Page 1

Opname Dit magazine is een uitgave voor patiĂŤnten van het Waterlandziekenhuis

I

In dit nummer:

Alles over uw opname, verblijf en ontslag Onze faciliteiten en services Met wie krijgt u te maken?

25.13.01

01 I 2017

I

magazine


I Voorwoord

01 Beste lezer, Namens alle medewerkers: Welkom in het Waterlandziekenhuis. Een ziekenhuisopname is voor ieder mens ingrijpend. Wij doen allemaal ons uiterste best om u voor, tijdens en na uw verblijf de best mogelijke zorg te bieden.

03 Agenda

Het geven van duidelijke informatie vinden wij belangrijk. Om u vertrouwd te maken met ons ziekenhuis hebben wij dit magazine samengesteld. U vindt hierin algemene informatie rondom uw opname in het Waterlandziekenhuis. Informatie over uw ziekte, behandeling of onderzoeken vindt u niet terug in dit blad.

04 Opname informatie 04 Opnameplanning 05 Opname en verblijf 06 Opnameverloop 06 Ontslagplanning

Hiervoor verwijzen wij u naar uw behandelend arts of de verpleegkundigen op uw afdeling. Heeft u nog vragen of wensen, aarzelt u dan niet om een beroep te doen op ĂŠĂŠn van onze medewerkers, zij helpen u graag verder.

01 Voorwoord

08 Overige belangrijke informatie 10 Veiligheidskaart 12 Gedragsregels 13 Service informatie 13 Voorzieningen en faciliteiten 18 Algemeen 19 Bereikbaarheid 19 Routebeschrijving Waterlandziekenhuis

Voor meer informatie kunt u ook onze website www.waterlandziekenhuis.nl bezoeken. Hier vindt u informatie over opname, polikliniekbezoek en nog veel meer. Vanaf 1 april 2017 vormen het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis samen een nieuwe ziekenhuisorganisatie. Alle locaties van het nieuwe ziekenhuis houden voorlopig hun huidige naam. Wij bundelen onze kennis en vakbekwaamheid om alle vormen van zorg te kunnen blijven aanbieden, dicht bij u.

21 Contact met de polikliniek 21 Afspraak maken 22 Met wie krijgt u te maken 22 Wie en wat 23 Onze specialisten 24 3 belangrijke vragen

De heer J. (Jos) van Luyk, Voorzitter medische staf

Drs. A.W. (Arnoud) Weermeijer, Voorzitter raad van bestuur a.i.

Waterland I opnamemagazine 01 I 2017


I Agenda

03 Agenda april

07

Symposium ‘Vitaal ouder worden’ 13:00 t/m 16:00 in Poppodium P3 in Purmerend

16 Paasviering 19 Informatieavond Borstvoeding* Mei

10

18

Informatieavond Bevallen in het Verloskundig Centrum Waterland Dokter op Donderdag publiekslezing*; thema afwijkend uitstrijkje en dan?

Juni

12 15

20

Informatieavond Borstvoeding* Dokter op Donderdag publiekslezing*; thema huidkanker Informatieavond Bevallen in het Verloskundig Centrum Waterland

September

21

Dokter op Donderdag publiekslezing*; thema schildklier

* deze informatieavonden zijn op inschrijving. U kunt zich inschrijven via de website: www.waterlandziekenhuis.nl Voor actuele informatie over onze voorlichtingsbijeenkomsten en nadere informatie over aanvangstijden, locatie etc. kunt u terecht op: www.waterlandziekenhuis.nl/ agenda

Colofon Redactie Waterlandziekenhuis, afdeling communicatie - Postbus 250 - 1440 RN Purmerend - Telefoon 0299 457 203 - patientenservice@wlz.nl Uitgever BC Uitgevers BV - Postbus 416 - 8600 AK Sneek E-mail a  dministratie@bcuitgevers.nl - Telefoon 0515 429 429 Bladmanager/advertenties Dennis de Kam - Telefoon 0515 429 428 Vormgeving Hannique de Jong Opmaak Nanno van Leeuwen Druk Scholma Druk BV - Bedum

Waterland I opnamemagazine 01 I 2017


I Opname informatie

I I I Opnameplanning Geplande opname In samenspraak met uw specialist is besloten dat u voor onderzoek, behandeling of operatie wordt opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij het vaststellen van de opnamedatum houden we uiteraard zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Soms kan een geplande opname niet doorgaan. In dat geval krijgt u zo snel mogelijk bericht en een nieuwe opnamedatum. Onverwachte opname Als na onderzoek op de polikliniek of de Spoedeisende Hulp (SEH) blijkt dat u opgenomen moet worden voor verdere observatie, onderzoek en/of behandeling, dan wordt u vanaf de polikliniek of SEH overgeplaatst naar de Acute Opnameafdeling (AOA) of de desbetreffende verpleegafdeling. De Acute Opnameafdeling (AOA) Soms moeten patiënten via de spoedeisende hulp, polikliniek en/of de huisarts direct worden opgenomen. Dit noemen we acute opnames. Deze patiënten worden opgenomen op de Acute Opnameafdeling (AOA). Dit geldt echter niet voor kinderen, patiënten van de verloskundigen, ICpatiënten, stroke patiënten, oncologiepatiënten die onder behandeling zijn en patiënten voor de acute hartbewaking. Patiënten binnen deze categorieën worden rechtstreeks op de betreffende afdeling opgenomen. In de regel verblijven patiënten maximaal 48 uur op de AOA. Tijdens dit verblijf wordt een diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt. Patiënten die naar verwachting langer dan 48 uur in het ziekenhuis moeten verblijven, worden overgeplaatst naar de verpleegafdeling van hun behandelend specialist.

Voorbereiding in het ziekenhuis Als u wordt geopereerd gaat u eerst naar de afdeling Opnameplanning. Hier wordt met u besproken wat de mogelijkheden zijn voor een operatiedatum. Aansluitend heeft u een afspraak op de preoperatieve polikliniek. Op deze polikliniekheeft u een gesprek met een assistente van de ziekenhuisapotheek. Met hem of haar

04

bespreekt u uw eventueel medicijngebruik van thuis. Met behulp van deze informatie zorgen wij ervoor dat u de juiste geneesmiddelen krijgt tijdens uw opname. Neem altijd een actueel medicatieoverzicht mee naar dit gesprek. U kunt zo’n overzicht opvragen bij uw eigen apotheek. In sommige gevallen kunnen wij navraag doen bij uw apotheek over uw medicatiegebruik. Dit kan alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven bij uw eigen apotheek. Zie ook pagina 9, ‘het uitwisselen van medicatiegegevens’. Na dit medicatiegesprek vult u op de computer op de preop polikliniek een digitale gezondheidsvragenlijst in. Daarna worden uw bloeddruk en hartslag gemeten en vanaf 60 jaar wordt er ook een ECG (hartfilmpje) gemaakt. Vervolgens heeft u een gesprek met de anesthesioloog over uw gezondheidstoestand en de verdoving die voor u het beste is. Aansluitend heeft u een gesprek met de verpleegkundige. Zij vertelt u (en uw contactpersoon) uitgebreid over wat u tijdens de opname te wachten staat. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: - uw ziektegeschiedenis en huidige conditie - eerste contactpersoon - het (verwachte) verloop van uw opname en ontslag

Voorbereiding thuis Voor een goede en veilige behandeling is het verstandig om voordat u wordt opgenomen vast te denken over het volgende: 1. Ongemerkt kunt u MRSA bij u dragen. Is dit het geval, dan moet uw opname worden uitgesteld. Meer informatie over MRSA en hoe te handelen vindt u op pagina 8. 2. Voor sommige onderzoeken of behandelingen is het belangrijk dat u nuchter bent. Uw arts of verpleegkundige heeft u hierover advies gegeven. Het is belangrijk dat u zich aan dit advies houdt. 3. Een of twee dagen voor uw opname neemt de apothekersassistente telefonisch contact met u op om uw medicatiegebruik door te nemen. Het is handig als u een medicatieoverzicht bij de hand heeft. Meer informatie over medicatie vindt u op pagina 9.


