ZuivelZicht 5 2020

Page 6

V I SI E

Pieter Walstra Award 2020 laureaat voor Kelly Nicols voor WUR-onderzoek

Voederonderzoek draagt bij aan duurzame zuivel Onderzoeker Kelly Nichols van de leerstoelgroep Diervoeding van WUR ontving op donderdag 12 maart de Pieter Walstra Award 2020. Zij leverde een belangrijke bijdrage aan duurzame zuivelproductie door nieuwe voedingsstrategieën te ontwikkelen die de ammoniakemissies naar het milieu verminderen. Tekst: Yves De Groote

De zuivelprijs, genoemd naar hoogleraar zuivelkunde Pieter Walstra (1932-2012) aan de WUR, is bedoeld om bijzondere wetenschappelijke publicaties op het

Juryvoorzitter Tiny van Boekel reikte de oorkonde en de voucher van NZO uit aan Kelly Nichols. (Foto: Yves De Groote)

6

ZuivelZicht mei 2020

gebied van zuivel en technologie te stimuleren. De jury vindt Kelly Nichols’ proefschrift (‘Whole-body and mammary gland metabolism in dairy cattle:

Impact of postabsorptive energetic substrates and amino acid profiles’) niet alleen van zeer hoge wetenschappelijke kwaliteit, maar ook bijzonder relevant