt. Ik vraag me sterk af wat die Nederlandse cultuur dan is.

En waarom die moet worden behouden als je me toch buitensluit als jonge moslim die meedoet met de maatschappij. Oprotten naar mijn eigen land kan ik niet want ik ben hier geboren en getogen. En ik zal hier ook mijn laatste adem uitblazen. Tenzij ik op vakantie ga naar Hawaï en ik opgegeten word tijdens het duiken door een wildgeslagen haai. Alle gekheid op een stokje. Hoewel een vakantie naar Hawaï niet zo gek is. Zonder die haai natuurlijk. Ook al zegt Fred Teeven dat er geen jagers ‘op de de kust’ zijn, toch is dit in de praktijk wel zo. Waar is die tijd gebleven waarbij een agent nog nadacht over de consequenties voor het opsluiten van een illegaal? Beseft dan geen enkele agent dat iemand veel te lang opgesloten kan zitten zonder enig uitzicht op vrijlating? Tijdens het nazi-regime voerden onderdanen ook opdrachten uit die onmenselijk waren. Natuurlijk is die situatie niet te vergelijken met die van de vreemdelingenbewaring. Maar ergens in je achterhoofd moet je toch wel weten dat vreemdelingenbewaring eigenlijk het ontnemen van iemands vrijheid is, zonder dat deze iets strafbaars gedaan heeft. Hoe dan ook, de stemming in Nederland verslechtert met de dag. Ik vraag me af waar we over twintig jaar zijn. Of we dan nog zo trots zijn op onze mooie cultuur. ◆

NUMMER 04 | NOVEMBER 2013

Burak Yildiz

3


Islamitisch bankieren populairder LONDEN - Islamitisch bankieren groeit veel sneller dan de traditionele bankensector, volgens de Britse premier David Cameron zelfs 50 % sneller. Islamitisch bankieren was nooit zo populair vanwege de hogere kosten, maar daarin is verandering gekomen, omdat men ‘geld ruikt’. Het verschil met de traditionele sector is dat islamitische banken geen rente rekenen, transparant zijn en alleen met sociaal-verantwoorde fondsen werken. Hierdoor zijn de banken duurder dan reguliere banken.

Snowden heeft baan in Rusland De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden heeft een baan gevonden in Rusland. Snowden is per 1 november van dit jaar gaan werken bij een “grote Russische website”. Snowden wordt verantwoordelijk voor het onderhoud van de site. Welke site dat is, wordt nog geheim gehouden. De klokkenluider heeft tijdelijk asiel gekregen in Rusland. Snowden werkte in het verleden voor de Amerikaanse inlichtingendienst NSA en bracht allerlei documenten over de spionage van deze dienst naar buiten. De Amerikanen willen hem daarvoor berechten.

4

Liefde overwint alles

Weggelopen moslimmeiden. Het lijkt een nieuwe trend te zijn. Of is het verschil met vroeger dat ouders veel eerder contact opnemen met de politie om een zoektocht op te zetten? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat ik het verschrikkelijk vind. Vooral met de ouders van weggelopen meiden (en jongens) heb ik enorme medelijden. Wat vreselijk is het toch om niet te weten waar je eigen kind verblijft.

D

e berichten van vermissingen met kinderen uit moslimgezinnen houden mij de laatste tijd bezig. Het komt ook steeds dichterbij. Daar waar het eerst onbekenden waren die vermist waren, zijn het nu steeds vaker bekenden. Opeens is het niet meer een ‘ver van mijn bed show’. Het eerste wat ik hoor is dat buitenstaanders ervan genieten om dit nieuws aan de grote klok te hangen. Niet zozeer om het kind te verenigen met zijn ouders, maar om achter de rug om, de familie en of het kind dat weggelopen is belachelijk te maken. Onacceptabel. De verhalen die ik hoor bezorgen mij verdriet. Ik stel mijzelf dan vaak de volgende vraag: waar is het met dit gezin misgelopen? De afgelopen tijd heb ik hier eerlijk over nagedacht en besefte op een gegeven moment: ik had dat meisje kunnen zijn! Geschrokken van deze gedachte, gaf ik toe, dat ik als tienermeisje conflicten had met mijn moeder over de manier waarop ik mijn religie praktiseerde. Zoals iedere andere puber vond ik dat een groot onrecht dat direct bestreden moest worden. En zelfs ik heb enkele keren gedacht: ‘’Ik ben weg hier, ik ga mijn koffers pakken.’’ Dat is gelukkig nooit gebeurd. Na elk conflict kwam ik altijd braaf terug naar huis. Waarom lopen zij wel weg en heb ik dat nooit gedaan? Misschien omdat ik inzag dat hoe verschrikkelijk ik de beperkingen ook vond die mijn moeder mij destijds oplegde, ik altijd de discussie met haar moest aangaan en haar met argumenten probeerde te overtuigen. Dat en het feit dat ik gezegend was destijds met vriendinnen die met mij over de problemen spraken in plaats van te vertellen hoe slecht

NUMMER 04 | NOVEMBER 2013

mijn ouders wel niet waren, noch probeerden zij mij te overtuigen om het ouderlijk huis te verlaten. Daarbij had ik ook het ‘geluk’ dat ik meiden persoonlijk kende die er wel voor kozen om van huis weg te lopen. Ik kende hun verhaal, en begreep dat weglopen de enige uitvlucht leek voor hen. En misschien hebben zij mij wel het meest van iedereen geleerd. Ondanks dat ze jaren uit beeld waren verdwenen, heb ik jaren later weer contact met ze gehad. Zij vertelden mij dat ze spijt hadden van hun keuze, want de wereld buiten is nimmer beter dan thuis. De liefde die ze zochten, vonden ze niet in de harde buitenwereld. Want als je thuis geen liefde hebt gekregen, kom je vaak terecht bij de verkeerde mensen, die je enkel misbruiken voor eigen doeleinden. In veel gevallen heeft het verlaten van het ouderlijk huis, hun ook tijdelijk het geloof doen verlaten. Zij waren blij om na jaren en na bemiddeling weer “tussen hun ouders te kunnen zitten”, en om, wat de buitenwereld ook zegt of denkt, nog lang en gelukkig te leven. Want geloof het of niet, als er iemand is die het altijd oprecht het beste met je over heeft, dan zijn dat in de meeste gevallen je ouders. Onderschat dat niet. De volgende keer wanneer je een vermissing voorbij ziet komen van een moslimkind, zou je, in plaats van dat je je afkeer uit, naar je eigen gezin kunnen kijken en je afvragen wat jij kan doen om een beter ouder of kind te zijn. Elk huisje heeft zijn kruisje. Lach dus niemand uit, want dat kan je duur komen te staan. Praat met je ouders en kinderen over vermissingen. Leg de impact hiervan uit, en vergeet hierbij tenslotte niet te vertellen hoeveel je van ze houdt. Liefde overwint alles. ◆

Salima Benali


Apen en geldwolven De dominoreeks is nu compleet omgevallen. De Rabobank was het enige grote steentje dat nog overeind stond. De laatste bank die de overheid niet om hulp vroeg. Dat was ook niet nodig. Want nu komt de aap uit de mouw. Ik zou namelijk ook geen studiefinanciering vragen van DUO als ik mijn geld verdiende door de boel te besodemieteren. Ik heb altijd gezegd dat bankiers niet te vertrouwen zijn. Een roedel geldwolven. Je werkt namelijk niet bij de bank vanwege je maatschappelijke betrokkenheid of omdat je anderen wilt helpen. Bankiers zijn mensen met eurotekens in hun ogen met maar één doel: het maken van zoveel mogelijk winst.

I

Voor hen is een bonus een standaardonderdeel van het maandsalaris.