05 Een opname in het ziekenhuis is meestal van korte duur. Het werken aan een (mogelijk) herstel vindt meestal buiten het ziekenhuis plaats. Daarom is het goed om vast voor uw opname na te denken over: 4. Uw thuiskomst na opname. Wij raden aan om uw vervoer naar huis tijdig te regelen. Ook is het verstandig dat u niet alleen naar huis gaat, niet alleen thuiskomt en de eerste nacht niet alleen bent. 5. Bij mantelzorg kan het nuttig zijn om voor de eerste periode ‘hulptroepen’ te hebben die u kunnen helpen bij de dagelijkse dingen als huishouden, boodschappen of andere ondersteuning. Meer informatie over hoe een ziekenhuisopname verloopt leest u in de volgende hoofdstukken. Blijven er nog vragen over? Neem dan gerust contact op met het Patiënten Servicepunt, bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer (0299) 457 999. of via e-mail: patientenservice@wlz.nl

Wat moet u meenemen voor uw ziekenhuisverblijf • Afsprakenkaart, identificatiebewijs en verzekeringsbewijs • Medicijnen (in originele verpakking), medicijn kaart of medicatieoverzicht van de apotheek en alle drogisterijgeneesmiddelen die u gebruikt • Pyjama of andere nachtkleding • Makkelijk zittende kleding voor tijdens uw verblijf of een kamerjas • Toiletspullen (geen handdoeken) • Pantoffels of slippers • Ondergoed • Eventueel een klein geldbedrag • Eventueel iets te lezen/spelen/puzzelen/laptop Wij adviseren u geen kostbare of waardevolle spullen mee te nemen!

Polikliniekafspraken tijdens uw opname

Soms valt een eerder gemaakte afspraak op de polikliniek samen met uw ziekenhuisopname. Meld dit bij uw opnamegesprek op de afdeling zodat u weet of uw afspraak door kan gaan.

I I I Opname en verblijf Afhankelijk van de soort ingreep of behandeling wordt u voor kortere of langere tijd op één van de onderstaande afdelingen opgenomen:

Afdeling Dagbehandeling U wordt voor enkele uren opgenomen voor een geplande ingreep, behandeling of onderzoek. U gaat in principe in de loop van dezelfde dag weer met ontslag. Verpleegafdelingen U wordt voor kortere of langere tijd opgenomen voor een chirurgische ingreep/behandeling, onderzoek of voor observatie. Aankomst/ontvangst Wij raden u aan op de dag van opname samen met uw contactpersoon naar het ziekenhuis te komen. U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de betreffende afdeling, waar u wordt ontvangen door een verpleegkundige. Zij begeleidt u naar uw kamer en vertelt u over de gang van zaken rondom uw verblijf. Het opnamegesprek Tijdens het opnamegesprek geeft de verpleegkundige u (en uw contactpersoon) informatie over wat u rondom uw opname kunt verwachten. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: • uw ziektegeschiedenis, huidige conditie en eventueel beperkingen • uw thuissituatie (i.v.m. verwachte ontslag moment en eventuele inzet van ondersteuning) • uw medicijngebruik (medicatieveiligheid, pag. 9) • uw voedingstoestand • screening 70+ (indien van toepassing) • doorliggen (indien van toepassing) • pijnscore • de rol van de eerste en tweede contactpersoon • polsbandje (voor uw veiligheid vragen wij u dit gedurende de gehele opname te dragen) • bezoektijdenkaart Het is de bedoeling dat uw contactpersoon na het opnamegesprek weer naar huis gaat of elders in het ziekenhuis op u wacht (in geval van dagbehandeling).

Waterland I opnamemagazine 01 I 2017


I Opname informatie

I I I Opnameverloop Voorbereidingen tijdens opname Vóór uw onderzoek, behandeling of operatie bespreekt de arts-assistent de behandelingen en/of onderzoeken met u. Als u geopereerd wordt, zal de arts vooraf het te verwachten verloop van de operatie met u doornemen. Volg de instructies en adviezen van de zorgverleners goed op. Als iets niet duidelijk is dan kunt u terecht bij de behandelend arts of de verpleegkundige van de afdeling. Afhankelijk van het onderzoek of de behandeling vindt er een aantal voorbereidingen, controles en nazorg plaats. De arts en de verpleegkundige informeren u hierover. Met u en uw contactpersoon wordt afgesproken wanneer u wordt gebeld na bijvoorbeeld de ingreep of als er een gesprek plaatsvindt over uitslagen. Na het onderzoek, de behandeling of operatie hoort u van de verpleegkundige of u weer mag eten en drinken en of u weer uit bed mag. Uw verblijf U verblijft op een één-, twee-, of vierpersoonskamer. Afhankelijk van de beschikbare kamer/bedden en van uw reden van opname wordt bepaald op welke kamer u komt te liggen. De verpleegkundige informeert u over de faciliteiten op uw kamer. Gemengd verplegen Dit houdt in dat er geen aparte kamers voor dames en heren zijn. Wanneer u bezwaar heeft tegen gemengd verplegen kunt u dit vanzelfsprekend kenbaar maken bij de verpleegkundige. Dagverblijf/zitje Elke verpleegafdeling heeft een dagverblijf waar u kunt zitten. U kunt hier tv kijken, of met uw bezoek even zitten. Roken is hier, zoals in het gehele ziekenhuis, niet toegestaan, maar wel op het rookterras op de begane grond aan de zijkant van het gebouw. Dagindeling De tijden kunnen per afdeling verschillen, maar de tabel hiernaast geeft u een idee van de dagindeling. Het tijdstip waarop de artsen visite lopen verschilt per afdeling. De verpleegkundige kan u hierover informeren.

06 Tijd Vanaf 7.00 uur Vanaf 9.30 uur Vanaf 10.30 uur Vanaf 12.00 uur 13.00 - 14.00 uur Vanaf 13.45 uur Vanaf 14.45 uur Vanaf 17.00 uur Vanaf 19.00 uur Vanaf 20.00 uur

Handeling Ontbijt Drankenronde Drankenronde Lunch Rustuur Drankenronde Drankenronde Diner Drankenronde Drankenronde

Verlaten van de afdeling Als u van de verpleegafdeling af gaat, om een stukje te lopen bijvoorbeeld, wilt u dit dan doorgeven aan de afdelingssecretaresse of de verpleegkundige? Het kan namelijk altijd zo zijn dat u onverwacht opgeroepen wordt voor onderzoek of artsenvisite. Mobiele telefoon en Wifi Het Waterlandziekenhuis beschikt over Wifi. Een informatiebrochure over het gebruik van Wifi is beschikbaar op de afdeling. Omdat ingeschakelde draadloze communicatieapparatuur storing kan veroorzaken aan (medische) apparatuur is het gebruik van mobiele telefoons, laptops, etc. beperkt toegestaan. Op afdelingen en ruimten met een verbodsticker geldt dat draadloze apparatuur volledig moet worden uitgeschakeld. Wij vragen u uw draadloze communicatieapparatuur niet te gebruiken na 22.00 uur ’s avonds in verband met de rust op de afdeling. Maaltijden Uw maaltijden worden geserveerd door de Focus zorgondersteuners. Meer informatie over de maaltijden vindt u in het servicekatern op pagina 13. Medisch maatschappelijk werk Een opname of behandeling in het ziekenhuis kan gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Als u zich hierdoor angstig of onzeker voelt, kan het prettig zijn hier met een deskundige over te praten. Een medisch maatschappelijk werker kan u helpen bij het vinden van een manier om met ziekte en de praktische of emotionele gevolgen daarvan om te gaan. Bij problemen die samenhangen met uw ziekte of


07 behandeling, kunt u een beroep doen op de maatschappelijk werkers van het Waterlandziekenhuis. Indien gewenst wordt het maatschappelijk werk door uw behandelend arts of verpleegkundige aangevraagd. De begeleiding kan zowel tijdens de opname als poliklinisch plaatsvinden.

