Page 1

Wij zijn er als u ons nodig heeft. Op alle momenten in uw leven.

In deze krant o.a. En dan wordt Parkinson geconstateerd…

pagina 03

Nieuw! Langer thuiswonen met Zorg Plus Thuis pagina 07 Ons aanbod aan Zorg

pagina 09

Extra service voor onze zwangeren: Hartjes Spreekuur pagina 11

Volg ons ook op

‘Niets is zo belangrijk als een goede band met je huisarts’ Henk Blankenstein (75) was al patiënt bij huisarts Esther de Braal in gezondheidscentrum Castrovalva toen hij in 2012 bijna ten einde raad bij haar aanklopte. De medicijnen die hij slikte na zijn hartinfarct zorgden voor nare bijwerkingen. Het vertrouwen in de cardiologen waar hij destijds onder behandeling was raakte hij kwijt omdat zijn klachten niet voldoende serieus werden genomen. ‘Teruggaan naar mijn huisarts was de laatste strohalm en bleek een gouden greep. Esther gaf me het vertrouwen terug en nam alle tijd voor me. Niets zo belangrijk als een goede band met je huisarts.’

Toen meneer Blankenstein en zijn vrouw in 2004 naar Almere verhuisden, was het een bewuste keuze om dicht in de buurt van een gezondheidscentrum wonen. Zo kwamen ze terecht bij dokter De Braal in gezondheidscentrum Castrovalva, naast huisarts ook kaderarts hart- en vaatziekten.

Esther de Braal (links), is huisarts en kaderarts harten vaatziekten in gezondheidscentrum Castrovalva van Zorggroep Almere. Henk Blankenstein (rechts) is al sinds 2004 patiënt bij haar. De band tussen hen werd pas echt sterk toen hij na een hartinfarct bleef tobben met de medicatie.

met de medicatie. Vermoeidheid en depressieve gedachten speelden op en de standaard voorgeschreven medicatie werkte juist averechts. ’Vertrouwen is belangrijk, maar nog belangrijker is dat de klachten worden opgepakt. Ik neem er geen genoegen mee als mijn klachten worden ‘gegooid’ op mijn hoge leeftijd.’

Vertrouwen is belangrijk De band tussen hen werd pas echt sterk toen hij na een hartinfarct bleef tobben

Lees verder op pagina 2 >>

www.zorggroep-almere.nl


>> Vervolg van pagina 1

Brede blik De huisarts heeft een bredere kijk op de situatie en het contact is laagdrempelig. ‘Ik bekijk het hele palet terwijl een specialist een specifieke focus heeft op een probleem. Wij vullen elkaar goed aan,’ aldus Esther. ‘Er wordt tijdens het spreekuur de tijd voor me genomen ook al heb ik soms iets meer tijd nodig dan het voorgeschreven consult van tien minuten,’ vertelt meneer Blankenstein. ‘Laatst had ik een dringend probleem. Toen belde ik met de huisartsen spoedlijn van gezondheidscentrum Castrovalva. Even later belde Esther me zelf terug. Kijk dat is fijn, ik weet dat ik op haar kan bouwen.’

Door één deur ‘Door mijn specialisatie in hart- en vaatziekten kan ik nog beter gefundeerde besluiten nemen over bijvoorbeeld de hartmedicatie. Gezamenlijk hebben we besloten om af te wijken van de standaard behandeling en een andere weg in te slaan waar meneer Blankenstein zich beter bij voelt. Dat is een kwestie van elkaar vertrouwen en goed naar elkaar luisteren. Het volgen van de officiële richtlijnen voor een behandeling is altijd van belang, maar er gefundeerd vanaf wijken in het belang van de patiënt is minstens zo belangrijk.’

met je collega kunt overleggen. De ene keer is dat met een collega huisarts, een andere keer met de praktijkondersteuner of een andere kaderarts. Er is veel kennis in huis, zowel in mijn gezondheidscentrum als in de hele organisatie Zorggroep Almere. Ook hebben een goede samenwerking met het Flevoziekenhuis. Die laagdrempelige verbinding die we met elkaar hebben, werkt heel prettig en komt ten goede aan de zorg voor onze patiënten.’

Zorgprogramma Cardiologen dragen de zorg voor patiënten na één jaar over aan de huisarts, mits de situatie dat toelaat. Patiënten doen vanaf dat moment mee in een zorgprogramma harten vaatziekten. Dat houdt in dat een heel team van zorgverleners, zoals de huisarts, praktijkondersteuner, diëtiste en doktersassistent, samenwerkt met de patiënt om de gezondheid te verbeteren en de risico’s op verdere gezondheidsproblemen te verkleinen. De factoren waar de patiënt zelf (deels) invloed op heeft, komen aan bod, denk aan beweging, voeding en roken. Maar ook een verhoogd cholesterol en een verhoogde bloeddruk worden onderzocht en besproken. ‘Jaarlijks krijgen deze patiënten een oproep voor controle, meestal komen zij dan terecht bij de praktijkondersteuner. Meneer Blankenstein is hierop een uitzondering. Wij spreken elkaar regelmatig, dus de controles doe ik zelf.’

Het roer om

Twee grote liefdes Esther is kaderarts hart- en vaatziekten. Nadat zij zes jaar had gewerkt als huisarts begon het te kriebelen. ‘De praktijk was op poten en mijn interesse voor het cardiologievak, opgedaan tijdens mijn studietijd, bleef. Ik heb een vervolgstudie voor kaderarts hart- en vaatziekten mogen doen. Nu combineer ik de liefde voor het huisartsenvak samen met mijn liefde voor cardiologie. Wat een prachtige en afwisselende baan heb ik toch,’ lacht Esther. ‘Ik deel mijn specifieke kennis met collega’s en patiënten in gezondheidscentrum Castrovalva en de andere gezondheidscentra van Zorggroep Almere. Ik zit ook om tafel met zorgverzekeraars en brancheorganisaties om de lijnen op beleidsniveau uit te zetten. Mijn werk is echt heel divers.’

