Page 1

Elk kwartaal verschijnt deze huis-aan-huis editie van Seniorenwelzijn in een oplage van 75.611 exemplaren in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met als doel verbindingen te laten zien die het welzijn van de samenleving vergroten

2017 december nummer 4

Met uitneembaar activiteitenprogramma 2018

Samenredzaamheid… daar ligt de kracht voor de toekomst!

Tekst en fotografie: Hieke Stek

Samenredzaamheid. Wat is dat precies? Het is een alternatief begrip voor collectieve

zelfredzaamheid. Met zelfredzaamheid ligt de nadruk op het feit dat als iemand, het individu, verminderd zelfredzaam is, deze met behulp van eigen netwerk, lotgenoten en andere vormen van informele zorg, toch zonder hulp van de overheid mee kan doen in de samenleving. Dus als we daaraan het woord collectief koppelen: betekent dat niets meer dan in groepen denken, in plaats van in individuen. Denken in verbindingen, in plaats van ieder voor zich. En met welk doel? Om samen sterker te worden! Door je met elkaar te verbinden, versterk je elkaar. Als mens, maar ook als organisatie. En mede daarom hebben Stichting Onder Eén Dak en Stichting Seniorenwelzijn zich bestuurlijk aan elkaar verbonden. “We blijven onze eigen koers varen onder onze eigen vlag voor onze eigen doelgroep, maar we zien ook heel duidelijk zaken in de samenleving waarbij we samen kunnen werken. We hebben ons verbonden aan elkaar, omdat we duidelijke overeenkomsten zien in de manier van werken binnen – én buiten de organisatie,” leggen bestuursvoorzitter Robert van der Krogt van Stoed en Managers Team Jolanda Vermeulen en Nellie Wittens van Seniorenwelzijn uit. Het verhaal, het goede behouden, compassie en ontwikkeling, staan bij beider organisaties hoog in het vaandel. “Alleen vullen wij het elk op onze eigen manier in. We denken allebei vanuit inclusie en kansen zien. We hebben allebei ‘het verhaal van de mens’ centraal staan: niet zelf onze blauwdruk leggen op hoe het moet, maar

Colofon

zoeken met de cliënt of in hun geval de senior en in ons geval de psychiatrische patiënt – naar wat deze wel kan en wil. Onze beide organisaties zijn continue in beweging en omdat de wereld en de mensen veranderen...vinden wij het allebei noodzakelijk mee te bewegen. De mooiste herkenning zie ik in onze beider visies: élk mens kan zich ontwikkelen! Je moet hen natuurlijk wel op de juiste manier aanraken en écht in hun ontwikkeling geloven… en daar ligt de kracht van beider organisaties. Wij kunnen samen in deze mooie verbinding die we hebben gemaakt, als professionele organisatie met elk een eigen specialiteit, een eigen focus, eigen kennis en een eigen netwerk, voor onze doelgroepen waardevol zijn. Elkaar versterken én elkaar aanvullen. Dat wat goed is behouden en daar waar kansen/problemen liggen deze met elkaars expertise oplossen en samen denken in nieuwe ontwikkelingen,” legt Robert uit. Samen de samenleving vormen “Wij vinden dat er een taak ligt voor alle organisaties die in het sociaal domein werken, om goed naar elkaar

te kijken: wie doet wat nu precies en hoe kunnen we elkaar helpen om samen goed voor mensen te zorgen,” aldus Jolanda en Nellie. “Wij zijn er voor alle mensen in ons werkgebied die zich aan onze organisatie willen verbinden door a) als senior mee te doen aan activiteiten of door b) als jongere of vitale senior vrijwilligerswerk te doen bij onze stichting. Seniorenwelzijn wil haar dienstverlening niet alléén aan leeftijd koppelen, maar aan ‘de mens’ als individu en als deze zich senior voelt en hulp vraagt, willen we die ook geven. Onze aandacht gaat éxtra uit naar de kwetsbaren in deze groep. De nieuwe senioren die eraan komen, zijn andere senioren dan vroeger. Het is de generatie die, door het huidige zorg – en welzijnssysteem, waarschijnlijk niet in bejaardenhuizen – waar zorgen voor elkaar veel vanzelfsprekender was – gaan wonen, maar zo lang mogelijk thuis in hun eigen wijk blijven wonen. En in die wijk óók voor elkaar moeten gaan zorgen. Wat is er mooier dan samen met organisaties én bewoners van de wijk nadenken over hoe we op de beste manier samenlevingsloopbestendige wijken

kunnen gaan realiseren. Buurtkamers zijn een mooi voorbeeld. Die willen we allebei graag mee helpen opzetten, faciliteren en ondersteunen. Dit als antwoord op de vraag uit de wijk. Die moet wél komen, want wij gaan niets realiseren als er geen behoefte is. Wij willen graag meewerken aan initiatieven waar draagvlak voor – en behoefte aan is. Ons product Wijkpeil is hier een uitstekend meetinstrument voor. Daarmee halen we vragen op uit de wijken. Daarom is uw meedoen aan Wijkpeil zo belangrijk, want alleen dán kunnen wij

Voor meer informatie, aanmelden als vrijwilliger of als deelnemer aan een activiteit, neem contact op met: Seniorenwelzijn 010-248 68 88 (van 08.30 - 16.00 uur) of per e-mail: info@seniorenwelzijn.nl

Op de website: www.seniorenwelzijn.nl vindt u alle activiteiten en adressen van onze ontmoetingscentra in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Redactie Hieke Stek Hoofdredactie Fotografie

Bertus Lotte Redactielid

Harm Stam Redactielid Fotografie

Ans Ouweneel Eindredactie

antwoord geven op wat úw wensen als inwoner zijn.” Kijken, luisteren, helpen Kijken naar de individuen in een wijk. Luisteren naar elk verhaal. Helpen door te verbinden. En dat doen, met twee harten die warm kloppen voor de samenleving. Met organisaties die mensen kunnen laten zijn, hoe ze zijn! Die vertrouwen in elkaar hebben én in de samenleving en vanuit dát vertrouwen…met elkaar en samen met u, willen bouwen aan een wereld van samenredzaamheid. U bouwt toch mee? Uitgeverij BC Uitgevers bv Postbus 416, 8600 AK Sneek advertenties@bcuitgevers.nl T 0515 - 429 429 Bladmanagement Digna Schoonen, T 06 442 099 10 Barbara Verschoor, T 06 455 766 70 Vormgeving/opmaak Hannique de Jong


Extra hulp nodig bij uw huishouden? De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) geven inwoners een extra steuntje in de rug met deze toelage voor huishoudelijke hulp. Heeft u moeite met het goed bijhouden van uw huishouden? Vraag dan de tijdelijke toelage aan!

