Page 83

SPOLMEDEL Detta miljövänliga lösningsmedel är giftfritt och innehåller inga förorenande ämnen såsom ytaktiva ämnen, eter, glykol eller kolväten halogen. Det förstör inte eller deformerar inte elastomer (gummi) och / eller syntetiska material. Dess flampunkt ligger på 70°C vilket gör det mycket säkrare att använda än bensen lösningsmedel. Det möjliggör för evakuering av olja, partiklar och oljedimmor från värmeväxlaren, rören (förängare och kondensor). Lösningsmedlets torktid är förenligt med den normala för AC-system. Det är en perfekt ersättare för CFC-R113 och har utmärkta rengörande egenskaper och snabb avdunstnings tid. Den är kompatibel med alla köldmedier (CFC, HCFC, HFC). Levereras i en 5 liters behållare. AT41425

LÄCKAGEKONTROLLSATS Innehåller sprutpistol, R12/R134a en slangkoppling samt 6 stycken UV spårmedelspatroner om 7,5 ml, som även finns att beställa separat under artikelnummer 710065. 710064KIT

ELWIS UV-LAMPA FÖR LÄCKAGEKONTROLL En smidig och exklusiv UV lampa för läckagekontroll. Levereras tillsammans med ett etui för lampan samt handfängsel, rengöringsborste och 3 batterier. 395 - 410 Nanometer, 170 timmars batteritid. 1 x Edixeon UV LED chip. Guldpläterade kontakter. Aluminiumgjuten 6061-T6 (flygplansaluminium). Dynamisk omkopplare. Vattentät och stötsäker. Vikt endast 76 g (exkl batterier), drivs med 3 x AAA alkaliska batterier. 60200UV

LÄCKAGESÖKNINGSSATS Denna sats är försedd med en klass 1 manometer. Satsen kan detektera små läckor. Denna sats kan också användas för att kontrollera. inställningarna för tryckvakter och manometer enheter. Tekniska data: Inloppstryck 20 MPa Utloppstryck 0,5 - 4,8 MPa. Anslutningar 1/4”SAE. Manometer 80 mm diameter, klass 1,0 (definierade sektorer), utrustad med positionsmarkeringen och kalibreringsskruv. Adapter 5 / 16 ”SAE - F x 1/4” SAE M. (anslutning för R410a system). Flexibel slang 1/4”SAE - 1,5 meter. AT41542

ELEKTRONISK LÄCKSÖKARE Sensorn är känslig för alla CFC (R12, R11), HFC (R134a) och HCFC (R22,R123). Detektorn är automatiskt och behöver inte ställas in för en viss typ av köldmedium. Det kompenserar automatiskt för variationer i bakgrunden föroreningar och fuktighet. En akustisk ställbar signal preciserar den exakta källan till läckan. Tekniska data: Känslighet för CFC, HFC, HCFC (3 sätt) 3 g per år. Automatisk föroreningsjustrering. Strömkälla 2 typ ”C” alkaliska batterier. Vikt med batterier 700 g. Temperaturområde arbetsvillkor från -27°C till +50°C. Mått: 21,5 x 8,8 x 5,7 cm. Certifieringar UL - CE. AT41570

SATS FÖR RENSPOLNING Används för att spola bort spån och andra rester efter ett kompressor haveri. Detta är ett krav från tillverkarna av kompressorer att detta alltid skall göras. Satsen innehåller 1 st spolpistol med en 60 cm slang, 1 st anslutningsventil samt 1 st trycksatt spolmedelsbehållare om 454 gram. Ingående delar finns att beställa under lösnummer. V99-18-0071 Spolmedelsbehållare 454g V99-18-0072 Spolpistol inkl slang V99-18-0073 Anslutningsventil V99-18-0067

UV-SKYDDSGLASÖGON Glasögon i kraftigt utförande för läcksökning med UV-lampa. AT41559

RENGÖRINGSMEDEL Används för rengöring av rester från spårvätska efter en påfyllning. 710067

Hitta fler produkter på bds.se

V I TA R H A N D OM B I LE N

83

Verkstadskatalogen utgåva 5  
Verkstadskatalogen utgåva 5  

Verkstadskatalogen utgåva 5