Vitaal Journaal Schiedam, Vlaardingen en Maassluits

Page 1

■ Schiedam, Vlaardingen en Maassluis 8e jaargang, nr. 1, maart 2020

Volg ons op Facebook en Twitter

Boordevol nieuws over zorg, welzijn en lifestyle

Voorrang broer of zus in verpleeghuis Dinsdag 10 maart nam de Tweede Kamer een voorstel aan van Antoinette Laan (VVD) en Leonie Sazias (50Plus) om ervoor te zorgen dat een broer of zus met voorrang naar hetzelfde verpleeghuis kan verhuizen als hij of zij ook intensieve zorg nodig heeft. Een goed voorstel, vindt ouderenorganisatie ANBO, want het draagt bij aan de kwaliteit van leven van deze ouderen.

Liane den Haan, directeurbestuurder van ANBO: “Veel mensen die in een verpleeghuis wonen, hebben dementie. Voor hen is heel fijn en vertrouwd om iemand om zich heen te hebben die ze uit het verleden kennen. Misschien kunnen ze herinneringen delen. En als dat niet (meer) lukt, is het in ieder geval fijn om een bekend gezicht te zien. Dat draagt bij aan kwaliteit van leven in de laatste levensfase.”

of zus die er al woont. Net zoals veel scholen dat hebben geregeld.”

“Ouderen met dementie zitten in een levensfase waar het verleden belangrijk is”

Net als scholen VVD Kamerlid Antoinette Laan: “Ik kwam in contact met de familie van iemand die naar een verpleeghuis gaat verhuizen en graag in hetzelfde huis wil wonen als haar demente zus. Ik wilde graag dat we deze twee oude dames konden samenbrengen. Daarom heb ik – samen met Leonie Sazias van 50Plus – het voorstel gedaan om ervoor te zorgen dat verpleeghuizen die een plek hebben, voorrang geven aan iemand wiens broer

DEZE ZORGKRANT IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR

www.franciscus.nl

www.kbozuidholland.nl

www.argoszorggroep.nl

www.pcob.nl

www.argoseropuit.nl

www.seniorenwelzijn.nl

Vertrouwd gezicht “Ouderen met dementie zitten bij uitstek in een levensfase waar het verleden belangrijk is, waar juist contacten met vertrouwde familie de kwaliteit van leven vergroten en wellicht zelfs een positief effect hebben op de benodigde zorg. Goed dat de Tweede Kamer dit voorstel heeft aangenomen en kan worden uitgewerkt. ANBO houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen”, besluit Liane den Haan.

Editie Gemeente Schiedam/ Vlaardingen en Maassluis e.o. www.zgvlaardingen.nl

www.rogplus.nl


Pagina 2

Eigen bijdrage voor voorzieningen Wmo in 2020 anders: Abonnementstarief Als u hulpmiddelen of ondersteuning via ROGplus uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangt, betaalt u hiervoor meestal een eigen bijdrage. Deze bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie kantoor. Van hen ontvangt u de factuur. Op de website van ROGplus staat voor welke hulp u wel en voor welke u geen eigen bijdrage betaalt.

WAT GAAT ER VERANDEREN IN 2020? Waar u nu per periode (4 weken) € 17,50 betaalt gaat u vanaf 1 januari een ‘abonnementstarief van € 19,00 per maand’ (ongeacht het aantal voorzieningen) betalen. U ontvangt dus geen 13 facturen per jaar maar nog maar 12. Kijk voor meer informatie op www.rogplus.nl of www.hetcak.nl

ROGplus Bezoekadres: Uiverlaan 20-B Maassluis, Postadres: Postbus 234, 3140 AE Maassluis T (010) 870 11 11, E info@rogplus.nl, I www.rogplus.nl


Pagina 3

Argos Zorggroep biedt fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie en logopedie voor thuiswonende ouderen. Met name de logopedie is nog lang niet zo bekend als zou mogen. De logopedist onderzoekt en behandelt stoornissen en beperkingen als gevolg van ouderdom, spierziekten en/of neurologische aandoeningen op het gebied van adem, stem, spraak, taal, maar ook eten, drinken en slikken.

Logopedie voor thuiswonende ouderen

tie Informa zen van dit

le Heeft u na het voor de artikel vragen van Argos logopedisten ak ilt u een afspra w f o ep ro g Zorg p met dan contact o maken? Neem ing el Zorgbemidd onze afdeling met 310 of direct via 010 427 8 ogopedie via de afdeling L .nl rgoszorgroep logopedie@a

Verwijzing De therapeuten van Argos Zorggroep hebben dezelfde werkwijze als een particuliere praktijk. U kunt voor een eerste afspraak dus zowel met als zonder verwijzing bij ons terecht. Verdere informatie over vergoedingen wint u in via uw zorgverzekeraar.

