Page 1

SpreekWijzer h e t i n f o r m a t i e m a g a z i n e v a n Z o r g B r e e d nummer 3 I augustus 2015

Zomereditie! Renovatie krijgt gestalte Mondzorg


a lg e m e e

nnieuws

COLOFON

INHOUDSOPGAVE

Redactie-adres Postbus 24, 2900 AA Capelle a/d IJssel Tel. 010 25 88 155 Fax 010 450 67 51 info@zorgbreed.nl www.zorgbreed.nl

Terras Grand Café

Redactie Lia Terlouw Daniëlle Verhaar

1

Frequentie Dit magazine verschijnt 4x per jaar Oplage 1.450 exemplaren Uitgeverij BC Uitgevers BV, Sneek Tel. 0515 429 429 Advertentieverkoop Digna Schoonen Tel. 0515 429 424 Vormgeving / opmaak Hannique de Jong

n o f o l o C Kopij voor de uitgave van november 2015 kunt u tot uiterlijk 19 oktober 2015 digitaal aanleveren via info@zorgbreed.nl, onder vermelding van kopij Spreekwijzer.

1 I augustus

14

Vrijwilligersnieuws/Cliëntenraad

2

Verbouwing Rozenburcht

3

Verhuizing cliënten Roo van Capelle

15

Op stap in eigen huis

4

Intentieovereenkomst

17

PV “Time Out”/Zomerfeest

18

Lekker, de zon?

19

Even voorstellen: Tilly van den Engel

21

Clown op de afdeling/ Van Capellen Stichting

22

Financiën en control/ kennismaking Marion Horstink Mondzorg bij ZorgBreed

Fotografie Medewerkers ZorgBreed

Dag van de Medewerker/ Opleidingsbureau

5 6

Voorjaarsmarkten

7

Theater & amusement/Eefies

8

Bewaarwijzer

10 t/m 13

TERRA S GRAND C AFÉ

Zomer update

Nu de zomer er weer aankomt en het heerlijke zonnetje weer tevoorschijn komt, een kleine update over het voorterras van het Grand Café. Het terras is voor iedereen toegankelijk, medewerkers die van het terras gebruik maken vragen wij echter wel om hun medewerking: • Graag eigen spullen en etensresten opruimen, eigen eten is toegestaan; • Als het terras vol zit graag je plaats afstaan aan externe gast of cliënt; • Kies je gespreksonderwerpen zorgvuldig en praat discreet; • Toon respect voor iedereen die op het terras zit en werkt.

Voor iedereen toegankelijk


e v r ij w il li g

rsnieuw

s

VRIJWILLIGERSNIEUWS Bij het uitkomen van de Spreekwijzer staan we aan de vooravond van een roerige tijd voor ZorgBreed, niet alleen voor cliënten, hun familie en zaakwaarnemers, maar ook voor personeel en vrijwilligers. Voor de vrijwilligers zijn bijeenkomsten georganiseerd, waarin aandacht is geweest voor de renovatie van Verpleeg- en zorgcentrum Roo van Capelle en de reorganisatie. De activiteiten voor onze cliënten gaan gewoon door, al kan het door de zomervakantieperiode voorkomen dat er geen vervanging is voor vrijwilligers die op vakantie gaan. Ook vrijwilligers willen natuurlijk wel eens genieten van een poosje zonder verplichtingen. Meestal neem ik in de Spreekwijzer een tak van vrijwilligers onder de loep. Dit keer wil ik u iets vertellen over het internetcafé in de Roo van Capelle en in de Rozenburcht. Dit wordt gedaan door een groep vrijwilligers die u op vaste tijden wegwijs kunnen maken in de wereld van de computer. U kunt hier niet alleen de basiskennis opdoen over computeren, maar ook leren

c li ë n t e n n

communiceren met mensen die heel ver weg wonen wat vooral leuk is als u familie op afstand heeft wonen. Daarnaast is het natuurlijk ook altijd leuk om gewoon eens een spelletje te doen. Indien u interesse heeft vraagt u dan eens aan de receptie op welke dagen/tijden deze vrijwilligers in huis zijn en of er plek is om uw kennis uit te breiden. Onder het genot van een kopje koffie of thee zal men u dan wegwijs maken in de digitale wereld. Weet dat u welkom bent! Rest mij u allen nog een hele fijne zomer te wensen en voor degene die op vakantie gaan, geniet ervan en ik hoop u heelhuids terug te zien.

ieuws

NIEUWS VAN DE CLIËNTENRA AD De cliëntenraad is uitgebreid met twee nieuwe leden! Dhr. Westerbaan is namens de PG cliënten Roo van Capelle en dhr. Vennink namens de cliënten ZorgBreed Thuis toegetreden. Dit is een zeer waardevolle toevoeging, waar de cliëntenraad dan ook zeer content mee is. Door de cliëntenraad is een werkplan opgesteld. Nu de cliëntenraad op sterkte is, is het de bedoeling de aandachtsgebieden onder de leden te verdelen. Het werkplan is een belangrijke stap in verdere professionalisering van de cliëntenraad. Een bijkomende goede ontwikkeling is dat inzichten en werkwijze zoals aangegeven in het werkplan, ook leiden tot agendapunten die de CR aanlevert in de maandelijkse vergadering met de bestuurder.

