Page 1

2010/2011. TANÉVI

KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT LEÁNY

2011. március 10. Budapest


Kedves Diáksportolók! Kedves Vendégeink!

Szeretettel köszöntjük a Kosárlabda Diákolimpia Leány V. korcsoportos országos elődöntőjére érkező oktatási intézmények diákversenyzőit, testnevelő tanárait, és a csapatokat elkísérő edzőket, szurkolókat. Minden résztvevőnek sok sikert, sportszerű küzdelmet és eredményes szereplést kívánnak a Rendezők, a

Budapesti Diáksport Szövetség és a

Magyar Diáksport Szövetség


2010/2011. TANÉVI

KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ LEÁNY 1. Az országos elődöntő célja: Versenylehetőség biztosítása az oktatási intézményekben tanuló diákok részére. Az utánpótlás-nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése, segítve a kosárlabda utánpótlás nevelési rendszerét. Az országos elődöntő győztes csapata részvételi jogosultságot szerez az országos döntőn való indulásra. 2. Az országos elődöntő rendezője: A Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Budapesti Diáksport Szövetség 3. Az országos elődöntő ideje: 2011. március 10. 10 óra Technikai értekezlet 9,30-kor a verseny helyszínén 4. Az országos elődöntő helyszíne: Toldy Ferenc Gimnázium 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 9. A tornacsarnok bejárata: Donáti u. 28. Megközelíthető: a Batthyány téri Metro megállótól 5 perc gyalog

5. Versenybíróság: Elnök:

Pinnyey Richárd, Budapesti Diáksport Szövetség főtitkár

6. Az országos elődöntő résztvevői: A megyei/budapesti bajnokságok I., és II. helyezett csapatai, melyek a nevezési határidőig megküldték elektronikus nevezésüket. Az MDSZ 2010/2011. tanévi Versenykiírások és Programok „Általános szabályok”-ban megfogalmazottak szerinti V. korcsoportba tartozó, 1994-1995-ben született tanulók. Alacsonyabb korcsoportú tanuló (IV. korcsoportos 1996-1997-ben született) felversenyezhet egy korcsoporttal feljebb és visszaversenyezhet saját korcsoportjába is). 7. Igazolás: Egységes igazolás: szabályosan, a 17/2005. (II. 8.) Kormányrendelet alapján kiadott diákigazolvánnyal (elvesztése, megrongálódása esetén ideiglenes diákigazolvánnyal mely tartalmaz egy fényképes személyi kártya részt), az internetes nevezés alapján kinyomtatott, az iskola igazgatója által aláírt és pecséttel ellátott csapat nevezési lappal. A nevezési lapon a korosztálynak megfelelő érvényes orvosi (iskola-, vagy sportorvosi) igazolásnak kell szerepelnie (a szakszövetségi igazolványban szereplő, érvényes sportorvosi igazolás ezt kiválthatja). Az V., VI. korcsoportban SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ, vagy útlevél megléte KÖTELEZŐ. Összesítő névsorral (kitöltendő a forgatókönyv utolsó oldala), melyen a játékosok (maximum 10 fő) mezszíne és mezszáma is szerepel. Iskola(ák) összevonása, ill. az iskola nevének változása esetén a csapatvezető a versenyen az iskola igazgatója által hitelesített dokumentumot köteles bemutatni,


mellyel bizonyítja az intézmények összevonását, ill. az intézmény nevében történt változásokat. A fent előírt dokumentumok hiányában a versenyző(k) nem vehet(nek) részt az adott sportág versenyén! Kérjük a testnevelőket, gondoskodjanak arról, hogy a tanulók az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal rendelkezzenek! A versenyzők saját érdekükben - sérülés, orvosi ellátás miatt - tartsák maguknál a TAJkártyájukat, vagy annak másolatát. Csapatversenyeken az igazolásokkal ellátott elektronikus nevezési lapról a csapatok versenyenként maguk gondoskodnak! Az országos elődöntőn a csapatok tanárral, pedagógussal, illetve csapatvezetővel kötelesek megjelenni, aki az adott nevelési-oktatási intézmény alkalmazásában áll, vagy az iskola igazgatója által írásban megbízott vezető/edző. Ezen megbízás hiányában a versenybizottság a csapat mellett megjelent kísérőt nem tekinti hivatalos személynek, és a csapat az adott versenyen nem jogosult részt venni. A tanárok, edzők igazolása a verseny megkezdése előtt (pl. a technikai értekezleten) az igazoló bizottság feladata és kötelessége. Az igazolási dokumentumokat a verseny végéig a versenybizottságnál kell letétbe helyezni. Az igazolási dokumentumok biztonságos elhelyezéséről az adott Rendező szervnek kell gondoskodnia. 8. Csapatlétszám: 10 fő játékos + 2 fő felnőtt kísérő (tanár, vagy edző) Játékosok szerepeltetése: csapatonként 10 fő játékos szerepeltethető, az a 10 fő, akiket az első mérkőzésük jegyzőkönyvébe beírtak. Kevesebb beírt játékos esetén a mérkőzés közben játékost a jegyzőkönyvbe beírni nem szabad. 9. Résztvevő csapatok: Ssz Megye Iskola neve Toldy Ferenc Gimnázium 1 Budapest I. Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 2 Csongrád 3 Borsod-A-Z II. Herman Ottó Gimnázium 4

Hajdú-Bihar II.

