Page 1

Инвестиционна дейност на ФГВБ през 2013 г. Вид инвестиция

I

II

III

IV

2013 г.

V

VI

(млн. лв.)

VII

1. Държавни ценни книжа

600.89

674.66

675.37

703.71

704.17

703.10

684.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. Депозити в БНБ и разплащателна сметка

982.06

906.54

1102.94

1128.47

1128.40

1124.03

1142.75

2. Репо сделки

Инвестиционен портфейл (1. + 2. + 3.)

1582.95 1581.20

1778.31 1832.18 1832.57 1827.13 1827.31

VIII

0.00

1200.00 1100.00 1000.00 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00

IX

0.00

X

0.00

XI

0.00

1. Държавни ценни книжа 2. Репо сделки 3. Депозити в БНБ и разплащателна сметка

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XII

0.00

investment_jul_2013_bg  
investment_jul_2013_bg  
Advertisement