augustus I

2


a lg e m e e

nnieuws

VERBOUWING IN DE ROZENBURCHT, WERKEN A AN EEN BETERE LEEFOMGEVING In de maand juni werd voor mensen met dementie in de Rozenburcht (afdelingen Dijk en IJssel, Raadhuys en Gemaal, Oude Plaats en Keeten) een kleine verbouwing uitgevoerd. Reden van deze verbouwing is de leefruimte voor de cliënten van deze afdelingen te optimaliseren. Omdat de financiële middelen beperkt zijn is ervoor gekozen met deze verbouwing twee aanpassingen te doen. Allereerst werd de toegangsdeur naar de afdeling verplaatst zodat er nu nog maar één deur is. Het voordeel hiervan is dat cliënten nu kunnen rondlopen zonder dat ze een gesloten deur tegen komen. Doordat er nu één voordeur per etage is, ontstaat op elke etage een kleine hal die is toegevoegd aan de leefruimte voor de bewoners (zie ook de foto’s). Een tweede verandering is dat de deur tussen beide huiskamers verwijderd is en de doorgang is verbreed. Dit is gedaan om bewoners in staat te stellen eenvoudiger van de ene naar de andere ruimte te bewegen. Elkaar passeren kan nu bijvoorbeeld zonder gevaar. Bijkomend voordeel is dat de gehele ruimte lichter is geworden en dat ook eenvoudiger vanuit de ene kamer in de andere kamer kan worden gekeken. Verbouwen was de eerste stap De verbouwing, die overigens zeer soepel verliep, is de eerste stap op weg naar verbetering van de leefruimte voor de cliënten. In de maand juli zal samen met familieleden van cliënten verder nagedacht worden over wenselijke en soms noodzakelijke verbeteringen van de afdelingen. Hierbij is het uitgangspunt dat vanuit de persoon met dementie gedacht wordt. Het streven is om te komen tot een meer huiselijke, logische en veilige woonomgeving. Van groot belang is de samenwerking tussen familieleden en medewerkers bij de verdere vormgeving en uitvoering van de plannen. In de volgende editie van de Spreekwijzer hopen we u meer te kunnen laten zien van de veranderingen.

3 I augustus


c li ë n t e n n

ieuws

OP STAP IN EIGEN HUI S! Tijdens de verbouwing van het kleinschalig wonen waren er enkele dagen dat het niet prettig was om op de groepen te verblijven. Voor een ieder die wel eens een verbouwing heeft meegemaakt zal dit herkenbaar zijn, allemaal stof en herrie van de boormachine. Cliënten moesten deze dagen van de afdeling af. In samenwerking tussen zorg en activiteitenbegeleiding zijn hier gezellige dagen van gemaakt. Drie weken achter elkaar was een etage aan de beurt. Uiteindelijk hoefden, door het vlotte werken van de bouwvakkers, de cliënten maar één dag van de afdeling. Een dag vroeg opstaan zodat iedereen op tijd aan het speciale ‘verbouwontbijt’ kon aanschuiven. Voor cliënten waarvoor het teveel zou worden om uit het dagelijkse ritme te gaan, was er de mogelijkheid om de dag op een andere groep door te brengen. In ’t Gelach op de eerste etage stond een luxe ontbijt klaar met croissantjes, broodjes, eieren en vers geperst sinaasappelsap.

Om de beweging er in te houden ging iedereen daarna aan de overkant in de activiteitenruimte een kopje koffie drinken en werd met elkaar een gezellige activiteit uitgevoerd zoals geheugentraining. Ook aan de lunch was extra aandacht besteed. In het Grand Café werd de tafel gedekt voor een speciale lunch. Na een moment van rust gingen de cliënten weer met elkaar naar het Gelach en het Veerhuis. In de middag was er een gezellige borrel, er werd gesmuld van een advocaatje en een bitterbal. De keuken had als afsluiter van de dag voor een lekkere maaltijd gezorgd waarna iedereen weer in alle rust de ‘verbouwde’ afdeling kon gaan bewonderen.

augustus I

4


personee

ls n i e u w s

FINANCIËN EN CONTROL Gezien de onderbezetting van de functie financiën en control is besloten tot de tijdelijke aanstelling van een financieel manager. Uit een aantal kandidaten is de keus gevallen op Marion Horstink, een ervaren controller en manager bedrijfsvoering. Marion Horstink zal als financieel manager de controller en EAD aansturen. Marion Horstink vervangt Wout de Bruin in het managementteam van ZorgBreed.

MARION HORSTINK, MANAGER FINANCIËN Sinds half juni ziet u een nieuw gezicht op de financiële afdeling (EAD): Marion Horstink. Een korte kennismaking met haar.

Kun je iets over jezelf vertellen? Ik heb HEAO Bedrijfseconomie gedaan en later tijdens mijn werk de post-HBO opleiding Qualified Controller HOFAM. Ik heb inmiddels ruime ervaring als business controller en manager financiën. Ik ben begonnen in de commerciële wereld, maar kies sinds enige tijd bewust voor zorgorganisaties en de not-for-profitsector; uiteindelijk trekt me die maatschappelijke kant toch steeds meer. Ik ben 51 en woon met partner en kater Daan aan de rand van Den Haag in een karakteristiek twintiger jaren pand. Lekker tuinieren in onze tuin is voor mij ontspanning. Soms trek ik er op uit met mijn motor, hoewel ik daar niet meer zoveel aan toe kom de laatste tijd. Ik werk als vrijwilliger bij de Scouting in Den Haag; uiteraard als penningmeester vanwege mijn financiële achtergrond. Verder genieten wij van korte stedentripjes en langere Verweggistanvakanties. Afrika is bij mij favoriet vanwege de beestjes en de natuur. Maar Italië en Griekenland vind ik ook heerlijk. Daarnaast houden wij erg van koken en lekker lang tafelen. Wij kokkerellen altijd samen èn… dat gaat zonder herrie in de keuken. We maken zeker drie à vier keer per week iets nieuws. En omdat mijn partner vinoloog is, drinken we daar graag een passende wijn bij. Echt samen genieten! Wat ga je doen bij ZorgBreed? Ik vervul de functie van Manager Financiën. Aanleiding hiervoor is de noodzaak om de financiële afdeling tijdelijk extra te versterken. De komende periode is belangrijk voor ZorgBreed en er staat veel te gebeuren. Kijken wat kan en 5 I augustus

Marion wat verantwoord is, daar gaat het nu om. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht moeten goed op de hoogte zijn van alles om hun strategie te bepalen voor een gezonde toekomst van ZorgBreed. Goede financiële rapportages en een gedegen plan van aanpak zijn cruciaal in zo’n situatie.


