Page 1

Vekkelsesrapport FEB-MARS 2013

Bønnesent er et ove rstr ømmes av strålen de unge som vil nå andr e med JESUS

BØNN • MISJON • VEKKELSE


Velkommen

N O R D I C h a rv e s t M I S S I O N

V ekkelses rap port • F eb/ M a rs 2 01 3

• • • • • • •

Røstadlia nedre 2, Postboks 204, 7 6 0 1 L E VA N G E R

M isjon Fa milie h jel p Hjel p esen d in g e r B a r ne h jem Re h a beli t e r in g ssen t r E Telt k a m pa nje r B ibelskole

t l f. : + 4 7 7 4 0 9 5 0 51 f a x : + 4 7 7 4 0 9 5 1 52 B ø n n e te l e fo n : + 4 7 7 4 0 9 5 1 51

I Norge, Sverige, Filippinene, Ukraina, Zambia, Kenya og Latvia.

e -mail: resepsjon@nordicmission.org web: www.nordicmission.org

Nordic Mission er en misjonsstiftelse med hovedkontor på Levanger og ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. Grunnlegger og daglig leder er evangelist Håkon Fagervik.

postbank: 0536 23 38176 bankgiro: 4534 28 12736

Regnskapet føres av IB-regnskap

2 . Ko r 2 , 1 4 -1 7

INNHOLD Side 3

Et Nytt År - Nye Muligheter!

Side 4-5

En Fasinasjon Av Jesus

Av Håkon Fagervik

Av Håkon Fagervik

Alle Nådes Gud

Side 6-7

Av Håkon Fagervik

Side 8-9

Av Kjell Haltop

Fred for Abrahams Barn

Side 10 -11

Av Daniel Haddal

Side 12 -13

Av Madeleine Pärlbåge

Skoletur til Mosjøen og Sandnessjøen Teamtur til Örebro

Side 2 • Vekkelsesrapport

Nordic School of Supernatural Ministry

Side 14 -15

Av Andreas Fjellvang

Side 16 -17

Av Håkon Fagervik

Side 18-19

Av Leif J

Side 20 -21

Av Leif J

Gud gjør store ting på mange steder i Nord

Bønn for Oslo

Med Hjerte for Nord

Side 23

Filadelfia Trysil

Side 24-25

Bønn for Trondheim

Av Marit

Av Elisabeth Fjellvang


N O R D I C h a rv e s t M I S S I O N

ET NYTT ÅR – NYE MULIGHETER!

B

egynnelsen av dette året har vært så utrolig flott. Bønneukene, konferansene og møteseriene jeg har deltatt i har vært så sterke. Og her på hjemmefronten rundt Bønnesenteret kryr det av unge mennesker som lengter etter mer av Gud. Når ting vokser og utvikles spørres det hele tiden om det er kraft nok til å videreføre det som Gud har lagt inn i våre liv og kalt oss til. Her er det to ting som er meget viktig: Alltid forstå hvilken kilde bønn er! Nordic Mission og Bønnesenteret er bygd opp med visjonen om å søke Gud først av alt. Det er selve fundamentet i alt det arbeidet vi gjør. Troen på at dette er rett og at det virker har ikke avtatt med årene, men heller forsterket seg i en sterk tro på at vår eneste hjelp er vår Himmelske Far. Derfor er det viktigere enn noe annet å søke Ham.

Vi skjønner også mer og mer hvordan bønnekilden er en ressurs-kilde på så mange områder i livet. Både praktisk og åndelig. Derfor har vi snakket mye om å styrke bønnearbeidet på alle områder i Nordic Mission. Jesus visste nøyaktig hva han sa når han sa ”Mitt hus skal være et bønnens hus for alle folkeslag.” (Mark.11,17). Dette sa han fordi han visste hvilken kilde bønn ville være i en menighets liv, i den enkelte kristnes liv, ja over alt der bønn til den levende Gud ble praktisert. På mange måter er Nordic Mission et sterkt sannhetsvitne om bønnens og lovsangens muligheter og kraft. Vi lever på Guds nåde, derfor er vi så avhengige av Ham og må rope HJELP GUD både sent og tidlig.

D

et andre er å skjønne hvor viktig det er å stå sammen med andre kristne i Guds familie.

Bønn er et sterkt redskap. Men enhetlig bønn sammen med andre kristne er enda sterkere. Jesus sier i Matt. 18 at ”Det to av dere blir enige om å be om, skal dere få av min far i Himmelen.” Her snakker Jesus om den enheten som er så sterk. I Nordic Mission er vi så totalavhengige av dette. Vi jobber for kristen enhet, vi elsker kristne fra andre leirer, vi som jobber her tilhører hele spekteret av forsamlinger. Vi ønsker hele veien å velsigne de som kommer fra andre kirker. Derfor sier vi til dem som preker hos oss at her skal det ikke snakkes

vondt om andre kristne eller fleipes med andre i våre møter. Vi har et kall til å stå sammen som Guds folk. Kirkehistorien har hatt nok av splittelser og uenighet blant kristne.

N

å vil jeg bare takke deg som har valgt det samme. Du som ber for oss og du som gir til arbeidet. Det er derfor vi har muligheten til å gå videre i det vi gjør og spre det fantastiske evangeliet til stadig nye mennesker. Og som vi sier til våre givere: det beste du kan gjøre er å bli med på en misjonsreise for å se alt det herlige Gud gjør gjennom det arbeidet du er involvert i. Det er mange muligheter. Teltmøter denne sommeren i Ukraina, misjonstur til Zambia eller Filippinene. En ting er sikkert: de som gjør dette blir ikke de samme igjen. Det er dypt-gripene forandringer som skjer med de fleste som møter både nøden og seirene som vi ser i misjonslandene. Du kan også ta deg noen dager på Bønnesenteret. Være med i bønnerytmen der og bli velsignet. Takk at du finnes og at du står trofast med oss i 2013 også!