Inmiddels ben ik een beetje anders gaan denken. Ik zal niet meer álle bankiers van Nederland over één kam scheren. Ik denk dat het overgrote deel mensen zijn met normen en waarden en fatsoen. Maar net als in andere sectoren heb je de rotte appels. De lui die hoogstwaarschijnlijk niet bekend zijn met het gezegde ‘een ezel stoot zich niet tweemaal aan de zelfde steen.’ Je zou namelijk denken dat bankiers na de economische crisis van een paar jaar terug hun lesje hebben geleerd. Het was immers hun schuld dat er een grootschalige crisis ontstond. Sindsdien hebben ze zich koest gehouden. Maar niet voor lang. Nu het een beetje beter gaat besluiten dertig malloten van de Rabobank dat ze weer risico’s kunnen nemen. Ach, zolang hun portemonnee gespekt is, maakt het hun niet uit.

Als het financiële welzijn van hun klanten hun maar een beetje had geïnteresseerd, had de gemiddelde kijker van het acht-uur-journaal niet geweten wat Liborrente betekent. Is het een idee om de banken bij de overheid onder te brengen? Dan ben je van de geldwolven af. Ik heb zo’n donkergrijs vermoeden dat die types niet willen werken voor een ambtenarenloon.

Bankiers zijn mensen met euro-tekens in hun ogen met maar één doel: het maken van zoveel mogelijk winst heel moeilijk om elkaar te kunnen begrijpen. Maar met handgebaren kom je al een heel eind. En op de deur van de wc staan plaatjes,’’ zei de juf. Het is een gewone basisschool. Maar dan een met kinderen die een onzekere toekomst hebben. Het klinkt onlogisch eigenlijk. Je gaat naar school om aan je toekomst te werken. Maar je kan morgen al op straat staan of uitgezet zijn naar het land van herkomst. En het aller pijnlijkste moment was dat van een Somalisch meisje dat werd geklinkerd (op straat gezet) met haar broertje en vader. Ze nam afscheid van haar juf en later kwamen we haar nog tegen bij de bushalte. ◆

Nederlandse militairen naar Mali DEN HAAG - NEderland is van plan 350 tot 400 militairen naar Mali te sturen. De militairen zullen ook deelnemen aan gevechten tegen de opstandelingen. In april 2012 namen opstandelingen de macht over in Timboektoe , de hoofdstad van Mali. Van de zomer startte de VN een vredesmissie, met de Nederlandse minister Bert Koenders van ontwikkelingssamenwerking aan het hoofd.

Waarheidsvinding in de jeugdzorgketen De Kinderombudsman Marc Dullaert zal in december de eindrapportage aangaande waarheidsvinding in de jeugdzorgketen aan de Tweede Kamer aanbieden. Tot 1 november heeft eenieder zijn of haar ervaringen met jeugdzorg in kunnen sturen. De Kinderombudsman sprak met kinderen, jongeren, ouders en grootouders die met jeugdzorg te maken hebben gehad en met familierechtadvocaten die gezinnen bijstaan in rechtszaken. Het eindrapport zal ook te downloaden zijn vanaf de website www.dekinderombudsman.nl

Habon Abdulahi NUMMER 04 | NOVEMBER 2013

5


Proces tegen Morsi verdaagd Het proces tegen de Egyptische oud-president Morsi is verdaagd tot 8 januari, meldt de NOS. Het proces werd kort na aanvang geschorst, omdat Morsi en 14 medeverdachten leuzen riepen. Morsi riep: “Ik ben Mohammed Morsi, de president van de republiek. Ik ben de legitieme president van Egypte. Ik weiger voor deze rechtbank terecht te staan.” Volgens een veiligheidsbeambte, die spreekt op basis van anonimiteit, worden Morsi en de veertien andere leden van de Moslimbroederschap naar de beruchte Tora-gevangenis in Caïro overgebracht.

China: “Oeigoeren achter aanslag” De Chinese regering weet het zeker: islamitische Oeigoeren uit de westelijke Chinese provincie Xinjiang zitten achter de aanslag van 28 oktober op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking. Daarbij zijn 2 toeristen om het leven gekomen en raakten meer dan 40 mensen gewond. De politie verklaart in de uitgebrande auto vlaggen en propagandamateriaal van islamitische opstandelingen te hebben gevonden. De militaire leider van de provincie is ontslagen omdat hij de opstanden niet goed heeft weten te bedwingen.

Premier Irak wil meer wapens van VS Premier Nuri al-Maliki van Irak klopte eind oktober in Washington aan voor meer wapens en militaire ondersteuning, zodat zijn veiligheidsdiensten niet onder de voet gelopen zullen worden. En dat terwijl zijn land lijdt onder het ergste bloedvergieten sinds 6 jaar.

N

Zo zijn er donderdag 31 oktober 39 doden. Oktober 2013 in totaal: 1095 doden. Het afgelopen jaar tot nu toe: ongeveer 7000 doden. Per dag houdt de Iraq Body Count (http://www.iraqbodycount. org/) bij hoeveel doden er zijn gevallen in Irak. Niet alleen maakt IBC duidelijk dat er een slachtoffer is gevallen, maar ook wordt verduidelijkt hoe het slachtoffer om het leven is gekomen en als het van belang is wordt ook het beroep of de functie van iemand benoemd. Sinds maart 2003 houdt Iraq Body Count (IBC) dagelijks bij hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen. Jaarlijks brengt het instituut een rapport uit van de slachtoffers die in dat jaar en tot nu toe in totaliteit zijn gevallen. Zo zijn er tussen maart 2003 en maart 2013 zijn er in totaal 122.438 burgerslachtoffers door geweld om het leven gekomen in Irak en zouden er 135.089 burgers gewond zijn geraakt. De officiële cijfers van Irak die naar buiten worden gebracht door het Irakese Ministerie van Mensenrechten sprak in mei 2012 van nog hogere cijfers, namelijk van 174.000 doden en 250.000 gewonden sinds 2003. Afwijkingen hebben o.a. te maken met het feit of iemand wel of niet als burger wordt beschouwd.

Shock and awe Gedurende de eerste periode van de oorlog vielen er de meeste doden. In slechts drie weken tijd van ‘Shock and Awe’ - van 20 maart tot aan het moment dat Baghdad in beslag werd genomen op 9 april – vielen er dagelijks 320 doden. De meest gewelddadige maand was juli 2006 toen er op gewelddadige wijze 3266 mensen om het leven kwamen.

6

NUMMER 04 | NOVEMBER 2013

Iraq War Logs IBC vult haar gegevens sinds drie jaar aan met de cijfers van de Iraq War Logs, dat in oktober 2010 door Wikileaks werd vrijgegeven. De cijfers van de Iraq War Logs zijn gebaseerd op cijfers van militaire verslagen, die ook bekend staan als SIGACTs. Deze documenten zijn sindsdien online in te zien voor eenieder. Door deze aanvulling heeft IBC al zo’n 4000 extra doden kunnen registreren, en moeten nog 10.000 slachtoffers geregistreerd worden.


Toename asielzoekers in 2013 Het aantal asielzoekers dat Nederland binnenkomt is sinds 2002 niet zo hoog geweest. De verwachting is dat er in 2013 17.000 asielzoekers bij komen, zo meldt de Volkskrant. Het COA had juist een grote reorganisatie achter de rug vanwege de teruglopende aantallen vluchtelingen, maar de werknemers zijn weer opgebeld met de vraag of ze weer kunnen komen werken.

Als je gaat nadenken over wat voor drama achter elke dood schuil gaat, stokt de adem in je keel.

Klokkenluider Manning, die documenten van de Amerikaanse overheid openbaar maakte, werd in juli 2013 schuldig bevonden aan de meeste van de 20 aanklachten, waaronder de gegevens betreffende de oorlog in Irak. De zwaarste beschuldiging van het Militaire Hof dat hem veroordeelde was “het helpen van de vijand”.