Ik ondersteun daarmee onder meer RvB-voorzitter Lodewijk de Beukelaar. Maar ook de locatiemanagers hebben nog betere informatie nodig. Zo zijn ze sneller op de hoogte en kunnen ze de zaken nog efficiënter aanpakken. Daarnaast ga ik me ook bezighouden met de reorganisatie en de herhuisvesting/ renovatie. Wil je nog iets melden aan de medewerkers? Overal in de zorgsector zie je grote veranderingen. Het zijn turbulente tijden die veel van collega’s vergen. Ik heb al jarenlang ervaring met

c li ë n t e n n

financieel management, maar ook met veranderprocessen in organisaties. Ik ben iemand die heel sterk mensgericht is. Ik wil het beste uit mensen halen en mensen daar inzetten waar hun krachten liggen. Samen komen we er altijd uit en mijn deur staat altijd open! Tenslotte: werken bij ZorgBreed voelt voor mij als thuiskomen; letterlijk. Mijn ouders hadden vroeger een kleinschalig verpleeg- en verzorgingstehuis in Zutphen. Wij woonden daar ook. Ik ben dus tussen de bejaarden opgegroeid, hielp de zusters af en toe met kleine klusjes. Mijn moeder heeft de opleiding Verpleegkundige A gedaan en mijn zus is Verpleegkundige Z. Mijn broer is huisarts. Ik ben ook ooit gestart met HBO-V, maar kreeg toen last met mijn ogen en moest helaas stoppen. Ik koos uiteindelijk voor de HEAO en heb daar nog geen moment spijt van gehad. Nu ben ik dus weer terug bij mijn ‘roots’ en dat voelt goed.

ieuws

MONDZORG BIJ ZORGBREED Ouder worden heeft invloed op het hele lichaam, waaronder het gebit. Ook eetgewoontes veranderen naarmate iemand ouder wordt. Door deze veranderingen is het erg belangrijk om het gebit goed te blijven verzorgen. Regelmatig voor controle naar de tandarts gaan hoort daarbij. Ook voor wie een kunstgebit heeft. In het najaar gaat ZorgBreed samenwerken met MondZorgPlus, per 1 september a.s. is een overeenkomst gesloten. De organisatie MondZorgPlus biedt op persoonlijke wijze mondzorg aan ouderen in zorgcentra. Het uitgangspunt is dat de mondzorg verleend wordt in de vertrouwde omgeving van de cliënt, het eigen appartement.

augustus I

6


a lg e m e e

nnieuws

VOORJAARSMARKTEN BIJ ZORGBREED Op 29 mei vond de traditionele voorjaarsmarkt plaats in Roo van Capelle en 9 juni op locatie Rozenburcht. Gezellige kraampjes met onder andere bloemen en cadeauartikelen. In de Roo van Capelle kon men bij de Rollie stand terecht voor reparatie van de rollator, of de aanschaf van een nieuwe rollator. In Roo van Capelle werd de markt afgesloten met de traditionele loterij. Er waren vele mooie prijzen, mede mogelijk gemaakt door de standhouders van deze dag. In Rozenburcht hadden we onze eigen quiz master, vrijwilliger Cees Dortland, die de gehele dag enthousiast aan het rad van avontuur heeft gedraaid samen met Dick Barbier, ook vrijwilliger bij ZorgBreed. Hierbij werd zelfs een complete pannenset verloot!

7 I augustus

Mede dankzij de inzet van verschillende vrijwilligers zijn de markten goed bezocht door cliĂŤnten. Ook hebben veel buurtbewoners een bezoekje gebracht aan de markten. De opbrengst van de loterij en het rad van avontuur komt ten goede aan de activiteiten voor de cliĂŤnten van ZorgBreed.


c li ë n t e n n

ieuws

TH EA TER & A M US EMENT Afgelopen maanden hebben er weer gezellige en mooie muzikale middagen plaatsgevonden in Roo van Capelle en Rozenburcht. Toegankelijke, licht klassieke muziek werd ons gebracht door Philomela. Menigeen heeft hier met veel plezier rustig naar geluisterd. Vocalgroupe WE bracht ons wat moderne muziek. Met bekende meezingers en musical liedjes zowel Engels als Nederlandstalig. Optredens Rozenburcht: 8 augustus 14.00 uur: Rotterdamse liedjes 12 september 14.00 uur: Swing Voices Optreden Roo van Capelle: 30 juli 14.30 uur: Peter Dons

Kaartjes via de rece ptie, inclusief 1 consumpti e Cliënten e n familie: € 2,50 Bezoekers : € 4,00

POSTPROJECT EEFIE S Post maakt blij! Vanuit dit idee zijn we met Eefies begonnen met het schrijven van kaarten naar oudere mensen. Veel oudere mensen vinden het bestaan soms best eenzaam, zomaar een kaartje of brief kan hierin, al is het even, verandering brengen. Er is een samenwerking gestart tussen Eefies en locatie Rozenburcht. In samenwerking met Eefies hebben we cliënten gekoppeld. Cliënten hebben door middel van een uitnodiging aan kunnen geven of ze deel willen nemen aan dit project. Hierbij kon men aangeven om men het fijn vindt post terug te schrijven, of simpelweg wil genieten van het postmoment. Op het kleinschalig wonen zullen de cliënten eens per 3 maanden post ontvangen van een basisschool klas. Hierbij gaat het vooral om het fijne postmoment. U kunt zich als cliënt van de Rozenburcht nog altijd aanmelden mocht u ook graag post ontvangen. Als familie of vrijwilliger kunt u zich aanmelden als u het fijn vindt om iemand in Nederland blij te maken met een kaartje. Voor vragen kunt u terecht bij de activiteitenbegeleiding Rozenburcht.

augustus I

8


9 I augustus


a lg e m e e

B E W A A R WI J Z E R

nnieuws

SLUIT UW DEUR AF

BRANDVEILIGHEID Wij beschikken over een automatisch brandmeldsysteem dat reageert op de rookmelder die in uw appartement hangt. Wanneer er brand uitbreekt in of dichtbij uw appartement reageert de rookmelder. Bij rookvorming ontstaat er een melding bij de brandweer in het automatisch brandmeldsysteem. Als op de rookmelder brand wordt gesignaleerd gaat er een klein rood lampje branden. In de Rozenburcht klinkt er een akoestisch signaal. Er zal onmiddellijk actie worden ondernomen. Door allereerst polshoogte te nemen op de plaats waar het signaal vandaan komt. Door de directe melding is de brandweer al onderweg. Wat moet u doen als er brand ontstaat in uw appartement? Verlaat direct uw appartement en sluit de deur (uw deur houdt de eventuele brand gedurende een bepaalde periode tegen). Probeer niet in paniek te raken, maar waarschuw personeel. Ga niet zelfstandig van de afdeling af, de liften werken niet! Volg instructies op van het personeel. Natuurlijk is voorkomen beter! Daarom is het verboden om in bed te roken en mogen geen kaarsen en waxinelichtjes in de appartementen worden aangestoken. Indien u medicinale zuurstof gebruikt dient u extra alert te zijn.

