Page 1

Jaarboek

2008


∞∞∞

Graag gedaan…

‘Ons’ Jaarboek 2008 Goes, januari 2009

Een jaarboek samenstellen vraagt om terugkijken naar het clubjaar 2008. Deze keer is de ‘clubjaarwisseling’ meer dan alleen maar een kalenderblaadje omslaan. Deze jaarwisseling betekent voor Opde club ook de afsluiting van een lange en succesvolle voorzittersperiode. Henk Uiterwijk verdient het naar mijn mening al op de eerste pagina van dit jaarboek met name genoemd en in beeld afgedrukt te worden. Hartelijk dank Henk… En… die vrijwilligerslegpenning van de gemeente Goes die de burgemeester jou op de eerste clubavond van 2009 persoonlijk kwam overhandigen komt je absoluut zeer toe. Jij glom bij ontvangst zichtbaar als de mooie en ook fonkelende legpenning zelf.

Andere leden nemen ‘als bestuursteam’ het stokje over en bouwen verder aan de fotogroep waaraan jij, Ron, Clemy, Jan Capello en nog meer betrokken bestuursleden de club hebben gebracht waar die nu is..!

Het jaarboek moet weer een creatief visitekaartje zijn van de club. Het boek ○○○ moet meer zijn dan alleen beelden en woorden… het moet elkaar stimuleren de fotohobby in al zijn facetten te beleven. En… daar hoort wat mij betreft ub nd hap nadruk jk bij ! clubvriendschap nadrukkelijk

Ik heb er voor gekozen de komende jaren minder te vergaderen op allerlei plekken in ons Zeeland en hoop op de mooie plek als voorzitter van FotoGroep Goes samen met het nieuwe bestuursteam verder te mogen bouwen aan onze club. En… zelf ook wat meer aan fotograferen toe te komen.

Charles


van de voorzitter… “ Ik geef graag de hamer over aan… ”

Oudejaarsdag 2008 het is prachtig winterweer, eigenlijk een mooie dag om winterpret te fotograferen. Maar… voor de laatste keer roept, de plicht als voorzitter een voorwoordje te schrijven voor ons unieke jaarboek… waar we best wel trots op mogen zijn. De tijd is snel gegaan. In 1990 werd ik voorzitter van fotoclub ‘De Spinne’. Toen nog een kleine groep van zo’n vijftien enthousiaste amateurfotografen.

▲ 5 januari 2009…

Belofte Belo Be loft fte e waargemaakt… waa aarg rgem emaa aakt kt… …

Ook ben er wel een beetje trots op dat wij in de afgelopen jaren zo gegroeid zijn, zodat wij nu een grote vereniging zijn geworden, de grootste in Zeeland. Dat is natuurlijk niet alleen mijn verdienste, ik ben 18 jaar lang gesteund door actieve medebestuursleden. Ik heb mijn rol als voorzitter altijd met veel plezier vervuld en heb het nooit als last ervaren, in tegendeel. Je leert medebestuurders, ook fotoliefhebbers, beter en minder vrijblijvend kennen. Ik heb er ook een aantal goede vrienden aan overgehouden en geef nu het stokje met een gerust hart over aan een nieuw bestuur, waarvan ik zeker weet dat het zich enthousiast verder zal inzetten voor onze club en op de ingeslagen weg voort zal gaan. Ik heb daar alle vertrouwen in. Ik wil Ron bedanken die tien jaar bestuurlid is geweest, waarvan de laatste jaren als secretaris, voor zijn enthousiasme en grote inzet. Met Brian, Carry en Charles hebben wij actieve clubleden gevonden die in het nieuwe bestuur plaats willen nemen. Ik wens hen alle succes en ook plezier toe. Het is gepast even stil te staan bij het overlijden van onze clubgenoot Fokko Edens, hij was vanaf het begin een actief lid. De man met altijd hele mooie zwart-wit portretten ‘We missen hem’.

De toenmalige Wethouder van o.a. Cultuur & Binnenstad Charles Linssen opent de FotoSalon 1996 van Fotoclub ‘De Spinne’ in de Grote- of Maria Magdalenakerk en besluit zijn toespraakje met de historische woorden “Mijnheer Uiterwijk, later… als ik stop als wethouder wil ik graag lid worden van jullie club, Ik hoop dat ik dan welkom ben” April 2006 heeft hij zijn belofte waargemaakt !

Het nieuwe jaar starten wij met een huishoudelijk reglement, waarmee veel zaken goed en duidelijk geregeld zijn. Zoals de opvolging en de zittingstermijn van bestuursleden. Het is gewenst dat een bestuur regelmatig vernieuwd en verjongd om onze club levendig te houden. Besturen is ook leuk en reageer positief als je eens gevraagd wordt voor een taak in het bestuur, werkgroep of commissie. Door de erg grote toeloop van nieuwe leden is het bestuur helaas genoodzaakt geweest een (tijdelijke) ledenstop in te voeren. Deze beslissing was niet makkelijk, er is veel discussie geweest over deze drastische ingreep. Maar uiteindelijk heeft het belang van een werkbare fotoclub de doorslag gegeven. De praktijk zal leren of het een goed besluit is geweest. Ook is er een beleid ontwikkeld waarbij wij door de inzet van enkele mentoren gaan bekijken of een nieuw lid definitief aangenomen kan worden. Kandidaatleden moeten in het eerste jaar aantonen dat zij voldoende inzet, clubbetrokkenheid en fotografische che kennis hebben om als ‘vast’ clublid te worden aangenomen. Ik wens iedereen in 2009 een fantastisch fotojaar toe.

Henk Uiterwijk. k.


van de secretaris… “Maar het is tijd voor wat vers bloed…”

In 2008 weer een nieuw gezicht in het bestuur. Arjan nam het stokje over van Clemy. Niet alleen een nieuw gezicht in het bestuur maar ook een hoop nieuwe gezichten binnen de club. De hype van de digitale fotografie is dit jaar ook niet aan de FG Goes voorbij gegaan. Twee leden melden zich af en helaas moesten we afscheid nemen van Fokko Edens. Maar liefst tien nieuwe leden hebben zich in 2008 aangemeld. Hiermee is de club dusdanig groot geworden dat het bestuur er toch voor heeft gekozen om een tijdelijke ledenstop in te voeren. De eerder in het jaar geïntroduceerde acceptatie procedure kon niet voorkomen dat het ledental zo enorm opliep naar 46. Dit geeft alleen maar aan dat het enthousiasme voor fotografie binnen onze club is toegenomen. Het programma was natuurlijk weer gevarieerd. Als gastspreker waren Frank de Leger en Roger van Vossel uitgenodigd. Frank nam ons mee met zijn reizen door Afrika en Groenland. Roger bleef wat dichter bij huis en liet ons mooie portretten zien van mensen uit het Antwerpse en het Vlaamse. Actief waren we ook in 2008 met een workshop nachtfotografie gegeven door Jan Koeman en ook dit jaar mochten we ons weer uitleven in de tuin van Loes en Henk Uiterwijk. Dat je binnen ook lekker bezig kan zijn leerden we tijdens een avondje table-toppen georganiseerd door Wim, en kregen we les in het snijden van passe-partouts. Eén van de fototochten ging dit jaar naar de sluizen van StrepyThieu, hoewel we daar niet aangekomen zijn vanwege een aanrijding met één van onze auto’s. Het emplacement van de stoomtrein Goes-Borsele en het dorpje Colijnsplaat werden ook bezocht. De foto’s die we het liefst zelf zouden willen maken werden bekeken tijdens het bezoek aan het fotomuseum van Antwerpen en het fotofestival van Knokke. Je kunt meer lezen over dit alles verderop in het jaarboek. Na 10 jaar in het bestuur te hebben gezeten, waarvan de laatste twee jaar als secretaris, heb ik besloten om uit het bestuur te stappen. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, maar het is tijd voor wat vers bloed. Met de toetreding van Carrie, Brian en Charles harles in het bestuur van de FG Goes gaat dit vast wel lukken.

Oh ja… nog bedankt voor ‘de bloemen. men.

Ron van Laarhoven

Bestuur per januari 2009 voorzitter: secretaris: penningmeester:

Charles Linssen Carrie Frederiks Wim van den Berge

bestuurslid met deeltaak

Wilma de Rooij, Arjan Schrieks, Frank Meeuwsen, Brian van Elsen,

programmacommissaris & jurycoördinator begeleiding nieuwe leden wedstrijdcommissaris webmaster / huisstijl


Actief… Van de wedstrijdcommissaris…

Overzicht van wedstrijden & tentoonstellingen waaraan Fotogroep Goes in 2008 heeft deelgenomen. e

9 Zeeuwse Fotosalon van 1 t/m 29 maart. ◄ Locatie: Interieur Paauwe te Zonnemaire. Opening 29 februari. Deelnemers zijn de vier bij de fotobond aangesloten Zeeuwse Fotogroepen. Fotoclub De Draadontspanner, Fotoclub Valkenisse, Fotogroep Schouwen-Duiveland en Fotogroep Goes. Bondsfotowedstrijd 2008. Deelname door 179 clubs met 10 foto’s per club. Fotogroep e Goes eindigde op 166 plaats, Zo laag hebben we het nog nooit gehad. Op de website van de Fotobond kan je nog alle winnende en bekroonde foto’s zien. Hier valt wat van te leren. Weekend van de Amateur Kunst, 16 t/m 18 mei. Locatie: Maria Magdalenakerk te Goes. 40 foto’s tentoongesteld. Revalidatiecentrum Lindenhof te Goes, juli en augustus tentoonstelling van 25 foto’s Benevisie 2008 te Oisterwijk. e ◄ Opening 11 oktober. De 24 wedstrijd / tentoonstelling van de Belgische clubs en leden uit it Antwerpen, de Kempen en de e Nederlandse afdelingen Brabant-West en Zeeland waaraan wijj e voor de 6 keer aan deelnamen.. Arjen de Boer ► behaalde in e monochrome een 7 prijs. Voor or kleur waren er acceptaties voor or Henk Uiterwijk, Jan Koeman,, Rob Römer en Ron van an Laarhoven. ▼ Fotosalon Fotogroep Goes van 18 december t/m 28 februari in Theater de Mythe te Goes. Dit is onze jaarlijkse clubtentoonstelling. 27 leden hebben er werk hangen. In maart 2009 gaat de tentoonstelling naar ons vertrouwde adres “Binnenuit“ te Heinkenszand. Fysiotherapiecentrum ‘De Tol’ te Goes. Hier hangt per kwartaal een tentoonstelling van een van de leden. Dit tegen een vergoeding ten gunste van de clubkas. Weet je nog ergens zo’n regeling te treffen, laat het ons horen. Wie weet zijn er dan nog mogelijkheden.