Erg lage straffen ‘En terwijl Manning een gevangenisstraf van 136 jaar te wachten staat, een leven achter de tralies, alleen maar vanwege het naar buiten brengen van de waarheid over oorlogsmisdaden en overtreding van de mensenrechten, leven de echte misdadigers, de voormalige president George W. Bush en oud vicepresident Dick Cheney in vrijheid en weelde’ schrijft IBC op haar website. Alle hooggeplaatste regeringsambtenaren die medeverantwoordelijk waren voor het bloedbad van de bezetting van Irak door het Amerikaanse leger, hebben daar nooit verantwoording voor af hoeven leggen. Laat staan dat ze er voor veroordeeld zijn. Wel zijn er enkele laaggeplaatste militairen bestraft, maar dit betrof eerder uitzondering dan regel en de bestraffing die hen ten deel viel waren relatief erg laag.

Slechts één marineofficier werd veroordeeld voor een klein delict, waarvoor hij overigens niet eens de gevangenis in hoefde. De rest van de militairen is een voor een vrijgesproken. Dan de helikopterpiloten die minstens tien burgers neerschoten waaronder twee journalisten van Reuter en een vader met twee kinderen die de gewonden wilde helpen. Niemand van deze piloten is hiervoor ooit veroordeeld nadien.

Abu Ghraib Tot slot de soldaten die systematisch gevangenen martelden en in sommige gevallen zelfs vermoorden in de Abu Ghraib gevangenis. De schokkende beelden gingen heel de wereld over in 2004. Slechts elf soldaten werden hiervoor veroordeeld. De zwaarste straf was een gevangenisstraf van 10 jaar voor één van de soldaten – die na zesenhalf jaar alweer op vrije voeten is gesteld en nu weer vrij rondloopt. Andere bestraffingen waren reprimandes, een lagere rang, kleine vergoedingen of korte gevangenisstraffen. ◆

Nora Naber

Terre des hommes: 1000 pedo’s betrapt De kinderhulporganisatie Terre des hommes heeft duizend volwassenen betrapt op een poging tot kindersekstoerisme. Onder de verdachten zitten twintig Nederlanders. Onderzoekers van de organisatie deden zich voor als een Filipijns meisje van 10 dat via een webcam bereid was seksuele handelingen te verrichten. De internetgebruikers die erop ingingen zijn gefilmd en dat materiaal is vandaag aan de Nederlandse politie voorgelegd. Terre des Hommes wilde aantonen hoe kindermisbruikers ongestoord hun gang gaan op het internet door middel van de webcam. Alleen al in de Filipijnen zouden tienduizenden kinderen er het slachtoffer van zijn. Het is de vraag of de rechter de daders bestraft omdat het meisje ‘virtueel’ was.

Een van de voorbeelden die genoemd worden is de massale afslachting van burgers door de Amerikaanse strijdkrachten in november 2005 in Haditha, waarbij 124 burgerslachtoffers werden gemaakt. Hiervoor heeft de Amerikaanse marine echter nooit hoeven boeten.

NUMMER 04 | NOVEMBER 2013

7


(Logboek)

Derde mobiele provider stevent af om de grootste te worden In Marokko is naast Maroc Telecom en Meditel een derde provider sinds enkele jaren

Bescherm je sieraad

actief die de Marokkaanse mobiele markt stap voor stap verovert. De Marokkaanse operator Wana heeft zijn GSM mobiele diensten

In Marrakech is het gaan en komen van kleuren van kleding, de ene djellaba nog mooier en feller dan de ander. En de Marokkaanse vrouw is vrij te dragen wat ze wil – zo lijkt het in ieder geval. En dat is iets wat de man zal moeten respecteren. Een man kijkt

onder de naam Inwi gelanceerd. Bij de lancering sprak men al over het aanbod van het netwerk aan driekwart van de bevolking, in 2013 zou de dekking al 100 % zijn.

niet met begeerte naar een andere vrouw, maar met respect. Van de andere kant zal de man ook moeten kunnen omgaan met de kledingwijze van de vrouw, zowel binnenshuis als buitenshuis, en tegen dit fenomeen loop ik elke keer als ik bij mijn schoonfamilie ben. Een schoonzusje draagt geen foulard, de ander weer wel, een nichtje draagt een complete nikaab. Ik respecteer dit – eerlijk gezegd ik heb er ook niets over te zeggen - en ik geef meestal een seintje op het moment dat ik een openbare ruimte binnenkom in het huis van de familie. De schoonzus kan dan op haar gemak haar foulard opdoen zoals zij het wil en mijn nichtje doet haar nikaab aan en ik kan dan binnen bij de familie. Regelmatig kijk ik toch nog eens terug naar datgene wat er geschreven staat over de kleding van de vrouw, maar de interpretaties lopen ver uiteen, soms zelfs op één en dezelfde site. Zoals de site van islam-koran.net waar we lezen dat in soera 24:31 staat dat de vrouw hun sieraad niet openlijk moet tonen. Maar op dezelfde site staat ook te lezen dat in de Koran nergens (letterlijk) staat dat de vrouw een hoofddoek moet dragen. Op de site moslima. nl staat een oproep van Rachida El Masoudi. Misschien is het verstandig om deze oproep eens goed te lezen. Ik ben van mening dat de vrouw dit zelf beslist en dat mijn schoonzusje een foulard wil gebruiken als ik binnenkom en mijn nichtje een complete nikaab. En dit zal ik ook blijven respecteren als mijn respect voor mijn schoonfamilie en speciaal de vrouwelijke leden.

8

NUMMER 04 | NOVEMBER 2013

Op dit moment is het wachten tot Inwi de eerste plaats van Maroc Telecom overneemt en de grootste provider wordt van Marokko, ondanks het feit dat de laatste op elke hoek van de straat te vinden is met kantoren en hoge masten. Jong, dynamisch en modern zetten de marketingmensen van Inwi daar tegenover. Ook hier is een goed marketingplan, snelle en vooral jonge enthousiaste mensen de oplossing tegen ingeroeste reuzen. Meditel kan hierover meepraten. Wana beschikte reeds jaren over draadloze en mobiele spraak- en internetdiensten onder de naam Bayn, maar wilde een modern mobiel netwerk in de lucht krijgen. De nieuwe mobiele diensten omvatten een prepaid aanbod met facturering per seconde, dagelijkse en wekelijkse onbeperkt sms’en plannen, BlackBerry-services, prepaid en postpaid 3G mobiel internet met behulp van een USB-modem, een Windows Live Messenger-service, roaming en een brede waaier van toestellen van Nokia, Samsung, LG, Sony Ericsson en Motorola.


Verdwaal en geniet verder Aan de rand van Djema el Fnaa – wat overigens in het Nederlands Plein des Doods betekent omdat er vroeger vele executies schijnen te zijn uitgevoerd – begint de medina, het oude centrum van Marrakech. Ga je nog verder de stad in, dan duikt plotseling de oude ommuurde stad op: de Kasbah van Marrakech. De rode muur beslaat bijna - en voor een heel groot gedeelte intact - de gehele oude stad.

Plein van de eeuwige drukte Djema el Fnaa, het plein in het centrum van Marrakech, slaapt nooit wordt er wel gezegd. Een kakafonie aan geuren, kleuren, mensen, dieren, geluiden, maar vooral sfeer. Wie Djema el Fnaa niet gezien heeft, weet niet wat leven is, volgens de vakantiefolders. Overdag is het plein omgetoverd tot de toeristentrekkers bij uitstek: aapjes, verhalenvertellers slangenbezweerders, henna kunstenaars, waterverkopers en gelukzoekers. Het is een zaligheid om onderdeel van dit geheel te mogen zijn. Djema el Fnaa bekijk je niet, maar beleef je, elke minuut dat je er vertoeft. Aan het eind van de middag worden de plaatsen van toeristentrekkers ingenomen door mensen die weer andere waren aanprijzen, zoals eten, drinken, geurtjes, goud, kleding, stukken stof, leder en alles wat je niet verwacht daar te vinden. Opvallende figuren zijn de Afrikaanse verkopers met de meest moderne mobiele telefoons, gouden sieraden en lokale lederen kleding. En wederom: laat het plein over je heen komen, neem een cappuccino op het terras van Café de France en geniet van de totale sfeer of duik in de menigte en inhaleer Djema el Fnaa. Het plein is gelegen aan een kant van de medina, het geheel van kleine straatjes die dwarrelend zijn neergedaald in het centrum van Marrakech. Tevens ligt het plein aan de voet van de monumentale moskee Koutoubia en tussen drie andere moskeen die elk aan een kant van het plein staan.

