Page 1

Инвестиционна дейност на ФГВБ през 2012 г. Вид инвестиция

I

II

III

IV

V

VI

2012г.

(млн. лв.)

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1. Държавни ценни книжа

732.66

744.81

748.48

753.58

766.69

770.64

810.28

686.07

701.47

720.57

726.77

731.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. Депозити в БНБ и разплащателна сметка

596.22

588.85

761.59

799.93

789.53

788.13

756.12

886.34

873.95

859.04

852.30

848.70

2. Репо сделки

Инвестиционен портфейл (1. + 2. + 3.)

1328.88 1333.66

1510.07 1553.51 1556.22 1558.77 1566.40 1572.41 1575.42 1579.61 1579.07 1580.09

1000.00 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00

1. Държавни ценни книжа 2. Репо сделки 3. Депозити в БНБ и разплащателна сметка

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

investment_2012_bg  
investment_2012_bg  
Advertisement