Page 1

Armand Figuera

3.- La Revolució Francesa El 1789 comença la transformació de les estructures de l’Antic Règim

A causa de

Pàg. 8

Crisi de subsistència

Descontentament de la burgesia Difusió de les idees liberals Crisi econòmica de l’Estat Provoca una

Reforma fiscal

Provoca una tensió amb estament privilegiats aquests demanen

Convocatòria dels ESTATS GENERALS

Lluís XVI

La Monarquia vol fer pagar impostos a l’aristocràcia

N

sa e l ob

t sta E r ce at r g e r T Cle

Aquesta situació permet

La revolta del Tercer Estat

Jurament del joc de la Pilota

5

Amb el Jurament de la Pilota es crea la

-Vot per estament -Deliberació per separat

L’Assemblea Nacional Constituent tornar

sortir


Armand Figuera

3.- La Revolució Francesa A partir de l’Assemblea Nacional Constituent podem dividir l’època de la revolució francesa en les següents etapes Assemblea Nacional 1789 - 1792 república democràtica Convenció Jacobina 1792 - 1794 república moderada Convenció Termidoriana 1794-1799 L’època NAPOLEÒNICA 1799-1814 Robespierre

Consolat(1799-1804) (1799-1804) Consolat Imperi(1804-1814) (1804-1814) Imperi

6

tornar

sortir


Armand Figuera

3.- La Revolució Francesa L’Època de l’Assemblea Nacional 1789 - 1792 L’intentdel delrei reid’acabar d’acabaramb amb L’intent l’Assembleaprovoca provocalala l’Assemblea revoltapopular popular revolta Començalala Comença 1789

La Presa de la Bastilla (14 de juliol de 1789)

Construcció de l’Estat Liberal

L’Assemblea elabora els següents documents:

Declaració dels Drets de l’Home i el Ciutadà

Abolició dels drets feudals

Llibertat, igualtat, propietat...

Lluís XVI

Però... Però...

7

Constitució de 1791

Reformes econòmiques i socials

Divisió de poders Drets individuals Sobirania nacional

Abolició duanes interiors, gremis, unificació mesures...

Monarquia Constitucional (Lluís XVI)

Els problemes socials (crisi), polítics (Lluís XVI), militars (guerra) Provoquen lala radicalització radicalització de de la la Revolució Revolució Provoquen

tornar

sortir


Armand Figuera

3.- La Revolució Francesa La La radicalització radicalització

Provoca l’aparició

L’Època republicana democràtica CONVENCIÓ JACOBINA (1792 - 1794) Dirigida pel

Comitè de Salvació Pública Sota la direcció de Robespierre Execució de Lluís XVI (guerra) Grans reformes socials Exèrcit nacional

La burgesia burgesia La moderada moderada recuperarà elel recuperarà poder amb amb poder

Constitució de 1793 Sufragi universal masculí

Aplicació del TERROR

Cop d’Estat Termidor Època republicana moderada CONVENCIÓ TERMIDORIANA (1794-1799) Sota lala direcció direcció d’un d’un DIRECTORI DIRECTORI Sota

8

tornar

sortir


Armand Figuera

4.- L’època Napoleònica -Continua la guerra i la crisi econòmica -Una part de la burgesia vol més ordre i control

Provoca

Es divideix en dues etapes

Pàg. 19

El 18 18 de de Brumari Brumari es es El dóna elel cop cop d’Estat d’Estat dóna de Napoleó Napoleó de Dóna lloc a

L’època NAPOLEÒNICA (1799-1814)

CONSOLAT (1799-1804) (1799-1804) CONSOLAT Nova constitució Sufragi universal indirecte