Anne den Broeder, sinds twee jaar logopediste bij Argos Zorggroep, vertelt: “Ik werk vier dagen bij Argos Zorggroep, deels in Vlaardingen en deels in Maassluis. Eén dag in de week werk ik als docent bij de logopedie opleiding van Hogeschool Rotterdam. Dit zorgt ervoor dat ik een groot netwerk heb en dat ik op de hoogte blijf van de laatste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied.”

Logopedie - juíst ook voor ouderen Anne: “Ik maak bij Argos Zorggroep onderdeel uit van een team van vier logopedisten. Samen werken we in het gehele werkgebied van Argos zorggroep. We werken in de huizen, maar ook bij thuiswonende ouderen, iets wat nog lang niet bij iedereen bekend is. Net als het feit dat logopedie helemaal niet alleen voor kinderen is. Mijn collega’s en ik zijn juist gespecialiseerd in logopedie voor ouderen. Wij zijn er voor ouderen wanneer zij moeite hebben met slikken óf zich regelmatig verslikken. Maar ook bij stemproblemen, het vinden van woorden of wanneer zij zich moeilijker verstaanbaar kunnen maken.”

Slik- en spraakstoornissen “De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken”, vertelt Anne. “Na hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte, of een spierziekte of zenuwaandoening zoals ALS, Parkinson of MS, kan de aansturing van de spieren moeizamer gaan. Dit kan trouwens ook veroorzaakt worden door het verslappen van spieren bij het ouder worden. Slik- en spraakstoornissen of problemen met de stem kunnen zowel lichamelijke gevolgen als sociale gevolgen hebben. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld het slecht verstaanbaar zijn, zich regelmatig verslikken of moeite hebben met kauwen. Sociale gevolgen kunnen zijn, dat iemand er tegenop ziet om naar een verjaardag te gaan of niet meer uit eten durft maar ook dat het plezier in het eten en drinken verdwijnt.” Met oefeningen kunnen logopedisten helpen om de spieren te trainen en de situatie te verbeteren of verdere achteruitgang tegen te gaan. Bij progressieve aandoeningen kijken zij hoe ze de omgeving aan kunnen passen en welke hulpmiddelen ingezet kunnen

worden om het leven van de persoon met deze problemen makkelijker te maken.

Nieuwe methode Anne: “We zetten sinds kort bij slikproblemen met succes ook een vrij nieuwe methode in: Biofeedback en neuromusculaire elektrostimulatie (NMES). Dit is een apparaat met draadjes en aan de uiteinden plakkertjes. Die plakkertjes plakken we op de hals van de cliënt. Hierdoor worden signalen doorgegeven waarmee we kunnen vaststellen wat het probleem is. Verder kan het apparaat door hele lichte, niet pijnlijke stroomstootjes de spieren zo stimuleren dat zij beter gaan functioneren. Ik heb een cliënt gehad die niets meer kon eten of drinken zonder zich te verslikken en met deze methode in een kleine drie maanden van alleen nog maar sondevoeding naar weer alles kunnen eten en drinken ging.”

Logopedie bij taalen spraakstoornissen veroorzaakt door dementie Dementie wordt veroorzaakt door een stoornis in de hersenen. De oorzaak is in de meeste gevallen de ziekte van Alzheimer. Kenmerkend voor dementie is de geheugen-

stoornis. Daarnaast treden er andere stoornissen op, afhankelijk van de oorzaak van de dementie. Taal- en/of spraakstoornissen kunnen bij alle vormen van dementie voorkomen. Anne: “Een logopedist kan helpen om de communicatie tussen de dementerende oudere en zijn of haar omgeving zo goed mogelijk te laten verlopen. Waar we ons bij andere aandoeningen richten op verbetering, is dat bij deze aandoening anders. Voorlichting en begeleiding zijn dan zeer belangrijk. De logopedist kan de oudere met dementie trainen om op een andere manier te spreken of taal te gebruiken, bijvoorbeeld met behulp van een spraakcomputer of pictogrammen. Tevens is het van belang dat de omgeving van de persoon met

dementie begeleiding krijgt hoe met communicatieproblemen om te gaan. Binnen ons team is er een logopedist gespecialiseerd als afasietherapeut, en daarnaast heeft zij een cursus ‘communicatieproblemen bij dementie’ gedaan.”