De locaties van ZorgBreed zijn vrij toegankelijk. Wij adviseren u daarom uw appartement altijd af te sluiten. Op alle zorgappartementen staat een kluis, waarin u geld en waardevolle spullen kunt bewaren. ZorgBreed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding hiervan. Wij adviseren u bij (vermeende) diefstal altijd aangifte te doen bij de politie.

MELDINGEN INCIDENTEN CLIËNTEN (MIC) Wij hanteren een systeem om incidenten en gevaarlijke situaties met cliënten te registreren. Maandelijks worden deze meldingen beoordeeld en waar nodig worden maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

ZACHTJES RIJDEN Scootmobiel/elektrische rolstoelgebruikers dienen bij binnenkomst de laagste stand in te schakelen en stapvoets te rijden. Voor onze locaties geldt dat er geen scootmobielen op de afdeling mogen. Deze dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangewezen plaatsen. Op medische gronden en met schriftelijke toestemming van de locatiemanager kan hiervan worden afgeweken, scootmobiels moeten dan worden geparkeerd in het appartement van de desbetreffende cliënt.

VEILIGHEID BINNEN UW APPARTEMENT: GEBRUIK HALSALARM Het halsalarm werkt alleen in uw eigen appartement (dus niet op de gang en in de algemene ruimtes). U dient ervoor te zorgen dat het halsalarm binnen handbereik is (laat het ’s nachts niet aan uw rollator of rolstoel hangen). De alarmering van het halsalarm wordt iedere maand getest door de medewerkers van de afdeling.

ROKEN Wat roken betreft zijn wij gebonden aan wettelijke regelingen. Roken is alleen toegestaan in het eigen appartement en in de daartoe aangewezen ruimten.

9 I november

Haal deze pagina’s vol nuttige informatie uit de Spreekwijzer!

november februari

I

9


s BalgeEmeenW A R WI J Z E R n i e u wA

HUISDIEREN

GIFTEN AAN ZORGBREED

Het houden van huisdieren is toegestaan. (Voorwaarden hiervoor zijn beschreven in het huisreglement). Binnen de Verpleeg- en zorgcentra geldt een verplichting tot aanlijnen van honden (korte lijn).

De Belastingdienst heeft ZorgBreed aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt uw gift aftrekken van de belasting en ZorgBreed kan de bijdragen ten volle benutten voor het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de Roo van Capelle en in de Rozenburcht. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl en zoek op ANBI. • U kunt een gift storten op bankrekeningnummer 50.28.80.120 t.n.v. ZorgBreed; • U kunt een periodieke schenking doen of ZorgBreed opnemen in uw nalatenschap: Voor deze beide schenkingen geldt dat zij onder bepaalde voorwaarden, te vinden op www.belastingsdienst.nl/giften, aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. • U kunt uw bedrijf een sponsorcontract aan laten gaan met ZorgBreed. Voor de verschillende mogelijkheden kunt u contact opnemen met één van de leden van de Raad van Bestuur, telefoon 010 25 88 148.

CLIËNTENRAAD Komt op voor de algemene belangen van alle cliënten van ZorgBreed in Roo van Capelle, Rozenburcht en ZorgBreed Thuis. De Cliëntenraad heeft over een aantal onderwerpen advies- en verzwaard adviesrecht en voert zo’n 5 à 6 maal per jaar overleg met de directie over beleid en beleidsvoornemens. Periodiek vindt overleg plaats met het lid van de Raad van Toezicht dat het aandachtsgebied Cliëntenraad in portefeuille heeft. In iedere Spreekwijzer treft u een verslag aan van de punten die besproken zijn tijdens de overleggen.

EIGEN BIJDRAGE Uw eigen bijdrage, het deel van de kosten die u in een zorginstelling zelf moet betalen, is afhankelijk van uw verzamelinkomen. Dit wordt geregeld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u zelf uw eigen bijdrage berekenen. Meer informatie vindt u op onze website, in de brochure ‘Eigen bijdrage Zorg met Verblijf’.

MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN De missie, visie en kernwaarden van ZorgBreed zijn vastgelegd in ons strategisch meerjarenbeleidsplan 2014 - 2016. Het plan is geplaatst op alle digitale portalen. Een papieren exemplaar kan worden opgehaald bij het secretariaat.

I

februari

BLIJVEN OVERNACHTEN ZorgBreed heeft een logeerbed beschikbaar. Vraagt u voor beschikbaarheid het verantwoordelijke hoofd van de locatie naar de mogelijkheden. (Soms zijn hier kosten aan verbonden). Het bed wordt geplaatst in het appartement van de cliënt.

Haal deze pagina’s vol nuttige informatie uit de Spreekwijzer!

november

I

10


B E W A A R WI J Z E R SPREEKUREN ROO VAN CAPELLE EN ROZENBURCHT Met vragen en mededelingen ten behoeve van de cliënten kunt u terecht op de afdeling. U kunt deze bereiken via de centrale nummers. In verband met de verzorging van onze cliënten verzoeken wij u, behoudens zeer dringende zaken, te bellen tussen 11.00 uur en 15.30 uur. Voor specifieke medische vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend arts.

FAMILIE/ CLIËNTBESPREKINGEN In iedere Spreekwijzer treft u data aan voor familie/cliëntbesprekingen die per afdeling worden gehouden.