IMPERI (1804-1814) (1804-1814) IMPERI Expansió territorial mapa

Reformes Codi Civil Concordat Sistema educatiu centralitzat

Difusió del ideals liberals

La derrota de Napoleó provocarà el retorn de l’absolutisme 9

tornar

sortir


Armand Figuera

5.- La Restauració i les Revolucions Liberals La derrota derrota de de Napoleó Napoleó provoca provoca elel retorn retorn La de les les monarquies monarquies absolutistes absolutistes de

característiques característiques

Pàg. 23

Defensa del legitimisme Defensa de l’absolutisme Equilibri territorial Però lala Restauració Restauració fou fou un un període període Però inestable inestable Època de cicles

revolucionaris

Amb uns trets generals

RESTAURACIÓ ABSOLUTISTA 1814-1848

Es decideixen al

Congrés de Viena

Per tal de defensar aquests principis es crea la

La Santa Aliança G.B, Prússia, Rússia, Àustria

Les revolucions liberals Revoltes de les classes populars (reivindicacions socials i econòmiques) Dirigides per la burgesia (moderada) Contingut nacionalista

10

tornar

sortir


Armand Figuera

5.- La Restauració i les Revolucions Liberals els cicles cicles revolucionaris revolucionaris contra contra lala els Restauració Restauració

1820 1820

Les revolucions liberals

Poca participació masses (Trienni Liberal a Espanya) Dirigides per la burgesia (moderada) La Santa Aliança imposa l’ordre Comença la guerra d’independència de Grècia i de les colònies llatinoamericanes

1830 1830

Participació de les masses (crisi econòmica i social) Comença a França_ revolta contra Carles X S’imposa un nou rei

Lluís Felip d’Orleans

Les Tres Jornades Glorioses

Independència i liberalisme a Bèlgica S’independitza d’Holanda 11

tornar

sortir


Armand Figuera

5.- La Restauració i les Revolucions Liberals 1848 1848

Participació masses i burgesia mitjana

Comença a França La revolta provoca l’aparició d’una

República democràtica

Que donarà lloc a

No només hi ha reivindicacions liberals i nacionalistes, també sobre la igualtat social i el sufragi universal

l’Imperi de Napoleó III

Al mateix temps es donen

Revoltes nacionalistes i liberals a l’Imperi austríac i als Estats alemanys (fracassen)

“La primavera dels pobles”

Però ja s’han despertat molts moviments nacionalistes

12

tornar

sortir


Armand Figuera

6.- Els moviments nacionalistes L’aparició del nacionalisme es veu influenciat per

L’imperialisme napoleònic Ideals liberals (drets del ciutadà) Romanticisme

Durant lala Restauració Restauració Absolutista Absolutista Durant

El nacionalisme es converteix en corrent ideològic

13

Dret a constituir Estats que s’identifiquin amb nacions

Llengua, història, territori, arrels ètniques...

tornar

sortir


Armand Figuera

6.- Els moviments nacionalistes El nacionalisme dóna lloc nous Estats Cavour

La unificació unificació d’Itàlia d’Itàlia La (1859 -- 1870) 1870) (1859

Existien 8 Estats italians

L’Estat unificador serà

El Regne de Piemont

Amb uns

protagonistes

procés de de lala unificació unificació procés

14

Garibaldi

Piemont-Sardenya, Estats Pontificis, El Regne de les Dues Sicílies, Vèneto, Llombardia, Parma, Mòdena i la Toscana

Víctor Manuel II de Savoia Cavour, el primer ministre Garibaldi

Suport de la burgesia del nord d’Itàlia

1859, Piemont crea una aliança amb frança (Napoleó III). Guerra contra Àustria

Annexió de la Llombardia Revolta i annexió de Parma, Mòdena i Toscana

1860, campanya de Garibaldi (“expedició dels mil”)

Annexió de Sicília i Nàpols (passen a Piemont) Víctor Manuel Rei d’Itàlia.

1866, annexió de Vèneto, 1870, annexió de Roma (capital) tornar

sortir


Armand Figuera

6.- Els moviments nacionalistes Existien 38 Estats que formaven la Confederació Germànica

La unificació unificació d’Alemanya d’Alemanya La (1860 -- 1870) 1870) (1860 L’Estat unificador serà

precedents

El Regne de Prússia Amb uns

Revolucions liberals dels 20, 30 i 48 1834, creació del Zollverein Suport de la burgesia del nord d’Alemanya, els junkers...