DIN BROR OG VENN HAKON FAGERVIK

// B ø n n o g F a m i l i e // Vekkelsesrapport • Side 3


EN FASINASJON AV JESUS Å BÆRE MED SEG EN FASINASJON AV JESUS Av Håkon Fagervik

M

itt første virkelige møte med Jesus grep meg som ikke noe jeg har opplevd ellers i livet. Jeg er vokst opp i et kristent hjem og had de en utrolig god barndom, der både mamma og pappa viste meg et fantastisk flott bilde av Jesus med sine liv.  Allikevel opplevde jeg at barnetroen ikke var nok når jeg vokste til og jeg kjente mer og mer at jeg mistet min barnslige kontakt med Gud i 12–13-årsalderen. Men i mitt hjerte var det en dyp lengsel etter noe mer – meningen med livet plaget meg selv om jeg hadde så bra på alle måter. Kallet ble sterkere og sterkere i og etter konfirmasjonen og da jeg som 15 år gammel fisker bøyde mine kne ved botsbenken på Frelsesarmeen i Kristiansand var møtet med Jesus så dramatisk og sterkt at jeg fyltes av en kjærlighet og fasinasjon av Jesus som ikke har sluppet meg snart 50 år senere. DEN ENKLE JESUS-BEUNDRINGEN

I

2. Kor. 11,3 sier Paulus ”Jeg er redd for at deres tanker skal bli ført bort fra den enkle hengivenheten til Kristus.” Et fantastisk vers om hva som er viktig å bevare gjennom et langt liv: den enkle hengivenheten til Jesus. Edin Løvås er en fin gammel forkynner som har betydd mye for å sette fokus på Jesus i landet vårt. Han kom til oss, mens jeg var forstander i Berlevåg Misjonsmenighet. Der talte han om enkle veier for å feste blikket på Jesus. Han sa ”Sett deg ned med din bibel, les et avsnitt om Jesus og tenk deg inn i handlingen, se for deg Jesus når han helbreder de syke. Tenk deg at du er en av de Han møter osv. Og slik, med dine indre øyne, lev deg inn i bibelteksten.” Det er en måte å gjøre det på og slik aktivere sitt blikk på Jesus. Hebreerne sier: ha ”blikket festet på Ham som er troens opphavsmann og fullender…”. Dette ble skrevet lenge etter Jesu himmelfart, men her oppfordres vi til å se Ham, feste blikket på Ham.

‹‹JESUS ER KILDEN TIL DET DYPE LIVET I GUD!››

Side 4 • Vekkelsesrapport

TENK PÅ HAM ALLE DINE DAGER

O

rdspråkene 3,6 sier: ”Tenk på Ham hvor du enn ferdes, så gjør han dine stier jevne.” Det er fantastisk å la tankene hvile på Jesus. Grunne på Hans godhet, tenke igjennom all den nåde Han har vist meg. Mumle på Hans navn, sukke og tilbe, mens du gjør alt annet gjennom dagen din. Du vil garantert smile, glede deg, kjenne fryden i hjertet, nettopp fordi navnet Jesus er så uutømmelig som kilde til oppbyggelse og liv. Jesunavnet er en gledeskilde uten sidestykke. Så om du kjenner deg nede en dag, litt deppa eller ikke er helt i humør – begynn å takke for Jesus. Fortell Ham at du beundrer Ham. Takk Ham for alt det Han har gjort på Golgata for deg. Takk Ham for at Han hver dag ser deg og går i forbønn for deg. Begynner du dagen slik vil det alltid flyte velsignelse som honning inn over din hverdag.

J

es. 61,10 sier: ”Jeg gleder meg i Herren, min sjel jubler over min Gud.” Paulus sier også i Fill. 4,4: ”Gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si gled dere.” Disse versene viser at Jesus selv er vår gledeskilde. Ikke bare det Han gjør og har gjort for oss. Vi kan glede oss i Ham og fasineres av å grunne på Ham og Hans skjønnhet. LA DETTE BLI EN LIVSSTIL

D

et herlige med Jesus-beundringen er at dette er noe vi kan velge i våre liv. Det er ikke vanskelig eller uoppnåelig, selv om djevelen vil prøve alt han kan for å få blikket vårt bort fra Jesus. Derfor er det viktig å bestemme seg for at ”dette skal være min livskilde”. Den bestemmelsen kan forvandle ditt kristenliv. Bestemmer du deg for det, blir du en beundrer av Jesus. Fyll ditt liv med Guds ord, mat deg selv med Jesus-fortellingene i evangeliene. Fyll deg med Efeserbrevet som retter blikket på alt du er i Ham. Finn noen Jesus-sentrerte lovsangsplater slik at du fylles med sang som beundrer Ham. Da vil du erfare det som Maria begynner sin lovsang med i Luk. 1, 46 ”Min sjel opphøyer Herren, og min Ånd fryder seg i Gud min frelser.”  Slik er det mulig å leve.


Min sjel opphøyer Herren, og min Ånd fryder seg i Gud min frelser. Luk. 1, 46

Vekkelsesrapport • Side 5


FILIPPINENE

all nådes Gud EN FANTASTISK REISE TIL FILIPPINENE Av Håkon Fagervik

E

L

ike før jul reiste vi 10 stykker fra Norge til Filippinene på misjonsreise. Det ble en fantastisk tur der Gud var med oss og gjorde store ting. Nå var det to år siden jeg hadde besøkt Happy Church og møtt Pastor Elvie Go. Og for et møte det ble for oss med den kirken! Mange av de som var med hadde ikke besøkt Happy Church før og den samme reaksjonen skjedde som med alle nordmenn som kommer dit. Vi blir hver gang

så overveldet av gjestfriheten, varmen, friheten og gleden i den menigheten. Slik var det atter igjen denne gangen. De møtte oss på flyplassen med et stort banner med alle våre navn på og et stort velkommen, velkomstsang og jubel når vi landet i Ozamiz. Ny velkomst i Happy Home og så ble vi tatt med rundt på en masse aktiviteter som berørte oss sterkt.

n av mine sterkeste opplevelser på denne turen var å møte Loricel igjen. Hennes historie er så sterk. Hun kom fra en fattig familie som var veldig overgitte katolikker. Så ble hun med på et møte i Happy Church der jeg skulle tale og hun ble så grepet av evangeliet og kom fram for å bli frelst. Gud møtte henne så utrolig sterkt, hun bare gråt og gråt over å møte Jesus. Neste kveld kom hun tilbake på møtet, søkte igjen forbønn og ble døpt i den Hellige Ånd. Nå var det gleden i Gud som preget henne. Hun jublet av glede, talte i tunger og var under den Hellige Ånds kraft så sterkt. Så kom problemene hjemme. Hun ble mye plaget og forfulgt for sin nye tro, men var en sterk jente som visste hun skulle tjene Gud med hele sitt liv. Vi i Nordic Mission hjalp henne en del slik at hun kom seg på bibelskole og i dag er hun pastor for en voksende menighet i Happy Church-systemet. Hun skriver ofte brev til meg og kaller meg sin norske pappa.