KLACHTEN Een klacht ontstaat vaak in de directe relatie tussen cliënt en zorgverlener (lees hierbij voor cliënt ook zijn formele zaakwaarnemer/bewindvoerder). Wanneer u een klacht heeft kunt u hier op een aantal manieren mee om gaan: De klacht uitspreken naar de zorgverlener In de meeste gevallen kunnen klachten en ongenoegens worden opgelost door deze zo spoedig mogelijk naar elkaar uit te spreken. Door op korte termijn met de zorgverlener contact te zoeken om uw klacht of ongenoegen te bespreken zal veelal een oplossing worden gevonden die voor alle partijen acceptabel is. Bemiddeling via de klachtenfunctionaris Komt u er samen niet uit, dan kan de klachtenfunctionaris informeren en adviseren over de verschillende manieren waarop een klacht kan worden ingediend en de werkwijze van de klachtenregeling. Ook verwijst de klachtenfunctionaris klager indien gewenst door naar de juiste persoon of instelling. Daarnaast bewaakt de functionaris de afwikkeling van klachten en kan een bemiddelende rol spelen tussen klager en ZorgBreed. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via onze algemene telefoonnummers. Correspondentie kan aan het secretariaat worden gericht via Postbus 24, 2900 AA Capelle aan den IJssel.

ZORGKAART

Bij de klachtencommissie ZorgBreed beschikt over een klachtenreglement en is aangesloten bij de klachtencommissie Rijnmond. Wij stellen er prijs op als u uw ervaringen met onze organisatie meldt op www.zorgkaart.nl.

Door deze klachtencommissie is vastgelegd op welke wijze er met klachten omgegaan wordt indien de gang naar de klachtencommissie gemaakt wordt. Wilt u in het bezit komen van een klachtenreglement dan kunt u via het secretariaat een exemplaar verkrijgen of laten toesturen (tel. nr. 010 25 88 148).

Haal deze pagina’s vol nuttige informatie uit de Spreekwijzer!


B E W A A R WI J Z E R I N Z I C H T I N D E O R G A N I S AT I E Algemeen

Naam Functionaris

Directeur / Voorzitter Raad van Bestuur a.i.

Lodewijk de Beukelaar

Secretariaat

Lia Terlouw (directiesecretaresse), Suzanne Verweij (secretaresse locatiemanagers)

Human Resource Management, opleidingen en salarisadministratie

Jørgen van Overbeek (manager HR), Carla de Greef, Carry Pocorni

Economisch Administratieve dienst

Marion Horstink (manager financiën), Wout de Bruin (controller), Elly Hoogendoorn, Willem Sparnaaij (cliëntenadministrateur)

Klachtenfunctionaris / aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld & Ouderenmishandeling

Karin Tahapary

Coördinator Activiteitenbegeleiding

Marleen Granneman

Coördinator vrijwilligers

Mieke van Leeuwen

Locaties Roo van Capelle Locatiemanager

Netty de Vreede

Teammanager zorg somatiek / ZB Thuis

Yvon Strijdhorst

Teammanager zorg PG / GGZ

Irma Baijense

Rozenburcht Locatiemanager

Kees Schriek

Teammanager zorg Kleinschalig Wonen (KSW)

Wendy Oosterwijk

Teammanager zorg somatiek

Tilly van den Engel

Teammanager facilitair bedrijf (alle locaties)

Esther Spoelstra

Verpleegkundige avond- en nachthoofden

Peter Harrand, Lammy Benard, Jolande Roes, Rens Schieman, Francisca vd Berg

12 I februari

Haal deze pagina’s vol nuttige informatie uit de Spreekwijzer!

november

I

12


personee

ls n i e u w s

DAG VAN DE MEDEWERKER!

NIEUWS VAN HET OPLEIDINGSBUREAU Geslaagd Whitney Dompig, Petra Zwartbol, Devon Rijndertse en Senay Palit hebben hun diploma VIG behaald. Alle medewerkers van de keuken en horeca hebben de allergenentraining succesvol afgerond.

Op 12 mei staat de hele zorgwereld stil bij de medewerkers. Wat van oorsprong de dag van de verpleging is, is binnen ZorgBreed omgedoopt tot de dag van de medewerker. Terecht, want wat we binnen ZorgBreed voor cliënten doen kan alleen maar als iedereen hieraan bijdraagt. 12 mei is dus van oorsprong de dag van de verpleging en verwijst naar de geboortedag van Florence Nightingale (foto), in 1820. Florence Nightingale staat bekend als de grondlegger van het vak verpleegkunde. Op 12 mei jl. stonden we binnen ZorgBreed stil bij de medewerkers. Dit zoals gebruikelijk door iedereen een lunch aan te bieden in de recreatiezaal van Roo van Capelle of in het Gelach op de locatie Rozenburcht. De lunch werd beschikbaar gesteld door de organisatie. Voor de avond en nachtdiensten die deze dag werkzaam waren werd een alternatief verzorgd. Traditiegetrouw werden op de dag van de medewerker jubilerende collega’s in het zonnetje gezet. Helaas is verzuimd om Eda Liauw-Soen-Tjoen te feliciteren met haar 12½ jarig jubileum. Alsnog van harte Eda!

Yvonne van Casand heeft in april haar diploma verpleegkundige 4 behaald. Van harte gefeliciteerd allemaal! Onze Learning lunches komen er weer aan! Houd ook voor informatie over het Skillslab en de cursus reanimatie de flyers en mail van het opleidingsbureau in de gaten voor het meest actuele aanbod. Volg het Opleidingsbureau ook op Facebook, wij zijn te vinden onder de naam Op Leidingen.

gefeliciteerd! augustus I

14


a lg e m e e

nnieuws

De Aarhof in Rotterdam

VERHUIZEN! Het gebouwencomplex Roo van Capelle is in eigendom van WoonZorg Nederland en wordt gehuurd door ZorgBreed. Roo van Capelle is inmiddels meer dan 40 jaar oud en voldoet niet meer aan de hedendaagse woon-/verpleegeisen. Over renovatie en modernisering wordt al langere tijd onderhandeld, maar hierover zijn nu concrete afspraken gemaakt.

Eind 2015 zal een begin worden gemaakt met de renovatie, deze zal in één fase worden uitgevoerd. Dit geeft zeer veel overlast voor de cliënten en brengt een sterke kwaliteitsvermindering in het leefen zorgklimaat met zich mee. Na een zorgvuldig proces is daarom geschikte tijdelijke woonruimte gezocht en gevonden voor de diverse cliëntgroepen. Medewerkers, cliënten/zaakwaarnemers en vrijwilligers zijn met informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de ontwikkelingen. Omdat de diverse doelgroepen andere zorg behoeven wordt gebruik gemaakt van twee tijdelijke locaties. Dit zijn: - de M-toren van de Vijverhof (voor somatiek en GGZ cliënten); en - de Aarhof in Rotterdam, wijk Zevenkamp, ca. 6 autominuten van Roo van Capelle (voor PG cliënten). De Aarhof is uitermate geschikt voor het huisvesten van PG-cliënten.