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma

Település

Tanár neve

Budapest I. Szeged Miskolc

Takács Zoltán Láng Imre Bobcsák Krisztina

Debrecen

Asztalos József

10. Az országos elődöntő lebonyolítása: 4 csapat részvételével, egynapos verseny. Helyszíni sorsolást követően játék az 1-4, 2-3-as sorsolási tábla szerint, majd a vesztesek a III. helyért, a győztesek az I. helyért játszanak. 3 csapat részvételével, egynapos verseny. Helyszíni sorsolást követően játék az 1-2, 2-3, 3-1-es sorsolási tábla szerint. Két csapat megjelenése esetén: két mérkőzést kell játszani, a mérkőzések között egy órai szünettel. (Kupa szabályzat a továbbjutásnál. Egynapos versenyek.) Továbbjutó csoportonként az első, azaz 1 csapat. A távolról utazó csapat előzetes kérése alapján a 3-as sorsolási szám részére kiadható, ez esetben csak az 1-es és a 2-es számra sorsolunk.


Amennyiben a távolról utazó csapat a technikai értekezletre megérkezik, de hazautazási nehézségei vannak, úgy kérésére a 2-es sorsolási szám kiadható, ez esetben csak az 1es és a 3-as számra sorsolunk. 11. Díjazás: Az országos elődöntő I-III. helyezett csapatai érem, valamennyi csapata oklevél-díjazásban részesül. Az egyéb különdíjakat a Rendező szerv határozza meg. 12. Költségek: A rendezési, díjazási költségeket a Magyar Diáksport Szövetség biztosítja. Az utazási, és az egyéb felmerülő költségeket a csapatok maguk viselik. 13. Sportági és egyéb rendelkezések: Játékidő: 4x10 perc „tiszta” játékidő, melynek mérése elektromos idő- és támadóidő mérő készülékkel, illetve eredményjelző készülékkel, ennek hiányában kézi időméréssel, 24 másodperces támadóidő méréssel és kézi eredményjelzővel történik. Bármikor, amennyiben 20 pont, vagy ennél nagyobb különbség alakul ki valamely csapat javára a mérkőzés eredményét illetően - az MKOSZ Játékszabályok 10. pont 3. §-ában leírtakkal ellentétben - az órát nem kell megállítani, kivéve, ha a játékidő letelik, illetve ha a játékvezető sérülés vagy külső hatás miatt (törlés, botrány stb.) sípol. Ha az eredmény 19 pont, vagy ennél kisebb különbségre csökken, úgy a szabályok szerint kell a játékidőt mérni. Ha az eredmény eléri a 40 pontos, vagy ennél nagyobb különbséget a II. negyed végén, vagy bármikor azt követően, úgy a mérkőzés annál az eredménynél szabályosan befejeződik, véget ér. Labda: a leányoknál 6-os, a fiúknál 7-es méretű labda (Molten, Spalding, vagy Star). Időkérés: száma és megosztása a szabályok szerint, de időtartama csak 30 másodperc. Pálya: az országos elődöntőt 24x14 m, a döntőt 26x14 m, vagy ennél nagyobb, szabályos játékterű teremben lehet játszani. A FIBA (Nemzetközi Kosárlabda Szövetség) 2010. szeptembertől új szabályokat ezen belül módosított - pályarajzot vezet be. Ennek alkalmazása Magyarországon is kötelező lesz. Megértve a jelenlegi gazdasági lehetőségeket az MKOSZ és az MDSZ vezetői abban állapodtak meg, hogy a pályarajz módosítását lépcsőzetesen kell bevezetni. A legfontosabb módosítást, a 3 pontos vonal (6,75m) felfestését a jelenlegi pályákon minimális ráfordítással, más színnel el lehet végezni, majd később a büntetőterület kiegészítését és így tovább (a pályarajz mérethelyes változata megtekinthető a www.mdsz.hu/versenykiírások/Kosárlabda; www.jatekvezeto.hu „Történelmi jelentőségű szabályváltozások”-nál honlapokon). Felszerelés: mérkőzést csak számozott mezben szabad játszani. Az országos elődöntőre legalább két különböző színű, számozott garnitúrát és 2 db, a kiírásnak megfelelő labdát kell a csapatoknak magukkal vinni. A mérkőzések lebonyolítása során jegyzőkönyvről, elektromos időmérő, támadóidő mérő és eredményjelző berendezésről (ennek hiányában 2 db állítható stopperóráról és kézi eredményjelzőről), egyéni személyi hibát jelző táblákról, csapathiba számlálóról, 4 csapatszemélyi hibát jelző zászlókról, váltakozó labdabirtoklást jelző szerkezetről (pl. nyíl) a versenyt rendező köteles gondoskodni. A diákolimpiai versenyeken régi típusú (két félidős) jegyzőkönyv használata engedélyezett. A diákolimpia országos elődöntőjébe jutott csapatok kötelesek a rendezvény kezdetétől (megnyitó ünnepség) a zárásig (eredményhirdetés) az eseményen jelen lenni. Ez alól kivétel, ha nyomós indok alapján az ilyen jellegű szándékot a technikai értekezleten előre bejelentik a VB elnökének.