I I I Ontslagplanning Meestal hoort u voor opname hoe lang uw verblijf in het ziekenhuis ongeveer gaat duren. Wanneer u daadwerkelijk met ontslag gaat, is afhankelijk van het verloop van uw herstel. Uw behandelend specialist zal u hier zo goed mogelijk over inlichten. Voor uw vertrek heeft u zowel een gesprek met de behandelend arts/specialist als met de verpleegkundige. Indien van toepassing bespreken zij de volgende onderwerpen met u: • dieet • fysiotherapeutische behandeling • eventuele vervolgafspraak • informatie, instructies en adviezen over uw nazorg na ontslag

‘Transferbureau, over zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis’ vindt u uitgebreide informatie over wat er geregeld moet worden.

Ontslagpakket Voor u naar huis gaat, krijgt u van de verpleegkundige de ontslagpapieren met o.a. een afspraak voor controle op de polikliniek en instructies voor thuis. De specialist informeert uw huisarts over uw behandeling en de nazorg, zodat de huisarts u verder kan begeleiden. Vervoer naar huis Veelal worden patiënten in de ochtend ontslagen. Het is dan ook prettig wanneer u in de loop van de ochtend wordt opgehaald zodat uw bed weer beschikbaar is voor een volgende patiënt. In veel gevallen is het niet aan te raden alleen naar huis te gaan. Soms kan het om medische redenen noodzakelijk zijn dat u per ambulance of taxi naar huis wordt vervoerd. De kosten hiervan worden door de vervoerder bij u of bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Het is in dit geval gebruikelijk dat u zelf een vervoersbewijs aan uw behandelend arts vraagt. Dit bewijs heeft u nodig om de kosten te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.

Mantelzorg De verpleegkundige bespreekt met u en uw contactpersoon of mantelzorg noodzakelijk is en wat dat voor uw thuissituatie betekent.

Eenmaal thuis Het is mogelijk dat er na uw ontslag uit het ziekenhuis complicaties optreden. Daarom zijn de volgende zaken belangrijk: • Zorg ervoor dat u niet alleen naar huis gaat, niet alleen thuiskomt en dat u de eerste nacht niet alleen bent. • Bent u geopereerd, dan krijgt u een kaartje mee met telefoonnummers die de eerste 24 uur gebeld kunnen worden bij een complicatie. Daarna kunt u bij uw huisarts terecht. • Specifiek voor het multidisciplinair dagcentrum kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de teampost van dit centrum, telefoonnummer (0299) 457 402. In de avond of nacht neemt u contact op met de Spoedpost, (0299) 31 32 33.

Naar huis met thuiszorg/ herstelplek of revalidatie Afhankelijk van uw thuissituatie heeft de verpleegkundige/arts het transferbureau ingeschakeld voor het regelen van nazorg, bijvoorbeeld thuiszorg of (tijdelijke) zorg in een verzorgingstehuis/verpleeghuis of revalidatiecentrum. In de folder

Vragen Mocht u na uw behandeling nog vragen hebben, stel deze dan direct, liefst nog dezelfde dag. Levert deze brochure nog vragen op? Stel ze dan gerust. U kunt contact opnemen met de afdeling waar u opgenomen was.

Mocht u iets niet begrijpen of nog een keer willen horen, vraag het gerust.

Medicatie na ontslag Wanneer u na uw verblijf in het ziekenhuis weer naar huis mag vertelt de verpleegkundige of u medicatie mee naar huis krijgt. Deze medicatie kunt u direct ophalen bij de 24-uurs apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis. U krijgt hier ook een toelichting op het gebruik van deze medicatie.

Waterland I opnamemagazine 01 I 2017


I Overige belangrijke informatie

08

I I I Overige belangrijke informatie

beleid om verspreiding van MRSA te voorkomen. Om de MRSA-bacterie zoveel mogelijk buiten onze ziekenhuisdeuren te houden vragen wij het volgende aan u:

Hoofdbehandelaarschap Als patiënt krijgt u te maken met verschillende specialisten en verpleegkundigen. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de regie en coördinatie tijdens uw gehele diagnostiek- en behandeltraject, tot en met de nazorg. Ook als u met meerdere specialisten te maken heeft, is uw hoofdbehandelaar uw aanspreekpunt. Meestal is de hoofdbehandelaar de arts die u heeft gezien op de polikliniek en die u heeft laten opnemen in het ziekenhuis. Wie uw hoofdbehandelaar is, krijgt u te horen van de verpleegkundige of de dienstdoende (zaal)arts. Indien u vragen heeft voor de hoofdbehandelaar, dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige of (zaal)arts. Vragen over uw behandeling kunt u ook stellen aan de arts die u op dat moment behandelt.

1. Bent u in de twee maanden voorafgaand aan uw bezoek aan het Waterlandziekenhuis minimaal 24 uur opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis en/of heeft u daar een operatie ondergaan? 2. Heeft u na opname in een buitenlands zieken huis nog infecties overgehouden zoals bijvoorbeeld een abces, steenpuist of blaas ontsteking 3. Woont of werkt u op een varkens-, mest kalveren of vleeskuiken bedrijf?

MRSA-bacterie MRSA is de afkorting van Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Gemiddeld 30% van de bevolking draagt deze bacterie regelmatig in de neus. Vanuit de neus wordt de bacterie verspreid. Gezonde mensen worden van deze bacterie niet ziek. Bij mensen met een sterk verminderde weerstand kan MRSA infecties veroorzaken. De afdeling infectiepreventie voert een actief

Beantwoordt u één van deze drie vragen met ‘ja’ neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw huisarts. Het is belangrijk dat u dit doet vóór uw opname in het ziekenhuis. Uw huisarts onderzoekt of u drager bent van de MRSA-bacterie. Is dit het geval, dan wordt uw opname uitgesteld. Wanneer dit om medische redenen niet mogelijk is, gaat de geplande opname vanzelfsprekend door. Wij nemen dan maatregelen in acht. Wanneer u niet bij uw huisarts terecht kunt, neemt u dan contact op met de ziekenhuishygiënist van het Waterlandziekenhuis, telefoonnummer (0299) 457 317.

Verbeteringen Wij werken voortdurend aan de verbetering van onze dienstverlening en vinden het daarom waardevol als u uw ervaringen, suggesties, tips of vragen met ons wilt delen. Wij adviseren u in eerste instantie contact op te nemen met de betreffende afdeling of medewerker. Kunt u op de afdeling niet terecht, dan kunt u uw verhaal of vragen kwijt op het Patiënten Servicepunt in de centrale hal van ons ziekenhuis. Klachten Wanneer u niet tevreden bent over een bepaald aspect van uw behandeling of verblijf in het Waterlandziekenhuis, dan vinden wij het fijn als u dit meldt. U kunt bij de medewerkers van de afdeling uw ervaringen kwijt. Het kan echter zijn dat u uw ontevredenheid niet kunt of wilt bespreken met de betreffende persoon (personen) of dat u er samen niet uitkomt. In dat geval kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie. Meer informatie kunt u vinden in de brochure ‘Wegwijzer bij klachten’. Op elke afdeling kunt u er een opvragen.