Guillem I Hohenzollern

protagonistes

Otto von Bismarck (“canceller de ferro”)

procés de de lala unificació unificació procés

Pàg. 35

Guerra contra Dinamarca

Annexió de Holstein, Lauenburg i Schelesvig

Guerra contra Àustria

Sadowa. Creació Confederació d’Alemanya del Nord

1870, guerra contra França mapa

15

Bismarck

Sedan. Creació del II Reich, annexió d’Alsàcia i Lorena, Pau de Versalles. tornar

sortir


Armand Figuera

6.- Els moviments nacionalistes Nous Estats Estats Nous De lala desintegració desintegració i i De debilitat de de l’Imperi l’Imperi debilitat Otomà Otomà

Apareixen nous Estats als

Balcans

Grècia, 1830 Romania i Sèrbia, 1878 Bulgària i Albània, 1913

Amb inestabilitat política i territorial

mapa

Interessos de Rússia, Àustria i Anglaterra En elel Japó Japó del del segle segle En XIX XIX

País tancat i feudal

Apareixen canvis

1853, EUA obre el mercat japonès

La Revolució Meiji (1868) 1868, del Shogunat a la Monarquia constitucional -Supressió del règim feudal -Constitució -Monarquia autoritària -Modernització i occidentalització

16

tornar

sortir


Armand Figuera

Mapa època napoleònica

17

tornar

sortir


Armand Figuera

Mapa Itàlia

LLOMBARDIA LLOMBARDIA

PIEMONT

VENETO

PARMA PARMA MÒDENA MÒDENA

TOSCANA TOSCANA

ROMA Estats Pontificis

REGNE DE LES DUES SICÍLIES

18

tornar

sortir


Armand Figuera

Etapes Etapes de delalaunificació unificació

Mapa Itàlia

1ª Guerra contra Àustria, 1859 Pau de Zúrich Annexió de la Llombardia, Parma, Mòdena i Toscana 2ª La guerra contra Nàpols, Expedició dels mil (Garibaldi), 1860 Annexió de les Dues Sicílies 3ª Annexió de Venècia (durant la guerra austro-prussiana, 1866) 4ª Annexió dels Estats Pontificis (durant la guerra franco-prussiana, 1871)

19

tornar

sortir


Armand Figuera

Mapa unificació d’Alemanya

Etapes 1ª La qüestió dels ducats 2ª La guerra contra Àustria 3ª La guerra contra França

20

tornar

sortir


Armand Figuera

Mapa Balcans

21

tornar

sortir


Armand Figuera

textos Il·lustració "En cada Estat hi ha tres classes de poders: pel primer, el príncep o el magistrat fan les lleis per un cert temps o per sempre, i corregeix o deroga les que estan fetes. Pel segon, fa la pau o la guerra, envia o rep ambaixadors, estableix la seguretat i prevé les invasions; i pel tercer, castiga els crims o decideix sobre les conteses dels particulars. (...) Quan els poders legislatius i executius estan reunits en una mateixa persona o corporació, aleshores no hi ha llibertat, perquè és de témer que el monarca o el Senat facin lleis tiràniques per executar-les de la mateixa manera. (...) En l'Estat en què un home sol o una sola corporació de pròcers, o de nobles, o del poble, administrés els tres poders i tingués la facultat de fer les lleis, d'executar les resolucions públiques i de jutjar els crims i conteses dels particulars, tot es perdria completament." Montesquieu, "L'esperit de les lleis"

22

tornar

sortir


Armand Figuera

textos Il·lustració "El primer llenguatge de l'home, el llenguatge més universal, el més enèrgic i l'únic que li va caldre abans que necessités persuadir uns homes reunits, és el crit de la natura (...)"