Voor de extra hulp betaalt u  5,per uur. De hulp mag voor maximaal 2 uur per week ingezet worden.

De regeling is bedoeld voor: • cliënten met een Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp • mantelzorgers die minimaal 4 uur per week voor iemand zorgen en in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam wonen

Kijk op www.rogplus.nl voor meer informatie. Daar kunt u ook het digitale aanvraagformulier vinden. Een papieren formulier kunt u ook ophalen bij ROGplus in Maassluis of bij een van de wijkteams of formulierenbrigades in uw woonplaats.

ROGplus Bezoekadres: Uiverlaan 20-B, Maassluis Postadres: Postbus 234, 3140 AE Maassluis T (010) 870 11 11 E info@rogplus.nl I www.rogplus.nl

Openingstijden Maandag t/m donderdag: 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur Vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur

Voor inwoners van Maassluis, Vlaardingen & Schiedam

[COLUMN]

02

Mam en ik

“Hiek, ik zou graag weer even naar het graf van papa willen. Kun jij misschien de steen schoonmaken en kopen we een paar plantjes om erbij te zetten. Wat denk je van wat heideplantjes. Die kleuren zijn zo mooi, bij zijn wit marmeren steen.” Ik vind het prima en ook fijn om naartoe te gaan. Met een emmer, een borstel, een pot groene zeep – want dat is niet schadelijk voor de natuur – en met een klein schepje en een doos vol heideplantjes, rijden we naar de begraafplaats. Pap ligt op een prachtig plekje. Dat heeft mama met zorg uitgekozen 30 jaar geleden. “Hier zou hij het fijn vinden. Hier in dit hoekje onder de boom.” Ik haal de rollator uit de auto en we lopen richting het graf. Het grind knispert vertrouwd onder onze voeten. Het is gelukkig droog en zonnig. Als het regent, voelt het vreemd genoeg, altijd verdrietiger om er te zijn. Eigenlijk had ze een andere grafsteen gewild. Een mooi beeld op een sokkel, maar dat mocht niet volgens de regels van de begraafplaats. Nu is het een wit marmeren steen met eenvoudig zijn naam erop en vanzelfsprekend de geboorte – en overlijdensdatum. De steen is inderdaad vies, dus ik vul de emmer met water en ga aan het schrobben, terwijl mama – zittend op haar rollator – kritisch toekijkt. Zo, de steen is schoon. Nu de plantjes nog. “Iets meer ruimte ertussen hoor!” Ik graaf keurig met het schepje een gat en plant het plukje heide erin. “Niet die twee paarse naast elkaar. Het is mooier als de witte ertussen staat.” Ik heb helemaal geen groene vingers, maar zij wel. Zij houdt van plantjes en bloemen. Dus ik neem haar instructies serieus en met de juiste afstand en op kleur krijgen de plantjes een plaatsje langs de steen. Tevreden bekijken we samen het resultaat. “Onder die steen komt straks mijn urn ook te staan. Ook raar hé, om dat te weten.” Ik opper het idee om zelf een mooi beeld te maken, waar haar urn in kan en haar dan op een mooie plaats in mijn eigen tuin te zetten. Ik moet er niet aan denken om haar niet dicht bij mij te hebben. Ze straalt: “Wat een mooie gedachte. Dat vind ik fijn…dicht bij jou!” “Het ziet er weer keurig verzorgd uit. Fijn meiske. Dank je wel.” We lopen terug naar de auto. De rollator geef ik een duwtje, om ons meer plaats te geven om te draaien voor de instap. Ik geef haar een arm om de draai te kunnen maken en ze verliest haar evenwicht. Ik probeer met al mijn kracht om haar tegen te houden, maar ze is al te ver in haar val. Boem….daar liggen we samen op de grond. Met haar rug ligt ze boven op mij. We schieten in de lach. “Nou mam. Hup overeind,” grinnik ik. “Lieverd ik kan als ik gevallen ben niet zelf overeind komen.” Oeps. U moet zich even inbeelden dat er naast de auto een heel smal stoepje is waar de heg van de begraafplaats op aansluit. Vanaf de weg zijn we niet te zien. Ik probeer haar omhoog te duwen, maar daar ben ik niet sterk genoeg voor. “Mam…we moeten wachten tot er iemand langskomt om ons te helpen.” En weer schieten we in de lach: “Ja, misschien is dat morgen pas.” Daarmee zie ik ineens de ernst van de situatie in. Stel dat er niemand langskomt. De tijd verstrijkt en we liggen een beetje te kletsen over koetjes en kalfjes. Je moet toch iets. “Gaat het nog,” vraagt ze. “Gelukkig regent het niet.” Hier moeten we ook weer om lachen, omdat we het allebei voor ons zien. “Wat is er zo leuk, dames…” Opkijkend zien we een vriendelijk gezicht onder een hoge zwarte hoed uitkomen. “Ik hoop dat het nog heel lang duurt eer ik u nodig heb, maar op dit moment komt u als geroepen,” lach ik tegen de begrafenisondernemer.

Hieke


Schiedam

Mijn vrijwilligerswerk

groeide uit tot een geweldige baan!

03

Ik voel mij nog te jong om achter de geraniums te zitten Ans de Roode-Veenman werd in 2002 vrijwilliger bij

Marieke Gorissen ondersteunt de welzijnsadviseurs en de ambulant ouderenwerkers op

Seniorenwelzijn in de toenmalige 4 Molens. “Ik was daar

administratief gebied. “Zo kunnen zij al hun aandacht geven aan het welzijn van mensen

receptionist, maar ik werd al snel gevraagd door de leiding-

in plaats van aan de administratieve taken die ook nodig zijn. Ik was vrijwilliger bij

gevende Maria, om de bar-inkomsten/opbrengsten te

Seniorenwelzijn voor Welzijn op Recept onder de vleugels van Arianne Zevenbergen en

tellen. Na de verhuizing naar de Burgemeester Honnerlage

Mirjam Dijkstra, en nu ben ik bij deze geweldige welzijnsorganisatie in dienst!”

Gretelaan ging ik de ‘bar draaien’ en het geld tellen. Op den duur de kas helemaal beheren en ‘bar draaien’.”