Ondersteuning Logopedisten hebben in de eerste lijn - dus bij de mensen thuis - een belangrijke taak omdat zij kunnen bijdragen aan verbeteringen op het gebied van communicatie en achteruitgang kunnen helpen tegengaan. Daarbij zijn logopedisten een belangrijke gesprekspartner voor familie, verzorgenden en andere therapeuten. Anne: “Wanneer wij iemand niet verder kunnen helpen, verwijzen wij door naar een specialist.”


Pagina 4

Dagbesteding biedt gezelligheid en structuur

Mensen wonen steeds langer thuis. Zolang iemand geestelijk en lichamelijk gezond is, een thuiswonende partner heeft en/of een breed sociaal netwerk heeft, is dit vaak alleen maar fijn. Een eigen (t)huis is voor de meesten de prettigste plek om te zijn.

Maar soms is dat anders. Wanneer iemand gaat kwakkelen met zijn gezondheid en zelf bijna de deur niet meer uit kan. En daarmee het voor zijn of haar partner ook erg lastig wordt om nog buiten te komen. Of wanneer een partner overlijdt, het gemis té groot wordt en men zich eenzaam voelt. Op zo’n moment kan een vaste invulling van de dag een welkome afleiding zijn. Eén of meerdere dagen in de week, samen met anderen, de dag doorbrengen. Samen de krant lezen, een spelletje spelen, koffie drinken en samen lunchen. Activiteiten die de dag gezelligheid én structuur geven. Zonnehuisgroep Vlaardingen biedt op twee locaties dagbesteding. Van maandag tot en met vrijdag zijn mensen welkom om samen de dag door te brengen. Met maximaal elf andere personen en twee medewerkers wordt invulling gegeven aan de dag. Afhankelijk van het type zorg

dat iemand nodig heeft, wordt gekeken welke groep het beste past. Zo is bij de dagbesteding psychogeriatrie in Het Zonnehuis ruimte voor mensen met (beginnende) dementie. In deze groep is niet alleen aandacht voor de persoon zelf, maar ook voor mensen om hem of haar heen is een gespreksgroep. De dagbesteding voor mensen met lichamelijke (somatische) klachten bevindt zich in Drieën-Huysen Zuid. Hier kan ook verpleegkundige zorg worden geleverd aan mensen die dit nodig hebben vanwege hun lichamelijke klachten. Bij alle groepen is bewegen een belangrijk onderdeel van de dag. Soms wordt er gedanst of muziek gemaakt met elkaar, maar ook wordt er gesport door bijvoorbeeld met tennisrackets tegen een ballon te slaan. Af en toe staan er uitstapjes op het

programma. Dit kan een rondvaart met een fluisterboot zijn, maar een bezoekje aan winkelcentrum De Loper. Natuurlijk wordt er ook s amen gegeten, waarbij iedereen de keuze heeft uit een warme maaltijd of een broodmaaltijd.

Al met al biedt één of meerdere dagen dagbesteding veel mensen meer structuur in hun week. Ook familie en naasten kunnen gebaad zijn wanneer hun partner of vader/moeder naar de dagbesteding gaat. Om in aanmerking te komen voor dagbesteding heeft u een indicatie nodig. Deze wordt gegeven door ROGPlus (www.rogplus.nl). De huisarts, thuiszorg of casemanager dementie kan iemand aanmelden bij

Mevrouw Ten Holter

ROGPlus, maar u kunt ook zelf een aanvraag indienen. Voor dagbesteding wordt een eigen bijdrage gevraagd. Bent u benieuwd naar de dagbesteding bij Zonnehuisgroep Vlaardingen en wilt u een keertje komen kijken? Neem dan contact op met de teamleider Dagbesteding via (06) 827 461 61 of via het algemene nummer van Zonnehuisgroep Vlaardingen (010) 475 95 95.

Mevrouw Ten Holter bezoekt elke maandag de dagbesteding op Drieën-Huysen Zuid. Ze vindt het leuk om onder de mensen te zijn en heeft het erg naar haar zin op de dagbesteding. Samen met de andere bezoekers is ze actief bezig met beweegoefeningen of ze spelen samen een (geheugen) spelletje. Ook samen eten koken is één van de dingen die mevrouw Ten Holter graag doet: “En daarna ervan genieten, want ik vind het eten hier altijd lekker.”


