Page 1

Инвестиционна дейност на ФГВБ през 2013 г. (млн. лв.)

Вид инвестиция 1. Държавни ценни книжа 2. Репо сделки 3. Депозити в БНБ и разплащателна сметка Инвестиционен портфейл (1. + 2. + 3.)

2013 г. I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

600.89

674.66

675.37

703.71

704.17

703.10

684.56

616.43

683.38

713.22

739.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

982.06

906.54

1102.94

1128.47

1128.40

1124.03

1142.75

1213.27

1148.13

1120.78

1097.03

1582.95 1581.20

1778.31 1832.18 1832.57 1827.13 1827.31 1829.70 1831.51 1834.00 1836.39

1300.00 1200.00 1100.00 1000.00 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00

1. Държавни ценни книжа 2. Репо сделки 3. Депозити в БНБ и разплащателна сметка

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XII

0.00

investment_nov_2013_bg  
investment_nov_2013_bg  
Advertisement