Page 1

BADMINTON VERENIGING

YAPTON

YAPTON MAGAZINE no.3 no.3--2009


2


Algemeen Bestuur: Marc Tiellemans

Voorzitter

476899

m.tiellemans2@chello.nl

Gerard Slaats

Secretaris

475160

Penningmeester

473019

Irma.gerard@hetnet.nl

Sylvia Schutten

sylvia.schutten@chello.nll

Vacant

Jeugd/p.r

Zoran Ravnjak

Techn.commissie

474203

Rikie Lammers

Redactie

471449

Redmer Bakker

DynamicTennis

840165

z.ravnjak@planet.nl

redmer.bakker@gmail.com

Secretariaat/Ledenadministratie: Gerard Slaat Technische Commissie: Zoran Ravnjak Competitiecontactpersoon (CCP): Sylvia Schutten Redactie: Rikie Lammers Trainer: Hans Pöttger

475160 474203 473019 471449 476300

Contributie: Bank: 59 10 28 395 Giro: 5 461 480 Jeugd t.m.17 jaar € 63,52 per jaar, € 15,88 per kwartaal. Senioren € 127,04 per jaar, € 31,76 per kwartaal

De bondscontributie wordt apart betaald in december. Opzegging van het lidmaatschap dient met een opzegtermijn van 3 maanden schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.

3


Van de redactie, De zomerkermis in Eibergen is altijd een belangrijk moment voor Yapton. De eerste maandag daarna is de vaste eerste speel- en trainingsdag. Zo ook dit jaar. We zijn weer bezig aan het nieuwe seizoen en de vakantieverhalen zijn al lang uitgewisseld. Zoals gebruikelijk blijven we jullie natuurlijk vragen kopij aan te leveren als je wat hebt. Iedere reactie is meer dan welkom. Jullie kunnen het ook gewoon weer mailen aan: bcyapton@gmail.com. De redactie

4


5


Van de voorzitter. Op het moment dat ik dit stukje op mijn laptop intik zitten de eerste speelavonden en competitie-wedstrijden er al weer op. Het is een regenachtige avond die een beetje een treurig slot van de prachtige zomerperiode vormt. Na een fijne, gezonde, zonnige en misschien ook sportieve vakantie vraagt de sport weer onze volle inzet. Voor mij en mijn gezin ging dat zeker op. We hebben gewandeld, gefietst (veel heuvels..), gezwommen en getennist (sorry hoor!!), en natuurlijk badminton in de tuin. Dit alles in de mooie hoofdstad van Noorwegen, Oslo. Na die twee weken in het høge nøørden was er twee weken werk aan de winkel bij de ‘baas’ en tussendoor moet ik toegeven dat ik “vreemd gegaan” ben. Onze Wouter heeft drie dagen meegedaan aan een tennisdag-kamp georganiseerd door TV de Mallumse Molen. Drie dagen lang tennis, waterskiën en survival voor 52 kids. Ook dit is een leuke en sportieve vakantiebesteding waarbij ik als fotograaf mijn steentje mocht bijdragen. Maaaarrrr het seizoen van Yapton is weer in volle gang en ik zie dat iedereen er weer volop zin in heeft om dit seizoen weer tot een sportief, gezellig en actief seizoen te maken. Er staan allerlei activiteiten bezig en te gebeuren in de komende periode. Om te beginnen zijn we zoals gezegd weer met ons 1e -team ( en op dit moment enige) in de Regio-Oost competitie van de NBB aktief. Verderop in dit “boekje” vind je het speelrooster voor deze speelronde waarin we Yapton weer goed op de kaart kunnen zetten met aansprekende resultaten in de te spelen wedstrijden. Ik zie dat iedereen er weer met veel plezier aan meedoet en dat dat bijdraagt aan een goed resultaat. Deze vindt je terug in de voorlopige tussenstand, ook weer verderop in dit boekje.