PASTOR LORICEL LOBIDO

Side 6 • Vekkelsesrapport


DET STERKE MØTET MED CANIBUNGAN OUTREACH Jeg visste ikke hva som ville møte oss når vi dro til den lille fjellandsbyen der Loricel hadde sin menighet. Men møtet der ble så sterkt for meg og for oss alle. Enkle fattige kår, men for en velkomst, for en sang og jubel blant disse familiene som utgjorde menigheten til Loricel. Det var så sterkt å høre vitnesbyrdet til de som hadde blitt frelst, og vi kjente alle at her er Gud. Han vedkjenner seg de fattige og elendige på en spesiell måte og slik var det her. Vi samlet inn penger til nytt tak på bambushuset som Loricell og mannen Jonas hadde og gleden var stor når vi dro derfra. Tolv tok imot Jesus som sin frelser da vi var samlet utenfor det enkle bedehuset deres.   

TAKK JESUS AT VI FÅR VÆRE MED BLANT DETTE SKJØNNE FOLKET SOM LEVER OG ÅNDER FOR GUDS RIKE!

inviterer til frelse. Folket strømmer fram for å ta imot Jesus, de som følger opp er på plass, skriver navn og får dem med i husgrupper og i nettverket til kirken. Vi hadde også et flott korstog i en landsby der ca 175 tok imot Jesus som sin frelser. Det er så sterkt å være med på disse korstogene. Musikerne, lovsangerne, danserne og dramafolket er så hengitt i det de gjør og så er åpenheten der så stor for å invitere Jesus inn i sine liv. På slike steder er det stort å få være evangelist. Ikke noe er så sterkt for meg som å be med syndere til frelse. Halleluja for en nåde! HERNANI - BYEN DER VI STARTET FRA NULL OG SER GUDS RIKE VOKSER STERKT Det er klart når Gud har kalt deg til en folkegruppe og du har startet opp fra ingenting, så er det sterkt å se den eksplosjon av vekkelse og liv som er i arbeidet vårt blant Warai Warai

folket. Alt er bare Guds nåde. Vi har sett en Gud som har vært med oss fra vi startet opp for 16 år siden og som har stått med gjennom storm og stille i dette arbeidet. Da det samlet seg ca 1000 mennesker på det siste møtet vi hadde, og det i tillegg ble samlet 300 ledere for arbeidet til lovsang og bønn, så er det helt fantastisk fra hva det var da vi startet der for 17 år siden. Barnehjemmet vårt er så fint, barna brenner for Jesus og Guds liv og herlighet er over det vi står i der nede. Om ikke dette er nåde fra Gud, så vet ikke jeg hva det ellers skulle være. Guds nåde kalles for ”Guds rike nåde”, ”Guds mangfoldige nåde” og Gud kalles for ”all nådes Gud”. Så når det er mye nåde, blir også frukten i arbeidet stor. La oss takke Gud for hva vi får være brukt til i det fattige landet Filippinene!

MANGE FRELST I HAPPY CHURCH! Under de dagene vi var i Happy Church var det over 200 mennesker som ble frelst. Det er sterkt å tale der på søndag morgen når kirken deres fylles opp med mennesker som begeistret lovpriser Jesus. Og responsen er enorm når vi

Vekkelsesrapport • Side 7


LEVANGER

Fred for Abrahams barn Misjonskonferanse Nordic Harvest Mission, Levanger. Av Kjell Haltorp

Nordic Harvest Mission v/Håkon Fagervik og Reach The Nations v/Kjell Haltorp stod ansvarlig for misjonskonferansen på bønnesenteret i Levanger 22-25/11. Det ble en konferanse der temaet “Fred for Abrahams barn” virkelig ble en realitet. Vi fikk lytte til utfordrene forkynnelse fra Khali Halaseh fra Jordan og Israel Pochtar fra Israel. Forsoningens tjeneste ble synlig gjennom tale og handling

Bildet over f.v: Fadi Awad, Syria-Israel Pochtar, Israel - Håkon Fagervik og Kjell Haltorp - Khalil Halaseh, Jordan og Hasam Azzo, Irak // Til venstre: Khalil Halaseh og Israel Pochtar taler.

Side 8 • Vekkelsesrapport


Lovsangen under konferansen ble ledet av Anders Skarpsno. Vi ble ført inn for Guds trone og himmelen var åpen over oss. // Fadi Awad, vår syriske venn, bidro også med lovsang både på engelsk og arabisk. // Hasam Azzo i bønn for sin nasjon, Irak // En jødisk og arabisk pastor som deler ut nattverden. Dette er frukten av forsoningens tjeneste. Jesu død på korset seiret over alt fiendskap. // Begeistringen var stor blandt forsamlingen og det var alltid mye folk foran plattformen når det ble gitt anledning til det.