Samenwerking ‘Voordeel van werken in een gezondheidscentrum is dat je gemakkelijk even

02

zomer 2017

Beste inwoners van Almere,

De hartproblemen en de narigheid die dat met zich meebracht was een keerpunt in het leven van meneer Blankenstein. Sindsdien heeft hij zich een gezonde leefstijl aangeleerd. ‘Op de operatietafel heb ik het roken afgezworen en vanaf dat moment heb ik alles omgegooid. Geen suiker, vet en zout, voldoende bewegen en gezond eten. Ik voel me er goed bij en ben ervan overtuigd dat mijn goede conditie, momenteel train ik vijf dagen per week op de hometrainer, mij door mijn hartinfarctperiode heen heeft geholpen. Als ik in de verleiding kom, bijvoorbeeld omdat ik een ontbijtkoek te dik besmeer met boter, corrigeer ik mezelf op tijd. Wat ik toen heb meegemaakt wil ik nooit meer meemaken. Die gedachte houdt me op het rechte pad.’

Durven vertrouwen Vertrouwen is het sleutelwoord, daar zijn ze het wel over eens. ‘Bij Esther durf ik bijvoorbeeld ook mijn wensen ten aanzien van euthanasie te bespreken. Ik vind het fijn om dit alvast besproken te hebben. Hopelijk blijft dat moment nog heel lang weg. Momenteel voel ik me gelukkig goed. ’Meneer Blankenstein vervolgt met een knipoog: ‘Onlangs heeft mijn echtgenote berekend dat ik 94 jaar ga worden. Dus Esther, je ‘moet’ het nog wel 19 jaar met me uithouden!’

Lidy Hartemink en Steven Han Raad van Bestuur

Voor u ligt de derde krant van Zorggroep Almere. Ook dit keer weer met verhalen waar u hopelijk iets aan hebt.

Een ontroerend verhaal van meneer Blankenstein en onze huisarts Esther de Braal. Vertrouwen is het sleutelwoord, daar zijn ze het samen over eens. U leest wat een wederzijdse vertrouwensrelatie kan betekenen en hoe waardevol die is. Mevrouw Van Hees vertelt haar verhaal samen met onze maatschappelijk werker Marlinda Bakker. Zij laten zien hoe belangrijk het is dat verschillende zorg- en hulpverleners goed samenwerken. Dat de communicatielijnen kort zijn en dat mevrouw Van Hees in Marlinda een vaste contactpersoon heeft, die overleg voert met de andere hulpverleners. Alles ten dienste van de kwaliteit van leven van mevrouw Van Hees, haar man en haar dochters. In veel situaties waar sprake is van beperkingen of zorg, zijn verpleegartikelen en/of hulpmiddelen nodig. Zorggroep Almere heeft al vele jaren een uitstekende samenwerkingsrelatie met Vegro in Almere. Met ernst en humor vertelt Marion Martens van de Thuiszorgwinkel hoe het kan gaan met de uitleen van artikelen. Binnen Zorggroep Almere hebben we ook zogenaamde specialisaties. Eén ervan is psychosomatische fysiotherapie. Het verhaal van Anneloes Japing die al jaren met fysieke problemen kampt, is bijzonder. Samen met Sander Glandorff, psychosomatisch fysiotherapeut, leert zij op een buitengewone manier een weg vinden om beter met haar pijn en energie om te gaan. Het gaat inmiddels stukken beter en Anneloes kan weer zelfstandig verder. Mooi om te lezen. Tot slot een verhaal over vernieuwing in de zorg. Cliënten hebben ons gevraagd om te helpen bij het thuis blijven wonen, ook al hebben ze veel zorg nodig en is de situatie moeilijk en complex. Karin Huizing en Noreen Visch hebben Zorg Plus Thuis ontwikkeld en gaan het nu in praktijk brengen. U kunt bij hen terecht! Wat beogen we met al deze mooie en soms ook ontroerende verhalen? Heel eenvoudig. Dat u ervan weet en dat u welkom bent bij ons. We staan met elkaar voor u klaar. Met zorg die bij u past en die een antwoord geeft op wat u wilt bereiken of wat u nodig hebt. Persoonlijke zorg dus. We zijn letterlijk en figuurlijk dichtbij: in het gezondheidscentrum of woonzorgcentrum bij u in de buurt. Per telefoon of via de website. En we komen ook bij u thuis als dat het beste is. Samen met u gaan we in gesprek en zoeken we naar de beste oplossing voor uw probleem of uw vraag. Onze medewerkers staan voor u klaar! Welkom

www.zorggroep-almere.nl


En dan wordt Parkinson geconstateerd… Bij mevrouw Van Hees (56 jaar) werd in februari geconstateerd dat zij een Parkinson-gerelateerde ziekte heeft, namelijk het corticobale degeneratie syndroom (CBDG). Mevrouw Van Hees vertelt wat deze diagnose en de tijd daarna met haar heeft gedaan. Marlinda Bakker, maatschappelijk werker bij Zorggroep Almere staat haar bij. Mevrouw Van Hees: “Ik had steeds vaker last van mijn evenwicht en kon uit het niets zomaar drie keer per dag vallen. Ik kwam hiervoor bij de neuroloog terecht en na verschillende onderzoeken en een second opinion werd duidelijk dat ik het corticobale degeneratie syndroom heb. Dit is een vrij zeldzame aandoening waarbij taal- en aandachtsstoornissen voorkomen. Mijn lichaamsfuncties vallen langzaam uit en de levensverwachting is nog 5 à 6

jaar. Een erge klap om te verwerken voor mij, mijn man en onze dochters.

Geriatrisch Expertisecentrum Om de juiste hulp te krijgen kwam ik via mijn neuroloog terecht bij het Parkinson Steunpunt in Almere. Dit is een samenwerking binnen het Geriatrisch Expertisecentrum van Zorggroep Almere waar verschillende zorgverleners samenwerken die veel kennis hebben van Parkinson en Parkinson-gerelateerde aandoeningen.