Az országos elődöntőről indokolatlanul korábban eltávozó csapato(ka)t az MDSZ elnöksége kizárhatja a következő tanévi versenyekből. Azon iskolák, akik csapataikat a diákolimpia országos versenyeire benevezik, őket az MDSZ OK besorolja és ennek ellenére a versenyen nem vesznek részt és írásban az MDSZ OK, illetve a rendezők felé nem jelzik a rendezvény kezdete előtt legalább 1 héttel távolmaradásuk okát, automatikusan kizárják magukat a 2011/2012. tanévi diákolimpiai versenyekről az adott sportágban. A részt venni szándékozó iskola igazgatója felelősséggel nyilatkozik a nevezési lapon arról, ha a megadott határidőn túl mondja le a részvételt, kötelezettséget vállal az igazolt költségek megtérítésére az MDSZ, illetve a rendező szerv felé! Az öltözőben, a versenyhelyen elhelyezett értéktárgyakért, felszerelésért a rendezőség felelősséget NEM vállal. A versenyhelyszínen okozott kárért a csapatok teljes anyagi felelősséggel tartoznak. Minden egyéb kérdésben, melyre ezen versenykiírás nem tér ki, az MDSZ 2010/2011. tanévi versenykiírása, valamint a „Kosárlabdázás verseny- és játékszabályai 1990” és a kiegészítései szerint kell eljárni.

Minden Résztvevőnek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! A versennyel kapcsolatos információ: Pinnyey Richárd Telefon:06-1-266-79-93 Mobil:30-221-4748 e-mail:bpdssz@gmail.com

FELHÍVÁS A Magyar Diáksport Szövetség felhívása a „BECSÜLETES JÁTÉK - FAIR PLAY” DÍJ elnyerésére. Kedves Diákok! Kedves Pedagógusok! A Magyar Diáksport Szövetség „Becsületes játék - Fair Play” díját minden évben a májusi Küldöttgyűlésén átadjuk egy olyan diáknak, pedagógusnak, edzőnek vagy iskolai közösségnek, aki/amely kiemelkedően sportszerű magatartást tanúsított. A pályázatokat 2011. március 31-ig a következő címre küldjétek: Postacím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. E-mail cím: mdszok@mdsz.hu A borítékra, vagy az e-mailre írjátok rá: „Becsületes játék”. Telefon és fax: (06-1)460-6913, (06-1)460-6914 A beadott pályázatok a 2010. április 01-2011. március 31. közötti időszakban történt eseményeket érintsék.


2010/2011. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. KORCSOPORT LEÁNYOK SORSOLÁS Résztvevők

Sorsolási szám

- Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest

___________

- Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged

___________

- Herman Ottó Gimnázium, Miskolc

___________

- Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimn. Debrecen

___________

Időrend (tájékoztató jellegű) 09.30

Sorsolás

10.00

1. mérkőzés

1............................................... - 4...............................................

11.30

2. mérkőzés

2............................................... - 3...............................................

13.00

3. helyért

1-4 vesztese

- 2-3 vesztese

……………………………….. ……………………………….. 14.30

Döntő

1-4 győztese

- 2-3 győztese

……………………………….. ……………………………….. Eredményhirdetés: kb.: 16 órakor Végeredmény 1. _______________________ 2. _______________________ 3. _______________________ 4. _______________________


2010/2011. TANÉVI

KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Budapest, 2011. március 10.

V. KORCSOPORT LEÁNY Iskola neve: Címe: Csapatvezető neve: Mobil száma:

Ssz.

Játékos neve

Mezszáma (I.) mezszín:

Mezszáma (II.) mezszín:

………………...

………………...

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kelt:………………………………, 2011. ……………… hó ……. nap PH ………………………. testnevelő aláírása

Kosár oed V. kcs. leány  

Kosárlabda diákolimpia országos elődöntő V. korcsoport leány 2011. március 10.