Ook Colijnsplaat… Deze twee toch wel bijzondere foto’s heb ik met een lange sluitertijd genomen. 1,5 seconde. In deze tijd, dat de sluiter openstaat, heb ik ingezoomd door aan mijn objectief te draaien. Een statief is wel een must.

1 december ‘Diverse Technieken’ Deze avond hadden we een onder andere een workshop passe-partout snijden. Dit was erg leuk opgezet. Wim en Henk gaven tekst en uitleg betreffende het passe-partout snijden. Daarbij konden we meteen kijken welke manier van werken ons beter beviel, die van Henk of van Wim. Tevens ging men in interview vorm in tweetallen aan de slag om elkaar wat beter te leren kennen en om erachter te komen wat de voorkeur van diegene precies is met me betrekking tot de fotografie. ◄ Een portretopname (Marjoke portretteert Frank) mocht daarbij niet on In de zaal kon men kennis maken met het fenomeen ontbreken. weblog. we Al met al was het een erg g leuke, e, maar vooral leerzame avond. Oo ik hoop het passe-Ook partout pa ► snijden n onder de knie te on krijgen, kr maar ja Henk’s ’s ha handigheid is niet te e ko koop! Anders had ikk me je meteen een zakje ge f! gekocht voor mezelf! Bedankt voor hett ge geduld en de uitleg! Een ander actueel eel onderwerp on is hett br an brede aanbod aan ‘eigen fotoboeken’. el Een eigentijdse manier om je mooiste fotowerk eventueel aangevuld met begeleidende teksten in boekvorm uit te e geven. Een zeer creatieve ontwikkeling in onze hobby. Er is een uitgebreide collectie in formaten en uitvoeringen in n deze boeken verkrijgbaar. ►

Zo’n avond is absoluut voor herhaling vatbaar. ar. Christella Dahlkamp


Ook Myrddin het zoontje van Lidewij was een gewild onderwerp en verder de bomen, struiken, bladeren, takjes, en natuurlijk de bloemetjes en bijtjes. Met de voorbeelden van Henk in het hoofd probeerden de meesten de opdracht uit te voeren. Dat viel niet mee. Onder het genot van een drankje werden elkaars foto’s bekeken en tips uitgewisseld. Met hernieuwde energie liepen sommigen weer terug de tuin in, om toch nog die ene super foto te maken. Anderen vonden het welletjes en bleven op het terras zitten praten tot het tijd was om naar huis te gaan. Henk en Lous alweer bedankt dat jullie ons ieder jaar zo gastvrij ontvangen… Tot volgend jaar ?? Carrie Frederiks

15 september Clubtocht(je) naar Colijn Colijnsplaat 19.00 uur vertrokken we van het vertrekpunt Motel Goes naar Colijnsplaat. Onderweg zagen we net het laatste zonnetje wegzakken in de wolken. Jammer, geen mooi licht meer in de haven. Sommigen die net iets vroeger waren hebben hier nog wat mee kunnen doen. Boven op de dijk, bij de haven gingen we in groepjes uit elkaar. Enkele naar de haven, sommigen het dorp in. Misschien nog een enkeling die vrij snel het café in ging…. De temperatuur was ook niet wat je zou verwachten voor half in september. Een beetje kil en grijs. Het mooie licht was er ook niet meer. Toch hebben enkele fotogroepers toch wel leuke beelden weten te maken die ik, her en der, in de eigenwerk avonden voorbij heb zien komen.

Na een uurtje, anderhalf, druppelde iedereen het café binnen in de dorpsstraat van Colijnsplaat waar we af hadden afgesproken. Lekker warm binnen, knus ingericht, met zelfs houten vloerdelen aan de muren. Warme chocolademelk, een bakje koffie of een lekker biertje alles was er. Ondanks een fotografisch moeilijk begin, toch een hele geslaagde clubavond. Arjan Schrieks


Ook ik twijfelde even. Waar en hoe begin ik? Gelukkig kwam Rob direct naar me toe en hij legde me van alles uit over compositie, belichting, statief etc. Hij liet me allerlei composities zien. Liet me zien hoe je ‘grapjes’ kon uithalen door bijvoorbeeld een speelgoedautootje op een paar werkschoenen vol modder te leggen. Een veertje in je handen te houden. Hoe je kon spelen met compositie van een paar simpele blokjes hout. Hoe je kan werken met schaduwen, achtergronden, weerspiegelingen van licht… etc. Het was voor mij een zeer leerzame avond. Ik wil Rob graag even in het zonnetje zetten en hem via deze weg bedanken voor zijn persoonlijke begeleiding deze avond. Bij deze Rob, bedankt! Lidewij van Dijk

8 juni ‘Macro’(Tuinfotografie fie bi bijj Henk & Lous in D Dri Driewegen) riew eweg egen en)) en Een van de leuke tradities in het clubjaar is de macro-ochtend ‘Tuinfotografie bij Henk en Lous Uiterwijk geworden. De echte liefhebbers verspreiden zich na de koffie over ‘het landgoed’ en komen elkaar af en toe tegen… als het mee zit. Maar de kans is groot dat je ‘even’ niemand ziet.

Als altijd was de opkomst groot. We werden welkom geheten met een kop koffie en overheerlijke vruchtenvlaai. Henk had als thema onscherpte bedacht en liet aan de hand van een tijdschrift wat voorbeelden zien. Het idee om dit met behulp van een foto bewerkingsprogramma te bewerkstelligen werd van de hand gewezen als vals-spelerij. Na de ‘drank’ liep iedereen de tuin in. Er scheen een aangenaam zonnetje. Bloemen en bladeren waren bedekt met dauw {of was het regen van de vorige dag?}. Het was een uitgelezen dag om een paar fraaie platen te maken. Onderwerpen genoeg voor wie er oog voor had. Klompen op een rek; een kat languit op een karakteristieke bank; poppen aan rietstengels, kikkers, libelles, (niet dat tijdschrift hoor) reflecties in het water of clubgenoten natuurlijk.


Actief… ‘Workshops 2008’ door Peter-Jan, Lidewij, Carrie, Arjan en Christelle Vier clubactiviteiten kregen het stempel “WORKSHOP” mee. Deze clubactiviteiten houden we vooral om onze vaardigheden en kennis te verrijken. Vaak beschikken we zelf op onderdelen binnen de club over kennis of kunde zodat we die kunnen ‘delen’. Daar is natuurlijk ook een fotoclub voor bedoeld, toch?.

31 maart ‘Nachtfotografie’ De workshop nachtfotografie was al lang vastgesteld. Een hele goede keuze, zo bleek. Het was helder en windstil voorjaarsweer en ook de temperatuur was aangenaam. Een prachtige avond om in het centrum van Goes mooie plaatjes te schieten. Er was veel belangstelling van omstanders. Zelfs oom agent kwam een kijkje nemen. Behalve de Grote Markt waren de “grachtenpanden” in de haven bleken zeer populair. Het komt niet vaak voor deze panden dubbel te zien zonder dronken te zijn. Veel foto’s van deze spiegelbeelden zijn vanaf statief gemaakt, en achteraf bleek dat veel leden van hun foto’s weer een andere compositie maakten vanaf dezelfde plaats. Het buitenseizoen is begonnen. Peter – Jan Mulder

14 april ‘Table-top’ Het was mijn tweede avond bij de fotoclub, dus best spannend. Table-top, wat is dat? Stillevens fotograferen had ik nog nooit gedaan, voor mij was het allemaal nieuw. Dus erg leuk om zo’n workshop bij te wonen! Bij binnenkomst was het eerst even rommelig. Iedereen keek eerst even rond: Wat wil ik fotograferen? Hoe licht ik het mooi uit? En……hoe doen anderen het? Al gauw is iedereen druk in de weer met statieven, lappen stof en papier, schoenen, blokjes hout, lege flessen, speelgoedautootjes…etc. Op een enkeling na, die meer inspiratie heeft om portretfoto’s te maken van medefotografen die druk aan het werk zijn ( (Note: redactie… Enkele Enkele clubleden gaven Enk ga een heel el eigen eige gen invulling g aan n ▼ table-top! table top! handelingen) handel ndelinge gen) n ▼


Actief… Nostalgische dag & Kinderstad

door Hans Geldof

De Nostalgische dag 2008 in Goes. Vergane glorie van klederdrachten door diverse groepen uit het land werd weer tot leven geroepen. Het is een goed streven om over deze belangrijke regionale cultuur mooie evenementen te organiseren. Er was weer genoeg bekijks voor wat er in geheel Goes tentoongespreid werd. Het was weer een mooie dag en het kleine buitje aan het einde had ook wat fotografische charme en leverde weer leuke kiekjes op. Foto Groep Goes heeft er weer aan meegew meegewerkt de mooie beelden die deze dag opleverden vast te leggen. Dat verdienden al die mensen / groepen ook die deze dag van de partij waren om de Nostalgische dag opnieuw op de kaart te zetten. Mensen, kleding en sierraden… kleurden de dag!

Ook waren wij dit jaar weer van de partij om Goes Kinderstad op beeld vast te leggen. Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur waren Arjan Schrieks en ik in de weer om alle attracties in de binnenstad te bekijken. Vanaf het moment dat de ‘echte’ burgemeester de nieuwe kinderburgemeester en haar wethouders in het stadhuis op de Markt had geïnstalleerd was het overal feest in het Goese centrum. Het was opvallend dat de animo van de kinderen vooral uitging naar de attracties om dingen te doen. Voor alle leeftijdscategorieën waren er leuke attracties. De leuke foto’s waren weer te maken op plekken waar dieren bij betrokken waren, zoals de geïmproviseerde kinderboerderij en het kameel rijden op de Oostwal.

Het was wel wat moeilijker dan andere jaren om de kinderen te kunnen fotograferen. We moesten af en toe de kinderen of ouders vragen om op de foto te gaan. Vorige jaren was dat makkelijker gemaakt door bijvoorbeeld een passe-partout , een bankje of een verkleed persoon er bij te hebben. Dat maakt voor kinderen de drempel lager en zodoende krijg je ze wat makkelijker op de foto. Al slenterend werd door ons in de ochtenduren de kinderburgemeester en haar wethouders door de stad gevolgd.. Zij moesten natuurlijk alle attracties bekijken en werden hiervoor rondgereden met een persoonlijke chauffeur (Ad Voesenek).Verder waren er tussen de attracties ook nog de goede doelen te bespeuren: Wereld Natuurfonds en Metakids.