09 Medicatieveiligheid Binnenkort wordt u voor één of meer nachten in het Waterlandziekenhuis opgenomen.Voordat uw behandeling of ingreep plaatsvindt, heeft u een gesprek met een apothekersassistente van het Waterlandziekenhuis. De apothekersassistente van het Waterlandziekenhuis neemt 1 of 2 werkdagen voor uw opname telefonisch contact met u op. Tijdens dit gesprek zal zij samen met u uw medicatiegebruik doornemen. Wanneer en hoe laat u thuis wordt gebeld, wordt bepaald op het moment dat uw opname wordt ingepland. Om goed voorbereid te zijn op het medicatiegesprek raden wij u aan onderstaande zaken bij de hand te houden: • Een medicatie-overzicht. Zo’n overzicht kunt u opvragen bij uw eigen apotheek. • De originele verpakking(en) van alle medicatie die u thuis gebruikt. Hiermee bedoelen wij ook de medicatie die u zonder recept zelf bij de drogisterij heeft gehaald, bijvoorbeeld paracetamol, diclofenac of diarreeremmers. • Geef aan als u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde medicijnen of stoffen. • Vertel de apothekersassistent als er zaken zijn die mogelijk invloed hebben op uw medicatie gebruik. Overige tips en aandachtspunten voor medicatiegebruik tijdens uw opname • Geef aan als uw medicijngebruik anders is dan op het etiket staat vermeld. • Het kan zijn dat een geneesmiddel tijdens uw opname vervangen wordt door een ander geneesmiddel met dezelfde werking. Mocht u hier vragen over hebben, stel die dan aan de verpleegkundige. • Neem tijdens op opname nooit medicijnen in die niet voorgeschreven zijn zonder overleg met de verpleegkundige of zaalarts. Een verkeerde combinatie van verschillende medicijnen kan gevaarlijk voor u zijn. Vragen? • Heeft u nog vragen over uw medicatie of het medicatiegesprek neem dan contact op met de ziekenhuisapotheek, bereikbaar op werkdagen op telefoonnummer (0299) 457 235

• Heeft u vragen over uw medicatie tijdens uw ziekenhuisopname, dan kunt u een consult aanvragen met de ziekenhuisapotheker, bereikbaar tijdens werkdagen op telefoon nummer (0299) 457 390. Uitwisseling van medicatiegegevens De ziekenhuisapotheek en de 24-uurs apotheek Waterland kunnen gegevens over uw medicijngebruik opvragen bij uw eigen apotheek. Dit gebeurt voor uw eigen veiligheid. Dit kan echter alleen als uw hiervoor toestemming hebt gegeven bij uw eigen apotheek. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan een week voor opname contact op met het Apotheek Service Punt, telefoonnummer (0299) 457 900, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 20.00 en 21.00 uur.

Nuchterbeleid Voor sommige onderzoeken/behandelingen is het belangrijk dat u nuchter bent. Nuchter betekent geen inname van voedsel en/of vloeistoffen. Hierover krijgt u advies van de arts, polikliniek medewerker of verpleegkundige mocht dit bij u van toepassing zijn. Het is belangrijk dat u dit advies nauwkeurig opvolgt. Heeft u twijfels of vragen, neem dan contact op met de afdeling.

Orgaan- en weefseldonatie De wet op Orgaandonatie verplicht elk ziekenhuis zich ervan op de hoogte te stellen of patiënten na hun overlijden organen en/of weefsels beschikbaar willen stellen. In elk geval van overlijden zal de mogelijkheid van donatie met de nabestaanden worden besproken. Voor u is het belangrijk te weten dat elke in het donorregister opgenomen donorverklaring rechtsgeldig is. Dat geldt ook voor een donorcodicil en andere gedateerde en getekende verklaringen. Heeft u zo’n verklaring getekend, laat dit dan weten aan uw familie en aan de arts en/of verpleegkundige. Rechten en plichten U heeft als patiënt rechten en plichten. U kunt deze nalezen in de brochure ‘Rechten en plichten’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling, bij het Patiënten Servicepunt in de centrale hal of op onze website. Waterland I opnamemagazine 01 I 2017


I Veiligheidskaart

10

U kunt ons helpen om de zorg veiliger te maken. Om u daarbij te helpen bieden wij u deze veiligheidskaart aan. Op deze kaart staan tips die u als geheugensteuntje kunt gebruiken tijdens het gesprek met artsen en verpleegkundigen. Zo kunnen zorgverleners en patiĂŤnten elkaar helpen in veilige zorg.


I Veiligheidskaart

11


I Service informatie

13 o.a. advies op het gebied veiligheid, voeding en hygiëne, begroting en beleidsmatige zaken. De cliëntenraad kan op eigen initiatief voorstellen aandragen die de zorg of de dienstverlening verbeteren. Cliëntenraad Waterlandziekenhuis Postbus 250, 1440 AG Purmerend Secretariaat Cliëntenraad Email: Clientenraad@wlz.nl Telefoon: (0299) 457 457 Website: www.waterlandziekenhuis.nl

Concerten In de hal van het ziekenhuis staat een vleugel. Deze wordt regelmatig door vrijwilligers bespeeld. Naast pianomuziek kunt u ook met enige regelmaat genieten van andere muzikale evenementen.

I I I Voorzieningen en faciliteiten Beeld- en geluidsopnamen Wij verzoeken u om niet ongevraagd foto’s en filmopnames te maken van medewerkers, patiënten en bezoekers van ons ziekenhuis. Als u graag een foto of filmpje wilt maken, vraag hen dan vooraf om toestemming. Voor de veiligheid van onze patiënten en onze medewerkers maakt het Waterlandziekenhuis gebruik van videobewaking. Hiervoor geldt een apart reglement. Bloemenhoek Bloemenvazen, en alles wat u voor het schoonmaken van bloemen nodig heeft, vindt u in de bloemenhoek op de verpleegafdelingen. In verband met infectiegevaar vragen wij uw bezoek geen stukjes of planten met aarde mee te brengen. Op de IC zijn bloemen en planten niet toegestaan. Cliëntenraad De cliëntenraad van het Waterlandziekenhuis heeft inspraak in het ziekenhuisbeleid. Zij geven

Dieren Honden, katten en andere dieren hebben in verband met mogelijke infectieziekten helaas geen toegang tot het Waterlandziekenhuis. Hulphonden vormen hierop een uitzondering. Draadloze communicatieapparatuur Het Waterlandziekenhuis beschikt over Wifi. Een informatiebrochure over het gebruik van Wifi is beschikbaar op de afdeling. Omdat ingeschakelde draadloze communicatieapparatuur storing kan veroorzaken aan (medische) apparatuur is het gebruik van mobiele telefoons, laptops, etc. beperkt toegestaan. Op afdelingen en ruimten met een verbodsticker geldt dat draadloze apparatuur volledig moet worden uitgeschakeld. Wij vragen u uw draadloze communicatieapparatuur niet te gebruiken na 22.00 uur ’s avonds in verband met de rust op de afdeling.

Eten en drinken Het Waterlandziekenhuis besteedt elke dag de grootste zorg aan de maaltijden voor patiënten. Met speciale rijdende buffetten, brengt de Focus zorgondersteuner u het ontbijt, de lunch, de warme maaltijd en uw drinken. Voor het assortiment verwijzen wij u naar de servicekaart die op uw nachtkastje te vinden is. Waterland I opnamemagazine 01 I 2017


I Service informatie

14

Het meebrengen van etenswaren voor patiënten is toegestaan, maar aangezien het ziekenhuis zich houdt aan de hygiënewetgeving, vragen wij u wel de onderstaande regels in acht te nemen. • Onze medewerkers mogen geen meegebrachte voedingsmiddelen bewaren of opwarmen. • U zorgt zelf voor weggooiborden, - bekers en bestek. • De afdelingskeuken is alleen toegankelijk voor medewerkers. • Warme gerechten mogen meegenomen worden, maar dienen direct gegeten te worden. • Warme gerechten mogen niet in de koelkast bewaard worden, ook geen restjes. • Het nuttigen van meegebrachte etenswaren gebeurt op eigen risico. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen. Het is mogelijk dat uw familieleden of vrienden met u mee-eten. U kunt dit voor 15.30 uur aanvragen bij de Focus zorgondersteuner. Hij /zij kan u ook informeren over de mogelijkheden en de kosten.