Parkinsonpatiënt mevrouw van Hees

Als je gezond bent dan gaat je leven vanzelf en dan weet je helemaal niet dat dit bestaat. Wat was het fijn, toen het bleek dat ik ziek ben, dat er zoveel mogelijkheden zijn en er zoveel zorgverleners zijn die kennis hebben van jouw ziekte. Mijn eerste gesprek was met Marlinda, de maatschappelijk werker.”

‘Marlinda voert gesprekken met mij en mijn man en helpt ons bij de acceptatie van de veranderingen.’ Marlinda: “De maatschappelijk werkers, daar ben ik er dus één van, doen de intakes bij de mensen die zich wenden tot het Parkinson Steunpunt. Samen met zeven andere type zorgverleners zoals fysiotherapie, ergotherapie, diëtiste en de specialist ouderengeneeskunde hebben we een vragenlijst ontwikkeld die inzicht geven in alle levensgebieden. Samen met onze cliënt kijken we zo waar de knelpunten zitten en welke vorm van hulp nodig is.” Mevrouw Van Hees vervolgt: “Vanuit het Geriatrisch Expertisecentrum krijg ik verschillende vormen van hulp. Zo heb ik een goed gesprek met een diëtiste gehad die mij advies heeft gegeven over voeding in combinatie met mijn medicijnen. Zo mag ik geen eiwitten innemen een half uur voor en na het eten. Dat wist ik niet. De ergotherapeut is bij mij thuisgekomen en heeft samen met mij gekeken welke aanpassingen in huis goed zouden zijn. Zo heeft de ergotherapeut een trippelstoel voor mij geregeld, een stoel waarmee ik mij binnenshuis ook kan voortbewegen. Twee keer per week krijg ik fysiotherapie. Mijn eigen fysiotherapeut wordt nu begeleid door een fysiotherapeut van het Geriatrisch

Expertisecentrum zodat ook mijn eigen fysiotherapeut leert over Parkinson. Daar ben ik heel erg blij mee want ik was gehecht aan mijn eigen fysiotherapeut. Het is fijn dat ze dit op deze manier hebben opgelost. Mijn ziekte is uiteraard ook heel zwaar voor mijn man. Onze toekomst ziet er nu heel anders uit. Mijn man is volop aan het mantelzorgen. Marlinda begeleidt ons bij dit proces. Zij voert gesprekken met ons en helpt bij de acceptatie van de veranderingen tot nu toe, maar ook bij de veranderingen die nog gaan komen.”

‘Vanuit het Geriatrisch Expertisecentrum krijg ik verschillende vormen van hulp.’ Afstemming met andere zorgverleners Marlinda: “Naast de gesprekken die ik voer als maatschappelijk werker ben ik de contactpersoon voor de familie Van Hees. Ik stem af met de andere zorgverleners zodat iedereen op de hoogte is van de gezondheid van mevrouw Van Hees en wat haar wensen zijn. Ook overleg ik regelmatig met de specialist ouderengeneeskunde en koppel alles terug aan de huisarts. Dat geeft de familie Van Hees rust, dat alles door ons verder wordt geregeld.” Mevrouw Van Hees: “Ik krijg ook nog drie keer per dag wijkverpleging van Zorggroep Almere. Wat een lieve meiden zijn dat! Dat gaat ook echt perfect. Het is een zware tijd, absoluut, maar ik ben dankbaar voor de steun die wij krijgen. Ik ben van plan nog heel lang hier te zijn en te genieten van mijn prachtige familie.”

‘Wat was het fijn, toen bleek dat er zoveel mogelijkheden zijn en er zoveel zorgverlenerszijn die kennis hebben van jouw ziekte.’ Het jaarverslag 2016 kunt u nu opvragen!

Het jaarverslag 2016 van Zorggroep Almere is gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. Wilt u in het kort lezen wat Zorggroep Almere voor u als cliënt heeft gedaan in 2016? Dan kunt u ons speciale jaarverslag voor de Almeerders opvragen door een mail te sturen aan: communicatie@zorggroep-almere.nl

www.zorggroep-almere.nl

zomer 2017

03


04

zomer 2017

www.zorggroep-almere.nl


Wij luisteren ook naar wat mensen tussen de regels door vertellen Bij Vegro hebben we maar één doel: mensen helpen de juiste keuze te maken. Marion Martens van Vegro in Almere Stad vertelt: ‘Een kersverse vader, iemand die net is geopereerd, iedereen heeft een eigen verhaal.’ Marion: ‘Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk naar die verhalen te luisteren, ook naar wat de mensen tussen de regels door vertellen. Want alleen dan kunnen we écht goed helpen. Wie een auto koopt, of een computer, laat zich adviseren. Bij thuishulpmiddelen is dat minstens zo belangrijk. Het gaat tenslotte om je allerbelangrijkste bezit: je lichaam.’

‘Jonge vaders kunnen wel advies gebruiken.’ Die kersverse vaders zullen vast advies nodig hebben? ‘Zeker. Bij een eerste kindje komt de vader meestal een borstkolf halen. Die staat met zijn mond vol tanden als het gaat over de grootte van de tepel voor het opzetstuk. Om het ze wat makkelijker te maken bellen wij dan even met de moeder. Dan is het snel opgelost.’

Naast grappige momenten komen mensen ook bij jullie met emotionele verhalen ‘Niet lang geleden kwam een jonge vrouw, van 25 jaar, samen met haar moeder en vriend naar de winkel. Ze had net gehoord dat ze niet lang meer te leven had en wilde een hoog-laag bed lenen. Ik heb toen ook een leestafel, rijdende toiletstoel en een ondersteek laten bezorgen. Zo had ze wat extra privacy. Toen ze was overleden kwamen haar zoon en moeder mij bloemen brengen. Ze waren net hun dochter en partner kwijtgeraakt en bedankten mij voor de goede zorgen, medeleven en meedenken. Dat vond ik zo bijzonder, dat je echt het verschil kunt maken.’