Om het oude centrum te bewaren voor het nageslacht, worden hotels, kantoren en ander moderne gebouwen uit dit centrum geweerd en vooral gebouwd in de nieuwere wijken Gueliz en Hivernage. Gueliz heeft dan ook meteen de naam meegekregen van toeristentrekker met vele hotels, waar dus wel alcohol wordt geschonken. De oude stad is een belevenis op zich, de wirwar van straatjes, pleintjes en steegjes blijven je verwonderen en trekken. Meestal heeft dit tot gevolg dat je heel makkelijk verdwaalt, maar neem dat op de koop toe. Er is altijd wel iemand die je helpt om weer op het goede spoor te komen. In de straatjes – waar nauwelijks een auto door kan – vind je de kleinste winkeltjes, meestal niet meer dan een plank in een raam. Hier is echt alles te koop, vlees, kip, groenten, fruit, specerijen en kleding. En allemaal gewoon op een plank of toonbank. Daarnaast is op een kruising van drie straatjes een iets groter plaats – wat al snel een plein wordt genoemd – waar elke dag de kleden worden uitgelegd en waren worden verkocht, wederom groenten, fruit, specerijen, bakken met vis en vooral nah nah, de muntblaadjes voor in de thee, en heerlijke zoete lekkernij. De Kasbah is bekend om de straatjes, maar tevens om de grote moskee, die bij een van de grote poorten staat. Juist de poort tegenover het paleis van de koning, waar je aan de kleuren van de bewaking kan zien of hij thuis is of niet. De grote moskee is al jaren in renovatie en daarom wordt er buiten op straat gebeden. Naast de grote moskee is een pand waarboven op bijna het gehele jaar een ooievaarspaar nestelt. Een verademing om die vogels te zien, maar vooral om ze te zien vliegen boven de Kasbah. Als ik mag kiezen, laat me maar verdwalen en genieten in de Kasbah. ◆

Henny Kreeft NUMMER 04 | NOVEMBER 2013

9


Islamitische gezins­begeleiding en opvoedondersteuning Zoals al vaak is gebleken en elke keer weer duidelijk wordt, is er vanuit de islamitische gemeenschap een flink wantrouwen naar de huidige hulpverlening in Nederland, waaronder Bureau Jeugdzorg. Lara Willems en Maryam Romeijn zijn de oprichters van de Stichting Niyah Jeugdhulp. De stichting is opgericht omdat - volgens de oprichters – “we een tekort zagen aan professionele jeugdhulpverleningsorganisaties die zich specifiek richten op de islamitische gemeenschap en inspelen op de behoefte vanuit de Ummah.” Niyah staat voor gezinsbegeleiding en opvoedondersteuning aan islamitische gezinnen. Niyah: “Wij richten ons op de preventie van een ondertoezichtstelling (OTS) en de uithuisplaatsing van islamitische kinderen. Onze visie is dat een kind het beste af is thuis binnen het eigen gezin. Wanneer de gezinsstructuur niet goed verloopt, zetten wij ons in om samen met de ouders en andere betrokken partijen de problemen die er spelen op te lossen. Zodat uiteindelijk thuis een veilige omgeving wordt waarbinnen het kind zich voorspoedig kan ontwikkelen.” Beiden zijn al meer dan tien jaar moslim en sinds augustus 2013 afgestudeerd, waarbij Maryam nog bezig is met het behalen van de 2de graads lesbevoegdheid. Aangegeven wordt dat het werk momenteel te combineren valt en dat in de toekomst bekeken gaat worden hoe alles gaat lopen. Dat de beide dames het druk hebben, is ook al te merken aan de website, die sinds kort onder constructie staat. De bedoeling is dat op de site een blog geplaatst gaat worden met een forum waar ouders met lichte opvoedproblemen terecht kunnen met vragen. De vragen zullen dan voorzien met tips beantwoord worden op het forum.

Niyah Jeugdhulp biedt: -  OPVOEDONDERSTEUNING: “Wanneer ouders zitten met vragen over de opvoeding van hun kind(eren) dan kunnen wij hierbij adviseren/ ondersteunen.” -  Gezinsbegeleiding: “Wanneer Bureau Jeugdzorg vrijwillige hulpverlening aanbeveelt kan een gezin zelf een gezinscoach uitkiezen. Wij kunnen dan als gezinscoach functioneren en hierbij zullen wij in samenspraak met het gezin een plan van aanpak maken.” -  Voorlichting: “Indien een gezin te maken krijgt met een melding van kindermishandeling (AMK- melding) kunnen wij ondersteuning bieden aan het gezin en indien gewenst het gesprek met het Advies en meldpunt kindermishandeling (AMK) bijwonen.”

10

NUMMER 04 | NOVEMBER 2013

In de toekomst wil Niyah Jeugdhulp dat er in heel Nederland hulp aangeboden kan worden en dat de islamitische gezinnen die bij Bureau Jeugdhulp bekend zijn, doorverwezen worden naar Niyah, zodat de hulp geboden kan worden die nodig is. Momenteel wordt er al samengewerkt met Bureau Jeugdzorg en Voorlichters Gezondheid en tevens met alle organisaties rondom de gezinnen die begeleid worden. Niyah: “Waar wij nu vooral naar opzoek zijn, zijn vrijwilligers en gezinnen die ervoor openstaan om islamitische pleegkinderen op te vangen. Wij willen graag een netwerk opbouwen van islamitische pleegouders.” Op de vraag hoe het zit met de angst binnen de gemeenschap om vragen te stellen over het onderwerp of hulp te vragen, wordt geantwoord: “De angst voor het vragen van hulp willen wij doorbreken door deels buiten Bureau Jeugdzorg hulp te bieden aan deze gezinnen. Doordat wij discreet omgaan met de privacy van de gezinnen en een kleinschalige organisatie zijn, zorgen wij voor laagdrempeligheid en vaste medewerkers. Dit zorgt voor betrouwbaarheid naar islamitische gezinnen en hierdoor ook voor meer openheid van deze gezinnen over de opvoeding van hun kind(eren).” Ondanks het feit dat de reljongeren en Marokkaans tuig zoals de media meestal plachten aan te geven, niet tot de kerndoelen van Niyah Jeugdhulp horen, is er toch wel een mening bij de dames aanwezig: “Onze mening als pedagoog is dat het “rondhangen” wel bij de leeftijd hoort, omdat de leeftijdgenoten van de jongere in de adolescentie (ontwikkelingsfase van 12 tot 23 jaar) belangrijker worden dan het eigen gezin. De jongere wil dus niet de hele dag thuis zijn en gaat naar buiten om met zijn vrienden op straat “rond te hangen”. De jongeren willen dan samen dingen ontdekken en halen ook wel kattenkwaad uit. Wij als pedagoog vinden het belangrijk dat de jongeren een bezigheid hebben, dus iets waar zij tijd in kunnen stoppen. Het is dus als opvoeder belangrijk om te zoeken naar de talenten van deze jongeren en deze in te zetten. Als opvoeder ben je hierdoor dichtbij de belevingswereld van de jongeren en hierdoor oefent de opvoeder ook toezicht op de jongeren uit.” Op het moment dat de ouders van de jongeren om hulp vragen, zal Niyah samen met de ouders een plan van aanpak opstellen. Tenslotte, mocht u met (opvoed)vragen zitten, die te maken heeft met Bureau Jeugdzorg en u bent niet tevreden, kunt u contact opnemen met de stichting. Ook als u hoort van enige vorm van kindermishandeling. Voorlopig nog via de mail: info@niyah.nl. ◆