Fietsenstalling Aan de voorzijde van het ziekenhuis bevinden zich enkele plekken waar u uw fiets kunt parkeren. Ook aan de achterzijde bevindt zich een fietsenrek. Deze stallingen zijn onbewaakt. Geestelijke verzorging Uw ziekte of behandeling kan soms betekenen dat u voor moeilijke beslissingen of keuzes komt te staan. Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met één van onze geestelijk verzorgers, dan kan de verpleegkundige dit voor u regelen. De dienst Geestelijke Verzorging kent een geheimhoudingsplicht.

Bij problemen die samenhangen met uw ziekte of behandeling, kunt u een beroep doen op de maatschappelijk werkers van het Waterlandziekenhuis.

Klachten Wanneer u ontevreden bent over de gang van zaken kunt u dit het beste direct bespreekbaar maken op de afdeling of bij de betreffende medewerker. Zo geeft u ons een kans het beter te doen. Komt u er op de afdeling of met de medewerker niet uit, dan kunt u met uw verhaal terecht bij het Patiënten Servicepunt. Zij helpen u verder. Op elke afdeling is de folder ‘Wegwijzer bij klachten’ te verkrijgen. Hierin vindt u meer informatie over hoe het Waterlandziekenhuis klachten behandeld. U kunt deze folder ook op onze website vinden. Kapsalon In het ziekenhuis bevindt zich in de centrale hal op de begane grond een kapsalon. De salon is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 15.00 uur. De kapster kan ook bij u op de afdeling komen. Voor afspraken belt u intern telefoonnummer 7698. Parkeren Bent u met de auto? Om overlast in de wijk te voorkomen verzoeken wij u op ons parkeerterrein te parkeren. Aan de voor- en achterzijde van het Waterlandziekenhuis bevinden zich twee betaalde parkeerterreinen. Voor bezoekers van de polikliniek psychiatrie is er een aparte parkeerplaats bij de polikliniekingang psychiatrie. Deze is alleen tijdens kantooruren geopend. Het eerste halfuur parkeert u gratis, daarna hanteren wij een


15 bedrag van 2 euro per uur. Voor elk deel van een volgend uur betaalt u 1 euro met een maximum van 4 euro per dag. Tussen 23.00 - 07.00 uur is parkeren gratis (slagbomen zijn wel gesloten, maar openen automatisch). Het Waterlandziekenhuis beschikt aan de Waterlandlaan over vier oplaadpunten voor elektrische auto’s en tien invalidenparkeerplaatsen. Aan de Veenweidestraat zijn er acht invalidenparkeerplaatsen. Houders van een invalidenparkeerkaart ontvangen op vertoon van een geldige kopie met een duidelijk zichtbare foto een gratis uitrijdkaart bij de receptie bij de hoofdingang.

Patiënten Servicepunt Een ziekenhuis is een complexe organisatie. Het is daarom niet altijd even makkelijk om de juiste informatie te vinden of antwoord op uw vraag te krijgen. Informatie over ziekte, onderzoeken en behandeling krijgt u in de eerste plaats van een arts of verpleegkundige. Het kan echter zijn dat u met vragen blijft zitten of aanvullende informatie zoekt. Bij het Patiënten Servicepunt helpen wij u graag verder.

Pedicure U kunt gebruik maken van de pedicure. Via een verpleegkundige op uw afdeling kunt een afspraak maken. De pedicure komt dan langs op de afdeling. Pinautomaat Wilt u geld opnemen? In de centrale hal, naast de receptie, onder de trap vindt u een geldautomaat van de Rabobank. Post De post wordt iedere dag op de afdelingen rondgebracht. Uw postadres is: Waterlandziekenhuis t.a.v: ... Afdeling …, kamer ... Postbus 250 1440 AG Purmerend In de centrale hal staat een brievenbus voor uw uitgaande post. U kunt uw post ook gefrankeerd meegeven aan een verpleegkundige. Post die aankomt als patiënten naar huis zijn, wordt nagezonden.

Bij het Patiënten Servicepunt kunt u terecht voor: • algemene informatie over voorzieningen in het ziekenhuis • adressen en contactgegevens van patiënten verenigingen en andere zorginstanties die gezondheidsvoorlichting verzorgen • aanvullende informatie over onderzoeken, aandoeningen en behandelingen; • folders en brochures over ziekten/behandelingen. • hulp bij het aanvragen van digitale röntgen beelden op cd-rom inzage in of een kopie van uw medisch dossier • complimenten, tips, suggesties en eerste klachtenopvang. • de medewerkers van het Patiënten Servicepunt staan ook klaar voor bezoekers die hun verhaal kwijt willen. Het Patiënten Servicepunt is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Het bureau is ook telefonisch bereikbaar via (0299) 457 999 of per e-mail via patientenservice@wlz.nl. Buiten de openingstijden kunt u uw vraag of opmerking achterlaten op een contactkaart of een e-mail sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Waterland I opnamemagazine 01 I 2017


I Service informatie

16

Radio / ziekenomroep Waterland Radio U kunt gratis naar de radio luisteren met de hoofdtelefoon bij uw bed. Met de afstandsbediening kunt u de gewenste kanalen 28 t/m 46 op de televisie instellen: Kanaal 28: Radio 1 Kanaal 29: Radio 2 Kanaal 30: Radio 3 Kanaal 31: Radio 4 Kanaal 32: Waterland radio Kanaal 33: Kerkkanaal Kanaal 34: Radio 5 Kanaal 35: Radio 6 Kanaal 36: Radio Noord-Holland Kanaal 37: Sky radio Kanaal 39: Classic FM Kanaal 40: Radio 538 Kanaal 41: Radio 10 gold Kanaal 42: Slam FM Kanaal 43: BNR nieuwsradio Kanaal 44: 100% NL Kanaal 45: Arrow rock Kanaal 46: Arrow jazz Waterland Radio, de omroep met een studio in het ziekenhuis, zendt alle dagen 24 uur uit op TV-kanaal 32 met live-programma’s, herhalingen en non-stopmuziek. Zie daarvoor het programmaoverzicht op TV en website www.waterlandradio.nl. Voor de verzoekprogramma’s op dinsdag- en donderdagavond komen de vrijwilligers overdag langs de bedden.

Patiënten zijn tijdens alle uitzendingen van harte welkom in de studio op de eerste verdieping.

Receptie In de centrale hal, bij de hoofdingang aan de Waterlandlaan vindt u de receptie. De receptie is 7 dagen per week en 24 uur per dag geopend. Bij de receptie kunt u zich laten inschrijven voor uw eerste polikliniekbezoek. Ook kunnen de receptiemedewerkers u naar de juiste afdeling verwijzen, algemene vragen beantwoorden en een taxi voor u bellen. Roken Het Waterlandziekenhuis is een rookvrij ziekenhuis. Roken is alleen toegestaan op het daarvoor bestemde rookterras. Deze bevindt zich buiten, op de begane grond aan de zijkant van het gebouw. Rolstoelen Bij de hoofdingang, achteringang en bij de ingang van de Spoedpost vindt u rolstoelen. Bezoekers en patiënten kunnen gebruik maken van deze rolstoelen tegen betaling van 2 euro borg. Schoonmaakdienst Het sanitair, de algemene ruimtes op de kliniek, de patiëntkamers en de polikliniek worden dagelijks schoongemaakt. Voor vragen of klachten over de


17 schoonmaak kunt u contact opnemen met de Focus zorgondersteuner of bellen met het Facilitair Servicepunt op toestel (0299) 457 777.