‘Het allerbelangrijkste is dat je helemaal tevreden bent.’ Waarin herken je Vegro? ‘We willen de beste service bieden. Daarvoor hebben we alle mogelijke deskundigheid in huis. Zo kunnen we je helpen hulpmiddelen te kiezen waarmee je zo zelfstandig mogelijk kunt blijven. Zoals bij het kiezen van een rollator. Die moet helemaal bij je passen: loop je er bijvoorbeeld alleen mee naar de supermarkt of wil je wandelingen maken? Het allerbelangrijkste is dat je helemaal tevreden bent. En dat geldt voor al onze artikelen.’

www.zorggroep-almere.nl

Medewerkster Marion Martens voor de ingang van een Vegro Thuiszorgwinkel in Almere

Zorggroep Almere werkt nauw samen met Vegro. Samen zorgen wij ervoor dat onze cliënten snel en makkelijk kunnen beschikken over verpleegartikelen en hulpmiddelen. Er zijn drie Vegro Thuiszorgwinkels in Almere. Kijk op www.vegro.nl voor meer informatie of bel de Klantenservice via tel. 0800 - 288 77 66.

zomer 2017

05


Psychosomatische fysiotherapie Anneloes Japing, phsycian assistent in het Flevoziekenhuis, kampte al jaren met hoge rugpijn en vermoeidheid en had een historie met diverse therapeuten. Die beloofden gouden bergen maar de klachten bleven. Via het werk kwam Anneloes in aanraking met een psychosomatische fysiotherapeute die haar adviseerde naar Sander Glandorff te gaan, werkzaam in gezondheidscentrum De Compagnie. ‘Sander was de eerste die niet beloofde dat het goed zou komen maar vroeg wat ik wilde bereiken. Minder pijn en meer energie was mijn antwoord. En dat is gelukt.’

Mens achter de klacht staat centraal Sander is afgestudeerd psychosomatisch fysiotherapeut en gespecialiseerd in ondermeer pijn- en vermoeidheidsklachten waar geen directe lichamelijke oorzaak voor is gevonden. ‘Een psychosomatisch fysiotherapeut doet eerst een stap terug en bekijkt de mens achter de klacht, de leefomgeving en beperkingen. Lichaam en geest zijn een onafscheidelijk duo, als die uit balans zijn ontstaan er klachten. Vaak zie je dat mensen geen aandacht besteden aan de signalen van hun lichaam, ze gaan gewoon door met belasten. Logisch als je bedenkt dat de meeste mensen al jaren tobben voordat ze bij mij komen. Anneloes was een ook zo’n typische ‘overbelaster’.

Eyeopener Anneloes lacht. ‘Weet je nog een van de eerste oefeningen die ik samen met jou deed? Ik vond het grappig om te doen, maar het was wel confronterend. Achteraf gezien was deze oefening echt een keerpunt voor mij. We stonden tegenover elkaar en deden telkens een stap dichterbij. Ik moest aangeven wanneer het niet meer aangenaam was. Zo gek, maar het kon me niets schelen hoe dichtbij je kwam. Mijn lichaam reageerde niet, ik voelde niets en sloot me af. Dit was echt een eyeopener.’

Bewust van je lijf ‘Het doel van het doen van dergelijke oefeningen is leren om contact te maken met je lichaam. Ga bewust na hoe je

reageert. Waarom reageer je zo en niet anders? Het frappante van deze specifieke oefening was het moment dat Anneloes weer achteruit liep. Ze ontspande zichtbaar en voelde zich opgelucht. Er gebeurde dus wel degelijk iets. Ze herkende het alleen niet,’ aldus Sander.

‘Ik zeg nooit “het komt goed”, maar meestal komt het goed.’ Toverwoord ‘Acceptatie is het toverwoord,’ legt Sander uit. ‘Accepteer je pijnklachten. Richt je op factoren waar je wél invloed op kunt uitoefenen en verander omstandigheden die de klacht in stand houden. Door samen doelen te stellen, te werken aan het (h)erkennen en respecteren van lichamelijke en psychische signalen en door het leren ontspannen, werk je toe naar een duurzame oplossing. Ik zeg nooit “het komt goed”, maar meestal komt het goed. Dat komt omdat we op een andere manier de klacht bekijken. Door dit ‘omdenken’ verandert de ervaring en de beleving van de klacht. Gevolg is dat er een verbetering optreedt in het dagelijks functioneren. Wat ik zo goed vond bij jou Anneloes, was dat je, ondanks dat de opbouwfase van het sporten relatief lang duurde, toch bleef doorzetten.’ Anneloes knikt. ‘Dat was voor mij de volgende eyeopener. Ik kwam erachter dat op bepaalde momenten juist je rust nemen zorgt voor meer vooruitgang.’

De psychosomatisch fysiotherapeut behandelt mensen met: • chronische pijnklachten • somatisch onvoldoende onverklaarde klachten (SOLK) • een depressie en/of angststoornissen • spanningsgerelateerde klachten, van stress tot een burn-out

Een afspraak maken met Sander of één van zijn collega’s kan heel gemakkelijk. Belt u naar tel. 036 - 545 41 11 of kijk op www.fysiozorggroepalmere.nl onder het kopje specialisaties.

06

zomer 2017

Sander Glandorff van gezondheidscentrum De Compagnie en Anneloes Japing

Korte lijnen Sander werkt nauw samen met andere zorgverleners uit gezondheidscentrum De Compagnie. ‘De praktijkondersteuner GGZ werkt in de kamer tegenover me en de manueel therapeut is mijn directe collega. Hulp is onder handbereik en de lijnen zijn kort. Daar plukken onze cliënten de vruchten van. Als blijkt dat bijvoorbeeld behandeling van de manueel therapeut nodig is dan is dat zo geregeld.’

Humor en kunde ‘Cliënten komen meestal via de huisarts bij mij op het spreekuur. Sommige zijn terughoudend want “mijn pijn is chronisch dus ik kom er nooit meer vanaf”. Anderen willen gewoon gemasseerd worden of verwachten praktische oefeningen zoals bij de fysiotherapeut. Zo was er laatst een meneer die zijn twijfels had over de behandeling. Dat kan, ik benader de klacht op een andere manier dan hij tot dan toe gewend was. In dit soort gevallen stel ik voor om samen de pijnklachten en de factoren die daar invloed

op hebben, op een rijtje te zetten en na drie behandelingen te evalueren hoe het gaat. In de meeste gevallen zijn de mensen dan ‘om’. Soms een hele kunst maar met kunde en humor kom je een heel eind,’ lacht Sander.