Actief… ‘Fotofestival Knokke’

door Lex Kattenwinkel

Een bezoek aan Fotofestival Knokke is altijd de moeite waard. En ’t is nog naast de deur ook. Op meerdere locaties is een grote verscheidenheid aan foto’s te bezichtigen, en daarnaast biedt de mondaine Vlaamse badplaats voldoende inspiratie om zelf met de camera aan de slag te gaan. Met als pièce de résistance natuurlijk de boulevard. In klein gezelschap – met z’n vijven in één auto – vertrekken we die zaterdag in mei vanuit Goes. In Sluis voegt zich nummer zes bij het gezelschap en kunnen we ons voor de laatste kilometers over twee auto’s verdelen. De eerste bestemming is de Lagunahal, een expositieruimte met honderden foto’s. We spreken af dat we hier een uur blijven. Eigenlijk te kort, blijkt later, hoewel je natuurlijk ook niet te lang naar foto’s kunt blijven kijken. Onder meer hangt in de hal de tentoonstelling ‘Wildlife photographer of the year 2007’. Wat een fantastische natuurbeelden! Als goedwillende amateurs kunnen we daar alleen maar van dromen. Ik herinner me de indringende ogen van een poolvos in een sneeuwlandschap, een rakelings passerende kudde zebra’s en veel haaien.

‘Canon Photo Award 2008’ Patrick de Roo (B)

Hoe indrukwekkend ook, mijn aandacht gaat toch vooral uit naar de an andere foto’s in de hal: amateurfoto’s en een selectie uit de inzendingen vo een internationale fotowedstrijd. Het zijn er heel veel, té veel om elk voor beeld aandachtig te bekijken. Alleen de opnames die eruit springen krijgen de aandacht die ze verdienen, minder aansprekende beelden wo wordt nauwelijks een blik waardig gekeurd. Hebben we de wildlife-foto’s nog min of meer als groep bekeken, de andere foto’s schuifelen we individueel langs. Als we af en toe een clubgenoot tegenkomen wisselen we indrukken uit en wijzen elkaar op de bijzonderheden. In een aparte ruimte hangen nog wat andere foto’s, waarvan eentje erg op mijn ◄ Het is een rustgevende plaat: een oud, door lachspieren werkt. gras overwoekerd kerkhof met prachtige grafstenen en bomen. gr Prominent in beeld een met natuursteen omheind graf dat een half metertje boven de omgeving uitsteekt. Bovenop dat graf ligt een zich van geen kwaad bewust schaap. Hoog en droog, in de luwte van de ge zwartmarmeren grafsteen. Geef het dier eens ongelijk. zw Na een kopje koffie vervolgen we de excursie in Cultuurcentrum Scharpoord, waar twee exposities te zien zijn: World Press 2008, en een selectie van de Nederlandse natuurfotograaf Frans Lanting. Van laatstgenoemde hangen enorme prints, net zo indrukwekkend als Wildlife in de Lagunahal. Van World Press maken niet alleen de foto’s indruk maar ook de bijbehorende teksten. Bij het bekijken van het ijzige portret van Poetin voel ik ineens een koude luchtstroom uit de vloer komen Toeval? Na wederom een uurtje foto’s kijken zoeken we zon en zee op. Fotomotieven in overvloed: strandcabines, spelende kinderen, paalhoofden, wandelaars, kitesurfers, zon-aanbidders, Vlaamse chic. En een heuse piratenclub. Het afschuimen van boulevard en strand vormt de afsluiting van een zeer goed geslaagde fotodag.


Actief… ‘Stoomtrein Goes - Borsele’

door Jan Pleijte

De laatste clubactiviteit voor de zomervakantie 2008. Op de mooie avond van 30 juni voerde de clubavond ons naar het emplacement van de stoomtrein Goes - Borsele. De enige echte Zeeuwse spoorwegmaatschappij die vrijwel geheel door vrijwilligers wordt geëxploiteerd. Wij waren uitgenodigd om de activiteiten van de vrijwilligers en natuurlijk het aanwezige historisch spoorwegmaterieel te fotograferen. Een ‘echte’ conducteur in vooroorlogs uniform liet ons onder andere met trots het rijtuig met de ovale ramen zien, wat juist in authentieke gerestaureerde staat aan het rijdend materieel is toegevoegd. Premier J.P. Balkenende kwam speciaal voor de ingebruikneming naar het Zeeuwse spoorwegbedrijf

Dit rijtuig heeft, voor de oorlog nog dienst gedaan op de trajecten: (Londen) – Vlissingen – Utrecht – Oldenzaal – Osnabrück – Hannover – Magdeburg - Berlin Stadt - Budapest en (Londen) – Vlissingen Le Hannover – Magdeburg – Leipzig - Praag.

We hebben de avond op gepaste wijze afgesloten in de restauratie ie onder het genot van het bekende drankje met een terugblik op een en geslaagd fotoseizoen 2007 - 2008.


Actief… ‘Van Loon Hardzeildag 2008’

door Rob Römer

Wim van den Berge heeft via zijn activiteiten voor de Meermanwerf in Arnemuiden contacten in de Zeeuwse zeilwereld. Zo kwam het verzoek enkele leden van FotoGroep Goes te vragen tijdens de tweedaagse Van Loon race wat ‘actiefoto’s’ te maken. We hebben enkele ‘waterliefhebbers’ bereid gevonden ‘die actie’ op te zoeken en vervolgens met camera (Carrie) en ‘Word’ (Rob) vast te leggen.

Enkele leden van fotogroep Goes waren op uitnodiging van de SBH ( stichting behoud Hoogaards ) te gast op zaterdag 19 juli 2008. Geen van alle had enige ervaring als zeefotograaf bij slecht weer, er stond een stevige bries, goed zeilweer dat wel, en in de middag de nodige buien regen, dat was voor ons de ultieme uitdaging deze dag er moesten tenslotte mooie platen gemaakt worden. De zilte atmosfeer, vermengd met lucht van lijnolie en teer, zeilend zwervend over de Oosterschelde . Aan boord ontstaat onder de fotografen samenhorigheid door met elkaar goed op te letten en de camera’s in de aanslag te houden voor dat ene moment, de beste foto van deze dag. De sfeer van weleer wordt tastbaar en aan boord van zo’n oude dame valt de tijd stil en vergeet men gewoonweg te fotograferen. Wij vrijetijds fotografen zijn heel serieuze mensen, althans fotograferen is een ernstige bezigheid. Onze foto’s moeten aan veel eisen voldoen, mooi van compositie, verantwoorde tegenlicht combinaties of heel goed het beeld van deze dag weergeven.

Ton-sur-ton ! roepen we dan met z’n allen. Een aantrekkelijk beeldverslag van de gebeurtenissen van deze van Loon Hardzeildag 2008 met harde wind en regen horen daar zeker bij. Het was een uitdaging voor ons allemaal. Samengevat, toch een heel aantrekkelijke dag geworden waar menig een met een ervaring rijker op terug kunt zien.


Actief… ‘4 presentaties’ op een Clubavond door Hans Geldof Na enkele proeven is het een goede formule gebleken om op een clubavond enkele leden royaal de tijd en de ruimte te geven om iets meer van hun fotowerk te vertellen en te tonen. Zeker geeft dit een goed beeld wat het betreffende clublid aan foto’s maakt, welke voorkeuren hij of zij heeft, waar we op gewone clubavonden niet altijd aan toe komen. Persoonlijk vind ik wel, dat buitenom het getoonde werk de presentator nog verder mag gaan met het geven van hun visie hoe zij over fotografie denken. Voor de clubavond van 17 november 2008 hadden vier leden die zich aangemeld: Harry Weekers , Wim van de Berge, Tanny Lemsom en Carrie Frederiks. Harry ► presenteerde als eerste zijn foto’s op het bord . Harry fotografeerde tot op heden uitsluitend in zwart-wit en geeft er de voorkeur eur om mensen te fotograferen en dan nog speciaal gericht op de gezichten. ten. Ik vind dat Harry goed de expressie en contrasten in zijn foto’s vast legt. We konden zo genieten van een mooie serie foto’s waarbij de toelichting hting over ‘het moment’ en hoe de foto tot stand kwam ook interessant was. Wim heeft zich meer toegelegd tot macro- en detailfotografie van alledaagse voorwerpen en liet ter illustratie een reeks foto’s zien die door spiegeling en montage van foto’s in een aantal basiskleuren een heel eel mooi effect te zien gaven.▼ Ook legt Wim er de nadruk op dat je de foto echt AF kan maken door een precieze afwerking en verzorging van de omlijsting… js ng zogezegd og eg pa passend maken met de gepresenteerde gep foto.

Tanny liet haar serie foto’s zien via de beamer. Haar serie heeft deze avond bijna allemaal iets met kinderen. ▼ Binnen haar kennissenkring heeft zij genoeg modellen die voor haar poseren en ook graag in een leuke compositie op de gevoelige plaat (?) worden vastgelegd. Carrie toont haar foto’s ook via de beamer. Zij presenteert enkele series van de Nostalgische dag 2008 in Goes, de Van Loon Zeilrace… met veel wind en dus zeer mooie foto’s, en ▼ een mooie serie natuurfoto’s die zij heeft gemaakt in ‘haar favoriete’ iete’ Yersekse Moer.

Een zeer geslaagde avond. Dus een formule die goed is voor presentator en kijkers !


Wie zijn deze vier ‘duistere figuren’ en wat deden ze daar, wanneer, hoe en waarom?

De uitslag van deze prijsvraag staat misschien vermeld in het jaarboek 2009. Over de uitslag valt niet te corresponderen. De Jury.


We wilden liever naar de dam, die we van verschillende zijden hebben gefotografeerd. We klommen ook in de bijbehorende toren om fraaie plaatjes te schieten. Uiteraard ook nog helemaal naar beneden, om een iets ander uitzicht vast te leggen.

Aangezien koken die avond, Ron en Jani Janine weer op tijd te terug wilden Aa ie het mijn beurt b rt was om te kok nd en R wild rijden ijde naar huis, zijn we redelijk op tijd gearriveerd in de boerderij. Ron en ik hebben ons het gompus gekookt, om nog enigszins op tijd een diner klaar te hebben. Als voorgerecht een lekkere Hollandse garnalensalade, al zeg ik het zelf. Als hoofdgerecht had ik chili con carne klaargemaakt. Dat valt nog niet mee om voor zoveel man in een pan te roeren, met zoveel ingrediënten. Gelukkig hebben velen ons geholpen met het snijden van de groenten en het dekken van de tafel. Het toetje was gebakken appel met vanillesaus en deze smaakte verrukkelijk, al was ‘ie mislukt (appels te lang gebakken en vanillesaus ingezakt). Ad had nog duur ijs over van zijn diner en dat hebben we er maar bij gevoegd. Ik heb geen klachten gekregen dus het zal wel goed geweest zijn!! Ron en Janine vertrokken die avond wat te laat maar wel voldaan. We hebben een hoop mensen opgezadeld met een vreselijk vieze viez eze keuken (sorry…).

