Page 82

KLIMATANLÄGGNING

KOMPRESSOROLJA PAG 46 olja för system med R134a. Viskositetsklass SAE: ISO146. Dunk 0,236 L. V60-17-0001

KOMPRESSOROLJA, ESTER ISO 100. För system med R12-R134a. Förpackningsstorlek 1 L. AT41596

SPÅRMEDELSKAPSLAR Sex stycken påfyllnadskapslar med spårmedel för system med R134a. För användning tillsammans med artikel 710064KIT. Åtgår en kapsel per fordon. 710065

KOMPRESSOROLJA PAG 100 olja för system med R134a. Viskositetsklass SAE: ISO146. Dunk 0,236 L. V60-17-0002

KOMPRESSOROLJA, ESTER ISO 150. För system med R12-R134a. Förpackningsstorlek 1 L. AT41598

DESINFEKTIONSMEDEL Kapsel om 100 ml. Åtgår en kapsel per fordon. Passandes V99-18-0037. V60-17-0011

KOMPRESSOROLJA PAG 150 olja för system med R134a. Viskositetsklass SAE: ISO146. Dunk 0,236 L V60-17-0003

VAKUUMPUMPOLJA Oljan i vakuumpumpen skall bytas ut var tionde arbetstimme. Storlek 0,6 L. 710081

DOFTKLÄMMOR 12 pack doftklämmor som appliceras i mittmunstycket efter användning av av desinfektionsapparat. V99-18-0037 V60-17-0013 (Vanilj) V60-17-0014 (Citrus) V60-17-0015 (Äppel) V60-17-0016 (Sommar)

82

V I TA R H A N D OM BIL EN

VERKSTADS KATALOGEN

Verkstadskatalogen utgåva 5  
Verkstadskatalogen utgåva 5  

Verkstadskatalogen utgåva 5