Hoe is het nu? Anneloes heeft Sander voor het laatst bezocht in april. ‘Het gaat langzamerhand beter met me. Ik heb minder pijn en meer energie. Voorheen moest ik, als ik een leuke dag in het verschiet had, de dag ervoor rust nemen en de dag daarna weer rekening houden met meer pijn en extra vermoeidheid. Nu ga ik daar beter mee om. Ik ken mijn grenzen en check dagelijks hoe ik me ‘echt’ voel. Daar is niets zweverigs aan hoor, dat doe ik gewoon tijdens het uitlaten van de hond. Ik wil niet meer terugvallen in mijn oude valkuilen. Voor het weggaan vist Anneloes nog een cadeautje uit haar tas voor Sander. Het is een doosje bonbons. ‘Dit wilde ik je nog geven, bedankt voor alles.’

www.zorggroep-almere.nl


Thuis kunnen blijven wonen met Zorg Plus Thuis

Nieuw bij Zorggroep Almere

Bij Zorggroep Almere merken wij dat er behoefte is aan een nieuwe vorm van zorg. Zorg die opname in een woonzorgcentrum voorkomt voor een ieder die graag thuis wil blijven wonen. Noreen Visch en Karin Huizing, medewerkers van de wijkverpleging van Zorggroep Almere, hebben zich ingezet om een nieuwe dienst op te zetten, speciaal voor deze mensen; Zorg Plus Thuis.

“Het liefst woont u gewoon thuis. In uw eigen, vertrouwde omgeving. Maar als u intensieve zorg nodig heeft en daarom een indicatie heeft gekregen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan lijkt de stap naar een woonzorgcentrum noodzakelijk. Toch hoeft dat niet het geval te zijn.

U bepaalt zelf welke hulp u wilt en behoudt zo dus de regie over uw leven. Uw partner en/of mantelzorgers worden ontlast en u kunt thuis blijven wonen. U bepaalt welke zorg u afneemt Per oktober 2017 starten wij vanuit de wijkverpleging van Zorggroep Almere met Zorg Plus Thuis. Er wordt u een Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT) aangeboden. U kunt zelf kiezen van welke zorg u gebruik wilt maken. Dit kan variëren van hulp bij het schoonmaken, hulp bij het koken, persoonlijke verzorging tot aan verpleging. U bepaalt dus zelf welke hulp

u wilt en behoudt zo dus de regie over uw leven. Uw partner en/of mantelzorgers worden ontlast en u kunt thuis blijven wonen.

Als u wilt komen wij bij u thuis voor een oriënterend gesprek Wij hebben al meerdere cliënten gesproken die nu op de wachtlijst staan om te verhuizen naar een woonzorgcentrum en zij zijn blij met dit nieuwe initiatief. Wellicht is het voor u of voor uw naaste ook interessant. U kunt ons altijd bellen als u vragen heeft of zich wil aanmelden. Dat kan door op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur te bellen naar telefoonnummer: 036 - 545 4660 of mailen naar zorgplusthuis@ zorggroep-almere.nl.

Voor wie is Zorg Plus Thuis geschikt?

Zorg Plus Thuis is voor mensen met een zogenaamde Wlz-indicatie die: • Thuis willen blijven wonen. • De partner/mantelzorger willen ontlasten. • Dementerend zijn of somatische klachten of chronische aandoeningen hebben. • Zelf de regie willen behouden en dus zelf willen bepalen welk type zorg er afgenomen wordt.

Karin Huizing (links) en Noreen Visch (rechts)

Als u wilt kunnen we bij u langskomen voor een oriënterend gesprek, vertellen wat de mogelijkheden zijn en de verbinding leggen met uw wensen.”

U wilt graag Zorg Plus Thuis ontvangen, en dan? • U kunt bellen om een afspraak te maken. Dat kan op

werkdagen via tel 036 - 545 4660. • Een verpleegkundige doet de intake en stelt samen met

u vast wat er nodig is om u zorg op maat te verlenen. Ook de mantelzorgers worden hierbij betrokken om alle wensen in kaart te brengen. • Wij inventariseren met u welke hulpmiddelen er nodig zijn zodat u veilig thuis kunt blijven wonen en de zorg veilig geleverd kan worden. • Voor Zorg Plus Thuis wordt een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd. U kunt hier meer over lezen op de website van het CAK (www.hetcak.nl).

www.zorggroep-almere.nl

zomer 2017

07


08

zomer 2017

www.zorggroep-almere.nl


U kunt bij ons terecht voor:

Huisartsenzorg •

• •

Huisartsenpraktijken in al onze gezondheidscentra met: - huisartsen - doktersassistenten - praktijkondersteuners somatiek - praktijkondersteuners GGZ - praktijkondersteuner GGZ jeugd - physician assistents Huisartsenpost in het Flevoziekenhuis Bloedprikken zonder afspraak of diagnostisch onderzoek bij Saltro in onze gezondheidscentra

Apotheken •

• • •

Wijkverpleging

Apotheken of uitdeelpunten in al onze gezondheidscentra Apotheek De Brug in het Flevoziekenhuis Apotheek Randstad Bezorgservice

• • • • • • •

Ouderenzorg

Vaste teams van wijkverpleegkundigen verspreid over heel Almere Gespecialiseerde gezinsverzorging/thuisbegeleiding Persoonlijk begeleider dementie Ambulante nachtzorg Technische Thuiszorg Verpleegkundigen (TTV) Verpleegkundige praktijk Longverpleegkundige in de wijk Zorg in de laatste levensfase

• • • • • • •

Prettig wonen en (intensieve) zorg in onze woonzorgcentra (Zelfstandige) aanleunwoningen Kortdurende (crisis)opname Dagbehandeling en beschermd wonen voor mensen met dementie Dagbesteding Cultuurgebonden woningen Sociotherapeutische leefmilieus