De volgende ol nd da ho ke en weer terug te hui Ik heb alle dag mett z’ z’n alle allen schoonmaken naar huis. alles op fil film gezett en het bewerkte filmpje wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers van het clubweekend en getoond tijdens het clubweekend volgend jaar! Volgend jaar naar Parijs???


Actief… ‘Clubweekend 2008 in Limburg’

door Clemy Imandt

Vrijdag 7 november was het weer zover. We gingen met de Fotogroep Goes weer een lang weekend de hort op. ◄ Dit keer hadden we een onderkomen gevonden in Zuid-Limburg, in het plaatsje Mechelen. Het onderkomen heette ‘de Elset’ en bleek een sfeervolle boerderij te zijn met een werkelijk fantastische open haard. Ondergetekende heeft haar pyromanie neigingen flink kunnen botvieren!! Na aankomst werden de boodschappen ingeladen (ik zou op zondag koken) en ook de weekendtassen en het beddengoed. Gebruikelijk is het ook om dan even bij te komen met een lekker glaasje port, blikje bier, jonge jenever of gewoon koffie. Al snel waren de kamers ingedeeld en de bedden opgemaakt Traditiegetrouw serveerde Marrie haar inmiddels wereldberoemde snert ► en volgens de laatste tradities volgde daar een lekker bord pannenkoeken op. We hebben gesmuld. De avond werd doorgebracht bij de open haard met een lekkere borrel en wat knabbelnootjes. Zaterdag stond in het teken van de fotografie. Verschillende groepjes gingen erop uit en wij (Ron, Janine en ondergetekende) gingen richting België, om een oude tramremise te bezoeken. We hebben daar een aantal leuke plaatjes kunnen schieten en hebben nog even visitekaartjes uitgewisseld met een Belgische fotograaf, die de locatie ook aantrekkelijk vond om op de gevoelige (digitale) plaat vast te leggen. In een gezellige taverne hebben we lekker geluncht en onderweg nog wat verschillende dingen gefotografeerd, zoals een gr fp Amerikaanse begraafplaats. Erg indrukwekkend!! ’s ie ’s-Avonds kookten Ad en zijn hulpkok Jannie hu s hun 5-gangen diner ►, hetgeen ik helaas moest missen, omdat ik zo nodig met een mo n paar vriendinnen naar de Night of the Promss pa wilde gaan in Antwerpen. Overigens een wi n zeer geslaagde avond maar ik was wat laat ze at ‘t‘thuis’. Henk had beloofd op me te wachten en en om half 2 vond ik Henk onder zijn jn dekbedje op de bank, bij de open haard, die de e nog nagloeide. Het eten bleek geweldig no ig ge geweest te zijn en hebben gezellig nog watt zitten bomen ‘samen met een borrel’ erbij. zi Toen ik de slaapkamer insloop, waren mijn slaapgenoten Betty en Marjoke benieuwd of ik het naar de zin had gehad. Alsof ik weer 17 was en mijn moeder wakker bleef totdat ik veilig thuis was!! Een warmer welkom die avond had ik mij niet kunnen wensen. Zondag gingen we wederom fotograferen met een iets groter groepje. Eerst een beetje in het ‘oerbos’ fotograferen maar al snel waren we dat beu.


De 36 op canvas gedrukte foto’s zijn door de juryleden Hans Aarsman (Volkskrant) en Frank Boots (Fotobond) geselecteerd uit 158 ingezonden foto’s en zijn verrijkt met een korte tekst van Nico Out om de kijkers uit te nodigen tot nadenken. Het ontwerp van de doeken was van grafisch ontwerper Ramon de Nennie, de technische opzet was van Wim van den Berge, en Ad Kunst heeft vrijwel door heel Zeeland met zijn auto ‘de kar getrokken’. (Aardenburg ▲ en Bibliotheek Terneuzen ►) De PZC heeft regelmatig aandacht geschonken aan de tentoonstelling waarmee Zeeuwse fotoamateurs op een creatieve en inhoudelijke wijze hebben laten zien dat foto’s meer kunnen zijn dan zomaar een plaatje. De fotografen hebben op een positieve manier mee gedaan aan een maatschappelijke discussie over een onderwerp wat zeer actueel is in Nederland en… ver daarbuiten. ► Op verzoek is de expositie in februari 2009 nog enkele weken te bezichtigen geweest bij BinnenUit in Heinkenszand. Op zich heel bijzonder dat een groep ondernemers in moderne woninginrichting op deze wijze hun maatschappelijke betrokkenheid toonden. Het ‘bouwteam’ heeft de tentoonstelling met plezier nog een keer extra opgebouwd.


Actief… De reizende fototentoonstelling ‘IN BEELD’ Fotogroep Goes leverde de harde kern van een team vrijwilligers die dit jaar de reizende fototentoonstelling ‘IN BEELD’ op meerdere locaties verspreid over onze Provincie hebben op- en afgebouwd. Op enkele locaties kregen ze de helpende hand van enkele leden van de andere Zeeuwse fotoclubs. De tentoonstelling werd georganiseerd onder auspiciën van de Stichting NieuwZout en de BNAFV afdeling Zeeland. Het thema was “Cultuur, Wereldbeeld & Religie”. Mede doordat ik als ambassadeur/adviseur van de Stichting NieuwZout op een verantwoorde en transparante manier een ‘dubbele pet’ op had, hebben we er samen een mooi project van kunnen maken. Zonder de inzet van een aantal zeer enthousiaste leden van FotoGroep Goes was dit zeker niet zo goed gelukt. De Stichting NieuwZout die in opdracht van de Provincie Zeeland in 2008 meerdere grote- en kleine culturele manifestaties organiseerde heeft veel el waardering geuit voor hetgeen de fotoamateurs en met name de leden van an FotoGroep Goes hebben gepresteerd. Waarvoor ook mijn uitdrukkelijke dank. De club heeft van NieuwZout als blijk van waardering en dank voor de bijzondere e inspanningen een heel mooi geschenk gekregen. Het was toch bijzonder dat ik met de pet op van ambassadeur van NieuwZout, op de laatste clubavond van het jaar aar de een mooie ‘LapTop compleet’ mocht overhandigen aan de scheidende clubvoorzitter.

Charles

◄ De expositie stond ook heel prominent in de mooie publiekshal van het stadhuis van Vlissingen. De belangstelling aldaar was groot.

Gedurende het hele project hebben we de expositie in zeer verschillende gebouwen geplaatst. Behalve in grote kerken (Basiliek van Hulst) ► ook in het kleine dorpskerkje van Kats op Noord-Beveland. ► Hier hebben we ook als club de tentoonstelling bezocht en kreeg Jan Capello zijn prijs overhandigd. De foto van Jan was door de vak jury beloond met een mooie prijs. Het prachtige fotoboek ‘Donkere Palissaden’.


Actief… Sinterklaas in Goes

door Marjoke Sinke

Zaterdag 22 november 2008 kwam Sinterklaas weer met zijn Pieten naar Goes. Op verzoek van de organisatie Comité Heerlijk Avondje waren we met drie dames van onze fotoclub ter plaatse.

De regen dreigde echter zowel de grime als onze camera’s aan te tasten. Voor het bijkleuren van de Pieten werd een oplossing gevonden achter een grote stapel cadeaus in het stadhuis. Voor de drie fotografen was het zaak om de apparatuur met beleid in te zetten en vooral niet van lens te wisselen. Twee van ons vatten post aan de kleine kade. Nummer drie had zich elders strategisch opgesteld. Vervolgens spoedden wij ons door Goes, om de Sint op de gevraagde locaties vast te leggen.


Martin Baks Mijn camera en zo: Canon 450D. Ik werkte al digitaal maar liep steeds tegen het feit aan dat er een behoorlijke tijd zit tussen afdrukken en de feitelijk foto. Dat vond ik een grote beperking. Nu behoort dat tot het verleden en mag ik deze snelle functie ook graag uitproberen. Mijn fotografie en zo: Ik heb geen speciale voorkeur. Ik vind het leuk om mensen in n hun gewone doen te fotograferen maar af en toe kies ik om geposeerde foto´s te maken. Op vakantie zoek ik vaak een speciaal onderwerp. Afgelopen zomer in n Andalusië waren dat Spaanse balkonnetjes, daar zijn er veel van. Een andere keer er ns kunnen dat bloemen zijn of schoenen, noem maar iets. Macro vind ik ook leuk, ergens helemaal inkruipen en er dan een mooi plaatje van maken. Fotobewerking is een en mooie mogelijkheid van deze tijd, daarmee kan je tot verrassende resultaten komen.

Martin in ◄ Kleur en expressie maken deze foto tot een `plaatje`!

▼ Ons petekind op haar trouwdag. Met Photoshop kan je de vluchtige zeepbellen een goede plaats en kleur op de foto geven.

► Compilatie van een portret en een closeup van een roos, in lagen tot een foto gebracht.


Wim van den Berge Mijn camera en zo: Nikon D70S met zoomlens 18 – 200 mm. en een macrolens 70 mm.

Mijn fotografie en zo: Techniek en fotografie is gelijk aan autorijles en autorijden. n. Als je de technische vaardigheid hebt dan ga je pas het leuke en interessante van n fotografie ontdekken. Een enthousiaste fotograaf ziet vaak meer dan andere e mensen.

Wim m â–ź Onderstaande collage is bedoeld als wanddecoratie maar laat ook zien dat met et wat fantasie andere dingen mogelijk zijn dan zomaar een foto aan de muur, en klaar. r.


Arjen de Boer Mijn camera en zo: Canon 10D en de lenzen: 17 – 40 mm, 24 – 105 mm. en 70 – 200 mm.

Mijn fotografie en zo: Mijn voorkeur gaat uit naar het fotograferen van mensen. Het beste resultaat is er m.i. wanneer je emotie vast kan leggen in een foto. Hiernaast ben ik ook met enige regelmaat te vinden in oude vervallen gebouwen om hier de ‘vervalling en verlatenheid’ te fotograferen. Arjen

◄ Dit ‘mooi verlaten’ pand kwam ik tegen tijdens een “urban exploration trip” in België.

▼ Beide portretten zijn genomen tijdens een vakantie in New York. Het fotograferen van mensen is hier fantastisch.


Ans Burggraeve Mijn camera en zo: : : Ik heb een Canon eos 40D + Canon zoom lens EF 75-300mm 1:4-5.6 en een Canon Macro EF 100mm 1:2.8 en een Canon zoom lens EF 24-70mm 1:2.8L Flitser: Canon speedlite 430EX Mijn fotografie en zo: Fotograferen van natuur en dieren heeft tot nu toe mijn voorkeur gehad. En dan vooral ook aandacht richten op detail. 2008 was voor mij een enorm leerjaar en heb de laatste drie maanden op de fotogroep heel veel dingen ontdekt. Ik verwacht dat volgend jaar verder te kunnen uitwerken. En dat ik nog veel mag leren op de club. Zodat ook de resultaten beter mogen worden.