In haar vrijwilligersperiode ontwikkelde Marieke Gorissen onder andere een sociale kaart voor Schiedam. “Alle organisaties, stichtingen en instellingen waarvan het hart warm klopt voor senioren heb ik in kaart gebracht. Het bleek een handig en waardevol document dat Seniorenwelzijn ook gedeeld heeft in haar welzijnsnetwerk. Ik vond het leuk om te doen. Nu ik in dienst ben van de welzijnsorganisatie, ondersteun ik administratief de dienstverlenende producten Thuisadministratie, Welzijn op Recept en Wijkpeil. Deze diensten vragen om een zorgvuldige en uitvoerige administratie.” Aanspreekpunt vrijwilligers Marieke is ook de contactpersoon voor vrijwilligers van bovenstaande diensten. “Aanmeldingen voor vrijwilligerswerk en vragen van vrijwilligers beantwoord ik of ik verwijs deze door naar mijn collega’s. Ik organiseer vrijwilligersbijeenkomsten zoals kwartaalbijeenkomsten waar vrijwilligers door

“De hele samenleving draait op vrijwilligers en ook hier geldt: vele handen maken licht werk.”

Seniorenwelzijn worden geïnformeerd over de stand van zaken, over nieuwe ontwikkelingen en waar ervaringen worden gedeeld. Ik notuleer en stuur de verslagen op, zodat alles terug te lezen is.” Workshops “Ik organiseer workshops die antwoord geven op de vragen van vrijwilligers. Zo was er onlangs een workshop ‘grenzen aangeven’. Dat blijkt toch lastiger dan men denkt. Als je één op één bij mensen thuis werkt ontstaat er een band. Dan is nee zeggen best moeilijk. Op de workshop is positief gereageerd, dus daar ga ik zeker verder mee aan de slag.

Daar heb ik mijn missie van gemaakt,” lacht ze. Naast haar werk bij Seniorenwelzijn is Marieke nog vrijwilliger bij de sportclub van haar zoon. “De hele samenleving draait op vrijwilligers en ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Ik zie wel veel meer ouderen vrijwilligerswerk doen dan jongeren. Jammer, want als een vrijwilligersteam een gezonde mix zou zijn…biedt dat een stevigere en bredere basis voor de organisatie én voor de samenleving.”

Ook vrijwilliger worden? Bel of mail ons!

“Ik vind het belangrijk dat er naar vrijwilligers geluisterd wordt en dat ze door onze organisatie gezien en gewaardeerd worden.”

Nu vele jaren later, het is inmiddels de 5 Molens geworden, is Ans nog steeds administratief actief. “Ik tel het geld met betrekking tot de inkomsten. Noteer de inkomsten van de bar, het biljart, de huur van verenigingen enzovoorts en noteer diverse inkomsten apart, zoals de kleine kas voor diverse uitgaven. Een en ander noteer ik en reserveer ik geld voor uitgaven voor onder andere de bingo.”

“Ik maak gebruik van een telmachine met telstrook. Niets digitaal, maar alles op papier met de hand.”

“Let wel, één en ander moet kloppen en is hand- en hoofdwerk. Pas als alles klopt

gaat het in de computer. Ik heb het van huis uit geleerd, hoe om te gaan met geld. Kan ik dit kopen en dat doen zonder mij in de schulden te steken?” Tijdens haar professionele werkzaamheden bij onder andere een distilleerderij en later 31 jaar bij een groot winkelbedrijf heeft Ans veel met geld en de notering daarvan gewerkt. “Punctueel zijn, dat is vereist om de zaak kloppend te houden.” Andere ambities “Toen ik jonger was gingen we kamperen, luisterde ik niet alleen naar muziek – maar bezochten we ook jazzfestivals. Ik deed aan yoga en tuinierde graag. Nu geniet ik van het samen zijn met man, kinderen en kleinkinderen. Ik lees en puzzel graag en luister nog steeds muziek en doe aan aquajoggen/aquarobic. Ik ben nu 80 jaar en behoorlijk gezond. Ik hoop met medewerking van onder andere de professionals van Seniorenwelzijn nog een poosje door te gaan, want ik vind het leuk om te doen en vind het fijn dat ik mij nog voor de samenleving in kan zetten,” besluit ze.


04


Activiteiten

programma

Bij elkaar komen

is een begin Doe mee!

Ontdek wat u kunt doen in uw stad. Seniorenwelzijn ondersteunt vrijwilligers, die een activiteit aanbieden voor senioren. In deze folder vindt u een overzicht van dit brede aanbod.

Inschrijven is heel eenvoudig... Om u in te schrijven kunt u een inschrijfformulier ophalen in het ontmoetings-

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

Bewaar exemplaar 2018

Bij elkaar blijven is

vooruitgang

centrum. U kunt het formulier ook opvragen via het algemene nummer van Seniorenwelzijn: 010-248 68 88. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de activiteiten in clubverband.

Betaling In het ontmoetingscentrum kunt u in ĂŠĂŠn keer het jaarbedrag betalen contant of per

Geef u nu op!

Een breed aanbod aan activiteiten

pin. Het is ook mogelijk per maand de betaling te voldoen via automatische incasso. Alle prijzen in deze folder zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen/drukfouten.

Met elkaar samenwerken

is een succes

Postbus 925, 3100 AX Schiedam, T 010-248 68 88 Bezoekadres: Nieuwe Damlaan 818, 3118 AC Schiedam Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 16.00 uur e-mail: info@seniorenwelzijn.nl website: www.seniorenwelzijn.nl facebook: www.facebook.com/seniorenwelzijnschiedam


Maassluis

Activiteiten

De Vliet

T 010-591 50 00 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.30 uur Arthur van Schendelstraat 25, 3141 AS Maassluis Zondag van 13.30 - 16.30 uur in de oneven weken

Maandag Koersbal

10.15 - 11.45 u.

e

Woensdag

Seniorenkoor Ons Genoegen

Engels

09.00 - 10.00 u.

09.30 - 11.30 u. e 12,61 per maand

Yoga

1 10.15 - 11.15 u. 2 13.30 - 14.30 u. 36 weken per jaar e 162,95 1 16-310-M02-2 2 16-310-M02-3

12.30 - 16.30 u.

10.00 - 11.00 u. toegang gratis

e

e

Bewegen op muziek 17.00 - 18.00 u. e 13,05 per maand 16-310-M13

19.30 - 22.00 u. 3e dinsdag van de maand e 3,50 per setje

Fit in beweging

Biljartclub

08.30 - 12.00 u.

09.00 - 09.45 u. e 13,05 per maand 16-310-M13-1

Zondag Open zondag e

Bibliotheek

Sjoelmiddag

14.30 - 16.30 u.

e

Vrij dansen

20.00 - 23.00 u. 3e vrijdag van de maand e 4,65

10.00 - 15.00 u. prijs op aanvraag aanmelden via 010-248 68 88

Line dansen e

19.30 - 21.30 u.

e

Biljarten dagelijks e 0,50 per 20 min.

e

De Vloot

T 010-591 11 44 De Vloot 66, 3144 PC Maassluis

Maandag

Dinsdag

Fit door bewegen

Aquarelclub

09.30 - 10.30 u.

e

09.30 - 11.30 u.