Vekkelsesrapport • Side 9


MOSJØEN OG SANDNESSJØEN

Friluftsmøte og Vaffelkirke i 11 minusgrader

SKOLETUR TIL MOSJØEN OG SANDNESSJØEN 29. NOVEMBER – 2. DESEMBER Av Daniel Haddal

N

esten 30 personer fra Bønnesenteret ”inntok” Mosjøen i førjulstida. Flesteparten var elever ved skolen vår. Vi hadde møter og bønnesamlinger i Pinsekirken Betel og vi hadde friluftsmøte på torget, vaffelkirke, skattejakt og julekonsert på kjøpesenteret. Vi opplevde at Mosjøens befolkning er åpne for Gud. Vaffelkirkegjengen var ute

Side 10 • Vekkelsesrapport

hele natt til søndag. De kom blant annet i snakk med en dame som var så glad for at vi gjorde det vi gjorde. Hun begynte å gråte og si at vi måtte gjøre dette hver helg. Thomas Leite, som snakket med henne, måtte si at det dessverre ikke var mulig. Damen utbrøt da: ”Da må dere få noen andre til å gjøre det dere gjør!”


kontakt med veldig mange forskjellige folk. Til og med politiet kom til oss og fikk vafler og kaffe. Vi hadde mange gode samtaler med alle slags mennesker, vi ble også intervjuet av avisen. Natt til lørdag sto teamet fra klokken 12.30 til klokken 4 på natten og betjente folk i Mosjøen.

Skattejegerne var også ute både natt og dag. Her er noen av deres vitnesbyrd: Lørdag dag på morgenen sendte vi ut flere team på skattejakt og på ”vaffelkirke-ministry”. Daniel og Karoliina var på team og vi hadde ledetråder som torget, vei, hai og søppelpose. Vi gikk til torget og fikk øye på en hai-tegning i et vindu på en butikk. Deretter så vi ungdommer som solgte vafler. Der fikk vi øye på en søppelpose. Vi tok kontakt med ungdommene og der ble en gutt helbredet i ryggen og ble litt lengre idet vi ba for han. Han endte opp med å ta imot Jesus i hjertet etter at han ble helbredet.

I

Jenta i bilen elga og Daniel gikk og ba for folk. Vi fikk øye på en rød bil som var parkert i byen på kvelden. Vi fikk kunnskapsord om ryggsmerter og vi gikk og banket på bildøra. Der var det to jenter som satt, og vi startet samtalen med å si at Jesus var glad i dem og spurte om noen av dem hadde vondt i ryggen. Jenta som kjørte bilen fortalte at hun hadde en ryggskade. Daniel fikk kunnskapsord om snowboard og spurte jenta om det var fra en snowboard-ulykke hun hadde fått ryggskade. Jentene så sjokkerte på oss og fortalte at det stemte. Hun hadde skadet ryggen i forbindelse med snowboard. Vi endte opp med å be for og profetere over jentene. Den andre jenta hadde blant annet et vondt kne og kjente varme som strømmet inn i kneet idet vi ba. Jeg tror nok at denne opplevelsen gjorde noe med jentene – de fikk absolutt noe å tenke på. Vi var ute med Vaffelkirka på kvelden og vi kom i

H

Sandnessjøen aniel Haddal, Helene, Guro, Benedikte og Karoliina dro til Sandnessjøen og besøkte Sion pinsemenighet. På møtet talte vi og hadde profetisk betjening, mange ble oppmuntret og fylt opp med glede. To personer ble helbredet; ei dame ble helbredet fra magesmerter som hun hadde hatt i lang tid og en mann ble helbredet i skulderen sin. Dette skjedde gjennom at teamet gav ut kunnskapsord og forbønn.

D

Dere var sendt til meg å teamet fant vi ut at vi ville ta teambilde sammen, vi kjørte ned til havna og der så vi ei dame som gikk tur med hunden sin. Vi oppsøkte henne og spurte om hun kunne ta bildet av teamet. Denne damen ble så glad for at vi tok kontakt med henne. Det viste seg at hun var baker og at for kun noen dager siden hadde bakeriet brent ned og hun var svært lei seg. Vi fikk da profetert over henne, vi fikk gitt henne oppmuntring og fikk vist henne kjærlighet. Denne damen ble så glad at hun sa til oss “dere er som sendt fra himmelen”. Det var virkelig gøy å betjene henne og se Gud oppmuntre henne. Det var absolutt i ledelsen at vi dro til båthavna.

P

“... Han endte opp med å ta imot Jesus i hjertet etter at han ble helbredet.”

Vekkelsesrapport • Side 11


ÖREBRO

TEAMTUR TIL ÖREBRO 6. - 9. DESEMBER Av Madeleine Pärlbåge

D

en 6. desember dro vi ut på team for å støtte og bare få gi enda mer liv til arbeidet i Brickebergskyrkan i Örebro i Sverige. På teamet var det seks elever fra Nordic School; Peter Bringsverd, Benedikte Dvergsnes, Michelle Strømmen, Maria Kogstad, Herman Frantzen og Natalie Ljøen.

KINGDOM CULTURE et de opplever i Brickebergskyrkan er som en ungdomsvekkelse. De har litt over 260 medlemmer i kirken og når de en gang i måneden samler ungdomspastorene David og Julia Wellstam til ungdomsmøtet Kingdom Culture, kommer 130-200 ungdommer.

Den første personen vi fikk snakke med på gata var en eldre dame (70+). Vi begynte å snakke med henne, spurte om hun hadde noe vi kunne be for, vondt i kroppen eller lignende. ”Nei, men jeg har vondt i sjelen”, sa hun. Med en gang åpnet hun seg og fortalte om at sønnen, som bare var 52 år, nettopp hadde dødd. Hun ville så gjerne at han skulle være med Jesus ”i lyset”, som hun sa selv. Vi stoppet opp og stod der stille midt utenfor kjøpesentret. Peter og jeg la hendene på henne og bad; for sønnen, for henne og vi takket Gud for at han fremdeles er god. Tårene snudde om til et smil og hun sa: ”Og jeg takker for at han sendte sånne engler til meg i dag”.

Vi fikk være med og så inn i ungdommer som strømmer til kirka for å møte Gud. Under Kingdom Culture-møtet ledet et lovsangsteam oss i tilbedelse. Det var godt og himmelen var nær. Teamet delte profetiske ord fra scenen og ba for ungdommene én til én etterpå. ”Det var en profetisk salvelse” sa Peter Bringsverd. Det var uvanlig lett å høre fra Gud og å gi ord. Mange ville bare at vi skulle be om at de skulle få mer av Gud. Ungdommene ble berørt, noen gråt, ble trøstet, og andre ble skikkelig oppmuntret.