Ans

◄ Macro van een lotus.

▼ Detail van de vlinder. Vlinders vind ik boeiend om te fotograferen, maar absoluut niet eenvoudig om te doen.

▼ ’s Ochtends op het strand in Domburg bij het opkomen van de zon.


Jan Capello Mijn camera en zo: Nog steeds met mijn compactcamera.

Mijn fotografie en zo: Heerlijk zo’n klein compact cameraatje! Ik fotografeer er al vijf jaar mee en heb nog steeds niet alle functies uitgeprobeerd. De kwaliteit is uitstekend en wanneer er iets bijgestuurd moet worden, helpt het Photoshop programma me uit de problemen. Als je goed kijkt kun je het apparaatje in mijn rechterhand, staande op de Mont Ventoux, ontdekken.

Jan

Vroeger zeulde ik me rot aan mijn Mamya 645 met telelenzen en nog een aparte kleinbeeld Canon T90 met veel extra’s. Meer dan vijf kilogram totaalgewicht. Na een wandeling was ik zó vermoeid, dat ik nauwelijks aan fotograferen toe kwam. Mijn passie, die ik toen had, om lekker in de doka te knoeien met vergroter en chemicaliën is verdrongen door het digitale gedoe. Met je vingers in de ontwikkelaar en fixeer friemelen en langzaam het beeld te voorschijn zien komen is heel wat anders dan het op knopjes drukken op je toetsenbord en op het scherm direct het resultaat zien. Wat is er nog van de spanning overgebleven? Hoewel.., je hoort steeds vaker, dat er mensen zijn die terug verlangen naar de ouwe stiel. Tegenwoordig staat de fotografie bij mij in dienst van mijn schilderhobby. Het werken met water en verf voert me toch een beetje terug naar het donkere-kamer gebeuren. Je hebt met aquarelleren ook niet alles in de hand, het onverwachte doorlopen van het water in de verf of andersom geeft opnieuw spanning. Domweg een foto naschilderen is niet de bedoeling. Maar elementen uit de foto gebruiken, die anders rangschikken en/of interpreteren kan tot een interessant beeld leiden.

Ik heb ter illustratie van mijn verhaal een voorbeeld bijgevoegd. ▲ en ► ..


Christella Dahlkamp Mijn camera en zo: de camera die ik sinds een jaar in het bezit heb is een Canon eos 400 D , met standaard kitlens 18-55 mm en een Tamron zoomlens 70-300 mm ( welke ik nog nauwelijks gebruik!)

Mijn fotografie en zo: Mijn voorkeur gaat toch uit naar aar portretfotografie, denk ik nu nog, hoewel ik detailopnames ook erg g leuk vind. Wat echt mijn ding in de fotografie is zal zich in de loop van n de tijd moeten ontwikkelen. Vooral het technische aspect van de e fotografie vind ik nog erg moeilijk, maar ik hoop dit al doende te leren.

Christella

◄ creatief met eierschalen en veertjes

▲ Gaudí -mijn favoriete architect

◄ struisvogel


Hans Damhaar Mijn camera en zo: Tot voor enige jaren fotografeerde ik analoog met als laatste : Nikon 801 en Nikon FA, prachtige instrumenten, maar zijn nu in mijn fotomuseumpje beland . Ook ik ben digitaal gegaan en naast enige compactjes gebruik ik een Nikon D 80 met de 28-200mm Vr., wat tot nu toe goed bevalt. Mijn fotografie en zo: Tot op heden fotografeer ik zo'n beetje alles wat er om me heen gebeurt. Ondermeer maak ik foto's van mijn kleinkinderen en van de vakanties. Probeer daarbij wel boven het "gewone" kiekje uit te komen.......maar met echte kunst heeft dat "nog" niet zo veel te maken. Komt wellicht nog in de toekomst.......?

Hans

▲ Sinds enige tijd fotografeert mijn gehandicapte zoon (syndroom van Down) ook en hij maakte deze "serieuze" foto van mij.

◄ Kinderen fotograferen op ‘hun eigen ’ momenten.

◄◄ ???????? ◄ ???????????


Lidewij van Dijk Mijn camera en zo: Pentax K 100 D Super. Lenzen: Pentax 28 – 55 mm. en een Pentax 50 – 200 mm.

Mijn fotografie en zo: Sinds 2008 heb ik een digitale spiegelreflex en ben sinds die tijd van alles aan het uitproberen. Mensen fotograferen vind ik het leukst en dan niet geposeerd, maar juist op onverwachte momenten zodat je spontane plaatjes krijgt. Ook heb ik een voorliefde voor oude begraafplaatsen en oude gebouwen. Ik bewerk mijn foto’s met Serif Photoplus, soms wat meer contrast in de foto’s, omzetten naar zwart-wit of met 1 kleurelement erin.

Lidewij

◄ Kinderen… rennend op een prachtig bospad. Ze waren heerlijk aan het rennen en spelen en op het moment dat ik de foto nam lijken ze te zweven in de lucht.

◄◄ Engelse taxi’s wachtend op het station in Edenburgh... typisch straatbeeld hier.

◄ Deze man in originele schotse kledij (kilt) zag ik in Edenburgh op de hoek van een straat staan. Hij lijkt zich zowat betrapt te voelen omdat hij heerlijk in gedachten op zijn doedelzak aan het spelen was.


Brian van Elsen Mijn camera en zo: Nikon D300 & Nikon D80. Lenzen: Sigma-DC 10-20mm, Nikon AF 50mm, Nikon AF-S 18-135mm, Tamron 70-300mm

Mijn fotografie en zo: Mijn voorkeur van fotografie gaat uit naar landschappen, simplistische vormgeving, lijnen & lichtspel en macro. Software waar ik het meest mee werk: VieuwNX, Capture NX2, Lightroom 2.1, Photoshop CS3, PSP6.

Ook vind ik het leuk Webmaster van FotoGroep Goes te zijn. Brian

◄ Franse dakpannen

▲ Avondrood

▲ Noord – Bevelands landschap


Roos Fabri Mijn camera en zo: : De camera die ik in mijn zak stop om foto’s te maken tijdens mijn fiets- of wandeltochtjes is een Canon G 10.

Mijn fotografie en zo: Het liefste fiets of loop ik rond en kijk. Dat kan een n bouwterrein, een spoorweg museum, een fabriek of aan het water zijn. Tijdens dat at kijken kom je van alles tegen, bij voorbeeld stenen, zeewier of ijzer. Op dit momentt fotografeer ik alles wat roestig is en ook te maken heeft met het spoor.

Roos

◄ ‘Bovenleiding’ Uit de serie ‘Spoor’

.

◄ ▼ ‘Bouten’ Uit de serie ‘Rust Roest


Carrie Frederiks Mijn camera en zo: Nikon D80 en Tokina 80-400 mm en een Sigma 28-50 lens. Nikon SB 800 flitser,

Mijn fotografie en zo: Ook in 2008 was ik veel in de Yerseke Moer te e vinden. Een prachtig gebied, waar veel te fotograferen valt. Naast ast natuurfotografie zie ik van alle soorten fotografie de lol wel in en vind ik het moeilijk keuzes te maken. Ik ga graag ergens naar toe om me in een en e bepaald onderwerp vast te bijten. Daar bood de club dit jaar alle mogelijkheid toe: NieuwZout, Nostalgisch Goes, Van Loon Race, ce, tuinfotografie bij Henk en The Wall in ’t Zeeuws.

Carrie ie


Tom van Galen Mijn camera en zo: Canon EOS D60, gekocht in Minneapolis, USA, in oktober 2001 met een Tamron objectief 28-300 1: 3.5-6.3 Macro. De Canon Speedlite 550EX heb ik gekocht in het Britse Newcastle. En nog een Canon IXUS 40 voor die momenten waarbij het echt onhandig is om mijn fototas mee te zeulen. Mijn fotografie en zo: Omdat dit mijn eerste bijdrage is als lid van an Fotogroep Goes wil ik een van mijn eerste foto’s die ik met mijn camera heb eb gemaakt tonen. Ik was onderweg van Saint Paul, Minneapolis naar Madison,, Wisconsin. We deden daar het National Eagle Center in Wabasha aan. Het et centrum ligt aan de rivier de Mississippi.

Tom

Een jonge Amerikaanse genietend van de middag zon.

arend,

▼ Mijn vakantie 2003 in Cuba heeft veel mooie plaatjes opgeleverd. Ik heb voor deze foto gekozen omdat ik het licht zo mooi vond. Het was vlak voor Kerst en er was een schoolactiviteit buiten, waardoor de school eventjes leeg was.

▲ Deze foto was moeilijk kiezen. Wordt het een foto van mijn tweeling Emma en Myrthe, een foto van de Koutermolen bij mij in de straat of toch iets abstracts. Ik koos voor dit laatste. De foto is van oktober 2008. Ik heb deze ook op mijn kantoor hangen en levert regelmatig ‘voer voor discussie op’, vooral omdat niemand de foto kan plaatsen. Wie het weten wil, moet me maar eens aanspreken op een clubavond.


Hans Geldof Mijn camera en zo: Canon EOS 350D met de Canon lenzen 18-55 en 70-300, Sigma Macro 150mm. en als kleine praktische alleskunner de Lumix DMC-TZ3 en een Nikon Coolpix 4300 (als reserve compact)

Mijn fotografie en zo: Mijn Fotografie voorkeuren zijn veelzijdig: personen, landschap & natuur en gebouwen. Iets waar toch mijn speciale voorkeur wat meer naar uitgaat is natuurfotografie (macro), personen, model - en straatfotografie. De laatste tijd is daar ook wat studie fototechniek in diverse vormen bij gekomen en juist daardoor komt het andere stuk fotografie weer wat in de verdrukking.

Hans

â—„ Macro in de tuin bij Henk en Lous

â–ź Markt te Goes & Goes Kinderstad


Jan - Henk Hilgen Mijn camera en zo: Ik fotografeer al langere tijd digitaal, nu met de Sony A 700 met diverse objectieven.