Stiltecentrum Op de eerste verdieping in bouwdeel A bevindt zich een stiltecentrum. Wanneer u behoefte heeft aan rust of bezinning tijdens uw verblijf, kunt u zich in deze ruimte terugtrekken. Ook ligt er religieuze lectuur. Het stiltecentrum is 24 per dag geopend. Telefoon/televisie De meeste bedden zijn voorzien van televisie en telefoon. Uitzondering hierop is een aantal bedden op de afdelingen Intensive Care, Hartbewaking en de Dagbehandeling. Het gebruik van televisie en telefoon is niet gratis. Draai een 9 op het toestel bij uw bed voor nadere informatie en de kosten. Mag u weer naar huis, vergeet u zich dan niet af te melden. Draai hiervoor ook weer een 9. Mocht u vergeten zijn om af te melden, dan kan dat ook vanuit huis. Neem dan contact op met Patientline op telefoonnummer 0900-8820.

Tolk Voor buitenlandse patiĂŤnten kan het nodig zijn een tolk in te schakelen. Het is voor het zorgproces bijzonder van belang dat zorgverlener en patiĂŤnt elkaar goed begrijpen. Indien gewenst kunnen wij van een tolkentelefoon gebruikmaken. Verloren en gevonden voorwerpen Het komt soms voor dat tijdens uw verblijf in het ziekenhuis eigendommen kwijtraken/ beschadigd raken of worden vergeten. In het algemeen geldt dat het ziekenhuis niet verantwoordelijk is voor verlies of beschadiging van eigendommen van patiĂŤnten. Bent u iets kwijt dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de verpleegkundige van uw afdeling. Wij raden u aan geen waardevolle spullen zoals sieraden of contanten mee te nemen naar het ziekenhuis. Waterlandmobiel Tijdens kantooruren rijdt op het parkeerterrein aan de voorzijde van het ziekenhuis de Waterlandmobiel. In de Waterlandmobiel wordt u door

Waterland I opnamemagazine 01 I 2017


I Service informatie vrijwilligers van het Waterlandziekenhuis van uw auto naar de ingang en weer terug gereden. Deze service geldt natuurlijk ook voor uw bezoekers. U kunt hem wenken als u mee wilt.

Winkel en petit-restaurant Vermaat In de centrale hal bevindt zich een winkel en het bezoekersrestaurant van Vermaat. Geniet van de lekkerste belegde broodjes of vers bereide schotels. Sluit uw maaltijd af met ambachtelijk schepijs of een geurig kopje koffie. In het restaurant vindt u ook de lekkerste vruchtensappen en tussendoortjes. Het restaurant en de winkel zijn open op: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.30 uur zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot 20.00 uur.

I I I Algemeen Bezoekregels De afdeling Dagbehandeling kent geen bezoekuren vanwege het korte verblijf in het ziekenhuis. Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt uiteraard dat ouders of verzorgers altijd bij hun kind mogen blijven. Patiënten die komen voor een bloedtransfusie of medicatie via het infuus mogen 1 begeleider meenemen. Elke uitzondering op deze regel kunt u vooraf bespreken met de verpleegkundige van de afdeling. Voor de andere afdelingen hanteert het Waterlandziekenhuis de volgende bezoekregels: • maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd per patiënt • De verpleging kan te allen tijde bezoekers vragen om (even) de zaal te verlaten. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt verzorgd moet worden of een onderzoek moet ondergaan. • In het belang van al onze patiënten is het noodzakelijk dat het bezoekuur zo rustig mogelijk verloopt. Wanneer uw bezoek niet tijdens de bezoektijd kan komen, of als u alleen wilt zijn met uw bezoek, overleg dan even met de verpleegkundigen.

18 Bezoektijden Alle verpleegafdelingen (met uitzondering van onderstaande afdelingen) dagelijks van: 14.00 - 20.00 uur weekend en feestdagen ook van 11.00 - 12.00 uur (IC uitgezonderd) Kinderafdeling dagelijks van: 15.30 - 17.00 uur en 18.00 - 19.00 uur (bezoek voor tieners tot 20.00 uur) weekend en feestdagen ook van 11.00 - 12.00 uur Ouders beschouwen wij niet als bezoek, zij zijn 24 uur per dag welkom. PAAZ dagelijks van: 18.30 - 20.00 uur weekend en feestdagen ook van 11.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur Verloskunde/gynaecologie dagelijks van: 11.00 - 12.00 uur en 15.00 - 20.00 uur

Algemene openingstijden Waterlandziekenhuis Tussen 06.00 en 22.00 uur is onze hoofdingang (Waterlandlaan) geopend. In verband met uw en onze veiligheid sluit de hoofdingang na 22.00 uur. Tussen 22.00 en 06.00 uur kunt u het ziekenhuis alleen betreden via de hoofdingang. Gebruik hiervoor de bel naast de schuifdeuren bij de hoofdingang. De achteringang aan de Veenweidestraat is open van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 20.30 uur en op zaterdag en zondag van 10.30 tot 20.30 uur. Buiten deze tijden is de achteringang gesloten.

Onze patiënten zijn ziek. Wij vragen u daarom met maar twee bezoekers tegelijkertijd per patiënt te komen.


I Bereikbaarheid

19 in Gedempte Where, Purmersteenweg en Waterlandlaan. U gaat onder het spoorwegviaduct door en na 750 meter ziet u het Waterlandziekenhuis rechts.

Met de trein Het Waterlandziekenhuis ligt op ongeveer 10 minuten loopafstand van het NS-station Purmerend. U kunt ook bus 103 of 110 nemen vanaf het Beatrixplein. U stapt uit bij halte Veenweidestraat. Het is dan nog ongeveer twee minuten lopen naar het Waterlandziekenhuis.

I I I Routebeschrijving Waterlandziekenhuis Per auto Vanuit Amsterdam, Coentunnel Via knooppunt Coenplein en knooppunt Zaandam richting Purmerend, A8/A7. Neem afrit 4 Purmerend-Zuid/Purmer. Aan het eind van de afrit rechtsaf, Laan der Continenten. Bij de rotonde rechtdoor. Sla bij de stoplichten linksaf, AziĂŤlaan. Rechtdoor de brug over, Gorslaan. Bij het derde stoplicht rechtsaf. Na 100 meter ziet u rechts het Waterlandziekenhuis.

Met de bus Busverbindingen vanuit Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Alkmaar, Volendam, Edam, Monnickendam. Lijn 103 (vanuit Monnickendam) Lijn 105 (vanuit Amsterdam-Noord) Lijn 110 (vanuit Volendam/Edam) Lijn 118 (vanuit Volendam/Edam) Lijn 306 (vanuit Amsterdam CS) Lijn 413 (vanuit Zeevang) Lijn 416 (vanuit De Rijp) Volledige informatie over het openbaar vervoer vindt u op www.9292ov.nl.

Vanuit Amsterdam, Zeeburgertunnel Na de tunnel neemt u afrit S116, Volendam. Eerste richting Volendam, N247 en na 2 km linksaf Purmerend, N235. Niet afslag Purmerend-Zuid/Purmer nemen, maar rechtdoor richting centrum. Bij het volgende stoplicht rechtsaf, Gorslaan. Bij het derde stoplicht rechtsaf. Na 100 meter ziet u rechts het Waterlandziekenhuis. Vanuit Hoorn Richting Amsterdam via de A7. Neem afrit 5 Purmerend. Aan het eind van de afrit linksaf, Zuiddijk. Steeds rechtdoor, Zuiddijk gaat over Waterland I opnamemagazine 01 I 2017


20 Routebeschrijving BWO Met de auto vanuit het Waterlandziekenhuis (Gorslaan) Bij kruispunt Waterlandziekenhuis rechtsaf (Waterlandlaan). Bij T-splitsing linksaf (Grotenhuysweg) 1e straat rechtsaf (Purmerenderweg). Eind van de weg linksaf (Oosterweg). Kruispunt rechtsaf (N244). T-splitsing rechtsaf (N247). Linksaf N517 (Zeddeweg) - bij motel Katwoude. Bij rotonde linksaf (Heideweg). Eerste straat linksaf de parkeerplaats op. Met de auto vanuit richting Amsterdam (A10) Via de ringweg A10. Neem afrit S116, Volendam. Richting Volendam (N247). Bij motel Katwoude rechtsaf richting Volendam (N517). Bij de rotonde linksaf (Heideweg). Vervolgens linksaf de parkeerplaats op.