Pagina 5

Telemonitoring bij hartfalen: patiënten meten zelf Regelmatige medische controles zijn belangrijk bij patiënten met hartfalen. Wanneer patiënten zelf thuis de noodzakelijke metingen doen, biedt dit meer onafhankelijkheid en eigen regie. Daarom is in Franciscus Gasthuis een proef gestart waarbij patiënt zelf meten: telemonitoring bij hartfalen. Patiënten met hartfalen moeten rekening houden met wat ze eten en drinken en dat medicijnen worden ingenomen. Ook regelmatige medische controles zijn belangrijk. Die controles vinden tot nu toe plaats in het ziekenhuis. ‘Dat is niet alleen belastend voor de patiënt, maar de kans bestaat dat iemand tijdens een meting stabiel oogt maar tussen de metingen door verslechterd zonder dat wij dit opmerken,’ zegt Bep Sonneveld, gespecialiseerd cardiologieverpleegkundige. ‘Met

telemonitoring bieden wij de patiënt meer zekerheid.’

Begeleiding op afstand Patiënten die meedoen krijgen van het ziekenhuis een iPad, weegschaal en bloeddrukmeter in bruikleen. Dagelijks meet de patiënt zichzelf en vult hij de gegevens in op de iPad. ‘Twee keer per week ontvangen ik en mijn collega Nel Slingerland deze gegevens,’ legt Bep uit. ‘Zodra de waardes afwijken, is het mogelijk op afstand hulp te verlenen door bijvoorbeeld de voorgeschreven medicatie aan te passen.’

‘Met telemonitoring bieden wij de patiënt meer zekerheid.’

Meer veiligheid en vertrouwen Dit heeft voordelen voor zowel de patiënt als de behandelaar. Nel: ‘Wij hebben meer gegevens van de patiënt en zien die gegevens nu twee keer per week. Dat is beter voor de continuïteit van zorg voor de patiënt. Aan de andere kant ervaart de patiënt meer veiligheid en vertrouwen en zijn er minder bezoeken aan het ziekenhuis nodig. Daarnaast krijgt de patiënt zelf meer inzicht in de eigen gezondheid omdat hij elke dag bezig is met de metingen.’

Altijd in contact Eén van die patiënten is Arie van der Ende. Dertien jaar geleden werd hij getroffen door een hartinfarct en sindsdien is hij onder controle bij Franciscus Gasthuis & Vlietland. Arie maakt gebruik van telemonitoring en is enthousiast: ‘Het mooie van dit systeem is dat ik altijd in contact blijf met de verpleegkundigen. Dat scheelt enorm als ik een keer twijfel of er wat aan de hand is. En als er inderdaad wat aan de hand is, wordt er direct actie ondernomen. Ik vind het geweldig dat ik zo goed in de gaten wordt gehouden!’

Beeldbellen De iPad rinkelt voor een inkomend FaceTime-gesprek. Als Arie opneemt, verschijnt Bep op het scherm. Samen bespreken ze de afwijkende

waardes van afgelopen week. ‘In het begin was ik wat sceptisch over het beeldbellen,’ erkent Bep. ‘Je bent bang om het persoonlijke contact met de patiënt te verliezen. Maar vanaf het eerste belletje had ik er een goed gevoel bij. Omdat de mensen bellen vanuit huis, voelen zij zich meer op hun gemak dan wanneer ze hier zenuwachtig in de spreekkamer zitten.’ Of telemonitoring bij hartfalen verder wordt uitgebreid, moet blijken wanneer de definitieve resultaten van de proef binnen zijn. ‘De eerste evaluatie is in ieder geval positief: 98% van de patiënten vult trouw de gegevens in,’ zegt Bep. Arie: ‘Maar als ik het vergeet, zijn Bep en Nel er om mij een reminder te sturen.’


Pagina 6

EEN

ONDER DE RIEM VOOR IEDEREEN EN BLIJF OMKIJKEN NAAR ELKAAR

R E D A C T I E V I TA A L J O U R N A A L


Pagina 7

Puzzel mee! 1

2

7

11

3

4

en win een leuke prijs! 5

6

8

12

9

13

14

10

15

17

16 18

19

20

21

22

Wat heb je nodig... (4 personen)

24

23

Pittige Indonesische hartige taart zonder kaas! 6 plakjes diepvries bladerdeeg 2 a 3 eetl. gemalen kokos ■ 250 gr kipfilet in reepjes ■ 2 eetl olie ■ 1 kleine ui ■ 2 teentjes knoflook ■ 150 gr champignons ■ 50 gr taugé ■

25

26

28

27

30

33

34

36

35

39

37

40

41

43 32

29

31

32

38

20

42

44 44

21

23

9

29

8

15

35

42

1

U kunt de oplossing per post, per mail of via onze website inzenden. Onder de goede inzendingen wordt een prijs verloot.

Ook voor deze editie is er weer een mooie prijs te winnen. Vitaal journaal biedt een VVV-bon t.w.v. 25 euro aan.