Mijn fotografie en zo: Mijn favoriete onderwerpen liggen in de natuur uur en mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar vogels. Toch fotografeer eer ik ook graag andere onderwerpen. Ik fotografeer in RAW en iedere foto oto wordt door mij in Lightroom geoptimaliseerd. Ik probeer te laten zien, n, wat ik zelf bij de opname heb gezien en ervaren. Doordat ik met mijn jn gezondheid tob, moet ik noodgedwongen mijn clublidmaatschap hap beëindigen. Dus is dit mijn laatste bijdrage aan het Jaarboek. Iedereen een bedankt voor de prettige jaren samen. Jan-Henk

◄ De foto van de “Dans van de Kraanvogels” maakte ik dit najaar in Long Point, Ontario, Canada. De vogels foerageerden op hun trek naar Florida voor de oversteek van Lake Ontario. Het was net na zonsopkomst en er hing een lichte nevel. De opkomende zon zet de vogels in een zwak tegenlicht. Na 5 minuten was de dans over en de sfeer verdwenen. Het was voor mij het hoogtepunt van dit fotojaar.

▼ De Reeën in de “Oranjezon” zag ik vlak voor het invallen van de duisternis op een nevelige middag. Toen de groep ging rennen, trok ik mijn toestel mee. Deze foto lijkt hierdoor wel geschilderd. ▼ Zuid-Limburg tijdens ons fotoweekend. Als Zeeuw vind ik heuvels een mooie afwisseling met ons platte Zeeland. Ik heb geprobeerd het karakteristieke van het Limburgse heuvelland, in het laatste licht van de zon, vast te leggen.


Olaf van Hoesel Mijn camera en zo: De Canon 450D, een prima beginners camera en ik hoop een goede start te hebben met deze digitale spiegelreflex. Lenzen: Canon 17-85 mm en Tamron superzoom 18-250 mm. Voor het snelle hap en snap werk heb ik een Panasonic fx08. Mijn fotografie en zo: Aangezien ik voor het echte fotografiewerk net kom kijken en nog niet uit een jarenlange ervaring kan putten zijn mijn interesses nog vrij breed. Ik ga me de komende jaren toeleggen op een of twee specialisaties. Welke dat gaat worden weet ik nog niet. Ik hou alle opties nog open en zal dan ook veel gaan oefenen met mijn amateurfotografie vrienden.

Olaf


Urian Huber Mijn camera en zo: Nikon F-100 met Tamron 35 – 135 mm. objectief.

Mijn fotografie en zo: Ik fotografeer graag landschappen. Daarbij probeer ik een bepaalde sfeer over te brengen: strijklicht laat op een herfstmiddag of bomen met fraaie herfstkleuren. Indien aanwezig een enkel figuur of gebouw op de foto ter accentuering.

Urian

◄ Twee landschapsbeelden als herinnering aan het clubweekend in Zuid-Limburg

▼ Kerkje in Zwitserland ‘verborgen in mooie herfstkleuren..


Jan Huigsloot Mijn camera en zo: Sony A700, Konica Minolta Dynax D7. Lenzen: Sigma 18-200 mm 3.5 - 6.3, Sony 18-70 mm 3.5 – 5.6 , Minolta 35-80 mm 1.4- 5.6 , 70- 210 1.4 , 100 macro , AF500 , Nighthawk ED-80U

Mijn fotografie en zo: Fotografie is voor mij het vastleggen van een n voor mij intrigerend beeld, wat mij en eventueel anderen de gelegenheid geeft om er steeds van de genieten.

Jan ‘zelfportret’ in de Sierra Francia

◄ Spanje is voor mij het ideale ‘niks doen’ en ‘doen’ land. Vooral de Sierra Francia en de Extramadura. De natuur met zijn vele vogels is een eldorado. Jammer dat ze vaak niet op de foto willen.

▼ Ciudad Rodrigo

▼ In Wemeldinge is het ook goed toeven. Er is van alles te zien…


Clemy Imandt Mijn camera en zo: : Ik werk met twee camera’s: Canon 30D en Canon 20D. Ik heb er twee nodig om op trouwerijen snel te kunnen wisselen van camera (dus lens). Uiteraard heb ik ook de bijbehorende groothoek-, tele-, macro-lenzen, flitser, statief, e.d. En… ik wil nog VEEL meer en beter (zucht) Mijn fotografie en zo: Ik fotografeer van alles. Sinds dit jaar heb ik mij ingeschreven bij de KvK om ook (naast mijn fulltime job) trouwerijen en andere re reportages te kunnen doen (om de hobby te bekostigen). In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met Photoshop, Lightroom, Dreamweaver) en ben een website aan het maken om straks reclame te kunnen maken. Daarnaast leg ik graag vervallen en gebouwen (Urban fotografie), mensen, natuur en abstracte beelden vast en daarvoor maak ik graag gebruik van mijn 50 mm 2.8 Macrolens.

Clemy

◄ Een foto die ik maakte tijdens het clubweekend. op De Amerikaanse begraafplaats in Margraten. De eenvoud, de kleuren en het verhaal is mooi. Minder is meer, zeg ik vaak!

▲ Een voorbeeld van een ‘urban foto’, foto’ gemaakt in het Militair Hospitaal te Antwerpen. Eindelijk eens niet gegrepen naar de macro-lens!!

► De bruid die zich klaarmaakt voor haar grote dag. Dit zijn voor mij de mooiste exemplaren in een album, spontaan, veelzeggend en mooi om te zien.


Lex Kattenwinkel Mijn camera en zo: Nikon D70 met 12-24 mm zoomlens (soms 28-200mm). Verder een Nikon coolpix 4500 compact camera, vooral voor macro. Analoge camera en doka berusten in een sluimerbestaan.

Mijn fotografie en zo: Ik doe maar wat. Mijn hoofdonderwerp is mensen in n de publieke ruimte en hun bezigheden. Ik ga op pad en zie wel wie of wat ik tegenkom, in de hoop een leuk plaatje te kunnen maken. Op een goede foto to gebeurt iets en dan mag de compositie best wat minder zijn. Maar mooie luchten en een fraai lijnenspel boeien mij natuurlijk ook.

Lex

◄ Knokke, 24 mei 2008. Voor het opzetten van een windscherm bestaat volgens mij geen handleiding. Het komt erop neer dat de een het spulletje een beetje overeind houdt en de ander de paaltjes in de grond hamert, zonder elkaar op de vingers te slaan. Dit echtpaar heeft dat goed begrepen.

▼ Gent, 24 februari 2008. Van dit jonge stel mag ik in het voorbijgaan best enkele foto’s maken. Op zondagse schoenen over een doordeweeks bospad – elegant is niet altijd praktisch … of misschien juist wel? ▼ Gent, 20 juni 2008. In westerse steden met een grote Turkse bevolking leidt een belangrijke overwinning van het Turkse voetbalelftal tot uitzinnige vreugde op straat. Turkse inwoners scheuren direct na afloop van de op televisie gekeken wedstrijd in veelal dure auto’s door het centrum van de stad. Ze juichen, toeteren, steken de lijven door de geopende raampjes en zwaaien fanatiek met de nationale vlag..


Jan Koeman Mijn camera en zo: De Nikon D300 camera is voor mij onmisbaar, omdat je daar lekker lang mee kunt belichten in het donker zonder dat je veel ruis krijgt. Bij de lenzen heb ik een voorkeur voor de extreme brandpunten zoals fish-eye en tele.

Mijn fotografie en zo: Fotograferen is voor mij het verzamelen van mooie beelden en gebeurtenissen die eigenlijk regelmatig aan je ogen voorbij trekken. Dat gaat van een en mooie wolkenlucht tot een oude verroeste auto. De laatste jaren specialiseer ik me steeds meer in nacht- en astrofotografie. Het vastleggen van bijzondere verschijnselen en en aan de hemel zoals lichtende nachtwolken, poollicht (Aurora borealis) maar ook een stad in de schemering. Ik vind dit vooral leuk omdat de resultaten vaak heel anders zijn ijn dan je van te voren bedacht had en er vaak een aparte sfeer in de foto zit.

Jan

In 2008 was ik zo gelukkig om twee keer de prachtige Noorse eilandengroep “Lofoten” te mogen bezoeken. Ze liggen halverwege Goes en de Noordpool en zijn van een adembenemende schoonheid. Daarom in dit jaarboek 3 foto’s van deze prachtige plek. Als fotograaf ja kan je hier niet alleen overdag, maar vooral ook ’s nachts uit je dak gaan, als de hemel groen kleurt van het poollicht.

◄ Deze tipi die ik er tegen kwam had ik net nodig om het poollicht nog wat mysterieuzer te maken. ► Vorm, intensiteit en kleur van poollicht zijn enorm variabel. Om 3 uur ’s nachts maakte ik deze foto van pulserend poollicht, iets dat ik nog nooit had gezien. Ik moest wel 25 seconden belichten bij 2000 iso om het zichtbaar te maken. Poollicht ontstaat door geladen deeltjes van de zon. Ze botsen op de dampkring van de aarde en toveren zo iedere nacht ware schilderijen aan de hemel.

◄ Als de zon onder is krijg je het zogenaamde ‘blauwe uurtje’. Maak je dan foto’s, dan komt daar een prachtige blauwe kleur in naar voren, vooral bij bewolkt weer. Dit is het vissersplaatsje Henningsvaer op de Lofoten. Steile rotspieken domineren de schilderachtige haven.


Ad Kunst Mijn camera en zo: Olympus E-3 met lens 12 – 60 mm. 1:2,8 – 3,5

Mijn fotografie en zo: Doordat ik in mijn werk veel met techniek en zwaar materieel te maken heb gehad heb ik daar in mijn fotohobby speciaal interesse voor. Natuur en mensen zijn ook een mooi foto-onderwerp. Als vrijwilliger ben ik actief in het Zeeuws Oorlogsmuseum in Nieuwdorp dat in 2009 groots vernieuwd weer de deuren opent. Voor dit museum fotografeer ik momenteel duizenden objecten voor het digitaal archief. Ook fotografie.

Ad

◄ Tijdens een bijzondere herdenkingsrit voor de bevrijding van Walcheren in november 2008, het was koud, winderig en het regende flink, ontdekte ik dit weggekropen kind in een open Jeep. Het rolletje snoep veilig in het knuistje verborgen. ▼ De AKF fabriek heeft de afgelopen 40 jaar zeer opvallend het Goese havenindustrieterrein gedomineerd. De lege fabriekshal waarin de aftakeling zo treffend zichtbaar is spreekt voor zich, bedrijvigheid maakte plaats voor leegte.

◄ De TV toren ziet van veraf toe hoe geknipt schroot als het ware een laatste groet brengt aan de industriële horizon. De AKF was een n begrip… er werd gewerkt ! Binnenkort wordt er gewoond!

.


Ron van Laarhoven Mijn camera en zo: : Nikon D70, Sigma 10-20 mm., Nikor 18 – 70 mm.en Tamron Macro 90 mm.

