Page 1

Buurtcultuur Deze pagina is tot stand gekomen onder volledige verantwoordelijkheid van de Provincie Noord-Brabant

Kunst van samenleven Tekst: Tim Durlinger | Foto: Marc Bolsius

De Provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant vieren deze maand samen dat het provinciale Buurtcultuurfonds vijf jaar bestaat. "Aan goede projecten is altijd behoefte."

N

iet in zijn werkkamer en zelfs niet eens in het plaatselijke buurthuis; op deze zomerse woensdag krijgt de Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur) uitleg in garagebox 369 van de Sibeliusflat in Tilburg-Noord. Híér gebeurt het. Deze box is de komende maanden de uitvalsbasis van een buurtcultuurproject, dat bewoners weer wat vertrouwen in elkaar moet geven. Het is nodig, nu de wijk het toneel is geweest van veel onveiligheid, diefstal en geweld.

"In Brabant zijn we gemiddeld zo'n drie keer groter dan het gemiddelde fonds" • Aart Wijnen

• Gedeputeerde Henri Swinkels en Aart Wijnen (boven, links en rechts) genieten van het miniconcertje op de galerij van een Tilburgse flat.

Vijf jaar Brabantse Buurtcultuur â Bij de provincie Noord-Brabant staat oktober in het teken van Buurtcultuur. Aanleiding is het vijfjarig bestaan van het provinciale Buurtcultuurfonds, een samenwerking van provincie en Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. De komende drie zaterdagen wordt in dit magazine steeds een ander project voorgesteld. Deze krijgen een bijdrage uit één van de

drie provinciale fondsen. Het langst bestaat het Buurtcultuurfonds, dat initiatieven steunt die de leefbaarheid versterken. Het fonds Buurtnatuur stimuleert projecten met positieve effecten op onder meer het klimaat en een duurzame leefomgeving. Het fonds Buurtkerken draagt eraan bij dat vrijkomende kerken culturele, welzijns- of zorgbestemmingen krijgen.

De gedeputeerde bezoekt met grote regelmaat buurtcultuurinitiatieven. Het enthousiasme en de betrokkenheid die hij er ontmoet, werken inspirerend. Direct aan de slag gaan en problemen gaandeweg oplossen, het is volgens Swinkels de succesformule van dit soort projecten. "Als je het simpel houdt, is het vaak effectiever. Niet eerst allerlei organisatiestructuren optuigen. Daar kunnen wij bestuurders nog wat van leren", vindt hij. Deze maand vieren de provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant dat zij vijf jaar gezamenlijk buurtcultuur ondersteunen. Daarom doet ook

bestuurslid Aart Wijnen van dit fonds zijn zegje in de garage. "In Brabant zijn we zo'n drie keer groter dan het gemiddelde fonds", vertelt de architect uit Den Bosch. "Enerzijds omdat we door de samenwerking met de provincie professioneler fondsen kunnen werven, anderzijds omdat woningcorporaties en waterschappen aanhaken." Naast het Buurtcultuurfonds is er hierdoor dit jaar ook een Buurtnatuurfonds gekomen. Tevens is gestart met een Buurtkerkenfonds. Doelstelling van de fondsen is om de leefbaarheid in dorpen en stadswijken te versterken. Dit gebeurt met ondersteuning van welzijns- en culturele organisaties. Hier in Tilburg-Noord is dat niet anders, vernemen Swinkels en Wijnen al wandelend door de wijk Vlashof. Cultuur verbindt mensen. Voor de continuïteit van projecten is het daarom belangrijk dat er professionele kunstenaars bij betrokken zijn, weet de gedeputeerde: "Binding krijg je in een wijk niet in één dag voor elkaar." Samenleven ís volgens Swinkels ook een kunst. "Door met elkaar aan iets te werken, bereik je veel meer dan met informatiebijeenkomsten, waarin je vaak óver deze mensen en hun problemen praat." Aan goede projecten is volgens Wijnen altijd behoefte. Die mogen volgens hem ook laagdrempelig zijn: "Als het maar een bredere impact heeft op de samenleving. Je kunt bij ons op meerdere gebieden terecht. Zo hebben we bijvoorbeeld een project waarbij ouderen samen 'wensbreien', maar ook wijkbewoners die vogelhuisjes maken en die in de bomen in de buurt hangen." Het werkbezoek van Swinkels en Wijnen eindigt op een eveneens ongebruikelijke locatie: een miniconcertje op de galerij van de Sibeliusflat, met enkele enthousiaste bewoners. Die verzekeren het duo na afloop dat deze aanpak werkt.

brabant.nl/5jaarbuurtcultuur

Vijf jaar buurtcultuur: kunst van het samenleven  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you