Met de auto vanuit Hoorn (A7) Richting Amsterdam via de A7. Neem afrit 6 Purmerend-Noord. Aan het eind van de afrit linksaf (N244) richting Edam/Volendam. Op de T-splitsing rechtsaf (N244). Bij motel Katwoude linksaf (N517). Bij rotonde linksaf (Heideweg). Eerste straat linksaf de parkeerplaats op. Openbaar vervoer Uitstappen bij halte Zeddeweg tegenover Don Boscocollege. Voor actuele reisinformatie kunt u kijken op de site met reisinformatie. (reisinformatie 0900 - 9292, â‚Ź 0,70 per minuut)

Bezoekadres Waterlandziekenhuis Waterlandlaan 250 1441 RN Purmerend Telefoon: (0299) 457 457 Telefax: (0299) 457 555


I Contact met de polikliniek

I I I Afspraak maken Als de huisarts u verwijst, ontvangt u een verwijsbrief of per e-mail een patiëntenbericht. Wij krijgen een kopie van deze verwijzing. Deze informatie is voor ons van belang om te kunnen bekijken wanneer, hoe en waar de afspraak moet worden gemaakt. Zodra deze verwijsbrief bij ons binnen is bellen wij u voor het maken van een afspraak. Sommige poliklinieken nodigen u uit per brief. U hoeft ons dus niet meer zelf te bellen. U krijgt van ons een uitnodiging. Heeft u na vijf werkdagen nog niets van ons gehoord, dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken. Houd bij het maken van de afspraak uw verwijzing of patiëntenbericht bij de hand.

Verhinderd voor een afspraak? Bent u verhinderd voor uw afspraak, dan verzoeken wij u zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden via de telefoonnummers hiernaast. Is de polikliniek gesloten, dan kunt u ook uw afbericht doorgeven via het algemene telefoonnummer (0299) 457 457.

21

Telefoonnummers voor het maken van een afspraak Pijnbestrijding 0299 457 135 CARA-verpleegkundige 0299 457 127 Cardiologie 0299 457 146 Chirurgie 0299 457 134 Dermatologie 0299 457 141 Diabetesverpleegkundige 0299 457 126 Diëtetiek 0299 457 630 Ergotherapie 0299 457 630 Functieonderzoeken 0299 457 525 Fysiotherapie 0299 457 630 Geriatrie 0299 457 143 Gipskamer 0299 457 620 Gynaecologie 0299 457 138 Hartrevalidatie 0299 457 181 Interne Geneeskunde 0299 457 148 Kaakchirurgie 0299 457 137 Keel-, neus- en oorheelkunde 0299 457 144 Kindergeneeskunde 0299 457 145 Logopedie 0299 457 630 Longziekten 0299 457 147 Maatschappelijk werk 0299 457 243 Medische psychologie 0299 457 243 Neurochirurgie 0299 457 010 Neurologie 0299 457 142 Oogheelkunde 0299 457 136 Orthopedie 0299 457 132 Osteoporosepoli 0299 457 148 Psychiatrie 0299 457 380 Radiologie 0299 457 535 Reumatologie 0299 457 616 Revalidatie 0299 457 630 Transferbureau 0299 457 491 Urologie 0299 457 139 Vaccinatiepoli 0900 822 24 62

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.waterlandziekenhuis.nl

Waterland I opnamemagazine 01 I 2017


I Met wie krijgt u te maken

I I I Wie en wat Tijdens uw verblijf krijgt u te maken met verschillende medewerkers van het ziekenhuis. Als u door alle verschillende gezichten niet meer weet welke functie iemand uitoefent, vraag het gerust.

Medisch specialist Één van de medisch specialisten is uw hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor uw medische zorg. Wanneer de specialist onderzoek laat doen, beoordeelt hij de resultaten en bespreekt deze met u. De medisch specialist zal ook afspraken met u maken over medicijngebruik, dieet, onderzoek etc. Arts-assistenten en co-assistenten Tijdens uw verblijf kan het voorkomen dat sommige taken van de specialist overgenomen worden door artsassistenten en/of co-assistenten. Dit zijn respectievelijk artsen in opleiding tot specialist en studenten in opleiding tot artsen. Wanneer u het hier niet mee eens bent, overlegt u dit met uw specialist. De specialist blijft eind-verantwoordelijk voor uw medische zorg. Anesthesiologen Een anesthesioloog is een arts die gespecialiseerd is in het toedienen van verdovingen. Zo’n arts werd ook wel narcotiseur genoemd. Narcose betekent slaap. Omdat een anesthesioloog veel meer doet dan alleen narcose geven, is deze naam veranderd. De anesthesioloog draagt de zorg en verantwoordelijkheid voor de verdoving en het goed functioneren van uw lichaam tijdens de operatie. Daarnaast zorgt hij voor de bestrijding van pijn en misselijkheid na de operatie. Verpleegkundigen U heeft tijdens uw opname het meest te maken met de verpleegkundigen. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de verpleging en verzorging en stemmen de zorg af met de artsen en andere hulpverleners. Voor vragen en/of opmerkingen over de verpleging of verzorging kunt u bij hen terecht. Ook kunt u aan een verpleegkundige vragen om een gesprek te regelen met bijvoorbeeld de arts assistent, specialist, geestelijk verzorger of maatschappelijk werker. Focus zorgondersteuners Focus zorgondersteuners zijn medewerkers die speciaal zijn opgeleid om diverse zorgondersteunende

22

taken uit te voeren. De verpleegkundigen kunnen zich daardoor nog intensiever richten op hun verpleegkundige taken. De Focus zorgondersteuners verzorgen uw maaltijden en drankjes en maken dagelijks uw kamer aan kant.

Vrijwilligers In het Waterlandziekenhuis zijn 160 vrijwilligers werkzaam. Zij kunnen u van dienst zijn bij uiteenlopende activiteiten: • het in de centrale hal ontvangen en wegwijs maken van patiënten en bezoekers; • het verzorgen van bloemen op de verpleegafdelingen; • het maken van een praatje; • het opvangen van patiënten die worden opgenomen; • het serveren van koffie, thee en limonade in de wachtkamers van de poliklinieken; • het opvangen van ouders van kinderen die een KNO operatie ondergaan; • het verzorgen van actuele lectuur in de wacht kamers; • het vervoeren van patiënten die opgenomen zijn naar onderzoek- of behandelafdeling; • gratis vervoer in onze Waterlandmobiel op het parkeerterrein; • het bijhouden van de bibliotheek van de verpleegkundig specialisten; • het vervoeren van middelen en materialen naar het Behandelcentrum Waterland Oost; • het, in overleg met de behandelaars, bieden van een massage aan patiënten die opgenomen zijn. Overige medewerkers Naast bovengenoemde personen werken er natuurlijk nog veel meer mensen in ons ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan de diëtisten, de fysiotherapeuten, de apothekers en het administratieve personeel. Verpleegkundig specialisten Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die na het volgen van een masteropleiding Advanced Nursing Practice naast verpleegkundige taken ook zelfstandig medische taken mag verrichten. Zij kijkt zowel vanuit een verpleegkundige als vanuit een medische bril naar de patiënt. Hij/zij mag o.a. zelf diagnoses stellen, behandelingen starten of medicatie voorschrijven. Gespecialiseerd verpleegkundigen Gespecialiseerd verpleegkundigen zijn verpleegkundigen die zich door opleiding en ervaring hebben gespecialiseerd in een specifiek aandachtsgebied. Voorbeelden hiervan zijn de oncologie-verpleegkundige of de wondverpleegkundige.