6


Daarnaast gaan we dit jaar na een aantal jaren van afwezigheid weer deelnemen aan de Berkelcompetitie voor de jeugdspelers. De eerste afspraken hiervoor zijn al met de organisatie in Ruurlo gemaakt en binnenkort is er een eerste afstemmingsoverleg. Wanneer er na dit overleg duidelijkheid omtrent het speelrooster dan laten we dat natuurlijk zo snel mogelijk weten. Als laatste wil ik ook nog even de aandacht vestigen op de Dutch Open 2009 in het topsportcentrum in Almere. Zoals ik eerder dit jaar al heb aangegeven gaan we met de jeugdspelers op zaterdag 17 oktober bezoek brengen aan dit evenement. Er is inmiddels al een en ander bekendgemaakt op de site van de. Als jullie zelf willen kijken kun je terecht op de speciale site van de NBB: www.dutchopen.nl. Hier vind je onder andere al de speeldagen en informatie over de sporthal. Hou de site in de komende tijd goed in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste nieuwtjes. Naast al dit zijn er nog tal van zake die op de rol staan maar daarover in een later stadium meer. Ik ben blij jullie iedere maandag allemaal weer te zien om lekker te spelen, trainen en vol enthousiasme shuttles en/of ballen te slaan.

Marc.

7


8


9


Notulen Algemene Ledenvergadering In de Pickerhal dd 9 april 2009 Aanwezige bestuursleden: Marc Tiellemans, Sylvia Schutten, Gerard Slaats, Zoran Ravnjak en Rikie Lammers. Aanwezige leden: Zie presentielijst. Afwezig met kennisgeving: Theo en Regina Hermus. Notulen vorige vergadering: Deze worden in orde bevonden. Ingekomen stukken: Uitnodiging sportcommissie voor volgend jaar. Dit gaat over de schoolsport. Deze wordt mogelijk in toernooien/of wedstrijdvorm gegeven. Yapton zal hieraan meedoen. Eind april doet de Dynamic Tennisafdeling mee aan de Nationale Sportweek. Er komen nogal eens uitnodigingen voor toernooien die in de buurt van Eibergen gehouden worden. Marc hang deze uitnodigingen voortaan op in de hal.

10


Mededelingen: Het ledenaantal van de jeugd groeit langzaam maar zeker. Wie wil er, af en toe, helpen ? BC Ruurlo wil, onder auspiciën van de bond, een verkorte cursus jeugdbegeleiding organiseren. Vier leden hebben aangegeven hier naar toe te willen gaan. Vraag is of er nog meer liefhebbers zijn. De jeugd traint tot 19.30. nogmaals het verzoek aan de senioren om pas NA 19.30 te beginnen zodat de jeugd niet afgeleid wordt. Is er animo voor een feestavond ? Jawel dus. Feestcommissie hiervoor Christiaan Pöttger, Jordy Steinkamp en Noor Acquoy. Avond is mogelijk begin volgend seizoen. Financiën: Antoinette en Theo hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Theo Hermus en Clemens Weijenborg. Reservelid is Hennie Steinkamp Bestuursverkiezing: Redmer Bakker in het bestuur voor Dynamic Tennis. Verder moet er nog steeds een bestuurslid voor de jeugd bijkomen. Rondvraag: Annelou Kraaijenbrink vraagt of we eventueel ouders in kunnen zetten als jeugdcoördinator. Mogelijk dat hier iets van in de statuten staat. Theo Hermus vraagt of de DT leden ook bondscontributie betalen en of dit geen probleem is bij een eventuele controle als ze inderdaad niet betalen. Waarschijnlijk is dit geen probleem bij controle, mogelijk wel wat betreft verzekeringen. Dit zal opgezocht moeten worden. Volgende vraag is of de introductieboekjes voor nieuwe leden klaar zijn. Antwoord is : Ja, de basisversie is af, handzame versie volgt. Hans Pöttger vraagt of er budget is om met de jeugd naar bijvoorbeeld het Dutch Open te gaan. Dit wordt uitgezocht. Waar komt het bondsnieuws binnen ? Bij het secretariaat, vooral per mail of via de bondssite. Soms ook nog op papier. Sluiting: Na dankzegging aan alle aanwezigen sluit de voorzitter om 19.55 de vergadering. Namens het bestuur, Gerard Slaats, secretaris

11


UITNODIGING !! Het bestuur van Yapton nodigt bij deze haar leden uit voor de komende Algemene Leden Vergadering. Deze zal worden gehouden in de Pickerhal, en wel op: Maandag 9 november 2009 om 19.30. Agenda van deze vergadering is als volgt: 1: Opening. 2: Notulen vorige vergadering. 3: Ingekomen stukken. 4: Mededelingen. 5: Begroting 2010. 6: Bestuursverkiezing: Nieuwbestuurslid Jeugd. 7: Feestavond 8: Rondvraag. 9: Sluiting.