Mijn fotografie en zo: Voor mij is fotografie er lekker op uit gaan met je fotomaatjes. Van te voren uitzoeken welke locatie interessant genoeg is en waar je ook een redelijke zekerheid hebt dat je ook de opnamen kunt maken die je voor ogen had. Ook in 2008 heb ik weer aantal mooie en soms unieke locaties bezocht. De meeste natuurlijk weer in België maar soms vind je dichterbij ook interessante dingen.

Ron (Zelfportret genomen in het voormalige militair hospitaal van Antwerpen)

Stoomturbine van de voormalige kokerij in Sluiskill

Voormalige kristalfabriek in de buurt van Luik

▲ Vervallen hoogoven in de buurt van Brussel.


Cees Langedijk Mijn camera en zo: Sony A700 met Tamron Superzoom 18 – 200 en Nikon Coolpix S4

Mijn fotografie en zo: Ik ben vanaf 1980 lid van FotoGroep Goes. Mijn fotografische voorkeur gaat vooral uit naar het Hollands landschap in al zijn facetten.

Cees es

de stilte en eenvoud van het klooster en het strakke lijnenspel waren de motieven om deze sfeerplaat te maken.


Tanny Lemsom Mijn camera en zo: Nikon D70 en Nikon D300 en SB 800 flitser.

Mijn fotografie en zo: Al vele jaren fotografeer ik als vrijwilliger in mijn jn woonplaats Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland. Voor de culturele e vereniging en veranderingen in ons dorp en nu voor het Watersnood d Museum zoals de ontwikkelingen van de ontwikkeling van de drie caissons s tot een nog uitgebreider museum.

Tanny

◄ Tijdens een boottocht is het leuk om een mooie vogel in ‘de vlucht’ te fotograferen.

► Abstracte foto’s vind ik ook mooi. Deze foto is genomen in de Aerlandtunnel. Een van de langste gs tunnels van Europa. op

◄ Vol spanning gingen we naar Noorwegen. Het leek me mooi om daar in de natuur te kunnen fotograferen. Mensen en natuur fotograferen vind ik beiden leuk. Op deze foto komt het zo heel goed tot zijn recht.


Charles Linssen Mijn camera en zo: Canon 40D. Lenzen: Canon 17 – 55 mm. 2,8, Superzoom 18 – 200, Sigma Macro 105 mm. Sigma Groothoek 10 -20 mm. en dagelijks (bijna letterlijk) op zak Sony compact T10

Mijn fotografie en zo: Ik fotografeer graag ‘toevalligheden’ en dan niet speciaal gericht op een thema, maar ik lees als het ware de omgeving en vind dan ook details. Ik fotografeer (nog steeds) vrij breed wat betreft mijn onderwerpen. Een voorkeur heb ik wel voor beelden waar emotie in zit. En die emotie kan op veel manieren in een foto zitten. Zowel met mensen als met ‘gewone alledaagse dingen’. Sommige foto’s kunnen ook iets van jezelf zeggen… ook zonder woorden

Charles

◄ Tijdens het mooie Limburg clubweekend kwam ik dit zeer spontane ‘incident’ tegen. ‘Losgelaten en toch gevangen’

‘Kinderogen spreken‘

▼ Achter deze foto zit een verborgen verhaal. Wacht maar, jullie horen nog van mij !

► Welkom thuis.


Frank Meeuwsen Mijn camera en zo: Fuji Finepix F31fd. Digitale compact met 6 Mp en f 2.8-5.0 / 8-24 mm (36-108 mm) Het voordeel is dattie overal mee naar toe gaat, het nadeel dattie wel eens tekort “schiet”.

Mijn fotografie en zo: Hier zie je mij ‘lekker vanuit de warme woonkamer’ onze tuin n in turen. Ik loop daar graag rond te kijken. Plaatjes schieten. Ook ’s zomers, van alle e insecten op de bloemen. Ik had niet gedacht er zoveel verschillende te treffen. Ook in de natuur loop of fiets ik graag rond en in onze provincie trekt het water mij ook. Datt kan je zien aan de platen op mijn ledenpagina. Allen hebben eigenlijk wat met water.

Frank

◄ Ook in de buurt van het water, met weinig licht binnenvallend. Nog iemand die haar best doet om het beeld vast te leggen. Vanwege het donker een overbelichte uitgang, maar dat is bijna niet te voorkomen en het mag hier wel, zo weinig. Je weet dat ik met de compact fotografeer hè. Nou, deze heeft vanwege de kleinere beeldsensor wat minder capaciteit dan de spiegelreflex is bekend hè. Ik zorg dan zeker dat mijn iso waarde de 400 niet overschrijdt en ik bij een langere sluitertijd (of toch) een steuntje heb. Hier was dat de muur waar ik de camera tegen geduwd hield.

▼ Hoe langer je fotografeert hoe meer je gaat zoeken naar wat je nog niet gedaan hebt, of iets extra’s probeert toe te voegen aan hoe jij je beeld maakt. Deze foto is niet zo spectaculair, hij heeft maar een hele kleine wijziging ondergaan, ik vind dat dit wel kan. Soms vraagt de argeloze kijker zich wel af waarom de fotograaf zo moeilijk doet. Maar… als jij er dan maar plezier in of aan hebt.

▼ Deze stappers trof ik zo in originele staat. Niet geënsceneerd. Soms moet je een gevonden voorwerp wel aangeven vind ik, maar dat heb ik nu maar niet gedaan. Ik heb het geheel zo gelaten voor de volgende fotograaf, dus ga je gang… en zoek hem op.


Peter-Jan Mulder Mijn camera en zo: Canon EOS 350D en de meest gebruikte lens is een Tamron superzoom 18-200.

Mijn fotografie en zo: Als beginnende fotograaf ben ik nog een beetje zoekende. Mijn voorkeur gaat uit naar bijzondere landschappen, oude gebouwen, planten en dieren.

Peter-Jan


Jan Pleijte Mijn camera en zo: Lumix LX2 compactcamera

Mijn fotografie en zo: In het begin fotografeerde ik vooral landschappen, en, ’n daarna ging mijn aandacht meer uit naar bijzondere dingen en situaties. Zo’n 10 jaar geleden ben ik aan de gang gegaan met spiegels en bijzondere re lenzen. Nu probeer ik mezelf van te voren een beeld te vormen van de nog g te maken foto’s en vervolgens deze te realiseren. Ook probeer ik foto’s een n bijzondere sfeer mee te geven.

Jan

▲ Kanaalkust: Een realistisch landschap met een wat bijzondere sfeer sfeer.

Schilders bij wie ik inspiratie op doe, zijn: Magritte, Hopper en Theo Voorzaat. ►Gefotografeerde beeldelementen van twee schilderijen van Magritte samengevoegd tot één foto. Hoever mag / kun je gaan?

► Reflectie van een winkelinterieur, waarbij nog net geen abstract beeld ontstaat.


Nancy van Poelje Mijn camera en zo: Olympus E510 met een 14-45 mm. en 55 – 200 mm. lens

Mijn fotografie en zo: Ik vind eigenlijk heel veel dingen leuk om te fotograferen. Maar vooral fotografeer ik graag natuur en kinderen. Met bruidsreportages kan ik veel creativiteit kwijt. En met een mooi afgeleverde de bruidsreportage ben ik net zo blij als het bruidspaar. Ook wil ik nog wel eens ns gaan knutselen met Photoshop.

Nancy

◄ Voor prachtige natuurfotografie hoef ik niet ver van huis… De Yerseke Moer geeft het hele jaar door een grote schoonheid prijs.

▼ Ik schreef het al… Natuur, kinderen en bruidsreportages.


Rob Römer Mijn camera en zo: Nikon D200 (AF-S Nikor lens 18-200 mm. Nikon Coolpix 8800 (Nikor ED 35-350 mm) Canon EOS 5 (Tamron 28-80 mm. + Canon 75-300 mm.)

Mijn fotografie en zo: Als een eigenwijze fotograaf ben ik continu op zoek naar vernieuwingen. Grensverleggende activiteiten, kleurisolaties en vervreemdingen binnen het fotografisch vlak zijn daar onderdeel van. In mijn hoofd zit een werkpatroon voor de komende jaren. Naarmate mijn werk vordert, stel ik zaken bij maar behoud daarbij het contact met het beeld.

Rob

▲ ‘Kleur isolaties’

▲ ‘Abstracties’

► ‘Samengestelde beelden’


Wilma de Rooij Mijn camera en zo: Ik werk sinds mei 2008 met de Canon 40D. Lenzen: Canon Efs 17-85 en 100-400, Sigma macro 100mm

Mijn fotografie en zo: Ik ben geïnteresseerd geraakt in de details van objecten in de natuur maar ook in gebouwen. Ik zoek naar aantasting van de natuur of juist st invloed van de natuur op de menselijke omgeving. Mossen op muren, corrosie van an metaal, verweerde palen en planken. Aangezien ik graag reis probeer ik op mijn jn reizen mensen te fotograferen in hun dagelijks bestaan en ik ben gek op markten, n, slagerijen en al het kleurrijke leven daaromheen. Even een praatje, een lach en dan n fotograferen in een ongedwongen sfeer. Wilma

◄ Een betoverende lach

▼ Het leven aan de wand

Tempelmuur verfraaiing of aantasting door de natuur? ▼


Arjan Schrieks Mijn camera en zo: Ik fotografeer sinds 2 jaar digitaal met een Sony Alpha100. Mijn lenzen verzameling bestaat uit: Sigma 24-70mm F2.8, Sigma 10-20mm F 5.6, Minolta 50mm F1.7 Minolta 75-300mm F5.6 en een Minolta flitser HS3600. Mijn fotografie en zo: De meeste foto’s maak ik in oude gebouwen en fabrieken. Een paar keer per jaar kom ik in vervallen gebouwen waar de werknemers de meeste spullen nog achtergelaten hebben en waar wind en regen binnen ook het klimaat beïnvloeden.

Arjan

◄ ‘Doel’ een dorpje wat nu nog bestaat. De meeste huizen staan leeg en er is een deel afgebroken. Voor de belangen van verschillende organisaties zal het dorpje moeten wijken.

▼ Waar wind en regen invloed hebben op het et binnenklimaat ontstaan de meest mooie kleuren en planten…

▲ Na het experimenteren met nacht fotografie heeft het mijn interesse gewekt om hier meer mee te gaan doen.


Marjoke Sinke Mijn camera en zo: Ik fotografeer met een Sony α 100 Lenzen: Sony 18-70 3.5-5.6 en Sony 75-300 4.5-5.6.

Mijn fotografie en zo: Het genieten van natuur en cultuur gaat bij mij vóór het schieten van mooie plaatjes, maar de uitdaging ligt voor mij . daar waar deze samenvallen. In mijn eerste jaar als lid van de fotoclub heb ik vooral genoten van de diverse uitstapjes.