15 I augustus


Inmiddels is met betrekking tot De Aarhof tussen ZorgBreed en Laurens een intentieverklaring ondertekend. Beide verpleeg-/verzorgingshuizen beschikken over alle benodigde en noodzakelijke technische faciliteiten & services. Uitgangspunt is dat medewerkers met de bijbehorende cliënten meeverhuizen. Medewerkers werkzaam op de afdelingen Contrabas, Saxofoon en Triangel zullen, samen met de cliënten somatiek en GGZ, hun werkzaam-

heden uitvoeren op de locatie De Vijverhof/M-toren. Medewerkers op de afdelingen Piccolo, Harmonika en Klarinet zullen samen met de cliënten PG hun werkzaamheden uitvoeren op de locatie De Aarhof/Zevenkamp te Rotterdam. De kosten van de verhuizing zijn, conform de brochure “Uw zorg in een AWBZ instelling” van het College voor zorgverzekeringen, voor rekening van ZorgBreed. De overige producten en diensten waar cliënten van een AWBZ instelling recht op hebben zijn eveneens terug te vinden in deze brochure. Vanzelfsprekend is aan de medezeggenschapsorganen gevraagd advies uit te brengen over renovatie van het gebouwencomplex en de tijdelijke huisvesting van Roo van Capelle.

Vragen ov er de renovati e? Stuur een mail naar: renovatiero o@zorgbre ed.nl

De M-toren van de Vijverhof augustus I

16


personee

ls n i e u w s

ZORGBREED EN LAURENS TEKENEN INTENTIEOVEREENKOMST DE AARHOF Deze week tekenen ZorgBreed en Laurens een intentieovereenkomst voor de onderverhuur van Laurens De Aarhof. ZorgBreed is, in verband met een renovatie van Verpleegen zorgcentrum Roo van Capelle in Capelle a/d IJssel, voornemens haar cliĂŤnten van deze locatie tijdelijk in De Aarhof onder te brengen. Met deze intentieovereenkomst legt ZorgBreed het voornemen vast om de gehele locatie van 1 oktober 2015 tot 1 januari 2017 van Laurens te huren. Woonzorgcentrum De Aarhof huisvest op dit moment nog 24 bewoners. Deze bewoners kunnen als zij dit willen en de juiste zorgindicatie hebben ook na 1 oktober in De Aarhof blijven wonen. Vanaf dat moment wordt de zorg voor deze bewoners aan ZorgBreed overgedragen. Hiermee garandeert ZorgBreed straks ook een plaats voor deze bewoners in de gerenoveerde locatie Roo van Capelle. Laurens De Aarhof zou oorspronkelijk haar deuren pas op 1 januari 2017 sluiten. Het aantal bewoners daalde echter sneller dan verwacht, waardoor nu al een groot aantal appartementen leegstaat. Hierdoor is genoeg ruimte beschikbaar om cliĂŤnten van Roo van Capelle in De Aarhof te huisvesten.

17 I augustus

Laurens huurt het pand De Aarhof tot 1 januari 2017 van eigenaar woningcorporatie Woon Compas. Woon Compas heeft Laurens toestemming gegeven voor de onderverhuur van De Aarhof aan zorgorganisatie ZorgBreed.


personee

ls n i e u w s

PV “TIME OUT” Het doel van deze bbq is om een gezellige avond met elkaar te hebben onder het genot van een hapje, drankje en dansje. Niet-leden en introducés zijn tegen een kleine vergoeding ook van harte welkom! Meer informatie volgt, houd de mail in de gaten!

Op 28 mei jl. was de voorjaarscrea en dit keer konden medewerkers taarten decoreren. Onder leiding van ‘Op en Top Taart’ werd de taart eerst gevuld met jam en botercrème en bekleed met de gekozen kleur fondant. Hierna kon iedereen zijn creativiteit op de taart loslaten en zijn de mooiste creaties gemaakt! Aan het einde van de avond ging iedereen met een mooie en vooral lekkere taart naar huis.

Zoals gemeld in de vorige Spreekwijzer zien we een daling van het aantal deelnemers bij een aantal activiteiten en zijn we gaan brainstormen, of en hoe we het activiteitenprogramma kunnen aanpassen. Hierbij passeerde de gedachte om een grote activiteit samen met andere Capelse huizen te gaan organiseren. Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd. Om wat voor activiteit het gaat en hoe dit wordt vormgegeven is nog niet bekend, wel zal de activiteit pas in 2016 gaan plaatsvinden. Mocht je zelf ideeën hebben voor activiteiten of wil je wat anders kwijt aan de personeelsvereniging? Mail ons via pvtimeout@zorgbreed.nl

De reorganisatie van ZorgBreed vraagt veel van het personeel. Van sommigen heel veel. Als personeelsvereniging zijn we ons daarvan erg bewust. Daarom willen wij ons steentje bijdragen aan het vasthouden van het plezier in ons werk en willen we alle leden uitnodigen voor een barbecue op vrijdag 18 september op locatie Rozenburcht.

ZOMERFEE ST

In juli zijn er zomerfeesten georganiseerd op de Piccolo en de Harmonika. De afdelingen waren versierd met palmbomen en slingers. En iedereen zat met een mooie Hawaï slinger in de hal. Onder het genot van echte zomerhits van Julio Iglesias en heerlijke huisgemaakte bowl werd het begin van de zomer gevierd. Enkele cliënten waagden een dansje en er werd zichtbaar genoten van alle hapjes en de gezellige sfeer!!!

augustus I

18


a lg e m e e

nnieuws

LEKKER, DE ZON? De zomer is weer begonnen en brengt soms hoge temperaturen met zich mee. Dit kan zowel bij cliënten als bij medewerkers zorgen voor uitdroging en oververhitting. Om dit te voorkomen wordt bij ZorgBreed gewerkt met een zogenaamd ‘Hitteplan’.