Det vi opplevde på team var at folk på gata var veldig åpne. Vi var ute på gata ved tre tilfeller på to dager. ENKELT var ordet. Folk vil ha Jesus, folk vil ha helbredelse. ”Vi vil ta imot” sa en dame til Maria på gata. Maria leste opp navnet på personer hun skulle få møte på gata ”Jeg har skrevet ned Emelie og….”. ”Datteren min heter Emelie!” ropte en mann som sto bak henne. Maria og teamet fikk be for dem og tale inn i livene deres. Så enkelt er det å være på skattejakt.

Side 12 • Vekkelsesrapport

D

En gutt kom frem til forbønn. Han var kvalm, han hadde hodepine og vondt i en tå. Herman ba for gutten og først lettet hodepinen, siden kvalmen og til sist ble han også frisk i tåen! Det var en veldig sult etter Gud og forbønnstunellen tok nesten aldri slutt. En stor gjeng fortsatte å gå rundt og rundt og en gang til for å få oppleve Guds nærvær. Ca én time etter møtet gikk folk fortsatt rundt og velsignet hverandre. UTE BLANT FOLK n av hovedtingene med å dra på team er å nå ut til folk. Vår innstilling er å elske folk - vi vil bare vise dem kjærlighet og gi dem et

E


møte med Gud. Ut fra dette tror vi at folk vil bli helbredet, oppmuntret og frelst. Beatrice Pärlbåge leder skattejaktsarbeidet og legger ned mye tid og krefter for å nå ut til folk i samfunnet. Vi gikk ut på fredag og lørdag. På lørdagen ble 15 ungdommer med teamet ut på gaten for å finne folk som er Guds skatter. Det var kaldt og minusgrader, men de ville være på gata så lenge som mulig. Peter gikk med Cornelia og Ann-Charlotte, to svenske jenter. For Ann-Charlotte var dette første gangen. Denne jenta hadde på forhånd skrevet opp ”sødre stasjonen” og ”langt hår”, en annen ledetråd de hadde var ”halebein”. Dette ledet dem frem til skatten: Det stod en jente med langt hår på ’sødre stasjonen’. Peter fikk kunnskapsord om hest og katt, ”Jeg har to katter og en hest”, svarte hun. Etterpå fikk de be for halebeinet. Gud er god, han ”backer” oss opp. Når vi gir kunnskapsord eller profetiske ord til folk på gata, så er Gud trofast. Denne jenta fikk på den måten høre at Jesus kjenner henne og er så glad i henne. 1 Kor 1:9 ”Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre.” Korte vitnesbyrd: En jente ble bedre i fingeren, en gutt ble helt god i ryggen. En mann som så hva vi gjorde kom frem til oss. Han leide sykkelen din, stoppet og spurte om vi kunne be for han. ”Takk Jesus, halleluja, amen” sa han når vi ba for beinet hans m.m.

Natalie gikk med to svenske jenter og skattekartet tok dem ned til ”togstasjonen/ busstasjonen”, der de skulle finne en ”klokke på stativ” og at noe skulle skje ved denne klokken. De så ikke noen folk der, så de gikk tilbake et stykke og så inn i en skobutikk hvor de hadde ”sportssko”. Der inne satt det en mann og han hadde ”blå” genser og ”hvit” lue. Han reiste seg og da så de at han hadde ”grå sæggebukse” og da måtte de bare snakke med ham. Men denne mannen gikk inn på lageret, og ut kom en annen. Det viste seg at mannen som alle ledetrådene stemte på, skulle gå hjem for dagen og han gikk mot busstasjonen. Nå ble det virkelig skatte-jakt! Jentene gikk fort etter og ved den klokken fikk de kontakt med han. De hørte fra Gud at han hadde vondt i venstre side på ryggen. Han ble helt god i ryggen - helbredet. Videre fikk de kunnskapsord om at han har to brødre. Han får skikkelig føle på det å være en Guds skatt, at Jesus er glad i han og satte han fri fra ryggesmerter. Når jeg er ute på gatene med team på denne måten og ser sulten i folk og ber for mennesker som den eldre damen vi bad for først, som gav oss et ønske om at sønnen skulle være ”i lyset”, så fører det til at jeg bare blir enda mer fylt av lengselen om å gå ut og elske folk på gatene og gi dem et møte med Gud. Jeg vil tro at ut i fra dette kommer flere til å bli helbredet, oppmuntret og frelst. ”Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys” (1 Pet 2:9, Bibelen Guds Ord) Med vennlig hilsen Madeleine Pärlbåge

Vekkelsesrapport • Side 13


Gud gjør store ting på mange steder i nord. Av Håkon Fagervik

F

or oss var det så flott å høre Ingrid Lindberg som er pastor i Narvik, om alt det Gud gjør der i byen. I Bodø har Gunnar Vollan sammen med noen flere startet med bønnemøter på Bertnes bedehus. Det var her jeg gjennom et syn i et bønnemøte fikk mitt kall til å bli evangelist. Jeg var innom der nylig, og huset var fullpakket av folk. En av de som nå var med i lovsangs-gruppa ble frelst sist da jeg hadde møter i Bodø i høst. Det var så herlig å være der igjen. Også i Lofoten har Gud

KARL OG MONA LINDSTRØM SATSER I SVOLVÆR.

Side 16 • Vekkelsesrapport

gjort mye bra og det er spesielt i Øst-Lofoten flere har blitt frelst det siste. Dette er et område der det har vært mye forbønn. Våre gode venner Arild og Grete Solberg med mange flere har stått på i bønn for Svolvær og stedene omkring. Karl og Mona Lindstrøm har satset en del i byen nå. De har kjøpt det gamle pinselokalet og restaurert det for møter framover. I januar hadde jeg to møter der og det var bra med folk og spesielt godt å møte noen av de nyfrelste.

ARILD SOLBERG ER EN AV DE SOM HAR BEDT MYE FOR ØSTLOFOTEN.

FORKYNNEREN OG FISKEREN GUNNAR VOLLAN SAMLER FOLKET TIL BØNN I BODØ I TILEGG FORKYNNER HAN RUNDT PÅ MANGE STEDER I NORD.


INNSTRANDA BEDEHUS PÅ BERTNES VED BODØ FULLPAKKET MED FOLK

J

eg tar med et vitnesbyrd her om en hel familie fra Svolvær som har møtt Jesus så sterkt siste året.