10.30 - 11.30 u. e 3,95 per maand 12.00 - 13.00 u. prijs op aanvraag

09.30 - 12.00 u.

13.30 - 16.00 u. prijs op aanvraag aanmelden via 010-248 68 88

Tekenen- en schilderen

Jokeren

12.00 - 13.00 u. prijs op aanvraag

10.00 - 12.00 u.

Zangkoor de Vloot e 14.00 - 16.00 u.

Biljartclub

Driebandencompetitie

Creatieve club 13.45 - 15.45 u.

Biljarten dagelijks e 0,50 per 20 min.

e

12.30 - 16.30 u.

e

Line dansen

1 13.00 - 14.00 u. 2 14.00 - 15.00 u. 36 weken per jaar e 130,40 1 16-300-M03-1 2 16-300-M03-2

e

Beweegtuin

Gymnastiek

Open zondag

10.00 - 11.00 u. e 3,95 per maand

Bridgeclub

12.45 - 16.30 u.

Klaverjasclub

e

Creatieve club 13.45 - 15.45 u.

e

e

10.15 - 11.15 u. 36 weken per jaar e 162,95 16-300-M02-2 12.00 - 13.00 u. prijs op aanvraag

Vrijdagmiddagactiviteit

e

Dansclub

Luxe maaltijd

09.00 - 10.00 u.

Eettafel

13.30 - 16.00 u. 2de donderdag van de maand e 2,30 per keer

e

e

Yoga

12.30 - 16.30 u.

19.30 - 22.30 u.

09.45 - 11.45 u.

Yoga e

Prijsklaverjassen e

13.30 - 16.00 u. even weken

Koersbal

Biljartclub

12.00 - 13.00 u. prijs op aanvraag

13.30 - 16.30 u.

09.00 - 09.45 u. e 13,05 16-300-M13

12.00 - 13.00 u. prijs op aanvraag

Biljartclub

e

Zondag

Zin in een goed gesprek

12.30 - 16.30 u.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.30 uur Zondag van 13.30 - 16.30 uur in de even weken

Vrijdag

Eettafel

10.00 - 12.00 u. aanmelden via 010-248 68 88

= contributie via club

Donderdag

10.00 - 12.00 u. aanmelden via 010-248 68 88

Eettafel e

Eettafel

14.00 - 16.00 u.

09.45 - 11.45 u.

Visiteclub Plus

Damesbiljart

Visiteclub

19.30 - 22.00 u. 1ste maandag van de maand e 3,50 per setje

Sjoelclub e

Dinsdag van 10.00 - 15.00 u. aanmelden via 010-248 68 88

Eettafel

Bingo

Woensdag

Visiteclub Plus Tweemaster

Beweegtuin

19.00 - 23.00 u.

13.30 - 16.00 u. oneven weken

14.00 - 15.30 u.

Visiteclub

Dansclub de Vliet

19.30 - 22.30 u.

Vrijdag

13.30 - 16.00 u. 1e donderdag van de maand e 2,30

Contactmiddag personen met visuele beperking 14.00 - 16.00 u. e 1,50 per maand 1 x 14 dagen aanmelden via 010-248 68 88

Bingo

Donderdag

Prijsklaverjassen

e

Hobbyclub

13.30 - 15.30 u.

e

Koffieochtend

Biljartclub

Klaverjasclub

13.30 - 16.30 u.

Dinsdag

e

14.00 - 16.00 u. kaartverkoop prijs afhankelijk van activiteit

17.30 - 20.30 u. 3de donderdag van de maand prijs op aanvraag

e

Maandelijks vinden er nog diverse activiteiten plaats. Meer informatie hierover vindt u in het ontmoetingscentrum.

= contributie via club


Activiteiten

Vlaardingen

Soenda

T 010-445 45 11 Soendalaan 4, 3131 LV Vlaardingen

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.30 uur Elke woensdag vanaf 10.00 uur inloop in de Brasserie met wisselende activiteiten

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zondag

Gymnastiek

Computerbegeleiding

Fietsclub

Yoga

Line dance beginners

Visiteclub

1 09.30 - 10.30 u. 2 10.30 - 11.30 u. e 13,05 per maand 1 16-120-M13-1 2 16-120-M13-2

09.00 - 12.00 u.

Thuis in Soenda 10.00 - 12.00 u.

10.00 - 15.30 u. prijs e 2,00

e

Rummikub

e

Shantikoor

19.00 - 22.00 u. inloop Brasserie

20.00 - 22.00 u.

Engelse les

Bingo

14.30 - 16.00 u. 1e dinsdag van de maand zaal open vanaf 14.00 u. e 3,- per setje

Eetcafe Philadelphia 17.00 - 19.00 u. e 7,15

Koor Golden Wings

e

e

Woord en Communie 14.30 - 16.30 u. 3de woensdag van de maand

14.00 - 16.00 u. elke woensdag

Dames biljart 19.00 - 22.00 u.

De Bijenkorf

e

Bewegen op muziek

(gedeeltelijk stoel) 11.30 - 12.30 u. e 13,05 per maand

Yoga

11.30 - 12.30 u. 16-120-M02-2 e 195,55 per jaar

Klaverjassen

Buurtcafé L’Entree

19.00 - 20.00 u. e 195,50 per jaar 16-120-M06

14.00 - 16.00 u.

e

Tai Chi workshop

Wisselende onderwerpen inloop gratis

Rummikub

e

10.00 - 15.00 u.

10.30 - 11.30 u. 16-120-M02-1 e 195,55 per jaar

Sjoelen

14.00 - 16.00 u.

Visiteclub Soenda Plus

10.00 - 15.30 u. prijs e 2,55

Yoga

A 14.00 - 15.00 u. B 15.15 - 16.15 u. e 159,85 per jaar A 16-120-E01 B 16-120-E01-1

11.00 - 15.00 u. e 2,60 incl. soep en 2x koffie/thee

10.30 - 11.30 u. e 13,05 per maand

Visiteclub

Pergamano

09.30 - 11.30 u.

14.00 - 15.00 u. inloop gratis

Bridge

14.00 - 16.00 u.

e

Granny’s Finest (breien)

Visiteclub

13.00 - 16.30 u.