Onderstaand de werkinstructie voor medewerkers, die deel uitmaakt van het ‘Hitteplan’. Maatregelen en aandachtspunten om uitdroging en/of oververhitting bij hoge temperaturen te voorkomen: 1. Maak een overzicht van alle cliënten met een verhoogd risico en leg hiervoor een vochtlijst aan. Dit betreft cliënten: - die door hun beperkingen niet adequaat kunnen reageren (CVA, COPD, verstandelijke beperking enz.) - met specifieke aandoeningen als diabetes of hartfalen - met overgewicht - met een vochtbeperking (mogen alleen extra vocht tot zich nemen na overleg met een arts) - die ziek zijn (koorts/infectieziekten of diarree) - die medicijnen gebruiken als diuretica (plasmedicatie), laxantia of psychofarmaca.

- Zet waterkannen en bekers neer. Ververs de waterkannen bij de koffie, lunch en avondmaaltijd. - Maak de hoeveelheid te drinken vocht per dag duidelijk aan de cliënt (d.m.v. kannen of flessen). - Controleer de urinekleur en -productie van cliënten die niet voldoende hebben gedronken. - Op advies van een arts kan zonodig ‘Oral Rehydrationoplossing’ verstrekt worden.

2. Zorg voor voldoende vochtinname - Iedere cliënt dient minimaal 1,5 tot 2 liter vocht per dag te drinken (koffie/thee, water, siroop, appelsap, bouillon enz.). Las hiervoor 2 extra rondes in, bijvoorbeeld in de ochtend tussen de koffieronde en de middagmaaltijd en tussen de theeronde en de avondmaaltijd. Let op met alcoholische dranken (versterken de vochtuitscheiding) en schenk aandacht aan suikerhoudende dranken bij diabetes. 3. Zorg voor afkoeling - Ruim bij cliënten die het warm hebben de dekens en dekbedden op. - Adviseer cliënten zoveel mogelijk lichte, katoenen kleding te dragen. - Zorg voor bescherming tegen invallend zonlicht door gordijnen en lamellen zoveel mogelijk te sluiten. De zonwering direct bij zonsopgang naar beneden en bij zonsondergang omhoog doen. - Maak eventueel gebruik van ventilatoren. 19 I augustus


a lg e m e e

nnieuws

- Zorg in de avond en vroege ochtend voor goed luchten en ventileren (zonder tocht). Schrijf het openen van deuren en ramen op de avond- en nachtlijsten, zodat niet vergeten wordt deze te sluiten. - Maak het gezicht, hals of polsen van de cliënten regelmatig nat met een koud washandje of maak gebruik van voetenbadjes. 4. Zieke cliënten - Geef dagelijks een schoon kussensloop aan de bedlegerige cliënten. - Was zieke cliënten naar behoefte, eventueel door middel van ‘verzorgend wassen’ (wasdoekjes). - Neem in overleg met de arts bij cliënten met koorts/infectieziekten verkoelende maatregelen. - Geef op advies van de arts bij zieke cliënten koude wassingen of koude voetenbadjes. 5. Wees creatief met de zorgverlening Maak met het team goede afspraken om de zorgverlening aan te passen aan de warmte. Denk hierbij aan: - Cliënten die bij hitte vroeger uit bed willen, eerder helpen. - Aandacht voor lichamelijke verzorging is belangrijk, maar vermijd sterke temperatuurwisselingen. Douchen is benauwd werk en geeft een verhoging van de luchtvochtigheid. Volg hierbij zoveel mogelijk de wens van de cliënt. - Laat cliënten overmatige inspanning vermijden en voldoende rust in acht nemen.

6. Naar buiten en dan? Gaan cliënten in de volle zon naar buiten adviseer dan: - Hun hoofd te bedekken met een zonnehoed of pet. - Zich in te smeren met een zonnebrandmiddel met hoge beschermingsfactor. - Alleen ’s morgens naar buiten te gaan en tussen 12.00 en 16.00 uur binnen te blijven. - Een fles water mee te nemen.

7. Overig - Zodra de buitentemperatuur hoger is dan binnen: deuren en ramen sluiten en ventilatie terugbrengen tot het hoogst noodzakelijke. - Tocht vermijden. - De tl-verlichting aan en de spots en andere (gloei-)lampen zoveel mogelijk uit doen. Dit i.v.m. de warmteafgifte. Spaarlampen en tl-verlichting produceren veel minder warmte dan gloeilampen. - Overige elektrische apparatuur zoveel mogelijk uit (ook ‘stand by’ geeft warmte). 8. Noteren in zorgdossiers/aftekenlijst - Maak zonodig vochtlijsten. - Noteer dagelijks in het individueel zorgdossier wat er die dag door de cliënt is gedronken. 9. Evaluatie - Evalueer de dag aan het einde van iedere dienst. Stel een verbeterplan op voor punten die niet goed lopen en beschrijf ze in het communicatieschrift. 10. Let op jezelf - Zorg er zelf ook voor dat je voldoende drinkt. augustus I 20


personee

ls n i e u w s

EVEN VOORSTELLEN: TILLY VAN DEN ENGEL Ik ben 52 jaar en woon hier in Capelle aan den IJssel. Inmiddels ben ik bijna 29 jaar gelukkig getrouwd met Peter. Wij zijn trotse ouders van een zoon van 25, die inmiddels samenwoont met zijn vriendin. Tijd doorbrengen met mijn gezin, familie en onze teckel Karlos is mijn voornaamste bezigheid in mijn vrije tijd. Lezen van boeken is mijn grootste hobby. Daarnaast vind ik amigurumi haken heel leuk om te doen. Dit is een bepaalde haaktechniek waarmee je knuffels etc. kan maken. Momenteel mijn favoriete bezigheid. Op 17 jarige leeftijd ben ik begonnen met de opleiding ziekenverzorging in de Capelse Verpleeghuizen, nu Rijckehove. Ik werk sinds mei 1996 bij ZorgBreed. In de loop van de jaren ben ik opgeklommen naar de functie van verpleegkundig afdelingshoofd van 2 afdelingen in locatie Roo van Capelle. Eind 2014 heb ik gesolliciteerd op de functie teammanager zorg en heb deze functie gekregen. Wel moest ik van locatie wisselen. In april ben ik op locatie Rozenburcht begonnen. Hier werd ik warm ontvangen door de collega’s, mede hierdoor voelde ik mij snel thuis binnen deze locatie. Mijn dank hiervoor. In de drie maanden dat ik hier nu werkzaam ben, bemerk ik een bereidwilligheid bij de collega’s om in te spelen op de veranderingen in deze organisatie en de veranderingen in de zorg in het algemeen. Ik hoop dan ook op een goede samenwerking met de teams om goede zorg aan onze cliënten te waarborgen.