Trine Malnes fortalte meg om hvordan hele familien var kommet til Gud: Det begynte for meg med min søken etter det overnaturlige, jeg syntes alltid det var spennende med det uforklarlige og likte å se TV-programmer om det overnaturlige. Åndenes Makt var yndlingsprogrammet og jeg var fasinert av det som var utenfor det normale. Min søster som hadde vært kristen i 16 år, fikk meg til å lese boken ”Himmelen er på ordentlig” av Todd Burpo. Jeg leste boken i løpet av en dag, og jeg merket at jeg var blitt forandret. Jeg opplevde at jeg måtte be til Gud hele tiden, og jeg fikk en sterk gudsfrykt. Dette var helt nytt fordi jeg aldri har brydd meg noe om Gud før, jeg trodde at Gud fantes, men jeg var ikke opptatt av Ham. Den indre vissheten om at Jesus lever og at Bibelen er sannheten kan jeg ikke forklare. Tidligere tenkte jeg at Bibelen var menneskeskapt og derfor ikke troverdig. Det var søsteren min som fortalte meg at jeg var blitt frelst, og hun fikk meg til å be frelsesbønnen etterpå for sikkerhetsskyld. Datteren min Jeanett (14), tok også imot Jesus samme uken som meg. Både jeg og min datter ble frelst i mars. Mamma og et tantebarn tok imot Jesus i mai. Jeg sa til mannen min som er fisker, at han måtte lese den. Han har aldri vært noen lesehest, men denne boken leste han på en dag. Allerede samme kveld fikk jeg en “ny” mann, og han tok imot Jesus som sin frelser i august. Mye har skjedd i familien vår i 2011. Nå er vi så lykkelige for at vi som hel familie har funnet Jesus og får leve for ham.

“Det begynte for meg med min søken etter det overnaturlige”

Jeanett og Trine Malnes Svolvær er lykkelig over å ha møtt Jesus. Vekkelsesrapport • Side 17


OSLO

FLERE TUSEN INNOM BØNN FOR OSLO Av Leif J

Side 18 • Vekkelsesrapport


K

anskje var det mer folk enn noen gang under årets bønneuke for Oslo. Det sydet av bønn gjennom hele døgnet. Kveldsmøtene var lagt litt om, kort sagt; mindre preik og mer bønn! Og det var utrolig sterkt å være med på at den store salen i Filadelfia fyltes av ”bønnelyd”. Vi var tilstede med mer enn 30 personer fra bønnesentermiljøet og skolen vår. Vi var aktivt med i forbedertjeneste, forkynnelse, lovsang, soaking og evangelisering/ skattejakt. Ellers var bønneuka krydret av fantastisk lovsang og musikk med Lars Berg i spissen. Seminarholdere som Egil Svartdal, Shean Feucht og Kjell Halltorp la ingen demper på bønneiveren.

Bønneuka ble avsluttet med et crescendo av en Gudstjeneste i Oslo Domkrike, der vår egen Håkon Fagervik forkynte Guds ord, med bl.a. biskop Ole Kristian Kvarme som glad tilhører.

nå ta i bakken, noe han ikke kunne før. Så fikk han kjenne Guds kraft, og så tok han i mot Jesus. Han ble så glad!

Det andre teamet hadde Nygata på kartet og McDonalds. De gikk dit Her er en liten rapport fra skattejegerne og der traff de tre personer fra India i som var ute i Oslo sentrum: 17-årsalderen. Madeleiene sa til en av dem ”Har du to søsken?” Det stemte og PÅ SKATTEJAKT UNDER BØNN de ble sjokkerte. Helga på teamet vitnet FOR OSLO om livet sitt og hvordan hun ble frelst på flytur til Afrika. Helga, Herman og i har i dag (10.01.13) vært på Madeleine ga dem profetiske ord, de ble skattejakt, der vi så mennesker både sjokkerte og oppmuntret. Teamet på gata bli møtt av Jesus. Jesus spurte om de ville kjenne Guds kraft og helbredet på gata! alle tre kjente varme på hendene. De ble meget meget glade og oppmuntret. Daniel og Elia dro til Nasjonaltheateret Disse fikk nå erfare Guds godhet. ved Narvesen, siden de hadde det på kartet. Der så de tre ungdommer ved På skattekartet hadde Herman ”Spikeren benk. De tok kontakt med ungdom- suppa” og navnet ”Hans”. Denne permene og en gutt på rundt 16 år ble mo- sonen het Hans og han fikk profetiske mentant helbredet i ryggen. Han kunne ord og ble veldig oppmuntret og takket.

V

Daniel

‹‹ Så fikk han kjenne Guds kraft, og så tok han i mot Jesus! ›› MORGENGJESTEN

E

llers var det i år også morgengjester fra Oslos offentlige liv. Et av høydepunktene var besøket av Ervin Kohn som er leder for det Mosaiske Trossamfunn. En utrolig interessant og positiv mann. Her er noe av det han sa om jødenes situasjon i Norge og også om forholdet til Israel: ”Jeg er ikke enig i alt Israel gjør, men det er familie. Man er ikke alltid enig i alt ens søsken gjør, men vi er fortsatt brødre.” ”Man må ikke la mennesker som har vondt i holdningene sine prege debatten.”

”For ca 70 år siden ble 534 nordmenn fanget av politiet og deportert med skipet Donau. De ble ikke arrestert, for de hadde ikke gjort noe ulovlig.”

”Legevitenskapen har funnet ut at akkurat på den 8. dagen koagulerer blodet best, verken på den syvende eller den niende. Det hadde de som laget forordningene ingen mulighet til å vite.”

”Dette oppdraget overlot de til det norske politiet, for de var sikre på at de ville utføre oppgaven. Andre oppdrag var det Stasi som tok seg av selv.”

”Det er også interessant at det nesten ikke forekommer underlivskreft hos jødiske kvinner.”