09.30 - 13.00 u. e 09.30 - 10.30 u. 16-120-M02 elke woensdag, start: half maart 2018 (t/m okt) e 195,55 per jaar

Maandelijks vinden er nog diverse activiteiten plaats. Meer informatie hierover vindt u in het ontmoetingscentrum.

e

e

e

T 010-474 30 66 Reigerlaan 100, 3136 JK Vlaardingen

= contributie via club

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.30 uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zondag

Vrij biljarten

Vrij biljarten

Vrij biljarten

Vrij biljarten

Biljartclub Nedloyd

Thé dansant

09.00 - 16.30 u. e 0,50 per 20 min.

09.00 - 13.30 u. e 0,50 per 20 min.

Gymnastiek

Volksdansen

09.30 - 10.30 u. e 13,05 per maand 16-110-M13-1

Gymnastiek

Line dansen

1 10.30 - 11.30 u. 2 11.30 - 12.30 u. e 13,05 per maand 1 16-110-M13-2 2 16-110-M13-3

12.00 - 13.30 u. e 225,65 per jaar 16 -110 -M03

13.30 - 16.00 u.

Koersballen

14.00 - 16.00 u.

e

e e

Klaverjassen

19.30 - 22.00 u.

e

Computerclub 19.30 - 22.00 u.

13.00 - 16.00 u.

19.30 - 22.30 u.

14.00 - 16.00 u.

e e

12.00 - 15.00 u. 2x per maand op afspraak Bel Bijenkorf 010-474 30 66 knippen: e 9,50 knippen en fohnen: e 14,50

e

Biljartclub Vijfsluizen e

19.00 - 22.30 u.

e

Bingo

19.30 - 21.00 u. e 225,65 per jaar 16-110-M03-1

14.00 - 16.00 u. 2e vrijdag van de maand e 4,00 per setje

Darten

19.00 - 21.00 u.

Kapper

12.30 - 16.30 u. e 0,50 per 20 min.

Line dansen e

e

Vrij biljarten

Rummikub e

10.00 - 12.00 u. laatste vrijdag van de maand

Bridgeclub

1 10.15 - 11.15 u. 2 11.30 - 12.30 u. e 159,85 per jaar 1 16-110-E01-2 2 16-110-E01-3

Bridgeclub e

19.00 - 22.30 u.

diverse dagdelen op afspraak, Marja Swiersema 06-275 314 09

Leesgroep

Biljartclub 3 Klavers

e

Biljartclub Vijfsluizen

Stijldansclub Dansende Bijen 19.30 - 22.00 u.

13.30 - 16.30 u.

14.00 - 16.00 u. 1e zondag van de maand e 3,65

Pedicure

10.00 - 11.00 u. e 139,70 per jaar 16-110-M06-1

Klaverjassen

Engelse les

e

Darts

19.00 - 22.30 u.

Creatieve club 10.00 - 12.30 u.

Schaken/ dammen

Bridgeclub

13.30 - 16.30 u.

1 09.30 - 10.30 u. 2 10.45 - 11.45 u. e 159,85 per jaar 1 16-110-M02-1 2 16-110-M02-2

e

Tai Chi

1 09.00 - 10.30 u. 2 11.00 - 12.30 u. e 195,55 per jaar 1 16-110-S10-1 2 16-110-S10-2

Yoga

10.30 - 11.30 u. e 139,70 per jaar 16-110-M06

09.00 - 12.30 u.

Tekenen en schilderen

09.00 - 10.00 u. e 159,85 per jaar 16-110-E01-1

Tai Chi

09.30 - 13.30 u. e 1,90 per keer 16-400-V5

09.00 - 16.30 u. e 0,50 per 20 min.

Engelse les

09.30 - 10.30 u. e 122,25 per jaar 16-110-M04

Visiteclub

13.15 - 16.15 u.

09.00 - 16.30 u. e 0,50 per 20 min.

e

e

Maandelijks vinden er nog diverse activiteiten plaats. Meer informatie hierover vindt u in het ontmoetingscentrum.

= contributie via club


Schiedam

Activiteiten

5 Molens

T 010-470 55 00 Nieuwe Damlaan 818, 3118 AC Schiedam

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.30 uur Zondag van 10.00 - 13.00 uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Pedicure

Vrij biljarten

Vrij biljarten

Kapper

Vrij biljarten

Repair Café

09.00 - 12.00 u. e 17,50 op afspraak

09.00 - 16.00 u. e 0,50 per 20 min.

Yoga

Vrij biljarten

09.00 - 16.00 u. e 0,50 per 20 min.

Iers dansen

10.30 - 12.00 u.

Schilderclub

e

1 09.00 - 10.00 u. 2 10.00 - 11.00 u. 3 11.15-12.15 u. e 162,95 per jaar 1 16-210-MO2-2 2 16-210-MO2 3 16-210-MO2-1

Bootcamp

Bridgeclub de Erker e 12.30 - 16.00 u.

Koffie met taart

Koersbal

14.00 - 15.30 u. 3e vrijdag van de maand Zondag e 6,00 per keer

12.30 - 16.00 u.

Open zondag

e

13.00 - 16.00 u. 2e donderdag van de maand

13.30 - 15.30 u. 3e woensdag van de maand e 4,10 per setje

19.00 - 22.00 u.

Bloemschikken

Senioren actief

Bingo

Sjoelen en spelletjes

Biljartclub 4 molens e

12.30 - 14.00 u. laatste vrijdag van de maand e 6,00 per keer

Bridge e

09.30 - 11.00 u. 3e zaterdag van de maand inloop

Thema lunch

10.30 - 11.30 u. e 13,05 per maand 16-210-M13

e

10.00 - 12.00 u. inloop

Biljartclub B.S.W/K.O.T.

13.00 - 16.00 u.

e

13.30 - 16.00 u. oneven weken

Filmmiddag

13.30 - 15.30 u. 2e vrijdag van de maand e 2,50 per keer incl. popcorn

e

e

= contributie via club

T 06-573 144 68 (ambulant ouderenwerker Seniorenwelzijn) Openingstijden: dagelijks van 09.00 - 12.00 uur, Nieuwe Maasstraat 68d, 3114 TM Schiedam 14.00 - 17.00 uur en 19.00 - 22.00 uur

Dinsdag

Ontspannen bewegen Koersbal e 14.00 - 16.00 u. 14.00 - 15.00 u.

e

mw. Van Dijk 010-426 86 71

Ans Snijders 06-486 788 92

NIEUW: Creatieve contactochtend

Sjoelen

e

19.00 - 22.00 u. 09.30 - 12.00 u. mw. Van Zellem inloop gratis 010-426 23 14 Zelf materiaal meenemen Meer info bij Ans Snijders 06-486 788 92

Gymnastiek

14.30 - 15.30 u.

Hof in Zuid Maandag

Creaochtend/ hobby breiclub

09.00 - 12.00 u. e 0,50 per 20 min.