Marjoke

Het theater levert een uitdagende en boeiende fotografieomgeving.

◄ Een fragment van het Zeeuwse project The Wall . De muziek van Pink Floyd moet je er bij denken.

Culturele evenementen zijn voor mij het mooist daar waar de mens zichzelf laat zien.


Jan Stevense Mijn camera en zo: Ik heb met verschillende camera’s gewerkt. De eerste foto heb ik gemaakt met een Sigma en de derde foto met mijn digitale Olympus Ultra zoom C770

Mijn fotografie en zo: Toen ik begon me met deze ‘werken der duisternis’ bezig te houden was ik ‘kasteelbewoner’. Ik vervulde toen mijn dienstplicht en was ondergebracht in het Markiezenhof in Bergen op Zoom dat toen nog dienst deed als kazerne.

Jan

◄ Een foto vanuit een ander deel van de toenmalige kazerne in het Markiezenhof met zicht op mijn kamer (rechts boven) .

► Naast fotograferen voerde ik ook strijd op de ‘bijvelden’. Het is natuurlijk saai om alleen een n schaakbord met wat stukken te vertonen, daarom om maar wat ludiek aangekleed. En… de klokken staan niet gelijk, dus… de ene ne speler sp heeft meer tijd jd g gebruikt dan de ander.

◄ Zomaar een verzinsel om een plaatje te maken. Het is nog een beeld uit mijn vroegere loopbaan. Een speciaal onderzoek naar de boktorcultuur.


Henk Uiterwijk Mijn camera en zo: Nikon F100 Lenzen: Nikor ED Af-S 80-200 mm. 1:2,8, Nikor 18-200 mm. Nikon D200 met lens Nikor Superzoom AF-S VK DX 18-200 F/3,5-5,6 en een Canon Powershot iS5

Mijn fotografie en zo: Ik ben gefascineerd door de natuur in Arctische landen en maak graag fotoreizen met groepen natuurfotografen naar o.a. IJsland, Spitsbergen, Alaska, Groenland en de Lofoten. De in deze landen en streken vaak prachtige en nog steeds ongerepte natuurgebieden, de enorme stilte en verlatenheid trekken mij mijn hele fotograferend leven al aan. Ik fotografeer bij voorkeur grootschalige landschappen, maar zoek ook graag details… die ik dan ook wel abstract weergeef .

Henk

◄ Spitsbergen Het landschap met de kleine alk en de grootsheid van de natuur komt mooi tot uitdrukking in deze foto.

p ► Het kleine schip tegenover ver de enorme gletsjer. er.


Ad Voesenek Mijn camera en zo: : Nikon F 100 met Nikor lenzen 28-70 mm. F 3,5-4,5 en 80-200 mm. F2,8

Mijn fotografie en zo: Behalve uiteraard met fotograferen leef ik me ook graag uit in de keuken… dus ik ben ook een hobbykok. Tijdens het jaarlijkse clubweekend kan ik daar wat van laten ‘proeven’ maar de rest van het jaar doe ik met jullie mee in de fotohobby. Ik heb een en voorliefde voor landschap fotografie.

Ad

◄ De serie heb ik ge gemaakt tijdens mijn reis naar IJsland, op re diafilm Sensia. di


Betty Vonk Mijn camera en zo: Compact Canon 720 en een Sony 350 Digitaal. Analoog is voor mij verleden tijd.

Mijn fotografie en zo: Het is aan mijn foto’s te zien dat ik me niet et alleen met een bepaald onderwerp bezig hou. Waarschijnlijk zal ik zoekende blijven en daar heb ik dan ook geen enkele moeite mee.

Betty y

◄ Op vakantie in Frankrijk kwam ik dit ‘plaatje’ tegen. De optelsom van kleur, lijn vorm en schaduw vroeg gewoon om een foto.

▼ Lijnen raken elkaar.

▼ Gewoon… Sint.


Jos de Voogd Mijn camera en zo: Canon AE -1, 135 mm. lens en Canon groothoeklens

Mijn fotografie en zo: Ik fotografeer graag tijdens wandelingen. Mooi weer of slecht weer… elke wandeling is anders.

Jos

◄ Tijdens één van de favoriete wandelingen over de boulevard en langs het strand bij Vlissingen kwam ik dit leuke beeld tegen.

▼ Ook tijdens ons lange clubweekend in Zuid-Limburg hebben we wandelingen gemaakt… heuvel af… egen en, vast aan het oefenen denk ik. maar ook weer op !!!. Bij Eijsden kwam ik deze kleine Prins Carnaval tegen tegen,


Harry Weekers Mijn camera en zo: Pentax 645 + Tri – X film voor mijn zwart-wit werk. Recent heb ik voor het kleurenwerk een digitale camera gekocht, een Canon 450D

Mijn fotografie en zo: Mijn hart zit al jarenlang in het zwart-wit werk. Voor or competitie- en tentoonstellingswerk kies ik daar nog steeds voor. Vooral al foto’s van mensen in hun eigen omgeving trekken mij aan. Met name is het fotowerk van Henri Cartier Bresson stimulerend voor mij. De foto’s voor ditt jaarboek heb ik gekozen onder het motto ‘ Fotografie begint thuis’. Het zijn jn ook vrijwel de eerste digitale kleurenfoto’s.

Harry

◄ Een eenzaam herfstblad, ee een mooi signaal van het se seizoen.

▼ Een fragment zonlicht weerkaatst via een raam van slechts enkele minuten maakte van een saaie omheining een heel ander beeld.

▼ Gewoon bij ons thuis… een kip. Veel mensen nemen foto’s van hun hond of kat. Aangenaam… dit is mijn kip!


Wil van Weele Mijn camera en zo: Ik werk met de Nikon D200. Lenzen EX Sigma 24-60mm F2.8 DG. En de AF Nikkor 85mm F1.4D IF

Mijn fotografie en zo: Ik ben een echt mensen mens en werk daarom het liefst fst aan portretfotografie. Emotie, rust en subtiliteit zijn de meest belangrijke facetten en in mijn foto’s ik hou absoluut niet van kleur en van drukte, de nodige spanning ing geef ik aan de foto’s door veel contrast en schaduw te gebruiken. In de bijna 4 jaar kunstacademie in St. Niklaas is gebleken dat ik het best functioneer in de studio, mijn zwakste punt is techniek, mijn sterkste punt is het kadreren.

Wil

Deze serie foto’s heb ik gemaakt van mijn vriendin Loes in de studio in ongeveer 2 uur tijd.

In deze tijd heb ik in Loes haar ziel mogen kijken.

Ze heeft alles gegeven zonder enige terughoudendheid en de camera heeft de emoties vastgelegd die een ieder mens draagt, maar zo weinige durven die te tonen.


Goodwill, P.R. en etalages… FotoGroepGoes is een eigentijdse fotoclub waar actieve vrijetijdsfotografen hun creatieve hobby beleven. Maar het is natuurlijk positief als we ‘buiten de eigen club’ ook gekend zijn. Want het is toch nog leuker en interessanter als ook ‘anderen’ buiten de groep van hun fotowerk kunnen meegenieten. ◄ Daarom laten wij ‘ons werk’ ook graag zien. We hebben al jaren lang een vaste plek bij ‘BinnenUit’ in Heinkenszand waar we ook regelmatig bijzondere foto-exposities van bekende nationale of internationale fotografen verzorgen. ▼ ‘Theater de Mythe’ in Goes is in meerdere opzichten nu ook ‘ons theater’. Behalve de podiumkunsten wil de directie van Theater de Mythe ook de kunstvorm fotografie als cultuuruiting laten zien. Zowel algemeen werk van leden van FotoGroep Goes als thema-exposities zullen het hele jaar door gepresenteerd gep worden.

Fysiotherapie Centrum “de Tol” is gevestigd geve igd aan de ’s-Gravenpolderseweg te Goes, in het gebouw “de Tol” aan de rotonde op de kruising met de Buys Ballotstraat. Een praktijk die aan de weg peuten. timmert! Het team bestaat uit 3 fysiotherapeuten. We profileren ons met een duidelijk eigen gezicht en hanteren een totaalaanpak waar alleen de oorzaken worden behandeld en geen symptomen.“de meerwaarde van dit concept bewijst zich elke dag weer”, volgens Marco Tolhoek. Hiernaast trachten we in visie en nieuwe ontwikkelingen vooraan te lopen.

In de gange gangen van n ‘Revalidatiecen m ‘Revalidatiecentrum Lindenhof’ ► in Kloetinge hangtt n regelmatig werk van FotoGroep Goes..

Naast de reguliere Fysiotherapeutische zorg bezit de praktijk de volgende specialismen: manuele therapie, voor volwassenen, kinderen en zuigelingen sportfysiotherapie. medische trainingstherapie / Train U Fit. echografie, nieuw in Zeeland is het toepassen van echografie voor klachten aan het bewegingsapparaat, In deze ontwikkeling zijn we de enige in Zeeland bedrijfsfysiotherapie, een poot die we aan het ontwikkelen zijn met een 2e onderneming

Marco Tolhoek, fysiotherapeut/manueel therapeut/sport- en bedrijfsfysiotherapeut ut

▲Bij ▲ Bij fysiotherapie centrum De Tol is het hele jaar door een wisselexpositie te zien van individuele leden van Fotogroep Goes die bij toerbeurt series uit hun werk exposeren.


Bedankt

allemaal…

Al vele jaren óók onze showroom

Steeds zichtbaar ‘in beelden’ ons theater

Laat ons ‘soepel’ fotograferen

Verzorgde opnieuw dit jaarboek

Sterk S terk iin dienstverlening

…voor het mogelijk maken van dit jaarboek.


Theater ‘de Mythe Goes’ ook het

‘Zeeuws Podium voor Fotografie’

Theater de Mythe & FotoGroep Goes brengen samen de fotografie als kunstvorm dichter bij het publiek door het hele jaar foto-exposities van amateurfotografen en professionals te presenteren in de foyer op de 1e etage en andere plekken in het theater.

Fotografie als kunstvorm komt spontaan naar u toe ! Naast regelmatig wisselende foto’s van leden van FotoGroep Goes of andere Zeeuwse fotoclubs zullen er bijzondere exposities van professionele- en amateurfotografen uit Nederland en België gepresenteerd worden. Bij de openingen van gastexposities kunnen er ook begeleidende lezingen en/of workshops gegeven worden. Bij evenementen of voorstellingen van de Mythe met een bijzonder thema kunnen er op verrassende plekken in het theater ook doorlopend digitaal fotobeelden getoond worden.

Jaarboek Fotogroep Goes 2008  

Jaarboek van de FotoGroep Goes 2008

Advertisement