Page 27

SEMINARIUM

SKÄRPTA CFC-REGLER FÖR BL.A. MALTESISKA BOLAG FRÅN 1 JANUARI 2019 Göteborg, Malmö, Stockholm

JANUARI

SEMINARIUM

SÅ BERÄKNAR DU SEMESTERLÖN 5-9 FEB Eskilstuna, Göteborg, Nyköping, Stockholm

FEBRUARI

SEMINARIUM

FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET OCH STYRNING MED EKONOMISK ANALYS Borås, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm, Uppsala

FEBRUARI

SEMINARIUM

NYHETER PÅ TULLFRONTEN Göteborg, Malmö, Stockholm

MARS

SEMINARIUM

SÅ FÅR DU SIFFRORNA I EN ÅRSREDOVISNING ATT VAKNA TILL LIV Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm

MARS

SEMINARIUM

INCITAMENTSPROGRAM – HUR KAN DU ATTRAHERA OCH BEHÅLLA NYCKELPERSONER? Göteborg, Malmö, Stockholm

MARS

SEMINARIUM

VÄRDEÖVERFÖRINGAR – FÄLLOR OCH MÖJLIGHETER Eskilstuna, Stockholm, Västerås

APRIL

SEMINARIUM

NÄR FÖRETAGET GÅR VIDARE I FAMILJEN: ATT MÖTA OCH HANTERA GENERATIONSSKIFTETS KÄNSLOMÄSSIGA UTMANINGAR Göteborg, Jönköping (december), Stockholm, Uppsala

APRIL

SEMINARIUM

SÄLJA FÖRETAGET – SÅ SKA DU TÄNKA Stockholm

MAJ

LÄS MER PÅ WWW.BDO.SE/EVENT BDO

27

BDO Magasin #2 2018  

Engagemang, Jämställdhet och hållbarhet – borde inte det alltid vara självklart?

BDO Magasin #2 2018  

Engagemang, Jämställdhet och hållbarhet – borde inte det alltid vara självklart?