• •

in

• •

• • • • • •

Algemene en gespecialiseerde fysiotherapie Cesartherapie Paramedisch Centrum Diagnostiek (in gezondheidscentrum Het Noorderdok) Kinderfysiotherapie Ergotherapie Big Move Rugexpertisecentrum Groepstrainingen Fysio Online

gi

e

in g

nd

ew

ij k

W

8 w oo

• • •

Drie vaste verloskundige teams verspreid over Almere Centering Pregnancy Preall: Verloskundig samenwerkingsverband Zwangerschapscursussen

Specialistisch aanbod • • • • • • •

Specialist ouderengeneeskunde Psycholoog Maatschappelijk werk Fysiotherapeut Ergotherapeut Logopedist Diëtist

n

g zor

ce

Geriatrische Revalidatie (Flevoburen) • • • • •

Gevestigd aan de achterkant van het Flevoziekenhuis Medische kennis en kunde bij (ingewikkelde) revalidatievragen Samenwerking met orthopeden en cardiologen van het Flevoziekenhuis Samenwerking met de fysiotherapeuten van Zorggroep Almere 80% van de cliënten kan na revalidatie weer naar huis

Jeugdgezondheidszorg

Verloskundige zorg •

e o n nt n

eg

Fysiotherapie •

,1 nz or re v a li d g a tie c e n t r u m

ra

Astma/COPD Diabetes Hart- en vaatziekten Thuis met dementie Te hoge bloeddruk en cholesterol Angststoornissen Depressie

g

pl g e r pl e W ijk ven ver

he e

V er zo rgin

Zorgprogramma’s •

he nd

ere lm lA

20 ge zo

dheidscen zon t e G idscentra verspreid overra

Zorggroep Almere en GGD Flevoland werken intensief samen voor de beste zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar vanuit één organisatie: JGZ Almere. Samen bieden wij onder meer: - Consultatiebureaus in de gezondheidscentra van Zorggroep Almere - Opvoedadviseurs - School maatschappelijk werk

Psychosociale ondersteuning • • • •

Maatschappelijk werk Sociaal raadslieden Jongeren maatschappelijk werk Ondersteuning schuldstabilisatie

E-health • • • • •

Online afspraken maken Herhaalrecepten Internetconsult Mijn dossier inzien Laboratoriumuitslagen

Weet wat er speelt! Graag delen wij met u al het nieuws over uw gezondheidscentrum. Wist u bijvoorbeeld dat wij regelmatig informatiebijeenkomsten en cursussen organiseren, online klanttevredenheid onderzoeken en nieuwsbrieven versturen? De snelste manier om u te informeren is per e-mail. Blijft u ook graag op de hoogte? Geef dan uw e-mailadres door via www.zorggroep-almere.nl/mailadres (Geen zorgen, uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het nieuws vanuit uw gezondheidscentrum). www.zorggroep-almere.nl

zomer 2017

09


Prettig wonen in een woonzorgcentrum van Zorggroep Almere Archipel:

Castrovalva:

Bewoners voelen zich snel thuis in het sfeervolle Archipel. Dit woonzorgcentrum is gelegen naast het gezondheidscentrum van Archipel, midden in Literatuurwijk, en heeft een prachtig restaurant op de begane grond, restaurant De Ziel. Archipel beschikt over zelfstandige zorgwoningen, waar bewoners kunnen blijven wonen, ook als de behoefte aan zorg toeneemt. Voor mensen met dementie zijn er zes kleinschalige woonvoorzieningen waarbij iedere bewoner beschikt over een eigen slaapkamer.

In de wijk Tussen de Vaarten is het fijn wonen in Castrovalva, het moderne centrum voor wonen, zorg en welzijn. Dit centrum heeft vele voorzieningen in huis, zoals een gezondheidscentrum, restaurant en activiteitenprogramma’s. Tegelijkertijd ligt het accent op kleinschaligheid en huiselijkheid. Bewoners voelen zich hier snel thuis. Er is een woon- en zorgvoorziening voor dementerende bewoners. Elke bewoner heeft zijn eigen (slaap)kamer. Daarnaast zijn er ruime, gestoffeerde zorgappartementen voor mensen met een lichamelijke aandoening.

Meer informatie per woonzorgcentrum vindt u op www.zorggroep-almere.nl

De Kiekendief: Op een rustige plek in het centrum van Almere, vlakbij het stadshart, maar ook in de nabijheid van het Weerwater, is het prettig leven in woonzorgcentrum De Kiekendief. Dit centrum beschikt voornamelijk over éénkamerappartementen.

De Overloop:

Polderburen:

Woonzorgcentrum De Overloop staat in het oudste deel van Almere, namelijk in Almere Haven. De Overloop ligt vlakbij het winkelcentrum en vlakbij de haven, direct gelegen aan het Gooimeer. Het woonzorgcentrum bestaat uit éénpersoonsappartementen voor verzorging, verpleging voor mensen met een lichamelijke aandoening en appartementen voor dementerende ouderen. Daarnaast zijn er appartementen voor kortdurende opname en beschikt De Overloop over een appartement met een hospicefunctie. Verder is er een afdeling voor dagbehandeling.

Polderburen bestaat uit tien woningen, met ieder acht bewoners, die allen een eigen zit-slaapkamer hebben. In Polderburen kunt u op basis van uw leefstijl, gewoonten en wensen kiezen uit verschillende leefmilieus. Een concept waar Polderburen in 2016 de Planetree Award voor heeft mogen ontvangen. In twee woningen wordt speciaal aandacht gegeven aan de culturele achtergrond van de bewoners. Ook biedt Polderburen dagbehandeling. Dat betekent dat u één of meerdere dagen in de weekbij ons een dagprogramma volgt. Aan het eind van de dag gaat u gewoon weer naar huis. We bieden dagbehandeling gericht op mensen met vooral lichamelijke problemen, en dagbehandeling voor mensen met cognitieve problemen (hersenproblemen).