”Så må vi ikke glemme at det var flere Det ble mye og god bønn for det jødiske som ble reddet enn de som ble fanget. Mange Nordmenn, bl.a en rekke drosjes- folket og for Israel etter dette innslaget. jåfører, gjorde en stor innsats med fare Leif J for sitt eget liv.” I omskjæringsdebatten kom han med følgende utsagn:

Vekkelsesrapport • Side 19


NORDOMRÅDENE

MED HJERTE FOR NORD!

Av Leif J

BØNNEKONFERANSE MED FOKUS PÅ NORDOMRÅDENE 24-27 JANUAR

V

i bærer ikke navnet vårt uten grunn. Vi har stort hjerte for Nordområdene! Derfor er det fantastisk å ha besøk av forkynnere som både bor i Nord, og som lever, brenner og ånder for at menneskene der skal få møte Jesus ! De har et ordtak i nord som går slik: ”Man er kokt i mang slags kraft” Man preges av de omstendighetene vi er vokst opp i. Vi preges også av det vi brenner for! Vi hadde besøk av et fantastisk knippe forkynnere og lovsangere denne helga. Alle med duft og smak av omsorg for nordområdenes mennesker. Magritt Brustad fra bønnearbeidet i Tromsø, hadde radikale budskap om omvendelse. Det er alltid inspirerende og utfordrende å høre på denne friske dama fra nord! Frode Normann , pastor i Sion i Sandnessjøen, forkynte om viktigheten av kjærlighetsgjerninger og Ingrid Lindberg , som står i et voksende arbeid i Misjonskirken i Narvik tok oss med inn i viktigheten av å være relevante for de menneskene vi skal nå.

Side 20 • Vekkelsesrapport


Ingrid sier at vi trenger å ta av oss de ”kristelige” brillene å se på det vi gjør i kirka med øynene til de utenforstående. Betegnende fortalte hun om en kvinne som sammen med sine døtre hadde fått vekket opp ”Gudslengselen” sin, og fant en møteannonse i avisa. De troppet opp på møtet og ble litt usikkert spurt om de hadde kommet feil. De var nok ikke vant med fremmede på møtene der i menigheten. I Narvik opplever de nå at stadig nye mennesker blir lagt til menigheten. Ofte gjennom hverdagslige samtaler og settinger. Stua til pastorparet er ofte fylt av søkende mennesker, og det er slik de ønsker det skal være. Dette paret som flyttet fra et Bibelbelte i Sverige tilbake til Ingrids hjemområde på Guds tilskyndelse og kall, opplever virkelig å være i sitt rette element. Mary Worrath fra ”Disiples of Worship” ledet i lovsang. Hun bruker mye av tiden sin i Nord, og har virkelig et hjerte for landsdelen. Fantastisk å synge sangen hun har laget til Norge: ” Norge du er ikke langt borte fra Gud!”

” Norge, du er ikke langt borte fra Gud!” Vekkelsesrapport • Side 21


Kautokeino

Varmt på Vidda! Av Leif J & Nils B

Med temperaturer ned mot null grader var det spesielt å være i Kautokeino i januar.

M

en det skulle vise seg å være symptomatisk for den åndelige situasjonen. Nils Bueng og jeg hadde møter både der og i Tverrelvdalen og i Korsfjorden. Sterkt profetisk møte i Kautokeino

Midt i møtet hadde Nils et syn av det nye Jerusalem Nils skriver selv: “Jeg hadde en sterkt åpenbaring av den nye staden som det står i Åpenbaringen kap.21,vers 2. : Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Det var en fantastisk opplevelse som jeg sjelden har vært borti. Kunne ikke se det med mine fysiske øyne, men med hjerte kunne jeg se og forstå. Da ble dette skriftstedet så sterkt som det står i efeserne 1,18. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Amen!! Nærværet på dette møtet var ubeskrivelig sterkt for meg. Herren talte konkret til meg og sa: “Tiden heretter er kort. Tiden fra nå av er dyrebar. Jeg kommer meget snart for å hente min brud..!” Dette nærværet satt i meg lenge,lenge etterpå. Det var som om jeg nesten ble rykket bort! Halleluja!! “

Side 22 • Vekkelsesrapport

N

år jeg selv skulle forkynne Guds Ord, tok Guds Ånd bare tak slik at hele møtet ble tunger og tydning. Det har aldri skjedd meg tidligere. Vi kjente at Gud kommer til å gjøre store ting i Kautokeino og blant det samiske folket. Å besøke pinsemenigheten Betesta i Tverrelvdalen gir en virkelig følelsen av å komme hjem. For en varme og gjestfrihet!! Også her hadde vi sterke møter. To av dem endte med at største delen av forsamlingen søkte fram i forbønn. Også her fikk vi fornemmelsen av at Gud er i ferd med å gjøre noe sterkt.


TRYSIL

FILADELFIA TRYSIL SØNDAG 13. JANUAR 2013 Av Marit

P

å tur opp til Levanger etter at bibelskolen hadde vært med på ei ukes bønn for Oslo, dro vi innom Trysil hvor skolen hadde blitt bedt om å delta på formiddagsmøte. Før vi forlot Oslo denne søndagen måtte vi ha pakket og vasket oss ut av misjonskirka som vi hadde bodd i ei uke. De fleste av oss var ganske slitne, men allikevel spente og forventningsfulle for møtet vi skulle være med på.

var på møtet den gangen ble oppfordret til å være med å be for det lille barnebarnet på 18 måneder som svevde mellom liv og død. Det var sterkt å både få se og høre barnebarnet Elisabeth Oljemark sitt vitnesbyrd om hvordan det hadde gått med henne. Litt preget av bilulykka, men du verden for ei flott, frimodig og sprudlende ung dame det har blitt.

M

adeleine Pärlbåge underviste ut ifra Guds ord om det å kunne profetere. Dette er noe alle kristne har del i. På skolen blir vi oppmuntret til å prøve ut dette. Daniel Haddal snakket også om helbredelser. Vi kan med større frimodighet gå ut å legge hendene på syke og be om helbredelser.

P

I

Trysil hadde de forberedt møtet i lang tid. Flere forskjellige menigheter var invitert og det var en lydhør og åpen forsamling som møtte oss. Vi fikk fortalt om opplevelser fra bønneuka i Oslo. Andreas Fjellvang snakket litt om bibelskolen og flere av bibelskoleelevene delte sine vitnesbyrd.

