Page 1

MAGASIN

NR 2 2018

MED HÅLLBAR VIND I SEGLEN SIDAN 9

SOLUPPGÅNG FÖR PASSIVHUS

SIDAN 17

GDPR – VILKA BLEV EFFEKTERNA?

SIDAN 23

Rådgivning | Revision | Skatt | Företagsservice 1

BDO

BDO Magasin #2 2018  

Engagemang, Jämställdhet och hållbarhet – borde inte det alltid vara självklart?

BDO Magasin #2 2018  

Engagemang, Jämställdhet och hållbarhet – borde inte det alltid vara självklart?