Page 1

Инвестиционна дейност на ФГВБ през 2013 г. (млн. лв.)

Вид инвестиция 1. Държавни ценни книжа 2. Репо сделки 3. Депозити в БНБ и разплащателна сметка Инвестиционен портфейл (1. + 2. + 3.)

2013 г. I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

600.89

674.66

675.37

703.71

704.17

703.10

684.56

616.43

683.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

982.06

906.54

1102.94

1128.47

1128.40

1124.03

1142.75

1213.27

1148.13

1582.95 1581.20

1778.31 1832.18 1832.57 1827.13 1827.31 1829.70 1831.51

1300.00 1200.00 1100.00 1000.00 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00

X

0.00

XI

0.00

1. Държавни ценни книжа 2. Репо сделки 3. Депозити в БНБ и разплащателна сметка

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XII

0.00

investment_sept2013_bg  
investment_sept2013_bg  
Advertisement