Page 1

Инвестиционна дейност на ФГВБ през 2013 г. (млн. лв.)

Вид инвестиция 1. Държавни ценни книжа 2. Репо сделки 3. Депозити в БНБ и разплащателна сметка Инвестиционен портфейл (1. + 2. + 3.)

2013 г. I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

600.89

674.66

675.37

703.71

704.17

703.10

684.56

616.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

982.06

906.54

1102.94

1128.47

1128.40

1124.03

1142.75

1213.27

1582.95 1581.20

1778.31 1832.18 1832.57 1827.13 1827.31 1829.70

1300.00 1200.00 1100.00 1000.00 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00

IX

0.00

X

0.00

XI

0.00

1. Държавни ценни книжа 2. Репо сделки 3. Депозити в БНБ и разплащателна сметка

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XII

0.00

investment_aug2013_bg  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you