Page 1

VARIABILELE EXPERIMENTALE

Curs 7


Obiectivele cursului  Studentul 

  

va fi capabil

Să definească variabilele prezente într-un experiment Să recunoască variabilele în experimente date Să precizeze condiţiile unei variabile Să identifice diverse variabile externe Să definească grupul experimental şi grupul de control


Definiţia variabilei O cercetare îşi propune să investigheze relaţia de tip cauză efect prin manipularea directă a variabilei independente şi controlul variabilelor externe  O variabilă reprezintă orice stimul, acţiune fizică, modificare psihofiziologică sau acţiune comportamentală care poate lua diverse valori în cadrul experimentului şi poate fi măsurată 


Tipuri de variabile 1  După 

Interne – tin de coordonatele interne ale subiectului Externe – sunt produse de situaţia experimentală

 După  

sursă

funcţie

Explicative – variabile cauzale Nonexplicative


Tipuri de variabile 2 

După rolul lor în experiment  Variabile independente – manipulate de experimentator; tratamentul particular sau condiţia care crează efecte asupra variabilei dependente 

Variabile dependente =Comportamentul observabil şi măsurabil ce rezultă în urma acţiunii variabilei independente

Variabilă intermediară – o stare psihofiziologiă internă ce se interpune între stimul şi reacţie


Validitatea variabilei independente 

Validitate internă – măsura în care rezultatele sunt atribuibile variabilei independente şi nu altor influenţe

Validitate externă / ecologică – măsura în care rezultatele sunt generalizabile


Manipularea variabilei independente (Anitei)  Manipularea

stimulului  Manipularea contextului  Manipularea consemnului  Folosirea complicilor  Modificarea unor variabile intermediare   

Manipularea nivelului de stres Manipularea unor indicatori fiziologici Manipularea gradului de oboseală etc.


Valoarea variabilei independente O

variabilă independentă trebuie să aibă cel puțin două valori (ex. stimuli vizuali: roșu şi verde)  Valorile pot fi dispuse pe scala (ex. intensitate puternică; intensitate medie, intensitate slabă sau de la 5 la 1 în care 5 reprezintă totdeauna iar 1 niciodata)


Variabila dependentă  Să

fie sensibilă la variaţia variabilei independente  Să fie bine definită  Să fie uşor de măsurat sau determinat  Să fie fiabilă  Să aibă stabilitate


Controlul variabilelor externe 

Cercetătorul trebuie să facă efortul de a ţine sub control toate variabilele externe care pot influenţa variabila dependentă (ex. trebuie să se asigure că răspunsurile subiectului reflectă variabila independentă şi nu experienţa subiectului, influenţa mediului sau particularităţile experimentatorului)

Scopul este de a se asigura că diferenţele dintre grupul experimental şi cel de control rezultă din acţiunea variabilei independente


Subiecţii experimentului  Grupul

experimental = Subiecţii expuşi acţiunii variabilei independente

 Grupul

de control = Subiecţii care nu sunt supuşi variabilei independente. Grupul cu care este comparat grupul experimental


Aplicaţie 1  Identificați   

variabila independentă variabila dependentă şi variabilele de control (constante)

în următoarele exemple:


Experiment 1  Un

constructor de automobile doreşte să ştie cât de intensă trebuie să fie lumina stopurilor pentru a minimiza timpul necesar șoferului din spate să observe că mașina din față frânează şi să frâneze la rândul său. Numiți cele 3 variabile.


Experiment 2  Un

porumbel este antrenat să apese o cheie dacă se aprinde o lumină verde, dar NU şi dacă se aprinde becul roşu. Răspunsurile sunt recompensate cu grăunţe. Numiţi variabilele.


Experiment 3  Un

terapeut încearcă să dezvolte stima de sine a unui pacient. Ori de câte ori pacientul spune ceva pozitiv despre sine terapeutul întărește reacția prin aprobări, zâmbete, atenție deosebită. Numiți variabilele.


Răspuns experiment 1 

Variabila independentă: intensitatea (strălucirea) luminii stopurilor

Variabila dependentă: TR (timpul scurs între apariția luminii stopului şi momentul apăsării pedalei de frână de către șoferul din spate)

Variabile de control: culoarea luminii stopurilor, inerția pedalei de frână, iluminatul extern etc.


Răspuns experiment 2 

Variabila independentă: culoarea stimulului luminos (roșu sau verde)

Variabila dependentă: număr de apăsări pe cheiţă (câte corecte, câte greşite, câte omise)

Variabile de control: timpul de deprivare de hrană, dimensiunea cheiței, intensitatea stimulului luminos, etc.


Răspuns experiment 3 

Acesta nu este un experiment deoarece variabila independentă trebuie să aibă cel puțin două valori 

Variabila independentă: tipul de întărire: pozitivă / negativă; aprobare nonverbală / aprobare verbală; etc.

Variabila dependentă: numărul evaluărilor pozitive la adresa propriei persoane

Variabile externe: nu este controlată nici unaa din variabilele externe: istoricul pacientului, caracteristicile relaţiei etc.


Aplicaţie 2 

În următorul experiment identificaţi variabila independentă, variabila dependentă şi grupurile care au participat la cercetare

3. Un psiholog industrial a fost interesat în ce măsură scăderea temperaturii într-o cameră de ambalare va creşte productivitatea muncii (numărul de produse ambalate). La studiu au participat muncitori din două camere de ambalare echivalente. O cameră este menţinută la 19 grade, în timp ce cealaltă cameră a rămas la temperatura obişnuită de 22 grade    

Variabila independentă: ________________________ Variabila dependentă: __________________________ Grupul experimental:____________________________ Grupul de control ______________________________


Aplicaţie 3 Pentru fiecare din următoarele studii decideţi dacă sunt cercetări corelaţionale sau cercetări experimentale.  Dacă este o cercetare corelaţională specificaţi ce fel de corelaţie a fost observată.  Dacă este o cercetare experimentală precizaţi care este variabila independentă 


Exemplul 1 

  

1. După administrarea unui test de stimă de sine tuturor elevilor din clasa a 6-a a unei şcoli, o echipă de psihologi a observat comportamentul copiilor în fiecare clasă şi a monitorizat numărul de intervenţii voluntare (răspunsuri la întrebări, opinii etc.) ale fiecărui copil. Concluzia a fost că cu cât stima de sine este mai scăzută cu atât numărul intrervenţiilor este mai mic Tip de cercetare ........................................ Tip de corelaţie ............................................... Variabila independentă ....................................


Exemplul 2 Un psiholog cognitivist a testat abilitatea elevilor de a reţine un text dintr-o carte memorat timp de 30 minute în condiţii de zgomot şi în condiţii de linişte  Tip de cercetare ........................................  Tip de corelaţie .........................................  Variabila independentă ............................. 


Exemplul 3 

După ce a observat şi tratat sute de pacienţi, doctorul Bashir a ajuns la concluzia că cu cât umflătura de pe fruntea klingonienilor este mai mare, cu atât mai scăzut este nivelul sentimentului de autoeficacitate, dar este mai ridicat nivelul de anxietate.   

Tip de cercetare ..................................................... Tip de corelaţie ...................................................... Variabila independentă ...........................................

Variabile experimentale  
Variabile experimentale  

czaczC,asdasdas

Advertisement