09.00 - 16.00 u. e 0,50 per 20 min.

Line Dance

13.00 - 15.30 u. e 7,00 per maand

inloop 2e en 4e maandag Biljartclub VOP e 3,50 per keer 19.00 - 22.00 u.

Vrij biljarten

10.30 - 12.30 u. eigen materiaal

Klaverjassen

13.30 - 15.30 u.

Mesken

09.00 - 16.30 u. gratis

10.30 - 12.30 u. alleen met eigen materiaal 13.00 - 14.00 u. e 3,75 per keer 16-210-M21-1

09.00 - 12.00 u. e 9,50 knippen

09.00 - 16.00 u. e 0,50 per 20 min.

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Gymnastiek

Bingo

Klaverjassen

09.30 - 10.30 u. Margo Heinsbroek 010-426 6126

e

13.30 - 15.30 u. e 5,50 per setje laatste donderdag van de maand mw. Van Dijk 010-426 86 71

19.30 - 24.00 u. hr. Klepke 010-426 26 62/ 06-234 740 02

e

Handwerk en spelletjes 13.30 - 16.00 u. e mw. Van Zellem 010-426 23 14

e

= contributie via club

Waar vindt u nog meer activiteiten van Seniorenwelzijn 1 Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Yoga

Inloop gratis

Inloop ‘t Trefpunt

Inloop gratis

1 10.00 - 11.00 u. 2 11.30 - 12.30 u. e 179,10 per jaar 1 16-100-M02 2 16-100-M02-1 Buurtkamer

Volksdansen

10.45 - 11.45 u. e 176,10 per jaar 16-130-M04-1 Meerpaal

Franse les

10.30 - 11.30 u. e 192,50 16-100-E02-1 De Windwijzer

Schiedam

09.30 - 12.00 u. ‘t Centrum

Handwerken/ Welfare 13.30 - 15.30 u. ‘t Centrum

Dames wandelclub verzamelen 10.00 u. gratis ingang Londenweg

10.00 - 15.00 u. geen contributie Middin ‘t Trefpunt

Gym Wouthof

10.30 - 11.30 u. 16-110-M13W e 13,05 per mnd Wouthof

Franse les

Visiteclub plus 10.00 - 13.00 u. prijs op aanvraag Brasserie Even

Gym Hoylede

14.30 - 15.15 u. e 13,05 per maand 16-110-M13H Hoylede

Yoga

1 13.15 - 14.15 u. 2 14.45 - 15.45 u. e 192,50 per jaar 1 16-100-E02-2 2 16-100-E02-3 De Windwijzer

‘t Centrum: Bagijnhof 20 Openingstijden: tijdens activiteiten T 06 57 19 30 33 E-mail: tcentrum@seniorenwelzijn.nl

09.30 - 12.00 u. ‘t Centrum

1 09.30 - 10.30 u. 2 11.00 - 12.00 u. e 153,50 per jaar 1 16-110-M02-3 2 16-110-M02-5 Kerkcentrum Holy

Vlaardingen

Brasserie Even: van Hogendorplaan 1383 Buurtkamer: Valeriusstraat 28 Gymzaal Cl. Civilislaan: Cl. Civilislaan Gymzaal Thorbeckestraat: Thorbeckestraat Hoylede: Churchillsingel 623

Vrijdag Koersballen

10.00 - 12.00 u. Zonnehuisgroep Vlaardingen

Visiteclub e

Fifty-fit

10.00 - 13.30 u. e 1,90 per keer 16-400-v4 Brasserie Even

1 18.00 - 19.00 u. 2 19.00 - 20.00 u. e 154,45 per jaar 1 16-130-M17-1T 2 16-130-M17-2T Gymzaal Thorbeckestraat

Bridgeclub

13.00 - 16.30 u. V.V. Zwaluwen

e

e

= contributie via club

Meerpaal: Willem de Zwijgerlaan 2 Middin ‘t Trefpunt: Gedempte Biersloot 3c V.V. Zwaluwen: Zwaluwenlaan 500 De Windwijzer: Schiedamseweg 95 Wouthof: Baarnhoeve 1 Zonnehuisgroep Vlaardingen: Dillenburgsingel 7


Vlaardingen

09

Een dag Visiteclub Plus,

Tekst: Bertus Lotte

is vaak een fijne onderbreking in de week Marianne Heinsbroek is sinds januari 2016 vrijwilliger bij de Visiteclub Plus in het Verzorgingscentrum Soenda in de Indische buurt in Vlaardingen. Ik stel haar wat vragen met betrekking tot haar functie en zij beantwoordt deze. Dit doet zij op een manier waaruit ik afleid dat zij met passie haar werkzaamheden uitvoert. Eén en ander komt het beste tot zijn recht door haar nu zelf aan het woord te laten: “De leden van de Visiteclub Plus zijn nog thuiswonende ouderen die één dag per week, in Soenda is dat vrijdag, bij elkaar komen. Zij hebben allen geheugenproblemen, in lichte of in wat sterkere mate. Dat is de ‘Plus’ die achter Visiteclub staat. Door het doen van allerlei stimulerende oefeningen en geheugenspelletjes worden de grijze cellen in het hoofd aan het werk gezet. Eigenlijk een soort hersengymnastiek dus. En zo af en toe komt er een gezelschapsspel op tafel. Voor elk wat wils dus. Meestal worden er ook allerlei lichamelijke oefeningen gedaan, al dan niet op muziek. Gewoon letterlijk met elkaar in beweging komen.”

Vooral sámen doen… Andere activiteiten zijn meer gericht op creativiteit, vertelt Marianne. “Het werken aan iets moois, zoals het maken van kaarten, een sieraadje en dergelijke.

in de Brasserie een warme maaltijd en rond 13.30 uur zijn we weer op onze plek terug voor een laatste activiteit. We beëindigen de middag om 15.00 uur. Onze groep bestaat uit maximaal 8 personen.