Henny Kreeft


Allahou Akbar Het is een kreet die de laatste jaren heel vaak te horen is geweest en de westerse media vonden het maar prachtig om degenen die de kreet uitschreeuwden, breed in beeld te brengen. Tenslotte waren de strijders de vijand en zouden het ‘vrije Westen’ innemen. Was dat ook zo? In december 1991 waren er voor het eerst vrije verkiezingen in het onafhankelijke Algerije en zoals verwacht haalde de islamitische oppositiepartij FIS (Front Islamique du Salut) in de eerste ronde 47% van de stemmen, de regeringspartij FLN achter zich latend. Voor de militairen was het een verschrikking dat er een islamitische staat zou komen, waarin hun rol ondergeschikt zou worden aan die van de geestelijke leiders. Hierop werd de tweede ronde geannuleerd; duizenden FIS-aanhangers opgepakt; door het FIS werd de heilige jihad uitgeroepen en er ontstond een burgeroorlog tussen regeringstroepen en verschillende gewapende islamitische groepen. Met als gevolg meer dan 80.000 slachtoffers. Waar zat dan de winst van het FIS? Het FIS had de enige vrije gemeentelijke en provinciale verkiezingen van 1990 gewonnen en dreigde de parlementsverkiezingen van 1992 te winnen. Het zogenaamde vrije Westen heeft altijd gedacht aan de islam die de mensen had gebonden om te komen to t een mogelijke overwinning. Natuurlijk, de islam was heel belangrijk binnen het FIS en haar aanhangers, maar niet altijd bij de stemmers. Het FIS had een andere tactiek gebruikt. De leiders van het FIS hadden begrepen – als moslim – dat men op moest komen voor de medemens. Voor het volk hield dit in: geld, werk, voorzieningen, infrastructuur en vooral veiligheid en geborgenheid. Dat dit netjes aansluit op de islamitische principes was natuurlijk mooi meegenomen en werd daarna ook van harte gebruikt. En terecht. Daarnaast maakte het FIS er ook handig gebruik – en wederom terecht – dat de partij lange tijd uitgesloten was geweest van democratische verkiezingen omdat men bang was van de islam. In 2013 heeft hetzelfde verhaal gespeeld bij de coupe tegen de Moslim Broeders in Egypte. De politieke beweging van deze partij had de verkiezingen al op democratische wijze gewonnen, maar wederom paste dit niet goed in het straatje van de militairen. Bij velen is de vraag opgekomen en zeker voor het geval in Egypte: door wie worden de militairen betaald? Een ander gegeven is dat heel vaak de resultaten van verkiezingen worden gemanipuleerd om zittende dictators – lees alleenheersers – in het zadel te houden. Deze zogenaamde leiders hebben meestal geen gevoel voor het volk maar proberen wel hun eigen belang veilig te stellen. Een voorbeeld hiervan was Zine el-Abidine Ben Ali, die in 2009 met 90% van de stemmen zijn vijfde ambtstermijn in ging. Vijf keer, terwijl het Tunesische volk wat anders wilde. Het zelfde geldt voor de leider van Syrië. Maar heeft het Westen nu haar les geleerd? Wel nee! En de westerse media? Ook niet.

In Jemen dreigt hetzelfde te gebeuren: lokale partijen - men geeft weer aan dat deze gebonden zouden zijn aan Al-Qaida – helpen de lokale bevolking met geld, werk, sociale voorzieningen en infrastructuur. Natuurlijk wordt de islam hierbij verspreid. Waarom zou dit niet mogen? Maar hier spreken de media natuurlijk schande van, zo ook pro-Israëlische bloggers, die over de schurkenstaat Jemen spreken. Maar wordt dit niet gevoed door hoe en wat de media schrijven? Laat me u nog eens de aanval op het winkelcentrum van Nairobi (Kenia) voor de geest halen. Na de aanval wisten de media onmiddellijk te melden dat er meer dan twaalf aanvallers zouden zijn geweest, die banden zouden hebben met een islamitische terreurorganisatie. Een maand of anderhalf later bleken er vier aanvallers te zijn geweest, waarvan maar één mogelijke banden zou hebben gehad met Al Shabaab. De overige ellende in het winkelcentrum werd nota bene georganiseerd door plunderende regeringssoldaten.

De leiders van het FIS hadden begrepen – als moslim – dat men op moest komen voor de medemens Voordat de media weer eens zijn verfijnde anti-islam mond opendoet, ga dan de feiten nog eens na en denk ook eens vanuit het standpunt van het volk. Het is nu tijd dat er een echte Arabische lente komt, waarbij vrijheid voorop moet komen staan, vrijheid van leven, vrijheid van denken, vrijheid van religie, maar vooral vrijheid van ontwikkeling. Vele islamitische landen zijn toe aan een culturele, technische revolutie waarbij de Islam een plaats gaat krijgen, met of zonder het Westen. En geloof me: Allahou Akbar zal nog vaak in de media verschijnen. ◆

Henny Kreeft

NUMMER 04 | NOVEMBER 2013

11


Wat je eigenlijk wil vergeten, onthoud je beter Waarom onthoud je iets beter als je datgene eigenlijk liever wil vergeten? Hier kunnen twee soorten antwoorden op gegeven worden. Een antwoord dat dit neurotisch kan verklaren. In dat geval zouden we het gaan hebben over het limbisch systeem wat bestaat uit o.a. de hippocampus, amygdala, hypofyse, hypothalamus etc, die dus onze emoties reguleren. Het tweede antwoord is een psychologische uitleg uit de praktijk die dus uiteraard te maken heeft met dat eerste. Dat eerste is interessant voor mensen die graag wil weten hoe de puzzels van onze brein in elkaar

J

zitten al is dat nog maar vrij beperkt. Maar het tweede vind ik interessanter omdat je dan een goed beeld krijgt hoe je in het heden naar een gebeurtenis uit het verleden kunt kijken. Jij bepaalt niet voor je hersenen wat je wel en niet moet vergeten. Je hersenen hebben de taak om je te redden zodat je kunt overleven. Dus alles wat je in je dagelijks leven meemaakt wordt door je brein gescand en letterlijk gecategoriseerd. Wie dat het meest doet is onze amygdala, waar alle emoties worden opgeslagen. De amygdala heeft als taak om je te willen redden van alle gevaarlijke scenario’s die er maar kunnen zijn en wat jouw voorstellingsvermogen niet kan bevatten. Het is een ‘vluchten of vechten’ systeem. Dus stel je hebt iets in het verleden meegemaakt wat veel indruk op je heeft achtergelaten, dan zal je amygdala dat onthouden. Of je dat nu wilt of niet, je hebt daar niets over te zeggen. Maar wat wel zo is, is dat jouw verstand (neocortex) met ratio wel wenst te vergeten wat er is gebeurd. Want jouw ratio ervaart die gebeurtenis uit het verleden als ‘vervelend’. Wat je dan aan het doen bent door middel van je ratio, is jezelf dwingen om die gebeurtenis te vergeten, maar helaas werkt dat niet zo. Wil je een gebeurtenis uit het verleden ‘vergeten’, dan moet je in plaats van te pogen dat te ontkennen, het beter verwerken. Het feit dat ‘het verleden’ je nog achtervolgt is een teken dat je er nog mee zit. Maar omdat je niet weet hoe je er mee om moet gaan, ga je het dan middels je ratio proberen

te vergeten. Een ‘wond’ uit het verleden die nog niet genezen is, kan je niet negeren, want de pijn ervan voel je nog steeds. Wat je wel kan doen is die wond ‘behandelen’ (verwerken dus), zodat het geneest en in plaats van een open wond verandert het in een litteken. De gebeurtenis uit het verleden zal je sowieso nooit vergeten. Dat is niet mogelijk. Je brein ‘vergeet’ alleen gebeurtenissen die niet veel indruk op je psyche hebben gemaakt en dus geen ‘gevaar’ voor je zijn geweest. Dus wat men dient te doen is het gene wat je dwars zit, zien te verwerken zodat je het ‘accepteert’ en omhelst als een ‘positief’ iets waar je van iets hebt geleerd zoals we dat meestal doen bij ‘vallen en opstaan’. Ik schreef eerder dat je het nooit zult vergeten. Het zal hetzelfde worden als een litteken. Een litteken zal jou herinneren dat je in het verleden een wond opliep die destijds pijn deed, maar tegelijkertijd doet dat litteken in het heden geen pijn meer. Je kan het aanraken en er naar kijken, maar je ervaart het niet meer als ‘pijnlijk’. ◆ bron: http ://badryouyou.wordpress .com

Badr Youyou

Jij bepaalt niet voor je hersenen wat je wel en niet moet vergeten. Je hersenen hebben de taak om je te redden zodat je kunt overleven.