Rousseau, J.J., "Discurs sobre l'origen i els fonaments de la desigualtat entre els homes"

Allò que origina una societat política no és res més que el consentiment del conjunt d'homes lliures que han de formar part d'aquesta societat. Això i només això és el que ha de donar origen a qualsevol govern legítim del món." John Locke, "Assaig sobre el govern civil" 23

tornar

sortir


Armand Figuera

textos Revolució Americana "Sostenim com a evidents aquestes veritats: que tots els homes són creats en la igualtat, i dotats pel Creador de certs drets inalienables entre els quals hi ha la vida, la llibertat i el dret a la felicitat. Que, per assegurar aquests drets, els homes creen governs els justos poders dels quals deriven del consentiment dels governats. Que qualsevol altra forma de govern que atempti contra aquests fins el poble pot alterar-la per instituir un altre govern, que es fonamenti en aquests principis i organitzi els seus poders de tal forma que sembli més segur d'assolir amb ella la seguretat i la felicitat. (...) Però quan un llarg seguit d'abusos i usurpacions, perseguint invariablement el mateix objectiu, palesa un designi de reduir-la sota el despotisme más absolut, és el seu dret, és el seu deure, deslliurar-se de tal govern i proporcionar-se noves lleis per a la seva seguretat futura. Tal ha estat el sofriment pacient d'aquestes colònies, i tal és ara la necessitat que les obliga a alterar els seus vells sistemes de govern." Thomas Jefferson. Declaració d'Independència dels Estats Units. 1776.

24

tornar

sortir


Armand Figuera

textos Revolució Francesa La Declaració dels Drets de l'home i el ciutadà.

Article 1r. Els homes neixen lliures i iguals en drets, i les distincions socials només poden fundar-se en la utilitat comuna. Article 2n. L'objecte de tota societat política és la conservació dels drets naturals i imprescindibles de l'home. Aquests drets són la llibertat, la propietat, la seguretat i la resistència a l'opressió. Article 3r. El principi de tota sobirania resideix essencialment en la nació. Cap individu ni corporació no pot exercitar autoritat que no emani expressament d'ella. Article 4t. La llibertat consisteix a poder fer tot allò que no perjudica d'altri (...). Article 6è. La llei és l'expressió de la voluntat general. Tots els ciutadans tenen dret a concórrer la llur formació personalment o per representants. Article 10è. Ningú no ha d'ésser molestat per les seves opinions, encara que siguin religioses... Article 11è. La lliure comunicació dels pensaments i de les opinions és un dret dels més preuats de l'home.

25

tornar

sortir


Armand Figuera

textos: Restauració

“l’obediència al legítim sobirà és un deure religiós... Les constitucions són obra dels homes, que han gosat rectificar els designis de Déu...Mai no s’ha pogut imaginar que l’home pugui crear un arbre; com s’ha pogut imaginar ,doncs, que l’home tingués poder per a crear una constitució?”. J. de Maistre

26

tornar

sortir


Armand Figuera

textos: Restauració

"No és en el liberalisme prussià, sinó més aviat en la força i la potència de Prússia on Alemanya té els ulls posats. Baviera, Wüttemberg i Baden poden lliurarse al liberalisme; però ningú no els assignarà el paper de Prússia; Prússia ha de reunir les seves forces i esperar el moment oportú. Les fronteres que el Congrés de Viena ens va donar no són correctes. Aquest no és un tema ni per fer discursos ni per buscar el vot de la majoria; les grans qüestions del nostre temps (...) es resoldran pel ferro i la sang." Bismarck, Pensaments i records, 1899. 27

tornar

sortir


Armand Figuera

Imatge: Revolucions liberals

tornar

sortir


Armand Figuera

Cinema: Revolucions liberals

El patriota. Roland Emmerich, 2000. · Revolución. H. Hudson, 1985. · La Marsellesa. Jean Renoir, 1937. · Historia de dos ciudades. Ralph Thomas, 1958. · Marat-Sade. Peter Brook, 1967. · La nit de Varennes. Ettore Scola, 1981. · Napoleó. Abel Gance, 1927. · ¡Viva Itàlia!. R. Rossellini, 1960. Il Gatopardo. Lucino Visconti.

tornar

sortir

Revolució Francesa  

Resum del tema