“Regelmatig worden er spontaan liedjes ‘uit de oude doos’ gezongen. Er worden soms ook oude, meestal gedeelde, herinneringen opgehaald.” We beginnen ‘s morgens om 10.00 uur met koffie. Om 12.00 uur eten we met elkaar

Enkele deelnemers wonen in de aangebouwde Billitonflat. Zij lopen binnendoor zo weer

“De blik verruimen door kansen en mogelijkheden aan te bieden” Lotte Duizer is sinds juli 2017 ouderenadviseur bij Seniorenwelzijn. “Ik heb tijdens mijn studie één jaar stage hier gelopen. Ik heb er veel kennis opgedaan, maar ook

naar huis. De anderen worden thuis opgehaald en weer teruggebracht door het eigen busje van Seniorenwelzijn. We streven ernaar om ieder jaar een gezellige dag buitenshuis te organiseren. Dit jaar hebben we De Pluktuin in Naaldwijk bezocht, wat door ons allemaal erg gewaardeerd en gezellig gevonden werd.”

die is aangemeld en geeft uitleg over de Visiteclub Plus. De ouderenadviseur beoordeelt zorgvuldig – samen met de oudere en partner of mantelzorger – of deelname geschikt en zinvol is. Het eerste bezoek aan de Visiteclub Plus is gratis. Daarna wordt per bezoek een financiële bijdrage gevraagd. In overleg kan vervoer altijd Een gezellige zinvolle geregeld worden. Ik begeleid dagbestedingsvorm – samen met een activiteiten“De ‘kandidaat-deelnemers’ begeleidster en een tweede worden, meestal via derden, vrijwilliger - de deelnemers. in contact gebracht met Het geeft mij veel voldoening Seniorenwelzijn, de organisatie om met elkaar te zorgen voor waartoe de Visiteclubs behoren een gezellige en zinvolle en waarvan een ouderendagbesteding. Voor sommigen adviseur vervolgens op is het écht een welkome huisbezoek gaat. Zij maakt onderbreking in een stille, dan kennis met de oudere eenzame week”.

“Lotte vindt senioren boeiend en waardevol: “Van deze doelgroep kan ik veel over het leven leren. Senioren zijn mensen met levenservaring waar eenieder veel van kan leren. Voor mij een heel interessante doelgroep met veel mooie verhalen. Senioren mogen gezien worden en ik wil hen laten zien dat hun verhaal ertoe doet.’’

gedeeld. Toen ik er kwam werken werd ik opnieuw met open armen ontvangen.”

“Ontwikkeling is niet aan leeftijd gebonden.” Mist men administratief inzicht? Niet alleen jongeren hebben administratieve vragen/ problemen. “Ook senioren hebben die. Soms lukt het niet om wat voor reden dan ook, de administratie op orde te krijgen. Dan proberen wij de senior aan een vrijwilliger te verbinden die komt ondersteunen. We hopen dan

dat mensen zich daar niet voor schamen, maar aan de bel trekken! Het is, lijkt mij, niet fijn als het leven door administratieve stress negatief beïnvloed wordt. Er is altijd een oplossing!” Een sociaal medicijn? Dat is Welzijn op Recept. “Het is voor mensen die iets willen veranderen in het leven, omdat ze zich niet helemaal happy voelen. Dan gaan we samen zoeken, vaak na doorverwijzing, naar iets dat men oprecht leuk vindt. Dan ondersteun ik dat stapsgewijs, zodat mensen ook daadwerkelijk in actie komen. Als u open staat voor nieuwe stappen, als u hulpvragen heeft of gewoon even uw verhaal kwijt wilt… de deuren van Seniorenwelzijn staan altijd voor u open. Zij willen dat u zich welkom voelt en u laten ervaren dat u er als mens mag zijn! Dus schroom niet en kom bij ons binnen,” besluit ze.

Tekst en fotografie: Hieke Stek


10


Maassluis

11

Lekker, gezond én samen eten bij

het Proeflokaal van het Albeda College

Het zijn ‘mijn’ opaatjes en omaatjes Vandaag mag ik mevrouw Demelza Barron (33 jaar) in

Rachida en Aranka zijn derdejaars studenten van de opleiding horeca van het Albeda

het zonnetje zetten. Demelza is sinds 2014 vrijwilliger bij

College in Maassluis. “In onze klas zitten zelfstandig werkende gastvrouwen en koks

Seniorenwelzijn in Maassluis en gastvrouw/begeleidster

die leiding geven aan de eerste- en tweedejaars studenten. We sturen hen aan op

van de visiteclub in De Vloot. Desgevraagd vertelt ze over

de werkvloer in Restaurant Het Proeflokaal en geven introductielessen. We nemen

haar ervaringen.

studenten vanaf stap 1 mee om een goede gastvrouw/gastheer en kok te worden. Het Proeflokaal is een restaurant van het Albeda College waar iedereen kan komen lunchen en dineren. De gasten van Seniorenwelzijn, daarvoor maken we een speciaal menu.” Op dinsdag, woensdag en donderdag is het Proeflokaal geopend. “Voor de lunch van 12.00 uur tot 13.30 uur en voor het diner van 17.30 uur tot 19.00 uur. Iedereen kan aanschuiven. Wij zorgen dat het restaurant er tiptop uitziet. We instrueren de eerste – en tweedejaars zo goed mogelijk om de tafels netjes te dekken en kijken hierop toe. Als de gasten komen worden ze vanzelfsprekend vriendelijk ontvangen en het eten wordt keurig uitgeserveerd,” vertellen de dames. Win/win situatie “De samenwerking tussen onze school en Seniorenwelzijn is tot stand gekomen om senioren te willen ontlasten en gezelligheid te bieden. Ze hoeven niet door weer en wind om boodschappen te halen. Krijgen altijd gezond eten voorgeschoteld. En het is gewoon gezellig om samen te eten. Anderzijds leren wij er enorm van. Het is belangrijk dat leerlingen – koks en bedienend personeel – kunnen oefenen en de senioren zijn er altijd. Daar kunnen wij op rekenen en zij op ons. Omdat ze elke

week terug komen, leren we elkaar steeds beter kennen, waardoor een vertrouwelijke band ontstaat.

Ze vertellen verhalen, maar stellen ook vragen aan ons. Zo groeit de interesse in elkaar.” Het is een mooie verbinding tussen jong en oud. De stamtafel zit gezellig vol. Gemiddeld eten er 8 senioren mee. Soms, als er een vaste gast van Seniorenwelzijn ziek is, brengen we – als het niet te druk is in ons restaurant – het eten even naar boven.” Creatieve koks De koks bedenken een 3-gangen menu voor de senioren en zij betalen daar E 8,75 voor. “Onze koks zijn creatief en bedenken elke dag iets nieuws voor de senioren (de kaart voor de andere gasten bedenken ze elk

kwartaal iets nieuws! Maar omdat de senioren een paar keer per week komen moet er natuurlijk afwisseling zijn in de gerechten, zodat ze niet elke keer het zelfde eten!). Ze zorgen ervoor dat de maaltijd gezond en licht verteerbaar is en dat de porties niet te groot zijn. Dieetwensen worden vanzelfsprekend meegenomen. Als er een nieuw kwartaal is in gegaan, dus ook een bijpassende kaart, proeven wij samen met de koks de gerechten, zodat wij goed en eerlijk onze gasten kunnen adviseren.” Blij met elkaar “Wij zijn blij met de senioren en zij hopelijk ook met ons. Gastvrijheid bieden, maakt ons vrolijk en achteraf, als alles goed gegaan is en iedereen heeft smakelijk gegeten – hebben we zoiets van ‘Yes, dat hebben we toch mooi gedaan met elkaar’. Dat geeft zelfvertrouwen. En als gasten terugkomen, geeft dat een enorm goed gevoel. Om in dit jaar als managers van het Proeflokaal onze kennis en ervaring aan de jongere studenten over te dragen, vinden we ook superleuk!” besluit het duo.