12

NUMMER 04 | NOVEMBER 2013


Ain’t nobody got time for that Ellenlange dagen alsof er maar geen eind aan wil komen. Waar ik ook om mij heen kijk ik zie niets anders dan grauwe muren en ernstig ogende gezichten. Is dit het dan? Terwijl anderen plezier maken en wat leuks aan het doen zijn met hun levens brengen wij ze door in de boeken? Is het missen van mijn jeugd aan geklaag en gestress om dat stukje papier - een diploma - het wel waard? Ain’t nobody got time for that, zouden MBO-ers zeggen. Ik focus mij maar weer op mijn slaapverwekkende studie en vestig mijn hoop op de avond, aangezien ik dan hulp verwacht van een ouderejaars en ik dan vast een wat beter concentratievermogen zal hebben.

D

ie avond vergezelt ze mij met een kopje thee en begint mij heel enthousiast en in een rap tempo les te geven, waarna ik binnen een mum van tijd alle benodigde informatie voor het tentamen binnen heb. Verbaasd volg ik haar verhaal; ze weet zich alle details nog te herinneren van twee jaar terug. Ik vroeg haar hoe het mogelijk was dat zij de stof van twee jaar er voor nog allemaal herinneren kon? Waarop ze aangaf dat zij het heel interessant vond. Die woorden hebben bij mij een knop omgezet. Sindsdien doe ik het anders. Iedere keer wanneer ik mij voor een tentamen voorbereiden moet, of ik het nou wel of niet interessant vind, moet ik en zal ik mijn hersenen doen geloven dat ik het echt geweldig vind. Wat niet leuk is, leer je met tegenzin, gaat er met moeite in en raakt ook zo weer in de vergetelheid. Zonde dus. Maar sinds ik mezelf laat geloven dat het interessant is, word ik enthousiast en blijf ik vanzelf wakker.

Sindsdien leer ik niet alleen sneller, maar onthoud ik alles ook beter. Ik heb een aantal tips verzameld voor mezelf waardoor ik enthousiast en wakker blijf: - Mijn hersens ‘voor de gek houden’ door te doen alsof ik de stof interessant vind - Niet leren op een plek die je zelf associeert met slapen - Mezelf de stof doceren (“juffrouw of meester spelen”), vervolgens de stof aan de kant leggen en alles als leerling zijnde (succesvol) herhalen. - En tot slot: de allergrootste kick krijg ik is als blijkt dat ik het snap en anderen (nog) niet en dat ik hen dan uitleg geef over de stof. En vooral omdat ik hiernaar (= naar die kick) streef, weet ik enthousiast te blijven over de stof. ◆

Sarah Seghier

NUMMER 04 | NOVEMBER 2013

13


De (on)zin van stampen Mit, nach, nächst, nebst, bei , seit, von, zu, zuwider, entgegen, außer, aus. Dat is het rijtje voorzetsels met de derde naamval dat ik in de tweede klas middelbare school heb zitten stampen voor het vak Duits. Stampen doen onze kinderen veel minder dan wij vroeger en wij stampten op onze beurt al veel minder dan onze ouders. Mijn ouders hebben nog een scherp geheugen.

M

ijn vader wil koste wat kost voorkomen dat hij gaat dementeren, het lot dat zijn moeder ten deel viel. Hij verwerft daarom altijd nieuwe kennis, o.a. door het lezen van de krant en het maken van kruiswoordpuzzels. Maar of dit helpt om dementie tegen te gaan, is (nog) niet duidelijk. De oorzaak van dementie is nog altijd onbekend, alhoewel men wel weet dat het met de gebrekkige doorbloeding van de hersenen te maken heeft en dat mensen met een hoge bloeddruk, suikerziekte en aderverkalking een groter risico lopen op Alzheimer of vasculaire dementie. Fatima Mernissi schreef het in een van haar boeken, hoeveel voordeel zij er van had dat zij Koranonderwijs had genoten. Zij kon hierdoor alles beter onthouden, zo meende zij. Iedereen weet dat het uit het hoofd leren van de Koran puur stampwerk is. Wat voor voordeel hebben wij van stampen? We worden er niet intelligenter van. Maar ook niet dommer. Is iemand die goed kan stampen intelligent? Of ben je pas intelligent als je het stampwerk niet nodig hebt? En wie of wat bepaalt wat intelligent is? Ik zat in de zesde klas toen we een kennisspel deden op de lagere school. We werden in groepjes ingedeeld en kregen allemaal vragen over verschillende kennisgebieden. Ik heb het onthouden, omdat het anders was dan anders en daarom spannend, maar ik heb het vooral onthouden omdat ik die dag faalde.

Ik stond die dag namelijk met mijn mond vol tanden, misschien wel de eerste keer van mijn leven. Ik had het ze nog zo gezegd, maar ze wilden niet luisteren. “Nee, ik ken die plaatsnamen niet. Kies iemand anders,” zei ik tegen de andere leden van het groepje. Maar ik moest en zou naar voren, want ik haalde immers altijd tienen voor topografie. Dus trad ik met tegenzin en schoorvoetend naar voren en wees de een na de andere verkeerde plaats aan met de aanwijsstok die ik van de meester in mijn handen kreeg geduwd. Assen lag ineens in Groningen en Haarlem in Zuid-Holland. Mijn groepje nam het mij kwalijk dat ik bijna geen enkel antwoord goed had. Ze begrepen er niets van. Het was de eerste keer dat ik begreep dat stampen voor mij eigenlijk geen zin had. Wel nut, maar geen zin. Ik had er op enig moment profijt van, maar daarna waaide de kennis weg zoals de bladeren in de herfst van de bomen vallen, mij achterlatend als een kale boom. Nu zal Fatima Mernissi met ‘stampen’ waarschijnlijk iets anders bedoelen dat wat ik hierboven beschreef. Als zij over het inoefenen van de Koranverzen spreekt, dan is dat van een heel ander kaliber dan het eenmalig leren opdreunen van een aantal naamplaatsen. Bij mij leidt eenmalig stampen ertoe dat ik nagenoeg alle kennis weer kwijt ben binnen een paar weken. Ik moest het altijd hebben van stampen. Inzicht verkreeg ik pas als ik er in de dagelijkse werkelijkheid mee te maken kreeg en de woorden betekenis kregen. Plaatsnamen bijvoorbeeld onthoud ik bijvoorbeeld als ik langs, door of in plaatsen kom. En zo ook het rijtje Duitse voorzetsels dat de derde naamval krijgt. Ik heb het zo vaak moeten toepassen, dat het keurig is opgeslagen in mijn geheugen. In de volgende editie ga ik dieper in op de verschillende manieren van leren ◆ © beanoor.blogspot.nl

Nora Naber

Ik had op enig moment profijt van stampen, maar daarna waaide de kennis weg zoals de bladeren in de herfst van de bomen vallen, mij achterlatend als een kale boom 14