De Toonladder: In Muziekwijk vindt u een leefgemeenschap van ouderen, De Toonladder. Hier zijn wonen en zorg gescheiden zaken. De woning wordt gehuurd van de woningbouwvereniging en de zorg wordt ontvangen van medewerkers van De Toonladder in een gastvrije omgeving. Op het terrein van De Toonladder staan 160 woningen. Alle woningen hebben een ruime badkamer, een keuken en minstens één aparte slaapkamer. De Toonladder heeft een aantal appartementen voor mensen die minder of geen zorg nodig hebben. Een aantal andere woningen is geschikt voor cliënten die minder mobiel zijn en veel zorg nodig hebben. Ook is er een kleinschalige woonvorm, speciaal gericht op cliënten met dementie.

In een woonzorgcentrum van Zorggroep Almere bent u 24 uur per dag verzekerd van goede zorg.

Vizier:

Zephyr:

In Almere Poort, aan de rand van het Gooi net over de Hollandse brug, uitkijkend op Naarden en Muiderberg, staat woonzorgcentrum Vizier. De nadruk in Vizier ligt op huiselijkheid, veiligheid en vertrouwdheid. Het is een kleinschalig woonproject voor 21 dementerende bewoners. Het woonzorgcentrum is verdeeld over drie etages. Vanaf iedere etage is er een weids uitzicht. De drie wooneenheden kennen ieder zeven ruime appartementen. De appartementen zijn groter dan gebruikelijk en hebben een eigen badkamer en toilet, zodat onder voorwaarden, ook de partner mee kan verhuizen.

In een rustige omgeving in Almere Buiten, vlakbij de Oostvaardersplassen, vindt u het moderne Zephyr. In dit fraai vormgegeven maar kleine centrum voor wonen, zorg en welzijn bieden deskundige, betrokken medewerkers in een ongedwongen sfeer zorg aan de bewoners. Zephyr kent een beschermende woonvorm voor mensen met dementie. Op de begane grond zijn vijf woningen gelegen met ieder zes à zeven bewoners, waar een vast team warme en persoonlijke zorg verleent. De woningen liggen aan een prachtig aangelegde binnentuin waar bewoners heerlijk kunnen vertoeven. Op de eerste verdieping zijn 20 zelfstandige appartementen gevestigd.

Meer informatie over wonen in een woonzorgcentrum van Zorggroep Almere, of revalideren in Flevoburen vindt u op www.zorggroep-almere.nl Ook kunt u bellen met ons Klantservicepunt op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 036 - 545 4000.

Flevoburen, centrum voor geriatrische revalidatie: In Flevoburen kunnen oudere cliënten met een complexe revalidatievraag revalideren. Flevoburen is gevestigd in een vleugel van het Flevoziekenhuis. Het centrum biedt alle medische expertise die nodig is voor een zo goed mogelijk herstel. Tijdens het revalidatieproces worden cliënten getraind om zo zelfstandig mogelijk hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. De cliënten krijgen ondersteuning van een uitgebreid team van professionele zorgverleners, zoals een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, logopediste en psycholoog. Het verblijf in Flevoburen is tijdelijk, maximaal zes maanden. Van onze cliënten kan 80% na de revalidatie weer naar huis.

10

zomer 2017

www.zorggroep-almere.nl


Nieuw :

Samen zijn we goed op weg

Het Hartjes Spreekuur

“Onze kracht zit in het in het persoonlijke, wij nemen alle tijd voor onze patiënten en alle onderzoeken worden meteen gedaan, onze 24/7 bereikbaarheid voor patiënten en (huis)artsen, onze duidelijkheid en natuurlijk onze topkwaliteit.” Aan het woord is Menno Baars, cardioloog van Hartkliniek Almere. Kenmerken die er voor hebben gezorgd dat Baars en zijn collega’s tot de beste cardiologen van Nederland behoren (bron: Zorgkaart).

De verloskundigen van Zorggroep Almere zijn het Hartjes Spreekuur gestart. Een extra uur voor zwangeren, die om wat voor een reden dan ook, graag een keer extra het hartje van de baby willen horen.

Zeer gevraagde klinieken

Hartjes Spreekuur Zorggroep Almere telt drie verloskunde teams, team Geel, team Blauw en team Groen. Elk team maakt wekelijks een uur vrij voor zwangeren die graag een keer extra het hartje van de baby willen horen. Het is geen consult, maar even een moment om het hartje van de baby te horen. Bijvoorbeeld omdat er lange tijd tussen de controles zit of omdat net vandaag de ‘aanstaande oma’ op bezoek is en zij ook graag het hartje van de baby wil horen. Het kan ook ‘gewoon zomaar’. Het kost niets extra, er hoeft geen afspraak gemaakt te worden en het hoeft ook niet per se bij het eigen team. Een initiatief waarmee de verloskundigen van Zorggroep Almere hun cliënten van extra zorg en een extra gevoel van veiligheid willen voorzien.

Waar en wanneer Maandag

Hartkliniek Almere, Duitslandstraat 1, Almere-Poort. (www.hartkliniek.com) is te bereiken via tel. 088 - 500 2000

van 16.00 tot 17.00 uur

in gezondheidscentrum De Compagnie, Balistraat 1 op oneven weken in de gezondheidscentrum De Driehoek, Allendestraat 42 (team Blauw) op even weken Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur in gezondheidscentrum De Notekraker, Wim Kan plein 1 (team Geel) Vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur in Castrovalva, Juan Grisstraat 50 (team Groen). De drie teams van verloskundigen v.l.n.r.: Kalinka van Vehmendahl, Elk team maakt wekelijks een uur Ina Röder, Alice Bravo, Diana vrij voor zwangeren die graag een Mouissie, Amanda Verheul, Nienke Stam, Jacqueline Smit, keer extra het hartje van de baby Deborah Gerrits, Annelies willen horen. Jonker, Pauline Sampiemon, Sonja Koster en Lorraine Begbie.