Iedereen kan aanschuiven in Restaurant Het Proeflokaal.

“Het fijne van de visiteclub is dat niets hoeft, maar bijna alles kan. Denk aan het spelen van een spelletje, handwerken of gewoon gezellig een babbeltje en dit alles onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers. Natuurlijk praten we vaak over vroegere jaren en dan komen heus niet alleen de positieve herinneringen bovendrijven. Door de gemiddeld hoge leeftijd van de gasten worden er natuurlijk ook nare ervaringen, zoals langdurige ziektes en het overlijden van dierbaren enz., met elkaar gedeeld. Het is echt heel fijn om aan deze club sturing te mogen geven, ondanks leeftijdsgebonden kwaaltjes, waaronder vaak een langzaam toenemend geheugenverlies.

enthousiast wat ze nog meer doet. Naast de visiteclub, verricht ze ook werkzaamheden als receptioniste en is als zodanig, bij binnenkomst, het eerste aanspreekpunt. Ondanks het feit dat ze dit werk nog niet lang doet, is ze al helemaal ingevoerd en worden haar diensten duidelijk geapprecieerd. “En naast mijn ontzettend leuke vrijwilligerswerk, ben ik ook nog moeder van een super lieve dochter Sarah.” Om ons gesprek af te ronden onderstreept Demelza nogmaals het belang van goed contact en wederzijds begrip. Ze ziet het leven van de zonnige kant en hoopt dat zo te houden. Haar gasten ziet ze als háár opaatjes en omaatjes:

“Het overlijden van een vaste bezoeker, waarmee je een fijne band hebt opgebouwd, raakt je intenser dan je jezelf wilt toegeven.”

Tekst en fotografie: Hieke Stek

Ons gesprek wordt onderbroken door een telefoontje: een gast is verhinderd om aan de gym deel te nemen.

“Het werken met senioren is gewoon heel erg leuk en ..... je krijgt er veel voor terug,” besluit ze.

Wij zetten ons gesprek weer voort en Demelza vertelt

Tekst en fotografie: Harm Stam


Activiteiten

12

Kom in Actie en wees welkom bij onze Activiteiten

De activiteiten vindt u in het

Activiteitenprogramma

Koersballen

Deze editie van Welzijnswijzer staat in het teken van actie. Met in het midden, het speciaal uitneembare Activiteitenprogramma 2018. Bewaart u dat vooral! Want,

misschien heeft u nú nog geen behoefte om deel te nemen aan activiteiten…misschien halverwege het jaar wel. U weet natuurlijk allemaal hoe belangrijk bewegen is. Als het lijf in goede conditie is, voorkomt u vallen, kunt u gemakkelijker zelf opstaan, revalideert u sneller na een operatie en u staat sterker op uw benen. Maar…een goede

conditie komt niet vanzelf. Daar moet u zelf iets aan doen.Seniorenwelzijn heeft allerlei activiteiten op haar programma en misschien zit er wel iets leuks voor u bij. Is dat nu niet het geval en zoekt u nog naar een beweeg-

activiteit die bij u past. Neem ook dan contact op met Seniorenwelzijn en vraag naar de beweegcoach. Dan komt zij bij u langs en kunt u misschien samen een beweegactiviteit vinden die bij u past.

Omdat de koersballen niet helemaal rond zijn, moet je slim werpen. Je bepaalt zelf de koers van je bal en probeert je tegenstanders voorbij te rollen of weg te stoten. De aardigheid van de spelvorm is dat je steeds met een ander speelt, waardoor je contact krijgt met iedereen die mee doet. Heeft u een steuntje nodig, dan wordt er gewoon een stoel bijgezet. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen. Het is naast een sociale activiteit goed voor het lichaam: je bukt, je gooit, je krijgt spelinzicht en onderhoudt het richtingsgevoel.

Tai Chi Tai Chi is ontstaan in China en bestaat uit vloeiende bewegingen die hun oorsprong vinden in de krijgskunst. Onder invloed van het Boeddhisme, het Taoïsme en de Traditionele Chinese

Geneeskunde is deze krijgskunst door de eeuwen heen ontwikkeld tot een kunst die bestaat uit een serie langzaam in elkaar vloeiende bewegingen waarbij ontspanning, concentratie en

evenwicht centraal staan. Tai Chi, wat is gericht op persoonlijke groei, innerlijk kracht en een goede conditie, kan door zowel mannen als vrouwen van elke leeftijd worden geleerd.

Countrydansen is buitengewoon leuk om te doen. Het vrolijke ritme van de muziek, de gezellige sfeer onder elkaar, maken een dansles tot een bijzonder ontspannend uitstapje. Iedereen maakt dezelfde bewegingen en doet dezelfde passen. Iedere dans heeft zijn eigen tempo en er wordt op verschillende niveaus gedanst. Country dansen is niet leeftijd gebonden, dus ook bijzonder leuk voor senioren. Het is makkelijk om te leren, goed voor de conditie en je kunt met of zonder een partner dansen.

Country Line dansen dansen

Gymnastiek of bewegen op muziek Het is geen geheim dat bewegen belangrijk is, zowel voor jongeren als voor ouderen. Krijg je bij het ouder worden last van je spieren en gewrichten? Dan is gymnastiek de ideale oplossing, want door te bewegen worden de spieren en gewrichten soepeler. Daarnaast heeft gymnastiek ook een positieve invloed op de bloeddoorstroming en de lenigheid. Met oefeningen die spieren verstevigen blijf

je in conditie. De oefeningen worden vaak op muziek gedaan, wat het eens zo aangenaam maakt. Alle lessen worden door de trainer aangepast aan het niveau van de groep. De lessen worden meestal in groep gegeven doordat het motiverend werkt en ook het sociale aspect speelt hier een rol. Blijf bewegen, blijf fit en blijf gezond dankzij gymnastiek. Zo kan je met plezier een dagje ouder worden.

Seniorenwelzijn krnt 2017 4  
Seniorenwelzijn krnt 2017 4  
Advertisement