NUMMER 04 | NOVEMBER 2013


Profeet Mohammed in Nederlandse schoolboeken ‘Er schort nogal wat aan de lesmethodes voor middelbare scholen in Nederland waarin de profeet Mohammed aan bod komt. Lesmethodes zouden herschreven moeten worden, waarbij ook moslimdeskundigen geraadpleegd zouden moeten worden,’ concludeert onderzoeker, imam, geestelijk werker, coördinator en vakdocent van de lerarenopleiding islamgodsdienst Bahaeddin Budak n.a.v. zijn onderzoek “Profeet Mohammed in Nederlandse schoolboeken”. Met name het boekje ‘Wegen van Overgave’ als onderdeel van de methode ‘Van horen zeggen’ krijgt er flink van langs. ‘Wegen van Overgave hoort mijns inziens grondig te worden aangepast. Deze methode levert geen bijdrage

H

voor een goede verstandhouding tussen moslimleerlingen en niet-moslim leerlingen,’ stelt Budak. Hij verrichtte onderzoek naar de wijze waarop de profeet Mohammed, vrede zij met hem, in schoolboeken van de middelbare protestante en Rooms-Katholieke scholen wordt afgeschilderd en publiceerde deze week zijn bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Hij schrijft: ‘In de Godsdienstlessen of lessen Levensbeschouwing wordt ook over de profeet Mohammed gesproken. Deze lessen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de pedagogische klimaat van de school. De vraag is hoe wordt Mohammed, volgens de moslims de laatste profeet , in Nederlandse levensbeschouwingmethodes weergegeven?’ Budak behandelt vervolgens drie verschillende methodes die op Rooms-katholieke en Protestants-christelijke scholen worden gebruikt: Wijs worden, Standpunt en Wegen van overgave, als onderdeel van de methode Van horen zeggen. Hij bekijkt die methodes vanuit drie verschillende perspectieven: a) Historisch perspectief b) Vooroordelen en c) Vanuit binnen- of buitenperspectief (Indien uit de tekst blijkt dat vanuit een islamitisch perspectief is geschreven dan noemt hij dit een binnenperspectief. Is het een christelijke visie of wordt er over de profeet door niet-moslims iets gezegd dan is dit een buitenperspectief.) In zijn slotconclusie schrijft hij dat de methodes in elk geval allemaal onderwijzen over de profeet Mohammed bij het vak Godsdienstonderwijs en Levensbeschouwing, alhoewel dat niet uitvoerig is. Volgens Budak is Wijs Worden neutraal, is men niet stigmatiserend en zegt de schrijver ook nog iets positiefs over de profeet Mohammed: “Evenals Jezus verzette Mohammed zich tegen onrecht in de samenleving”. Wel staat de informatie over de profeet ergens helemaal achterin het boek en is het heel summier. Standpunt komt als beste methode uit de bus, alhoewel de informatie in deze methode ook te summier is. ‘De schrijver geeft enige belangrijke informatie door die het beeld van de media ontkracht. Zo staat er “Mohammed spreekt over eerlijk delen en de zorg voor de armen” en “Mohammed was ook tegen slavernij en gaf vrouwen meer rechten.” In het deel van het HAVO/VWO wordt zelfs het vooroordeel dat soms Nederlanders de moslims Mohammedanen noe-

men gecorrigeerd,’ schrijft de onderzoeker. De profeet Mohammed wordt in de methode Wegen van overgave het meest uitvoerig behandeld. Wel is het zo dat juist in deze methode duidelijke vooroordelen zijn weergegeven. Bepaalde informatie versterkt het stigmatiserende beeld over de profeet Mohammed. De vooroordelen die in de verschillende methodes voorkomen – waarvan b t/m d uit Wegen van overgave komen - zijn: a) de profeet Mohammed heeft van het Jodendom en Christendom dingen overgenomen en een nieuwe religie ontwikkeld. b) de profeet heeft zakaat ingevoerd om de heilige oorlog te bekostigen c) de profeet Mohammed neemt zo veel vrouwen als hij maar wil d) de profeet Mohammed vermoordt honderden joden omdat zij hem niet accepteren.

‘Zo creëer je een gemeenschappelijkheid ondanks andere overtuigingen’ Het bevestigen van vooroordelen levert geen bijdrage voor een goede verstandhouding tussen moslimleerlingen en niet-moslim leerlingen, meent Budak. Goede eigenschappen van de profeet zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, op komen voor de zwakkeren, behulpzaamheid, liefdadigheid, vergevensgezindheid etc. zouden volgens hem genoemd moeten worden. ‘Dat zijn eigenschappen die in het Westen juist ook belangrijke eigenschappen zijn, zo creëer je een gemeenschappelijkheid ondanks andere overtuigingen,’ aldus Budak. ◆

Nora Naber bron: academia .edu

NUMMER 04 | NOVEMBER 2013

15


“GroenLinks steunde Uruzgan zonder overleg leden” Aan het woord is Aissa Meziani, gemeenteraadslid voor het CDA in Venlo, voorheen voor GroenLinks. In 1987 is hij samen met zijn moeder naar Nederland gekomen waar zijn vader ondertussen al bijna twintig jaar als gastarbeider werkzaam was. In het dagelijkse leven is hij Leerplicht/RMC Consulent bij de gemeente Roermond, voorzitter van het Provinciaal

A

Platform Minderheden en lid van de Raad van Toezicht bij Zorggroep Helmond.

Als betrokken Venlonaar was Aissa actief binnen de stichting Marokkaans activiteiten centrum, wilde bruggen bouwen en de Marokkaanse gemeenschap in de Venlose samenleving vertegenwoordigen. Hierdoor kwam hij in aanraking met de politiek. “Vanuit mijn idealen zat ik al tussen PVDA, D66 en GroenLinks. Ik heb gekozen voor GroenLinks omdat de partij het dichtst bij mijn idealen zat en Mohammed Rabbae voor mij een groot voorbeeld was. Het opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving, duurzaamheid, diversiteit en sociaalbeleid sprongen gelijk uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks Venlo.” In het begin zat Meziani goed bij GroenLinks en hij “had grote ambities binnen de partij, ook kreeg ik alle ruimte om de belangen van Moslims en in het bijzonder de Marokkaanse Gemeenschap in Venlo te behartigen.” Dit was ook de reden dat een overstap naar de Nederlandse Moslim Partij niet overwogen werd, die in 2009 probeerde in Venlo mee te doen. Maar op 6 juli 2011 kopte een artikel in Binnenlands Bestuur dat Aissa Meziani uit Groen Links was gestapt. De reden hiervoor was dat de Partij voor de Dieren met een voorstel kwam om het onverdoofd ritueel slachten te verbieden; alle linkse partijen stemden hier positief voor. “Opvallend is dat PVDA en GroenLinks de belangen van hun grote achterban Nederlandse Moslims hierbij in de steek hebben gelaten. Voor mij was dit aanleiding om uit de partij te stappen en later aan te sluiten bij het CDA die in deze de belangen van Moslims wel heeft verdedigd en vrijheid van religie zwaarder heeft laten afwegen dan het dierenwelzijn, waar trouwens binnen de islam ook veel aandacht aan wordt besteed”. Naast de problematiek over ritueel slachten, kwamen daar de missie Uruzgan bij – “deze missie werd door GroenLinks gesteund zonder de leden om advies te vragen”- en de opmerkingen van Femke Halsema, die had aangegeven dat ze “zich ongemakkelijk voelde bij vrouwen die een hoofddoek dragen”. Alles opgeteld heeft dit geresulteerd in opzegging bij GroenLinks en het aansluiten bij het CDA. Aissa geeft aan waarom hij voor het CDA heeft gekozen: “ Vrijheid van religie, gemeenschapszin en het belang van familie en gezin zijn kernwaarden binnen het CDA die diep verankerd zijn. Aissa Meziani