KOMT ALLEN !!!!

12


Kokersponsoren Sponsoren van 2009: Erwin Scholten Theo Hermus Gerard Slaats Toos Enserink Marc Tiellemans Sylvia Schutten Zoran Ravnjak Rikie Lammers

Sponsoren Bedrijven: Elektro Henny Steinkamp te Eibergen Heinhuis Recycling B.V. te Eibergen Copy Service Eibergen/Winterswijk

Bedankt!

Wilt u ook graag een financiĂŤle bijdrage leveren aan de vereniging dan kan dit door een of meerdere koker(s) met shuttles te kopen voor â‚Ź 10,00 per koker. Wij horen het graag. Het bestuur

13


Speelschema BC Yapton Regio Oost 2009-2010 Thuis DIDAM BC 9 STEENDEREN BC 4 YAPTON BC 1 ZEVENAAR BC 2 YAPTON BC 1 YAPTON BC 1 WEHL BC 3 YAPTON BC 1 YAPTON BC 1 POONA GBC 9 YAPTON BC 1 SEEPAERD T BC 2 YAPTON BC 1 THUVE BC 5

-

Uit YAPTON BC 1 YAPTON BC 1 POONA GBC 9 YAPTON BC 1 THUVE BC 5 SEEPAERD T BC 2 YAPTON BC 1 DIDAM BC 9 STEENDEREN BC 4 YAPTON BC 1 ZEVENAAR BC 2 YAPTON BC 1 WEHL BC 3 YAPTON BC 1

14

Dag ZO ZO VR VR VR VR WO VR VR ZA VR ZO VR ZO

Datum 20-9-2009 27-9-2009 2-10-2009 9-10-2009 30-10-2009 6-11-2009 18-11-2009 27-11-2009 11-12-2009 9-1-2010 15-1-2010 24-1-2010 5-2-2010 21-2-2010

Tijd 9:30 11:00 19:45 20:00 19:45 19:45 19:30 19:45 19:45 11:30 19:45 9:30 19:45 9:30


Verjaardagen Toos Enserink Noor Acquoy Annemiek Breukink Anne Klein Haneveld Martin Koopman Max Lefferts Theo Hermus Regina Hermus Gerrit Doreleijers Clemens Weijenborg

7 oktober 24 oktober 29 oktober 24 november 25 november 2 december 7 december 9 december 26 december 29 december

Allemaal van harte gefeliciteerd!

15


16


Uitslagen Yapton t/m 7 oktober 2009 20-9-2009 27-9-2009 2-10-2009

DIDAM BC 9 - YAPTON BC 1 STEENDEREN BC 4 - YAPTON BC 1 YAPTON BC 1 - POONA GBC 9

Stand per 7 oktober 2009 Vijfde klasse afd 7 1 DIDAM BC 9 2 THUVE BC 5 3 POONA GBC 9 4 ZEVENAAR BC 2 5 YAPTON BC 1 6 WEHL BC 3 7 SEEPAERD T BC 2 8 STEENDEREN BC 4

Gespeeld 3 3 3 3 3 2 1 2

17

Punten 20 12 12 12 8 6 5 5

8-0 4-4 4-4


18


Speel- en trainingstijden 2009 Maandag: 18.15-19.30 19.30-20.15 20.15-21.00 21.00-21.30 21.30-22.30

Training Jeugd Training Recreanten en oudere Jeugd Vrij spelen** Training Competitieteam(s) Husselen voor iedereen Vrij spelen, indien nodig husselen

** Leden kunnen vrij spelen op resterende banen Woensdag: 08.45-10.15

Vrij spelen. Leden gratis Niet leden tegen betaling

Vrijdag: 19.45-23.00

Competitiewedstrijden (mits gepland)

Tijdens de schoolvakanties is de hal ook de vaste speelavond en woensdagmorgen voor de jeugd en senioren beschikbaar. Veel Speelplezier!!

Alleen gedurende de zomervakantie is de hal van Gemeentewegen gesloten.

19


Ook voor compleet verzorgde: Droppings Griezeltochten Kinderfeestjes. Barbecue. Kruisboogschieten Midgetgolf Trein verhuur tot 40 pers. Tot 80 personen.

Oldenkotseweg 8

7157 BV Rekken 0545-431400. E-mail: info@denborg.nl

www.denborg.nl

20

Yapton news 2009 oktober  

Clubblad Yapton 200910

Advertisement