I Onze specialisten Anesthesiologen C.C. Hengstman P. la Guardia P.E. Heun G.O. Navis I. Ptackova Artsen op de SEH Mw. A. Bokern-de Jonge Mw. A. Deyl E. Engelen J. Kuipers Y. Pikoulin Mw. A. Volder Cardiologen M.J.J.A. Bokern Dr. M.R. Mac Gillavry M. Mihciokur F. van Nooijen Mw. L. Oosterom Mw. N.R.C. Telgt E. Wierda Chirurgen M.I. Amir P. Heres Dr. P. Poortman Dhr. E. Tournoij G.A. Vos Mw. L.M. de Widt-Levert Dermatologen Mw. R.E. Brandsen J.A. Kadouch P.M.J.H. Kemperman Geestelijke verzorgers Mw. J. Miedema Mw. R. van Osnabrugge Geriaters Mw. J. Daal Mw P. Genet Mw. G. Hemmes Gynaecologen Mw. P.S.M. Bakker C. van Katwijk Dr. A.H. Knauff Mw. I. Moolhuizen Mw. A.M.G. van de Swaluw Mw. E. Timmerman (tijdelijk) W. de Wit Intensivisten Dhr. E. Erkamp C.J. Gowrising Dr. J. van der Klooster M. Öfner R. Pieters Mw. T. Kvarantan Internisten Mw. R.E. Broers Mw. L.J. Eichweber-Lammers Mw. M. de Fost Mw. E. Kolsteren F.A.J. Verburg J. Vermeulen Mw. dr. M.M. Vleugel Mw. H. Wessels

Kaakchirurg M.R.E. Bom E.L. van der Mark Th. de Rijcke Kinderartsen Mw. L. Ay-Demir Mw. A. Bouwman Mw. C. Lim Mw. C.G. Massar S. Mir Mw. S. Quint Mw. L. Wafelman Mw. N. Weggelaar KNO-artsen Mw. H.A.J. Brok P.I. Doornenbal M.P. Kos Dr. C.F.G.M. Smit Longartsen B. Alberts Mw. D.M. van Diepen Mw. K.I. Maassen van den Brink dr. C. Meek (t/m juli 2017) G. Rootmensen dr. F. Yurd (t/m juli 2017) MDL-artsen Dhr. S. Balkema Dhr. Dr. F.W.J. te Braake Dhr. A.A. Karimbeg Mw. M.S.G. Sikkens Dhr. dr. X.G. Vos Medisch microbiologen Dr. C.A.P.M.J. Fijen Dr. S.A. de Jager Mw. J.H. Oudbier B. Ridwan Mw. Dr. J. Spaargaren Dr. B.A. Zwart Nefrologen Dr. D. Boon Dr. R.J.L. Klaassen Mw. E.A.C. Kuin Dr. M.H.M. Raasveld Mw. Dr. A. van Tellingen Mw. H. Wessels Neurochirurg Th.W. Selen Neurologen Mw. D.G. Hoeksema N.K. Maliepaard J.W.C. Reinders mw J.M.W. Segers-van Rijn Dr. C.P. Zwetsloot Oogartsen R.P.W. de Boer H.A. Khalil Mw. dr. F.L. Njoo

23 Orthopeden M. Bouman P.J. Damen R.J. Hillen D.A. van Kampen H.B. Plempers (sportarts) Patholoog anatomen I. Ambrose Dr. M.J. Flens Dr. N.M. Jiwa Mw. N.W. de Kraker Mw. M.M.S. Mulder M. Visser Pijnartsen Dhr. Böhncke Dhr. Dijkhuizen (PA) Dhr. J. de Jong Dhr. A Schipper Mw. M. van der Horst Psychiaters Y. Bijpost Mw. A. Maat Mw. A. Oude Elberink Dr. G.M.G.I. Ramaekers Mw. M.P. Stuijvenberg Psychologen Mw. S. van ’t Hof J. van Luyk Mw. R. Nicolaas M. Reus Mw. S. Rutten Mw. M. Smit, Psychotherapeut Radiologen D. Duterloo A.D. Moolhuijzen J.M. Sala Mw. L.H. Vogelpoel-Sie Reumatoloog J.C. van Denderen Revalidatieartsen mw. J. de Bruin Mw. L. Corporaal Mw. A.M. Knottnerus mw. R.S. Lagrand Urologen Mw. M.W.G. Brenninkmeijer Mw. V. Franken R.V. Gordijn Ziekenhuisapothekers Mw. C. Kluft-van Driel R.J. de Jong W.J. Keijer 24-uurs apotheek A. Groote


I 3 belangrijke vragen

I I I Goed voorbereid Als u naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van uw persoonlijke omstandigheden af. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen. De 3 goede vragen kunnen helpen om die goede informatie te krijgen. Zo kunt u samen met uw arts beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past. U maakt zo een goed geïnformeerde keuze.

1. Wat zijn mijn mogelijkheden? Zet met uw arts op een rij welke mogelijkheden er zijn. Dat zijn er altijd minstens twee, want even afwachten is ook een mogelijkheid. Voorbeelden: • Een lichamelijk onderzoek of een scan? • Fysiotherapie of een operatie? • Welk soort operatie? • Direct behandelen of eerst afwachten? 2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden? Iedere behandeling heeft voor- en nadelen. Zo kan een operatie uw klachten snel verhelpen, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Vraag uw arts naar resultaten van de verschillende behandelingen. • Kunt u na de operatie weer sporten? • Verhoogt de behandeling uw overlevingskans? • Vermindert het de pijn? Bespreek per mogelijke behandeling de herstelperiode, risico’s, gevolgen en bijwerkingen. 3. Wat betekent dat in mijn situatie? Uw persoonlijke situatie is belangrijk voor uw keuze.

24

Hoe is uw thuissituatie, wat is uw beroep, hoe oud bent u, wat zijn uw wensen en uw doelen? Ook voor uw arts is het belangrijk om dit te weten. Zodat hij/zij het medische advies hierop kan aanpassen.

Andere tips voor tijdens het gesprek Naast de 3 goede vragen heeft u vast ook andere vragen. Vragen die u thuis heeft bedacht, of vragen die tijdens het gesprek opkomen. Stel deze ook altijd. Domme vragen bestaan niet. Verder helpen de volgende tips u tijdens het gesprek met uw arts: • Geef aan als u iets niet helemaal begrijpt. • Geef aan als u ergens over twijfelt. • Neem uw vragen mee op papier en schrijf de antwoorden op. U kunt dan thuis de antwoorden nog even rustig nalezen. • Vat het gesprek aan het einde in uw eigen woorden samen. Zo kunt u samen met uw arts nagaan of u het begrepen heeft. Zie voor meer informatie en een filmpje: www.3goedevragen.nl


ISTO – Instituut voor spraaken taalonderzoek Waterlandlaan 81 1441 RS Purmerend Tel: 06-28533713 / 06-12672654 info@logopedieneurologie.nl www.logopedieneurologie.nl

Logopediepraktijk ISTO voor kinderen en volwassenen: • Logopedie: taal, spraak, adem, gehoor, mondgedrag, eten en drinken en stem • Klinische linguïstiek • Afasie therapie • Logopedische therapie voor cliënten met neurologische aandoeningen (ziekte van Parkinson, MS en ALS) • Mimetherapie voor cliënten met een perifere aangezichtsverlamming Waarom Logopediepraktijk ISTO? • Contracten met alle zorgverzekeraars • Logopedie wordt vergoed door de basisverzekering. Voor cliënten van 18 jaar en ouder is het eigen risico van toepassing. • Geen wachtlijst • Transparante zorg, snelle terugkoppeling en volledige berichtgeving aan verwijzer en cliënt Ons team bestaat uit 4 gespecialiseerde logopedisten.


Waterland opnamemag 2017 1  
Waterland opnamemag 2017 1  
Advertisement