Page 88

KLIMATANLÄGGNING

METALLPACKNING 509334G

PACKNING Packning för blockmontering Chrysler. 509322G

ANSLUTNING, RETROFIT En för lågtryck samt en för högtryck, 1/4” raka. 509389P

METALLPACKNING Packning för kondensorblock på Chrysler. 509335G

ANSLUTNING, RETROFIT En för lågtryck samt en för högtryck, 1/4” 90°. 509387P

ANSLUTNING, RETROFIT För högtryck 3/16” rak. 509390P

METALLPACKNING Packning för filter fläns, Chrysler. 509336G

ANSLUTNING, RETROFIT För högtryck 3/16” 90°. 509388P

ANSLUTNING Serviceanslutning med gängad hane M13 X 1.0. GM. V99-18-0039

88

V I TA R H A N D OM BIL EN

VERKSTADS KATALOGEN

Verkstadskatalogen utgåva 5  

Verkstadskatalogen utgåva 5