Page 1

Ing. Miroslav Martinec Mgr. Ján Bugár

učebnica

pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia

aktualizo vané

v ydanie

2016

ISBN 978-80-972029-2-7

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia 2016 - ukážka  

V apríli 2016 vyšlo nové aktualizované vydanie Učebnice pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia pre rok 2016. Učebnica obsahuje aj no...

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia 2016 - ukážka  

V apríli 2016 vyšlo nové aktualizované vydanie Učebnice pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia pre rok 2016. Učebnica obsahuje aj no...

Advertisement