16

NUMMER 04 | NOVEMBER 2013

We zien dat deze rechten kwetsbaar zijn en erg ter discussie staan in Nederland sinds de komst van de PVV. Het CDA als grote partij met veel bestuurders in alle lagen van de democratie zal deze rechten nooit laten vallen of ter discussie stellen.” Meziani is van mening dat een moslim kan werken met een programma van een niet-moslim partij: “Ik besef me heel goed dat we als Moslims in een niet-Islamitisch land leven. Tegelijkertijd hebben we vrijheid van religie waardoor alle religies vanuit de wet hetzelfde zijn. Het CDA als Christelijke partij staat hiervoor open, sterker nog vrijheid van religie is een kernwaarde en zal nooit ter discussie worden gesteld. In de kern zijn het Christendom, Islam en Jodendom de drie geloven waar wij als Moslims ook in geloven.” Ook aan Aissa Meziani de vraag hoe hij denkt over reljongeren; is hij voor de harde aanpak of voor een benadering om de jongeren wat te bieden? Aissa: “Grenzen stellen en perspectief bieden is de enige juiste aanpak bij jongeren als je het mij vraagt. Ik heb veel ervaring opgedaan in verschillende functies en verschillende gemeentes als het gaat om jongeren zowel preventief als repressief. Hard aanpakken is soms nodig maar kansen en perspectief bieden helpt ook vaak en voorkomt een heleboel ellende. We zien dat Marokkaanse jongeren heel veel talent hebben en het merendeel het erg goed doet in Nederland,gezien waar we vandaan komen. We dienen te beseffen dat we pas 40 jaar in Nederland zijn en toch al heel veel voor het land hebben betekend. Kijk maar naar het aantal bestuurders, politici, advocaten, topvoetballers, cabaretiers, etc. Wel is er een kleine groep Marokkaanse jongeren die verantwoordelijk is voor veel problemen en criminaliteit. Deze kleine groep moet wat mij betreft hard worden aangepakt zonder dat alle Marokkaanse jongeren hierop worden aangekeken en er last van ondervinden.” Tenslotte: “Politieke participatie is erg belangrijk. Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, in mei moeten we een nieuw Europees parlement gaan kiezen. Ik roep alle Moslims op te gaan stemmen en te kijken naar welke partij hun belangen en wensen behartigt. Belangrijk is ook om te stemmen op de persoon die ze kunnen vertrouwen. De stem van de Venlose Moslims in de gemeenteraad is belangrijk.”◆

Henny Kreeft


Aankondigingen:

Workshop over trouwen voor vrouwen Palestijnse handgemaakte producten Om het lijden van de Palestijnen een klein beetje te verzachten, wordt een campagne gestart om Palestijnse handgemaakte producten wereldwijd aan te bieden. Dit is een project dat gestart is door en voor families in Gaza en momenteel worden de producten aangeboden in Maleisië en andere delen van de wereld. Om de opbrengst groter te maken, is het nodig om overal op de wereld verkooppunten op te zetten. Ook in Nederland wordt er gezocht naar enthousiaste verkopers voor deze handgemaakte producten. Men kan zich aanmelden via Facebook (https://www.facebook.com/tahreer.gh)

De producten die door de families worden aangeboden - de verkoop is nodig voor een klein inkomen - zijn polsbandjes met Palestijnse vlag, de Palestijnse Khaffiya, sleutelhangers en andere producten. Op de Facebook pagina https://www.facebook. com/PalestinianProductsMalaysia?hc_location=timeline zijn alle producten te zien.

In gesprek met Haitham al-Haddad

Moslimjongeren Almere organiseren op vrijdag 15 november een gespreksavond met skeikh Haitham al-Haddad. Het gaat om een gesprek en vraag- en antwoordsessie. Datum: Vrijdag 20.30 uur tot 00.00 uur. Alleen voor broeders. Engelse tolken aanwezig. Adres: Brasemstraat 16,Watereijk-Almere

In Amsterdam vindt op zaterdagmiddag 30 november een workshop over trouwen plaats. Het is voor vrouwen die steeds de verkeerde types aantrekken en willen weten hoe dit komt. Het is voor vrouwen die de druk voelen om te trouwen, maar weerstand voelen. Het gaat om een besloten workshop, met alleen vrouwen en zonder camera’s. Het is alleen voor serieus geïnteresseerden. Het is geen islamitische lezing; het is geen dag met entertainment, modeshows of muziek en eten, maar om meer kennis en inzichten te krijgen in jezelf.

Prijs: 15 euro Tijd: 13.00 - 17.00 uur. Voor meer informatie kun je mailen naar: Samira_elkandoussi@live.nl

Israëlisch activisme tegen de bezetting De organisatie voor kritische Israëli’s Gate 48 organiseert van 20 tot en met 22 november publieke debatten en lezingen over Israëlische activisme tegen de bezetting. Daarbij gaat de aandacht met name naar vrouwelijk activisme in Palestina en Israël. Uitgenodigd zijn o.a. professor Nahla Abdo, een Palestijnse professor ins sociologie van de Carleton Universiteit in Ottowa, Canada en de journalist Amira Hass. Zij is een Israëlische journalist die in de bezette Palestijnse gebieden leeft en over het dagelijks leven schrijft. Voor haar werk won zij de “Prize for Press Freedom of Reporters without Borders” en de “Lifetime Achievement Award” van de International Women’s Media Foundation. Voor meer informatie: http://www.gate48.org/ Lees verder>>>

NUMMER 04 | NOVEMBER 2013

17


Aankondigingen: Workshop: omgaan met moeilijkheden De islamitische hulpverleningsorganisatie voor vrouwen stichting Al-Istiqaamah organiseert een workshop over hoe om te gaan met moeilijkheden. De workshop is ook bedoeld om nader kennis te maken met de organisatie. Het is alleen voor vrouwen en de entree is gratis. Datum: 13 november Tijd: 18.00 - 20.30 uur Locatie: Utrecht-Overvecht, Pahud de Mortangesdreef 41 Aanmelden: via http://workshop.istiqaamah.nl

Arab Camera Festival

Tijdens het Arab Camera Festival geven regisseurs uit verschillende Arabische landen een beeld van het leven en denken van mensen voor, tijdens en na de Arabische Lente. Centraal in het programma staat de situatie in Irak, tien jaar na Saddam. Het festival duurt van 14 t/m 17 november en vindt plaats in Rotterdam. Voor meer informatie en het volledige programma: www.arabcamera.nl.

vormgeving

-

dtp

-

websites

-

beeldbewerking

Als ervaren vormgever / DTP-er bied ik kwaliteit waar het om professioneel vormgeven gaat, met behoud van flexibiliteit en creativiteit. Kortom, betrouwbaar, hoog niveau, snel en met een “hands-on” mentaliteit en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Ik heb de afgelopen jaren ruime ervaring opgebouwd met tijdschriften, advertenties, folders en het ontwikkelen van uiteenlopende huisstijlen. Desgewenst verzorg ik het gehele traject van vormgeving tot en met de certified PDF. Gewend aan korte deadlines wil ik graag kwaliteit bieden tegen een betaalbare prijs, omdat ik mijn klant graag weer eens terug zie voor een volgende opdracht. Service en nazorg zijn standaard in mijn aanpak. Enkele bekende namen waarvoor ik recentelijk heb gewerkt zijn: Veronica Magazine, Humanitas, De Telegraaf, Sp!ts, Tips&Trucs, Hermitage, Verizon. Tevens heb ik de huisstijlen ontwikkeld voor: De Isbo, uitgeverij SUVIO.nl en de basisscholen El Wahda, El Furkan, Ababil en Okba Ibnoe Nafi. D E S I G N 2 P R E S S @ Q U I C K N E T. N L

W W W. D E S I G N 2 P R E S S . N L

B R O U W E R S VA A R T 48C

2013 R B H A A R L E M

• 06-29055833

Svdu nr04  
Svdu nr04  

De Stem van de Ummah Editie 4

Advertisement