å skolen har vi hatt mye fokus på hvilken identitet vi har i Kristus. Vi har alle forstått at vi er Guds arvinger, at vi er sønner og døtre av en levende Gud. Nettopp derfor fikk vi være med å dele kunnskapsord og be om helbredelse for mange. Mange ble sterkt oppmuntret av kunnskapsord som talte rett inn i den enkeltes situasjon. Andre ga tilbakemeldinger om at Gud

hadde grepet inn, ei dame ble fri for knesmerter med det samme, ei annen dame sendte melding dagen etterpå hvor hun fortalte at hun hadde sovet godt fordi smertene i kroppen var borte.

E

tter møtet ble det servert middag. Det var elg-gryte og til dessert var det riskrem. Ikke bare ble vi velsignet med god mat, men offeret som menigheten gav, gikk til misjonsarbeidet som bibelskolen er en del av. Hilsen Marit

Takk til Marit og Ivar Solberg og Filadelfia menigheten i Trysil, takk også til de andre menighetene som var med og tok oss så godt i mot. Og sist, men ikke minst, EN STOR TAKK TIL VÅR GODE OG TROFASTE FAR I HIMMELEN for Hans store nåde og barmhjertighet.

T

or Oljemarks barnebarn, Elisabeth, delte også fra sitt liv. Tor Oljemark var en kjær og kjent predikant som har vært mye i Trysil tidligere. Mange husket enda den tragiske bilulykka som hadde rammet familien da hans svigerdatter omkom og vi som

Vekkelsesrapport • Side 23


TRONDHEIM

Bønn for Trondheim Side 24 • Vekkelsesrapport


N

ordic Mission er aktivt med på flere bønneuker rundt om i landet. Skolen vår var også i år med på Bønn for Trondheim. Her er en liten rapport:

V

i var ute på gata på ettermiddagen sammen med Audun i Salem. Vi delte ut vaffelkaker og gikk på skattejakt. Mange mennesker ble berørt, to gutter tok i mot Jesus! Vi fikk snakke med alle slags mennesker; folk i rettsvesenet, ungdom- og videregåendeskoleelever, tiggere, folk fra forskjellige kirkesamfunn, engasjerte mennesker innen forskjellige forbund og mange flere. Veldig bra!

V

i var med på bønneskole om kvelden hvor vi var litt med som forbedere. På onsdag var det Nordic som ledet kvelden. Julian, Peter og Helene ledet lovsang og Andreas Fjellvang ledet møtet. Veldig bra undervisning fra Gordon Hickson. Elevene var helt fantastiske, de sto på selv om noen av dem var slitne og syke. Tror vi er velsigna med de beste elever! Vi deltok også på bønnevaktene som gikk 24/7 og tidebønn. - Elisabeth Fjellvang

Vekkelsesrapport • Side 25


STORSTEVNE PÅ BØNNESENTERET SISTE HELGA I MAI!

D

et er fantastisk at vi igjen skal ha en stor konferanse på bønnesenteret med Surprise og Tryphina Sithole og Leiv Holstad 23.–26. mai. Det er tredje gangen Surprise kommer til oss. Bare det er helt utrolig når du vet hvor etterspurt han er over alt i verden. En mann som har reist opp mange døde og sett utrolige mirakler. Denne gangen tar han med seg sin kone som er en sterk bønnekvinne. Sist han var her fortalte han om noen mektige helbredelser som hadde skjedd hjemme hos dem der Tryphina og noen damer hadde gjort hjemmet deres til et helbredelsessenter, der folk fra hele verden strømmet til, gjennom sine bønner. Det blir fantastisk og ha dem her denne gangen. Surprise er den som jeg tror har fungert sterkest av alle vi har hatt på besøk på bønnesenteret. Alltid mange som blir frelst når han er her.

23 - 26 Mai

I

tilegg får vi med oss Leiv Holstad fra Maritastiftelsen. Leif er en mann som alle i vårt miljø elsker med sin sterke forkynnelse av Guds ord. Han er selv et levende vitnesbyrd om at Gud kan forvandle den mest håpløse til et sterkt redskap for Gud. Har du mulighet så bli med oss denne konferansen. Vi får også besøk av 20 barn og voksne fra vårt barnehjem og misjonsarbeide i Filippinene. Dette blir en utrolig flott helg – sett den av nå og bli med oss!

• Leiv Holstad • Surprise og Tryphina Sithole

• Meld deg på på tlf.: 74095051.

Side 26 • Vekkelsesrapport

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

KALENDER

Håkons reiseplan 2. febr. Lovsangskveld i Trefoldighetskirken Oslo

13.–25. febr. Møteserie i Finnmark

28. febr.–3. mars. Møteserie i Åmli Misjonsmenighet

8.–10. mars. ”Bønn for Meløy” bønneuke i Meløy kommune

15.–17. mars. Partnerkonferanse på Bønnesenteret

22.–27. mars. Møter på Helgeland

11.–14. april. Bønnedager i Bergen

18.–29. april. Bønneskole i Israel

Bli med Leif J Johannesen til Zambia 05-19 August. Bønneskole og Korstog m.m


Vekkelsesrapport • Side 27


Bønn F O R A N D R E R

9-12 MAI 2013

A L T

STOR INTERNASJONAL BØNNESKOLE

Suzette Hattingh

Gayle Claxton

fra Voice in the City, Tyskland SUZETTE HAR TIDLIGERE VÆRT MANGEÅRIG BØNNELEDER FOR REINHARD BONNKE

@ Nordic Harvest Mission, Levanger • Første sesjon begynner torsdag morgen kl 9:30 • Kursavgift kr 950,- pr person eller kr 1550,- for ektepar OVERNATTINGSPLASSER I LEVANGER OG OMEGN: Thon hotel, Levanger sentrum tlf: 74 08 16 00 Campingplass og hytter Levanger: tlf 400 07 006 Laberget Leirsted, 20 km fra Levanger: tlf 74 09 54 24

For mer Info og påmelding ring vår resepsjon på tlf 74 09 50 51 eller e-post: resepsjon@nordicmission.org

Test Upload  

Testing Uploading

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you