21 I augustus

TILLY VAN DEN ENGEL:

“Ik werd direct warm ontvangen door de collega’s.”


a lg e m e e

nnieuws

CLOWN OP DE AFDELING Een clown wordt vaak geassocieerd met kinderen en het circus en niet zo snel met ouderen in een verpleeghuis. Door de jaren heen is echter gebleken dat dit een enorm succes is. Sinds enige jaren vinden er met regelmaat bezoeken plaats van clowns gericht op mensen met dementie. Dit zijn clowns die speciaal opgeleid zijn voor het clownsvak en gespecialiseerd zijn in contact leggen met mensen met dementie. De clown bezoekt onze cliënten voor een extra persoonlijk contact, voor een extra geluksmoment. Respectvol wordt subtiel contact gelegd met de persoon vooral door middel van non verbale communicatie. De clowns gaan mee in de belevingswereld van de persoon met dementie. Niks moet, nee is nee. De clown wordt niet opgedrongen. Van tevoren wordt met de verzorgende besproken hoe de sfeer op de afdeling is en of er eventuele individuele bijzonderheden zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Dit wordt afgestemd met de clown.

Wilt u zelf eens ervaren hoe het is en hoe uw familielid hierop reageert? Neem contact op met de activiteitenbegeleiding voor de geplande data. Voor meer informatie rondom de clowns en hun werk kunt u contact opnemen met Marleen Granneman.

Een bezoek van de clown(s) brengt ontroering, ontspanning en plezier.

GIFT VAN C APELLEN STICHTING Vanzelfsprekend zijn er bij een stichting als ZorgBreed wensen, die niet uit de reguliere financiering vervuld kunnen worden, maar die voor de cliënten een grote meerwaarde kunnen hebben. Vanwege haar 120-jarig bestaan heeft de Van Capellen Stichting gelden beschikbaar gesteld die aangewend mogen worden voor verbeteringen in het woon- en leefklimaat van onze cliënten in Rozenburcht en Roo van Capelle. Namens alle cliënten en medewerkers bedankt ZorgBreed de Van Capellen Stichting heel hartelijk voor deze zeer welkome en ruimhartige financiële toezeggingen!

augustus I 22


ZorgBreed bestaat uit: Verpleeg- en Zorgcentrum “Roo van Capelle” - Psychogeriatrie afdelingsgerichte verpleeghuiszorg zowel open als gesloten afdelingen (BOPZ) - Somatiek (verzorgings- en verpleeghuiszorg) ook echtparen appartementen voor beschikbaar - Kortdurende zorg gericht op herstel Iedere cliënt een eigen appartement met eigen badkamer. Indien u dit wenst kunt u uw (kleine)huisdieren meenemen. In de Roo van Capelle is er de mogelijkheid om gebruik te maken van maaltijdservice, biljarten, koffie/ thee drinken of een drankje in de recreatiezaal. Maar ook deelname aan activiteiten of leren omgaan met de digitale wereld in het internetcafé. Verder zijn er een kapsalon (in de centrale hal), een huiswinkel en iedere vrijdag minimarkt in de hal.

ZorgBreed Thuis In de woningen die aanleunen aan de Roo van Capelle wordt 24-uurs Verpleging & Verzorging bij u thuis geleverd. Dit kan variëren tussen alleen zorgalarm tot het volledige pakket thuis. Cliënten van ZorgBreed Thuis kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de Roo van Capelle waaronder de maaltijdservice. Verpleeg-en Zorgcentrum “Rozenburcht” - Psychogeriatrie (kleinschalig groepswoningen, 6 cliënten per groep) verpleeghuiszorg op zowel open als gesloten groepen Cliënten hebben een eigen slaapkamer. Huiskamer en badkamers worden gedeeld. - Somatiek (verzorgings- en verpleeghuiszorg) Alle appartementen zijn ruim (45m2) en voorzien van een goed geoutilleerde badkamer. In de (nieuwe) Rozenburcht, geopend in 2010, is Grand café ’t Slot Capelle, dat toegankelijk is voor iedereen. Dagelijks kunt u hier naar behoefte aanschuiven voor een maaltijd of een versnapering. Cliënten kunnen naar wens ’s middags of ’s avonds van de lunch of het diner gebruik maken. In de centrale hal is een kapsalon gevestigd. Regelmatig vinden in het Grand café optredens en activiteiten plaats, hieraan kunnen ook bezoekers deelnemen. In het gezondheidscentrum Rozenburcht op de begane grond zijn een apotheek, huisartsen, Fysio en Fitness, thuiszorgorganisatie en een vestiging van de STAR medisch diagnostisch centrum (o.a. bloedprikken) gevestigd.

Feiten en cijfers ZorgBreed - Een toelating voor verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen; - 350 medewerkers, vacatures zijn te vinden op onze website; - 180 vrijwilligers, neemt u bij interesse contact op met onze vrijwilligerscoördinator; - Opleidingsplaatsen zijn er voor helpende niv. 2, verzorgende niv. 3 en verpleegkundigen niv. 4, wij beschikken over een eigen trainingscentrum. - Onze wachtlijst staat op onze website, vragen over opname in één van onze verpleeg- en zorgcentra kunt u stellen aan de woonzorgconsulent via telefoonnummer 010 4591000 (Rozenburcht) ZorgBreed - Postbus 24 - 2900 AA Capelle aan den IJssel - 010 258 81 55 (Roo van Capelle) e-mail info@zorgbreed.nl - website www.zorgbreed.nl

Zorgbreed 2015 3