Inmiddels zijn er 6 vestigingen en bestaat het team uit 8 cardiologen die, naast een schat aan ervaring, ieder eigen topspecialisaties hebben. “Met die bijzondere knowhow is ons aanbod veel breder dan de meeste ziekenhuizen. Voor grote interventies zoals hartoperaties werken wij samen met het OLVG in Amsterdam (dotteren), UMC Utrecht en AMC (bypassoperaties). Maar als het gaat om kortere opnames werken wij natuurlijk samen met het prima Flevoziekenhuis dicht in de buurt van de patient”, aldus een trotse Menno. Hij vervolgt: “Er sterven jaarlijks meer vrouwen dan mannen aan een hartziekte. Dat is de reden waarom wij in onze kliniek vooral ook specifieke aandacht besteden aan vrouwen. Bij vrouwen worden namelijk klachten nogal eens ten onrechte toegeschreven aan stress of de overgang. Daarom hebben wij de noodzakelijke vrouwspecifieke kennis: Via een eenmalig consult, soms uitgebreid met een dagopname, kunnen wij bij vrouwen met vage klachten zeer snel en doeltreffend een hartprobleem uitsluiten of aantonen”. Menno is tevreden over de samenwerking met Zorggroep Almere. “Huisarts zijn, is een complex beroep. De huisarts moet echt van alle markten thuis zijn. Wat wij met deze samenwerking hebben geleerd is dat wij, net als de huisarts, het totaalplaatje moeten bekijken, dus ook de leefomstandigheden en de leefstijl van iemand. Zo gaan wij steeds vaker met de huisarts mee visite rijden bij de patient thuis.” Op verzoek bezoekt Menno ook de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. Samen nemen zij de patiënten met een achtergrond van bijvoorbeeld boezemfibrilleren door om te kijken of aanvullend onderzoek nodig is. Menno: “Samen toetsen wij de bestaande patiënten aan de nieuwste richtlijn. Dan blijkt soms toch dat de medicijnen beter ingesteld kunnen en moeten worden.” Een patiënt is vrij om de cardioloog te kiezen waar hij/zij zich prettig bij voelt en dat kan dus gewoon het Flevoziekenhuis zijn, maar iemand kan in plaats daarvan ook naar HartKliniek gaan. Voor de kosten maakt het niets uit. Zorg met veel meer aandacht in Hartkliniek kost namelijk precies evenveel als standaardzorg in een ziekenhuis.

Deze huis-aan-huis krant verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 74.500 exemplaren. De volgende uitgave verschijnt april 2018. Wilt u graag uw suggesties of mening delen over deze uitgave? Dan kunt

www.zorggroep-almere.nl

u ons bereiken via het e-mailadres communicatie@zorggroep-almere.nl of via telefoonnummer 036 - 545 4004.

Redactie Frédérique Mensink, 036 - 545 4004 Manon Kastermans, 036 - 545 4133

U kunt zich ook altijd wenden tot onze centrale cliëntenraad. Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres: ccr@zorggroep-almere.nl.

Uitgever BC Uitgevers BV Postbus 416, 8600 AK SNEEK

Bladmanager/advertentieverkoop Digna Schoonen, 06 - 44 20 99 10 Opmaak BC Uitgevers BV Hannique de Jong Nanno van Leeuwen

zomer 2017

Colofon

www.verloskundealmere.nl

11


Bezoek de Kraammarkt op zaterdag 4 november! De Kraammarkt op zaterdag 4 november van 10.00 tot 15.00 uur staat dit jaar in het teken van ‘Ontspannen en gezond bevallen’. Verloskundigen, kraamzorgorganisaties en vele anderen geven deze dag informatie over baringshoudingen, pijnbestrijding, gezond eten, bewegen, mindfulness, verzorging moeder en kind en nog veel meer. De afdeling Verloskunde verzorgt die dag rondleidingen op de kraamsuites. Volg ons op facebook.com/kraammarktalmere of op www.kraammarktalmere.nl

Vind jij zaterdag 30 september je baan in 1 dag? Ben jij (gespecialiseerd) verpleegkundige, gipsverbandmeester, OK-assistent of anesthesiemedewerker? Of wil je daarvoor een specialistische vervolgopleiding volgen? Het Flevoziekenhuis organiseert op zaterdag 30 september het evenement ‘Vind je baan in 1 dag’. Doe de capaciteitentest, doorloop het rollenspel, overtuig ons in een selectiegesprek en neem een kijkje op de afdeling. Het Flevoziekenhuis is een fijne plek om te werken. Vakmanschap wordt gewaardeerd en er is ruimte om persoonlijk te groeien. We werken professioneel met elkaar samen; veel collega’s kennen elkaar, over de afdelingen heen. Regelmatig roemen medewerkers en artsen in opleiding het laagdrempelige contact. We zijn een ziekenhuis waar mensen met plezier werken. En jij bent als nieuwe collega van harte welkom! Solliciteer uiterlijk 17 september op een van onze vacatures en wie weet loop jij 30 september aan het eind van de dag met een contract de deur uit!

www.flevoziekenhuis.nl/vindjebaanin1dag

Verhoogde PSA-waarde niet altijd verontrustend Onze urologen zien veel mannen met een verhoogde PSA-waarde. Dat kan van alles betekenen: een vergrote prostaat of een ontsteking, maar het kan ook prostaatkanker zijn. Niet agressieve prostaatkanker wordt niet behandeld maar ‘gevolgd’. Helaas bestaan er ook agressieve vormen die behandeling noodzakelijk maken. De urologen werken daarbij samen met hun collega’s in het AMC en VUmc. “Ik kreeg rond mijn vijftigste plasklachten. Omdat mijn PSA licht verhoogd was, volgde jaarlijks controle door de huisarts. Toen in 2013 weefselonderzoek werd gedaan, bleek dat ik prostaatkanker had. Ik ben geopereerd en kom voor controle bij de uroloog. Ik bespreek alles met haar, ik ben de schaamte voorbij. De uitslagen zijn nu goed, ik hoef pas over een jaar terug te komen. Het lijkt erop dat ik honderd procent ben genezen.” Jim Mackie

www.zorggroep-almere.nl

Zorggr almere krnt 2017 2  
Zorggr almere krnt 2017 2  
Advertisement