2 eetl fijngesneden bladselderij ■ 1/2 zakje gedroogde nasigroenten Conimex) ■ 2 eetl ketjap manis ■ 1 theel sambal ■ peper, zout ■ 4 eieren ■

Hoe te maken... Pel en snipper de ui en de knoflook. Maak de champignons schoon en snij deze in plakjes. Maak de taugé schoon en snij deze wat kleiner. Laat de nasi-groenten in heet water wellen. Klop de eieren los met wat peper en zout. Oven voorverwarmen op 225 graden. Bladerdeeg ontdooien. Verwarm de olie in een koekenpan en bak hierin de reepjes kipfilet gaar en lichtbruin. Bak de gesnipperde uien en knoflook even mee. Doe de champignons erbij en bak deze ook even mee, samen met de nasigroenten. Haal de koekenpan van het vuur en voeg de taugé en de fijngesneden selderij toe. Maak de kip/ groentenmassa op smaak met ketjap en sambal. Bakvorm eerst bekleden met bakpapier of invetten en dan het bladerdeeg erop. Prik hier en daar wat gaatjes in het deeg. Bestrooi het bladerdeeg met de gemalen kokos. Verdeel nu de groenten over het deeg en giet het losgeklopte ei erover. In het midden van de oven ongeveer 20 - 30 minuten bakken tot de taart een mooie bruine kleur heeft. Serveertip: Lekker met Gado-Gado Bron: www.smulweb.nl

Eet smakelijk!

Uw inzending moet voor 24 april binnen zijn op e-mailadres puzzel@vitaal-journaal.nl, per post naar BC Uitgevers, Postbus 416, 8600 AK Sneek. Graag onder vermelding van puzzel Vitaal journaal Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Horizontaal: 1 slagwerk 4 bek 7 tot en met 8 afzetgebied 9 uitroep van pijn 11 noordwest 13 pl. in Zwitserland 15 hoogfrequent 16 kiezelsteen 17 land in Azië 18 tegenover 19 vogelproduct 20 zeegod 21 vechtsport 23 buiten dienst 24 voegwoord 25 familielid 28 kleur 30 zangnoot 31 ondernemingsraad 32 harde klap 33 Europese hoofdstad 35 en dergelijke 36 controle 37 kosten koper 38 gedaan en laten 40 welriekende stof 42 informatie-technologie 43 deel v.h. hoofd 44 brompot Verticaal: 1 lengtemaat 2 bijbelse stad 3 stierenvechter 4 inlegwerk 5 United Nations 6 bergplaats 7 gereedschap 10 Europese voetbalbond 12 onmens 13 tegen 14 verbond 15 lastig 20 kloosteroverste 22 gewicht 26 handigheid 27 afdeling 28 gepofte maïs 29 rijstdrank 32 bakmengsel 34 kaartspel 39 lumen 40 met name 41 Europese Unie 42 ego

Uitgever, vormgeving, redactie en advertenties BC Uitgevers BV, Postbus 416, 8600 AK Sneek Graaf Adolfstraat 36d, 8606 BT Sneek, Telefoon 0515 - 429 429 E-mail redactie@vitaal-journaal.nl, Website www.vitaal-journaal.nl Facebook www.facebook.com/vitaaljournaal, Twitter @VitaalJournaal Partners dragen geen verantwoording betreffende de redactionele inhoud in deze krant.

Prijswinnaar Puzzel Vitaal journaal Schiedam, Vlaardingen en Maassluis december 2019 Op de vorige puzzel mocht de redactie vele inzendingen in ontvangst nemen, zowel per mail als per post. Winnaar van de december-editie is F.C. Rieu-van der Zwaan uit Vlaardingen. Wij feliciteren de winnaar van harte met de gewonnen prijs (deze prijs is u aangeboden door Vitaal journaal).


Pagina 8

Stichting Veritas Vertegenwoordiging. Betrouwbaar vertegenwoordigd.

Stichting Veritas Vertegenwoordiging is een organisatie die de belangen behartigt van mensen die dit niet meer (volledig) zelfstandig kunnen. Dit doen wij op het gebied van zorg, het gebied van nalatenschappen en op financieel gebied. Dit wordt gedaan door middel van het aanbieden van: Budgetbeheer Inkomensbeheer Beschermingsbewind Testamentair bewind

Mentorschap Curatele Afwikkeling nalatenschap

U als klant staat centraal en wij nemen de zorg of financiële beslissingen waar mogelijk in samenspraak met u en altijd overeenkomstig uw geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Op deze manier wordt u betrouwbaar vertegenwoordigd.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.veritasvertegenwoordiging.nl Of u kunt bellen naar 010-2110233.